PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG TOPIC MỞ BÁT THÁNG 12/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Đây là topic vinh danh những thành viên chốt trúng Mở bát. Các bạn nếu có thắc mắc, vui lòng qua topic thắc măc pót ý kiến, không được thắc thắc măc ở đây nhé. Thanks
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (01/12/2016 at 23:01:38) , khanhnguyen1115 (01/12/2016 at 20:23:11)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @pervert : trúng loto 08* thưởng 1000 xu.
  @aptk : trúng loto 61* thưởng 1000 xu.
  @azAZ83 : trúng loto 89* thưởng 300 xu.
  @0919986666 : trúng loto 85* thưởng 300 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 73* thưởng 300 xu.
  @Thuminh : trúng loto 52* thưởng 300 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 94* thưởng 300 xu.
  @vanlatoi : trúng loto 82* thưởng 500 xu.
  @xeko : trúng loto 83* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 94* thưởng 500 xu.
  @saokim : trúng loto 18* thưởng 500 xu.
  @songkiemlo : trúng loto 94* thưởng 500 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 11* thưởng 500 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 38* 83* thưởng 600 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 94* thưởng 500 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 54* thưởng 500 xu.
  @bacninh : trúng loto 16* thưởng 300 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 01* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 75* thưởng 1000 xu.
  @lelinh : trúng loto 61* thưởng 600 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 48* 84* thưởng 1200 xu.
  @bacang : trúng loto 08* thưởng 600 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 69* thưởng 1000 xu.
  @SUSU : trúng loto 16* 61* thưởng 1200 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 75* thưởng 600 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 34* thưởng 1000 xu.
  @mai55 : trúng loto 75* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thaibinh56 : trúng loto 16* 61* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Pony : trúng loto 16* thưởng 1200 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 -
  Pony01*19* 91*59*16*
  Thaibinh56............06*46*16* 61*
  lodelk........................50*75*
  lelinh........................72*61*
  Skyll888........................32*48* 84*
  bacang........................73* 75*08*
  hoclamgiau........................50*69*
  SUSU........................45*16* 61*
  Anh0165........................45*75*
  ngaoducacmien123........................93*34*
  mai55........................25*75*
  pervert....................................08*
  aptk....................................61*
  azAZ83....................................89*
  0919986666....................................85*
  denbacdotinh....................................73*
  Thuminh....................................52*
  Hoalong68dedan....................................94*
  vanlatoi....................................82*
  xeko....................................83*
  Hoiyeulo....................................94*
  saokim....................................18*
  songkiemlo....................................94*
  choaitinhyeu....................................11*
  hongsontnth....................................38* 83*
  Mualarung2016....................................94*
  Dodonguyen....................................54*
  bacninh....................................16*
  Gaihanoi123456....................................01*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.
  @azAZ09 : Chốt 13 số có 48 thưởng 769 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 4 số có 48 thưởng 2500 xu.
  @lichi : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.
  @mai55 : Chốt 19 số có 48 thưởng 526 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 19 số có 48 thưởng 526 xu.
  @xeko : Chốt 19 số có 48 thưởng 526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 48 thưởng 1578 xu.


  NICK- 29/11 - - 30/11 - - 01/12 -
  hoclamgiau05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 9505 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 9508 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  Hoalong68dedan..................................15 51 49 94 23 32 34 43 45 54 48 84 17 71 04 40 09 90 01 10
  azAZ09..................................12 14 16 18 20 24 26 28 34 36 38 46 48
  ngaoducacmien123..................................34 43 48 84
  lichi..................................04 05 12 14 21 22 27 29 34 38 47 48 60 61 72 75 82 85 90 96
  mai55..................................80 81 82 83 84 84 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98
  Hoiyeulo..................................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  xeko..................................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (01/12/2016 at 23:02:05) , khanhnguyen1115 (01/12/2016 at 22:54:58)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @zinzinzin : trúng loto 97* thưởng 1000 xu.
  @tuantnvn468 : trúng loto 61* thưởng 1000 xu.
  @Favorite : trúng loto 56* 65* thưởng 1000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 39* thưởng 300 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 06* thưởng 500 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 26* thưởng 500 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 39* thưởng 300 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 14* thưởng 300 xu.
  @thantai368 : trúng loto 26* thưởng 300 xu.
  @A_777 : trúng loto 94* thưởng 500 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 15* thưởng 500 xu.
  @VIP_nhieu_nhay : trúng loto 56* 65* thưởng 600 xu.
  @Trungloto : trúng loto 40*** thưởng 900 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 65* thưởng 500 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 53* thưởng 500 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 53* thưởng 500 xu.
  @chinhvfg : trúng loto 45* thưởng 500 xu.
  @tinhwalcott1 : trúng loto 14* 15* thưởng 600 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 14* thưởng 500 xu.
  @toilanguoitholo : trúng loto 15* thưởng 500 xu.
  @Thanhlo69 : trúng loto 56* 65* thưởng 600 xu.
  @thanh248 : trúng loto 53* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @0919986666 : trúng loto 53* thưởng 1000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 67* thưởng 600 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 81* thưởng 600 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 14* thưởng 1000 xu.
  @xeko : trúng loto 91* thưởng 1000 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 61* thưởng 600 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 26* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @SUSU : trúng loto 65* 56* 15* thưởng 2700 xu.
  @mai55 : trúng loto 84* 48** thưởng 4500 xu.
  @bacang : trúng loto 40*** thưởng 2700 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Pony : trúng loto 46* thưởng 1500 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 -
  Pony01*19* 91*59*16*46*
  SUSU........................45*16* 61*65* 56* 15*
  mai55........................25*75*84* 48**
  bacang........................73* 75*08*40***
  0919986666....................................85*53*
  Thuminh....................................52*67*
  denbacdotinh....................................73*81*
  Hoiyeulo....................................94*14*
  xeko....................................83*91*
  choaitinhyeu....................................11*61*
  hongsontnth....................................38* 83*26*
  zinzinzin................................................97*
  tuantnvn468................................................61*
  Favorite................................................56* 65*
  BAOTHANHTHIEN................................................39*
  nhat_chi_mai................................................06*
  Hamlamgiau................................................26*
  Kimmanh1982................................................39*
  Toanthang689................................................14*
  thantai368................................................26*
  A_777................................................94*
  BAO KHANH................................................15*
  VIP_nhieu_nhay................................................56* 65*
  Trungloto................................................40***
  nptrinhdno................................................65*
  phattailoc6789................................................53*
  chieuluontimmai................................................53*
  chinhvfg................................................45*
  tinhwalcott1................................................14* 15*
  hoangminh2410................................................14*
  toilanguoitholo................................................15*
  Thanhlo69................................................56* 65*
  thanh248................................................53*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Mrlonely_V2 : Chốt 15 số có 91 thưởng 666 xu.
  @Pony : Chốt 20 số có 91 thưởng 500 xu.
  @tuantnvn468 : Chốt 20 số có 91 thưởng 500 xu.
  @Thanhlo69 : Chốt 20 số có 91 thưởng 500 xu.
  @choaitinhyeu : Chốt 18 số có 91 thưởng 555 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 91 thưởng 526 xu.
  @BaoChau : Chốt 20 số có 91 thưởng 500 xu.
  @Anh0165 : Chốt 13 số có 91 thưởng 769 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mai55 : Chốt 20 số có 91 thưởng 1000 xu.
  @xeko : Chốt 20 số có 91 thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 91 thưởng 2105 xu.


  NICK- 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 -
  hoclamgiau05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 9505 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 9508 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 9801 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  mai55..................................80 81 82 83 84 84 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 9800 19 28 37 46 55 64 73 82 91 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
  xeko..................................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 9400 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  Mrlonely_V2...................................................00 01 02 07 32 37 38 41 47 48 70 78 91 92 98
  Pony...................................................77 88 99 15 51 46 64 34 43 54 45 48 84 49 94 79 97 19 91 09
  tuantnvn468...................................................01 10 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 49 94
  Thanhlo69...................................................07 70 19 91 14 41 83 83 37 73 79 97 08 80 89 98 86 68 76 67
  choaitinhyeu...................................................01 05 11 13 17 18 34 40 45 46 54 58 71 79 87 89 91 93
  Thuminh...................................................01 10 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 11
  BaoChau...................................................00 19 91 55 64 46 73 37 82 28 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  Anh0165...................................................09 90 91 19 98 89 11 10 01 18 81 05 50
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thanh248 (02/12/2016 at 19:45:08) , Pony (28/12/2016 at 14:07:48) , xeko (02/12/2016 at 21:03:25) , khanhnguyen1115 (02/12/2016 at 19:47:03)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Thaibinh56 : trúng loto 06* 60* 82* thưởng 900 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 11* 44** thưởng 1500 xu.
  @0978353620 : trúng loto 00** thưởng 2000 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 06* 60* thưởng 1000 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 06* 60* thưởng 1000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 98* thưởng 1000 xu.
  @CHUYENBANTHAN : trúng loto 00** thưởng 2000 xu.
  @Haibui85 : trúng loto 83* 37* thưởng 1000 xu.
  @lodelk : trúng loto 14*** thưởng 900 xu.
  @azAZ83 : trúng loto 44** thưởng 600 xu.
  @lelinh : trúng loto 79* thưởng 300 xu.
  @Water77 : trúng loto 99* thưởng 500 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 37* 72* thưởng 600 xu.
  @hanlode : trúng loto 00** thưởng 1000 xu.
  @songkiemlo : trúng loto 37* thưởng 500 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 88* thưởng 300 xu.
  @Iloto : trúng loto 98* thưởng 500 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 56* thưởng 300 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 25* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 14*** 06* thưởng 2400 xu.
  @thantai368 : trúng loto 06* thưởng 600 xu.
  @A_777 : trúng loto 14*** thưởng 3000 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 98* thưởng 1000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 44** thưởng 1200 xu.
  @tuantnvn468 : trúng loto 18* thưởng 1000 xu.
  @Favorite : trúng loto 00** 88* thưởng 1800 xu.
  @tinhwalcott1 : trúng loto 88* thưởng 600 xu.
  @thanh248 : trúng loto 44** thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @choaitinhyeu : trúng loto 14*** 44** thưởng 7500 xu.
  @Thuminh : trúng loto 01** thưởng 1800 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 80* thưởng 1500 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 60* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @SUSU : trúng loto 00** thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Pony : trúng loto 14*** thưởng 5400 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 - - 03/12 -
  Pony01*19* 91*59*16*46*14***
  SUSU........................45*16* 61*65* 56* 15*00**
  choaitinhyeu....................................11*61*14*** 44**
  Thuminh....................................52*67*01**
  Hoiyeulo....................................94*14*80*
  hongsontnth....................................38* 83*26*60*
  Toanthang689................................................14*14*** 06*
  thantai368................................................26*06*
  A_777................................................94*14***
  BAO KHANH................................................15*98*
  chieuluontimmai................................................53*44**
  tuantnvn468................................................61*18*
  Favorite................................................56* 65*00** 88*
  tinhwalcott1................................................14* 15*88*
  thanh248................................................53*44**
  Thaibinh56............................................................06* 60* 82*
  Baminhbeo............................................................11* 44**
  0978353620............................................................00**
  lehungvan19............................................................06* 60*
  TungBtl1983nd............................................................06* 60*
  Ngoctuan86............................................................98*
  CHUYENBANTHAN............................................................00**
  Haibui85............................................................83* 37*
  lodelk............................................................14***
  azAZ83............................................................44**
  lelinh............................................................79*
  Water77............................................................99*
  Cat_Tuong............................................................37* 72*
  hanlode............................................................00**
  songkiemlo............................................................37*
  NgocNgoc............................................................88*
  Iloto............................................................98*
  Sat_Thu_De............................................................56*
  Nam_Dai_Duong............................................................25*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 18 thưởng 500 xu.
  @lioa742628 : Chốt 16 số có 18 thưởng 625 xu.
  @tranxuanthuy : Chốt 20 số có 18 thưởng 500 xu.
  @BAO KHANH : Chốt 20 số có 18 thưởng 500 xu.
  @hongsontnth : Chốt 20 số có 18 thưởng 500 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 18 thưởng 500 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 18 thưởng 500 xu.
  @lodelk : Chốt 16 số có 18 thưởng 625 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Thuminh : Chốt 19 số có 18 thưởng 1052 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 -
  Thuminh01 10 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 1101 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  Hoiyeulo.................62 35 53 44 09 18 81 36 60 51 33 88 10 11 13 14 16 17 18 19
  lioa742628.................47 74 29 92 15 51 24 42 43 34 79 97 18 81 36 63
  tranxuanthuy.................01 10 36 63 68 86 13 18 04 40 87 78 38 83 54 45 09 22 77 72
  BAO KHANH.................33 38 83 37 73 78 87 36 63 35 53 58 85 03 30 31 68 86 18 81
  hongsontnth.................12 18 10 31 34 36 38 50 52 54 56 58 70 72 74 76 78 92 94 98
  Chacthang.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  bacang.................03 30 08 80 58 85 35 53 18 81 13 31 68 86 36 63 44 99 49 94
  lodelk.................03 08 53 58 30 80 35 85 13 18 63 68 31 81 36 86
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (03/12/2016 at 22:23:59) , Pony (04/12/2016 at 10:24:53) , xeko (03/12/2016 at 21:10:43) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:27:45) , khanhnguyen1115 (04/12/2016 at 02:48:08)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Kimmanh1982 : trúng loto 23* thưởng 300 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 31* 78* thưởng 600 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 47* thưởng 300 xu.
  @xeko : trúng loto 49* thưởng 500 xu.
  @bacang : trúng loto 82* thưởng 300 xu.
  @BaoChau : trúng loto 78* thưởng 300 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 10* thưởng 500 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 47* thưởng 500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 46* thưởng 500 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 02** thưởng 600 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 47* thưởng 500 xu.
  @ngandoan : trúng loto 20* thưởng 300 xu.
  @lioa742628 : trúng loto 30* thưởng 500 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 78* 87* thưởng 600 xu.
  @4rum : trúng loto 08* thưởng 500 xu.
  @Chacthang : trúng loto 49* thưởng 300 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 47* thưởng 500 xu.
  @chinhvfg : trúng loto 08* thưởng 500 xu.
  @bacninh : trúng loto 97**** thưởng 1200 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 47* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 02** thưởng 1200 xu.
  @azAZ83 : trúng loto 23* thưởng 600 xu.
  @lelinh : trúng loto 88* thưởng 600 xu.
  @Water77 : trúng loto 88* thưởng 1000 xu.
  @hanlode : trúng loto 47* thưởng 600 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 30* thưởng 600 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 46* thưởng 1000 xu.
  @Iloto : trúng loto 66* thưởng 1000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 30* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 47* thưởng 900 xu.
  @thantai368 : trúng loto 78* 87* thưởng 1800 xu.
  @A_777 : trúng loto 08* thưởng 1500 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 92* thưởng 1500 xu.
  @tuantnvn468 : trúng loto 47* 23* thưởng 1800 xu.
  @tinhwalcott1 : trúng loto 23* 32* thưởng 1800 xu.
  @Favorite : trúng loto 92* thưởng 1500 xu.
  @thanh248 : trúng loto 49* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 10* 20* thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @SUSU : trúng loto 30* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Pony : trúng loto 49* thưởng 2100 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 - - 03/12 - - 04/12 -
  Pony01*19* 91*59*16*46*14***49*
  SUSU........................45*16* 61*65* 56* 15*00**30*
  Thuminh....................................52*67*01**10* 20*
  Toanthang689................................................14*14*** 06*47*
  thantai368................................................26*06*78* 87*
  A_777................................................94*14***08*
  BAO KHANH................................................15*98*92*
  tuantnvn468................................................61*18*47* 23*
  tinhwalcott1................................................14* 15*88*23* 32*
  Favorite................................................56* 65*00** 88*92*
  thanh248................................................53*44**49*
  lodelk............................................................14***02**
  azAZ83............................................................44**23*
  lelinh............................................................79*88*
  Water77............................................................99*88*
  hanlode............................................................00**47*
  NgocNgoc............................................................88*30*
  TungBtl1983nd............................................................06* 60*46*
  Iloto............................................................98*66*
  Ngoctuan86............................................................98*30*
  Kimmanh1982........................................................................23*
  nhat_chi_mai........................................................................31* 78*
  denbacdotinh........................................................................47*
  xeko........................................................................49*
  bacang........................................................................82*
  BaoChau........................................................................78*
  HOANG YEN........................................................................10*
  Nuhoanglode........................................................................47*
  minhquang2016........................................................................46*
  phuonganh07091984........................................................................02**
  nptrinhdno........................................................................47*
  ngandoan........................................................................20*
  lioa742628........................................................................30*
  Mualarung2016........................................................................78* 87*
  4rum........................................................................08*
  Chacthang........................................................................49*
  phattailoc6789........................................................................47*
  chinhvfg........................................................................08*
  bacninh........................................................................97****
  Hocdanhde9999........................................................................47*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Pony : Chốt 20 số có 49 thưởng 500 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 49 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lioa742628 : Chốt 20 số có 49 thưởng 1000 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 49 thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Thuminh : Chốt 19 số có 49 thưởng 1578 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 - - 04/12 -
  Thuminh01 10 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 1101 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 9104 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  lioa742628.................47 74 29 92 15 51 24 42 43 34 79 97 18 81 36 6324 42 43 34 44 49 94 99 29 92 35 53 26 62 17 71 47 74 78 87
  Chacthang.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Pony..................................04 40 08 80 18 81 68 86 94 49 35 53 89 98 09 10 00 90 19 91
  Mualarung2016..................................03 33 83 77 22 47 79 97 49 94 50 05 06 60 56 65 76 66 27 72
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (04/12/2016 at 22:49:51) , xeko (04/12/2016 at 20:59:44) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:28:30) , khanhnguyen1115 (05/12/2016 at 16:20:14)
  1. khanhnguyen1115
   thieu khanhnguyen1115 nhé mod ơi
    
   khanhnguyen1115, 05/12/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Pony (28/12/2016 at 14:08:29), choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:28:32), nhat_chi_mai (05/12/2016 at 19:40:26)
  2. khanhnguyen1115
   vẫn thiếu tên minh mà nhat_chi_mai
    
   khanhnguyen1115, 07/12/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Pony (28/12/2016 at 14:08:29), choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:28:33)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Hamlamgiau : trúng loto 34* 43* thưởng 1000 xu.
  @zinzinzin : trúng loto 19* thưởng 1000 xu.
  @khanhnguyen1115 : trúng loto 84* thưởng 1000 xu.
  @aptk : trúng loto 34* 33* thưởng 1000 xu.
  @hangvo : trúng loto 91* thưởng 1000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 20* thưởng 300 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 72* thưởng 300 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 18* thưởng 300 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 92* thưởng 300 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 67* thưởng 300 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 92* thưởng 300 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 24** thưởng 600 xu.
  @saokim : trúng loto 72* thưởng 500 xu.
  @duchanh : trúng loto 72* thưởng 500 xu.
  @Trungloto : trúng loto 24** thưởng 600 xu.
  @TongGiang72 : trúng loto 92* thưởng 500 xu.
  @Thanhlo69 : trúng loto 72* thưởng 300 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 78** thưởng 1000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 72* thưởng 300 xu.
  @sinh0987343245 : trúng loto 20* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Nuhoanglode : trúng loto 19* 91* thưởng 2000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 40* thưởng 600 xu.
  @bacang : trúng loto 30* thưởng 600 xu.
  @BaoChau : trúng loto 60* thưởng 600 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 67* thưởng 1000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 46* thưởng 1000 xu.
  @4rum : trúng loto 20* thưởng 600 xu.
  @ngandoan : trúng loto 30* thưởng 600 xu.
  @Chacthang : trúng loto 24** thưởng 1200 xu.
  @bacninh : trúng loto 40* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lelinh : trúng loto 61* thưởng 900 xu.
  @hanlode : trúng loto 84* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 24** thưởng 2400 xu.
  @Favorite : trúng loto 34* 43* thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 67* thưởng 1500 xu.


  NICK- 01/12 - - 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 -
  Thuminh52*67*01**10* 20*67*
  Toanthang689............14*14*** 06*47*24**
  Favorite............56* 65*00** 88*92*34* 43*
  lelinh........................79*88*61*
  hanlode........................00**47*84*
  Nuhoanglode....................................47*19* 91*
  nhat_chi_mai....................................31* 78*40*
  bacang....................................82*30*
  BaoChau....................................78*60*
  HOANG YEN....................................10*67*
  minhquang2016....................................46*46*
  4rum....................................08*20*
  ngandoan....................................20*30*
  Chacthang....................................49*24**
  bacninh....................................97****40*
  Hamlamgiau................................................34* 43*
  zinzinzin................................................19*
  khanhnguyen1115................................................84*
  aptk................................................34* 33*
  hangvo................................................91*
  Thaibinh56................................................20*
  nhatanh143................................................72*
  choaitinhyeu................................................18*
  Cat_Tuong................................................92*
  hongsontnth................................................67*
  lehungvan19................................................92*
  chieuluontimmai................................................24**
  saokim................................................72*
  duchanh................................................72*
  Trungloto................................................24**
  TongGiang72................................................92*
  Thanhlo69................................................72*
  galoto1234................................................78**
  Galaxy................................................72*
  sinh0987343245................................................20*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoiyeulo : Chốt 10 số có 60 thưởng 1000 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 60 thưởng 526 xu.
  @Thanhlo69 : Chốt 20 số có 60 thưởng 500 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 60 thưởng 500 xu.
  @duchanh : Chốt 16 số có 60 thưởng 625 xu.
  @Cat_Tuong : Chốt 9 số có 60 thưởng 1111 xu.
  @SUSU : Chốt 20 số có 60 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Mualarung2016 : Chốt 19 số có 60 thưởng 1052 xu.


  NICK- 04/12 - - 05/12 -
  Mualarung201603 33 83 77 22 47 79 97 49 94 50 05 06 60 56 65 76 66 27 7295 90 97 92 89 98 37 73 56 65 06 60 87 82 78 83 38 72 05
  Hoiyeulo.................06 60 15 51 24 42 33 88 79 97
  hoclamgiau.................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 70 07 08 80 09 90
  Thanhlo69.................49 94 79 97 69 96 76 67 06 60 16 61 22 77 27 72 29 92 11 66
  Hoalong68dedan.................36 63 17 71 03 30 35 53 38 83 12 21 26 62 46 64 06 60 16 61
  duchanh.................01 01 05 50 06 60 15 51 16 61 65 56 72 72 79 97
  Cat_Tuong.................00 01 10 06 60 19 91 15 51
  SUSU.................00 10 01 20 02 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90 55
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (05/12/2016 at 20:43:23) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:29:15) , khanhnguyen1115 (05/12/2016 at 21:05:28)
  1. khanhnguyen1115
   mod nhat_chi_mai ơi hôm qua mình trúng 10 hôm nay trúng 84 thì phải là thông 2 hôm chứ nhểy. Mod coi lại nha
    
   khanhnguyen1115, 05/12/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:29:17), nhat_chi_mai (06/12/2016 at 19:54:55)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TungBtl1983nd : trúng loto 02* 20* thưởng 1000 xu.
  @anhbach : trúng loto 14* thưởng 1000 xu.
  @dedom : trúng loto 09* thưởng 1000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 09* thưởng 300 xu.
  @azAZ83 : trúng loto 27** thưởng 600 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 300 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 69* thưởng 500 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 27** thưởng 1000 xu.
  @vuichoithoi : trúng loto 09* thưởng 500 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 27** thưởng 1000 xu.
  @liancolo1 : trúng loto 61* thưởng 500 xu.
  @baphif15 : trúng loto 09* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @aptk : trúng loto 02* thưởng 2000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 08* thưởng 1000 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 12* thưởng 600 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 09* 37* thưởng 1200 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 14* thưởng 1000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 14* thưởng 600 xu.
  @duchanh : trúng loto 69* thưởng 1000 xu.
  @Thanhlo69 : trúng loto 11* thưởng 600 xu.
  @sinh0987343245 : trúng loto 24* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 09* thưởng 900 xu.
  @bacang : trúng loto 20* 94* thưởng 1800 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 09* thưởng 1500 xu.
  @Chacthang : trúng loto 12* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hanlode : trúng loto 08* 14* thưởng 4000 xu.
  @lelinh : trúng loto 27** thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 09* thưởng 1500 xu.
  @Favorite : trúng loto 37* 14* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 57* thưởng 1800 xu.


  NICK- 01/12 - - 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 -
  Thuminh52*67*01**10* 20*67*57*
  Toanthang689............14*14*** 06*47*24**09*
  Favorite............56* 65*00** 88*92*34* 43*37* 14*
  hanlode........................00**47*84*08* 14*
  lelinh........................79*88*61*27**
  nhat_chi_mai....................................31* 78*40*09*
  bacang....................................82*30*20* 94*
  HOANG YEN....................................10*67*09*
  Chacthang....................................49*24**12*
  aptk................................................34* 33*02*
  Thaibinh56................................................20*08*
  nhatanh143................................................72*12*
  Hamlamgiau................................................34* 43*09* 37*
  hongsontnth................................................67*14*
  chieuluontimmai................................................24**14*
  duchanh................................................72*69*
  Thanhlo69................................................72*11*
  sinh0987343245................................................20*24*
  TungBtl1983nd............................................................02* 20*
  anhbach............................................................14*
  dedom............................................................09*
  thantai368............................................................09*
  azAZ83............................................................27**
  denbacdotinh............................................................24*
  hoclamgiau............................................................69*
  Nam_Dai_Duong............................................................27**
  vuichoithoi............................................................09*
  Gaihanoi123456............................................................27**
  liancolo1............................................................61*
  baphif15............................................................09*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Pony : Chốt 20 số có 24 thưởng 500 xu.
  @bacang : Chốt 10 số có 24 thưởng 1000 xu.
  @Ha1981 : Chốt 2 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @dedom : Chốt 20 số có 24 thưởng 500 xu.
  @4rum : Chốt 11 số có 24 thưởng 909 xu.
  @Galaxy : Chốt 19 số có 24 thưởng 526 xu.
  @liancolo1 : Chốt 20 số có 24 thưởng 500 xu.
  @azAZ83 : Chốt 18 số có 24 thưởng 555 xu.
  @lehungvan19 : Chốt 16 số có 24 thưởng 625 xu.
  @bacninh : Chốt 20 số có 24 thưởng 500 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 24 thưởng 500 xu.


  NICK- 06/12 -
  Pony56 65 37 73 47 74 34 43 37 73 78 87 27 72 58 85 24 42 19 91
  bacang24 42 47 74 29 92 79 97 11 66
  Ha198124 42
  dedom07 70 17 71 27 72 47 74 75 57 77 40 04 41 14 42 24 45 54 44
  4rum24 42 00 22 33 44 77 27 72 47 74
  Galaxy01 06 10 13 15 22 24 29 31 42 51 56 59 60 65 68 86 92 95
  liancolo101 10 92 29 83 38 74 47 65 56 06 60 97 79 15 51 42 24 33 88
  azAZ8304 40 07 70 14 41 17 71 24 42 27 72 45 54 47 74 57 75
  lehungvan1944 94 49 77 27 72 47 74 97 79 24 42 54 45 04 40
  bacninh77 22 40 41 42 50 51 59 60 68 69 27 72 13 31 14 24 54 86 66
  denbacdotinh24 42 74 47 79 97 29 92 72 27 77 22 17 71 76 67 15 51 56 65
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:08:52) , xeko (11/12/2016 at 21:02:26) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:29:52) , khanhnguyen1115 (06/12/2016 at 21:46:49)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Skyll888 : trúng loto 01* 86* thưởng 1000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 07* 73* 83* thưởng 900 xu.
  @danv411 : trúng loto 86* thưởng 1000 xu.
  @A_777 : trúng loto 17* thưởng 500 xu.
  @BaoChau : trúng loto 17* thưởng 300 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 24* 17* thưởng 600 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 41* thưởng 500 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 12* thưởng 300 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 12* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 93* thưởng 500 xu.
  @4rum : trúng loto 07* thưởng 300 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 17* thưởng 500 xu.
  @saokim : trúng loto 86* thưởng 500 xu.
  @Trungloto : trúng loto 32** thưởng 600 xu.
  @thanh248 : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 17* thưởng 300 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 86* 17* thưởng 600 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 93* thưởng 500 xu.
  @Moscow : trúng loto 25* 48* thưởng 600 xu.
  @mrpts : trúng loto 86* thưởng 500 xu.
  @Hamchoiroile : trúng loto 93* thưởng 300 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 08* thưởng 300 xu.
  @Duycuong : trúng loto 17* 86* thưởng 600 xu.
  @Elino : trúng loto 49** thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 07* thưởng 600 xu.
  @azAZ83 : trúng loto 48* thưởng 600 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 93* thưởng 600 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 96* thưởng 1000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 01* thưởng 1000 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 51* thưởng 1000 xu.
  @dedom : trúng loto 10*** 25* thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thaibinh56 : trúng loto 24* thưởng 1500 xu.
  @nhatanh143 : trúng loto 74* thưởng 900 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 24* thưởng 900 xu.
  @Thanhlo69 : trúng loto 78* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 07* thưởng 1200 xu.
  @Chacthang : trúng loto 74* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 01* thưởng 1800 xu.
  @Favorite : trúng loto 07* thưởng 1800 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 - - 07/12 -
  Toanthang68914*14*** 06*47*24**09*01*
  Favorite56* 65*00** 88*92*34* 43*37* 14*07*
  nhat_chi_mai........................31* 78*40*09*07*
  Chacthang........................49*24**12*74*
  Thaibinh56....................................20*08*24*
  nhatanh143....................................72*12*74*
  Hamlamgiau....................................34* 43*09* 37*24*
  Thanhlo69....................................72*11*78*
  thantai368................................................09*07*
  azAZ83................................................27**48*
  denbacdotinh................................................24*93*
  hoclamgiau................................................69*96*
  Nam_Dai_Duong................................................27**01*
  Gaihanoi123456................................................27**51*
  dedom................................................09*10*** 25*
  Skyll888............................................................01* 86*
  galoto1234............................................................07* 73* 83*
  danv411............................................................86*
  A_777............................................................17*
  BaoChau............................................................17*
  choaitinhyeu............................................................24* 17*
  BAO KHANH............................................................41*
  lehungvan19............................................................12*
  nguyenhuuthanh76............................................................12*
  Hoiyeulo............................................................93*
  4rum............................................................07*
  Anh0165............................................................17*
  saokim............................................................86*
  Trungloto............................................................32**
  thanh248............................................................07*
  Mualarung2016............................................................17*
  Hoalong68dedan............................................................86* 17*
  nptrinhdno............................................................93*
  Moscow............................................................25* 48*
  mrpts............................................................86*
  Hamchoiroile............................................................93*
  Sat_Thu_De............................................................08*
  Duycuong............................................................17* 86*
  Elino............................................................49**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lioa742628 : Chốt 19 số có 83 thưởng 526 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 19 số có 83 thưởng 526 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 83 thưởng 500 xu.
  @Thanhlo69 : Chốt 20 số có 83 thưởng 500 xu.
  @Hamchoiroile : Chốt 9 số có 83 thưởng 1111 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 83 thưởng 500 xu.
  @xeko : Chốt 20 số có 83 thưởng 500 xu.
  @khanhnguyen1115 : Chốt 17 số có 83 thưởng 588 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 83 thưởng 1000 xu.


  NICK- 06/12 - - 07/12 -
  denbacdotinh24 42 74 47 79 97 29 92 72 27 77 22 17 71 76 67 15 51 56 6534 43 39 93 48 84 89 98 52 53 54 59 95 45 09 90 35 33 38 83
  lioa742628.................03 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 93 39
  Hoiyeulo.................03 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 93 39
  Mualarung2016.................17 71 77 73 76 81 13 31 63 41 46 80 08 30 03 53 35 05 50 83
  Thanhlo69.................13 31 78 87 15 51 16 61 34 43 29 92 38 83 53 35 59 95 39 93
  Hamchoiroile.................11 14 16 83 73 93 09 90 23
  nhat_chi_mai.................00 05 07 11 16 22 29 33 38 41 50 55 58 61 66 70 77 83 88 92
  xeko.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  khanhnguyen1115.................13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:09:06) , xeko (11/12/2016 at 21:02:32) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:30:33) , khanhnguyen1115 (07/12/2016 at 22:16:54)
  1. bacang
   ngày 7 còn thiếu bacang,mình chốt db có 83 nhé
    
   bacang, 08/12/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Pony (28/12/2016 at 14:09:07), choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:30:35)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anhhainamtan : trúng loto 37* thưởng 1000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 72* thưởng 300 xu.
  @lodelk : trúng loto 21* 33* thưởng 600 xu.
  @SUSU : trúng loto 92* thưởng 300 xu.
  @Pony : trúng loto 13* thưởng 300 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 65* thưởng 500 xu.
  @xeko : trúng loto 14* thưởng 500 xu.
  @hanlode : trúng loto 33* thưởng 300 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 91* thưởng 300 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 05* thưởng 300 xu.
  @0919986666 : trúng loto 53* thưởng 300 xu.
  @Joker : trúng loto 72* thưởng 300 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 00*** thưởng 1500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 33* thưởng 500 xu.
  @HoangMinh : trúng loto 51* thưởng 500 xu.
  @tinhwalcott1 : trúng loto 33* thưởng 300 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 00*** 53* thưởng 1200 xu.
  @vuichoithoi : trúng loto 05* thưởng 300 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 37* thưởng 500 xu.
  @ELChapoGuzman : trúng loto 21* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @BaoChau : trúng loto 75* thưởng 600 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 33* thưởng 1000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 13* thưởng 1000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 33* thưởng 1000 xu.
  @thanh248 : trúng loto 00*** thưởng 1800 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 05* thưởng 600 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 14* thưởng 1000 xu.
  @Moscow : trúng loto 05* 75* thưởng 1200 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 33* 72* thưởng 1200 xu.
  @Duycuong : trúng loto 54* thưởng 600 xu.
  @Elino : trúng loto 33* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 75* thưởng 900 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 65* thưởng 1500 xu.
  @dedom : trúng loto 65* 05* thưởng 1800 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thaibinh56 : trúng loto 72* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Favorite : trúng loto 65* thưởng 2100 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 -
  Favorite56* 65*00** 88*92*34* 43*37* 14*07*65*
  Thaibinh56....................................20*08*24*72*
  denbacdotinh................................................24*93*75*
  Nam_Dai_Duong................................................27**01*65*
  dedom................................................09*10*** 25*65* 05*
  BaoChau............................................................17*75*
  Skyll888............................................................01* 86*33*
  Hoiyeulo............................................................93*13*
  nguyenhuuthanh76............................................................12*33*
  thanh248............................................................07*00***
  Hoalong68dedan............................................................86* 17*05*
  galoto1234............................................................07* 73* 83*14*
  Moscow............................................................25* 48*05* 75*
  Sat_Thu_De............................................................08*33* 72*
  Duycuong............................................................17* 86*54*
  Elino............................................................49**33*
  anhhainamtan........................................................................37*
  Thuminh........................................................................72*
  lodelk........................................................................21* 33*
  SUSU........................................................................92*
  Pony........................................................................13*
  HOANG YEN........................................................................65*
  xeko........................................................................14*
  hanlode........................................................................33*
  Kimmanh1982........................................................................91*
  hongsontnth........................................................................05*
  0919986666........................................................................53*
  Joker........................................................................72*
  Nuhoanglode........................................................................00***
  minhquang2016........................................................................33*
  HoangMinh........................................................................51*
  tinhwalcott1........................................................................33*
  phattailoc6789........................................................................00*** 53*
  vuichoithoi........................................................................05*
  Hocdanhde9999........................................................................37*
  ELChapoGuzman........................................................................21*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lehungvan19 : Chốt 4 số có 21 thưởng 2500 xu.
  @HoangMinh : Chốt 13 số có 21 thưởng 769 xu.
  @Elino : Chốt 4 số có 21 thưởng 2500 xu.
  @sinh0987343245 : Chốt 8 số có 21 thưởng 1250 xu.
  @0919986666 : Chốt 20 số có 21 thưởng 500 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 21 thưởng 500 xu.
  @BAO KHANH : Chốt 20 số có 21 thưởng 500 xu.
  @nhatanh143 : Chốt 18 số có 21 thưởng 555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @khanhnguyen1115 : Chốt 20 số có 21 thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 21 thưởng 1500 xu.


  NICK- 06/12 - - 07/12 - - 08/12 -
  denbacdotinh24 42 74 47 79 97 29 92 72 27 77 22 17 71 76 67 15 51 56 6534 43 39 93 48 84 89 98 52 53 54 59 95 45 09 90 35 33 38 8321 23 25 29 30 32 34 36 52 54 56 65 67 69 70 74 76 78 75 77
  khanhnguyen1115.................13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 9301 10 12 21 23 32 34 43 45 54 56 65 67 76 78 87 89 98 33 38
  lehungvan19..................................12 21 26 62
  HoangMinh..................................02 20 12 21 67 76 78 87 57 75 27 72 22
  Elino..................................11 22 12 21
  sinh0987343245..................................26 62 17 71 12 21 76 67
  0919986666..................................01 10 11 66 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  lodelk..................................06 60 15 51 24 42 33 88 79 97 21 10 29 92 38 83 47 74 56 65
  BAO KHANH..................................12 21 17 71 02 20 07 70 25 52 57 75 18 81 28 82 78 87 11 22
  nhatanh143..................................93 39 97 79 91 19 92 29 27 72 21 12 20 02 10 01 09 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Pony (28/12/2016 at 14:09:13) , xeko (11/12/2016 at 21:02:39) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:31:20)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anhbach : trúng loto 02* thưởng 1000 xu.
  @thang_pj94 : trúng loto 98* 89* thưởng 1000 xu.
  @HungTH : trúng loto 37* thưởng 1000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 24* 42* thưởng 600 xu.
  @lelinh : trúng loto 66* thưởng 300 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 02* thưởng 300 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 18** thưởng 600 xu.
  @Water77 : trúng loto 86* thưởng 500 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 98* thưởng 500 xu.
  @Trungloto : trúng loto 89* thưởng 300 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 46** thưởng 600 xu.
  @DJDONG : trúng loto 98* thưởng 500 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 05* 42* thưởng 600 xu.
  @hn303263 : trúng loto 86* thưởng 500 xu.
  @toichoimai123 : trúng loto 76* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 02* 20* thưởng 1200 xu.
  @lodelk : trúng loto 24* 05* thưởng 1200 xu.
  @SUSU : trúng loto 98* thưởng 600 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 16* thưởng 1000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 76* thưởng 600 xu.
  @Joker : trúng loto 16* thưởng 600 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 98* thưởng 600 xu.
  @vuichoithoi : trúng loto 90* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 26* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 35* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thaibinh56 : trúng loto 05* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Favorite : trúng loto 46** thưởng 4800 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 -
  Favorite56* 65*00** 88*92*34* 43*37* 14*07*65*46**
  Thaibinh56....................................20*08*24*72*05*
  denbacdotinh................................................24*93*75*35*
  Hoalong68dedan............................................................86* 17*05*26*
  Thuminh........................................................................72*02* 20*
  lodelk........................................................................21* 33*24* 05*
  SUSU........................................................................92*98*
  HOANG YEN........................................................................65*16*
  hongsontnth........................................................................05*76*
  Joker........................................................................72*16*
  phattailoc6789........................................................................00*** 53*98*
  vuichoithoi........................................................................05*90*
  anhbach....................................................................................02*
  thang_pj94....................................................................................98* 89*
  HungTH....................................................................................37*
  thantai368....................................................................................24* 42*
  lelinh....................................................................................66*
  BAOTHANHTHIEN....................................................................................02*
  Hamlamgiau....................................................................................18**
  Water77....................................................................................86*
  Anh0165....................................................................................98*
  Trungloto....................................................................................89*
  Cat_Tuong....................................................................................46**
  DJDONG....................................................................................98*
  vanphaihoc....................................................................................05* 42*
  hn303263....................................................................................86*
  toichoimai123....................................................................................76*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 35 thưởng 500 xu.
  @xinhochoi : Chốt 19 số có 35 thưởng 526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @denbacdotinh : Chốt 16 số có 35 thưởng 2500 xu.


  NICK- 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 -
  denbacdotinh24 42 74 47 79 97 29 92 72 27 77 22 17 71 76 67 15 51 56 6534 43 39 93 48 84 89 98 52 53 54 59 95 45 09 90 35 33 38 8321 23 25 29 30 32 34 36 52 54 56 65 67 69 70 74 76 78 75 7703 30 08 80 35 53 44 49 94 17 71 26 62 58 85 99
  Hoalong68dedan...................................................36 63 05 50 07 70 17 71 67 76 79 97 78 87 35 53 56 65 59 95
  xinhochoi...................................................55 56 57 35 36 37 75 76 77 05 06 07 52 32 02 72 95 96 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (11/12/2016 at 21:02:45) , choaitinhyeu (28/12/2016 at 13:31:49)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec