M.TRUNG CHỦ NHẬT NGÀY 05/01/2020 KHÁNH HÒA - KON TUM

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 04/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  27,237
  Được thích:
  21,332
  Xu:
  79,182,437
  KHÁNH HÒA - KON TUM
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HoangToan (05/01/2020 at 14:29:02)
 2. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  3,574
  Xu:
  1,933,370
  Giới tính:
  Nam
  stl 252
  __
  Dan de DB 50 so :
  03 05 08 11 13 17 18 19 23 25
  26 28 29 31 32 35 40 42 43 46
  48 49 50 53 54 56 57 59 62 65
  67 70 71 74 76 79 80 81 82 86
  88 89 90 91 92 93 94 95 96 98

  càng 3d: 8372496
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/01/2020 at 22:15:34) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:22:14) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:43:29) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:45:58) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:25:08) , Southernbank (08/04/2020 at 14:36:43) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:47:02) , Truongtamphong (04/04/2020 at 07:06:13)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db 46* * thưởng 50.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/01/2020
 3. Thuydiem

  Thuydiem

  Đ.Ký:
  21/09/2019
  Bài viết:
  437
  Được thích:
  2,170
  Xu:
  67,190
  Giới tính:
  Nam
  stl 232
  db đầu :13579
  càng :483205
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/01/2020 at 22:16:32) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:22:16) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:43:29) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:39:06) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:45:39) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:25:09) , Southernbank (08/04/2020 at 14:36:45) , Truongtamphong (04/04/2020 at 07:06:14)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db * 55* * 355* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/01/2020
 4. phangvanhiep

  phangvanhiep

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  747
  Được thích:
  2,833
  Xu:
  12,270
  Giới tính:
  Nam
  stl 21 03
  Dan 50 sô:
  02 03 07 09 10 16 19 21 23 24
  25 31 32 33 34 35 36 39 40 41
  42 45 50 51 53 54 59 62 63 64
  67 69 71 72 73 74 75 76 78 79
  81 83 84 85 86 87 90 92 93 95
  3d càng 6879024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/01/2020 at 22:16:45) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:22:17) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:39:06) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:45:54) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:25:11) , Southernbank (08/04/2020 at 14:36:47) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:47:05) , Truongtamphong (04/04/2020 at 07:06:16)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 21* thưởng 30.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/01/2020
 5. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  1,024
  Được thích:
  3,190
  Xu:
  411,507
  Giới tính:
  Nam
  stl 464
  Dan 50 sô:
  03 07 09 10 16 19 21 22 23 24
  26 31 32 34 35 36 38 39 40 41
  44 45 51 53 54 59 62 63 64 65
  68 69 71 72 73 74 75 76 78 79
  80 81 84 85 86 87 90 92 93 94
  3d càng 5678401
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/01/2020 at 22:17:07) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:43:32) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:39:07) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:45:53) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:25:12) , Southernbank (08/04/2020 at 14:36:48) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:47:06) , Truongtamphong (04/04/2020 at 07:06:17)
 6. anhconnoem

  anhconnoem

  Đ.Ký:
  26/02/2019
  Bài viết:
  1,382
  Được thích:
  3,887
  Xu:
  31,662
  Giới tính:
  Nam
  Stl 393
  Dàn 50 số
  00 02 04 06 09 10 11 14 18 20
  21 25 26 28 30 31 32 34 35 36
  38 39 41 45 46 47 56 57 59 62
  65 67 73 74 76 77 79 82 84 85
  86 88 87 89 91 92 93 95 96 97
  3d càng 1234567​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  trandangkhoa (07/07/2020 at 11:22:19) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:43:33) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:39:09) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:45:50) , Southernbank (08/04/2020 at 14:36:49) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:47:07) , Truongtamphong (04/04/2020 at 07:06:19)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db * 55* * 355* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/01/2020
 7. bachchienbachthang

  bachchienbachthang

  Đ.Ký:
  11/09/2018
  Bài viết:
  1,018
  Được thích:
  3,321
  Xu:
  8,548
  Giới tính:
  Nam
  Stl 090

  Dàn 50 số
  03 04 05 06 13 14 17 18 20 21
  24 25 26 27 29 31 35 36 38 39
  41 42 45 48 51 52 54 56 58 60
  62 63 64 65 68 69 81 70 75 77
  78 82 84 86 89 90 91 92 94 95

  3d càng 5429871
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/01/2020 at 22:17:31) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:22:21) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:43:34) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:39:11) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:45:46) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:25:14) , Southernbank (08/04/2020 at 14:36:51) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:47:09) , Truongtamphong (04/04/2020 at 07:06:23)
 8. Ditmecudong

  Ditmecudong

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,089
  Được thích:
  3,119
  Xu:
  5,395
  Giới tính:
  Nam
  Lô 404
  đề dàn 50s
  01 03 08 09 16 17 18 19 21 22
  25 26 28 29 31 32 36 38 39 41
  42 43 44 45 47 50 51 53 56 60
  61 62 64 65 67 68 70 72 73 75
  77 79 80 83 85 90 91 93 94 99
  3d càng 6287915
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/01/2020 at 22:17:35) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:22:22) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:43:36) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:39:13) , Southernbank (08/04/2020 at 14:36:52) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:47:10) , Truongtamphong (04/04/2020 at 07:06:21)
 9. Bachhaiduong

  Bachhaiduong

  Đ.Ký:
  03/01/2019
  Bài viết:
  876
  Được thích:
  2,464
  Xu:
  5,922
  Giới tính:
  Nam
  Lô 37 49
  đề dàn 50s
  02 03 05 06 15 17 18 19 21 23
  26 27 28 29 31 32 36 38 39 42
  43 44 45 47 48 50 51 53 56 58
  60 62 64 65 67 68 70 72 73 74
  76 79 80 83 85 90 91 93 94 95
  3d càng 6287510
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/01/2020 at 22:17:39) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:22:23) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:43:36) , phamanhvo (08/04/2020 at 06:39:15) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:25:17) , Southernbank (08/04/2020 at 14:36:56) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:47:13) , Truongtamphong (04/04/2020 at 07:06:25)
 10. chilaaoanh

  chilaaoanh

  Đ.Ký:
  07/01/2019
  Bài viết:
  941
  Được thích:
  3,038
  Xu:
  7,570
  Giới tính:
  Nam
  Lô 28 12
  Db dan:
  01 02 07 08 11 13 14 16 19 20
  23 25 27 28 31 32 34 36 38 39
  40 41 42 44 47 51 52 53 54 55
  56 57 59 61 63 64 65 67 79 72
  74 75 76 80 85 87 92 93 94 95
  3d càng 0234689
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (05/01/2020 at 22:17:42) , trandangkhoa (07/07/2020 at 11:22:24) , phangvanhiep (20/04/2020 at 14:43:38) , Ditmecudong (07/04/2020 at 10:45:20) , anhconnoem (20/04/2020 at 11:25:18) , Southernbank (08/04/2020 at 14:36:55) , Thuydiem (15/04/2020 at 09:47:14) , Truongtamphong (04/04/2020 at 07:06:27)
  1. Minh_Quan
   trúng loto db * 55* * 355* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 05/01/2020
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời