PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG TOPIC MỞ BÁT THÁNG 12/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 29* 80* thưởng 1000 xu.
  @cjafer : trúng loto 29* 92* thưởng 1000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 36* thưởng 500 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 42* thưởng 500 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 46** thưởng 600 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 29* 92* thưởng 600 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 28* 36* thưởng 600 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 36* thưởng 300 xu.
  @Iloto : trúng loto 80* thưởng 500 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 55* thưởng 300 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 19* thưởng 300 xu.
  @Hamchoiroile : trúng loto 80* thưởng 500 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 74* thưởng 500 xu.
  @danv411 : trúng loto 53* thưởng 500 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 57** thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Nuhoanglode : trúng loto 29* 92* thưởng 2000 xu.
  @lodelk : trúng loto 29* 92* thưởng 2000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 36* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 74* thưởng 900 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 57** thưởng 1800 xu.
  @SUSU : trúng loto 28* thưởng 900 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 90* thưởng 1500 xu.
  @BaoChau : trúng loto 19* 29* thưởng 1800 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 19* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hn303263 : trúng loto 09* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 19* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vanphaihoc : trúng loto 29* thưởng 1800 xu.
  @haihh88 : trúng loto 46** thưởng 3600 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 - - 18/12 - - 19/12 -
  vanphaihoc89*52*46*91* 05*48*29*
  haihh8869*42*69*07*42* 90*46**
  BAOTHANHTHIEN............43** 78**64*15* 67*42*19*
  hn303263........................58**22*79*09*
  denbacdotinh....................................51* 15* 06*49*74*
  Toanthang689....................................97*13*57**
  SUSU....................................51* 15*37*28*
  Anh0165....................................09*12*90*
  BaoChau....................................14*37*19* 29*
  Gaihanoi123456....................................22*62*19*
  Nuhoanglode................................................12*29* 92*
  lodelk................................................60*29* 92*
  hoclamgiau................................................37*36*
  Nam_Dai_Duong............................................................29* 80*
  cjafer............................................................29* 92*
  Thaibinh56............................................................36*
  lehungvan19............................................................42*
  Hamlamgiau............................................................46**
  NgocNgoc............................................................29* 92*
  Cat_Tuong............................................................28* 36*
  Hoalong68dedan............................................................36*
  Iloto............................................................80*
  Mualarung2016............................................................55*
  haithanh69............................................................19*
  Hamchoiroile............................................................80*
  DotCuDong............................................................74*
  danv411............................................................53*
  ngaoducacmien123............................................................57**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Thuminh : Chốt 19 số có 60 thưởng 526 xu.
  @Galaxy : Chốt 16 số có 60 thưởng 625 xu.


  NICK- 19/12 -
  Thuminh06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 76 67 86 68 69 96
  Galaxy01 06 10 11 15 16 20 24 29 51 56 60 61 65 66 70
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:10:03) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:39:29)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 33* thưởng 1000 xu.
  @anhbach : trúng loto 07* thưởng 1000 xu.
  @beyond_the_top : trúng loto 98** thưởng 2000 xu.
  @zinzinzin : trúng loto 33* thưởng 1000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 05* thưởng 300 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 31* thưởng 300 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 14* thưởng 500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 72* thưởng 500 xu.
  @Thuminh : trúng loto 72* thưởng 300 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 98** 70* thưởng 900 xu.
  @Galaxy : trúng loto 98** thưởng 600 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 72* thưởng 300 xu.
  @Joker : trúng loto 69* thưởng 300 xu.
  @hanlode : trúng loto 07* 67* thưởng 600 xu.
  @A_777 : trúng loto 54* thưởng 500 xu.
  @Chacthang : trúng loto 72* thưởng 300 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 07* 70* thưởng 600 xu.
  @Water77 : trúng loto 88* thưởng 500 xu.
  @0919986666 : trúng loto 51* thưởng 300 xu.
  @hencacuatom2014 : trúng loto 18* thưởng 500 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 43** thưởng 1000 xu.
  @kirito : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @0868487668 : trúng loto 99* thưởng 300 xu.
  @ngoha82 : trúng loto 54* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thaibinh56 : trúng loto 05* thưởng 1000 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 18* thưởng 1000 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 05* thưởng 600 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 88* thưởng 600 xu.
  @Iloto : trúng loto 14* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoclamgiau : trúng loto 69* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Anh0165 : trúng loto 74* thưởng 2000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 98** 88* thưởng 3600 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 98** 18* thưởng 3600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vanphaihoc : trúng loto 69* thưởng 7000 xu.
  @haihh88 : trúng loto 98** thưởng 4200 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 - - 18/12 - - 19/12 - - 20/12 -
  vanphaihoc89*52*46*91* 05*48*29*69*
  haihh8869*42*69*07*42* 90*46**98**
  Anh0165....................................09*12*90*74*
  BaoChau....................................14*37*19* 29*98** 88*
  Gaihanoi123456....................................22*62*19*98** 18*
  hoclamgiau................................................37*36*69*
  Thaibinh56............................................................36*05*
  lehungvan19............................................................42*18*
  Hamlamgiau............................................................46**05*
  NgocNgoc............................................................29* 92*88*
  Iloto............................................................80*14*
  nguyenhuuthanh76........................................................................33*
  anhbach........................................................................07*
  beyond_the_top........................................................................98**
  zinzinzin........................................................................33*
  hongsontnth........................................................................05*
  nhatanh143........................................................................31*
  HOANG YEN........................................................................14*
  minhquang2016........................................................................72*
  Thuminh........................................................................72*
  nhat_chi_mai........................................................................98** 70*
  Galaxy........................................................................98**
  phattailoc6789........................................................................72*
  Joker........................................................................69*
  hanlode........................................................................07* 67*
  A_777........................................................................54*
  Chacthang........................................................................72*
  Sat_Thu_De........................................................................07* 70*
  Water77........................................................................88*
  0919986666........................................................................51*
  hencacuatom2014........................................................................18*
  Hoangthanh........................................................................43**
  kirito........................................................................07*
  0868487668........................................................................99*
  ngoha82........................................................................54*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NgocNgoc : Chốt 18 số có 18 thưởng 555 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 19 số có 18 thưởng 526 xu.
  @rongdatviet : Chốt 20 số có 18 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Thuminh : Chốt 19 số có 18 thưởng 1052 xu.


  NICK- 19/12 - - 20/12 -
  Thuminh06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 76 67 86 68 69 9601 10 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 11
  NgocNgoc.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 81 18 82 28 83 38 86 68
  nhat_chi_mai.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  rongdatviet.................37 73 18 81 14 41 19 91 40 04 45 54 17 71 57 75 26 62 76 67
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:10:12) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:39:52)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lodelk : trúng loto 69* 91* thưởng 1000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 00* thưởng 1000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 08* thưởng 300 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 93* 64* thưởng 600 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 00* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 15* thưởng 500 xu.
  @lelinh : trúng loto 08* thưởng 500 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 76** thưởng 1000 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 82* 00* thưởng 600 xu.
  @Hamchoiroile : trúng loto 91* thưởng 300 xu.
  @Daotrang : trúng loto 78* thưởng 300 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 35* thưởng 300 xu.
  @Thach_thuc_chu_lo : trúng loto 69* 93* thưởng 600 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 77* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anhbach : trúng loto 00* thưởng 2000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 91* thưởng 600 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 78* thưởng 600 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 06* thưởng 600 xu.
  @Galaxy : trúng loto 93* thưởng 600 xu.
  @Water77 : trúng loto 93* thưởng 1000 xu.
  @kirito : trúng loto 82* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lehungvan19 : trúng loto 82* thưởng 1500 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 08* thưởng 1500 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 18* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoclamgiau : trúng loto 69* thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Anh0165 : trúng loto 78* thưởng 2500 xu.
  @BaoChau : trúng loto 78* thưởng 1500 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 79* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @haihh88 : trúng loto 93* thưởng 2400 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 - - 18/12 - - 19/12 - - 20/12 - - 21/12 -
  haihh8869*42*69*07*42* 90*46**98**93*
  Anh0165....................................09*12*90*74*78*
  BaoChau....................................14*37*19* 29*98** 88*78*
  Gaihanoi123456....................................22*62*19*98** 18*79*
  hoclamgiau................................................37*36*69*69*
  lehungvan19............................................................42*18*82*
  NgocNgoc............................................................29* 92*88*08*
  Hamlamgiau............................................................46**05*18*
  anhbach........................................................................07*00*
  hongsontnth........................................................................05*91*
  nhatanh143........................................................................31*78*
  nhat_chi_mai........................................................................98** 70*06*
  Galaxy........................................................................98**93*
  Water77........................................................................88*93*
  kirito........................................................................07*82*
  lodelk....................................................................................69* 91*
  Baminhbeo....................................................................................00*
  Toanthang689....................................................................................08*
  BAOTHANHTHIEN....................................................................................93* 64*
  Nam_Dai_Duong....................................................................................00*
  Hoiyeulo....................................................................................15*
  lelinh....................................................................................08*
  BAO KHANH....................................................................................76**
  Kimmanh1982....................................................................................82* 00*
  Hamchoiroile....................................................................................91*
  Daotrang....................................................................................78*
  galoto1234....................................................................................35*
  Thach_thuc_chu_lo....................................................................................69* 93*
  hungtyhoi....................................................................................77*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Sat_Thu_De : Chốt 10 số có 77 thưởng 1000 xu.
  @0919986666 : Chốt 10 số có 77 thưởng 1000 xu.
  @BAO KHANH : Chốt 20 số có 77 thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 77 thưởng 500 xu.
  @Ngoc_Khanh_Lc : Chốt 6 số có 77 thưởng 1666 xu.
  @kirito : Chốt 9 số có 77 thưởng 1111 xu.
  @BaoChau : Chốt 10 số có 77 thưởng 1000 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 11 số có 77 thưởng 909 xu.
  @Anh0165 : Chốt 9 số có 77 thưởng 1111 xu.


  NICK- 21/12 -
  Sat_Thu_De11 22 33 44 55 66 77 88 99 00
  091998666600 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  BAO KHANH75 57 07 70 02 20 25 52 34 43 39 17 44 77 27 91 19 78 87 76
  Hoiyeulo06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  Ngoc_Khanh_Lc65 06 77 62 17 71
  kirito66 67 68 76 77 78 86 87 88
  BaoChau00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  ngaoducacmien12357 75 97 79 27 72 07 70 47 74 77
  Anh016517 19 11 79 77 71 57 59 51
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:10:32) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:40:16)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Moscow : trúng loto 75* thưởng 1000 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 84* thưởng 300 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 56* thưởng 500 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 75* thưởng 300 xu.
  @A_777 : trúng loto 75* thưởng 500 xu.
  @Thuminh : trúng loto 09** thưởng 600 xu.
  @thantai368 : trúng loto 09** thưởng 600 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 63* thưởng 300 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 56* thưởng 300 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 84* 35* thưởng 600 xu.
  @DJDONG : trúng loto 56* thưởng 300 xu.
  @hencacuatom2014 : trúng loto 34* thưởng 300 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 56* thưởng 300 xu.
  @Chacthang : trúng loto 26* thưởng 300 xu.
  @anhhainamtan : trúng loto 25* thưởng 500 xu.
  @Trungloto : trúng loto 09** thưởng 600 xu.
  @bacang : trúng loto 09** thưởng 600 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 84* 26* thưởng 600 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 75* thưởng 500 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 95** thưởng 1000 xu.
  @Alure : trúng loto 58* thưởng 500 xu.
  @Phuong_chua : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @Ngoc_Khanh_Lc : trúng loto 26* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 26* 67* thưởng 2000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 15* 51* thưởng 2000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 28* thưởng 1000 xu.
  @Hamchoiroile : trúng loto 75* thưởng 600 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 89* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nhatanh143 : trúng loto 75* thưởng 1500 xu.
  @Galaxy : trúng loto 58* thưởng 900 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 56* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lehungvan19 : trúng loto 26* thưởng 2000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 30* thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoclamgiau : trúng loto 01* thưởng 2500 xu.


  NICK- 18/12 - - 19/12 - - 20/12 - - 21/12 - - 22/12 -
  hoclamgiau37*36*69*69*01*
  lehungvan19............42*18*82*26*
  NgocNgoc............29* 92*88*08*30*
  nhatanh143........................31*78*75*
  Galaxy........................98**93*58*
  nhat_chi_mai........................98** 70*06*56*
  Nam_Dai_Duong....................................00*26* 67*
  galoto1234....................................35*15* 51*
  Hoiyeulo....................................15*28*
  Hamchoiroile....................................91*75*
  hungtyhoi....................................77*89*
  Moscow................................................75*
  vanphaihoc................................................84*
  Thaibinh56................................................56*
  phattailoc6789................................................75*
  A_777................................................75*
  Thuminh................................................09**
  thantai368................................................09**
  Hoalong68dedan................................................63*
  Cat_Tuong................................................56*
  phuonganh07091984................................................84* 35*
  DJDONG................................................56*
  hencacuatom2014................................................34*
  haithanh69................................................56*
  Chacthang................................................26*
  anhhainamtan................................................25*
  Trungloto................................................09**
  bacang................................................09**
  TungBtl1983nd................................................84* 26*
  ngaoducacmien123................................................75*
  Hocdanhde9999................................................95**
  Alure................................................58*
  Phuong_chua................................................89*
  Ngoc_Khanh_Lc................................................26*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Moscow : Chốt 9 số có 84 thưởng 1111 xu.
  @Thaibinh56 : Chốt 4 số có 84 thưởng 2500 xu.
  @phattailoc6789 : Chốt 20 số có 84 thưởng 500 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 84 thưởng 526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Anh0165 : Chốt 12 số có 84 thưởng 1666 xu.


  NICK- 21/12 - - 22/12 -
  Anh016517 19 11 79 77 71 57 59 5182 84 86 89 22 24 29 26 02 04 09 06
  Moscow.................80 81 82 83 84 85 86 87 89
  Thaibinh56.................37 73 34 84
  phattailoc6789.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  hoclamgiau.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:10:48)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anhbach : trúng loto 33* thưởng 1000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 49** thưởng 600 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 73* thưởng 300 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 80** thưởng 1000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 49** thưởng 1000 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 73* thưởng 500 xu.
  @lelinh : trúng loto 43* thưởng 500 xu.
  @Pony : trúng loto 49** 60* thưởng 900 xu.
  @hanlode : trúng loto 60* thưởng 300 xu.
  @0919986666 : trúng loto 49** thưởng 600 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 01* thưởng 300 xu.
  @kirito : trúng loto 22* thưởng 300 xu.
  @4rum : trúng loto 49** thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 68* 86* thưởng 1200 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 23* thưởng 600 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 52* thưởng 600 xu.
  @bacang : trúng loto 09* thưởng 1000 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 07* thưởng 600 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 86* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 22* thưởng 1500 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 43* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 23* 98* thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 49** thưởng 3000 xu.


  NICK- 19/12 - - 20/12 - - 21/12 - - 22/12 - - 23/12 -
  NgocNgoc29* 92*88*08*30*49**
  Galaxy............98**93*58*23* 98*
  Nam_Dai_Duong........................00*26* 67*22*
  galoto1234........................35*15* 51*43*
  thantai368....................................09**68* 86*
  Hoalong68dedan....................................63*23*
  phuonganh07091984....................................84* 35*52*
  bacang....................................09**09*
  TungBtl1983nd....................................84* 26*07*
  Hocdanhde9999....................................95**86*
  anhbach................................................33*
  BAOTHANHTHIEN................................................49**
  denbacdotinh................................................73*
  Anh0165................................................80**
  BaoChau................................................49**
  Hamlamgiau................................................73*
  lelinh................................................43*
  Pony................................................49** 60*
  hanlode................................................60*
  0919986666................................................49**
  Sat_Thu_De................................................01*
  kirito................................................22*
  4rum................................................49**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @BaoChau : Chốt 18 số có 98 thưởng 555 xu.
  @0919986666 : Chốt 18 số có 98 thưởng 555 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 19 số có 98 thưởng 526 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 98 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Thaibinh56 : Chốt 8 số có 98 thưởng 2500 xu.


  NICK- 22/12 - - 23/12 -
  Thaibinh5637 73 34 8419 91 59 95 39 93 98 89
  BaoChau.................90 09 91 19 92 29 93 39 94 49 95 59 96 69 97 79 98 89
  0919986666.................91 92 29 94 49 95 59 00 55 51 52 25 98 89 58 85 59 95
  Hoiyeulo.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  nhat_chi_mai.................58 85 59 95 83 38 88 89 98 93 39 99 86 68 00 66 94 49 09 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:10:57)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thanh248 : trúng loto 44* 99* thưởng 1000 xu.
  @Anh_La_Ai889 : trúng loto 09** thưởng 2000 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 49* thưởng 300 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 99* thưởng 300 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 14* 44* thưởng 600 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 02* thưởng 300 xu.
  @Thuminh : trúng loto 14* thưởng 300 xu.
  @Water77 : trúng loto 83* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 99* thưởng 500 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 44* thưởng 300 xu.
  @duchanh : trúng loto 96* thưởng 500 xu.
  @Favorite : trúng loto 02* thưởng 300 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 53* 92* thưởng 600 xu.
  @saokim : trúng loto 44* thưởng 500 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 99* thưởng 500 xu.
  @thang_pj94 : trúng loto 14* thưởng 500 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 46* thưởng 300 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 02* thưởng 500 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 95* thưởng 500 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 69* thưởng 500 xu.
  @connhangheo8888 : trúng loto 14* thưởng 500 xu.
  @Lybjkay919 : trúng loto 44* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 44* 99* 63* thưởng 1800 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 83* thưởng 600 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 52* thưởng 600 xu.
  @lelinh : trúng loto 95* thưởng 1000 xu.
  @Pony : trúng loto 44* 99* thưởng 1200 xu.
  @0919986666 : trúng loto 87* thưởng 600 xu.
  @kirito : trúng loto 85* thưởng 600 xu.
  @4rum : trúng loto 49* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @phuonganh07091984 : trúng loto 46* thưởng 1500 xu.
  @bacang : trúng loto 09** thưởng 1800 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 69* thưởng 1500 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 92* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 44* thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 46* thưởng 1800 xu.


  NICK- 19/12 - - 20/12 - - 21/12 - - 22/12 - - 23/12 - - 24/12 -
  NgocNgoc29* 92*88*08*30*49**46*
  Nam_Dai_Duong........................00*26* 67*22*44*
  phuonganh07091984....................................84* 35*52*46*
  bacang....................................09**09*09**
  TungBtl1983nd....................................84* 26*07*69*
  Hocdanhde9999....................................95**86*92*
  denbacdotinh................................................73*44* 99* 63*
  BAOTHANHTHIEN................................................49**83*
  Hamlamgiau................................................73*52*
  lelinh................................................43*95*
  Pony................................................49** 60*44* 99*
  0919986666................................................49**87*
  kirito................................................22*85*
  4rum................................................49**49*
  thanh248............................................................44* 99*
  Anh_La_Ai889............................................................09**
  vanphaihoc............................................................49*
  hongsontnth............................................................99*
  Toanthang689............................................................14* 44*
  phattailoc6789............................................................02*
  Thuminh............................................................14*
  Water77............................................................83*
  Hoiyeulo............................................................99*
  haithanh69............................................................44*
  duchanh............................................................96*
  Favorite............................................................02*
  Kimmanh1982............................................................53* 92*
  saokim............................................................44*
  Baminhbeo............................................................99*
  thang_pj94............................................................14*
  Hoangthanh............................................................46*
  Skyll888............................................................02*
  meomisa17............................................................95*
  VANG_EMNHAQUE............................................................69*
  connhangheo8888............................................................14*
  Lybjkay919............................................................44*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 38 thưởng 526 xu.
  @meomisa17 : Chốt 12 số có 38 thưởng 833 xu.
  @omaimo : Chốt 20 số có 38 thưởng 500 xu.
  @soncasino : Chốt 19 số có 38 thưởng 526 xu.
  @Water77 : Chốt 12 số có 38 thưởng 833 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 38 thưởng 1000 xu.


  NICK- 23/12 - - 24/12 -
  nhat_chi_mai58 85 59 95 83 38 88 89 98 93 39 99 86 68 00 66 94 49 09 9000 55 73 37 71 17 72 27 74 47 77 11 22 33 44 88 83 38 36 28
  hoclamgiau.................03 13 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 53 63 73 83 93
  meomisa17.................12 02 32 43 82 83 38 72 41 39 49 29
  omaimo.................04 10 15 17 23 25 32 35 38 40 51 52 53 59 67 69 71 76 80 83
  soncasino.................03 13 23 43 53 63 73 83 93 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Water77.................88 33 38 83 30 03 35 53 08 80 58 85
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:11:15) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:41:34) , bian_sohoc (25/12/2016 at 10:03:39)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Hamchoiroile : trúng loto 35* 53* thưởng 1000 xu.
  @zinzinzin : trúng loto 25** thưởng 2000 xu.
  @Truongvu2816 : trúng loto 72* thưởng 1000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 94* thưởng 300 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 68* thưởng 500 xu.
  @BaoChau : trúng loto 31* thưởng 300 xu.
  @lodelk : trúng loto 80* thưởng 300 xu.
  @danv411 : trúng loto 23* thưởng 500 xu.
  @Anhtuan_Anhtuan : trúng loto 76* thưởng 300 xu.
  @Hails9 : trúng loto 23* thưởng 500 xu.
  @Haduong : trúng loto 76* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 34* 43* thưởng 2000 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 06** thưởng 1200 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 72* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 34* 43* thưởng 1800 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 06** thưởng 3000 xu.
  @lelinh : trúng loto 35* thưởng 1500 xu.
  @Pony : trúng loto 14* thưởng 900 xu.
  @0919986666 : trúng loto 72* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @phuonganh07091984 : trúng loto 18* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 16* thưởng 2500 xu.


  NICK- 21/12 - - 22/12 - - 23/12 - - 24/12 - - 25/12 -
  Nam_Dai_Duong00*26* 67*22*44*16*
  phuonganh07091984............84* 35*52*46*18*
  denbacdotinh........................73*44* 99* 63*34* 43*
  Hamlamgiau........................73*52*06**
  lelinh........................43*95*35*
  Pony........................49** 60*44* 99*14*
  0919986666........................49**87*72*
  Thuminh....................................14*34* 43*
  vanphaihoc....................................49*06**
  meomisa17....................................95*72*
  Hamchoiroile................................................35* 53*
  zinzinzin................................................25**
  Truongvu2816................................................72*
  nhat_chi_mai................................................94*
  hoclamgiau................................................68*
  BaoChau................................................31*
  lodelk................................................80*
  danv411................................................23*
  Anhtuan_Anhtuan................................................76*
  Hails9................................................23*
  Haduong................................................76*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Chacthang : Chốt 20 số có 57 thưởng 500 xu.
  @Thuminh : Chốt 20 số có 57 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 57 thưởng 1052 xu.


  NICK- 24/12 - - 25/12 -
  hoclamgiau03 13 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 53 63 73 83 9305 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  Chacthang.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Thuminh.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:11:32) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:41:56)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thang_pj94 : trúng loto 87* 49* thưởng 1000 xu.
  @Hung_Cuong : trúng loto 19* 91* thưởng 1000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 26** thưởng 600 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 19* thưởng 300 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 60* thưởng 500 xu.
  @thantai368 : trúng loto 84* 51* thưởng 600 xu.
  @SUSU : trúng loto 90* thưởng 500 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 23* thưởng 500 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 25* 39* thưởng 600 xu.
  @bacang : trúng loto 90* thưởng 500 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 91* thưởng 300 xu.
  @Trungloto : trúng loto 58* thưởng 300 xu.
  @connhangheo8888 : trúng loto 23* thưởng 500 xu.
  @HoangMinh : trúng loto 87* thưởng 500 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 58* thưởng 500 xu.
  @Ngoc_Khanh_Lc : trúng loto 87* thưởng 500 xu.
  @MINHNGOC : trúng loto 01* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Truongvu2816 : trúng loto 91* thưởng 2000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 01* thưởng 1000 xu.
  @lodelk : trúng loto 87* thưởng 1000 xu.
  @Hamchoiroile : trúng loto 25* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 90* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 51* thưởng 1200 xu.
  @Pony : trúng loto 51* thưởng 1200 xu.
  @0919986666 : trúng loto 91* 19* thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.


  NICK- 21/12 - - 22/12 - - 23/12 - - 24/12 - - 25/12 - - 26/12 -
  Nam_Dai_Duong00*26* 67*22*44*16*58*
  denbacdotinh........................73*44* 99* 63*34* 43*51*
  Pony........................49** 60*44* 99*14*51*
  0919986666........................49**87*72*91* 19*
  Thuminh....................................14*34* 43*90*
  Truongvu2816................................................72*91*
  hoclamgiau................................................68*01*
  lodelk................................................80*87*
  Hamchoiroile................................................35* 53*25*
  thang_pj94............................................................87* 49*
  Hung_Cuong............................................................19* 91*
  BAOTHANHTHIEN............................................................26**
  Toanthang689............................................................19*
  minhquang2016............................................................60*
  thantai368............................................................84* 51*
  SUSU............................................................90*
  Thaibinh56............................................................23*
  Gaihanoi123456............................................................25* 39*
  bacang............................................................90*
  Mualarung2016............................................................91*
  Trungloto............................................................58*
  connhangheo8888............................................................23*
  HoangMinh............................................................87*
  choaitinhyeu............................................................58*
  Ngoc_Khanh_Lc............................................................87*
  MINHNGOC............................................................01*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoiyeulo : Chốt 19 số có 25 thưởng 526 xu.
  @oidanba6789 : Chốt 19 số có 25 thưởng 526 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 8 số có 25 thưởng 1250 xu.
  @Pony : Chốt 20 số có 25 thưởng 500 xu.


  NICK- 26/12 -
  Hoiyeulo02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  oidanba678936 63 23 87 01 03 09 41 25 34 43 89 85 69 61 29 45 05 11
  ngaoducacmien12302 20 07 70 25 52 57 75
  Pony15 51 17 71 55 67 76 35 53 28 82 25 52 23 32 47 74 58 85 38
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:11:43) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:42:27)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thanh248 : trúng loto 31* 91* thưởng 1000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 80* thưởng 1000 xu.
  @khatvong : trúng loto 12* 42* thưởng 1000 xu.
  @Haduong : trúng loto 83* 15* thưởng 1000 xu.
  @HeadShot : trúng loto 34* thưởng 1000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 15* 38* thưởng 1000 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 38* thưởng 300 xu.
  @Galaxy : trúng loto 42* thưởng 300 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 16* thưởng 300 xu.
  @A_777 : trúng loto 88* thưởng 500 xu.
  @Water77 : trúng loto 88* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 88* thưởng 500 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 42* 71* thưởng 600 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 69* 43* thưởng 600 xu.
  @kirito : trúng loto 05* thưởng 300 xu.
  @saokim : trúng loto 43* thưởng 500 xu.
  @Chacthang : trúng loto 12* thưởng 300 xu.
  @lioa742628 : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 83* thưởng 500 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @quanglc1989 : trúng loto 42* thưởng 500 xu.
  @Anhtuan_Anhtuan : trúng loto 88* thưởng 500 xu.
  @Lybjkay919 : trúng loto 12* thưởng 500 xu.
  @hasonbg2017 : trúng loto 88* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Ngoc_Khanh_Lc : trúng loto 05* thưởng 2000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 83* thưởng 600 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 38* 83* thưởng 1200 xu.
  @SUSU : trúng loto 42* thưởng 600 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 80* thưởng 1000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 62* thưởng 1000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 71* thưởng 600 xu.
  @bacang : trúng loto 05* thưởng 1000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 41* thưởng 600 xu.
  @Trungloto : trúng loto 45* 80* thưởng 1200 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 31* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoclamgiau : trúng loto 80* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 15* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Pony : trúng loto 49* 15* thưởng 3000 xu.
  @0919986666 : trúng loto 62* thưởng 1500 xu.


  NICK- 23/12 - - 24/12 - - 25/12 - - 26/12 - - 27/12 -
  Pony49** 60*44* 99*14*51*49* 15*
  091998666649**87*72*91* 19*62*
  Thuminh............14*34* 43*90*15*
  hoclamgiau........................68*01*80*
  Ngoc_Khanh_Lc....................................87*05*
  BAOTHANHTHIEN....................................26**83*
  Toanthang689....................................19*38* 83*
  SUSU....................................90*42*
  Thaibinh56....................................23*80*
  minhquang2016....................................60*62*
  thantai368....................................84* 51*71*
  bacang....................................90*05*
  Mualarung2016....................................91*41*
  Trungloto....................................58*45* 80*
  choaitinhyeu....................................58*31*
  thanh248................................................31* 91*
  galoto1234................................................80*
  khatvong................................................12* 42*
  Haduong................................................83* 15*
  HeadShot................................................34*
  bian_sohoc................................................15* 38*
  vanphaihoc................................................38*
  Galaxy................................................42*
  Hamlamgiau................................................16*
  A_777................................................88*
  Water77................................................88*
  Hoiyeulo................................................88*
  TungBtl1983nd................................................42* 71*
  Baminhbeo................................................69* 43*
  kirito................................................05*
  saokim................................................43*
  Chacthang................................................12*
  lioa742628................................................89*
  meomisa17................................................83*
  Hoangthanh................................................89*
  quanglc1989................................................42*
  Anhtuan_Anhtuan................................................88*
  Lybjkay919................................................12*
  hasonbg2017................................................88*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @BaoChau : Chốt 20 số có 91 thưởng 500 xu.
  @Water77 : Chốt 8 số có 91 thưởng 1250 xu.
  @meomisa17 : Chốt 14 số có 91 thưởng 714 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : Chốt 8 số có 91 thưởng 1250 xu.
  @HeadShot : Chốt 11 số có 91 thưởng 909 xu.
  @BAO KHANH : Chốt 12 số có 91 thưởng 833 xu.
  @quanglc1989 : Chốt 16 số có 91 thưởng 625 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 91 thưởng 500 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 91 thưởng 500 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 17 số có 91 thưởng 588 xu.


  NICK- 27/12 -
  BaoChau10 01 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 66 11
  Water7788 33 04 09 90 19 91 47
  meomisa1709 90 91 55 87 76 53 58 35 78 80 49 94 72
  BAOTHANHTHIEN13 31 18 81 19 91 17 71
  HeadShot41 61 81 91 16 36 46 56 76 86 96
  BAO KHANH91 19 78 87 82 28 68 86 36 63 88 62
  quanglc198913 31 18 81 68 86 63 36 14 41 19 91 69 96 64 46
  Galaxy05 23 24 28 29 38 41 42 46 47 50 73 74 78 79 83 91 92 96 97
  Hoalong68dedan36 63 47 74 17 71 19 91 31 13 46 64 49 94 04 40 03 30 37 73
  Mualarung201614 41 46 64 69 96 19 91 00 31 13 44 49 94 99 81 86
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:12:07) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:42:56) , thantai368 (27/12/2016 at 21:19:12)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hai1974 : trúng loto 04* 99* thưởng 1000 xu.
  @hangvo : trúng loto 08* thưởng 1000 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 72* thưởng 500 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 22* thưởng 300 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 25** thưởng 1000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 86* thưởng 300 xu.
  @BaoChau : trúng loto 00* 99* thưởng 600 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 22* thưởng 300 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 94* 39* thưởng 600 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 64* thưởng 300 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 64* thưởng 300 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 64* thưởng 500 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 04* thưởng 500 xu.
  @HoangMinh : trúng loto 62** thưởng 1000 xu.
  @connhangheo8888 : trúng loto 64* thưởng 500 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 04* thưởng 500 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 04* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HeadShot : trúng loto 32* thưởng 2000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 86* thưởng 1000 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 86* 99* thưởng 1200 xu.
  @A_777 : trúng loto 61* thưởng 1000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 22* 32* thưởng 1200 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 39* 99* thưởng 1200 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 32* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 32* thưởng 900 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 61* 44* thưởng 1800 xu.
  @SUSU : trúng loto 64* thưởng 900 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 39* thưởng 1500 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 17* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 61* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Pony : trúng loto 44* thưởng 1800 xu.


  NICK- 23/12 - - 24/12 - - 25/12 - - 26/12 - - 27/12 - - 28/12 -
  Pony49** 60*44* 99*14*51*49* 15*44*
  Thuminh............14*34* 43*90*15*61*
  BAOTHANHTHIEN....................................26**83*32*
  Toanthang689....................................19*38* 83*61* 44*
  SUSU....................................90*42*64*
  minhquang2016....................................60*62*39*
  Mualarung2016....................................91*41*17*
  HeadShot................................................34*32*
  Hoiyeulo................................................88*86*
  TungBtl1983nd................................................42* 71*86* 99*
  A_777................................................88*61*
  Chacthang................................................12*22* 32*
  Baminhbeo................................................69* 43*39* 99*
  meomisa17................................................83*32*
  hai1974............................................................04* 99*
  hangvo............................................................08*
  lehungvan19............................................................72*
  NgocNgoc............................................................22*
  Anh0165............................................................25**
  denbacdotinh............................................................86*
  BaoChau............................................................00* 99*
  nhat_chi_mai............................................................22*
  Gaihanoi123456............................................................94* 39*
  phattailoc6789............................................................64*
  Cat_Tuong............................................................64*
  HOANG YEN............................................................64*
  DotCuDong............................................................04*
  HoangMinh............................................................62**
  connhangheo8888............................................................64*
  Skyll888............................................................04*
  Sat_Thu_De............................................................04*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 44 thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 44 thưởng 500 xu.
  @Ngoc_Khanh_Lc : Chốt 7 số có 44 thưởng 1428 xu.


  NICK- 28/12 -
  nhat_chi_mai00 55 34 43 14 41 24 42 44 45 54 49 94 30 03 31 13 32 23 33
  Hoiyeulo40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Ngoc_Khanh_Lc44 49 07 98 20 39 83
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 22:19:14)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec