M.TRUNG CHỦ NHẬT NGÀY 12/01/2020 KHÁNH HÒA - KON TUM

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 11/01/2020.

 1. bachchienbachthang

  bachchienbachthang

  Đ.Ký:
  11/09/2018
  Bài viết:
  1,018
  Được thích:
  3,321
  Xu:
  8,548
  Giới tính:
  Nam
  Stl 090

  Dàn 50 số
  03 04 05 06 13 14 17 18 20 21
  24 25 26 27 29 31 35 36 38 39
  41 42 45 48 51 52 54 56 58 60
  62 63 64 65 68 69 81 70 75 77
  78 82 84 86 89 90 91 92 94 95

  3d càng 5429871
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:06:37) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:41:05) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:00) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:58:51) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:19:44) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:33) , Southernbank (08/04/2020 at 14:10:38) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:45:51)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 60* 70* 760* 570* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 12/01/2020
 2. lodemayrui

  lodemayrui

  Đ.Ký:
  02/05/2019
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,840
  Xu:
  5,828
  Giới tính:
  Nam
  Lô 050
  Db dan:
  04 06 12 13 15 16 17 18 19 20
  21 23 25 27 28 29 31 34 37 39
  40 41 42 47 49 51 52 53 54 55
  56 57 59 65 67 69 71 72 76 78
  80 81 82 85 86 92 94 95 96 98
  3d càng 569870
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:07:16) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:41:08) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:02) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:59:02) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:19:47) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:35) , Southernbank (08/04/2020 at 14:10:41) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:45:54)
 3. Bayvaokhonggian

  Bayvaokhonggian

  Đ.Ký:
  02/01/2019
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,769
  Xu:
  6,070
  Giới tính:
  Nam
  stl 52 53
  _______

  Dàn
  01 04 07 08 09 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 22 23 24 25 29
  31 32 39 38 39 40 41 42 47 49
  50 51 52 53 54 64 67 69 70 71
  72 73 76 82 86 87 90 92 94 96
  ____________
  cang 3d:0326879
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:07:23) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:41:10) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:06) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:58:59) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:19:50) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:40) , Southernbank (08/04/2020 at 14:10:43) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:45:57)
  1. Minh_Quan
   trúng loto * 70** thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 12/01/2020
 4. chilaaoanh

  chilaaoanh

  Đ.Ký:
  07/01/2019
  Bài viết:
  941
  Được thích:
  3,038
  Xu:
  7,570
  Giới tính:
  Nam
  Lô 28 12
  Db dan:
  01 02 07 08 11 13 14 16 19 20
  23 25 27 28 31 32 34 36 38 39
  40 41 42 44 47 51 52 53 54 55
  56 57 59 61 63 64 65 67 79 72
  74 75 76 80 85 87 92 93 94 95
  3d càng 0234689
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:07:43) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:41:12) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:07) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:59:06) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:19:52) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:41) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:45:59)
 5. Tuyetngan

  Tuyetngan

  Đ.Ký:
  31/10/2018
  Bài viết:
  699
  Được thích:
  2,371
  Xu:
  14,992
  Giới tính:
  Nữ
  Stl 131
  _______
  Dàn 50 số
  01 04 06 08 13 15 16 17 19 20
  21 23 28 31 34 36 37 39 40 41
  44 45 51 52 53 56 57 58 59 60
  61 62 65 67 70 72 73 75 78 80
  82 83 85 86 87 89 90 91 92 97
  ______
  3d càng 0259876
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:07:48) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:41:14) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:10) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:59:10) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:19:54) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:44) , Southernbank (08/04/2020 at 14:10:48) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:46:01)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 60* 70* 760* 570* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 12/01/2020
 6. TranDung64

  TranDung64

  Đ.Ký:
  07/08/2019
  Bài viết:
  2,766
  Được thích:
  4,078
  Xu:
  21,078,195
  Giới tính:
  Nam
  STL=47,74
  DB=cham=4,5,7
  3cang=9871432
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:08:04) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:41:16) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:11) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:59:12) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:19:59) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:46) , Southernbank (08/04/2020 at 14:10:53) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:46:04)
  1. Minh_Quan
   trúng loto * 70* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 12/01/2020
 7. Huydinh

  Huydinh

  Đ.Ký:
  24/03/2017
  Bài viết:
  848
  Được thích:
  3,205
  Xu:
  12,830
  Giới tính:
  Nam
  Stl 19 39
  Dàn
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  23 25 27 29 31 33 35 37 39 40
  42 43 45 46 47 48 51 52 53 56
  60 62 64 65 67 68 70 71 72 73
  78 79 81 82 84 86 89 90 93 95

  3d cang:0983765
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:08:23) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:41:21) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:15) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:20:02) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:48) , Southernbank (08/04/2020 at 14:10:54) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:46:14)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 60* 70* 760* 570* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 12/01/2020
 8. lethanhnhan

  lethanhnhan

  Đ.Ký:
  02/04/2017
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,802
  Xu:
  436,958
  Giới tính:
  Nam
  stl 151
  _______

  Dàn
  03 04 05 08 09 11 12 13 17 18
  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  29 32 39 38 39 40 41 42 47 48
  50 51 52 53 54 55 62 63 64 65
  72 73 74 75 76 78 79 81 82 84
  ____________
  cang 3d:9504871
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:08:35) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:19) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:59:18) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:20:05) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:53) , Southernbank (08/04/2020 at 14:10:56) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:46:11)
 9. Hoangtuan75

  Hoangtuan75

  Đ.Ký:
  04/03/2019
  Bài viết:
  870
  Được thích:
  2,536
  Xu:
  130,045
  Giới tính:
  Nam
  Stl 41 17

  Dàn 50 số
  10 11 12 13 14 17 18 19 20 21
  23 24 25 26 29 31 35 36 38 41
  40 42 46 48 51 53 54 57 58 59
  61 62 63 64 68 69 81 70 75 76
  81 82 84 86 87 90 91 92 94 97

  3d càng 2160943
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:15:15) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:42:44) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:21) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:59:22) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:20:08) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:53) , Southernbank (08/04/2020 at 14:10:58) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:46:17)
  1. Minh_Quan
   trúng loto * 70* thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 12/01/2020
 10. Rongbachkim

  Rongbachkim

  Đ.Ký:
  26/04/2018
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,551
  Xu:
  11,898
  Giới tính:
  Nam
  stl 232
  Dàn 50s
  03 04 07 08 09 12 13 16 17 18
  21 22 25 26 27 30 31 34 35 36
  40 43 44 45 49 52 53 54 58 59
  61 62 63 67 68 70 71 72 76 77
  80 81 85 86 89 90 94 95 98 99
  Càng 2346789
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (12/01/2020 at 22:15:31) , lethanhnhan (18/04/2020 at 14:42:46) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:51:23) , phamanhvo (04/04/2020 at 11:59:27) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:20:10) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:32:56) , Southernbank (08/04/2020 at 14:11:01) , Truongtamphong (04/04/2020 at 06:46:19)
  1. Minh_Quan
   trúng loto * 70* * * thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 12/01/2020