PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG TOPIC MỞ BÁT THÁNG 05/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi Admin, 01/05/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @NTT399 : trúng loto 37** 73* thưởng 1500 xu.
  @bacthangban : trúng loto 35* 53* thưởng 1000 xu.
  @hanlode : trúng loto 39* 97* thưởng 600 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 53* thưởng 300 xu.
  @thichduhet : trúng loto 39* thưởng 300 xu.
  @lottoplayer : trúng loto 41* thưởng 500 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 06* 36* thưởng 600 xu.
  @Chacthang : trúng loto 67* thưởng 500 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @thanh248 : trúng loto 08* thưởng 500 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @dungchimen122 : trúng loto 06* thưởng 300 xu.
  @phamkhanhtoan : trúng loto 06* thưởng 500 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 39* thưởng 500 xu.
  @LAOBANG : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @princehoacomay : trúng loto 07* thưởng 500 xu.
  @mien_dat_hua : trúng loto 57** thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @LinhThuy : trúng loto 37** 73* thưởng 3000 xu.
  @phongyk83 : trúng loto 07* thưởng 1000 xu.
  @loithoat : trúng loto 41* thưởng 1000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 39* thưởng 1000 xu.
  @HONG : trúng loto 97* thưởng 600 xu.


  NICK- 18/05 - - 19/05 -
  LinhThuy09*37** 73*
  phongyk8355**07*
  loithoat23*41*
  Hoiyeulo23*39*
  HONG02*97*
  NTT399.................37** 73*
  bacthangban.................35* 53*
  hanlode.................39* 97*
  nhat_chi_mai.................53*
  thichduhet.................39*
  lottoplayer.................41*
  leoanhduc.................06* 36*
  Chacthang.................67*
  Mongbinhthuong_68.................89*
  thanh248.................08*
  Dodonguyen.................89*
  dungchimen122.................06*
  phamkhanhtoan.................06*
  hongsontnth.................39*
  LAOBANG.................89*
  princehoacomay.................07*
  mien_dat_hua.................57**

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vuichoicothuongbg : Chốt 19 số có 94 thưởng 526 xu.
  @leoanhduc : Chốt 20 số có 94 thưởng 500 xu.


  NICK- 19/05 -
  vuichoicothuongbg09 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  leoanhduc12 21 03 30 49 94 58 85 67 76 00 55 19 91 82 28 37 73 46 64

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (20/05/2016 at 02:06:58) , nhat_chi_mai (19/05/2016 at 19:35:39) , Dodonguyen (19/05/2016 at 19:49:15) , vuichoicothuongbg (20/05/2016 at 00:22:36) , LinhThuy (19/05/2016 at 20:00:04) , Mongbinhthuong_68 (20/05/2016 at 19:32:53)
 2. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Favorite : trúng loto 14* 41* 64* thưởng 900 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 95* thưởng 300 xu.
  @diamond : trúng loto 95* 77* thưởng 600 xu.
  @saokim : trúng loto 99* thưởng 500 xu.
  @Thanh long 75 : trúng loto 93* thưởng 300 xu.
  @locphat66 : trúng loto 64* thưởng 500 xu.
  @TUANPHAT123 : trúng loto 01* thưởng 300 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 60*** 19* thưởng 1200 xu.
  @tudoz83 : trúng loto 95* thưởng 500 xu.
  @satthude2015 : trúng loto 58* thưởng 500 xu.
  @BaiDauLamLai : trúng loto 60*** thưởng 1500 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 95* thưởng 300 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 58* thưởng 500 xu.
  @MINHNGOC : trúng loto 77* thưởng 500 xu.
  @Lodemb : trúng loto 01* thưởng 500 xu.
  @Y_troi : trúng loto 95* thưởng 500 xu.
  @muahoaban : trúng loto 77* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 14* thưởng 2000 xu.
  @hanlode : trúng loto 99* thưởng 600 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 01* thưởng 600 xu.
  @thichduhet : trúng loto 41* 14* thưởng 1200 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 14* 41* thưởng 1200 xu.
  @thanh248 : trúng loto 19* thưởng 600 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 23* thưởng 1000 xu.
  @phamkhanhtoan : trúng loto 19* thưởng 1000 xu.
  @princehoacomay : trúng loto 77* thưởng 600 xu.
  @mien_dat_hua : trúng loto 43* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @phongyk83 : trúng loto 60*** thưởng 4500 xu.
  @loithoat : trúng loto 01* thưởng 1500 xu.


  NICK- 18/05 - - 19/05 - - 20/05 -
  phongyk8355**07*60***
  loithoat23*41*01*
  Mongbinhthuong_68.................89*14*
  hanlode.................39* 97*99*
  nhat_chi_mai.................53*01*
  thichduhet.................39*41* 14*
  leoanhduc.................06* 36*14* 41*
  thanh248.................08*19*
  Dodonguyen.................89*23*
  phamkhanhtoan.................06*19*
  princehoacomay.................07*77*
  mien_dat_hua.................57**43*
  Favorite..................................14* 41* 64*
  vuichoicothuongbg..................................95*
  diamond..................................95* 77*
  saokim..................................99*
  Thanh long 75..................................93*
  locphat66..................................64*
  TUANPHAT123..................................01*
  SONGTHU..................................60*** 19*
  tudoz83..................................95*
  satthude2015..................................58*
  BaiDauLamLai..................................60***
  phattailoc6789..................................95*
  nguyenhuuthanh76..................................58*
  MINHNGOC..................................77*
  Lodemb..................................01*
  Y_troi..................................95*
  muahoaban..................................77*

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @B52 : Chốt 20 số có 41 thưởng 500 xu.
  @LinhThuy : Chốt 20 số có 41 thưởng 500 xu.
  @vanlatoi : Chốt 19 số có 41 thưởng 526 xu.


  NICK- 20/05 -
  B5206 60 12 21 17 71 67 76 62 26 19 91 46 64 96 69 24 42 79 41
  LinhThuy14 24 29 40 41 42 43 45 46 47 48 54 59 69 74 79 89 93 96 98
  vanlatoi01 10 11 21 12 31 13 41 14 51 15 61 16 71 17 81 18 91 19

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (20/05/2016 at 21:01:02) , B52 (20/05/2016 at 20:53:22) , minhquang2016 (27/05/2016 at 06:30:38)
 3. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lottoplayer : trúng loto 03* thưởng 500 xu.
  @Thuminh : trúng loto 88*** thưởng 900 xu.
  @canhbacdoden : trúng loto 82* thưởng 300 xu.
  @B52 : trúng loto 53* thưởng 300 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 40* thưởng 500 xu.
  @A-Z : trúng loto 54* thưởng 300 xu.
  @LinhThuy : trúng loto 42** thưởng 1000 xu.
  @bacthangban : trúng loto 82* thưởng 500 xu.
  @lodelk : trúng loto 23** thưởng 1000 xu.
  @4rum : trúng loto 51** thưởng 600 xu.
  @NamNguyen : trúng loto 40* thưởng 500 xu.
  @Culeed : trúng loto 82* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 13* thưởng 600 xu.
  @diamond : trúng loto 54* 17* thưởng 1200 xu.
  @satthude2015 : trúng loto 40* thưởng 1000 xu.
  @Lodemb : trúng loto 69* thưởng 1000 xu.
  @Y_troi : trúng loto 82* thưởng 1000 xu.
  @muahoaban : trúng loto 16* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @hanlode : trúng loto 40* thưởng 900 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 88*** thưởng 2700 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 10* thưởng 1500 xu.
  @thanh248 : trúng loto 82* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @phongyk83 : trúng loto 82* thưởng 2000 xu.
  @loithoat : trúng loto 10* thưởng 2000 xu.


  NICK- 18/05 - - 19/05 - - 20/05 - - 21/05 -
  phongyk8355**07*60***82*
  loithoat23*41*01*10*
  Mongbinhthuong_68.................89*14*10*
  hanlode.................39* 97*99*40*
  nhat_chi_mai.................53*01*88***
  Dodonguyen.................89*23*10*
  thanh248.................08*19*82*
  vuichoicothuongbg..................................95*13*
  diamond..................................95* 77*54* 17*
  satthude2015..................................58*40*
  Lodemb..................................01*69*
  Y_troi..................................95*82*
  muahoaban..................................77*16*
  lottoplayer...................................................03*
  Thuminh...................................................88***
  canhbacdoden...................................................82*
  B52...................................................53*
  hongsontnth...................................................40*
  A-Z...................................................54*
  LinhThuy...................................................42**
  bacthangban...................................................82*
  lodelk...................................................23**
  4rum...................................................51**
  NamNguyen...................................................40*
  Culeed...................................................82*

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @phattailoc6789 : Chốt 20 số có 50 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @LinhThuy : Chốt 20 số có 50 thưởng 1000 xu.


