PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG TOPIC MỞ BÁT THÁNG 12/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. hongsontnth

  hongsontnth

  Đ.Ký:
  25/02/2016
  Bài viết:
  1,206
  Được thích:
  4,810
  Xu:
  23,756,476
  Giới tính:
  Nam
  hi hi còn thiếu mình nhé
  trúng lô ngày 2 nhé
  xin cam on
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:32:20)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @khanhnguyen1115 : trúng loto 58* thưởng 1000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 03* thưởng 300 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 55* thưởng 300 xu.
  @bacang : trúng loto 39* thưởng 300 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 71* 45* thưởng 600 xu.
  @A_777 : trúng loto 45* thưởng 500 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 55* thưởng 500 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 55* thưởng 500 xu.
  @dedom : trúng loto 54* thưởng 500 xu.
  @thienbinh : trúng loto 14* thưởng 500 xu.
  @Moscow : trúng loto 39* thưởng 500 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 62*** thưởng 1500 xu.
  @duchanh : trúng loto 02* thưởng 500 xu.
  @Npt : trúng loto 25* thưởng 500 xu.
  @Galaxy : trúng loto 62*** 72* thưởng 1200 xu.
  @zaizaizai : trúng loto 03* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Anh0165 : trúng loto 58* thưởng 600 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 03* thưởng 600 xu.
  @DJDONG : trúng loto 25* thưởng 600 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 70* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 14* 41* thưởng 1800 xu.
  @lodelk : trúng loto 39* thưởng 900 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 14* 02* thưởng 1800 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 34** thưởng 1800 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 73* 32* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thaibinh56 : trúng loto 70* thưởng 1800 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 -
  Thaibinh5620*08*24*72*05*70*
  denbacdotinh............24*93*75*35*73* 32*
  Thuminh....................................72*02* 20*14* 41*
  lodelk....................................21* 33*24* 05*39*
  hongsontnth....................................05*76*14* 02*
  phattailoc6789....................................00*** 53*98*34**
  Anh0165................................................98*58*
  Cat_Tuong................................................46**03*
  DJDONG................................................98*25*
  vanphaihoc................................................05* 42*70*
  khanhnguyen1115............................................................58*
  nhat_chi_mai............................................................03*
  Toanthang689............................................................55*
  bacang............................................................39*
  nhatanh143............................................................71* 45*
  A_777............................................................45*
  TungBtl1983nd............................................................55*
  nguyenhuuthanh76............................................................55*
  dedom............................................................54*
  thienbinh............................................................14*
  Moscow............................................................39*
  NgocNgoc............................................................62***
  duchanh............................................................02*
  Npt............................................................25*
  Galaxy............................................................62*** 72*
  zaizaizai............................................................03*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @longbay : Chốt 20 số có 34 thưởng 500 xu.
  @BaoChau : Chốt 20 số có 34 thưởng 500 xu.


  NICK- 10/12 -
  longbay02 20 07 70 75 57 25 52 34 43 39 93 98 89 48 84 16 61 11 66
  BaoChau04 40 14 41 24 42 34 43 44 99 54 45 46 64 47 74 48 84 49 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (11/12/2016 at 21:02:58) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:32:53)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 28* thưởng 1000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 28* thưởng 300 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 56* 66* thưởng 600 xu.
  @Pony : trúng loto 34* thưởng 300 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 76* thưởng 500 xu.
  @xeko : trúng loto 56* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 14* thưởng 500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 62* thưởng 500 xu.
  @0919986666 : trúng loto 57* thưởng 300 xu.
  @vuichoithoi : trúng loto 12* thưởng 300 xu.
  @Iloto : trúng loto 62* thưởng 300 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 77* thưởng 300 xu.
  @saokim : trúng loto 77* thưởng 500 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 77* thưởng 300 xu.
  @hn303263 : trúng loto 56* thưởng 500 xu.
  @trinhthanh1974 : trúng loto 57* thưởng 300 xu.
  @duykien : trúng loto 28* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bacang : trúng loto 72*** thưởng 1800 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 77* thưởng 1000 xu.
  @duchanh : trúng loto 72*** thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 56* thưởng 1000 xu.
  @Npt : trúng loto 23** thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DJDONG : trúng loto 76* thưởng 900 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 28* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 72*** thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 56* thưởng 1200 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 57* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 71* 28* thưởng 3600 xu.


  NICK- 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 -
  denbacdotinh24*93*75*35*73* 32*71* 28*
  lodelk........................21* 33*24* 05*39*72***
  hongsontnth........................05*76*14* 02*56*
  phattailoc6789........................00*** 53*98*34**57*
  DJDONG....................................98*25*76*
  vanphaihoc....................................05* 42*70*28*
  bacang................................................39*72***
  nguyenhuuthanh76................................................55*77*
  duchanh................................................02*72***
  NgocNgoc................................................62***56*
  Npt................................................25*23**
  BAOTHANHTHIEN............................................................28*
  thantai368............................................................28*
  Hamlamgiau............................................................56* 66*
  Pony............................................................34*
  HOANG YEN............................................................76*
  xeko............................................................56*
  Hoiyeulo............................................................14*
  minhquang2016............................................................62*
  0919986666............................................................57*
  vuichoithoi............................................................12*
  Iloto............................................................62*
  Sat_Thu_De............................................................77*
  saokim............................................................77*
  a2xuan79............................................................77*
  hn303263............................................................56*
  trinhthanh1974............................................................57*
  duykien............................................................28*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @denbacdotinh : Chốt 18 số có 23 thưởng 555 xu.
  @Elino : Chốt 8 số có 23 thưởng 1250 xu.
  @Iloto : Chốt 4 số có 23 thưởng 2500 xu.
  @Npt : Chốt 2 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @cjafer : Chốt 8 số có 23 thưởng 1250 xu.
  @Nam_Dai_Duong : Chốt 6 số có 23 thưởng 1666 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 23 thưởng 500 xu.
  @duchanh : Chốt 19 số có 23 thưởng 526 xu.


  NICK- 11/12 -
  denbacdotinh71 17 82 28 12 21 78 87 23 32 52 25 07 70 76 67 44 99
  Elino23 32 28 82 73 37 78 87
  Iloto23 32 28 82
  Npt23 32
  cjafer28 78 23 73 82 87 32 37
  Nam_Dai_Duong23 32 82 28 37 73
  Chacthang03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  duchanh13 15 16 17 23 25 26 27 32 52 62 72 75 31 51 61 71 57 02
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (11/12/2016 at 21:03:28) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:33:23) , thantai368 (14/12/2016 at 20:30:56)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lehungvan19 : trúng loto 22* thưởng 1000 xu.
  @Water77 : trúng loto 88* 79** thưởng 1500 xu.
  @lioa742628 : trúng loto 88* thưởng 1000 xu.
  @gaimientay : trúng loto 02* thưởng 1000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 46* thưởng 300 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 87* thưởng 300 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 23* 27** thưởng 900 xu.
  @SUSU : trúng loto 46* thưởng 300 xu.
  @lelinh : trúng loto 49* thưởng 300 xu.
  @A_777 : trúng loto 79** thưởng 1000 xu.
  @hanlode : trúng loto 02* thưởng 300 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 46* thưởng 300 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 62* thưởng 300 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 80* thưởng 300 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 49* thưởng 500 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 79** thưởng 600 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 68* thưởng 500 xu.
  @4rum : trúng loto 80* thưởng 500 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 99** thưởng 600 xu.
  @sinh0987343245 : trúng loto 23* thưởng 500 xu.
  @Galaxy : trúng loto 87* thưởng 300 xu.
  @khatvong : trúng loto 62* thưởng 300 xu.
  @cjafer : trúng loto 79** thưởng 1000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 92* thưởng 500 xu.
  @Tamdiep92 : trúng loto 02* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 90* thưởng 600 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 27** thưởng 1200 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 79** thưởng 1200 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 90* thưởng 1000 xu.
  @xeko : trúng loto 46* thưởng 1000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 62* thưởng 1000 xu.
  @0919986666 : trúng loto 48* thưởng 600 xu.
  @vuichoithoi : trúng loto 88* thưởng 600 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 92* thưởng 600 xu.
  @Iloto : trúng loto 62* thưởng 1000 xu.
  @hn303263 : trúng loto 71* 79** thưởng 1800 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bacang : trúng loto 86* 68* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 92* thưởng 1500 xu.
  @Npt : trúng loto 80* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 55* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 27** thưởng 4200 xu.


  NICK- 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 - - 12/12 -
  denbacdotinh24*93*75*35*73* 32*71* 28*27**
  hongsontnth........................05*76*14* 02*56*55*
  bacang................................................39*72***86* 68*
  NgocNgoc................................................62***56*92*
  Npt................................................25*23**80*
  thantai368............................................................28*90*
  Hamlamgiau............................................................56* 66*27**
  BAOTHANHTHIEN............................................................28*79**
  HOANG YEN............................................................76*90*
  xeko............................................................56*46*
  minhquang2016............................................................62*62*
  0919986666............................................................57*48*
  vuichoithoi............................................................12*88*
  Sat_Thu_De............................................................77*92*
  Iloto............................................................62*62*
  hn303263............................................................56*71* 79**
  lehungvan19........................................................................22*
  Water77........................................................................88* 79**
  lioa742628........................................................................88*
  gaimientay........................................................................02*
  Thuminh........................................................................46*
  Toanthang689........................................................................87*
  nhatanh143........................................................................23* 27**
  SUSU........................................................................46*
  lelinh........................................................................49*
  A_777........................................................................79**
  hanlode........................................................................02*
  choaitinhyeu........................................................................46*
  Cat_Tuong........................................................................62*
  Hoalong68dedan........................................................................80*
  Nuhoanglode........................................................................49*
  Mualarung2016........................................................................79**
  phuonganh07091984........................................................................68*
  4rum........................................................................80*
  Baminhbeo........................................................................99**
  sinh0987343245........................................................................23*
  Galaxy........................................................................87*
  khatvong........................................................................62*
  cjafer........................................................................79**
  Mrlonely_V2........................................................................92*
  Tamdiep92........................................................................02*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @longbay : Chốt 20 số có 79 thưởng 500 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 79 thưởng 500 xu.
  @phuthinh2098 : Chốt 7 số có 79 thưởng 1428 xu.
  @anhbach : Chốt 3 số có 79 thưởng 3333 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 18 số có 79 thưởng 555 xu.
  @choaitinhyeu : Chốt 11 số có 79 thưởng 909 xu.
  @Favorite : Chốt 20 số có 79 thưởng 500 xu.
  @Pony : Chốt 20 số có 79 thưởng 500 xu.


  NICK- 12/12 -
  longbay07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 75 57 67 76 78 87 79 89 98 22
  Hoalong68dedan04 40 08 80 14 41 15 51 56 65 67 76 07 70 17 71 78 87 79 97
  phuthinh209861 65 65 67 68 76 79
  anhbach80 79 97
  Mualarung201679 97 76 65 51 15 71 17 18 81 68 86 77 66 59 95 90 09
  choaitinhyeu25 27 36 40 44 63 74 77 79 84 91
  Favorite70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  Pony26 62 24 42 41 14 49 94 47 74 44 22 34 43 69 96 79 97 48 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:34:09) , thantai368 (14/12/2016 at 20:30:44)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 33** thưởng 2000 xu.
  @dedom : trúng loto 00* thưởng 1000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 02* thưởng 300 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 64* thưởng 300 xu.
  @Pony : trúng loto 89* thưởng 300 xu.
  @Favorite : trúng loto 45** thưởng 600 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 00* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 45** thưởng 600 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 21* thưởng 500 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 33** 83* thưởng 900 xu.
  @thanh248 : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 00* 97* thưởng 600 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 00* thưởng 300 xu.
  @duchanh : trúng loto 96* thưởng 500 xu.
  @khanhnguyen1115 : trúng loto 41* thưởng 300 xu.
  @saokim : trúng loto 83* thưởng 500 xu.
  @Joker : trúng loto 70* thưởng 500 xu.
  @mrpts : trúng loto 23* thưởng 500 xu.
  @Hamchoiroile : trúng loto 29* thưởng 300 xu.
  @anhhainamtan : trúng loto 41* thưởng 500 xu.
  @Phong : trúng loto 97* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @gaimientay : trúng loto 64* thưởng 2000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 41* thưởng 600 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 35* thưởng 600 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 70* thưởng 600 xu.
  @A_777 : trúng loto 03* thưởng 1000 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 33** thưởng 2000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 41* thưởng 1000 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 83* thưởng 1000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 29* thưởng 1000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 70* 00* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 89* thưởng 900 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 89* thưởng 1500 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 83* thưởng 900 xu.
  @xeko : trúng loto 89* thưởng 1500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 97* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 64* thưởng 1200 xu.
  @Npt : trúng loto 41* thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.


  NICK- 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 -
  hongsontnth05*76*14* 02*56*55*70*
  NgocNgoc........................62***56*92*64*
  Npt........................25*23**80*41*
  thantai368....................................28*90*89*
  HOANG YEN....................................76*90*89*
  BAOTHANHTHIEN....................................28*79**83*
  xeko....................................56*46*89*
  minhquang2016....................................62*62*97*
  gaimientay................................................02*64*
  Thuminh................................................46*41*
  Toanthang689................................................87*35*
  nhatanh143................................................23* 27**70*
  A_777................................................79**03*
  lehungvan19................................................22*33**
  Nuhoanglode................................................49*41*
  phuonganh07091984................................................68*83*
  Galaxy................................................87*29*
  Baminhbeo................................................99**70* 00*
  nguyenhuuthanh76............................................................33**
  dedom............................................................00*
  Thaibinh56............................................................02*
  nhat_chi_mai............................................................64*
  Pony............................................................89*
  Favorite............................................................45**
  TungBtl1983nd............................................................00*
  Hoiyeulo............................................................29*
  phattailoc6789............................................................45**
  Anh0165............................................................21*
  BAO KHANH............................................................33** 83*
  thanh248............................................................89*
  Kimmanh1982............................................................00* 97*
  chieuluontimmai............................................................00*
  duchanh............................................................96*
  khanhnguyen1115............................................................41*
  saokim............................................................83*
  Joker............................................................70*
  mrpts............................................................23*
  Hamchoiroile............................................................29*
  anhhainamtan............................................................41*
  Phong............................................................97*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 65 thưởng 1000 xu.
  @Favorite : Chốt 20 số có 65 thưởng 1000 xu.


  NICK- 12/12 - - 13/12 -
  Hoalong68dedan04 40 08 80 14 41 15 51 56 65 67 76 07 70 17 71 78 87 79 9759 95 04 40 13 31 15 51 06 60 56 65 67 76 68 86 58 85 30 03
  Favorite70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 07 17 27 37 47 57 67 77 87 9750 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:34:43) , thantai368 (14/12/2016 at 20:30:32)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vanphaihoc : trúng loto 89* thưởng 1000 xu.
  @anhbach : trúng loto 06* thưởng 1000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 99* thưởng 1000 xu.
  @quanglc1989 : trúng loto 56* 65* thưởng 1000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 89* thưởng 300 xu.
  @SUSU : trúng loto 19* thưởng 300 xu.
  @lelinh : trúng loto 34* thưởng 300 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 40* thưởng 300 xu.
  @Water77 : trúng loto 44* thưởng 500 xu.
  @Chacthang : trúng loto 44* thưởng 300 xu.
  @0919986666 : trúng loto 40* thưởng 300 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 08** thưởng 1000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 92** thưởng 1000 xu.
  @sinh0987343245 : trúng loto 56* thưởng 500 xu.
  @beyond_the_top : trúng loto 06* thưởng 500 xu.
  @haihh88 : trúng loto 69* thưởng 500 xu.
  @hencacuatom2014 : trúng loto 06* thưởng 300 xu.
  @marvolo : trúng loto 91* thưởng 300 xu.
  @nhungminhhuong : trúng loto 92** thưởng 600 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 08** thưởng 600 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 28* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Anh0165 : trúng loto 65* thưởng 2000 xu.
  @duchanh : trúng loto 89* 98* thưởng 2000 xu.
  @Pony : trúng loto 56* 65* thưởng 1200 xu.
  @thanh248 : trúng loto 31* thưởng 1000 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 75* thưởng 1000 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 98* thưởng 600 xu.
  @saokim : trúng loto 75* thưởng 1000 xu.
  @Joker : trúng loto 06* thưởng 600 xu.
  @mrpts : trúng loto 92** thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 98* thưởng 900 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 44* thưởng 1500 xu.
  @A_777 : trúng loto 66** thưởng 3000 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 31* 19* thưởng 1800 xu.
  @Galaxy : trúng loto 56* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 38* thưởng 1200 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 -
  thantai36828*90*89*38*
  Toanthang689............87*35*98*
  lehungvan19............22*33**44*
  A_777............79**03*66**
  phuonganh07091984............68*83*31* 19*
  Galaxy............87*29*56*
  Anh0165........................21*65*
  duchanh........................96*89* 98*
  Pony........................89*56* 65*
  thanh248........................89*31*
  Kimmanh1982........................00* 97*75*
  BAO KHANH........................33** 83*98*
  saokim........................83*75*
  Joker........................70*06*
  mrpts........................23*92**
  vanphaihoc....................................89*
  anhbach....................................06*
  ngaoducacmien123....................................99*
  quanglc1989....................................56* 65*
  denbacdotinh....................................89*
  SUSU....................................19*
  lelinh....................................34*
  Hoalong68dedan....................................40*
  Water77....................................44*
  Chacthang....................................44*
  0919986666....................................40*
  hoclamgiau....................................08**
  Nam_Dai_Duong....................................92**
  sinh0987343245....................................56*
  beyond_the_top....................................06*
  haihh88....................................69*
  hencacuatom2014....................................06*
  marvolo....................................91*
  nhungminhhuong....................................92**
  haithanh69....................................08**
  DotCuDong....................................28*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @longbay : Chốt 20 số có 89 thưởng 500 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 89 thưởng 500 xu.
  @duchanh : Chốt 19 số có 89 thưởng 526 xu.
  @sinh0987343245 : Chốt 8 số có 89 thưởng 1250 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : Chốt 20 số có 89 thưởng 500 xu.
  @Joker : Chốt 13 số có 89 thưởng 769 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 4 số có 89 thưởng 2500 xu.
  @Anh0165 : Chốt 6 số có 89 thưởng 1666 xu.
  @Thuminh : Chốt 20 số có 89 thưởng 500 xu.


  NICK- 14/12 -
  longbay33 38 83 88 34 43 39 93 89 98 48 84 23 32 81 81 03 30 13 31
  denbacdotinh82 28 84 48 87 78 98 89 39 93 32 32 34 43 37 73 88 33 94 99
  duchanh02 03 30 34 34 39 43 48 49 45 54 58 83 84 89 90 93 94 98
  sinh098734324532 32 78 87 34 43 89 98
  BAOTHANHTHIEN39 93 34 43 26 62 05 50 89 98 48 84 38 83 37 73 16 61 14 41
  Joker43 34 39 93 89 98 48 84 71 76 91 96 17
  HOANG YEN83 84 86 89
  Anh016581 86 82 87 84 89
  Thuminh30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:35:13) , thantai368 (14/12/2016 at 20:30:17)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Thaibinh56 : trúng loto 08* 80** thưởng 1500 xu.
  @longbay : trúng loto 25* 52* thưởng 1000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 42* thưởng 300 xu.
  @Favorite : trúng loto 75* thưởng 300 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 42* 82* thưởng 600 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 43** thưởng 600 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 43** 78** thưởng 1200 xu.
  @hanlode : trúng loto 78** 95* thưởng 900 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 95* thưởng 500 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 95* thưởng 300 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 61* thưởng 500 xu.
  @BaoChau : trúng loto 95* thưởng 500 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 39* thưởng 500 xu.
  @khanhnguyen1115 : trúng loto 78** thưởng 600 xu.
  @Moscow : trúng loto 78** thưởng 1000 xu.
  @Daotrang : trúng loto 90* thưởng 500 xu.
  @KiemKhach1987 : trúng loto 75* thưởng 500 xu.
  @hasonbg2017 : trúng loto 35* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @SUSU : trúng loto 22* 77* 78** thưởng 2400 xu.
  @Chacthang : trúng loto 42* thưởng 600 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 95* thưởng 600 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 27* thưởng 1000 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 52* thưởng 600 xu.
  @haihh88 : trúng loto 42* thưởng 1000 xu.
  @hencacuatom2014 : trúng loto 35* thưởng 600 xu.
  @nhungminhhuong : trúng loto 75* thưởng 600 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 08* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @BAO KHANH : trúng loto 75* 43** thưởng 4500 xu.
  @Joker : trúng loto 35* 39* thưởng 3000 xu.
  @thanh248 : trúng loto 35* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 86* thưởng 1200 xu.
  @A_777 : trúng loto 77* thưởng 2000 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 27* thưởng 2000 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 95* thưởng 1200 xu.
  @Galaxy : trúng loto 82* thưởng 1200 xu.


  NICK- 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 -
  Toanthang68987*35*98*86*
  A_77779**03*66**77*
  lehungvan1922*33**44*27*
  phuonganh0709198468*83*31* 19*95*
  Galaxy87*29*56*82*
  BAO KHANH............33** 83*98*75* 43**
  Joker............70*06*35* 39*
  thanh248............89*31*35*
  SUSU........................19*22* 77* 78**
  Chacthang........................44*42*
  Hoalong68dedan........................40*95*
  Nam_Dai_Duong........................92**27*
  vanphaihoc........................89*52*
  haihh88........................69*42*
  hencacuatom2014........................06*35*
  nhungminhhuong........................92**75*
  haithanh69........................08**08*
  Thaibinh56....................................08* 80**
  longbay....................................25* 52*
  hongsontnth....................................42*
  Favorite....................................75*
  nhat_chi_mai....................................42* 82*
  nhatanh143....................................43**
  BAOTHANHTHIEN....................................43** 78**
  hanlode....................................78** 95*
  minhquang2016....................................95*
  NgocNgoc....................................95*
  Cat_Tuong....................................61*
  BaoChau....................................95*
  Skyll888....................................39*
  khanhnguyen1115....................................78**
  Moscow....................................78**
  Daotrang....................................90*
  KiemKhach1987....................................75*
  hasonbg2017....................................35*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ngaoducacmien123 : Chốt 8 số có 78 thưởng 1250 xu.
  @hencacuatom2014 : Chốt 16 số có 78 thưởng 625 xu.
  @khanhnguyen1115 : Chốt 12 số có 78 thưởng 833 xu.
  @BAO KHANH : Chốt 20 số có 78 thưởng 500 xu.
  @SUSU : Chốt 20 số có 78 thưởng 500 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 18 số có 78 thưởng 555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @longbay : Chốt 20 số có 78 thưởng 1000 xu.
  @Joker : Chốt 15 số có 78 thưởng 1333 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 78 thưởng 1052 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 -
  longbay33 38 83 88 34 43 39 93 89 98 48 84 23 32 81 81 03 30 13 3144 99 49 94 88 77 78 87 00 55 05 50 54 45 04 40 59 95 90 09
  Joker43 34 39 93 89 98 48 84 71 76 91 96 1744 49 94 99 42 24 47 74 78 75 52 92 34 43 72
  Thuminh30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8907 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  ngaoducacmien123.................87 78 73 37 93 39 26 62
  hencacuatom2014.................03 30 35 53 80 08 58 85 23 32 37 73 28 82 78 87
  khanhnguyen1115.................77 88 22 33 23 32 28 82 73 37 78 87
  BAO KHANH.................15 51 06 33 88 73 37 78 87 76 76 21 12 44 99 49 94 14 41 19
  SUSU.................00 55 19 91 28 82 37 73 46 64 05 50 96 69 87 78 41 14 32 23
  nhat_chi_mai.................11 66 13 31 14 41 16 61 82 28 83 38 84 48 87 78 74 47
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:35:45)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anhbach : trúng loto 11* thưởng 1000 xu.
  @hn303263 : trúng loto 58** thưởng 2000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 73** thưởng 1000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 50* 73** thưởng 900 xu.
  @lelinh : trúng loto 69* 96* thưởng 600 xu.
  @Pony : trúng loto 58** thưởng 600 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 01* thưởng 500 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 30** thưởng 600 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 58** thưởng 600 xu.
  @duchanh : trúng loto 58** thưởng 1000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 76* thưởng 500 xu.
  @Water77 : trúng loto 11* thưởng 500 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 01* thưởng 300 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 30** thưởng 1000 xu.
  @DJDONG : trúng loto 58** 32* thưởng 900 xu.
  @TongGiang72 : trúng loto 56* thưởng 500 xu.
  @marvolo : trúng loto 01* thưởng 500 xu.
  @0978353620 : trúng loto 01* thưởng 500 xu.
  @toantvpc4 : trúng loto 58** thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Favorite : trúng loto 32* thưởng 600 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 11* thưởng 600 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 34* thưởng 1000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 50* 00* thưởng 1200 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 32* thưởng 600 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 64* thưởng 600 xu.
  @Moscow : trúng loto 73** thưởng 2000 xu.
  @KiemKhach1987 : trúng loto 46* thưởng 1000 xu.
  @longbay : trúng loto 11* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vanphaihoc : trúng loto 46* thưởng 900 xu.
  @haihh88 : trúng loto 69* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Joker : trúng loto 30** thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lehungvan19 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 96* thưởng 1500 xu.


  NICK- 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 -
  lehungvan1922*33**44*27*22*
  Galaxy87*29*56*82*96*
  Joker............70*06*35* 39*30**
  vanphaihoc........................89*52*46*
  haihh88........................69*42*69*
  Favorite....................................75*32*
  nhat_chi_mai....................................42* 82*11*
  minhquang2016....................................95*34*
  NgocNgoc....................................95*50* 00*
  nhatanh143....................................43**32*
  BAOTHANHTHIEN....................................43** 78**64*
  Moscow....................................78**73**
  KiemKhach1987....................................75*46*
  longbay....................................25* 52*11*
  anhbach................................................11*
  hn303263................................................58**
  Thuminh................................................73**
  thantai368................................................50* 73**
  lelinh................................................69* 96*
  Pony................................................58**
  Hoiyeulo................................................01*
  Hamlamgiau................................................30**
  phattailoc6789................................................58**
  duchanh................................................58**
  Nuhoanglode................................................76*
  Water77................................................11*
  Mualarung2016................................................01*
  hoclamgiau................................................30**
  DJDONG................................................58** 32*
  TongGiang72................................................56*
  marvolo................................................01*
  0978353620................................................01*
  toantvpc4................................................58**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 01 thưởng 500 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 11 số có 01 thưởng 909 xu.
  @toantvpc4 : Chốt 10 số có 01 thưởng 1000 xu.
  @DotCuDong : Chốt 17 số có 01 thưởng 588 xu.
  @nhatanh143 : Chốt 18 số có 01 thưởng 555 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 01 thưởng 526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Joker : Chốt 18 số có 01 thưởng 1666 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 - - 16/12 -
  Joker43 34 39 93 89 98 48 84 71 76 91 96 1744 49 94 99 42 24 47 74 78 75 52 92 34 43 7230 35 60 65 62 26 68 91 92 93 29 61 06 01 21 12 01 85
  Hoalong68dedan..................................04 40 36 63 59 95 13 31 47 74 67 76 58 85 37 73 01 10 19 91
  Mualarung2016..................................10 01 49 94 46 26 63 13 31 22 62
  toantvpc4..................................01 10 71 17 20 02 25 52 06 60
  DotCuDong..................................01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19
  nhatanh143..................................12 21 51 15 52 53 54 56 59 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  hoclamgiau..................................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:36:16) , thantai368 (16/12/2016 at 22:47:45)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @denbacdotinh : trúng loto 51* 15* 06* thưởng 900 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 14* 41* thưởng 1000 xu.
  @saokim : trúng loto 14* 41* thưởng 1000 xu.
  @Iloto : trúng loto 32* thưởng 1000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 91* thưởng 1000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 41* thưởng 300 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 97* thưởng 300 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 27** thưởng 1000 xu.
  @SUSU : trúng loto 51* 15* thưởng 600 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 81* thưởng 500 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 17* 05* thưởng 600 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 17* thưởng 500 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 09* thưởng 500 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 81* thưởng 300 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 09* thưởng 500 xu.
  @BaoChau : trúng loto 14* thưởng 300 xu.
  @Trungloto : trúng loto 15* thưởng 300 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 38* thưởng 300 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 22* thưởng 500 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 38* thưởng 300 xu.
  @manhcuong : trúng loto 84* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lelinh : trúng loto 05* thưởng 1000 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 16* thưởng 1000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 67* thưởng 1000 xu.
  @hn303263 : trúng loto 22* thưởng 600 xu.
  @TongGiang72 : trúng loto 32* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Favorite : trúng loto 35* thưởng 1500 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 05* thưởng 900 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 41* thưởng 1500 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 15* 67* thưởng 1800 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vanphaihoc : trúng loto 91* 05* thưởng 2400 xu.
  @haihh88 : trúng loto 07* thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lehungvan19 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.


  NICK- 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 -
  lehungvan1922*33**44*27*22*07*
  vanphaihoc........................89*52*46*91* 05*
  haihh88........................69*42*69*07*
  Favorite....................................75*32*35*
  nhat_chi_mai....................................42* 82*11*05*
  minhquang2016....................................95*34*41*
  BAOTHANHTHIEN....................................43** 78**64*15* 67*
  lelinh................................................69* 96*05*
  phattailoc6789................................................58**16*
  Hoiyeulo................................................01*67*
  hn303263................................................58**22*
  TongGiang72................................................56*32*
  denbacdotinh............................................................51* 15* 06*
  HOANG YEN............................................................14* 41*
  saokim............................................................14* 41*
  Iloto............................................................32*
  thienbinh............................................................91*
  hongsontnth............................................................41*
  Toanthang689............................................................97*
  Thaibinh56............................................................27**
  SUSU............................................................51* 15*
  Nam_Dai_Duong............................................................81*
  Cat_Tuong............................................................17* 05*
  phuonganh07091984............................................................17*
  TungBtl1983nd............................................................07*
  Kimmanh1982............................................................09*
  chieuluontimmai............................................................81*
  Anh0165............................................................09*
  BaoChau............................................................14*
  Trungloto............................................................15*
  haithanh69............................................................38*
  Gaihanoi123456............................................................22*
  a2xuan79............................................................38*
  manhcuong............................................................84*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HOANG YEN : Chốt 9 số có 22 thưởng 1111 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 18 số có 22 thưởng 555 xu.
  @topgun : Chốt 10 số có 22 thưởng 1000 xu.
  @Full : Chốt 10 số có 22 thưởng 1000 xu.
  @zinzinzin : Chốt 10 số có 22 thưởng 1000 xu.
  @Cat_Tuong : Chốt 10 số có 22 thưởng 1000 xu.
  @Sat_Thu_De : Chốt 10 số có 22 thưởng 1000 xu.
  @0919986666 : Chốt 18 số có 22 thưởng 555 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 19 số có 22 thưởng 526 xu.
  @Water77 : Chốt 10 số có 22 thưởng 1000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 22 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @nhatanh143 : Chốt 18 số có 22 thưởng 1111 xu.


  NICK- 16/12 - - 17/12 -
  nhatanh14312 21 51 15 52 53 54 56 59 01 02 03 04 05 06 07 08 0912 21 23 32 24 42 34 43 08 80 22 33 88 15 51 62 26 44
  HOANG YEN.................46 64 69 11 00 34 22 96 73
  nhat_chi_mai.................05 50 55 52 25 57 75 58 85 59 95 04 40 14 41 64 46 22
  topgun.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Full.................77 00 11 22 33 44 55 66 88 99
  zinzinzin.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  Cat_Tuong.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Sat_Thu_De.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  0919986666.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 14 41 83 38 94 49
  NgocNgoc.................04 40 14 41 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94 00 22
  Water77.................22 44 66 88 04 40 26 62 02 20
  Hoiyeulo.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:36:46)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hencacuatom2014 : trúng loto 76* thưởng 1000 xu.
  @longbay : trúng loto 60* 44* thưởng 1000 xu.
  @Daotrang : trúng loto 08* 42* thưởng 1000 xu.
  @chinhvfg : trúng loto 48* thưởng 1000 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 86* thưởng 300 xu.
  @hanlode : trúng loto 40** 42* thưởng 900 xu.
  @Galaxy : trúng loto 62* thưởng 500 xu.
  @thanh248 : trúng loto 12* thưởng 500 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 79* thưởng 500 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 12* thưởng 500 xu.
  @lodelk : trúng loto 60* thưởng 500 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 37* thưởng 500 xu.
  @anhhainamtan : trúng loto 14* thưởng 500 xu.
  @lioa742628 : trúng loto 62* thưởng 500 xu.
  @marvolo : trúng loto 60* thưởng 300 xu.
  @HoangMinh : trúng loto 62* thưởng 500 xu.
  @minhhuong123 : trúng loto 48* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 42* thưởng 1000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 13* thưởng 600 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 49* thưởng 600 xu.
  @SUSU : trúng loto 37* thưởng 600 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 12* thưởng 1000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 37* thưởng 600 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 62* thưởng 1000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 17** thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hn303263 : trúng loto 79* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 42* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vanphaihoc : trúng loto 48* thưởng 1500 xu.
  @haihh88 : trúng loto 42* 90* thưởng 3000 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 - - 18/12 -
  vanphaihoc89*52*46*91* 05*48*
  haihh8869*42*69*07*42* 90*
  BAOTHANHTHIEN............43** 78**64*15* 67*42*
  hn303263........................58**22*79*
  hongsontnth....................................41*42*
  Toanthang689....................................97*13*
  denbacdotinh....................................51* 15* 06*49*
  SUSU....................................51* 15*37*
  Anh0165....................................09*12*
  BaoChau....................................14*37*
  Gaihanoi123456....................................22*62*
  a2xuan79....................................38*17**
  hencacuatom2014................................................76*
  longbay................................................60* 44*
  Daotrang................................................08* 42*
  chinhvfg................................................48*
  nhatanh143................................................86*
  hanlode................................................40** 42*
  Galaxy................................................62*
  thanh248................................................12*
  BAO KHANH................................................79*
  Nuhoanglode................................................12*
  lodelk................................................60*
  hoclamgiau................................................37*
  anhhainamtan................................................14*
  lioa742628................................................62*
  marvolo................................................60*
  HoangMinh................................................62*
  minhhuong123................................................48*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @longbay : Chốt 20 số có 08 thưởng 500 xu.
  @BAO KHANH : Chốt 20 số có 08 thưởng 500 xu.
  @duchanh : Chốt 20 số có 08 thưởng 500 xu.


  NICK- 18/12 -
  longbay12 21 26 62 67 76 71 17 44 08 80 03 30 35 53 58 85 49 94 99
  BAO KHANH02 72 86 18 81 36 63 31 58 85 35 53 08 80 03 30 44 99 49 94
  duchanh03 30 06 60 08 80 09 90 36 63 68 86 50 51 52 53 70 71 72 73
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:37:08)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời