ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. upload_2021-8-1_19-55-37.png

  upload_2021-8-1_19-55-53.png
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_555 (02/08/2021 at 10:51:40) , Thuminh (02/08/2021 at 00:13:30) , Galaxy (02/08/2021 at 10:16:46) , Xyz18 (01/08/2021 at 19:56:01) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:31:45) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:20) , Heovang83 (01/08/2021 at 21:09:45) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:39:41) , CaDoLa98 (02/08/2021 at 04:37:09) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:02:16) , 1thang4 (02/08/2021 at 04:39:57) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:47:06) , hochoilachinh (01/08/2021 at 20:14:22) , liketoplay (02/08/2021 at 11:38:43) , laonhi (02/08/2021 at 07:28:47) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:42:39)
 2. 9roger

  9roger

  Đ.Ký:
  02/07/2019
  Bài viết:
  199
  Được thích:
  1,051
  Xu:
  22,884,975
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 02/08:
  29,59,69,83,47
  Thống kê: 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (02/08/2021 at 11:46:06) , A_555 (02/08/2021 at 10:51:45) , Thuminh (02/08/2021 at 00:13:35) , Galaxy (02/08/2021 at 10:16:00) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:31:48) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:22) , Heovang83 (01/08/2021 at 21:09:43) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:39:45) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:02:18) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:47:46) , liketoplay (02/08/2021 at 11:38:47) , laonhi (02/08/2021 at 07:28:53) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:42:52)
 3. 9roger

  9roger

  Đ.Ký:
  02/07/2019
  Bài viết:
  199
  Được thích:
  1,051
  Xu:
  22,884,975
  Dàn 9x0x
  1/8: 9x8x : 2đ
  2/8:
  (9 6s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9s)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,58,61,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 6s)
  00,01,02,04,05,06,07,08,11,12,13,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,58,61,62,63,64,66,67,68,72,73,74,76,77,78,81,82,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  (6 9s)
  00,01,02,06,07,08,11,12,13,16,17,18,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,55,56,61,62,63,64,66,67,68,72,73,74,76,78,81,82,84,85,86,88,90,91,92,94,95,97,98,99
  (5 9s)
  01,02,06,07,08,12,13,16,17,18,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,49,51,52,54,55,61,62,63,64,66,67,68,72,73,78,81,82,84,86,88,90,91,92,94,97,98,99
  (4 9s)
  01,06,08,12,13,16,17,18,21,22,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,49,52,54,55,61,62,63,64,66,67,68,72,73,81,82,84,88,91,94,97,98
  (3 9s)
  01,06,08,12,13,16,17,18,21,22,24,27,28,31,32,33,34,36,37,38,42,43,44,45,46,49,52,55,61,62,63,64,67,68,72,73,94,97,98
  (2 5s)
  08,12,16,18,22,28,31,32,33,34,36,37,42,43,44,45,55,61,62,63,68,72,73,94,98
  (1 9s)
  12,18,22,28,31,32,33,34,36,37,42,43,44,45,61,62,73,94,98
  (6s)
  28,31,32,34,44,62
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (02/08/2021 at 11:46:10) , A_555 (02/08/2021 at 10:51:55) , Thuminh (02/08/2021 at 00:13:42) , Galaxy (02/08/2021 at 10:15:56) , Xyz18 (01/08/2021 at 19:56:12) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:31:51) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:24) , Heovang83 (01/08/2021 at 21:09:39) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:39:48) , bestboy (02/08/2021 at 16:07:01) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:02:21) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:47:51) , liketoplay (02/08/2021 at 11:38:49) , laonhi (02/08/2021 at 07:28:57) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:42:55)
 4. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 02/08/2021:
  + 11 12 13 14 15
  + Thống kê: 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (02/08/2021 at 11:46:12) , A_555 (02/08/2021 at 10:52:00) , Thuminh (02/08/2021 at 00:13:46) , Galaxy (02/08/2021 at 10:15:54) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:31:52) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:25) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:39:51) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:02:23) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:47:54) , liketoplay (02/08/2021 at 11:38:51) , laonhi (02/08/2021 at 07:29:02) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:43:25)
 5. hochoilachinh

  hochoilachinh

  Đ.Ký:
  30/06/2021
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  1,507
  Xu:
  53,687,460
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 9x-0x
  1/8 0x 10đ
  2/8
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,71,72,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,65,68,69,70,72,74,75,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  6x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,58,59,60,62,64,65,68,69,70,72,74,75,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,98
  5x
  02,03,04,05,06,08,09,12,14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,52,53,54,58,59,60,62,64,68,69,72,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,98
  4x
  02,03,04,05,06,08,09,12,14,20,21,23,24,25,27,28,29,30,32,40,41,42,50,52,53,54,58,59,60,62,64,68,69,72,80,81,82,84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,98
  3x
  02,03,04,05,06,08,09,12,14,20,21,23,24,25,27,28,29,30,32,40,41,42,50,52,58,59,60,72,80,82,85,90,91,92,94,95,96,98
  2x
  02,04,05,06,09,12,20,21,23,24,25,27,28,29,32,40,42,50,52,58,59,60,72,82,85,90,92,95
  1x
  02,04,12,20,21,24,25,28,29,40,42,52,72,82,85,90,92,95
  0x
  02,20,28,29,42,52,82,92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (02/08/2021 at 11:46:27) , A_555 (02/08/2021 at 10:52:04) , Thuminh (02/08/2021 at 00:13:52) , Galaxy (02/08/2021 at 10:15:43) , Xyz18 (01/08/2021 at 19:56:16) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:31:56) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:29) , Heovang83 (01/08/2021 at 21:09:36) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:40:02) , bestboy (02/08/2021 at 16:07:41) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:02:27) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:48:00) , liketoplay (02/08/2021 at 11:38:54) , laonhi (02/08/2021 at 07:29:09) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:43:40)
 6. Tedivn88

  Tedivn88

  Đ.Ký:
  02/07/2021
  Bài viết:
  745
  Được thích:
  2,351
  Xu:
  9,652,546
  Giới tính:
  Nam
  Location:
  THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC
  Loại 5s ngày 2/8
  88,81,22,28,82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (02/08/2021 at 11:46:30) , A_555 (02/08/2021 at 10:52:09) , Thuminh (02/08/2021 at 00:14:00) , Galaxy (02/08/2021 at 10:15:41) , Xyz18 (01/08/2021 at 20:02:33) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:31:58) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:30) , Heovang83 (01/08/2021 at 21:09:34) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:40:17) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:02:30) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:48:04) , hochoilachinh (02/08/2021 at 20:24:01) , liketoplay (02/08/2021 at 11:38:57) , laonhi (02/08/2021 at 07:29:13) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:43:42)
  1. nhat_chi_mai
   @Tedivn88. Tự thống kê ra đi bạn. Làm như các bạn khác đã làm ý.
    
   nhat_chi_mai, 02/08/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Tedivn88 (02/08/2021 at 12:37:44), Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:35)
  2. Tedivn88
   Mai m sẽ thống kê lại nhé.
    
   Tedivn88, 02/08/2021
 7. Xyz18

  Xyz18

  Đ.Ký:
  18/05/2018
  Bài viết:
  6,445
  Được thích:
  7,339
  Xu:
  3,408,200
  Giới tính:
  Nữ
  Loại đặc biệt ngày 02/8/2021
  01 10 04 40 70
  Thống kê : 0
  dàn đặc biệt 9x-0x ngày 01/8/2021
  8x: 2đ
  Tống điểm: 2 điểm
  dàn đặc biệt 9x-0x ngày 02/8/2021
  (9 4 số)
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 6 số)
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  (7 6 số)
  00,02,03,05,06,07,08,11,12,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,69,71,73,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  (6 6 số)
  00,02,03,05,06,07,11,12,14,15,16,19,20,21,23,24,25,28,29,30,32,33,34,37,38,39,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,60,61,64,65,66,67,69,73,74,75,76,78,79,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98
  (5 6 số)
  00,02,03,05,07,11,12,14,16,19,20,21,23,25,28,29,30,32,34,37,38,39,41,43,46,47,48,49,50,52,56,57,58,61,64,65,66,67,69,73,74,75,76,78,82,83,84,85,87,89,91,92,93,94,96,98
  (4 6 số)
  00,02,05,07,11,14,16,19,20,23,25,28,29,32,34,37,38,39,41,43,46,47,48,50,52,56,57,61,64,65,66,69,73,74,75,78,82,83,84,87,89,91,92,93,96,98
  (3 8 số)
  00,02,05,07,11,14,16,19,20,23,25,28,32,34,37,39,41,43,46,48,50,52,57,61,64,66,69,73,75,78,82,84,87,89,91,93,96,98
  (2 9 số)
  00,02,05,11,14,19,20,23,28,32,37,39,41,46,48,50,57,64,66,69,73,75,78,82,84,87,91,93,96
  (1 9 số)
  00,05,14,19,23,28,32,37,41,46,50,64,69,73,78,82,87,91,96
  (9 số)
  23,32,28,37,46,64,73,82,87
  BTĐ : 37
  CÀNG : 1267
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (02/08/2021 at 11:48:22) , A_555 (02/08/2021 at 10:52:12) , Thuminh (02/08/2021 at 00:14:04) , Galaxy (02/08/2021 at 10:15:33) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:32:01) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:42) , Heovang83 (01/08/2021 at 21:09:31) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:40:27) , bestboy (02/08/2021 at 16:08:06) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:02:33) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:48:10) , hochoilachinh (02/08/2021 at 20:23:57) , liketoplay (02/08/2021 at 11:38:58) , laonhi (02/08/2021 at 07:29:21) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:43:45)
 8. Heovang83

  Heovang83

  Đ.Ký:
  03/06/2019
  Bài viết:
  1,779
  Được thích:
  3,870
  Xu:
  9,108,551
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số đặc biệt ngày 2/8:
  24,45,85,90,93
  Thống kê: 0
  Dàn 9x-0x tháng 8/2021:
  Ngày 1/8: ăn 9x8x7x= 3đ
  Tổng điểm: 3đ
  Ngày 2/8:
  (9 5 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (8 8 số) 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 8 số) 00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,82,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  (6 8 số) 00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,63,65,69,70,71,72,74,75,79,80,81,86,87,89,92,95,96,97,98
  (5 8 số) 00,01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,37,38,40,42,43,44,49,50,51,54,56,57,58,63,65,69,70,71,72,74,75,79,80,81,86,87,89,92,95,96,97,98
  (4 8 số) 00,01,02,03,05,08,09,11,12,15,18,21,22,23,27,28,29,30,32,37,38,42,43,44,49,50,51,54,56,57,58,63,65,69,70,71,72,74,75,79,80,81,86,87,92,96,97,98
  (3 8 số) 00,01,02,03,05,08,09,11,12,15,18,21,22,23,27,28,29,30,32,37,38,42,43,44,49,56,57,58,63,69,72,74,86,87,92,96,97,98
  (2 8 số) 00,01,02,03,05,12,18,21,23,27,28,30,32,38,43,56,57,58,63,69,72,74,86,87,92,96,97,98
  (1 8 số) 00,02,03,12,18,21,23,27,28,29,32,38,43,56,57,58,72,98
  (8 số)
  00,02,03,21,23,57,72,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (02/08/2021 at 11:48:29) , A_555 (02/08/2021 at 10:52:18) , Thuminh (02/08/2021 at 00:14:11) , Galaxy (02/08/2021 at 10:15:26) , Xyz18 (02/08/2021 at 18:32:03) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:32:04) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:45) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:40:34) , bestboy (02/08/2021 at 16:08:09) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:02:37) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:48:14) , hochoilachinh (02/08/2021 at 20:23:54) , liketoplay (02/08/2021 at 11:39:01) , laonhi (02/08/2021 at 07:29:28) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:44:49)
 9. Vi_anh_yeu_em

  Vi_anh_yeu_em

  Đ.Ký:
  29/04/2021
  Bài viết:
  927
  Được thích:
  4,120
  Xu:
  107,200
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5s đặc biệt ngày 02/08
  11 77 17 71 99
  Thống kê : 0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (02/08/2021 at 11:48:45) , A_555 (02/08/2021 at 10:49:29) , Thuminh (02/08/2021 at 00:14:25) , Galaxy (02/08/2021 at 10:12:40) , Daiquan (02/08/2021 at 07:14:22) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:30:46) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:50) , Heovang83 (02/08/2021 at 11:45:00) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:39:08) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:01:47) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:45:49) , hochoilachinh (02/08/2021 at 20:24:28) , liketoplay (02/08/2021 at 11:38:09) , laonhi (02/08/2021 at 07:20:13) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:41:20)
 10. Tedivn88

  Tedivn88

  Đ.Ký:
  02/07/2021
  Bài viết:
  745
  Được thích:
  2,351
  Xu:
  9,652,546
  Giới tính:
  Nam
  Location:
  THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC
  Dàn 9x_0x tháng 8
  Ngày 01/08: 9x8x7x6x5x4x3x =7đ
  Tổng cộng: 7đ
  Ngày 02/08:
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,10,12,13,14,15,17,19,21,23,24,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  (6 9 số)
  00,01,03,04,05,06,08,10,12,13,14,15,17,19,21,23,24,26,27,29,30,31,32,33,35,37,38,40,41,42,44,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,77,78,79,80,83,85,86,87,91,92,94,95,96,97,99
  (5 9 số)
  03,04,12,13,14,15,17,19,21,23,24,26,27,29,30,31,32,33,35,37,38,40,41,42,44,46,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,62,64,65,66,67,69,71,73,74,76,77,78,79,83,85,87,91,92,94,95,96,97,99
  (4 9 số)
  04,13,14,15,17,19,23,24,27,29,31,32,33,35,37,40,41,42,44,46,47,49,51,53,54,55,56,59,64,65,66,67,69,71,73,74,76,77,78,79,87,91,92,94,95,96,97,99
  (3 9 số)
  04,13,14,17,19,23,24,27,29,31,32,33,35,37,40,41,42,46,47,53,54,55,59,64,66,67,69,71,73,74,76,78,79,87,91,92,95,96,97
  (2 9 số)
  04,14,17,19,23,24,40,41,42,46,47,53,54,55,59,64,66,67,69,71,73,74,76,78,79,91,95,96,97
  (1 9 số)
  19,23,40,46,47,54,55,59,64,66,67,69,73,74,76,78,91,95,96
  (9 số)
  23,40,47,59,66,67,74,76,78
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (02/08/2021 at 11:48:54) , A_555 (02/08/2021 at 10:49:34) , Thuminh (02/08/2021 at 00:14:29) , Galaxy (02/08/2021 at 10:12:45) , Daiquan (02/08/2021 at 07:14:18) , NetCaFe (02/08/2021 at 11:30:49) , Tranxoso (02/08/2021 at 11:49:53) , Heovang83 (02/08/2021 at 11:45:04) , SaLat123 (01/08/2021 at 21:39:11) , bestboy (02/08/2021 at 16:08:15) , MaiNgocSang (01/08/2021 at 23:01:45) , vodanh_hp (02/08/2021 at 00:45:55) , hochoilachinh (02/08/2021 at 20:24:31) , liketoplay (02/08/2021 at 11:38:11) , laonhi (02/08/2021 at 07:20:16) , NhungCoi (02/08/2021 at 08:41:24)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này