PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG TOPIC MỞ BÁT THÁNG 07/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 30/06/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/07/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @A_777 : trúng loto 04* 40* thưởng 1000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 50* thưởng 300 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 17* 84* thưởng 600 xu.
  @xeko : trúng loto 50* thưởng 500 xu.
  @Pony : trúng loto 17* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @BaiDauLamLai : trúng loto 16* thưởng 1000 xu.
  @NGOAHOTANGLONG : trúng loto 35* thưởng 1000 xu.
  @hanlode : trúng loto 59* thưởng 600 xu.
  @Anh_6 : trúng loto 49* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @mrpts : trúng loto 17* 71* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 48** 84* 79* thưởng 3600 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 74* thưởng 900 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 59* thưởng 900 xu.
  @bacthangban : trúng loto 59* thưởng 1500 xu.
  @dinhkhanh2705 : trúng loto 50* thưởng 900 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 50* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  @diamond : trúng loto 84* thưởng 1500 xu.


  NICK- 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 - - 20/07 -
  diamond71*09**03*57*84*
  mrpts..................................96**29*17* 71*
  Thuminh..................................85*87*48** 84* 79*
  Toanthang689..................................23* 32*22* 80*74*
  nhat_chi_mai..................................32* 23*29*59*
  bacthangban..................................43*93*59*
  dinhkhanh2705..................................18*66*50*
  Ngoctuan86..................................23* 32*64*50*
  BaiDauLamLai...................................................87*16*
  NGOAHOTANGLONG...................................................60**35*
  hanlode...................................................74*59*
  Anh_6...................................................29*49*
  A_777....................................................................04* 40*
  Chacthang....................................................................50*
  Minh_Quan....................................................................17* 84*
  xeko....................................................................50*
  Pony....................................................................17*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @Thuminh : Chốt 3 số có 48 thưởng 3333 xu.


  NICK- 20/07 -
  Thuminh48 84 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (20/07/2016 at 23:03:32) , Thuminh (20/07/2016 at 22:48:06)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/07/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @manhthangsode : trúng loto 57* 75** thưởng 1500 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 01* thưởng 300 xu.
  @hencacuatom2014 : trúng loto 84* thưởng 500 xu.
  @4rum : trúng loto 88* thưởng 500 xu.
  @thichduhet : trúng loto 67* 88* thưởng 600 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 84* 96* thưởng 600 xu.
  @Phongkaka : trúng loto 67* thưởng 500 xu.
  @saokim : trúng loto 88* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 96* thưởng 500 xu.
  @LinhThuy : trúng loto 96* thưởng 500 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 30* thưởng 300 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 01* thưởng 500 xu.
  @zinzinzin : trúng loto 67* thưởng 500 xu.
  @lodelk : trúng loto 40* thưởng 500 xu.
  @danv411 : trúng loto 01* thưởng 500 xu.
  @zippo1368 : trúng loto 01* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @xeko : trúng loto 67* thưởng 1000 xu.
  @Pony : trúng loto 28* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 75** 57* thưởng 6000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 28* thưởng 1200 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 01* 62* thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @diamond : trúng loto 84* thưởng 1800 xu.


  NICK- 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 - - 20/07 - - 21/07 -
  diamond71*09**03*57*84*84*
  mrpts..................................96**29*17* 71*75** 57*
  Toanthang689..................................23* 32*22* 80*74*28*
  nhat_chi_mai..................................32* 23*29*59*01* 62*
  xeko....................................................................50*67*
  Pony....................................................................17*28*
  manhthangsode.....................................................................................57* 75**
  vuichoicothuongbg.....................................................................................01*
  hencacuatom2014.....................................................................................84*
  4rum.....................................................................................88*
  thichduhet.....................................................................................67* 88*
  Dodonguyen.....................................................................................84* 96*
  Phongkaka.....................................................................................67*
  saokim.....................................................................................88*
  Hoiyeulo.....................................................................................96*
  LinhThuy.....................................................................................96*
  leoanhduc.....................................................................................30*
  Nuhoanglode.....................................................................................01*
  zinzinzin.....................................................................................67*
  lodelk.....................................................................................40*
  danv411.....................................................................................01*
  zippo1368.....................................................................................01*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @BAO KHANH : Chốt 20 số có 40 thưởng 500 xu.
  @saokim : Chốt 19 số có 40 thưởng 526 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 40 thưởng 500 xu.
  @NGOAHOTANGLONG : Chốt 20 số có 40 thưởng 500 xu.


  NICK- 21/07 -
  BAO KHANH72 27 77 22 95 59 07 70 15 51 10 06 01 81 86 45 54 04 40 29
  saokim00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  Hoalong68dedan38 83 68 86 47 74 57 75 04 40 67 76 59 95 29 92 25 52 26 62
  NGOAHOTANGLONG13 31 68 86 36 63 18 81 40 04 45 54 59 95 09 90 22 27 72 77
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 22/07/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  NGOAHOTANGLONG (21/07/2016 at 21:52:05)
  1. NGOAHOTANGLONG
   Ad chưa phát thưởng trúng db 40 (20s) cho mình rồi.
    
   NGOAHOTANGLONG, 21/07/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (22/07/2016 at 18:57:29), Admin (22/07/2016 at 09:49:51)
  2. Admin
   Admin, 22/07/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (22/07/2016 at 18:57:31), NGOAHOTANGLONG (22/07/2016 at 14:58:05)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/07/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @Npt : trúng loto 00* 88* thưởng 1000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 72* thưởng 300 xu.
  @A_777 : trúng loto 53* thưởng 500 xu.
  @bacthangban : trúng loto 72* thưởng 500 xu.
  @Chacthang : trúng loto 73* thưởng 500 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 12** thưởng 600 xu.
  @LAOBANG : trúng loto 98* 89* thưởng 600 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 70* thưởng 500 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 98* thưởng 300 xu.
  @Favorite : trúng loto 70* thưởng 300 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 15* thưởng 300 xu.
  @MinhMinh : trúng loto 00* thưởng 500 xu.
  @cuong123 : trúng loto 40** thưởng 600 xu.
  @Phong : trúng loto 40** thưởng 1000 xu.
  @NamNguyen : trúng loto 15* thưởng 500 xu.
  @leanchdream : trúng loto 15* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @4rum : trúng loto 23* thưởng 1000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 23* 50* thưởng 1200 xu.
  @thichduhet : trúng loto 50* 00* thưởng 1200 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 85* thưởng 600 xu.
  @Phongkaka : trúng loto 14* thưởng 1000 xu.
  @saokim : trúng loto 23* thưởng 1000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 73* thưởng 1000 xu.
  @danv411 : trúng loto 72* thưởng 1000 xu.
  @lodelk : trúng loto 40** thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @xeko : trúng loto 72* thưởng 1500 xu.
  @Pony : trúng loto 97*** 17** thưởng 4500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  @mrpts : trúng loto 14* thưởng 2500 xu.


  NICK- 18/07 - - 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 -
  mrpts96**29*17* 71*75** 57*14*
  xeko..................................50*67*72*
  Pony..................................17*28*97*** 17**
  4rum...................................................88*23*
  vuichoicothuongbg...................................................01*23* 50*
  thichduhet...................................................67* 88*50* 00*
  Dodonguyen...................................................84* 96*85*
  Phongkaka...................................................67*14*
  saokim...................................................88*23*
  Nuhoanglode...................................................01*73*
  danv411...................................................01*72*
  lodelk...................................................40*40**
  Npt....................................................................00* 88*
  Thuminh....................................................................72*
  A_777....................................................................53*
  bacthangban....................................................................72*
  Chacthang....................................................................73*
  Minh_Quan....................................................................12**
  LAOBANG....................................................................98* 89*
  minhquang2016....................................................................70*
  Ngoctuan86....................................................................98*
  Favorite....................................................................70*
  Hoalong68dedan....................................................................15*
  MinhMinh....................................................................00*
  cuong123....................................................................40**
  Phong....................................................................40**
  NamNguyen....................................................................15*
  leanchdream....................................................................15*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @Thuminh : Chốt 19 số có 12 thưởng 526 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 12 thưởng 500 xu.
  @manhthangsode : Chốt 10 số có 12 thưởng 1000 xu.
  @Minh_Quan : Chốt 15 số có 12 thưởng 666 xu.
  @ohara : Chốt 20 số có 12 thưởng 500 xu.
  @Toanthang689 : Chốt 19 số có 12 thưởng 526 xu.


  NICK- 22/07 -
  Thuminh02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  Chacthang02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  manhthangsode02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  Minh_Quan02 14 03 04 11 22 23 00 24 01 12 13 34 44 33
  ohara00 01 05 06 10 12 15 17 21 26 50 51 55 56 60 62 65 67 71 76
  Toanthang68920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 32 42 52 62 72 82 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/07/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @choaitinhyeu : trúng loto 48* thưởng 1000 xu.
  @diamond : trúng loto 21* thưởng 300 xu.
  @hanlode : trúng loto 43* thưởng 300 xu.
  @Culeed : trúng loto 47* thưởng 300 xu.
  @zippo1368 : trúng loto 66* thưởng 500 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 21* thưởng 300 xu.
  @quan : trúng loto 16* thưởng 300 xu.
  @tudoz83 : trúng loto 32* thưởng 500 xu.
  @Haphamhuyen : trúng loto 40* thưởng 500 xu.
  @Nguyenlinhchi : trúng loto 51* thưởng 500 xu.
  @cashcheck : trúng loto 03* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @LAOBANG : trúng loto 40* thưởng 600 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 71** thưởng 2000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 43* 07* thưởng 1200 xu.
  @Favorite : trúng loto 78* thưởng 1000 xu.
  @cuong123 : trúng loto 67* thưởng 600 xu.
  @NamNguyen : trúng loto 71** thưởng 2000 xu.
  @leanchdream : trúng loto 20** thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @thichduhet : trúng loto 66* thưởng 900 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 07* thưởng 900 xu.
  @Phongkaka : trúng loto 40* thưởng 1500 xu.
  @danv411 : trúng loto 93* thưởng 1500 xu.
  @lodelk : trúng loto 88* thưởng 1500 xu.


  NICK- 21/07 - - 22/07 - - 23/07 -
  thichduhet67* 88*50* 00*66*
  vuichoicothuongbg01*23* 50*07*
  Phongkaka67*14*40*
  danv41101*72*93*
  lodelk40*40**88*
  LAOBANG.................98* 89*40*
  minhquang2016.................70*71**
  Hoalong68dedan.................15*43* 07*
  Favorite.................70*78*
  cuong123.................40**67*
  NamNguyen.................15*71**
  leanchdream.................15*20**
  choaitinhyeu..................................48*
  diamond..................................21*
  hanlode..................................43*
  Culeed..................................47*
  zippo1368..................................66*
  SONGTHU..................................21*
  quan..................................16*
  tudoz83..................................32*
  Haphamhuyen..................................40*
  Nguyenlinhchi..................................51*
  cashcheck..................................03*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @satthude36 : Chốt 8 số có 73 thưởng 1250 xu.
  @loithoat : Chốt 19 số có 73 thưởng 526 xu.
  @cuong123 : Chốt 18 số có 73 thưởng 555 xu.
  @lodelk : Chốt 13 số có 73 thưởng 769 xu.
  @dinhkhanh2705 : Chốt 20 số có 73 thưởng 500 xu.
  @Favorite : Chốt 8 số có 73 thưởng 1250 xu.
  @Pony : Chốt 20 số có 73 thưởng 500 xu.
  @diamond : Chốt 20 số có 73 thưởng 500 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 16 số có 73 thưởng 625 xu.
  @hencacuatom2014 : Chốt 16 số có 73 thưởng 625 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  @Toanthang689 : Chốt 14 số có 73 thưởng 1428 xu.


  NICK- 22/07 - - 23/07 -
  Toanthang68920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 32 42 52 62 72 82 9221 22 27 72 37 73 74 47 78 87 02 03 04 08
  satthude36.................37 73 28 82 87 78 23 32
  loithoat.................01 04 08 25 29 31 35 39 43 45 60 73 74 98 24 36 63 89 93
  cuong123.................20 21 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  lodelk.................22 77 27 72 23 32 28 82 78 87 73 37 88
  dinhkhanh2705.................01 10 16 60 56 65 51 15 16 61 37 73 23 32 58 85 02 20 57 75
  Favorite.................78 87 73 37 28 82 23 32
  Pony.................12 21 37 38 23 32 56 65 04 40 16 61 18 81 83 79 97 73 34 43
  diamond.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  Dodonguyen.................23 32 28 82 73 37 78 87 02 20 07 70 25 52 57 75
  hencacuatom2014.................23 32 28 82 37 73 78 87 12 21 26 62 67 76 17 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/07/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @hencacuatom2014 : trúng loto 37* 73* thưởng 1000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 22* thưởng 1000 xu.
  @mrpts : trúng loto 69* thưởng 500 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 18* 81* thưởng 600 xu.
  @Thuminh : trúng loto 37* thưởng 300 xu.
  @dinhkhanh2705 : trúng loto 37* thưởng 300 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 71* thưởng 300 xu.
  @xeko : trúng loto 80* thưởng 500 xu.
  @Npt : trúng loto 80* thưởng 500 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 22* thưởng 300 xu.
  @Chacthang : trúng loto 10* thưởng 500 xu.
  @NGOAHOTANGLONG : trúng loto 69* thưởng 500 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 20* thưởng 500 xu.
  @satthude36 : trúng loto 03* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @SONGTHU : trúng loto 01* 10* 11* thưởng 1800 xu.
  @quan : trúng loto 80* thưởng 600 xu.
  @Haphamhuyen : trúng loto 37* thưởng 1000 xu.
  @cashcheck : trúng loto 20* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @leanchdream : trúng loto 37* 73* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 54* thưởng 900 xu.
  @Favorite : trúng loto 37* thưởng 900 xu.
  @cuong123 : trúng loto 52* thưởng 1500 xu.
  @NamNguyen : trúng loto 03* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  @thichduhet : trúng loto 22* thưởng 1200 xu.
  @Phongkaka : trúng loto 20* thưởng 2000 xu.
  @danv411 : trúng loto 69* thưởng 2000 xu.


  NICK- 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 -
  thichduhet67* 88*50* 00*66*22*
  Phongkaka67*14*40*20*
  danv41101*72*93*69*
  leanchdream.................15*20**37* 73*
  Hoalong68dedan.................15*43* 07*54*
  Favorite.................70*78*37*
  cuong123.................40**67*52*
  NamNguyen.................15*71**03*
  SONGTHU..................................21*01* 10* 11*
  quan..................................16*80*
  Haphamhuyen..................................40*37*
  cashcheck..................................03*20*
  hencacuatom2014...................................................37* 73*
  vuvanduan90...................................................22*
  mrpts...................................................69*
  Toanthang689...................................................18* 81*
  Thuminh...................................................37*
  dinhkhanh2705...................................................37*
  Dodonguyen...................................................71*
  xeko...................................................80*
  Npt...................................................80*
  Ngoctuan86...................................................22*
  Chacthang...................................................10*
  NGOAHOTANGLONG...................................................69*
  BAO KHANH...................................................20*
  satthude36...................................................03*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @vuvanduan90 : Chốt 8 số có 11 thưởng 1250 xu.
  @zinzinzin : Chốt 2 số có 11 thưởng 5000 xu.


  NICK- 24/07 -
  vuvanduan9022 33 77 55 00 88 99 11
  zinzinzin11 07
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/07/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @tudoz83 : trúng loto 08* 87* thưởng 1000 xu.
  @L0VIP1987 : trúng loto 28** thưởng 2000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 96* 57** thưởng 900 xu.
  @bacthangban : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 12* thưởng 300 xu.
  @BaiDauLamLai : trúng loto 16* thưởng 500 xu.
  @hanlode : trúng loto 81* 16* thưởng 600 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 12* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 35** thưởng 1000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 16* thưởng 300 xu.
  @saokim : trúng loto 68* thưởng 500 xu.
  @lodelk : trúng loto 08* 53* thưởng 600 xu.
  @MinhMinh : trúng loto 87* thưởng 300 xu.
  @hoackieduongpro : trúng loto 16* thưởng 500 xu.
  @PhatLoc6688 : trúng loto 96* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @mrpts : trúng loto 79* thưởng 1000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 12* thưởng 600 xu.
  @Thuminh : trúng loto 12* 87* thưởng 1200 xu.
  @xeko : trúng loto 87* thưởng 1000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 68* thưởng 600 xu.
  @dinhkhanh2705 : trúng loto 08* thưởng 600 xu.
  @Npt : trúng loto 96* thưởng 1000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 87* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @cashcheck : trúng loto 08* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  @Favorite : trúng loto 96* thưởng 1200 xu.
  @NamNguyen : trúng loto 04** thưởng 4000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  @danv411 : trúng loto 79* thưởng 2500 xu.


  NICK- 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 -
  danv41101*72*93*69*79*
  Favorite.................70*78*37*96*
  NamNguyen.................15*71**03*04**
  cashcheck..................................03*20*08*
  mrpts...................................................69*79*
  Toanthang689...................................................18* 81*12*
  Thuminh...................................................37*12* 87*
  xeko...................................................80*87*
  Dodonguyen...................................................71*68*
  dinhkhanh2705...................................................37*08*
  Npt...................................................80*96*
  Chacthang...................................................10*87*
  tudoz83....................................................................08* 87*
  L0VIP1987....................................................................28**
  nhat_chi_mai....................................................................96* 57**
  bacthangban....................................................................29*
  Minh_Quan....................................................................12*
  BaiDauLamLai....................................................................16*
  hanlode....................................................................81* 16*
  Nuhoanglode....................................................................12*
  Hoiyeulo....................................................................35**
  leoanhduc....................................................................16*
  saokim....................................................................68*
  lodelk....................................................................08* 53*
  MinhMinh....................................................................87*
  hoackieduongpro....................................................................16*
  PhatLoc6688....................................................................96*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @Chacthang : Chốt 20 số có 35 thưởng 500 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 35 thưởng 500 xu.
  @ohara : Chốt 15 số có 35 thưởng 666 xu.
  @L0VIP1987 : Chốt 20 số có 35 thưởng 500 xu.
  @leoanhduc : Chốt 17 số có 35 thưởng 588 xu.
  @hanlode : Chốt 18 số có 35 thưởng 555 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 35 thưởng 500 xu.


  NICK- 25/07 -
  Chacthang30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Hoalong68dedan19 91 36 63 38 83 48 84 59 95 35 53 39 93 46 64 47 74 49 94
  ohara31 34 35 36 39 51 54 55 56 59 61 64 65 66 69
  L0VIP198728 82 35 53 46 64 16 61 34 43 89 98 03 30 67 76 58 85 08 80
  leoanhduc60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 31 32 33 34 35 36 39
  hanlode50 05 15 51 25 52 35 53 45 54 56 65 57 75 85 58 59 95
  nhat_chi_mai13 31 19 91 36 63 38 83 59 95 35 53 39 93 52 25 57 75 89 55
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  leoanhduc (25/07/2016 at 19:52:20) , xeko (25/07/2016 at 23:50:14)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/07/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @thichduhet : trúng loto 99* 44* thưởng 600 xu.
  @diamond : trúng loto 64* thưởng 300 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 84* thưởng 500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 71* thưởng 500 xu.
  @LinhThuy : trúng loto 64* thưởng 500 xu.
  @VESPA_LX : trúng loto 31* thưởng 500 xu.
  @jacker : trúng loto 29** thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @saokim : trúng loto 27** thưởng 1200 xu.
  @lodelk : trúng loto 29** thưởng 1200 xu.
  @tudoz83 : trúng loto 64* thưởng 1000 xu.
  @MinhMinh : trúng loto 77* thưởng 1000 xu.
  @hoackieduongpro : trúng loto 71* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @Toanthang689 : trúng loto 05** thưởng 1800 xu.
  @Chacthang : trúng loto 70* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  @Favorite : trúng loto 31* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  @danv411 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.


  NICK- 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 -
  danv41101*72*93*69*79*70*
  Favorite............70*78*37*96*31*
  Toanthang689....................................18* 81*12*05**
  Chacthang....................................10*87*70*
  saokim................................................68*27**
  lodelk................................................08* 53*29**
  tudoz83................................................08* 87*64*
  MinhMinh................................................87*77*
  hoackieduongpro................................................16*71*
  thichduhet............................................................99* 44*
  diamond............................................................64*
  hoangminh2410............................................................84*
  minhquang2016............................................................71*
  LinhThuy............................................................64*
  VESPA_LX............................................................31*
  jacker............................................................29**
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @Toanthang689 : Chốt 19 số có 71 thưởng 526 xu.
  @Minh_Quan : Chốt 20 số có 71 thưởng 500 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 71 thưởng 526 xu.
  @hoackieduongpro : Chốt 3 số có 71 thưởng 3333 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 71 thưởng 5000 xu.


  NICK- 26/07 -
  Toanthang68922 21 24 25 26 27 28 29 57 77 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  Minh_Quan60 66 69 70 71 75 76 78 80 81 82 83 85 87 89 90 91 92 93 94
  Thuminh07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  hoackieduongpro71 73 16
  minhquang201617 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/07/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @zinzinzin : trúng loto 36* thưởng 1000 xu.
  @ChuyenBachThuDe : trúng loto 23* 32* thưởng 1000 xu.
  @poisonervn : trúng loto 31* thưởng 1000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 30* thưởng 1000 xu.
  @mrpts : trúng loto 20* thưởng 500 xu.
  @Thuminh : trúng loto 17** thưởng 600 xu.
  @dinhkhanh2705 : trúng loto 32* 59* thưởng 600 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 06** 09* thưởng 900 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 76* thưởng 300 xu.
  @xeko : trúng loto 19* thưởng 500 xu.
  @bacthangban : trúng loto 81* thưởng 500 xu.
  @BaiDauLamLai : trúng loto 04** thưởng 1000 xu.
  @hencacuatom2014 : trúng loto 19* thưởng 500 xu.
  @LAOBANG : trúng loto 04** 06** thưởng 1200 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 06** 50* thưởng 900 xu.
  @NamNguyen : trúng loto 17** thưởng 1000 xu.
  @quan : trúng loto 19* thưởng 300 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 76* thưởng 500 xu.
  @ohara : trúng loto 30* thưởng 300 xu.
  @cashcheck : trúng loto 50* thưởng 500 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 09* thưởng 300 xu.
  @thanh248 : trúng loto 17** thưởng 600 xu.
  @misacity : trúng loto 98* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 81* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Chacthang : trúng loto 30* 50* thưởng 4000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 30* 06** thưởng 3600 xu.


  NICK- 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 -
  Chacthang10*87*70*30* 50*
  Toanthang68918* 81*12*05**30* 06**
  hoangminh2410........................84*81*
  zinzinzin....................................36*
  ChuyenBachThuDe....................................23* 32*
  poisonervn....................................31*
  thienbinh....................................30*
  mrpts....................................20*
  Thuminh....................................17**
  dinhkhanh2705....................................32* 59*
  vuichoicothuongbg....................................06** 09*
  Dodonguyen....................................76*
  xeko....................................19*
  bacthangban....................................81*
  BaiDauLamLai....................................04**
  hencacuatom2014....................................19*
  LAOBANG....................................04** 06**
  leoanhduc....................................06** 50*
  NamNguyen....................................17**
  quan....................................19*
  Nuhoanglode....................................76*
  ohara....................................30*
  cashcheck....................................50*
  choaitinhyeu....................................09*
  thanh248....................................17**
  misacity....................................98*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Pony : Chốt 20 số có 04 thưởng 500 xu.
  @diamond : Chốt 19 số có 04 thưởng 526 xu.
  @misacity : Chốt 3 số có 04 thưởng 3333 xu.
  @NamNguyen : Chốt 20 số có 04 thưởng 500 xu.
  @vanlatoi : Chốt 20 số có 04 thưởng 500 xu.


  NICK- 27/07 -
  Pony03 04 05 07 26 27 37 39 30 40 50 70 56 65 72 73 93 62 69 68
  diamond04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  misacity02 20 04
  NamNguyen00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  vanlatoi30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (27/07/2016 at 19:19:37)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/07/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @NGOAHOTANGLONG : trúng loto 44* 99** thưởng 1500 xu.
  @thichduhet : trúng loto 88* thưởng 300 xu.
  @danv411 : trúng loto 69* thưởng 500 xu.
  @Npt : trúng loto 21* thưởng 500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 71* thưởng 500 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 88* thưởng 300 xu.
  @Favorite : trúng loto 88* thưởng 300 xu.
  @lodelk : trúng loto 06* thưởng 300 xu.
  @LinhThuy : trúng loto 69* thưởng 500 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 49* 93* thưởng 600 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 88* thưởng 300 xu.
  @jacker : trúng loto 04* 44* thưởng 600 xu.
  @Duongdaica : trúng loto 46* thưởng 500 xu.
  @LUCTHIEN : trúng loto 21* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @thienbinh : trúng loto 22* thưởng 2000 xu.
  @thanh248 : trúng loto 01* 10* thưởng 2000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 06* thưởng 600 xu.
  @xeko : trúng loto 69* thưởng 1000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 22* thưởng 600 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 46* thưởng 600 xu.
  @quan : trúng loto 26* thưởng 600 xu.
  @cashcheck : trúng loto 06* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  @Toanthang689 : trúng loto 69* 10* thưởng 3000 xu.


  NICK- 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 - - 28/07 -
  Toanthang68918* 81*12*05**30* 06**69* 10*
  thienbinh....................................30*22*
  thanh248....................................17**01* 10*
  Thuminh....................................17**06*
  xeko....................................19*69*
  Dodonguyen....................................76*22*
  leoanhduc....................................06** 50*46*
  quan....................................19*26*
  cashcheck....................................50*06*
  NGOAHOTANGLONG................................................44* 99**
  thichduhet................................................88*
  danv411................................................69*
  Npt................................................21*
  minhquang2016................................................71*
  Minh_Quan................................................88*
  Favorite................................................88*
  lodelk................................................06*
  LinhThuy................................................69*
  Mongbinhthuong_68................................................49* 93*
  SONGTHU................................................88*
  jacker................................................04* 44*
  Duongdaica................................................46*
  LUCTHIEN................................................21*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @manhthangsode : Chốt 10 số có 48 thưởng 1000 xu.
  @BAO KHANH : Chốt 12 số có 48 thưởng 833 xu.
  @LAOBANG : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.
  @leanchdream : Chốt 19 số có 48 thưởng 526 xu.
  @thichduhet : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.
  @vuichoicothuongbg : Chốt 19 số có 48 thưởng 526 xu.


  NICK- 28/07 -
  manhthangsode08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  BAO KHANH09 90 43 48 84 89 10 75 19 91 69 39
  LAOBANG17 71 26 62 76 67 21 12 34 43 39 93 89 98 48 84 14 41 46 64
  leanchdream80 08 81 18 82 28 83 38 84 48 85 58 86 68 87 78 89 98 88
  thichduhet40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  vuichoicothuongbg08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thanh248 (28/07/2016 at 19:56:00)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/07/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @dinhkhanh2705 : trúng loto 29** thưởng 600 xu.
  @Chacthang : trúng loto 03* thưởng 300 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 19* 84* thưởng 600 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 09* thưởng 500 xu.
  @4rum : trúng loto 84* thưởng 500 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 11* thưởng 500 xu.
  @saokim : trúng loto 29** thưởng 1000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 58* thưởng 300 xu.
  @Pony : trúng loto 11* thưởng 300 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 91* thưởng 300 xu.
  @giacatdu : trúng loto 11* thưởng 500 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 24* thưởng 300 xu.
  @Neo : trúng loto 09* thưởng 300 xu.
  @hienphong : trúng loto 44* thưởng 500 xu.
  @mien_dat_hua : trúng loto 03* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @thichduhet : trúng loto 11* thưởng 600 xu.
  @danv411 : trúng loto 26* thưởng 1000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 11* thưởng 600 xu.
  @jacker : trúng loto 35* 58* thưởng 1200 xu.
  @LUCTHIEN : trúng loto 91* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @Dodonguyen : trúng loto 84* 46* thưởng 1800 xu.


  NICK- 27/07 - - 28/07 - - 29/07 -
  Dodonguyen76*22*84* 46*
  thichduhet............88*11*
  danv411............69*26*
  Mongbinhthuong_68............49* 93*11*
  jacker............04* 44*35* 58*
  LUCTHIEN............21*91*
  dinhkhanh2705........................29**
  Chacthang........................03*
  vuichoicothuongbg........................19* 84*
  hoangminh2410........................09*
  4rum........................84*
  Nuhoanglode........................11*
  saokim........................29**
  Hoalong68dedan........................58*
  Pony........................11*
  choaitinhyeu........................91*
  giacatdu........................11*
  hongsontnth........................24*
  Neo........................09*
  hienphong........................44*
  mien_dat_hua........................03*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @diamond : Chốt 20 số có 46 thưởng 500 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 46 thưởng 500 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 46 thưởng 500 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 46 thưởng 526 xu.
  @lodelk : Chốt 12 số có 46 thưởng 833 xu.
  @mien_dat_hua : Chốt 16 số có 46 thưởng 625 xu.
  @LinhThuy : Chốt 19 số có 46 thưởng 526 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 46 thưởng 500 xu.


  NICK- 29/07 -
  diamond02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  Chacthang00 05 50 55 14 41 19 91 46 64 69 96 23 32 28 82 73 37 78 87
  nhat_chi_mai00 55 19 91 28 82 37 73 46 64 05 50 14 41 23 32 69 96 78 87
  Thuminh06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  lodelk46 64 14 41 69 96 19 91 22 77 27 72
  mien_dat_hua01 10 06 60 15 51 56 65 14 41 19 91 46 64 69 96
  LinhThuy06 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 96
  Dodonguyen19 91 28 82 37 73 46 64 55 00 05 50 14 41 23 32 69 96 78 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec