ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/12/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Mức 20 bạn

  - Mức 6 4: (1 số)
  02
  - Mức 6 9: (1 số)
  11
  - Mức 7 5: (2 số)
  20 90
  - Mức 8 0: (1 số)
  77
  - Mức 8 1: (2 số)
  07 60
  - Mức 8 4: (1 số)
  22
  - Mức 8 5: (2 số)
  09 10
  - Mức 8 7: (1 số)
  56
  - Mức 8 8: (2 số)
  01 04
  - Mức 8 9: (3 số)
  00 62 80
  - Mức 9 0: (1 số)
  92
  - Mức 9 1: (1 số)
  40
  - Mức 9 2: (1 số)
  06
  - Mức 9 3: (1 số)
  25
  - Mức 9 5: (1 số)
  12
  - Mức 9 6: (3 số)
  16 54 95
  - Mức 9 7: (2 số)
  27 84
  - Mức 9 9: (5 số)
  15 17 29 59 99
  - Mức 1 0 0: (1 số)
  97
  - Mức 1 0 1: (5 số)
  08 26 52 66 70
  - Mức 1 0 2: (3 số)
  35 43 72
  - Mức 1 0 3: (1 số)
  34
  - Mức 1 0 4: (1 số)
  48
  - Mức 1 0 5: (4 số)
  30 42 47 98
  - Mức 1 0 6: (3 số)
  03 51 68
  - Mức 1 0 7: (1 số)
  28
  - Mức 1 0 8: (2 số)
  14 36
  - Mức 1 0 9: (1 số)
  86
  - Mức 1 1 0: (4 số)
  24 61 71 89
  - Mức 1 1 1: (5 số)
  21 41 45 74 78
  - Mức 1 1 2: (2 số)
  39 57
  - Mức 1 1 3: (2 số)
  44 65
  - Mức 1 1 4: (4 số)
  23 33 38 79
  - Mức 1 1 5: (2 số)
  18 76
  - Mức 1 1 6: (3 số)
  69 83 85
  - Mức 1 1 7: (3 số)
  50 67 82
  - Mức 1 1 8: (2 số)
  53 96
  - Mức 1 1 9: (1 số)
  91
  - Mức 1 2 0: (2 số)
  31 55
  - Mức 1 2 1: (3 số)
  13 37 87
  - Mức 1 2 2: (3 số)
  05 75 81
  - Mức 1 2 3: (2 số)
  19 63
  - Mức 1 2 4: (2 số)
  58 88
  - Mức 1 2 5: (1 số)
  73
  - Mức 1 2 7: (1 số)
  49
  - Mức 1 2 9: (1 số)
  64
  - Mức 1 3 0: (1 số)
  94
  - Mức 1 3 1: (1 số)
  32
  - Mức 1 3 2: (1 số)
  93
  - Mức 1 3 7: (1 số)
  46
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (30/01/2022 at 16:21:38) , Thuminh (01/02/2022 at 22:34:37) , Cat_Tuong (30/01/2022 at 18:07:01) , chidanh1con (30/01/2022 at 17:24:27) , toilatoi7x (30/01/2022 at 15:19:18) , lienquan2019 (30/01/2022 at 20:26:46) , bababyby (30/01/2022 at 16:18:44) , vuquy48 (30/01/2022 at 19:20:30) , mailan1990 (30/01/2022 at 19:55:05) , NhungCoi (31/01/2022 at 21:01:21) , HaoNam22 (30/01/2022 at 18:30:59)
 2. Mức 10 bạn

  - Mức 3 2: (2 số)
  02 60
  - Mức 3 3: (2 số)
  15 20
  - Mức 3 4: (1 số)
  12
  - Mức 3 6: (2 số)
  10 90
  - Mức 3 7: (1 số)
  11
  - Mức 3 9: (1 số)
  77
  - Mức 4 0: (1 số)
  97
  - Mức 4 2: (3 số)
  01 04 92
  - Mức 4 3: (2 số)
  03 09
  - Mức 4 4: (2 số)
  53 80
  - Mức 4 5: (3 số)
  35 51 62
  - Mức 4 6: (4 số)
  70 79 84 95
  - Mức 4 7: (2 số)
  30 54
  - Mức 4 8: (6 số)
  00 06 17 22 29 68
  - Mức 4 9: (2 số)
  34 99
  - Mức 5 0: (4 số)
  21 72 75 89
  - Mức 5 1: (2 số)
  14 19
  - Mức 5 2: (5 số)
  08 24 40 74 82
  - Mức 5 3: (8 số)
  07 25 27 43 56 78 86 98
  - Mức 5 4: (4 số)
  41 52 57 59
  - Mức 5 5: (4 số)
  28 47 61 71
  - Mức 5 6: (4 số)
  16 33 69 83
  - Mức 5 7: (5 số)
  23 39 42 55 65
  - Mức 5 8: (2 số)
  26 96
  - Mức 5 9: (3 số)
  48 50 63
  - Mức 6 0: (2 số)
  85 88
  - Mức 6 1: (6 số)
  31 32 44 45 87 91
  - Mức 6 2: (5 số)
  13 66 67 73 76
  - Mức 6 3: (2 số)
  18 81
  - Mức 6 4: (2 số)
  05 38
  - Mức 6 6: (1 số)
  64
  - Mức 6 9: (1 số)
  94
  - Mức 7 1: (2 số)
  36 58
  - Mức 7 2: (1 số)
  49
  - Mức 7 3: (1 số)
  93
  - Mức 7 4: (1 số)
  37
  - Mức 8 0: (1 số)
  46
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (30/01/2022 at 16:21:42) , Thuminh (01/02/2022 at 22:34:43) , Cat_Tuong (30/01/2022 at 18:06:59) , chidanh1con (30/01/2022 at 17:24:43) , toilatoi7x (30/01/2022 at 15:19:33) , lienquan2019 (30/01/2022 at 20:27:01) , bababyby (30/01/2022 at 16:18:59) , vuquy48 (30/01/2022 at 19:20:45) , mailan1990 (30/01/2022 at 19:55:07) , NhungCoi (31/01/2022 at 21:01:17) , HaoNam22 (30/01/2022 at 18:31:14)
 3. Dàn 20 bạn

  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,04,05,06,08,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,05,08,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,05,08,13,14,18,19,21,23,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98
  5x
  03,05,13,14,18,19,21,23,24,28,30,31,32,33,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,50,51,53,55,57,58,61,63,64,65,67,68,69,71,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98
  4x
  05,13,18,19,21,23,24,31,32,33,37,38,39,41,44,45,46,49,50,53,55,57,58,61,63,64,65,67,69,71,73,74,75,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,91,93,94,96
  3x
  05,13,18,19,23,31,32,33,37,38,39,44,46,49,50,53,55,57,58,63,64,65,67,69,73,75,76,79,81,82,83,85,87,88,91,93,94,96
  2x
  05,13,19,31,32,37,46,49,50,53,55,58,63,64,67,69,73,75,81,82,83,85,87,88,91,93,94,96
  1x
  05,13,19,32,37,46,49,55,58,63,64,73,75,81,87,88,93,94
  0x
  32,46,49,64,73,88,93,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (30/01/2022 at 16:21:45) , Thuminh (01/02/2022 at 22:34:46) , Cat_Tuong (30/01/2022 at 18:06:56) , chidanh1con (30/01/2022 at 17:24:58) , toilatoi7x (30/01/2022 at 15:19:48) , lienquan2019 (30/01/2022 at 20:27:16) , bababyby (30/01/2022 at 16:19:15) , vuquy48 (30/01/2022 at 19:21:00) , mailan1990 (30/01/2022 at 19:55:11) , NhungCoi (31/01/2022 at 21:01:13) , HaoNam22 (30/01/2022 at 18:31:29)
 4. Dàn 10 bạn

  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,03,05,06,07,08,09,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  7x
  00,05,06,07,08,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,98,99
  6x
  05,07,08,13,14,16,18,19,21,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,78,81,82,83,85,86,87,88,89,91,93,94,96,98,99
  5x
  05,07,13,16,18,23,25,26,27,28,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,69,71,73,74,76,78,81,82,83,85,86,87,88,91,93,94,96,98
  4x
  05,13,16,18,23,26,28,31,32,33,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,55,57,58,59,61,63,64,65,66,67,69,71,73,76,81,83,85,87,88,91,93,94,96,98
  3x
  05,13,18,23,26,31,32,33,36,37,38,39,42,44,45,46,48,49,50,55,58,63,64,65,66,67,69,73,76,81,83,85,87,88,91,93,94,96
  2x
  05,13,18,31,32,36,37,38,44,45,46,48,49,50,58,63,64,66,67,73,76,81,85,87,88,91,93,94
  1x
  05,13,18,36,37,38,46,49,58,64,66,67,73,76,81,91,93,94
  0x
  36,37,46,49,58,64,93,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (30/01/2022 at 16:21:48) , Thuminh (01/02/2022 at 22:34:48) , Cat_Tuong (30/01/2022 at 18:06:53) , chidanh1con (30/01/2022 at 17:25:13) , toilatoi7x (30/01/2022 at 15:20:03) , lienquan2019 (30/01/2022 at 20:27:31) , bababyby (30/01/2022 at 16:19:30) , vuquy48 (30/01/2022 at 19:21:15) , mailan1990 (30/01/2022 at 19:55:20) , NhungCoi (31/01/2022 at 21:01:11) , HaoNam22 (30/01/2022 at 18:31:44)
 5. DÀN MỞ BÁT
  9x
  01,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,06,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  09,10,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  09,10,16,18,19,20,21,22,23,24,26,29,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,62,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  10,16,18,19,20,21,22,23,24,26,29,32,34,37,39,40,41,43,44,46,47,48,49,51,52,53,57,58,60,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  19,20,21,23,26,29,32,34,37,39,41,43,44,46,47,48,49,52,53,57,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  19,20,23,26,32,43,47,48,53,57,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  19,20,23,53,72,73,75,76,77,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  75,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  0x
  82,84,89,91,92,93,94,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (30/01/2022 at 16:21:50) , Thuminh (01/02/2022 at 22:34:50) , Cat_Tuong (30/01/2022 at 18:06:51) , chidanh1con (30/01/2022 at 17:25:29) , toilatoi7x (30/01/2022 at 15:20:18) , lienquan2019 (30/01/2022 at 20:27:46) , bababyby (30/01/2022 at 16:19:45) , vuquy48 (30/01/2022 at 19:21:30) , mailan1990 (30/01/2022 at 19:55:23) , NhungCoi (31/01/2022 at 21:01:08) , HaoNam22 (30/01/2022 at 18:31:59)
 6. DÀN 64 SỐ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,86,88,90,91,92,93,94,95,96
  6x
  01,02,03,04,05,09,11,12,13,14,19,20,21,23,25,26,28,30,31,32,34,36,37,39,40,41,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,81,82,83,84,86,88,90,91,92,93,94,95,96
  5x
  01,02,03,04,05,09,12,13,14,20,21,23,25,28,30,31,32,34,36,37,39,40,41,43,45,46,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,68,69,71,72,73,74,75,78,81,82,83,84,86,91,93,94,95
  4x
  03,04,05,09,12,13,14,21,23,28,30,31,32,34,36,37,39,40,41,43,46,49,50,51,52,53,54,55,59,60,61,62,63,64,71,72,73,74,75,78,81,82,83,84,91,93,94,95
  3x
  03,04,05,09,13,23,31,32,34,39,40,41,43,46,50,51,53,54,55,59,60,61,62,63,64,71,72,73,75,78,81,82,83,84,91,93,94,95
  2x
  03,04,13,23,31,32,34,39,40,41,43,50,53,54,59,60,63,64,72,73,75,81,82,83,84,91,93,95
  1x
  04,13,23,31,32,40,53,59,63,64,72,73,75,82,84,91,93,95
  0x
  13,23,31,32,53,73,84,93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (30/01/2022 at 16:21:55) , Thuminh (01/02/2022 at 22:34:53) , Cat_Tuong (30/01/2022 at 18:06:48) , chidanh1con (30/01/2022 at 17:25:44) , toilatoi7x (30/01/2022 at 15:20:33) , lienquan2019 (30/01/2022 at 20:28:01) , bababyby (30/01/2022 at 16:20:00) , vuquy48 (30/01/2022 at 19:21:46) , mailan1990 (30/01/2022 at 19:55:29) , NhungCoi (31/01/2022 at 21:01:06) , HaoNam22 (30/01/2022 at 18:32:14)
 7. Nay là lần quay cuối cùng của năm cũ rồi. Chúc tất cả anh chị em nhiều may mắn.
  Hẹn gặp lại anh chị em vào ngày 04/2 (tức ngày 04/1 Âm lịch) nhé.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (30/01/2022 at 16:21:58) , Thuminh (01/02/2022 at 22:35:01) , BlackHawk (30/01/2022 at 15:49:53) , Cat_Tuong (30/01/2022 at 18:06:43) , chidanh1con (30/01/2022 at 17:25:59) , lienquan2019 (30/01/2022 at 20:28:16) , bababyby (30/01/2022 at 16:20:15) , vuquy48 (30/01/2022 at 19:22:01) , Nguoitimduong (30/01/2022 at 17:20:43) , hochoilachinh (30/01/2022 at 15:28:19) , Tedivn88 (30/01/2022 at 21:37:56) , mailan1990 (30/01/2022 at 19:55:41) , NhungCoi (31/01/2022 at 21:01:03) , HaoNam22 (30/01/2022 at 18:32:29)
  1. hochoilachinh
   mod lên thêm dàn pp riêng nữa mod ơi
    
   hochoilachinh, 30/01/2022
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   NhungCoi (31/01/2022 at 21:01:02), nhat_chi_mai (31/01/2022 at 13:59:53), mailan1990 (30/01/2022 at 19:55:45), Cat_Tuong (30/01/2022 at 18:06:44)
 8. upload_2022-1-31_13-52-26.png

  upload_2022-1-31_13-52-55.png

  upload_2022-1-31_13-58-13.png

  Mình úp BẢNG THỐNG KÊ PHONG ĐỘ cho anh thôi. Còn Danh Sách thưởng ra Tết, ngày đầu năm mình mở box tháng mới rồi làm nhé các bạn.

  Chúc tất cả anh chị em đón Tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé. Hẹn gặp lại mọi người đầu xuân năm mới với nhiều cái mới mẻ nhé.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/02/2022 at 22:35:10) , Tedivn88 (01/02/2022 at 15:35:22) , NhungCoi (31/01/2022 at 21:00:57)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời