M.TRUNG CHỦ NHẬT 27/10/2019 KHÁNH HÒA -KON TUM

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ' bởi Minh_Quan, 26/10/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. lethanhnhan

  lethanhnhan

  Đ.Ký:
  02/04/2017
  Bài viết:
  896
  Được thích:
  2,802
  Xu:
  436,958
  Giới tính:
  Nam
  Stl 323

  Dàn 50 số
  05 07 09 10 13 14 15 16 19 20
  21 23 25 30 31 32 33 35 39 40
  41 45 47 48 49 51 52 56 57 59
  60 63 65 67 69 81 71 75 79 80
  81 83 84 85 87 90 92 93 95 97
  càng 4356912
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 19:57:13) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:37) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:08:54)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 32* db 97* 497* thưởng 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
 2. Rongbachkim

  Rongbachkim

  Đ.Ký:
  26/04/2018
  Bài viết:
  743
  Được thích:
  2,551
  Xu:
  11,898
  Giới tính:
  Nam
  Stl 272

  Dàn 50 số
  08 09 12 13 14 15 16 18 19 20
  21 23 26 28 29 31 32 34 35 40
  41 43 47 48 49 50 51 52 56 57
  60 63 64 65 67 69 81 74 75 77
  82 83 84 86 88 90 91 92 95 97

  càng 3d 4960215
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 19:57:42) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:38) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:32:42) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:08:56)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 41* db 97*497* thưởng 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
 3. Maikimxinh

  Maikimxinh

  Đ.Ký:
  25/06/2017
  Bài viết:
  416
  Được thích:
  1,411
  Xu:
  14,000
  Giới tính:
  Nữ
  stl 323
  _______

  Dàn
  00 02 03 04 07 08 09 10 13 14
  16 18 19 20 21 22 24 25 29 31
  32 33 34 35 40 42 45 47 48 49
  50 51 52 53 54 60 62 64 69 71
  72 73 75 78 81 90 91 93 95 97
  ____________
  cang 3d:7946032
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 19:58:29) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:40) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:32:43) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:08:57)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 32* db 97* 497* thưởng 130.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
 4. Huutai

  Huutai

  Đ.Ký:
  20/03/2017
  Bài viết:
  428
  Được thích:
  1,888
  Xu:
  5,188
  Giới tính:
  Nam
  Stl 212

  Dàn 50 số
  07 09 12 13 14 15 16 18 19 20
  21 24 26 28 29 31 32 34 35 40
  42 43 46 48 49 50 51 52 56 57
  60 63 64 65 68 69 81 74 75 77
  82 83 84 86 88 90 91 92 95 96

  càng 3d 4960215
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 19:59:16) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:41) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:32:44) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:08:58)
  1. Minh_Quan
   trúng db 68* * 468* thưởng 100.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
 5. phamanhvo

  phamanhvo

  Đ.Ký:
  18/10/2018
  Bài viết:
  1,207
  Được thích:
  3,574
  Xu:
  1,933,370
  Giới tính:
  Nam
  Stl 52 25
  Dan 50 sô:
  03 04 05 08 10 13 14 18 20 21 23 24 28 30 31 32 36 38 39 40 41
  47 48 49 51 52 53 54 56 59 60 67 68 69 71 72 73 74 81 82 83 86 87 90 92 95 96 97 99
  3d càng 4769821
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 19:59:46) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:42) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:32:45) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:09:02)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 25* db 68* 97* 468* 497* thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
 6. Tuyetngan

  Tuyetngan

  Đ.Ký:
  31/10/2018
  Bài viết:
  699
  Được thích:
  2,371
  Xu:
  14,992
  Giới tính:
  Nữ
  Stl 51 30
  _______
  Dàn 50 số
  01 02 06 08 13 15 16 17 19 20
  21 23 28 31 34 36 37 39 40 41
  44 45 51 52 53 56 57 58 59 60
  61 62 65 67 70 72 73 75 78 80
  82 83 85 86 87 89 90 91 92 97
  ______
  3d càng 0259876
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 20:00:57) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:44) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:32:47) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:09:03)
  1. Minh_Quan
   trúng db97* thưởng50.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
 7. Trainhangheo

  Trainhangheo

  Đ.Ký:
  16/10/2017
  Bài viết:
  718
  Được thích:
  2,688
  Xu:
  567,600
  Giới tính:
  Nam
  Stl 56 91
  Dàn
  01,02,03,12,13,14,18,19,24,26
  27,28,29,35,36,37 39 41 48 49
  51 53 58 59 60 62 63 64 65 67
  68 69 70 73 75 76 78 79 81 82
  85 86 89 90 91 92 93 94 97 98

  3d cang: 7549201
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 20:01:33) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:45) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:32:49) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:09:05)
  1. Minh_Quan
   trúng db 68* 97* 468* 497* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
 8. phangvanhiep

  phangvanhiep

  Đ.Ký:
  29/09/2018
  Bài viết:
  747
  Được thích:
  2,833
  Xu:
  12,270
  Giới tính:
  Nam
  stl 69 72
  Dan 50 sô:
  01 03 08 09 10 16 19 21 23 24 25 31 32 33 34 35 36 39 41
  42 45 50 51 53 54 59 62 63 64 67 68 69 72 73 74 75 76 77
  81 82 83 86 87 90 92 93 95 97
  3d càng 6879024
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 20:02:05) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:46) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:32:51) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:09:06)
  1. Minh_Quan
   trúng loto 69* db 68* 97* 468* 497* thưởng 230.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
 9. trandangkhoa

  trandangkhoa

  Đ.Ký:
  04/09/2018
  Bài viết:
  1,024
  Được thích:
  3,190
  Xu:
  411,507
  Giới tính:
  Nam
  Stl 56 91
  Dàn
  01,02,03,12,13,14,18,19,24,26
  27,28,29,35,36,37 39 41 48 49
  51 53 58 59 60 62 63 64 65 67
  68 69 70 73 75 76 78 79 81 82
  85 86 89 90 91 92 93 94 97 98

  3d cang: 7549201
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 20:02:36) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:48) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:32:52) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:09:08)
  1. Minh_Quan
   trúng db 68* 97* 468* 497* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
 10. Vinaphone

  Vinaphone

  Đ.Ký:
  17/01/2019
  Bài viết:
  1,372
  Được thích:
  3,566
  Xu:
  10,443
  Giới tính:
  Nam
  stl 85 62
  __
  Dan de DB 50 so :
  04 06 08 10 12 17 18 19 23 26
  27 28 29 30 31 35 40 41 45 46
  47 48 50 53 54 56 57 59 62 64
  68 70 73 75 76 79 80 81 82 84
  87 89 90 92 93 94 95 97 98 99

  càng 3d,4d: 8372496
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (27/10/2019 at 20:03:19) , Huydinh (19/04/2020 at 06:32:49) , lethanhnhan (18/04/2020 at 15:32:54) , anhconnoem (20/04/2020 at 13:09:09)
  1. Minh_Quan
   trúng db 68* 97* 468* 497* thưởng 200.000 xu
    
   Minh_Quan, 27/10/2019
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời