ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/12/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. hoangtho1

  hoangtho1

  Đ.Ký:
  16/09/2021
  Bài viết:
  38
  Được thích:
  528
  Xu:
  180,850
  Giới tính:
  Nam
  23/01/2022
  sory mod h nay việc bận lên muộn 1 chút
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,15,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,62,63,65,66,67,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,96,97,99
  6x
  00,02,03,05,06,09,10,11,15,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,55,56,57,58,60,62,63,65,66,68,71,72,73,74,76,77,79,81,82,84,86,87,89,91,92,93,94,96,97,99
  5x
  00,03,05,06,09,10,11,19,20,22,23,24,25,26,27,31,32,33,34,35,37,38,40,42,43,44,45,47,49,50,51,52,55,56,57,58,60,62,63,66,68,71,72,73,74,76,77,79,82,84,86,87,91,92,93,94,96,97,99
  4x
  00,06,19,20,22,23,24,25,26,27,31,32,33,34,35,37,40,42,43,44,45,47,49,50,51,52,55,56,57,58,60,62,63,66,73,74,76,79,82,84,86,87,91,92,93,94,96,97,99
  3x
  00,06,20,22,23,24,25,26,27,31,32,33,34,35,42,44,45,47,49,50,51,52,55,56,57,58,62,63,66,76,79,82,86,87,92,94,96,97,99
  2x
  00,22,23,24,25,26,27,32,33,34,42,44,47,49,50,51,52,55,56,62,66,79,82,86,92,94,96,97,99
  1x
  00,22,24,25,26,27,33,44,49,50,52,55,62,66,79,92,96,97,99
  0x
  00,,27,33,50,55,66,92,96,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (23/01/2022 at 17:11:38) , NgocNgoc (23/01/2022 at 17:07:25) , Thuminh (24/01/2022 at 00:21:49) , Nhathai (23/01/2022 at 23:43:31) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:50:16) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:07:51) , buihung88 (24/01/2022 at 01:06:24) , chutichhoidong (23/01/2022 at 19:34:10) , girlcity (23/01/2022 at 20:07:25) , motobike (24/01/2022 at 09:32:51) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:27:37) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:22:09) , hatay88 (24/01/2022 at 07:05:18) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:49:13) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:56:34) , yeusohoc (23/01/2022 at 21:12:13) , khongsothua (24/01/2022 at 06:27:02) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:19:54) , hung83 (24/01/2022 at 18:11:03) , hongtutoan (23/01/2022 at 18:51:48) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:43:30) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:45:20) , EmLaTatCa (23/01/2022 at 21:50:12) , qtv272 (23/01/2022 at 19:06:09) , kepbang (23/01/2022 at 19:20:10) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:09:06) , traucon (24/01/2022 at 14:13:25) , sangtruatoi (23/01/2022 at 19:50:39) , X155 (24/01/2022 at 00:31:31) , HaoNam22 (23/01/2022 at 20:25:35) , vuvanvinh (23/01/2022 at 20:47:13) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:16:52) , OKWIN (24/01/2022 at 11:03:44)
 2. DÀN MỞ BÁT

  9x
  01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,41,42,43,46,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,38,39,46,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,34,49,50,51,52,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,49,52,60,61,62,63,64,65,67,68,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  08,10,11,13,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,31,49,52,60,61,63,65,67,68,72,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  08,10,11,13,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31,49,60,61,68,72,75,79,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  13,16,17,18,19,20,21,26,27,28,31,49,61,68,72,75,79,86,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
  1x
  13,16,18,19,20,28,68,75,79,88,90,91,92,94,96,97,98,99
  0x
  19,91,92,94,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (24/01/2022 at 00:21:52) , Nhathai (23/01/2022 at 23:43:36) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:50:31) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:08:07) , buihung88 (24/01/2022 at 01:06:39) , chutichhoidong (23/01/2022 at 19:34:25) , girlcity (23/01/2022 at 20:07:40) , motobike (24/01/2022 at 09:33:06) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:27:52) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:22:26) , hatay88 (24/01/2022 at 07:05:33) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:49:28) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:56:49) , yeusohoc (23/01/2022 at 21:12:28) , khongsothua (24/01/2022 at 06:27:17) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:20:09) , hung83 (24/01/2022 at 18:11:19) , hongtutoan (23/01/2022 at 18:52:03) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:43:46) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:45:37) , EmLaTatCa (23/01/2022 at 21:50:27) , qtv272 (23/01/2022 at 19:06:24) , kepbang (23/01/2022 at 19:20:25) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:09:22) , traucon (24/01/2022 at 14:13:40) , sangtruatoi (23/01/2022 at 19:50:54) , X155 (24/01/2022 at 00:31:46) , HaoNam22 (23/01/2022 at 20:25:50) , vuvanvinh (23/01/2022 at 20:47:34) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:17:08) , OKWIN (24/01/2022 at 11:03:59)
 3. DÀN 64 SỐ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,42,43,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,79,80,81,82,84,85,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,37,39,40,43,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,70,72,73,75,80,82,84,85,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  01,02,03,04,06,07,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,30,31,34,35,37,40,43,46,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,70,72,73,80,82,85,89,90,91,92,93,94,97,98
  4x
  01,03,04,07,10,12,14,15,16,18,19,20,21,24,25,27,28,30,31,34,35,37,43,46,49,51,52,53,57,58,60,61,63,64,65,67,70,72,73,82,85,89,91,92,93,94,97,98
  3x
  01,04,10,12,15,16,18,19,20,21,24,25,27,28,30,31,34,37,43,49,51,52,53,58,60,61,63,64,65,67,70,72,73,82,91,93,94,98
  2x
  01,10,12,16,18,19,21,24,25,27,28,30,34,37,51,52,58,60,61,64,67,70,72,73,91,93,94,98
  1x
  01,10,12,16,19,21,24,28,34,58,60,61,64,67,91,93,94,98
  0x
  16,28,61,64,91,93,94,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (24/01/2022 at 00:21:56) , Nhathai (23/01/2022 at 23:43:12) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:50:46) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:08:22) , buihung88 (24/01/2022 at 01:06:54) , chutichhoidong (23/01/2022 at 19:34:40) , girlcity (23/01/2022 at 20:07:55) , motobike (24/01/2022 at 09:33:21) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:28:07) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:22:42) , hatay88 (24/01/2022 at 07:05:48) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:49:43) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:57:04) , yeusohoc (23/01/2022 at 21:12:43) , khongsothua (24/01/2022 at 06:27:32) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:20:24) , hung83 (24/01/2022 at 18:11:34) , hongtutoan (23/01/2022 at 18:52:18) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:44:01) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:45:54) , EmLaTatCa (23/01/2022 at 21:50:42) , qtv272 (23/01/2022 at 19:06:39) , kepbang (23/01/2022 at 19:20:40) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:09:37) , traucon (24/01/2022 at 14:13:55) , sangtruatoi (23/01/2022 at 19:51:09) , X155 (24/01/2022 at 00:32:02) , HaoNam22 (23/01/2022 at 20:26:05) , vuvanvinh (23/01/2022 at 20:47:49) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:17:23) , OKWIN (24/01/2022 at 11:04:14)
 4. Milimet

  Milimet

  Đ.Ký:
  27/11/2021
  Bài viết:
  214
  Được thích:
  1,850
  Xu:
  22,148,480
  Ngày 24/01
  9x
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  03,04,08,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,04,08,12,13,17,18,21,23,24,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,53,54,58,59,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  04,12,13,17,18,21,23,24,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,53,54,58,59,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98
  4x
  04,12,13,17,18,21,23,24,26,28,31,32,34,35,37,38,39,40,42,43,45,46,49,53,54,58,59,62,64,67,68,69,71,73,76,81,82,83,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98
  3x
  13,23,24,31,32,34,35,37,38,40,42,43,45,46,49,53,54,58,59,62,64,67,68,69,71,73,76,81,82,83,85,86,89,93,94,95,96,98
  2x
  13,31,35,37,38,42,43,45,46,49,53,54,58,59,64,67,68,69,73,76,83,85,86,89,94,95,96,98
  1x
  13,31,35,37,46,49,53,58,64,68,73,85,86,89,94,95,96,98
  0x
  37,58,64,68,73,85,86,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/01/2022 at 09:20:39) , Thuminh (24/01/2022 at 00:21:59) , Nhathai (23/01/2022 at 23:43:08) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:51:01) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:08:37) , buihung88 (24/01/2022 at 01:07:09) , chutichhoidong (23/01/2022 at 19:34:55) , girlcity (23/01/2022 at 20:08:10) , motobike (24/01/2022 at 09:33:36) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:28:22) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:22:57) , hatay88 (24/01/2022 at 07:06:03) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:49:58) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:57:19) , yeusohoc (23/01/2022 at 21:12:58) , khongsothua (24/01/2022 at 06:27:47) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:20:39) , hung83 (24/01/2022 at 18:11:49) , hongtutoan (23/01/2022 at 18:52:33) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:44:16) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:46:09) , EmLaTatCa (23/01/2022 at 21:50:57) , qtv272 (23/01/2022 at 19:06:54) , kepbang (23/01/2022 at 19:20:55) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:09:52) , traucon (24/01/2022 at 14:14:10) , sangtruatoi (23/01/2022 at 19:51:24) , X155 (24/01/2022 at 00:32:17) , HaoNam22 (23/01/2022 at 20:26:21) , vuvanvinh (23/01/2022 at 20:48:05) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:17:38) , OKWIN (24/01/2022 at 11:04:29)
 5. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/01/2022:
  + 76 77 79 91 99
  + Thống kê: X0000000000000000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/01/2022 at 09:20:42) , Thuminh (24/01/2022 at 00:22:22) , Nhathai (23/01/2022 at 23:43:04) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:51:16) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:08:52) , buihung88 (24/01/2022 at 01:07:24) , chutichhoidong (23/01/2022 at 19:35:10) , girlcity (23/01/2022 at 20:08:25) , motobike (24/01/2022 at 09:33:51) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:28:38) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:23:12) , hatay88 (24/01/2022 at 07:06:18) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:50:13) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:57:34) , yeusohoc (23/01/2022 at 21:13:13) , khongsothua (24/01/2022 at 06:28:02) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:20:55) , hung83 (24/01/2022 at 18:12:05) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:44:31) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:46:24) , EmLaTatCa (23/01/2022 at 21:51:12) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:10:07) , traucon (24/01/2022 at 14:14:25) , sangtruatoi (23/01/2022 at 19:51:40) , X155 (24/01/2022 at 00:32:33) , HaoNam22 (23/01/2022 at 20:26:36) , vuvanvinh (23/01/2022 at 20:48:20) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:17:53) , OKWIN (24/01/2022 at 11:04:44)
 6. upload_2022-1-23_19-33-24.png

  upload_2022-1-23_19-33-38.png

  Chúc mừng anh chị em nay lên dàn rất tốt nhé. Nhưng sát Tết rồi nên anh chị em chơi gì cũng vui vẻ, nhỏ nhẹ thôi nhé, vì sát Tết HĐXS quay rất ảo. Lô đề thì ngày nào cũng quay nên anh chị em không nên nóng vội nhé.
  Chúc tất cả buổi tối cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhé
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (24/01/2022 at 08:18:56) , Thuminh (24/01/2022 at 00:23:23) , Nhathai (23/01/2022 at 23:42:47) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:51:31) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:09:08) , buihung88 (24/01/2022 at 01:07:39) , chutichhoidong (23/01/2022 at 19:35:25) , girlcity (23/01/2022 at 20:08:40) , motobike (24/01/2022 at 09:34:06) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:28:54) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:23:27) , hatay88 (24/01/2022 at 07:06:33) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:50:28) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:57:49) , yeusohoc (23/01/2022 at 21:13:28) , khongsothua (24/01/2022 at 06:28:17) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:21:10) , hung83 (24/01/2022 at 18:12:23) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:44:46) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:46:39) , EmLaTatCa (23/01/2022 at 21:51:27) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:10:23) , traucon (24/01/2022 at 14:14:40) , sangtruatoi (23/01/2022 at 19:51:57) , X155 (24/01/2022 at 00:32:49) , Tedivn88 (23/01/2022 at 19:54:32) , NhungCoi (23/01/2022 at 20:56:25) , HaoNam22 (23/01/2022 at 20:26:51) , vuvanvinh (23/01/2022 at 20:48:35) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:18:08) , OKWIN (24/01/2022 at 11:04:59)
 7. liketoplay

  liketoplay

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  169
  Được thích:
  2,194
  Xu:
  4,043,260
  Giới tính:
  Nam
  9 5 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,44,45,46,49,50,53,54,55,57,58,59,61,62,63,65,66,67,70,71,72,75,76,77,78,79,81,82,83,84,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 s
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,32,33,36,37,38,40,41,42,44,45,46,50,54,55,57,58,59,61,62,63,65,66,67,70,71,72,75,76,78,79,81,82,83,84,87,88,90,92,93,95,96,97,99
  5 8 s
  01,02,03,04,05,06,07,11,13,14,16,17,18,19,20,24,25,27,28,29,30,36,37,38,40,41,42,44,45,46,50,54,55,57,58,61,62,63,65,66,67,70,71,75,76,78,79,81,82,83,84,87,90,92,93,96,97,99
  4 8 s
  01,02,03,04,05,06,07,11,13,14,16,17,20,24,25,27,28,29,36,37,40,41,42,44,45,46,54,55,57,58,61,62,65,67,70,71,75,76,78,81,82,83,84,87,90,93,96,97
  3 8 s
  01,02,03,04,06,07,14,16,20,24,27,28,29,36,37,40,42,44,45,46,54,57,58,62,65,67,70,71,75,78,81,82,83,84,87,90,93,96
  2 8 s
  01,02,03,14,20,24,28,29,36,37,40,42,45,46,57,58,62,65,70,71,78,81,82,84,87,90,93,96
  1 8 s
  01,02,03,20,24,28,29,36,37,42,45,58,65,71,81,87,93,96
  0 8 s
  01,20,24,29,36,37,45,87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/01/2022 at 09:20:50) , Thuminh (24/01/2022 at 00:26:08) , Nhathai (23/01/2022 at 23:42:52) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:51:46) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:09:23) , buihung88 (24/01/2022 at 01:07:54) , girlcity (23/01/2022 at 20:08:55) , motobike (24/01/2022 at 09:34:21) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:29:09) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:23:42) , hatay88 (24/01/2022 at 07:06:48) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:50:43) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:58:04) , yeusohoc (23/01/2022 at 21:13:43) , khongsothua (24/01/2022 at 06:28:32) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:21:25) , hung83 (24/01/2022 at 18:12:38) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:45:01) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:46:54) , EmLaTatCa (23/01/2022 at 21:51:42) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:10:38) , traucon (24/01/2022 at 14:14:55) , sangtruatoi (23/01/2022 at 19:52:12) , X155 (24/01/2022 at 00:33:04) , HaoNam22 (23/01/2022 at 20:27:06) , vuvanvinh (23/01/2022 at 20:48:50) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:18:23) , OKWIN (24/01/2022 at 11:05:14)
 8. hochoilachinh

  hochoilachinh

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  202
  Được thích:
  2,373
  Xu:
  54,806,320
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,91,94,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,55,56,57,58,60,61,62,65,66,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,86,88,89,91,94,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,53,55,56,57,61,62,65,66,73,74,75,76,77,80,81,84,86,88,89,91,94,98,99
  5x
  01,02,03,04,05,07,09,10,11,12,14,15,16,18,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,53,55,56,57,61,62,66,73,74,75,76,77,80,84,89,91,94,98,99
  4x
  01,02,03,04,07,09,10,11,12,14,16,18,21,22,23,26,28,29,30,31,32,33,35,37,39,40,41,43,45,46,47,49,50,53,55,56,57,61,62,74,75,76,80,84,89,91,94,98
  3x
  01,02,03,04,07,09,10,11,14,16,18,23,28,29,31,32,33,35,37,39,40,41,43,45,46,47,49,50,53,55,56,57,74,75,76,80,89,91
  2x
  02,03,04,07,09,10,11,14,16,18,23,28,29,31,32,33,37,39,40,41,45,47,53,74,75,76,80,89
  1x
  02,03,04,07,09,14,18,23,29,32,37,39,40,41,45,47,53,74
  0x
  03,04,07,14,18,23,29,47
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/01/2022 at 09:20:53) , Thuminh (24/01/2022 at 00:28:10) , Nhathai (23/01/2022 at 23:42:56) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:52:01) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:09:38) , buihung88 (24/01/2022 at 01:08:09) , motobike (24/01/2022 at 09:34:37) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:29:24) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:23:57) , hatay88 (24/01/2022 at 07:07:03) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:50:58) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:58:19) , yeusohoc (23/01/2022 at 21:13:59) , khongsothua (24/01/2022 at 06:28:47) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:21:40) , hung83 (24/01/2022 at 18:12:53) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:45:16) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:47:09) , EmLaTatCa (23/01/2022 at 21:51:57) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:10:53) , traucon (24/01/2022 at 14:15:10) , X155 (24/01/2022 at 00:33:19) , vuvanvinh (24/01/2022 at 08:11:17) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:18:38) , OKWIN (24/01/2022 at 11:05:29)
 9. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 24/01/2022:
  + 13 77 83 84 86
  + Thống kê: 00000 x0000 00000 00000 000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/01/2022 at 09:20:55) , Thuminh (24/01/2022 at 00:28:37) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:52:16) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:09:54) , buihung88 (24/01/2022 at 01:08:24) , motobike (24/01/2022 at 09:34:52) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:29:39) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:24:12) , hatay88 (24/01/2022 at 07:07:18) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:51:14) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:58:34) , yeusohoc (23/01/2022 at 21:24:42) , khongsothua (24/01/2022 at 06:29:02) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:21:55) , hung83 (24/01/2022 at 18:13:09) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:45:32) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:47:24) , EmLaTatCa (23/01/2022 at 21:52:12) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:11:08) , traucon (24/01/2022 at 14:15:25) , X155 (24/01/2022 at 00:33:36) , vuvanvinh (24/01/2022 at 08:11:32) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:18:53) , OKWIN (24/01/2022 at 11:05:44)
 10. Tedivn88

  Tedivn88

  Đ.Ký:
  02/07/2021
  Bài viết:
  1,087
  Được thích:
  7,260
  Xu:
  19,837,116
  Giới tính:
  Nam
  Location:
  THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC
  01/01:9x8x7x6x=4đ
  02/01:9x=1đ
  03/01:9x8x7x6x5x4x=6đ
  04/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  05/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  06/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  07/01:9x8x7x6x5x4x=6đ
  08/01:9x8x7x6x5x=5đ
  09/01:9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  10/01:9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  11/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  12/01:9x=1đ
  13/01:9x8x7x=3đ
  14/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  15/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  16/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  17/01:9x8x7x6x=4đ
  18/01:9x8x=2đ
  19/01:9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  20/01:9x8x7x6x5x4x=6đ
  21/01:9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  22/01:9x8x7x6x5x4x3x=7đ
  23/01:9x8x7x6x5x4x=6đ
  Tổng 155đ
  24/01:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,09,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,96,97,99
  6x
  00,01,02,03,04,06,09,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,96,97,99
  5x
  00,01,02,03,04,06,09,20,21,22,24,25,28,29,30,31,33,34,36,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,77,78,80,96,97,99
  4x
  00,01,02,03,04,06,09,20,21,22,24,25,28,29,30,31,33,34,36,38,39,40,42,43,45,46,48,49,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,67,69,71,77,78,80,96,97,99
  3x
  00,01,02,03,04,06,09,20,21,22,24,25,28,29,30,31,33,34,36,38,39,40,42,43,45,46,48,49,51,52,54,55,56,78,80,96,97,99
  2x
  00,01,02,03,04,06,09,20,21,22,24,25,28,29,30,31,33,34,36,38,39,40,42,43,45,46,48,49
  1x
  06,09,20,21,22,24,25,28,29,30,31,33,34,36,38,39,40,42
  0x
  24,25,28,29,30,31,33,34
  BTD 24, STD 24,34
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (24/01/2022 at 09:21:00) , Thuminh (24/01/2022 at 00:30:47) , TTPL7986 (24/01/2022 at 08:52:31) , anhnumberone (24/01/2022 at 13:10:09) , buihung88 (24/01/2022 at 01:08:39) , motobike (24/01/2022 at 09:35:07) , Cauamhanoi (24/01/2022 at 15:29:54) , xosoxmien (23/01/2022 at 23:24:27) , hatay88 (24/01/2022 at 07:07:33) , vietkieudanhlo (23/01/2022 at 22:51:29) , baoanhthu (23/01/2022 at 23:58:49) , khongsothua (24/01/2022 at 06:29:17) , cutibatlo (23/01/2022 at 22:22:10) , hung83 (24/01/2022 at 18:13:27) , danlode2k2 (24/01/2022 at 07:45:47) , cuocchienso (24/01/2022 at 16:47:39) , toanbatbai (24/01/2022 at 12:11:26) , traucon (24/01/2022 at 14:15:40) , X155 (24/01/2022 at 00:33:51) , vuvanvinh (24/01/2022 at 08:11:47) , bachthu40 (24/01/2022 at 10:19:08) , OKWIN (24/01/2022 at 11:05:59)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời