ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 11/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Nguyenthanhai

  Nguyenthanhai VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  25/10/2021
  Bài viết:
  104
  Được thích:
  711
  Xu:
  4,274,970
  Giới tính:
  Nam
  1/11:1x
  2/11:Xít
  3/11:1x
  4/11:4x
  5/11:4x
  6/11:1×
  7/11:4×
  8/11:0×
  9/11;Muộn
  10/11:5×
  9 x
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  8 x
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 56 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 70 71 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99
  7 x
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 48 49 50 53 56 58 59 60 62 63 64 65 68 69 70 71 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 96 98 99
  6 x
  00 03 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 23 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 46 48 49 50 53 56 58 59 60 62 63 64 68 69 70 71 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 96 98 99
  5 x
  00 03 05 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 46 49 50 53 56 58 59 60 62 63 64 68 69 70 71 73 74 76 78 79 80 81 82 83 85 86 87 89 90 91 93 96 98 99
  4 x
  03 05 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 34 36 39 40 41 43 46 49 50 53 56 58 59 60 62 63 64 68 69 70 71 73 74 76 78 79 80 81 83 86 89 90 93 96 99
  3 x
  03 05 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 36 39 40 43 46 49 50 53 56 59 60 63 69 70 73 76 79 80 83 86 89 90 93 96 99
  2 x
  13 19 23 26 29 30 33 36 39 40 43 46 49 53 59 63 69 70 73 76 79 80 83 86 89 90 93 96 99
  1 x
  23 26 29 33 36 39 43 46 49 63 69 73 76 79 83 86 89 93 96
  0 x
  23 29 43 46 69 86 89 93 96
  Btd 93 lót 96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (13/11/2021 at 15:00:29) , Thuminh (13/11/2021 at 12:24:37) , CaDoLa98 (13/11/2021 at 14:49:20) , NhungCoi (13/11/2021 at 18:02:15) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:21) , Akina (13/11/2021 at 15:32:42) , THUYAN (13/11/2021 at 12:52:12)
 2. quXup

  quXup

  Đ.Ký:
  26/06/2021
  Bài viết:
  277
  Được thích:
  456
  Xu:
  584,170
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 13/11
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,04,07,09,10,11,15,16,17,18,19,20,25,26,27,29,30,31,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,07,09,10,11,15,16,17,18,19,20,25,26,27,29,30,34,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  5x
  01,07,09,10,11,16,17,18,20,25,26,27,29,30,34,36,38,39,41,43,44,45,47,48,49,50,53,54,56,57,58,61,62,63,65,66,67,69,70,71,74,75,76,78,80,81,83,84,85,87,89,90,92,93,94,96,98,99
  4x
  01,07,09,10,11,16,18,20,25,27,29,30,34,36,38,39,41,43,45,47,48,49,50,54,56,57,58,61,63,65,66,67,69,70,75,76,78,81,83,85,87,89,90,92,93,94,96,98,
  3x
  01,07,09,10,11,18,20,25,27,29,30,34,36,38,41,43,45,47,48,49,50,54,56,57,61,65,66,67,69,78,81,83,85,89,93,94,96,98,
  2x
  01,07,09,10,18,20,25,29,34,36,38,41,43,45,47,48,54,56,57,65,69,78,81,83,89,93,96,98,
  1x
  01,07,09,10,18,25,34,36,41,43,45,54,69,78,81,89,96,98,
  0x
  07,18,25,34,36,54,81,89,98,
  BTĐ: 36
  STĐ: 36, 56
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (13/11/2021 at 15:00:34) , Thuminh (13/11/2021 at 12:24:43) , CaDoLa98 (13/11/2021 at 14:49:58) , NhungCoi (13/11/2021 at 18:02:28) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:25) , Akina (13/11/2021 at 15:32:44) , THUYAN (13/11/2021 at 12:52:15)
 3. - Loại 05 số Đặc biệt ngày 13/11/2021
  - 12 21 22 29 92
  - Thống kê: 0x000.00000.00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (13/11/2021 at 15:00:38) , CaDoLa98 (13/11/2021 at 14:50:00) , NhungCoi (13/11/2021 at 18:02:29) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:28) , Akina (13/11/2021 at 15:32:47) , THUYAN (13/11/2021 at 12:52:27)
 4. Minkanghy12

  Minkanghy12

  Đ.Ký:
  26/02/2018
  Bài viết:
  2,027
  Được thích:
  3,588
  Xu:
  6,547,650
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 5s đặc biệt ngày 13/11
  76,70,72,52,77
  Thống kê 000000
  Ngày 01/11/2021 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 02/11/2021 9x8x7x6x
  Ngày 03/11/2021 9x8x
  Ngày 04/11/2021 9x
  Ngày 05/11/2021 9x
  Ngày 06/11/2021 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 07/11/2021 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 08/11/2021 Nghỉ mất điện đen
  Ngày 09/11/2021 9x8x
  Ngày 10/11/2021 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 11/11/2021 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 12/11/2021 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 13/11
  9 5 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,73,75,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số
  01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,71,73,75,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số
  03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,59,60,61,64,65,66,68,69,71,73,79,80,81,82,83,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số
  03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,19,21,22,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,59,60,61,64,65,68,69,71,73,79,82,83,87,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  4 8 số
  03,04,06,08,10,11,13,14,15,16,19,22,24,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,47,46,48,49,59,60,61,64,65,68,69,71,73,79,91,95,96,97,98,99
  3 8 số
  03,04,08,13,14,16,19,24,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,59,60,61,64,65,69,73,79,91,95,96,97,99
  2 8 số
  03,04,14,16,19,30,31,32,34,35,37,39,40,42,43,46,47,48,49,59,60,64,65,69,79,95,96,99
  1 8 số
  03,04,14,19,30,31,32,34,37,39,40,42,43,47,48,49,69,96
  8 số
  14,34,40,43,49,47,48,69
  BT 47 lót 48
  chúc may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (13/11/2021 at 15:00:42) , Thuminh (13/11/2021 at 23:37:31) , CaDoLa98 (13/11/2021 at 14:50:06) , NhungCoi (13/11/2021 at 18:02:41) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:33) , Akina (13/11/2021 at 15:32:51) , THUYAN (13/11/2021 at 14:21:37)
 5. Mommy12

  Mommy12

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  350
  Được thích:
  1,001
  Xu:
  655,610
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số đặc biệt ngày 13/11/2021
  05,50,44,55,00
  thống kê :0000000N00
  Dàn 9x 0x
  Ngày 01/11 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  Ngày 02/11 9x8x7x6x5x4x3x
  Ngày 03/11 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 04/11 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 05/11 9x8x7x6x5x4x
  Ngày 06/11 9x8x7x6x5x4x3x2x
  Ngày 07/11 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  Ngày 08/11 Nghỉ
  Ngày 09/11 9x8x7x
  Ngày 10/11 9x8x
  Ngày 11/11 9x8x7x
  Ngày 12/11 9x8x7x
  Thống kê 26d
  Ngày 13/11/2021
  (9 5 số)
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  (8 4 số)
  01,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98
  (7 4 số)
  01,03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,53,56,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  (6 4 số)
  01,03,04,06,08,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,53,56,58,60,63,64,65,67,69,71,73,74,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  (5 8 số)
  01,03,04,06,08,10,13,14,15,18,19,23,24,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,51,53,56,58,60,63,64,67,69,73,74,78,79,80,81,82,84,85,87,89,90,91,92,93,96,97,98
  (4 8 số)
  01,03,06,08,10,14,15,19,23,24,28,29,30,32,34,35,37,39,41,42,43,46,47,48,49,53,56,58,60,64,67,69,73,74,78,79,80,82,84,85,87,89,91,92,93,96,97,98
  (3 8 số)
  01,03,10,14,19,23,28,30,32,34,35,37,39,41,43,46,47,48,49,53,56,60,64,67,69,73,74,78,79,82,84,87,89,91,93,96,97,98
  (2 8 số)
  03,14,19,23,28,30,32,34,35,37,39,41,43,46,48,64,67,69,73,78,82,84,87,89,91,93,96,98
  (1 9 số)
  14,19,23,28,32,34,48,39,41,43,46,64,69,73,84,87,91,93,96
  (9 số)
  14,19,48,41,46,64,69,84,96
  BT 48 lót 84
  chúc may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (13/11/2021 at 15:00:45) , Thuminh (13/11/2021 at 23:37:37) , CaDoLa98 (13/11/2021 at 14:50:09) , NhungCoi (13/11/2021 at 18:02:59) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:36) , Akina (13/11/2021 at 15:32:54) , THUYAN (13/11/2021 at 14:21:49)
 6. NetCaFe

  NetCaFe VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  6,867
  Được thích:
  14,343
  Xu:
  78,842,617
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt 13/11/2021:
  00,22,30,77,88
  Thống kê: 00000.00000.00
  .....................................................
  Dan đặc biệt 9x-0x
  Ngày 1/11 nhận 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 2/11 nhận 9x8x = 2đ
  Ngày 3/11 nhận 9x8x = 2đ
  Ngày 4/11 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 5/11 nhận 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 6/11 nhận 9x8x7x = 3đ
  Ngày 7/11 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 8/11 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 9/11 nhận 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 10/11 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 11/11 nhận 9x8x7x = 3đ
  Ngày 12/11 nhận 9x = 1đ
  Tổng điểm: 58đ
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  03,04,05,08,09,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  03,04,05,08,09,14,15,16,18,19,24,26,28,29,31,32,33,34,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,79,81,82,83,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  5x
  03,04,05,08,09,14,15,16,18,19,24,26,28,29,31,34,36,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,79,81,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  4x
  04,05,08,14,15,16,18,19,26,29,34,36,38,39,41,43,45,50,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,79,81,89,90,91,93,94,96,98,99
  3x
  14,18,19,26,29,34,36,39,41,43,45,50,53,54,55,57,58,60,61,62,63,67,68,69,70,71,74,76,79,81,89,90,91,93,94,96,98,99
  2x
  14,18,19,26,34,36,39,41,43,53,54,60,61,62,63,68,69,70,71,76,81,89,90,93,94,96,98,99
  1x
  14,18,19,26,34,36,39,41,43,53,54,62,63,71,81,89,96,99
  0x
  18,54,62,71,81,89,96,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (13/11/2021 at 15:00:49) , Thuminh (13/11/2021 at 23:37:45) , CaDoLa98 (13/11/2021 at 14:50:13) , NhungCoi (13/11/2021 at 18:03:11) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:40) , Akina (13/11/2021 at 15:32:58) , THUYAN (13/11/2021 at 14:21:55)
 7. Pearl

  Pearl

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  116
  Được thích:
  884
  Xu:
  61,879,290
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt 13/11/2021:
  16,19,80,84,99
  Thống kê: 000x0.00000.00
  .....................................................
  Dan đặc biệt 9x-0x
  Ngày 1/11 nhận 6x -> 4đ
  Ngày 2/11 nhận 2x -> 8đ
  Ngày 3/11 nhận 4x -> 6đ
  Ngày 4/11 nhận 10x -> 0đ
  Ngày 5/11 nhận 4x -> 6đ
  Ngày 6/11 nhận 1x -> 9đ
  Ngày 7/11 nhận 8x -> 2đ
  Ngày 8/11 nhận 1x -> 9đ
  Ngày 9/11 nhận 6x -> 4đ
  Ngày 10/11 nhận 2x -> 8đ
  Ngày 11/11 nhận 4x -> 6đ
  Ngày 12/11 nhận 6x -> 4đ
  Tổng 66đ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  00,01,03,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,24,26,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97
  6x
  00,01,03,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,24,26,28,29,30,31,32,34,38,39,40,41,42,43,44,46,47,50,56,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97
  5x
  00,01,03,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,24,26,28,31,32,34,38,39,40,41,42,43,46,47,50,56,58,59,60,61,62,64,66,68,70,72,74,76,77,78,79,82,83,85,86,89,90,91,92,93,94,96
  4x
  00,01,05,06,09,10,12,13,14,15,17,20,21,28,31,32,34,38,40,41,43,46,47,50,56,58,59,60,61,62,64,66,68,70,72,74,77,78,79,82,83,85,89,90,91,92,93,94
  3x
  00,01,05,09,10,12,13,14,15,20,21,28,31,32,34,38,40,41,43,46,47,58,60,61,62,64,66,70,72,74,78,83,85,89,91,92,93,94
  2x
  00,01,05,09,14,15,20,21,28,32,38,40,41,43,46,60,61,62,64,66,70,72,74,78,83,85,91,94
  1x
  00,01,09,14,15,20,21,28,32,38,40,41,62,64,66,72,78,94
  0x
  00,01,62,64,66,72,78,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (13/11/2021 at 15:00:51) , Thuminh (13/11/2021 at 23:37:51) , CaDoLa98 (13/11/2021 at 14:50:16) , NhungCoi (13/11/2021 at 18:03:25) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:43) , Akina (13/11/2021 at 15:33:00) , THUYAN (13/11/2021 at 14:22:02)
 8. Ilovelove

  Ilovelove

  Đ.Ký:
  28/07/2021
  Bài viết:
  337
  Được thích:
  3,860
  Xu:
  17,761,690
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt 13/11/2021:
  01,11,25,52,97
  Thống kê: 00000.00000.00
  Dàn đặc biệt 9x-0x
  Ngày 1/11 nhận 3x. 7đ
  Ngày 2/11 nhận 8x. 2đ
  Ngày 3/11 nhận 3x. 7đ
  Ngày 4/11 nhận 9x. 1đ
  Ngày 5/11 nhận 3x. 7đ
  Ngày 6/11 nhận 7x. 3đ
  Ngày 7/11 nhận 6x. 4đ
  Ngày 8/11 nhận 7x. 3đ
  Ngày 9/11 nhận 7x. 3đ
  Ngày 10/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 11/11 nhận 7x. 3đ
  Ngày 12/11 nhận 8x. 2đ
  Tổng 51đ
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,02,03,04,06,08,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  02,06,08,10,12,13,14,15,18,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  02,06,08,10,12,13,15,18,21,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,51,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,98,99
  5x
  02,10,12,13,15,18,21,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,46,49,50,51,53,54,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,81,85,87,88,89,90,91,92,95,96,98,99
  4x
  02,10,12,13,15,21,26,27,28,29,32,33,34,36,37,39,41,42,43,45,46,49,50,51,53,54,59,61,63,64,65,67,69,70,74,75,76,77,78,85,87,89,90,91,92,95,96,99
  3x
  02,10,12,13,15,21,26,27,28,29,32,33,34,37,39,41,43,45,46,49,50,51,53,63,67,69,70,74,75,76,77,78,87,89,90,95,96,99
  2x
  02,10,13,15,21,33,37,39,43,45,46,49,50,53,63,67,69,70,74,75,76,78,87,89,90,95,96,99
  1x
  10,13,15,37,39,43,45,46,53,63,67,70,74,76,78,87,89,95
  0x
  13,39,43,45,46,53,76,95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (13/11/2021 at 15:00:55) , Thuminh (13/11/2021 at 23:37:55) , CaDoLa98 (13/11/2021 at 14:50:20) , NhungCoi (13/11/2021 at 18:03:39) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:45) , Akina (13/11/2021 at 15:33:03)
 9. CaDoLa98

  CaDoLa98 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  23/03/2020
  Bài viết:
  1,241
  Được thích:
  3,831
  Xu:
  63,058,040
  Giới tính:
  Nữ
  Loại đặc biệt 5 số ngày 13/11/2021
  12,17,22,55,77
  Thống kê: 00000.000X0.00
  Dàn đặc biệt 9x-0x tháng 11/2021
  Ngày 01/11 nhận 9x. 2đ
  Ngày 02/11 nhận 9x. 1đ
  Ngày 03/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 04/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 05/11 nhận 9x. 1đ
  Ngày 06/11 nhận 8x. 2đ
  Ngày 07/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 08/11 nhận 1x. 9đ
  Ngày 09/11 nhận 10x. 0đ
  Ngày 10/11 nhận 0x. 10đ
  Ngày 11/11 nhận 5x. 5đ
  Ngày 12/11 nhận 10x. 0đ
  TỔNG: 58Đ

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,15,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,08,10,11,13,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,06,08,10,11,13,15,18,19,20,23,24,25,28,29,30,31,33,35,37,38,39,40,42,43,46,49,51,52,53,56,57,59,60,62,66,67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,06,08,10,11,13,15,18,19,20,24,25,28,29,31,33,35,37,38,39,40,42,43,51,52,53,56,59,60,62,66,70,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,10,13,15,18,19,20,29,31,33,35,37,38,39,40,42,43,51,52,53,56,59,60,62,66,70,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,88,89,92,93,95,97,98
  3x
  00,01,02,03,10,13,15,18,19,20,29,31,33,35,42,51,53,60,70,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,88,89,92,93,95,97,98
  2x
  01,02,03,10,18,19,20,29,31,33,35,42,51,53,60,73,76,79,80,81,83,84,85,88,92,93,95,97
  1x
  01,02,03,10,18,29,31,33,53,60,73,76,79,80,83,84,93,97
  0x
  03,10,31,33,60,80,84,97
  BTĐ: 31
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (13/11/2021 at 15:00:59) , Thuminh (13/11/2021 at 23:38:00) , NhungCoi (13/11/2021 at 18:03:51) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:48) , Akina (13/11/2021 at 15:33:07)
 10. upload_2021-11-13_19-38-2.png


  - Mức 0: (4 5 số)
  08 09 13 14 15 18 20 23 24 28 32 34 35 37 40 41 42 43 46 48 49 51 54 56 57 58 59 60 63 64 65 67 68 69 73 75 78 81 82 85 87 89 90 93 94
  - Mức 1: (2 9 số)
  03 05 06 07 10 19 27 30 31 33 36 38 39 44 45 50 53 61 62 70 71 74 79 84 86 91 95 96 98
  - Mức 2: (1 4 số)
  01 02 04 16 26 29 47 72 76 80 83 92 97 99
  - Mức 3: (7 số)
  12 17 21 25 52 55 66
  - Mức 4: (1 số)
  88
  - Mức 5: (3 số)
  00 11 77
  - Mức 8: (1 số)
  22
   
  Sửa lần cuối: 13/11/2021
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (13/11/2021 at 17:12:17) , Thuminh (13/11/2021 at 23:38:47) , NetCaFe (14/11/2021 at 12:25:46) , CaDoLa98 (13/11/2021 at 15:29:15) , Huy1975 (14/11/2021 at 04:41:38) , Anthea (14/11/2021 at 07:17:51) , Akina (13/11/2021 at 15:33:14) , Pearl (14/11/2021 at 13:32:11) , THUYAN (13/11/2021 at 17:54:14)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời