ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. TLong888

  TLong888

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  12,192
  Được thích:
  20,133
  Xu:
  547,055,400
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/10/2021:
  + 08 17 25 77 99
  + Thống kê: 0x000000000000000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 10:53:00) , Thuminh (24/10/2021 at 12:42:31) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:13) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:33:39) , MaiNgocSang (25/10/2021 at 10:14:48) , hochoilachinh (24/10/2021 at 12:59:09) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:08) , Pearl (24/10/2021 at 13:27:48) , Migoicay (24/10/2021 at 12:46:19) , THUYAN (24/10/2021 at 10:56:41)
 2. azb01

  azb01

  Đ.Ký:
  20/07/2021
  Bài viết:
  42
  Được thích:
  465
  Xu:
  640,180
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 9x-0x
  1/10. 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x - 10đ
  2/10 9x - 1đ
  3/10 9x8x7x - 3đ
  4/10 9x8x7x6x5x4x3x2x 8đ
  5/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  6/10 9x8x7x6x5x 5đ
  7/10 9x8x7x6x5x4x3x 7đ
  8/10 xit
  9/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  10/10 9x8x7x 3đ
  11/10 9x8x7x 3đ
  12/10 9x8x7x6x5x 5đ
  13/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  14/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  15/10 9x8x7x6x 4đ
  16/10 9x8x7x6x 4đ
  17/10 9x8x7x 3đ
  18/10 9x8x 2đ
  19/10 9x8x7x 3đ
  20/10 9x8x7x6x 4đ
  21/10 9x8x7x6x 4đ
  22/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  23/10 9x8x7x6x5x4x3x2x
  24/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,05,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  02,04,05,07,08,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,48,50,51,52,53,57,59,63,64,67,68,69,70,71,72,73,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,97,98
  5x
  02,04,05,07,08,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,27,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,46,50,51,52,53,57,59,64,68,70,72,73,75,78,79,80,81,82,83,86,87,89,91,92,93,95,97,98
  4x
  02,04,05,07,08,12,13,14,15,18,19,20,23,27,28,31,32,35,37,38,39,40,41,46,50,51,53,57,59,64,68,70,72,73,75,78,79,80,82,83,86,87,89,91,93,95,97,98
  3x
  05,07,08,13,15,19,23,27,31,32,35,37,38,39,46,50,51,53,57,59,64,68,70,72,73,75,78,79,80,82,83,86,87,89,91,93,95,97
  2x
  07,08,13,19,27,31,32,35,37,38,46,51,53,59,64,68,70,72,73,78,79,80,83,86,87,91,95,97
  1x
  07,08,13,19,27,31,37,38,46,59,70,72,73,79,80,87,95,97
  0x
  13,27,31,37,59,70,72,73
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 12:19:58) , Thuminh (24/10/2021 at 12:42:40) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:16) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:33:43) , quXup (24/10/2021 at 16:05:45) , hochoilachinh (24/10/2021 at 12:59:13) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:10) , Pearl (24/10/2021 at 13:27:52) , Migoicay (24/10/2021 at 12:46:24) , THUYAN (24/10/2021 at 12:03:59)
 3. CaDoLa98

  CaDoLa98 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  23/03/2020
  Bài viết:
  1,025
  Được thích:
  1,809
  Xu:
  21,008,440
  Giới tính:
  Nữ
  Loại đặc biệt 5 số ngày 24/10/2021
  01,07,25,29,74
  Thống kê: 00000.00000.00000.00000.000
  Dàn đặc biệt 9x-0x tháng 10/2021
  Ngày 01/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x. 10đ
  Ngày 02/10 nhận 9x8x7x. 3đ
  Ngày 03/10 nhận 9x8x7x6x. 4đ
  Ngày 04/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x. 8đ
  Ngày 05/10 nhận 9x8x7x6x. 4đ
  Ngày 06/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x. 9đ
  Ngày 07/10 nhận 9x8x. 2đ
  Ngày 08/10 nhận 9x8x7x6x5x4x. 6đ
  Ngày 09/10 nhận 9x8x7x. 3đ
  Ngày 10/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x. 7đ
  Ngày 11/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x. 8đ
  Ngày 12/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x. 9đ
  Ngày 13/10 nhận 9x8x7x. 3đ
  Ngày 14/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x. 7đ
  Ngày 15/10 nhận 9x8x. 2đ
  Ngày 16/10 nhận 9x8x7x6x5x4x. 6đ
  Ngày 17/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x. 9đ
  Ngày 18/10 nhận 9x. 1đ
  Ngày 19/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x. 10đ
  Ngày 20/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x. 7đ
  Ngày 21/10 nhận 9x8x7x. 3đ
  Ngày 22/10 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x. 9đ
  Ngày 23/10 nhận 9x8x7x. 3đ
  Tổng điểm: 133đ
  9x
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,41,43,44,46,48,51,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  06,08,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,31,33,34,36,37,38,39,41,43,44,46,48,51,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  08,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,31,33,34,36,37,39,46,48,51,55,57,60,61,62,63,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  12,13,16,17,18,19,21,22,24,26,27,31,33,34,36,37,39,46,48,60,61,62,63,66,67,68,69,71,72,73,75,76,77,81,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99
  3x
  13,16,19,21,24,26,27,31,33,34,36,37,39,46,48,60,61,62,63,66,67,68,71,73,75,76,81,84,85,86,87,88,89,91,96,97,98,99
  2x
  16,21,26,27,31,33,34,37,39,46,48,66,68,71,73,75,76,81,84,85,86,87,88,89,91,96,97,99
  1x
  27,31,37,39,46,48,66,68,73,76,86,87,88,89,91,96,97,99
  0x
  66,68,76,86,87,89,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 14:21:38) , Thuminh (24/10/2021 at 12:43:19) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:21) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:33:45) , quXup (24/10/2021 at 16:05:47) , hochoilachinh (24/10/2021 at 13:03:29) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:16) , Pearl (24/10/2021 at 13:27:55) , Migoicay (24/10/2021 at 12:46:28) , THUYAN (24/10/2021 at 12:32:20)
 4. minimogsleep

  minimogsleep

  Đ.Ký:
  10/12/2020
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  988
  Xu:
  160,580
  Giới tính:
  Nam
  5s loại: 09,59,86,90,95
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,77,78,79,80,81,84,87,88,89,91,92,94,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,07,10,11,12,13,15,16,17,19,24,26,27,28,29,32,33,35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,61,63,66,68,69,70,71,72,74,77,78,79,80,81,84,88,89,91,92,94,96,97,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,11,12,13,15,16,17,19,24,27,28,29,32,33,35,36,38,40,42,43,45,46,51,52,53,61,63,66,68,69,70,71,72,74,77,78,79,80,81,88,89,91,92,96
  3x
  00,01,02,05,11,12,13,15,16,17,19,24,27,28,33,35,36,40,42,43,45,51,52,53,63,66,68,69,72,74,77,78,80,81,88,89,91,92,96
  2x
  01,02,05,11,12,13,15,16,17,19,28,33,35,36,40,45,51,52,63,66,68,69,74,77,78,80,81,88,96
  1x
  02,12,13,15,16,17,19,28,33,35,51,52,68,69,74,78,81,88,96
  0x
  12,17,19,33,35,51,68,88,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 14:21:55) , Thuminh (24/10/2021 at 12:44:18) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:24) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:33:48) , hochoilachinh (24/10/2021 at 12:59:17) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:18) , Pearl (24/10/2021 at 13:27:58) , Migoicay (24/10/2021 at 12:46:32) , THUYAN (24/10/2021 at 12:45:18)
 5. 1thang4

  1thang4

  Đ.Ký:
  12/05/2021
  Bài viết:
  43
  Được thích:
  468
  Xu:
  660,200
  Giới tính:
  Nữ
  Dàn 9x-0x
  1/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x 10đ
  2/10 9x 1đ
  3/10 9x8x7x 3đ
  4/14 9x8x7x6x5x4x 6đ
  5/109x8x7x6x5x 5đ
  6/109x8x7x6x5x4x 6đ
  7/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x 10đ
  8/10 9x8x7x6x5x4x3x2x 8đ
  9/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  10/10 9x 1đ
  11/10 9x8x 2đ
  12/10 9x8x7x6x5x4x3x2x 8đ
  13/10 9x8x7x6x 4đ
  14/10 9x8x7x6x5x4x3x2x 8đ
  15/10 9x8x7x6x5x4x3x2x 8đ
  16/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 9đ
  17/10 9x 1đ
  18/10 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x 10đ
  19/10 9x8x7x6x 4đ
  20/10 9x8x7x6x 4đ
  21/10 9x8x7x6x5x4x 6đ
  22/109x8x7x6x5x4x 6đ
  23/10 9x8x7x6x5x4x3x2x 8đ
  tông 137đ
  24/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,57,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,60,61,62,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,05,06,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,22,25,27,28,29,30,33,34,36,37,38,39,40,41,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,60,61,62,65,67,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,95,96,98
  5x
  01,02,04,06,08,09,10,13,15,16,17,18,19,20,22,25,27,28,29,30,33,34,36,37,38,39,40,41,44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,60,62,65,69,70,71,72,76,77,79,80,82,85,86,87,88,89,91,92,95
  4x
  01,02,04,06,08,09,10,13,15,16,17,18,22,33,34,36,37,39,41,44,45,46,48,50,51,52,55,57,60,62,65,69,70,71,72,76,77,79,80,82,85,86,87,88,89,91,92,95
  3x
  02,08,09,15,16,17,22,33,34,36,37,39,41,44,45,46,50,51,52,55,57,60,62,65,69,70,71,72,76,77,79,80,82,85,87,91,92,95
  2x
  02,08,09,16,17,22,33,36,44,46,50,51,52,57,60,62,69,70,71,72,76,77,79,80,87,91,92,95
  1x
  02,09,22,33,36,44,46,50,51,60,69,71,72,76,77,79,80,87
  0x
  44,46,50,51,60,69,71,72
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 14:22:01) , Thuminh (24/10/2021 at 12:44:22) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:27) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:33:51) , quXup (24/10/2021 at 16:06:19) , hochoilachinh (24/10/2021 at 12:59:20) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:24) , Pearl (24/10/2021 at 13:28:01) , Migoicay (24/10/2021 at 12:46:36) , THUYAN (24/10/2021 at 12:45:30)
 6. Migoicay

  Migoicay

  Đ.Ký:
  31/08/2021
  Bài viết:
  94
  Được thích:
  852
  Xu:
  1,285,600
  Giới tính:
  Nam
  Dàn đặc biệt 9x-0x
  Thống kê:
  Ngày 01/10 ăn 1x. 9đ
  Ngày 02/10 ăn 9x. 1đ
  Ngày 03/10 ăn 9x. 1đ
  Ngày 04/10 ăn 1x. 9đ
  Ngày 05/10 ăn 6x. 4đ
  Ngày 06/10 ăn 6x. 4đ
  Ngày 07/10 ăn 7x. 3đ
  Ngày 08/10 ăn 6x. 4đ
  Ngày 09/10 ăn 7x. 4đ
  Ngày 10/10 ăn 10x. 0đ
  Ngày 11/10 ăn 5x. 5đ
  Ngày 12/10 ăn 1x. 9đ
  Ngày 13/10 ăn 3x. 7đ
  Ngày 14/10 ăn 8x. 2đ
  Ngày 15/10 ăn 6x. 4đ
  Ngày 16/10 ăn 8x. 2đ
  Ngày 17/10 ăn 5x. 5đ
  Ngày 18/10 ăn 10x. 0đ
  Ngày 19/10 ăn 2x.8đ
  Ngày 20/10 ăn 6x.4đ
  Ngày 21/10 ăn 8x. 2đ
  Ngày 22/10 ăn 9x. 1đ
  Ngày 23/10 ăn 9x. 1đ
  Thống kê: 101đ
  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,28,29,30,33,36,37,38,39,41,42,43,44,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,06,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,27,28,29,37,38,41,43,44,46,48,50,51,53,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,68,69,70,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,29,37,38,41,44,46,48,51,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,68,69,72,73,75,76,78,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  08,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26,29,37,41,44,46,48,51,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,69,72,73,75,76,78,82,83,85,88,89,90,91,93,94,95,98,99
  3x
  12,13,15,17,18,19,20,21,26,29,46,48,51,56,57,58,59,61,62,63,65,66,72,73,75,76,78,82,83,85,88,89,90,91,93,94,98,99
  2x
  13,15,18,19,26,29,46,48,51,56,57,58,59,61,62,63,66,72,73,75,76,78,82,83,88,89,91,98
  1x
  18,19,46,48,51,56,57,58,59,62,63,66,75,76,83,88,89,91
  0x
  51,57,59,66,76,83,89,91
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 14:22:08) , Thuminh (24/10/2021 at 13:01:35) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:30) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:33:56) , hochoilachinh (24/10/2021 at 12:59:23) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:26) , Pearl (24/10/2021 at 13:28:04) , THUYAN (24/10/2021 at 13:03:04)
 7. hochoilachinh

  hochoilachinh

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  133
  Được thích:
  1,429
  Xu:
  53,525,050
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt 24/10
  11,22,27,28,43

  Thống kê: 0000000000000000

  Dàn đặc biệt 9x-0x
  24/10
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,18,19,20,25,26,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,18,19,20,25,33,34,38,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,62,63,64,67,68,69,71,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,19,20,33,34,38,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,62,63,64,67,68,71,73,74,75,76,77,78,81,84,86,88,90,91,92,93,96,97,98,99
  4x
  01,03,05,06,07,08,14,15,33,34,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,60,62,63,64,67,68,71,73,74,75,76,78,84,86,88,90,91,92,93,96,97,98,99
  3x
  01,03,05,06,07,08,14,15,33,34,41,42,46,48,53,54,58,60,62,64,67,71,73,74,75,76,78,84,86,88,90,91,92,93,96,97,98,99
  2x
  01,03,05,06,07,08,14,15,33,34,42,48,53,58,62,64,67,71,73,74,75,86,88,91,96,97,98,99
  1x
  05,06,07,14,15,33,34,42,48,53,58,73,75,86,88,91,98,99
  0x
  05,06,07,86,88,91,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 14:22:25) , Thuminh (24/10/2021 at 13:02:13) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:32) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:33:58) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:31) , Pearl (24/10/2021 at 13:28:08) , THUYAN (24/10/2021 at 13:04:24)
 8. - Loại 05 số Đặc biệt 24/10/2021:
  - 12 21 22 28 82
  - Thống kê: 00000.00000.00000.00000.000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 14:22:44) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:35) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:34:01) , hochoilachinh (24/10/2021 at 13:04:52) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:35) , Pearl (24/10/2021 at 13:28:10) , THUYAN (24/10/2021 at 13:42:23)
 9. Pearl

  Pearl

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  113
  Được thích:
  869
  Xu:
  41,855,690
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt 24/10/2021:
  06,17,44,83,85
  Thống kê: 0000000000000X0000000000
  .....................................................
  Dan đặc biệt 9x-0x
  Ngày 1/10 nhận 987654321X = 9Đ
  Ngày 2/10 nhận 9876X = 4Đ
  Ngày 3/10 nhận 98765X = 5Đ
  Ngày 4/10 nhận 98765X = 5Đ
  Ngày 5/10 nhận 9X = 1Đ
  Ngày 6/10 nhận 987X = 3Đ
  Ngày 7/10 nhận 987X = 3Đ
  Ngày 8/10 nhận 98X = 2Đ
  Ngày 9/10 nhận 9X = 1Đ
  Ngày 10/10 nhận 98765X = 5Đ
  Ngày 11/10 nhận 98765X = 5Đ
  Ngày 12/10 nhận 98765X4X = 6Đ
  Ngày 13/10 nhận MISS
  Ngày 14/10 nhận 98X = 2Đ
  Ngày 15/10 nhận 98765X4X = 6Đ
  Ngày 16/10 nhận 987X = 3Đ
  Ngày 17/10 nhận 98765X43X2X1X0X = 10Đ
  Ngày 18/10 nhận 987X = 3Đ
  Ngày 19/10 nhận 98765X43X2X1X = 9Đ
  Ngày 20/10 nhận 9876X = 4Đ
  Ngày 21/10 nhận 987654X = 6Đ
  Ngày 22/10 nhận 9X = 1Đ
  Ngày 23/10 nhận 987654X = 6Đ
  TỔNG 96Đ
  9x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,40,42,47,48,49,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  00,01,02,03,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,34,35,36,37,38,40,42,47,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,78,79,80,82,86,87,89,90,91,93,94,96,98
  5x
  00,01,02,03,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,24,25,27,28,29,30,34,35,36,38,40,42,47,49,54,56,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,75,78,79,80,82,87,89,90,91,93,94,96,98
  4x
  01,03,07,11,12,13,14,16,18,19,22,24,25,27,28,30,34,35,36,38,40,42,47,49,54,56,59,60,61,62,65,67,68,69,70,71,72,75,78,79,80,82,87,89,91,93,94,96
  3x
  01,03,07,11,12,13,14,16,18,19,22,25,27,28,30,34,35,36,38,40,42,47,54,56,60,62,65,67,68,70,75,78,79,80,82,87,89,91
  2x
  01,03,07,11,12,13,14,16,18,19,25,28,30,34,35,36,38,40,42,47,54,65,67,68,82,87,89,91
  1x
  14,16,25,28,30,34,35,36,38,40,42,47,54,65,67,68,87,89
  0x
  34,35,36,38,40,42,47,54
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 14:23:05) , Thuminh (24/10/2021 at 19:03:58) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:41) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:34:05) , hochoilachinh (25/10/2021 at 13:29:45) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:40) , THUYAN (24/10/2021 at 13:42:29)
 10. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  5,857
  Được thích:
  11,009
  Xu:
  128,151,011
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt 24/10/2021:
  10,23,34,41,91
  Thống kê: 00000.00000.00000.00X00.000

  Dàn đặc biệt 9x-0x tháng 10/2021
  Ngày 1/9 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 2/9 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 3/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 4/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 5/9 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 6/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 7/9 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 8/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 9/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 10/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 11/10ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 12/10 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 13/10 ăn 9x8x7x6x = 2đ
  Ngày 14/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 15/10 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 16/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 17/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 18/10 ăn
  Ngày 19/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 20/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 21/10 ăn
  Ngày 22/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 23/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Tổng điểm: 144đ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,06,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,06,08,09,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,32,33,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,06,08,09,11,12,15,16,17,18,20,21,26,29,30,33,36,38,39,40,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,98,99
  5x
  06,08,09,11,12,16,17,18,20,21,26,30,33,36,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,94,95,99
  4x
  06,08,09,11,12,16,17,18,20,21,26,30,33,36,40,46,48,49,51,53,54,55,58,59,60,61,63,66,68,69,71,72,73,75,76,77,79,80,81,82,83,85,86,90,92,94,95,99
  3x
  06,11,12,17,18,20,21,26,30,40,46,48,49,53,54,55,58,59,60,61,63,66,68,72,75,76,79,80,81,82,83,85,86,90,92,94,95,99
  2x
  06,11,18,20,26,30,40,46,49,53,54,55,58,59,60,61,63,66,68,75,81,82,85,86,90,92,94,99
  1x
  11,18,20,30,40,49,54,60,61,63,66,68,75,81,86,90,94,99
  0x
  60,61,63,66,75,81,90,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/10/2021 at 14:23:32) , Thuminh (24/10/2021 at 19:04:05) , Cat_Tuong (24/10/2021 at 22:49:45) , Tranxoso (24/10/2021 at 21:34:08) , CaDoLa98 (24/10/2021 at 19:51:57) , hochoilachinh (24/10/2021 at 15:00:19) , NhungCoi (25/10/2021 at 10:46:52) , Pearl (24/10/2021 at 19:21:50) , THUYAN (24/10/2021 at 14:27:54)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
123B.COM