ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Vi_anh_yeu_em

  Vi_anh_yeu_em

  Đ.Ký:
  29/04/2021
  Bài viết:
  927
  Được thích:
  4,120
  Xu:
  107,200
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5s đặc biệt ngày 31/08
  00 66 77 67 76
  Thống kê : Miss mất ngày 29/08
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 13:11:31) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:31) , Galaxy (31/08/2021 at 14:47:16) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:49:51) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:04:29) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:03:44) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:05:34) , Oldskool (31/08/2021 at 12:28:11)
 2. SaLat123

  SaLat123

  Đ.Ký:
  20/08/2019
  Bài viết:
  855
  Được thích:
  2,518
  Xu:
  77,674,016
  Giới tính:
  Nữ
  Loại 05 số đặc biệt ngày 31/8/2021
  00,13,77,95,99
  Thống kê 00000.00000.00000.0X000.00000.00000

  Dàn 9x-0x
  Ngày 1/8 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 2/8 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 3/8 ăn 9x = 1đ
  Ngày 4/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 5/8 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 6/8 ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 7/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 8/8 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 9/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 10/8 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 11/8 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 12/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 13/8 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 14/8 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 15/8 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 16/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 17/8 ăn 9x = 1đ
  Ngày 18/8 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 19/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 20/8 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 21/8 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 22/8 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 23/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 24/8 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 25/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 26/8 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 27/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 28/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 29/8 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 30/8 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x 0x= 10đ
  Thống kê: 151đ

  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97
  7x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97
  6x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,33,35,36,37,39,40,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,60,61,62,63,65,66,67,70,72,75,76,80,81,82,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,97
  5x
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,25,26,29,33,35,36,37,45,47,48,50,51,52,54,55,56,60,61,62,63,65,66,67,70,72,75,76,80,81,82,84,85,86,87,88,90,92,93,94,97
  4x
  01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,14,16,17,20,21,25,26,33,35,36,45,47,48,50,51,52,54,60,61,62,63,65,66,67,70,72,75,76,80,81,84,85,88,90,92,93,94,97
  3x
  03,04,05,08,09,10,11,12,14,16,17,20,21,25,26,33,35,36,45,47,48,50,51,52,54,60,61,62,63,65,66,67,72,76,80,81,88,92
  2x
  03,04,05,08,09,10,11,12,14,16,17,20,26,33,35,36,47,50,54,60,62,63,66,72,76,80,81,88
  1x
  03,08,09,12,14,17,20,26,33,35,36,54,60,62,63,66,72,88
  0x
  03,08,09,12,14,17,20,26
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 13:11:27) , thatbai01 (31/08/2021 at 14:27:34) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:38) , Galaxy (31/08/2021 at 14:47:22) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:49:53) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:05:55) , Oldskool (31/08/2021 at 12:28:32)
 3. + Loại 05 số Đặc biệt ngày 31/08/2021:
  + 26 43 44 66 75
  + Thống kê: 00x00 00000 00000 00000 x0000 00000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 13:11:25) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:41) , Galaxy (31/08/2021 at 14:47:32) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:49:55) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:06:09) , Oldskool (31/08/2021 at 12:28:33)
 4. Tranxoso

  Tranxoso

  Đ.Ký:
  28/04/2019
  Bài viết:
  334
  Được thích:
  1,877
  Xu:
  28,154,360
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 9x-0x
  1/8 5x 5đ
  2/8 2x 8đ
  3/8 3x 7đ
  4/8 1x 9đ
  5/8 3x 7đ
  6/8 3x 7đ
  7/8 0x 10đ
  8/8 7x 3đ
  9/8 1x 9đ
  10/8 4x 6đ
  11/8 7x 3đ
  12/8 5x 5đ
  13/8 8x 2đ
  14/8 1x 9đ
  15/8 8x 2đ
  16/8 1x 9đ
  17/8 8x 2đ
  18/8 1x 9đ
  19/8 9x 1đ
  20/8 3x 7đ
  21/8 4x 6đ
  22/8 6x 4đ
  23/8 0x 10đ
  24/8 7x 3đ
  25/8 3x 7đ
  26/8 0x 10đ
  27/8 7x 3đ
  28/8 5x 5đ
  29/8 3x 7đ
  30/8 6x 4đ
  tong 179đ
  31/8
  9x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,85,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,50,51,52,53,55,56,59,60,61,62,64,69,70,73,74,75,76,77,79,80,81,82,85,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,45,46,47,50,51,52,53,55,56,59,60,62,75,79,81,82,85,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  4x
  01,03,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,19,22,24,27,31,33,34,35,36,38,40,43,45,47,50,51,53,55,56,59,60,62,75,79,81,82,85,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
  3x
  01,03,08,13,15,16,17,19,22,24,27,31,33,34,35,36,38,40,43,45,47,50,53,55,56,59,60,62,75,79,81,89,90,91,94,95,96,97,98
  2x
  08,13,15,16,17,19,27,31,34,35,36,38,43,45,47,53,59,62,75,79,81,89,90,91,94,95,96,97,98
  1x
  13,15,17,19,27,31,38,59,62,75,79,81,89,91,94,95,96,97,98
  0x
  17,19,27,31,38,59,75,79,81
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 13:11:18) , thatbai01 (31/08/2021 at 14:27:49) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:47) , Galaxy (31/08/2021 at 14:47:42) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:06:37) , Akina (31/08/2021 at 14:32:57)
 5. NetCaFe

  NetCaFe

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  5,895
  Được thích:
  11,146
  Xu:
  139,001,481
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 31/08/2021
  00,22,38,55,77
  Thống kê: 00000.00000.000X0.00000.00000.00000

  Dàn đặc biệt 9x-0x
  Ngày 01/08 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 02/08 ăn 9x = 1đ
  Ngày 03/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 04/08 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 05/08 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 06/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 07/08 ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 08/08 ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 09/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 10/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 11/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 12/08 ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 13/08 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 14/08 xịt
  Ngày 15/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 16/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2 = 8đ
  Ngày 17/08 ăn 9x = 1đ
  Ngày 18/08 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 19/08 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 20/08 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 21/08 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 22/08 ăn 9x = 1đ
  Ngày 23/08 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 24/08 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 25/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 26/08 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 27/08 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 28/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 29/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 30/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Thống kê: 157đ
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,20,21,23,24,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,92,94,96,97,99
  6x
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,18,20,21,23,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,92,94,96,97
  5x
  01,07,08,09,10,12,14,18,20,21,23,27,28,29,30,32,34,36,37,40,41,42,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,94,97
  4x
  01,07,10,12,14,21,23,29,30,34,37,40,41,42,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,83,85,87,88,90,94
  3x
  01,10,12,21,29,30,37,40,41,42,45,49,51,52,53,54,57,58,62,63,65,67,69,70,71,73,74,75,78,79,80,82,83,85,87,88,90,94
  2x
  21,30,37,40,41,42,45,49,51,52,53,54,57,58,62,63,65,67,70,71,73,74,75,78,80,85,87,94
  1x
  21,30,37,45,51,53,54,63,65,67,70,74,75,78,80,85,87,94
  0x
  21,30,51,54,65,67,74,80
  Chúc toàn thể ace ngày cuối cùng của tháng rực rỡ nhé.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 13:11:13) , thatbai01 (31/08/2021 at 14:30:12) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:52) , Galaxy (31/08/2021 at 14:47:46) , Tranxoso (31/08/2021 at 13:32:32) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:06:50) , Akina (31/08/2021 at 14:33:02)
 6. vodanh_hp

  vodanh_hp

  Đ.Ký:
  27/05/2021
  Bài viết:
  190
  Được thích:
  1,782
  Xu:
  42,589,980
  Giới tính:
  Nam
  Loại đb ngày 30 /8
  18.36.54.72.90
  Tk.0000000XX000000X00000000NX0N0
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 13:11:11) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:57) , Galaxy (31/08/2021 at 14:47:50) , Tranxoso (31/08/2021 at 13:32:39) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:07:11)
 7. trinhphond

  trinhphond

  Đ.Ký:
  26/08/2021
  Bài viết:
  5
  Được thích:
  55
  Xu:
  59,310
  Giới tính:
  Nam
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 14:01:03) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:58) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:04) , Tranxoso (31/08/2021 at 15:52:34) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:07:31) , Akina (31/08/2021 at 14:33:16)
 8. Còn vài bạn nữa, chốt nốt đi các bạn.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/09/2021 at 00:59:04) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:07) , Tranxoso (31/08/2021 at 15:52:38) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:07:36) , Akina (31/08/2021 at 14:33:21)
 9. Thuyphuong

  Thuyphuong

  Đ.Ký:
  10/05/2021
  Bài viết:
  110
  Được thích:
  1,082
  Xu:
  713,690
  Giới tính:
  Nữ
  Thống kê
  N1/8: 9x8x7x6x5x
  N2/8: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  N3/8: 9x
  N4/8: 9×8×7×
  N5/8: 9×
  N6/8: 9x8x7x6x5x
  N7/8: 9×8×7×6×
  N8/8: 9×
  N9/8: 9×8×7×6×5×4×
  N10/8: 9x
  N11/8: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x
  N12/8: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  N13/8:9x8x7x6x5x4x
  N14/8:9x8x7x6x5x
  N15/8:9×8×7×
  N16/8:9×8×7×6×5×4×3×2×1×0×
  N17/8:9×8×7×6×5×3×2×
  N18/8:9×8×7×6×5×4×3×
  N19/8:9×
  N20/8: 9x8x7x6x
  N21/8:9×8×7×6×5×4×3×2×
  N22/8:9×8×
  N23/8:9×
  N24 /8:8x
  N25/8:8×
  N26/8:1×
  N27/8:0×
  N28:
  Tổng điểm: 5+10+1+3+1+5+4+1+6+1+9+10+6+5+3+10+8+7+1+4+8+2+1+2+2+9+10=137đ
  Chốt Ngày 31/8
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,16,17,18,20,21,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,25,26,27,28,29,33,34,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,20,21,25,27,28,33,34,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,20,21,25,27,33,34,40,41,47,48,50,51,60,61,62,63,64,65,66,67,68,71,79,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (3 9 số)
  01,03,04,06,08,09,21,27,33,34,40,41,47,48,51,60,61,63,64,65,66,67,68,71,79,83,84,85,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (2 9 số)
  03,04,06,08,09,21,33,34,48,60,61,63,64,65,66,71,79,83,84,85,88,91,92,93,94,95,96,97,98
  (1 9 số)
  03,04,08,09,21,33,34,48,60,64,65,66,71,83,84,85,88,93,98
  (9 số)
  03,04,08,21,34,48,71,84,93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 14:43:25) , thatbai01 (31/08/2021 at 14:27:13) , Thuminh (01/09/2021 at 00:59:09) , Galaxy (31/08/2021 at 14:46:51) , Tranxoso (31/08/2021 at 15:52:44) , BaiFern555 (31/08/2021 at 15:21:13) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:07:54) , Akina (31/08/2021 at 14:32:32)
 10. Galaxy

  Galaxy

  Đ.Ký:
  05/12/2016
  Bài viết:
  14,820
  Được thích:
  79,252
  Xu:
  99,465,280
  Giới tính:
  Nam
  ● Loại 5 số đặc biệt ngày 31/08/2021 : 11 16 22 61 66 .
  ☆ Thống kê : 00000 00000 00000 000x0 00000 00000 .

  ########################

  ● Dàn đặc biệt từ 9x-0x :
  * Ngày 01/08 : Húp 5x=5 điểm.
  * Ngày 02/08 : Húp 0x=10 điểm.
  * Ngày 03/08 : Húp 7x=3 điểm.
  * Ngày 04/08 : Húp 0x=10 điểm.
  * Ngày 05/08 : Húp 0x=10 điểm
  * Ngày 06/08 : Húp 8x=2 điểm.
  * Ngày 07/08 : Húp 2x=8 điểm.
  * Ngày 08/08 : Húp 6x=4 điểm.
  * Ngày 09/08 : Húp 5x=5 điểm.
  * Ngày 10/08 : Húp 6x=4 điểm.
  * Ngày 11/08 : Húp 4x=6 điểm.
  * Ngày 12/08 : Húp 3x=7 điểm.
  * Ngày 13/07 : Húp 7x=3 điểm.
  * Ngày 14/08 : Húp 1x=9 điểm.
  * Ngày 15/08 : Húp 3x=7 điểm.
  * Ngày 16/08 : Húp 0x=10 điểm.
  * Ngày 17/08 : Húp 7x=3 điểm.
  * Ngày 18/08 : Húp 7x=3 điểm.
  * Ngày 19/08 : Xịt=0 điểm.
  * Ngày 20/08 : Húp 8x=2 điểm.
  * Ngày 21/01 : Húp 1x=9 điểm.
  * Ngày 22/08 : Húp 5x=5 điểm.
  * Ngày 23/08 : Húp 5x=5 điểm.
  * Ngày 24/08 : Húp 9x=1 điểm.
  * Ngày 25/08 : Húp 3x=7 điểm.
  * Ngày 26/08 : Húp 4x=6 điểm.
  * Ngày 27/08 : Húp 9x=1 điểm.
  * Ngày 28/07 : Húp 8x=2 điểm.
  * Ngày 29/08 : Húp 6x=4 điểm.
  * Ngày 30/08 : Húp 2x=8 điểm.
  ☆ Thống kê : 5+10+3+10+10+2+8+4+5+4+6+7+3+9+7+10+3+3+0+2+9+5+5+1+7+6+1+2+4+8=159 điểm.

  《9 5 số》:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 .
  《8 7 số》:
  00 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 62 63 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 .
  《7 9 số》:
  00 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 47 49 50 52 53 54 55 57 58 59 62 63 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 90 91 92 94 95 96 97 99 .
  《6 7 số》:
  00 02 03 05 07 08 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 29 30 31 33 35 36 38 41 42 44 45 46 47 49 50 52 53 54 55 57 58 62 63 64 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 83 85 86 87 88 91 92 94 96 97 99 .
  《5 7 số》:
  00 02 03 05 07 08 13 14 18 19 20 24 25 27 29 30 31 33 35 36 38 41 42 44 46 47 49 50 52 53 55 57 58 63 64 68 69 70 72 74 75 77 78 79 80 81 83 85 86 87 88 91 92 94 96 97 99 .
  《4 9 số》:
  02 03 07 08 13 14 18 19 20 24 25 27 29 30 31 35 36 41 42 44 46 47 49 52 53 57 58 63 64 68 69 70 72 74 75 77 78 79 80 81 85 86 87 91 92 94 96 97 99 .
  《3 8 số》:
  02 03 07 13 14 19 20 24 25 29 30 31 35 36 41 42 46 47 52 53 57 58 63 64 68 69 70 74 75 78 79 85 86 87 91 92 96 97 .
  《2 6 số》:
  07 13 14 19 25 29 31 35 41 47 52 53 57 58 69 70 74 75 78 79 85 87 91 92 96 97 .
  《1 3 số》:
  13 14 19 31 35 41 47 53 58 78 85 87 91 .
  《0 4 số》: 35 53 58 85 .
  《STD》: 58 85 .
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 17:17:15) , Thuminh (01/09/2021 at 00:59:16) , Tranxoso (31/08/2021 at 15:52:47) , BaiFern555 (31/08/2021 at 15:21:20) , NhungCoi (31/08/2021 at 15:25:07)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này