  NICK- 20/05 - - 21/05 -
  LinhThuy14 24 29 40 41 42 43 45 46 47 48 54 59 69 74 79 89 93 96 9800 10 13 18 20 23 28 33 40 48 50 60 63 68 80 86 88 89 93 98
  phattailoc6789.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thanh248 (21/05/2016 at 22:00:53) , minhquang2016 (27/05/2016 at 06:30:45) , LinhThuy (21/05/2016 at 20:00:59) , camapdbp (23/05/2016 at 22:25:18)
 4. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @leoanhduc : trúng loto 19* thưởng 300 xu.
  @Chacthang : trúng loto 46* thưởng 500 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 60* thưởng 300 xu.
  @saokim : trúng loto 77* thưởng 500 xu.
  @cuthangcuoi : trúng loto 46* thưởng 300 xu.
  @HONG : trúng loto 77* thưởng 500 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 81* thưởng 500 xu.
  @hangproti : trúng loto 90* thưởng 500 xu.
  @hienphong : trúng loto 90* thưởng 500 xu.
  @phongthcsym : trúng loto 77* thưởng 500 xu.
  @khongtham536 : trúng loto 55* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @canhbacdoden : trúng loto 35** thưởng 1200 xu.
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 600 xu.
  @A-Z : trúng loto 33* 55* thưởng 1200 xu.
  @4rum : trúng loto 33* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @muahoaban : trúng loto 58* 85* thưởng 3000 xu.
  @diamond : trúng loto 37* thưởng 900 xu.
  @Lodemb : trúng loto 19* 49* thưởng 1800 xu.
  @Y_troi : trúng loto 67* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 91* thưởng 2000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 85* thưởng 2000 xu.
  @thanh248 : trúng loto 25* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @phongyk83 : trúng loto 26* thưởng 2500 xu.


  NICK- 18/05 - - 19/05 - - 20/05 - - 21/05 - - 22/05 -
  phongyk8355**07*60***82*26*
  Mongbinhthuong_68.................89*14*10*91*
  Dodonguyen.................89*23*10*85*
  thanh248.................08*19*82*25*
  muahoaban..................................77*16*58* 85*
  diamond..................................95* 77*54* 17*37*
  Lodemb..................................01*69*19* 49*
  Y_troi..................................95*82*67*
  canhbacdoden...................................................82*35**
  Thuminh...................................................88***85*
  A-Z...................................................54*33* 55*
  4rum...................................................51**33*
  leoanhduc....................................................................19*
  Chacthang....................................................................46*
  SONGTHU....................................................................60*
  saokim....................................................................77*
  cuthangcuoi....................................................................46*
  HONG....................................................................77*
  Hoiyeulo....................................................................81*
  hangproti....................................................................90*
  hienphong....................................................................90*
  phongthcsym....................................................................77*
  khongtham536....................................................................55*

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HONG : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.
  @4rum : Chốt 4 số có 48 thưởng 2500 xu.
  @diamond : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.
  @Favorite : Chốt 19 số có 48 thưởng 526 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 48 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @LinhThuy : Chốt 20 số có 48 thưởng 1500 xu.


  NICK- 20/05 - - 21/05 - - 22/05 -
  LinhThuy14 24 29 40 41 42 43 45 46 47 48 54 59 69 74 79 89 93 96 9800 10 13 18 20 23 28 33 40 48 50 60 63 68 80 86 88 89 93 9800 06 11 20 22 33 39 40 44 48 55 59 60 66 68 77 86 88 93 99
  HONG..................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  4rum..................................28 48 68 88
  diamond..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Favorite..................................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  lodelk..................................23 32 73 37 78 87 28 82 34 43 39 93 84 48 89 98 77 22 11 99

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (23/05/2016 at 08:17:21) , canhbacdoden (22/05/2016 at 20:23:49) , minhquang2016 (27/05/2016 at 06:30:56) , LinhThuy (22/05/2016 at 19:06:55) , hangproti (22/05/2016 at 19:04:53) , camapdbp (23/05/2016 at 22:19:24)
 5. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @loithoat : trúng loto 37* 73* thưởng 1000 xu.
  @giapls : trúng loto 06* thưởng 1000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 85* 23* thưởng 600 xu.
  @lottoplayer : trúng loto 42* thưởng 500 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 29* thưởng 300 xu.
  @thichduhet : trúng loto 37* thưởng 300 xu.
  @tudoz83 : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @phucbin : trúng loto 50* thưởng 500 xu.
  @Favorite : trúng loto 29* thưởng 300 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 73* thưởng 300 xu.
  @lodelk : trúng loto 06* thưởng 500 xu.
  @BaiDauLamLai : trúng loto 82* thưởng 500 xu.
  @mien_dat_hua : trúng loto 82* thưởng 500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 77* thưởng 500 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 29* thưởng 300 xu.
  @camapdbp : trúng loto 43* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoiyeulo : trúng loto 98* 52* thưởng 2000 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 98* 37* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @diamond : trúng loto 27* thưởng 1200 xu.
  @muahoaban : trúng loto 04* thưởng 2000 xu.
  @Lodemb : trúng loto 29* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 33** thưởng 5000 xu.
  @thanh248 : trúng loto 67* thưởng 2500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @phongyk83 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.


  NICK- 18/05 - - 19/05 - - 20/05 - - 21/05 - - 22/05 - - 23/05 -
  phongyk8355**07*60***82*26*04*
  Mongbinhthuong_68.................89*14*10*91*33**
  thanh248.................08*19*82*25*67*
  diamond..................................95* 77*54* 17*37*27*
  muahoaban..................................77*16*58* 85*04*
  Lodemb..................................01*69*19* 49*29*
  Hoiyeulo....................................................................81*98* 52*
  SONGTHU....................................................................60*98* 37*
  loithoat.....................................................................................37* 73*
  giapls.....................................................................................06*
  vuichoicothuongbg.....................................................................................85* 23*
  lottoplayer.....................................................................................42*
  nhat_chi_mai.....................................................................................29*
  thichduhet.....................................................................................37*
  tudoz83.....................................................................................29*
  phucbin.....................................................................................50*
  Favorite.....................................................................................29*
  phattailoc6789.....................................................................................73*
  lodelk.....................................................................................06*
  BaiDauLamLai.....................................................................................82*
  mien_dat_hua.....................................................................................82*
  minhquang2016.....................................................................................77*
  Minh_Quan.....................................................................................29*
  camapdbp.....................................................................................43*

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vanlatoi : Chốt 20 số có 82 thưởng 500 xu.
  @hanlode : Chốt 19 số có 82 thưởng 526 xu.
  @loithoat : Chốt 19 số có 82 thưởng 526 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 19 số có 82 thưởng 526 xu.
  @thichduhet : Chốt 20 số có 82 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lodelk : Chốt 14 số có 82 thưởng 1428 xu.


  NICK- 22/05 - - 23/05 -
  lodelk23 32 73 37 78 87 28 82 34 43 39 93 84 48 89 98 77 22 11 9904 40 45 54 28 82 78 87 46 64 08 80 58 85
  vanlatoi.................60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 87 91
  hanlode.................19 91 28 82 37 73 46 64 55 00 53 35 58 85 56 65 15 51 08
  loithoat.................04 07 08 12 14 17 19 35 56 61 66 71 74 78 80 82 91 95 99
  nhat_chi_mai.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 88 00 11 33 55 88 99
  thichduhet.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  loithoat (24/05/2016 at 01:40:48) , minhquang2016 (27/05/2016 at 06:31:13) , camapdbp (23/05/2016 at 22:19:19) , khattien (28/05/2016 at 15:08:18)
 6. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hanlode : trúng loto 87* thưởng 300 xu.
  @A-Z : trúng loto 34* 58** thưởng 900 xu.
  @Thuminh : trúng loto 34* thưởng 300 xu.
  @TUANPHAT123 : trúng loto 97* thưởng 300 xu.
  @Nhathai : trúng loto 01* 24* thưởng 600 xu.
  @LinhThuy : trúng loto 97* thưởng 500 xu.
  @saokim : trúng loto 34* thưởng 500 xu.
  @locphat66 : trúng loto 87* thưởng 500 xu.
  @bacthangban : trúng loto 03** thưởng 1000 xu.
  @HONG : trúng loto 72* thưởng 500 xu.
  @dungchimen122 : trúng loto 28* thưởng 300 xu.
  @TuanKen : trúng loto 55* 58** thưởng 900 xu.
  @TA_LA_AI : trúng loto 18* thưởng 500 xu.
  @toilanguoitholo : trúng loto 72* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @camapdbp : trúng loto 58** 85** thưởng 4000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 28* thưởng 600 xu.
  @loithoat : trúng loto 97* thưởng 1000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 01* 20* thưởng 1200 xu.
  @tudoz83 : trúng loto 18* thưởng 1000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 32* thưởng 600 xu.
  @Favorite : trúng loto 20* thưởng 600 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 97* thưởng 600 xu.
  @BaiDauLamLai : trúng loto 97* thưởng 1000 xu.
  @mien_dat_hua : trúng loto 67* thưởng 1000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 87* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @SONGTHU : trúng loto 72* thưởng 900 xu.


  NICK- 22/05 - - 23/05 - - 24/05 -
  SONGTHU60*98* 37*72*
  camapdbp.................43*58** 85**
  vuichoicothuongbg.................85* 23*28*
  loithoat.................37* 73*97*
  nhat_chi_mai.................29*01* 20*
  tudoz83.................29*18*
  thichduhet.................37*32*
  Favorite.................29*20*
  phattailoc6789.................73*97*
  BaiDauLamLai.................82*97*
  mien_dat_hua.................82*67*
  minhquang2016.................77*87*
  hanlode..................................87*
  A-Z..................................34* 58**
  Thuminh..................................34*
  TUANPHAT123..................................97*
  Nhathai..................................01* 24*
  LinhThuy..................................97*
  saokim..................................34*
  locphat66..................................87*
  bacthangban..................................03**
  HONG..................................72*
  dungchimen122..................................28*
  TuanKen..................................55* 58**
  TA_LA_AI..................................18*
  toilanguoitholo..................................72*

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vanlatoi : Chốt 20 số có 64 thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 64 thưởng 1500 xu.


  NICK- 22/05 - - 23/05 - - 24/05 -
  lodelk23 32 73 37 78 87 28 82 34 43 39 93 84 48 89 98 77 22 11 9904 40 45 54 28 82 78 87 46 64 08 80 58 8514 41 19 91 46 64 69 96 06 60 56 65 09 90 59 95 04 40 54 45
  vanlatoi.................60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 87 9110 11 13 14 18 19 20 30 31 36 40 41 46 51 56 63 64 65 66 68

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (24/05/2016 at 19:10:58) , LAOBANG (24/05/2016 at 19:56:01) , lodelk (24/05/2016 at 19:54:26) , minhquang2016 (27/05/2016 at 06:31:28) , camapdbp (24/05/2016 at 20:58:57)
 7. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/05/2016
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lottoplayer : trúng loto 91* thưởng 500 xu.
  @Lodemb : trúng loto 49* thưởng 300 xu.
  @Y_troi : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @lodelk : trúng loto 66* thưởng 300 xu.
  @Chacthang : trúng loto 14* thưởng 500 xu.
  @caothudaucomu : trúng loto 14* thưởng 300 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 68* thưởng 300 xu.
  @LAOBANG : trúng loto 35* thưởng 300 xu.
  @hangproti : trúng loto 68* thưởng 500 xu.
  @phongthcsym : trúng loto 74* thưởng 500 xu.
  @lovande : trúng loto 66* thưởng 500 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hanlode : trúng loto 68* thưởng 600 xu.
  @Thuminh : trúng loto 74* thưởng 600 xu.
  @A-Z : trúng loto 29* thưởng 600 xu.
  @LinhThuy : trúng loto 74* thưởng 1000 xu.
  @HONG : trúng loto 26* thưởng 1000 xu.
  @TA_LA_AI : trúng loto 29* 49* thưởng 1200 xu.
  @toilanguoitholo : trúng loto 82* thưởng 1000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mien_dat_hua : trúng loto 89* 98* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 07* 77* thưởng 3000 xu.
  @loithoat : trúng loto 91* thưởng 1500 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 14* 49* thưởng 1800 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 68* thưởng 900 xu.
  @BaiDauLamLai : trúng loto 60* thưởng 1500 xu.
  @camapdbp : trúng loto 14* thưởng 1500 xu.
  NICK- 23/05 - - 24/05 - - 25/05 -
  mien_dat_hua82*67*89* 98*
  minhquang201677*87*07* 77*
  loithoat37* 73*97*91*
  nhat_chi_mai29*01* 20*14* 49*
  phattailoc678973*97*68*
  BaiDauLamLai82*97*60*
  camapdbp43*58** 85**14*
  hanlode.................87*68*
  Thuminh.................34*74*
  A-Z.................34* 58**29*
  LinhThuy.................97*74*
  HONG.................72*26*
  TA_LA_AI.................18*29* 49*
  toilanguoitholo.................72*82*
  lottoplayer..................................91*
  Lodemb..................................49*
  Y_troi..................................29*
  lodelk..................................66*
  Chacthang..................................14*
  caothudaucomu..................................14*
  Minh_Quan..................................68*
  LAOBANG..................................35*
  hangproti..................................68*
  phongthcsym..................................74*
  lovande..................................66*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @diamond : Chốt 8 số có 04 thưởng 1250 xu.
  @Favorite : Chốt 20 số có 04 thưởng 500 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 04 thưởng 500 xu.
  @LAOBANG : Chốt 14 số có 04 thưởng 714 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 04 thưởng 500 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 04 thưởng 2000 xu.
  NICK- 22/05 - - 23/05 - - 24/05 - - 25/05 -
  lodelk23 32 73 37 78 87 28 82 34 43 39 93 84 48 89 98 77 22 11 9904 40 45 54 28 82 78 87 46 64 08 80 58 8514 41 19 91 46 64 69 96 06 60 56 65 09 90 59 95 04 40 54 4503 30 08 80 58 85 53 35 04 40 45 54 09 90 59 95 33 88 38 83
  diamond...................................................04 40 14 41 09 90 19 91
  Favorite...................................................04 40 09 90 45 54 59 95 14 41 19 91 64 46 69 96 55 99 44 00
  nhat_chi_mai...................................................00 01 10 03 04 40 06 60 08 80 09 41 14 42 24 43 34 44 48 84
  LAOBANG...................................................23 32 78 87 04 40 09 90 95 59 45 54 50 05
  Dodonguyen...................................................01 04 06 09 21 24 26 29 31 34 36 39 51 54 56 59 71 74 76 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG
  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  LAOBANG (25/05/2016 at 23:40:18) , A_555 (25/05/2016 at 21:15:30) , minhquang2016 (27/05/2016 at 06:31:48) , camapdbp (25/05/2016 at 19:19:23) , khattien (28/05/2016 at 15:08:33)
 8. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @SONGTHU : trúng loto 05* thưởng 1000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 10* thưởng 1000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 08* thưởng 300 xu.
  @diamond : trúng loto 31* thưởng 300 xu.
  @phongyk83 : trúng loto 39** thưởng 1000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 06** thưởng 600 xu.
  @thanh248 : trúng loto 06** thưởng 1000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 05* thưởng 500 xu.
  @bacthangban : trúng loto 10* thưởng 500 xu.
  @dungchimen122 : trúng loto 39** 93* thưởng 900 xu.
  @khongtham536 : trúng loto 90* thưởng 500 xu.
  @khattien : trúng loto 10* thưởng 500 xu.
  @VESPA_LX : trúng loto 10* thưởng 300 xu.
  @chiplove69 : trúng loto 25** thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Minh_Quan : trúng loto 39** 93* 25** thưởng 3000 xu.
  @Lodemb : trúng loto 25** thưởng 1200 xu.
  @Chacthang : trúng loto 57** thưởng 2000 xu.
  @phongthcsym : trúng loto 06** thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hanlode : trúng loto 08* thưởng 900 xu.
  @Thuminh : trúng loto 06** thưởng 1800 xu.
  @HONG : trúng loto 20* thưởng 900 xu.
  @TA_LA_AI : trúng loto 10* thưởng 900 xu.
  @toilanguoitholo : trúng loto 85* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 06** 77* thưởng 6000 xu.
  @loithoat : trúng loto 10* thưởng 2000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 31* 08* thưởng 2400 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 29* thưởng 2000 xu.


  NICK- 23/05 - - 24/05 - - 25/05 - - 26/05 -
  minhquang201677*87*07* 77*06** 77*
  loithoat37* 73*97*91*10*
  nhat_chi_mai29*01* 20*14* 49*31* 08*
  phattailoc678973*97*68*29*
  hanlode.................87*68*08*
  Thuminh.................34*74*06**
  HONG.................72*26*20*
  TA_LA_AI.................18*29* 49*10*
  toilanguoitholo.................72*82*85*
  Minh_Quan..................................68*39** 93* 25**
  Lodemb..................................49*25**
  Chacthang..................................14*57**
  phongthcsym..................................74*06**
  SONGTHU...................................................05*
  Nuhoanglode...................................................10*
  vuichoicothuongbg...................................................08*
  diamond...................................................31*
  phongyk83...................................................39**
  leoanhduc...................................................06**
  thanh248...................................................06**
  Mongbinhthuong_68...................................................05*
  bacthangban...................................................10*
  dungchimen122...................................................39** 93*
  khongtham536...................................................90*
  khattien...................................................10*
  VESPA_LX...................................................10*
  chiplove69...................................................25**

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @LinhThuy : Chốt 16 số có 54 thưởng 625 xu.
  @Baminhbeo : Chốt 10 số có 54 thưởng 1000 xu.
  @Phong : Chốt 10 số có 54 thưởng 1000 xu.


  NICK- 26/05 -
  LinhThuy09 15 25 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 75 90
  Baminhbeo09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  Phong04 40 44 45 54 09 90 59 95 77

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 26/05/2016
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (26/05/2016 at 19:18:32) , Phong (26/05/2016 at 21:12:52) , thanh248 (26/05/2016 at 19:43:04) , Nuhoanglode (26/05/2016 at 21:09:06) , minhquang2016 (27/05/2016 at 06:32:39) , HONG (26/05/2016 at 20:19:19)
  1. A_555
   NICK: TA_LA_AI CHỐT LOTTO 10 THÔNG NGÀY 3 NHÉ ADMIN ƠI.
   THANKS
    
   A_555, 26/05/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Nuhoanglode (26/05/2016 at 21:09:10), Admin (26/05/2016 at 19:42:35)
  2. Admin
   Admin, 26/05/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   A_555 (26/05/2016 at 20:16:17)
  3. Admin
   Admin, 26/05/2016
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Bogia555 (26/05/2016 at 23:36:25)
 9. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lottoplayer : trúng loto 82* thưởng 500 xu.
  @A-Z : trúng loto 68* thưởng 300 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 46* thưởng 500 xu.
  @thichduhet : trúng loto 12* thưởng 300 xu.
  @TuanKen : trúng loto 65* thưởng 500 xu.
  @Culeed : trúng loto 95* thưởng 500 xu.
  @quan : trúng loto 17* thưởng 300 xu.
  @misacity : trúng loto 03* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @phongyk83 : trúng loto 95* thưởng 1000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 09* 49* thưởng 1200 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 49* thưởng 600 xu.
  @diamond : trúng loto 95* thưởng 1000 xu.
  @bacthangban : trúng loto 49* thưởng 1000 xu.
  @khongtham536 : trúng loto 09* thưởng 1000 xu.
  @khattien : trúng loto 12* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Lodemb : trúng loto 49* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hanlode : trúng loto 56* 65* thưởng 2400 xu.
  @HONG : trúng loto 95* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @loithoat : trúng loto 95* thưởng 2500 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 49* thưởng 1500 xu.


  NICK- 23/05 - - 24/05 - - 25/05 - - 26/05 - - 27/05 -
  loithoat37* 73*97*91*10*95*
  nhat_chi_mai29*01* 20*14* 49*31* 08*49*
  hanlode.................87*68*08*56* 65*
  HONG.................72*26*20*95*
  Lodemb..................................49*25**49*
  phongyk83...................................................39**95*
  vuichoicothuongbg...................................................08*09* 49*
  SONGTHU...................................................05*49*
  diamond...................................................31*95*
  bacthangban...................................................10*49*
  khongtham536...................................................90*09*
  khattien...................................................10*12*
  lottoplayer....................................................................82*
  A-Z....................................................................68*
  Hoiyeulo....................................................................46*
  thichduhet....................................................................12*
  TuanKen....................................................................65*
  Culeed....................................................................95*
  quan....................................................................17*
  misacity....................................................................03*

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @nhat_chi_mai : Chốt 19 số có 82 thưởng 526 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 82 thưởng 500 xu.
  @mien_dat_hua : Chốt 20 số có 82 thưởng 500 xu.
  @SONGTHU : Chốt 19 số có 82 thưởng 526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Phong : Chốt 20 số có 82 thưởng 1000 xu.


  NICK- 26/05 - - 27/05 -
  Phong04 40 44 45 54 09 90 59 95 7700 55 02 20 07 70 17 71 27 72 28 82 37 73 39 93 44 49 94 99
  nhat_chi_mai.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  Chacthang.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  mien_dat_hua.................12 13 15 17 18 30 32 33 35 37 60 62 63 67 68 80 82 85 87 88
  SONGTHU.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Phong (27/05/2016 at 20:46:59) , SONGTHU (27/05/2016 at 19:17:47) , LaoLangSoiSo (27/05/2016 at 20:56:43) , khattien (28/05/2016 at 15:10:11)
 10. Admin

  Admin Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  1,116
  Được thích:
  6,235
  Xu:
  128,838,201
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0986146179
  BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/05/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @phattailoc6789 : trúng loto 04* 40* thưởng 1000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 37* 73** thưởng 1500 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 40* thưởng 300 xu.
  @thanh248 : trúng loto 32* thưởng 300 xu.
  @mien_dat_hua : trúng loto 73** thưởng 1000 xu.
  @BaiDauLamLai : trúng loto 32* thưởng 500 xu.
  @Chacthang : trúng loto 37* thưởng 500 xu.
  @toilanguoitholo : trúng loto 41** thưởng 1000 xu.
  @hienphong : trúng loto 32* thưởng 500 xu.
  @LaoLangSoiSo : trúng loto 90* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoiyeulo : trúng loto 59* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @phongyk83 : trúng loto 32* thưởng 1500 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 04* 40* thưởng 1800 xu.
  @diamond : trúng loto 32* thưởng 1500 xu.
  @khattien : trúng loto 50* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Lodemb : trúng loto 22* thưởng 1200 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hanlode : trúng loto 58* 59* 86* thưởng 4500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 04* 40* 31* thưởng 5400 xu.


  NICK- 23/05 - - 24/05 - - 25/05 - - 26/05 - - 27/05 - - 28/05 -
  nhat_chi_mai29*01* 20*14* 49*31* 08*49*04* 40* 31*
  hanlode.................87*68*08*56* 65*58* 59* 86*
  Lodemb..................................49*25**49*22*
  phongyk83...................................................39**95*32*
  SONGTHU...................................................05*49*04* 40*
  diamond...................................................31*95*32*
  khattien...................................................10*12*50*
  Hoiyeulo....................................................................46*59*
  phattailoc6789.....................................................................................04* 40*
  Nuhoanglode.....................................................................................37* 73**
  Mongbinhthuong_68.....................................................................................40*
  thanh248.....................................................................................32*
  mien_dat_hua.....................................................................................73**
  BaiDauLamLai.....................................................................................32*
  Chacthang.....................................................................................37*
  toilanguoitholo.....................................................................................41**
  hienphong.....................................................................................32*
  LaoLangSoiSo.....................................................................................90*

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @0gila0the : Chốt 15 số có 90 thưởng 666 xu.
  @thichduhet : Chốt 20 số có 90 thưởng 500 xu.


  NICK- 28/05 -
  0gila0the22 77 23 32 74 47 79 97 09 90 59 95 00 58 85
  thichduhet90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SONGTHU (28/05/2016 at 21:32:44) , A_555 (28/05/2016 at 23:11:31) , thanh248 (29/05/2016 at 07:44:06) , Nuhoanglode (29/05/2016 at 06:28:43)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec