PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG TOPIC MỞ BÁT THÁNG 05/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi Admin, 01/05/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cuthangcuoi : trúng loto 15* thưởng 1000 xu.
  @giapls : trúng loto 77*** thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 06* thưởng 500 xu.
  @TA_LA_AI : trúng loto 77*** thưởng 900 xu.
  @lodelk : trúng loto 39* 06* thưởng 600 xu.
  @TuanKen : trúng loto 95* thưởng 500 xu.
  @Culeed : trúng loto 34* thưởng 500 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 62* thưởng 500 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 77*** thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 48** thưởng 2000 xu.
  @mien_dat_hua : trúng loto 84* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoiyeulo : trúng loto 34* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @diamond : trúng loto 01** thưởng 2400 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Lodemb : trúng loto 70* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hanlode : trúng loto 95* thưởng 1800 xu.


  NICK- 24/05 - - 25/05 - - 26/05 - - 27/05 - - 28/05 - - 29/05 -
  hanlode87*68*08*56* 65*58* 59* 86*95*
  Lodemb.................49*25**49*22*70*
  diamond..................................31*95*32*01**
  Hoiyeulo...................................................46*59*34*
  Mongbinhthuong_68....................................................................40*48**
  mien_dat_hua....................................................................73**84*
  cuthangcuoi.....................................................................................15*
  giapls.....................................................................................77***
  minhquang2016.....................................................................................06*
  TA_LA_AI.....................................................................................77***
  lodelk.....................................................................................39* 06*
  TuanKen.....................................................................................95*
  Culeed.....................................................................................34*
  nguyenhuuthanh76.....................................................................................62*
  Baminhbeo.....................................................................................77***

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.
  @lodelk : Chốt 8 số có 48 thưởng 1250 xu.
  @SONGTHU : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.
  @hanlode : Chốt 19 số có 48 thưởng 526 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.
  @TA_LA_AI : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.


  NICK- 29/05 -
  nhat_chi_mai07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  lodelk39 93 34 43 48 84 89 98
  SONGTHU07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  hanlode08 18 28 38 48 58 68 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 98
  Hoiyeulo16 61 47 75 67 76 77 78 87 79 21 22 23 24 11 66 39 48 89 98
  TA_LA_AI89 98 48 84 79 97 74 47 57 75 07 70 08 80 58 85 78 87 94 49

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 30/05/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  A_777 (30/05/2016 at 17:17:00) , A_555 (29/05/2016 at 20:47:22) , lodelk (29/05/2016 at 21:45:12) , HONG (01/06/2016 at 01:24:29)
 2. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Moen : trúng loto 54* 55* thưởng 1000 xu.
  @Phong : trúng loto 44* thưởng 1000 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 01* 54* thưởng 600 xu.
  @thanh248 : trúng loto 44* 45* thưởng 600 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 84* thưởng 300 xu.
  @Thuminh : trúng loto 44* thưởng 300 xu.
  @lottoplayer : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @khattien : trúng loto 52** thưởng 1000 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 44* thưởng 300 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 00* 41* thưởng 600 xu.
  @Favorite : trúng loto 38* thưởng 300 xu.
  @saokim : trúng loto 43* thưởng 500 xu.
  @satthude2015 : trúng loto 67* thưởng 500 xu.
  @canhbacdoden : trúng loto 44* 22* thưởng 600 xu.
  @chiplove69 : trúng loto 56* thưởng 500 xu.
  @phamkhanhtoan : trúng loto 43* thưởng 500 xu.
  @new : trúng loto 61* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giapls : trúng loto 44* thưởng 2000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 44* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 45* 54* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Lodemb : trúng loto 08* 06* 60* thưởng 5400 xu.


  NICK- 25/05 - - 26/05 - - 27/05 - - 28/05 - - 29/05 - - 30/05 -
  Lodemb49*25**49*22*70*08* 06* 60*
  Mongbinhthuong_68...................................................40*48**45* 54*
  giapls....................................................................77***44*
  Baminhbeo....................................................................77***44*
  Moen.....................................................................................54* 55*
  Phong.....................................................................................44*
  SONGTHU.....................................................................................01* 54*
  thanh248.....................................................................................44* 45*
  vuichoicothuongbg.....................................................................................84*
  Thuminh.....................................................................................44*
  lottoplayer.....................................................................................89*
  khattien.....................................................................................52**
  Minh_Quan.....................................................................................44*
  leoanhduc.....................................................................................00* 41*
  Favorite.....................................................................................38*
  saokim.....................................................................................43*
  satthude2015.....................................................................................67*
  canhbacdoden.....................................................................................44* 22*
  chiplove69.....................................................................................56*
  phamkhanhtoan.....................................................................................43*
  new.....................................................................................61*

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thichduhet : Chốt 20 số có 38 thưởng 500 xu.
  @loithoat : Chốt 16 số có 38 thưởng 625 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lodelk : Chốt 12 số có 38 thưởng 1666 xu.


  NICK- 29/05 - - 30/05 -
  lodelk39 93 34 43 48 84 89 9824 42 88 33 79 97 74 47 29 92 38 83
  thichduhet.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  loithoat.................10 11 16 31 32 36 38 39 47 56 72 74 83 95 97 98

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Phong (30/05/2016 at 21:57:26) , thanh248 (30/05/2016 at 21:40:06) , HONG (01/06/2016 at 01:24:20)
 3. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/05/2016
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mien_dat_hua : trúng loto 58* 85* thưởng 1000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 94* thưởng 500 xu.
  @diamond : trúng loto 97** thưởng 1000 xu.
  @HONG : trúng loto 25* thưởng 500 xu.
  @TA_LA_AI : trúng loto 25* thưởng 300 xu.
  @bacthangban : trúng loto 51** thưởng 1000 xu.
  @lodelk : trúng loto 44* thưởng 300 xu.
  @phongthcsym : trúng loto 94* thưởng 500 xu.
  @LinhThuy : trúng loto 72* thưởng 500 xu.
  @tudoz83 : trúng loto 97** thưởng 1000 xu.
  @cuthangcuoi : trúng loto 97** thưởng 600 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 54* thưởng 500 xu.
  @4rum : trúng loto 55* thưởng 500 xu.
  @princehoacomay : trúng loto 97** thưởng 1000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Moen : trúng loto 55* 85* 82* thưởng 1800 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 54* thưởng 600 xu.
  @thanh248 : trúng loto 72* thưởng 600 xu.
  @khattien : trúng loto 05* thưởng 1000 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 44* thưởng 600 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 75* thưởng 1200 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Lodemb : trúng loto 94* thưởng 2100 xu.
  NICK- 25/05 - - 26/05 - - 27/05 - - 28/05 - - 29/05 - - 30/05 - - 31/05 -
  Lodemb49*25**49*22*70*08* 06* 60*94*
  Mongbinhthuong_68...................................................40*48**45* 54*75*
  Moen.....................................................................................54* 55*55* 85* 82*
  SONGTHU.....................................................................................01* 54*54*
  thanh248.....................................................................................44* 45*72*
  khattien.....................................................................................52**05*
  Minh_Quan.....................................................................................44*44*
  mien_dat_hua......................................................................................................58* 85*
  nhat_chi_mai......................................................................................................94*
  diamond......................................................................................................97**
  HONG......................................................................................................25*
  TA_LA_AI......................................................................................................25*
  bacthangban......................................................................................................51**
  lodelk......................................................................................................44*
  phongthcsym......................................................................................................94*
  LinhThuy......................................................................................................72*
  tudoz83......................................................................................................97**
  cuthangcuoi......................................................................................................97**
  Dodonguyen......................................................................................................54*
  4rum......................................................................................................55*
  princehoacomay......................................................................................................97**
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Phong : Chốt 20 số có 97 thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 19 số có 97 thưởng 526 xu.
  @TA_LA_AI : Chốt 20 số có 97 thưởng 500 xu.
  @tudoz83 : Chốt 4 số có 97 thưởng 2500 xu.
  @maiyeuE : Chốt 13 số có 97 thưởng 769 xu.
  @Favorite : Chốt 19 số có 97 thưởng 526 xu.
  NICK- 31/05 -
  Phong06 60 15 51 24 42 33 34 43 39 93 48 84 57 75 79 97 88 89 98
  Hoiyeulo07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 87 78 97 79
  TA_LA_AI57 75 07 70 37 73 78 87 79 97 77 35 53 58 85 05 50 03 55 00
  tudoz8379 97 47 74
  maiyeuE33 37 39 45 49 73 75 79 81 85 91 93 97
  Favorite07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG
  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Phong (31/05/2016 at 23:08:51) , A_555 (31/05/2016 at 21:55:10) , Dodonguyen (31/05/2016 at 21:06:18) , thanh248 (31/05/2016 at 21:20:48) , princehoacomay (31/05/2016 at 21:00:04)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec