ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 09/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 31/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Migoicay

  Migoicay

  Đ.Ký:
  31/08/2021
  Bài viết:
  96
  Được thích:
  863
  Xu:
  1,312,840
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 01/9 ăn 9x8x7x...............................3đ
  Ngày 02/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x........9đ
  Ngày 03/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x....10đ
  Ngày 04/9 ăn 9x8x7x...............................3đ
  Ngày 05/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x............8đ
  Ngày 06/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x............8đ
  Ngày 07/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x................7đ
  Ngày 08/9 ăn 9x8x7x6x...........................4đ
  Ngày 09/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x........9đ
  Ngày 10/9 ăn 9x8x7x6x...........................4đ
  Ngày 11/9 ăn 9x8x...................................2đ
  Ngày 12/9 ăn 9x8x...................................2đ
  Ngày 13/9 ăn 9x8x...................................2đ
  Ngày 14/9 ăn 9x8x...................................2đ
  Ngày 15/9 ăn 9x.......................................1đ
  Ngày 16/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x....10đ
  Ngày 17/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x........9đ
  Ngày 18/9 ăn 9x......................................1đ
  Ngày 19/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x....10đ
  Ngày 20/9 ăn 9x8x7x6x...........................4đ
  Ngày 21/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x........9đ
  Ngày 22/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x................7đ
  Ngày 23/9 ăn 9x8x7x6x...........................4đ
  Ngày 24/9 ăn 9x8x7x6x5x4x...................6đ
  Ngày 25/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x........9đ
  Ngày 26/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x........9đ
  Ngày 27/9 ăn 9x8x7x6x5x.......................5đ
  Ngày 28/9 ăn 9x......................................1đ
  Ngày 29/9 ăn 9x8x7x...............................3đ
  Tổng 161đ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,95,96,97,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,26,27,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,55,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,92,95,96,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,26,27,30,33,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,55,57,58,60,61,62,63,64,66,68,69,70,72,73,74,77,78,79,80,82,84,85,87,88,89,92,95,96,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,16,17,19,20,21,22,23,26,27,30,33,36,37,39,40,42,43,44,45,47,48,50,55,57,58,60,61,62,63,66,68,69,72,73,74,77,78,79,80,82,85,87,92,95,96
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,16,17,19,20,21,22,23,26,30,33,36,37,39,40,42,43,44,45,48,50,57,58,60,61,63,66,68,69,72,73,77,78,79,82,85,87,92
  3x
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,16,17,19,20,21,23,30,33,36,37,39,40,43,44,45,50,57,60,61,63,66,68,69,72,73,77,82,87
  2x
  00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,16,17,19,21,23,30,33,36,37,39,40,44,50,61,66,73,82,87
  1x
  01,02,10,11,17,19,33,36,37,39,40,44,50,61,66,73,82,87
  0x
  10,17,36,44,50,61,82,87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/09/2021 at 12:36:17) , Thuminh (30/09/2021 at 22:38:27) , Cat_Tuong (30/09/2021 at 13:26:57) , MaiNgocSang (30/09/2021 at 14:07:27) , NhungCoi (30/09/2021 at 20:38:06) , Akina (30/09/2021 at 12:44:33)
 2. NhungCoi

  NhungCoi

  Đ.Ký:
  31/07/2021
  Bài viết:
  255
  Được thích:
  1,631
  Xu:
  15,006,578
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 30
  1. Loại 05 số Đặc biệt:
  14,32,34,41,43
  Thống kê: 0.0.0.0.0.x.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.x.0.0.0
  2. Dàn 9x0x
  (9 4 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 8 số)
  01,02,04,05,07,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (6 8 số)
  01,02,04,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,58,61,62,64,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (5 8 số)
  01,02,04,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,27,28,29,31,33,35,37,38,39,40,42,45,47,48,51,53,54,58,61,67,68,69,71,72,73,74,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97,98
  (4 8 số)
  01,02,04,10,12,13,15,16,18,19,20,21,24,27,28,29,31,33,35,38,39,40,42,47,48,51,53,58,61,68,71,72,73,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,97,98
  (3 8 số)
  01,04,10,12,13,16,18,19,21,24,28,29,31,33,38,39,40,42,47,48,61,68,71,73,78,79,81,82,83,86,87,88,89,91,92,93,97,98
  (2 8 số)
  01,04,10,13,18,19,21,24,31,33,38,39,40,47,48,71,73,78,79,81,83,87,88,89,91,93,97,98
  (1 8 số)
  04,13,18,19,31,38,39,40,47,48,79,81,88,89,91,93,97,98
  (9 số)
  04,19,39,40,48,89,91,93,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/09/2021 at 12:38:17) , Thuminh (30/09/2021 at 22:38:30) , Cat_Tuong (30/09/2021 at 13:26:53) , MaiNgocSang (30/09/2021 at 14:07:24) , Akina (30/09/2021 at 12:44:36)
 3. Ace chơi gì thì nhớ để ý cái này bên TRANG CHỦ nhé, sắp ra rồi.

  upload_2021-9-30_12-44-19.png
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (30/09/2021 at 22:39:05) , Cat_Tuong (30/09/2021 at 13:26:50) , hochoilachinh (30/09/2021 at 13:15:18) , NhungCoi (30/09/2021 at 14:41:15) , Akina (30/09/2021 at 12:44:40) , Pearl (30/09/2021 at 13:42:44)
 4. hochoilachinh

  hochoilachinh

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  143
  Được thích:
  1,518
  Xu:
  53,717,590
  Giới tính:
  Nam
  Loại ĐB 05 số ngày 30/9
  00,02,05,48,64
  TK:000000000000000000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/09/2021 at 14:36:57) , Thuminh (30/09/2021 at 22:39:11) , Cat_Tuong (30/09/2021 at 13:24:27) , MaiNgocSang (30/09/2021 at 14:05:56) , NhungCoi (30/09/2021 at 14:43:36)
 5. Cat_Tuong

  Cat_Tuong

  Đ.Ký:
  30/07/2016
  Bài viết:
  1,595
  Được thích:
  10,858
  Xu:
  188,630,078
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt 30/09/2021:
  02,09,11,22,77
  Thống kê: X0000.00000.00000.00000.00000.0000

  Dàn đặc biệt 9x-0x
  Ngày 1/9 ăn 10x=0đ
  Ngày 2/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 3/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 4/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 5/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 6/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 7/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 8/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 9/9 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 10/9 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 11/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 12/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 13/9 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 14/9 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 15/9 ăn 9x8x7x6x5x4x = 3đ
  Ngày 16/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 17/9 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 18/9 ăn 9x = 1đ
  Ngày 19/9 ăn 9x8x7x6x = 2đ
  Ngày 20/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 21/9 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 22/9 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 23/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 24/9 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 25/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 26/9 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 27/9 ăn 9x = 3đ
  Ngày 28/9 ăn 9x = 3đ
  Ngày 29/9 ăn 9x9x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Tổng 158đ
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,33,35,36,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,81,83,85,86,88,90,91,92,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,14,15,17,19,20,21,24,25,26,27,29,30,31,33,35,36,38,40,41,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,71,74,75,76,79,80,81,83,85,86,88,90,91,94,95,96,97,99
  5x
  00,01,03,04,06,07,08,10,14,17,19,20,21,24,26,27,29,30,33,38,40,41,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,69,70,71,74,75,76,79,80,83,85,88,90,91,94,95,96,97,99
  4x
  01,04,06,07,08,10,14,17,19,20,21,24,26,27,29,30,33,40,41,44,46,47,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,64,67,69,70,71,74,79,80,83,88,90,91,94,96,97,99
  3x
  01,06,08,10,17,19,21,24,26,29,30,33,41,44,46,47,49,50,51,53,56,57,58,60,64,67,69,70,71,74,79,80,88,91,94,96,97,99
  2x
  01,06,10,17,19,21,24,26,29,33,44,46,47,49,51,56,60,64,67,71,74,79,80,88,91,94,97,99
  1x
  06,17,21,24,26,44,47,49,51,56,60,67,71,74,79,94,97,99
  0x
  06,21,24,51,60,67,79,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/09/2021 at 14:37:01) , Thuminh (30/09/2021 at 22:39:21) , MaiNgocSang (30/09/2021 at 14:05:38) , NhungCoi (30/09/2021 at 14:43:41) , Thanhtung393 (30/09/2021 at 13:40:14)
 6. Pearl

  Pearl

  Đ.Ký:
  20/08/2021
  Bài viết:
  116
  Được thích:
  884
  Xu:
  61,879,290
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số Đặc biệt 30/09/2021:
  05,16,25,32,34
  Thống kê: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
  ...................................................
  Dan đặc biệt 9x-0x
  Ngày 1/9 nhận 98x: 2đ
  Ngày 2/9 nhận 98765x: 5đ
  Ngày 3/9 nhận 9876x: 4đ
  Ngày 4/9 nhận 9876x5x4x3x2x1x0x: 10đ
  Ngày 5/9 nhận 9876x5x4x3x2x1x0x: 10đ
  Ngày 6/9 nhận 9876x5x4x: 6đ
  Ngày 7/9 nhận 9876x: 4đ
  Ngày 8/9 nhận 9876x5x4x3x2x: 8đ
  Ngày 9/9 nhận 9876x5x: 5đ
  Ngày 10/9 nhận 9876x5x: 5đ
  Ngày 11/9 nhận 9876x5x4x3x2x1x0x: 10đ
  Ngày 12/9 nhận 9876x5x4x: 6đ
  Ngày 13/9 nhận 9876x: 4đ
  Ngày 14/9 nhận 9876x5x4x3x: 7đ
  Ngày 15/9 nhận 9876x5x4x3x2x1x: 9đ
  Ngày 16/9 nhận 9876x5x4x3x2x1x0x: 10đ
  Ngày 17/9 nhận 9876x: 4đ
  Ngày 18/9 nhận 9x: 1đ
  Ngày 19/9 nhận 9876x5x4x: 6đ
  Ngày 20/9 nhận 9876x5x4x3x2x1x: 9đ
  Ngày 21/9 nhận 9876x5x4x3x2x: 8đ
  Ngày 22/9 nhận 9876x5x: 5đ
  Ngày 23/9 nhận 9876x5x4x3x: 7đ
  Ngày 24/9 nhận 9876x5x: 5đ
  Ngày 25/9 nhận 9876x5x4x3x: 7đ
  Ngày 26/9 nhận 9876x: 4đ
  Ngày 27/9 nhận 987x: 3đ
  Ngày 28/9 nhận 9876x5x4x: 6đ
  Ngày 28/9 nhận 9876x5x4x3x2x1x0x: 10đ
  Tổng điểm: 180đ
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,14,15,17,19,20,21,22,24,26,27,29,30,33,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,69,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,04,06,08,10,12,15,17,19,20,21,24,26,27,29,30,33,36,38,39,41,42,44,46,47,48,49,51,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,69,71,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,04,06,08,10,12,15,17,19,20,21,24,26,29,30,38,39,46,47,48,49,51,53,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,69,71,74,76,77,79,80,81,82,83,85,86,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,04,06,08,10,12,15,17,19,20,21,24,26,29,30,38,39,46,47,48,49,51,53,56,57,58,60,62,64,65,67,71,74,76,77,80,81,82,83,85,88,91,92,93,94,95,97,99
  3x
  00,06,08,10,12,15,17,19,20,21,26,29,30,38,39,48,51,53,57,58,60,62,64,65,67,71,74,76,77,80,83,85,88,91,93,94,97,99
  2x
  00,10,12,17,19,20,21,26,30,39,48,51,53,58,60,62,64,65,67,71,74,76,80,85,88,91,97,99
  1x
  12,19,20,21,26,30,39,48,51,53,58,60,64,65,67,71,74,85
  0x
  21,48,51,58,60,64,71,74
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/09/2021 at 14:37:07) , Thuminh (30/09/2021 at 22:39:28) , MaiNgocSang (30/09/2021 at 14:05:34) , NhungCoi (30/09/2021 at 14:44:41)
 7. MaiNgocSang

  MaiNgocSang

  Đ.Ký:
  18/04/2020
  Bài viết:
  534
  Được thích:
  2,276
  Xu:
  898,900
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 05 số đặc biệt ngày 30/9/2021:
  11,12,13,98,99
  +Thống kê:0000000
  +Dàn 9x-0x tháng 9/2021
  Ngày 1/9: ăn 9x8x= 2đ
  Ngày 2/9: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  Ngày 3/9: ăn 9x8x7x6x5x4x=6đ
  Ngày 4/9: ăn 9x8x7x6x5x4x= 6đ
  Ngày 5/9:ăn 9x8x7x6x5x4x=6đ
  Ngày 6/9: ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 7/9: ăn 9x8x7x6x5x4x3x=7đ
  Ngày 8/9: ăn 9x8x7x6x5x=5đ
  Ngày 9/9: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  Ngày 10/9: ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  Ngày 11/9:ăn 9x8x7x =3đ
  Ngày 12/9:ăn 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 13/9: ăn 9x8x=2đ
  Ngày 14/9: ăn 9x8x7x6x5x4x3x=7đ
  Ngày 15/9:ăn 9x8x7x6x= 4đ
  Ngày 16/9:ăn 9x8x=2đ
  Ngày 17/9:ăn 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 18/9: ăn 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 19/9: ăn 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 20/9: ăn 9x8x7x6x5x=5₫
  Ngày 21/9: ăn 9x8x7x6x5x=5đ
  Ngày 22/9:ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 23/9:ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  Ngày 24/9: ăn 9x8x7x=3đ
  Ngày 25/9:ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 26/9:ăn 9x8x7x6x5x4x3x=7đ
  Ngày 27/9:ăn 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 28/9:ăn 9x8x7x=3đ
  Ngày 29/9:ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  +Tổng điểm: 160đ
  Ngày 30/9:
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,81,82,83,86,87,88
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,66,67,68,71,72,73,76,77,78,81,82,83,86,87,88
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,73,76,77,78,81,82,83,86,87,88
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,82,83,86,87,88
  2x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,41,42,43,44,45
  1x
  05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40
  0x
  10,14,15,19,20,24,25,29

   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/09/2021 at 14:37:12) , Thuminh (30/09/2021 at 22:39:39) , NhungCoi (30/09/2021 at 14:44:45)
 8. CangTruong

  CangTruong

  Đ.Ký:
  18/08/2021
  Bài viết:
  107
  Được thích:
  905
  Xu:
  947,190
  Giới tính:
  Nam
  Tk: ...nợ
  Dàn 9x -0x ngày 30/9
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  8x
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 47 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  7x
  01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98
  6x
  02 03 04 07 08 09 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98
  5x
  02 03 04 07 08 09 12 14 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 40 41 42 44 45 46 47 52 54 56 58 59 60 62 64 67 68 69 70 71 72 74 76 79 80 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98
  4x
  03 04 07 08 09 12 14 17 18 21 24 26 40 41 42 44 45 46 47 52 54 56 58 59 60 62 64 67 68 69 70 71 74 76 79 80 81 82 85 86 87 89 90 91 92 95 96 97 98
  3x
  03 04 07 08 09 12 14 17 18 40 41 42 45 46 47 52 54 56 58 59 60 62 64 67 68 69 80 81 82 85 86 87 89 90 92 95 96 97 98
  2x
  03 04 07 08 09 12 14 17 18 40 41 42 45 46 47 60 62 64 67 68 69 80 81 90 92 95 96 97 98
  1x
  04 09 14 18 40 41 42 45 46 47 60 62 64 67 68 69 90 92 96
  0x
  04 09 14 41 42 46 64 69 96
  BTD 64 lót 46
  3c 964
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/09/2021 at 14:37:36) , Thuminh (30/09/2021 at 22:39:43) , NhungCoi (30/09/2021 at 14:45:01)
 9. @Oldskool. (mattronvang13)(mattronvang13)(mattronvang13)
  Nay ngày cuối rồi, cố gắng chút nữa đi bạn.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (30/09/2021 at 22:39:50)
 10. Oldskool

  Oldskool

  Đ.Ký:
  13/08/2021
  Bài viết:
  227
  Được thích:
  1,598
  Xu:
  2,276,050
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 1/9 Nhận 9x8x7x6x5x: 5đ
  Ngày 2/9 Nhận 9x8x7x6x5x: 5đ
  Ngày 3/9 Nhận 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Ngày 4/9 Nhận 9x8x7x6x5x: 5đ
  Ngày 5/9 Nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x: 8đ
  Ngày 6/9 Nhận 9x: 1đ
  Ngày 7/9 Nhận 9x: 1đ
  Ngày 8/9 Nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x: 8đ
  Ngày 9/9 Nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x: 8đ
  Ngày 10/9 Nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x: 8đ
  Ngày 11/9 Nhận 9x8x: 2đ
  Ngày 12/9 9x8x7x6x5x4x3x2x1x: 9đ
  Ngày 13/9 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 14/9 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Ngày 15/9 Xịt
  Ngày 16/9 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 17/9 9x8x7x6x5x: 5đ
  Ngày 18/9 9x8x: 2đ
  Ngày 19/9 9x8x7x6x: 4đ
  Ngày 20/9 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Ngày 21/9 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Ngày 22/9 9x8x7x6x5x: 5đ
  Ngày 23/9 9x8x7x6x5x4x3x: 7đ
  Ngày 24/9 9x8x7x: 3đ
  Ngày 25/9 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Ngày 26/9 9x8x7x6x5x4x: 6đ
  Ngày 27/9 9x8x7x6x5x4x3x2x1x: 9đ
  Ngày 28/9 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x: 10đ
  Ngày 29/9 9x8x: 2đ
  Tổng điểm: 152đ


  9x
  00,01,02,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,99
  7x
  01,06,07,08,10,12,13,14,15,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,99
  6x
  06,08,10,12,14,15,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,35,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,52,54,56,57,59,60,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,99
  5x
  10,12,14,15,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,35,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,52,54,56,57,59,60,62,63,64,66,68,70,71,72,73,74,76,78,79,81,83,84,85,88,89,90,92,94,96,99
  4x
  10,14,15,19,20,23,25,26,28,30,31,32,35,37,38,39,41,42,44,45,48,49,50,52,54,56,57,59,60,62,63,66,70,71,72,73,74,76,78,79,83,84,85,88,89,90,92,99
  3x
  10,14,15,19,20,23,25,28,35,37,38,39,41,42,44,49,50,54,56,57,59,62,63,70,71,72,73,76,78,79,83,84,85,88,89,90,92,99
  2x
  10,14,19,20,23,25,28,35,38,42,44,49,50,54,56,57,59,62,63,72,76,78,79,83,85,88,92,99
  1x
  10,20,23,25,28,35,38,49,56,63,72,78,79,83,85,88,92,99
  0x
  10,23,25,63,72,85,88,92

  Vui lòng không trích dẫn

  P/S: Lấy bài này, Mod nhé.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (30/09/2021 at 14:57:06) , Thuminh (30/09/2021 at 22:39:55) , NhungCoi (30/09/2021 at 20:39:44)
  1. nhat_chi_mai
   nhat_chi_mai, 30/09/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   NhungCoi (30/09/2021 at 20:39:59), Oldskool (30/09/2021 at 15:19:50)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này