ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Tedivn88

  Tedivn88

  Đ.Ký:
  02/07/2021
  Bài viết:
  745
  Được thích:
  2,360
  Xu:
  9,661,546
  Giới tính:
  Nam
  Location:
  THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC
  Loại 5s ngày 31/08:
  39,48,57,68,86
  Thống kê: 00000.000x0.00000.00x0000000000000
  Dàn 9x_0x tháng 8
  Ngày 01/08: 9x8x7x6x5x4x3x =7đ
  Ngày 02/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  Ngày 03/08: 9x8x7x6x5x4x3x =7đ
  Ngày 04/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 05/08: 9x8x= 2đ
  Ngày 06/08: 9x8x7x=3đ
  Ngày 07/08: 9x8x7x=3đ
  Ngày 08/08: 9x8x7x6x5x4x3x =7đ
  Ngày 09/08: tèo 51. =0đ.
  Ngày 10/08: 9x8x7x6x5x4x3x =7đ
  Ngày 11/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 12/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 13/08: 9x8x7x6x5x4x3x =7đ
  Ngày 14/08: 9x8x7x6x5x4 =6đ
  Ngày 15/08: 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 16/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x =8đ
  Ngày 17/08: tèo 62. =0đ.
  Ngày 18/08: 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 19/08: 9x8x=2đ
  Ngày 20/08: 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 21/08: 9x8x=2đ
  Ngày 22/08: 9x=1đ
  Ngày 23/08: 9x8x7x6x5x4x3x =7đ
  Ngày 24/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  Ngày 25/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  Ngày 26/08: 9x8x7x6x=4đ
  Ngày 27/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  Ngày 28/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  Ngày 29/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  Ngày 30/08: 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  Tổng cộng:175đ
  …………………………………………………………….
  Ngày 31/08
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62,65,66,71,74,75,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27,31,33,34,35,36,38,40,42,43,44,45,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,65,66,71,74,75,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  01,03,04,05,06,08,10,12,13,15,16,17,19,21,22,24,27,31,33,34,35,36,38,40,42,43,44,45,47,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,65,66,71,74,75,78,79,81,83,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98
  (4 9 số)
  01,03,04,05,06,08,10,12,13,17,19,24,27,31,34,36,38,40,42,43,44,45,49,50,51,54,55,58,59,62,65,66,71,74,75,78,79,81,83,87,88,89,90,91,94,95,96,97,98
  (3 9 số)
  05,06,08,13,17,24,27,31,34,36,38,40,42,43,44,45,50,51,54,55,58,62,65,66,71,74,75,78,79,81,83,87,88,89,90,91,96,97,98
  (2 9 số)
  05,06,08,13,24,27,31,34,36,38,40,42,43,44,45,51,54,55,58,62,65,66,79,83,88,90,91,96,97
  (1 9 số)
  05,06,08,24,27,31,36,38,40,42,44,51,62,65,83,88,90,96,97
  (9 số)
  05,08,24,31,38,40,42,44,51
  STĐ 08,38
  BTĐ 38
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:47:42) , thatbai01 (31/08/2021 at 09:28:00) , Thuminh (01/09/2021 at 00:57:36) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:29) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:48:46) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:03:54) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:04:21) , NhungCoi (31/08/2021 at 08:05:00) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:09)
 2. NhungCoi

  NhungCoi

  Đ.Ký:
  31/07/2021
  Bài viết:
  255
  Được thích:
  1,631
  Xu:
  15,006,578
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5 số đb ngày 31/8
  14,23,32,34,41

  Tk.00000000000000000000000000000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:47:46) , Thuminh (01/09/2021 at 00:57:39) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:31) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:48:48) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:03:57) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:04:35) , Tedivn88 (31/08/2021 at 15:16:46) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:10)
 3. TLong888

  TLong888 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  11/04/2017
  Bài viết:
  12,309
  Được thích:
  20,371
  Xu:
  609,377,900
  Giới tính:
  Nam
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 31/08/2021:
  + 00 13 46 86 96
  + Thống kê: 0000x00000000000000000000x0000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:47:49) , Thuminh (01/09/2021 at 00:57:42) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:34) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:48:50) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:04:01) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:05:24) , NhungCoi (31/08/2021 at 08:27:33) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:13)
 4. caothuloaiso

  caothuloaiso

  Đ.Ký:
  28/08/2021
  Bài viết:
  34
  Được thích:
  341
  Xu:
  355,750
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5s ngày 31/08
  08 80 68 86 15
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:48:26) , Thuminh (01/09/2021 at 00:57:50) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:36) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:48:52) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:04:03) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:05:22) , NhungCoi (31/08/2021 at 09:24:03) , giandebatbai (31/08/2021 at 10:21:15) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:16)
 5. Buongketao

  Buongketao

  Đ.Ký:
  28/12/2019
  Bài viết:
  95
  Được thích:
  730
  Xu:
  11,840
  Giới tính:
  Nam
  Loại 5 số db 310821
  Loại 00 22 45 54 68
  Thoong kê 000000000000000000000x000000x00
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:48:41) , Thuminh (01/09/2021 at 00:57:52) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:38) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:48:53) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:04:06) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:05:20) , NhungCoi (31/08/2021 at 09:24:06) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:20)
 6. MAN1979

  MAN1979 VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  08/11/2020
  Bài viết:
  972
  Được thích:
  2,982
  Xu:
  11,070
  Giới tính:
  Nam
  Loại đb 05 số ngày 31/8/2021
  53,54,55,87,88
  Tk:00000000x0x0000000000000000000
  @@@@@@@@@
  Dàn đb 9x_0x
  1/8:9x8x=2đ
  2/8:9x8x7x6x5x=5đ
  3/8:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  4/8:9x8x7x6x5x4x3x2x1x=9đ
  5/8:9x8x7x6x5x=5đ
  6/8:9x8x=2đ
  7/8:9x8x7x6x5x4x3x2x1=9đ
  8/8:9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  9/8:xịt
  10/8:9x8x7x6x5x4x3x=7đ
  11/8:xịt
  12/8:9x8x7x6x=4đ
  13/8:9x8x7x6x5x4x=6đ
  14/8:9x8x=2đ
  15/8:9x8x7x6x5x4x3x2x=8đ
  16/8:9x8x7x6x5x=5đ
  17/8:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x=10đ
  18/8:9x=1đ
  19/8:9x8x7x=3
  20/8:9x8x7x6x5x=5
  21/8:9x8x
  22/8:9x8x7x6x5x4x3x2x
  23/8:9x8x
  24/8:9x8x7x6x5x5x3x2x1x
  25/8:9x8x
  26/8:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  27/8:9x8x7x6x5x4x3x2x1 0x
  28/8:9x8x7x
  29/8:9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x
  30/8:9x8x7x6x5x4x
  31/8
  (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,47,48,49,50,51,52,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,79,80,81,83,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (6 9 số)
  00,02,03,05,07,08,11,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,47,48,49,50,52,58,60,61,62,64,65,66,67,70,71,72,74,75,76,79,80,81,83,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  (5 9 số)
  00,02,03,05,07,08,15,17,20,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,47,48,49,50,52,58,60,62,64,65,66,67,70,71,72,74,75,76,79,80,81,83,85,89,91,92,93,95,96,97,98,99
  (4 9 số)
  00,02,03,05,07,08,17,20,23,26,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,45,47,48,49,52,58,60,62,64,66,67,70,71,72,74,75,76,79,80,83,85,89,91,93,95,97,99
  (3 9 số)
  00,02,05,08,17,20,23,26,28,29,32,33,34,35,37,38,45,47,48,49,52,58,60,62,64,66,70,71,72,74,76,79,80,83,85,93,95,97,99
  (2 9 số)
  00,05,08,17,23,26,28,29,32,35,38,45,47,48,49,58,60,62,64,66,71,74,76,79,80,85,95,97,99
  (1 9 số)
  00,05,08,29,35,45,47,49,58,60,66,71,74,76,80,85,95,97,99
  (9 số)
  00,05,29,35,47,49,60,66,71
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:48:46) , thatbai01 (31/08/2021 at 09:28:18) , Thuminh (01/09/2021 at 00:57:58) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:41) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:48:56) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:04:10) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:05:39) , NhungCoi (31/08/2021 at 09:24:12) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:39)
 7. Huyennick101

  Huyennick101

  Đ.Ký:
  01/05/2019
  Bài viết:
  73
  Được thích:
  697
  Xu:
  11,163,880
  Giới tính:
  Nữ
  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 31/8/2021
  + 03 23 07 17 37
  + Thống kê : 00000.00X00.00000.X0000.00000.00000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:48:48) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:01) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:43) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:48:57) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:04:12) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:04:50) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:41)
 8. A_555

  A_555 QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  22/02/2016
  Bài viết:
  5,341
  Được thích:
  16,810
  Xu:
  253,620,546
  Số đt:
  0000000000
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 31/08/2021:
  00,05,42,50,55.
  Thống kê:00000.00000.00000.0XN00.00000.00000.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:48:52) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:06) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:49) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:48:59) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:04:14) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:05:52) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:04:54) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:44)
 9. giandebatbai

  giandebatbai

  Đ.Ký:
  11/08/2021
  Bài viết:
  3
  Được thích:
  27
  Xu:
  32,385
  Giới tính:
  Nam
  31/8 loại 5s 47 74 07 68 86
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:48:59) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:08) , Galaxy (31/08/2021 at 14:48:50) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:49:00) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:04:17) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:06:03) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:04:57) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:46)
 10. Morela

  Morela

  Đ.Ký:
  31/07/2021
  Bài viết:
  152
  Được thích:
  1,348
  Xu:
  32,108,060
  Loại 05 số Đặc biệt ngày 31/08/2021
  05,13,66,86,99
  Thống kê: N0000.00000.00000.00000.00000.00000

  Dàn đặc biệt 9x-0x
  Ngày 01/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 02/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 03/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 04/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 05/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1đ = 9đ
  Ngày 06/08 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 07/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 08/08 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 09/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 10/08 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 11/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 12/08 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 13/08 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 14/08 ăn 9x = 1đ
  Ngày 15/08 ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 16/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 17/08 ăn 9x = 1đ
  Ngày 18/08 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 19/08 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 20/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 21/08 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 22/08 ăn 0đ
  Ngày 23/08 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x = 8đ
  Ngày 24/08 ăn 9x = 1đ
  Ngày 25/08 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 26/08 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 27/08 ăn 9x = 1đ
  Ngày 28/08 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 29/08 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 29/08 ăn 9x = 1đ
  Thống kê: 145đ
  -----------------------------------------------------
  Ngày 31/08
  9x
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  7x
  01,02,04,06,07,08,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  01,06,07,08,15,18,19,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,55,56,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,76,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  01,06,08,15,18,19,22,23,24,27,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44,46,48,49,51,52,53,56,59,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,73,75,78,79,82,83,84,85,87,89,90,92,93,96,97,98
  4x
  01,06,15,18,22,23,24,27,30,31,32,34,37,39,41,42,43,44,46,48,49,51,52,53,56,59,61,62,64,68,69,71,73,75,78,79,82,83,84,85,87,89,90,92,93,96,97,98
  3x
  06,15,22,23,24,27,32,34,39,41,42,43,44,46,48,52,53,56,59,61,62,64,68,69,71,73,78,79,82,83,84,87,89,90,93,96,97,98
  2x
  06,27,32,34,41,42,43,44,46,48,53,56,59,61,62,64,68,69,71,73,78,79,82,83,87,89,93,98
  1x
  06,32,34,41,42,43,59,64,68,69,71,73,78,82,83,87,89,98
  0x
  32,42,71,73,78,82,87,89
  stđ: 73,82
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/08/2021 at 11:47:29) , thatbai01 (31/08/2021 at 14:27:27) , Thuminh (01/09/2021 at 00:58:14) , Galaxy (31/08/2021 at 14:47:12) , Tranxoso (31/08/2021 at 12:49:25) , SaLat123 (31/08/2021 at 12:04:24) , BaiFern555 (31/08/2021 at 12:03:42) , NhungCoi (31/08/2021 at 14:05:15) , Oldskool (31/08/2021 at 12:27:55)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này