ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/12/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Dàn 10 bạn

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,57,58,60,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,95,96,98
  6x
  01,02,03,05,07,08,09,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,57,58,60,62,63,64,67,69,70,71,72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,96,98
  5x
  02,03,07,08,12,13,14,15,17,18,19,20,21,24,25,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,57,58,64,69,70,71,72,73,74,76,78,80,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,96,98
  4x
  02,07,08,12,13,17,18,20,21,24,25,28,29,30,32,34,35,37,39,41,43,45,46,47,49,52,57,58,64,69,70,72,73,74,76,78,80,82,84,85,86,87,89,90,91,93,96,98
  3x
  02,08,12,13,17,18,21,24,25,28,29,30,32,34,35,37,39,46,49,58,64,69,70,72,73,74,76,80,82,84,85,86,87,89,90,93,96,98
  2x
  02,08,12,17,21,24,25,28,29,30,32,34,35,39,46,49,58,64,73,76,80,82,84,85,89,90,96,98
  1x
  21,24,25,28,29,30,32,35,39,58,64,73,76,80,82,84,90,96
  0x
  21,28,58,64,73,80,82,90
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (17/01/2022 at 17:18:52) , Thuminh (17/01/2022 at 23:56:44) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:20:03) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:55:44) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:56:29) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:19:37) , Hoalanrung (17/01/2022 at 16:27:16) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:45:35) , numoneyee (18/01/2022 at 00:19:55) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:24:53) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:01:33) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:04:03) , locroitrungdau (17/01/2022 at 19:39:38) , dieuanh96 (17/01/2022 at 20:02:17) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:32:43) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:21:18) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:19:16) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:13:05) , Emailty (18/01/2022 at 14:44:30) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:26:03) , lethuylinh (17/01/2022 at 20:25:26) , chilaconso (17/01/2022 at 21:48:41) , mualanh2020 (17/01/2022 at 17:51:01) , AffCup (17/01/2022 at 15:37:01) , consokydieu (18/01/2022 at 13:41:45) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:51:56) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:54:59) , giacatde (17/01/2022 at 22:52:44) , traucon (17/01/2022 at 19:18:44) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:57:51) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:46:23) , timbtd (18/01/2022 at 07:42:33) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:55:58)
 2. DÀN THEO PP RIÊNG ACE THAM KHẢO.

  Ngày 01/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 02/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 03/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 04/1/2022 ăn 9x8x
  Ngày 05/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 06/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 07/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 08/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 09/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 10/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 11/1/2022 ăn 9x8x7x
  Ngày 12/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 13/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 14/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 15/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 16/1/2022 ăn 9x8x7x6x
  Ngày 17/1/2022 ăn....
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  00,02,03,06,07,08,09,12,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,98
  6x
  00,03,06,07,08,09,12,14,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,60,61,62,64,67,70,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,94,96,98
  5x
  00,06,07,08,12,14,18,21,24,25,28,29,30,32,34,35,37,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,60,61,62,64,67,70,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,93,96
  4x
  00,07,08,12,14,18,21,24,25,28,29,30,32,34,35,37,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,52,53,55,57,58,62,64,70,73,74,76,80,82,83,84,85,86,89,90,91,93,96
  3x
  00,07,08,21,24,25,28,30,32,34,35,41,42,43,45,46,49,52,53,55,58,62,64,70,73,74,76,80,82,83,84,85,86,89,90,91,93,96
  2x
  00,08,24,30,32,34,35,41,42,43,45,46,49,52,53,55,58,62,64,70,76,80,82,84,85,86,89,91
  1x
  08,24,32,34,35,41,43,45,46,49,53,58,64,80,82,84,85,86
  0x
  08,24,34,41,43,64,80,82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (17/01/2022 at 17:18:57) , Thuminh (17/01/2022 at 23:56:57) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:20:18) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:55:59) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:56:44) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:19:52) , Hoalanrung (17/01/2022 at 16:27:31) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:45:50) , numoneyee (18/01/2022 at 00:20:10) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:25:08) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:01:48) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:04:18) , locroitrungdau (17/01/2022 at 19:39:53) , dieuanh96 (17/01/2022 at 20:02:32) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:32:58) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:21:33) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:19:31) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:13:20) , Emailty (18/01/2022 at 14:44:45) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:26:18) , lethuylinh (17/01/2022 at 20:25:41) , chilaconso (17/01/2022 at 21:48:56) , mualanh2020 (17/01/2022 at 17:51:16) , AffCup (17/01/2022 at 15:37:16) , consokydieu (18/01/2022 at 13:42:00) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:52:11) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:55:14) , giacatde (17/01/2022 at 22:52:59) , traucon (17/01/2022 at 19:18:59) , mailan1990 (17/01/2022 at 19:32:05) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:57:48) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:46:38) , timbtd (18/01/2022 at 07:42:48) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:56:01)
 3. DÀN MỞ BÁT
  9x
  01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  08,09,10,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,34,35,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,54,55,56,57,59,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,34,39,41,42,45,46,47,48,49,54,57,59,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  21,23,24,25,27,28,29,41,42,45,46,47,48,49,57,59,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  21,23,24,25,27,28,29,41,45,47,48,69,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  23,29,47,48,69,72,74,75,76,78,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  29,74,75,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  0x
  74,84,89,90,92,93,94,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (17/01/2022 at 17:19:00) , Thuminh (17/01/2022 at 23:57:00) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:20:33) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:56:14) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:56:59) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:20:07) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:46:05) , numoneyee (18/01/2022 at 00:20:25) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:25:23) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:02:03) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:04:33) , locroitrungdau (17/01/2022 at 19:40:08) , dieuanh96 (17/01/2022 at 20:02:47) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:33:13) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:21:48) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:19:46) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:13:35) , Emailty (18/01/2022 at 14:45:00) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:26:33) , lethuylinh (17/01/2022 at 20:25:56) , chilaconso (17/01/2022 at 21:49:11) , mualanh2020 (17/01/2022 at 17:51:31) , consokydieu (18/01/2022 at 13:42:15) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:52:26) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:55:29) , giacatde (17/01/2022 at 22:53:14) , traucon (17/01/2022 at 19:19:14) , mailan1990 (17/01/2022 at 19:32:07) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:57:55) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:46:53) , timbtd (18/01/2022 at 07:43:03) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:56:03)
 4. DÀN 64 SỐ

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,34,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,15,17,18,19,24,27,28,29,30,34,38,39,40,42,44,47,48,49,50,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,15,17,19,24,29,30,34,38,39,47,48,49,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,89,90,91,92,94,95,97,98,99
  4x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,17,19,24,29,30,34,38,39,47,48,49,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,74,76,77,78,79,82,89,90,92,94,95,97,98,99
  3x
  01,03,04,06,07,08,09,10,12,19,24,29,34,38,47,49,56,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69,74,76,77,79,89,90,92,95,97,98,99
  2x
  01,03,04,07,08,09,10,12,19,29,34,38,47,49,56,59,60,65,67,68,69,74,76,79,89,92,97,99
  1x
  01,03,04,08,09,12,29,47,59,60,65,67,68,69,74,79,92,99
  0x
  08,09,29,65,67,69,74,79
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (17/01/2022 at 23:57:03) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:20:53) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:56:29) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:57:14) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:20:22) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:46:20) , numoneyee (18/01/2022 at 00:20:40) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:25:38) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:02:18) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:04:48) , locroitrungdau (17/01/2022 at 19:40:23) , dieuanh96 (17/01/2022 at 20:03:02) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:33:28) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:22:03) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:20:01) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:13:50) , Emailty (18/01/2022 at 14:45:15) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:26:48) , lethuylinh (17/01/2022 at 20:26:11) , chilaconso (17/01/2022 at 21:49:26) , mualanh2020 (17/01/2022 at 17:51:46) , consokydieu (18/01/2022 at 13:42:30) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:52:41) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:55:44) , giacatde (17/01/2022 at 22:53:29) , traucon (17/01/2022 at 19:19:29) , mailan1990 (17/01/2022 at 19:32:10) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:57:59) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:47:08) , timbtd (18/01/2022 at 07:43:18) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:56:05)
 5. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 18/01/2022:
  + 76 77 79 91 99
  + Thống kê: X0000000000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (18/01/2022 at 14:01:40) , Thuminh (17/01/2022 at 23:57:35) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:21:08) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:56:44) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:57:29) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:20:37) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:46:35) , numoneyee (18/01/2022 at 00:20:55) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:25:53) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:02:33) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:05:03) , locroitrungdau (17/01/2022 at 19:40:38) , dieuanh96 (17/01/2022 at 20:03:17) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:33:43) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:22:18) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:20:16) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:14:05) , Emailty (18/01/2022 at 14:45:30) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:27:03) , lethuylinh (17/01/2022 at 20:26:26) , chilaconso (17/01/2022 at 21:49:41) , consokydieu (18/01/2022 at 13:42:45) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:52:56) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:55:59) , giacatde (17/01/2022 at 22:53:44) , traucon (17/01/2022 at 19:19:44) , mailan1990 (17/01/2022 at 19:32:12) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:58:00) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:47:23) , timbtd (18/01/2022 at 07:43:33) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:56:07)
 6. Nhathai

  Nhathai VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  21/04/2016
  Bài viết:
  3,160
  Được thích:
  15,407
  Xu:
  58,009,782
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 18/01/2022:
  + 11,16,33,61,66
  + Thống kê: 0000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (18/01/2022 at 14:01:44) , Thuminh (17/01/2022 at 23:58:06) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:21:23) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:56:59) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:57:44) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:20:52) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:46:50) , numoneyee (18/01/2022 at 00:21:10) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:26:08) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:02:48) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:05:18) , locroitrungdau (17/01/2022 at 19:40:53) , dieuanh96 (17/01/2022 at 20:03:32) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:33:58) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:22:33) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:20:31) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:14:20) , Emailty (18/01/2022 at 14:45:45) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:27:18) , lethuylinh (17/01/2022 at 20:26:41) , chilaconso (17/01/2022 at 21:49:56) , consokydieu (18/01/2022 at 13:43:00) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:53:11) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:56:14) , giacatde (17/01/2022 at 22:53:59) , mailan1990 (17/01/2022 at 19:32:15) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:58:03) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:47:38) , timbtd (18/01/2022 at 07:43:48) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:56:10)
 7. upload_2022-1-17_19-25-45.png
  upload_2022-1-17_19-25-59.png
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (17/01/2022 at 19:54:48) , ChungChai (17/01/2022 at 19:47:22) , Thuminh (17/01/2022 at 23:58:40) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:21:38) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:57:14) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:57:59) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:21:07) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:47:05) , numoneyee (18/01/2022 at 00:21:25) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:26:23) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:03:03) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:05:33) , locroitrungdau (17/01/2022 at 19:41:08) , dieuanh96 (17/01/2022 at 20:03:47) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:34:13) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:22:48) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:20:46) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:14:35) , Emailty (18/01/2022 at 14:46:00) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:27:33) , lethuylinh (17/01/2022 at 20:26:56) , chilaconso (17/01/2022 at 21:50:11) , consokydieu (18/01/2022 at 13:43:15) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:53:26) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:56:29) , giacatde (17/01/2022 at 22:54:14) , mailan1990 (17/01/2022 at 19:32:27) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:58:16) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:47:53) , timbtd (18/01/2022 at 07:44:03) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:56:12)
 8. Milimet

  Milimet

  Đ.Ký:
  27/11/2021
  Bài viết:
  214
  Được thích:
  1,850
  Xu:
  22,148,480
  Ngày 18/01
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  03,04,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,51,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  6x
  03,04,07,09,12,13,14,16,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,53,54,58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  03,04,07,12,13,19,21,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49,53,54,58,59,61,62,63,64,67,68,69,70,72,73,76,79,82,83,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  4x
  03,04,07,12,13,19,21,23,24,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,42,43,45,46,49,53,54,58,59,64,67,68,69,70,73,76,79,82,83,85,86,89,91,93,94,95,96,97,98
  3x
  12,13,19,21,24,31,34,37,38,39,42,43,46,49,53,54,58,59,64,67,68,69,70,73,76,79,82,83,85,86,89,91,93,94,95,96,97,98
  2x
  12,13,19,21,24,31,34,37,38,39,42,43,46,49,64,67,68,73,76,83,86,91,93,94,95,96,97,98
  1x
  12,13,21,31,37,38,46,49,64,67,68,73,76,83,86,91,93,94
  0x
  37,38,46,49,64,73,83,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (18/01/2022 at 14:01:49) , Thuminh (17/01/2022 at 23:58:42) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:21:53) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:57:29) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:58:14) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:21:22) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:47:20) , numoneyee (18/01/2022 at 00:21:40) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:26:38) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:03:18) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:05:48) , dieuanh96 (17/01/2022 at 20:04:02) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:34:28) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:23:03) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:21:01) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:14:50) , Emailty (18/01/2022 at 14:46:15) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:27:48) , lethuylinh (17/01/2022 at 20:27:11) , chilaconso (17/01/2022 at 21:50:26) , consokydieu (18/01/2022 at 13:43:30) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:53:41) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:56:44) , giacatde (17/01/2022 at 22:54:29) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:58:29) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:48:08) , timbtd (18/01/2022 at 07:44:18) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:56:36)
 9. liketoplay

  liketoplay

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  169
  Được thích:
  2,194
  Xu:
  4,043,260
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,04,05,06,07,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,49,50,52,53,55,56,58,59,61,63,64,66,67,68,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,06,07,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,50,52,53,55,58,59,61,63,64,66,70,71,72,73,75,77,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98
  5x
  03,04,06,07,10,12,15,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,39,42,44,45,47,50,52,53,55,58,59,61,63,64,70,71,72,73,75,77,80,81,82,83,84,85,88,89,90,92,93,94,96,98
  4x
  03,04,06,07,12,15,18,19,21,22,23,25,26,27,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,50,52,53,55,58,59,61,63,64,70,71,73,75,77,80,81,82,84,85,88,89,93,96,98
  3x
  04,06,07,12,15,18,19,21,22,23,25,26,27,29,34,35,36,37,39,45,47,50,52,59,63,70,71,75,80,81,82,84,85,88,89,93,96,98
  2x
  04,06,12,15,19,21,23,25,29,34,35,36,37,39,45,47,52,59,63,70,71,75,81,82,85,89,96,98
  1x
  04,06,12,15,21,23,25,35,36,45,47,52,59,63,82,85,89,96
  0x
  15,21,23,52,82,85,89,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (18/01/2022 at 14:01:55) , Thuminh (18/01/2022 at 00:03:03) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:22:08) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:57:45) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:58:29) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:21:37) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:47:35) , numoneyee (18/01/2022 at 00:21:55) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:26:53) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:03:33) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:06:03) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:34:43) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:23:18) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:21:16) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:15:05) , Emailty (18/01/2022 at 14:46:30) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:28:03) , lethuylinh (17/01/2022 at 20:27:26) , chilaconso (17/01/2022 at 21:50:41) , consokydieu (18/01/2022 at 13:43:45) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:53:56) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:56:59) , giacatde (17/01/2022 at 22:54:44) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:58:41) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:48:23) , timbtd (18/01/2022 at 07:44:33) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:56:38)
 10. Tedivn88

  Tedivn88

  Đ.Ký:
  02/07/2021
  Bài viết:
  1,044
  Được thích:
  6,396
  Xu:
  18,963,016
  Giới tính:
  Nam
  Location:
  THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC
  01/01:9x8x7x6x=4đ
  02/01:9x=1đ
  03/01:9x8x7x6x5x4x=6đ
  04/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  05/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  06/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  07/01:9x8x7x6x5x4x=6đ
  08/01:9x8x7x6x5x=5đ
  09/01:9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  10/01:9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  11/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  12/01:9x=1đ
  13/01:9x8x7x=3đ
  14/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  15/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  16/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  17/01:9x8x7x6x=4đ
  Tổng 117đ
  18/01:
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  8x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,94,95,96
  7x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,87,94,95,96
  6x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,77,79,87,94,95,96
  5x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,51,52,53,54,56,57,59,60,65,67,69,70,71,72,73,74,77,79,87,94,95,96
  4x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,51,52,53,72,73,74,77,79,87,94,95,96
  3x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,46,87,94,95,96
  2x
  01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,31,33,34,36,37,38,39
  1x
  08,09,10,11,13,16,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,31,33
  0x
  16,17,18,19,20,22,24,26
  STĐ 17,18
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (18/01/2022 at 14:01:58) , Thuminh (18/01/2022 at 00:05:50) , anhQuanday (18/01/2022 at 11:22:23) , giaosuxoay (18/01/2022 at 15:58:00) , loveyouloveyou (18/01/2022 at 17:58:44) , Ronaldo7 (17/01/2022 at 22:21:52) , chidanh1con (17/01/2022 at 23:47:50) , numoneyee (18/01/2022 at 00:22:10) , haiyen1295 (18/01/2022 at 19:27:08) , danhnhothoi (18/01/2022 at 09:03:48) , langthangtimso (18/01/2022 at 07:06:18) , emtapdanhlo (18/01/2022 at 10:34:58) , huyenhuyen (18/01/2022 at 08:23:33) , niemvuisohoc (17/01/2022 at 21:21:31) , tinhyeucuatoi (18/01/2022 at 12:15:20) , Emailty (18/01/2022 at 14:46:45) , dacbiet99 (18/01/2022 at 06:28:18) , lethuylinh (17/01/2022 at 23:14:00) , chilaconso (17/01/2022 at 21:50:56) , consokydieu (18/01/2022 at 13:44:00) , chaonammoi (17/01/2022 at 20:54:11) , ansongaymai (18/01/2022 at 00:57:14) , giacatde (17/01/2022 at 22:54:59) , NhungCoi (17/01/2022 at 21:58:55) , EMGAI8864 (18/01/2022 at 09:48:38) , timbtd (18/01/2022 at 07:44:48) , NTA123456 (18/01/2022 at 14:56:41)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời