PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 12/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 12/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (03/12/2020 at 08:10:43) , Xyz18 (01/12/2020 at 22:22:58)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @yeusohoc : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 32* 99* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 07* 36** thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 00* 50** thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @saokim : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 07* 71* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 49** thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 58** 09* thưởng 45000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 58** thưởng 18000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @babylove : trúng loto 50** thưởng 24000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 07* 71* thưởng 24000 xu.
  @chuoi : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 99* thưởng 25000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 36** thưởng 30000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 68* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 00* thưởng 24000 xu.


  NICK- 24/11 - - 25/11 - - 26/11 - - 27/11 - - 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 -
  tuankhang198020* 02*54*14*98* 19*64**46*84** 48*00*
  anhQuanday........................96*02* 20*84*09*04*68*
  danhlolayvo....................................98*25* 30*82*89*12*
  luonluontop1....................................67*42*24* 88*25*99*
  lienquan2019....................................95*33*97*84**36**
  adayroihihi....................................05*06*09*64*71*
  babylove................................................67* 47*05**04* 89*50**
  giaosuxoay................................................64**97*41*07* 71*
  chuoi................................................23*56**01*43*
  NetCaFe................................................06*85*13* 31*68*
  mrpts............................................................88*81*58** 09*
  dieuanh96............................................................46*48* 84**68*
  Thuminh............................................................85*85* 81*58**
  bietphailamsaoday............................................................24*52*71*
  DamVinhHung........................................................................27*07* 71*
  langthangtimso........................................................................48*19*
  Hoalanrung........................................................................19* 15*12*
  NgocNgoc........................................................................81*00*
  chosau18h........................................................................64*07*
  HUYEN6879........................................................................46*19*
  hatay88........................................................................48*80*
  SoiLoto........................................................................52*49**
  vietkieudanhlo........................................................................84** 48*00*
  danv411........................................................................19*71*
  yeusohoc....................................................................................84*
  timlo2nhay....................................................................................80*
  cutibatlo....................................................................................71*
  hoisohoc....................................................................................84*
  TTPL7986....................................................................................19*
  hyvongwin....................................................................................19*
  Xyz18....................................................................................32* 99*
  locroitrungdau....................................................................................84*
  chutheanh....................................................................................11*
  buihung88....................................................................................71*
  chidanh1con....................................................................................00*
  alololo....................................................................................68*
  antamwin....................................................................................71*
  baycaobayxa....................................................................................36**
  songque38....................................................................................36**
  toilatoi7x....................................................................................00*
  danvietanhhung....................................................................................00*
  Axz23....................................................................................12*
  mo3cang....................................................................................07* 36**
  hung83....................................................................................00* 50**
  cuunon....................................................................................19*
  tuandjgj....................................................................................07*
  lodelk....................................................................................00*
  minhquang2016....................................................................................08*
  ductrinh....................................................................................27*
  thienduong01....................................................................................99*
  xoay....................................................................................07*
  saokim....................................................................................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 10 số có 07 thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 10 số có 07 thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @xoay : Chốt 3 số có 07 thưởng 33333 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 17 số có 07 thưởng 5882 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 9 số có 07 thưởng 11111 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @alololo : Chốt 20 số có 07 thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 07 thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : Chốt 14 số có 07 thưởng 14285 xu.


  NICK- 30/11 - - 01/12 -
  alololo62 63 64 65 68 70 73 74 80 83 86 90 95 00 01 04 07 08 09 1001 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 16 17 21 22 70 71 72 74 76
  anquanhnam02 03 04 07 12 13 14 17 22 23 24 27 30 31 32 33 34 35 36 3706 07 09 11 13 14 16 17 18 19 21 23 26 27 29 31 32 33 36 37
  lode201991 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1401 03 07 08 09 10 12 13 17 18 19 21 22 23
  adayroihihi.................02 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 29
  babylove.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  xosoxmien.................07 09 10 11 13 16 19 20 21 22
  hoanghonxanh.................05 06 07 08 09 12 16 18 21 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  quangninh279.................07 10 11 13 15 17 20 21 23 25 27 30 31 33 35 37 40 41 43 45
  xoay.................07 33 37
  bachthu3nhay.................53 54 56 57 58 90 91 93 94 96 97 98 00 01 03 04 06 07 08 10
  baoanhthu.................05 07 09 11 13 14 16 17 18 25 27 31 35 39 41 70 71 72 75 77
  baycaobayxa.................07 08 15 17 20 24 25 26 28 29 34 35 37 38 70 71 73 74 75 79
  chuoi.................00 01 10 02 20 03 30 05 50 24 42 47 74 79 97 29 92 06 60 07
  danvietanhhung.................98 99 01 03 07 08 10 12 16 17 21 25 26 29 30 34 35
  hoahuong.................01 03 06 07 09 21 24 25 27 28 29 42 43 45 64 65 67 70 72 73
  huyenhuyen.................03 04 06 07 13 14 16 17 23
  langthangtimso.................82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 96 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  mytamido.................04 05 06 07 10 12 13 14 15 16 19 21 24 25 29 30 31 34 40 41
  TTPL7986.................06 07 09 10 12 15 16 17 18 21 22 24 26 27 29 30 32 33 36 37
  XS360.................02 04 05 06 07 08 09 20 22 24 25 26 27 28 62 64 65 66 67 68
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (02/12/2020 at 22:08:44)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : trúng loto 71* 14* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 71* 74* 47* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 10* 19* thưởng 10000 xu.
  @BACH THU : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 24* 20** thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 24* 04* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 65* 19* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @0352006 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 20** thưởng 20000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 20** thưởng 20000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 24* 33* thưởng 30000 xu.
  @danv411 : trúng loto 17* 71* thưởng 30000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 20** thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 17* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @babylove : trúng loto 20** thưởng 30000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 71* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 20** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 47* 74* thưởng 54000 xu.


  NICK- 24/11 - - 25/11 - - 26/11 - - 27/11 - - 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 -
  tuankhang198020* 02*54*14*98* 19*64**46*84** 48*00*47* 74*
  anhQuanday........................96*02* 20*84*09*04*68*20**
  luonluontop1....................................67*42*24* 88*25*99*71*
  babylove................................................67* 47*05**04* 89*50**20**
  NetCaFe................................................06*85*13* 31*68*74*
  chuoi................................................23*56**01*43*38*
  mrpts............................................................88*81*58** 09*17*
  Hoalanrung........................................................................19* 15*12*24* 33*
  danv411........................................................................19*71*17* 71*
  NgocNgoc........................................................................81*00*20**
  chosau18h........................................................................64*07*71*
  SoiLoto........................................................................52*49**96*
  vietkieudanhlo........................................................................84** 48*00*14*
  chutheanh....................................................................................11*74*
  hyvongwin....................................................................................19*20**
  Xyz18....................................................................................32* 99*33*
  locroitrungdau....................................................................................84*20**
  chidanh1con....................................................................................00*04*
  songque38....................................................................................36**32*
  baycaobayxa....................................................................................36**96*
  antamwin....................................................................................71*10*
  hung83....................................................................................00* 50**74*
  cuunon....................................................................................19*74*
  mo3cang....................................................................................07* 36**17*
  thienduong01....................................................................................99*33*
  minhlonghn................................................................................................71* 14*
  vhg123................................................................................................71* 74* 47*
  CatLinhHD................................................................................................10* 19*
  BACH THU................................................................................................74*
  XS360................................................................................................96*
  kocannoinhieu................................................................................................04*
  minhdiep................................................................................................96*
  motobike................................................................................................24*
  sohochaylam................................................................................................33*
  AnBao................................................................................................32*
  Covid19................................................................................................96*
  thuyanh29................................................................................................65*
  visaolaithe................................................................................................33*
  quocanhht................................................................................................65*
  loveyouloveyou................................................................................................24* 20**
  DonaldTrump45................................................................................................38*
  hauthuy29a................................................................................................96*
  soiroichot................................................................................................96*
  numoneyee................................................................................................17* 71*
  anquanhnam................................................................................................20**
  khongsothua................................................................................................63*
  thichchotso................................................................................................38*
  bachthu3nhay................................................................................................04*
  mytamido................................................................................................24* 04*
  Ronaldo7................................................................................................33*
  shopeone................................................................................................82*
  chot10trung1................................................................................................47*
  giahuy912................................................................................................63*
  vungtroisohoc................................................................................................19*
  Mualarung2016................................................................................................65*
  ViettelDaily................................................................................................38*
  huyenhuyen................................................................................................63*
  kemngot................................................................................................14*
  happyday................................................................................................14*
  tinhtuoisang................................................................................................33*
  Uyennhi2019................................................................................................33*
  kiep_lo_de................................................................................................65* 19*
  xosoxmien................................................................................................63*
  haiyen1295................................................................................................19*
  anhnumberone................................................................................................20**
  giacatgia................................................................................................12*
  Annhien................................................................................................33*
  Cauamhanoi................................................................................................33*
  giangmobile................................................................................................14*
  0352006................................................................................................38*
  N_A_T................................................................................................38*
  consovang................................................................................................24*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Annhien : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 17 số có 17 thưởng 5882 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @dat128088 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 13 số có 17 thưởng 7692 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 12 số có 17 thưởng 8333 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 9 số có 17 thưởng 11111 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quangninh279 : Chốt 11 số có 17 thưởng 18181 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 11 số có 17 thưởng 18181 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 17 thưởng 12500 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @alololo : Chốt 13 số có 17 thưởng 23076 xu.


  NICK- 30/11 - - 01/12 - - 02/12 -
  alololo62 63 64 65 68 70 73 74 80 83 86 90 95 00 01 04 07 08 09 1001 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 16 17 21 22 70 71 72 74 7617 18 19 20 21 26 30 31 36 40 41 46 50
  quangninh279.................07 10 11 13 15 17 20 21 23 25 27 30 31 33 35 37 40 41 43 4593 33 30 25 23 94 20 19 18 17 16
  danvietanhhung.................98 99 01 03 07 08 10 12 16 17 21 25 26 29 30 34 3516 17 21 24 25 26 29 34 38 42 43
  chuoi.................00 01 10 02 20 03 30 05 50 24 42 47 74 79 97 29 92 06 60 0726 62 67 76 17 71 12 21 15 51 10 01 74 47 79 97
  langthangtimso.................82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 96 00 01 02 03 04 05 06 07 0889 91 93 97 98 00 01 03 07 08 11 13 16 17 18 19 21 23 25 27
  TTPL7986.................06 07 09 10 12 15 16 17 18 21 22 24 26 27 29 30 32 33 36 3794 95 96 97 98 99 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 21 26 31 36
  Annhien..................................11 16 61 66 12 21 17 71 76 67 26 62 13 31 18 81 86 68 63 36
  hyvongwin..................................17 18 51 52 53 56 57 58 59 70 71 72 73 76 77 78 79
  HUYEN6879..................................00 01 03 06 07 09 10 13 15 16 17 18 20 23 24 26 27 29 30 33
  lienquan2019..................................08 11 15 16 17 18 19 20 24 26 27 28 33 35 36 37 38 39 42 44
  soiroichot..................................07 08 09 11 17 20 21 22 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 75 80
  thuhuyengirl..................................84 85 86 87 88 89 93 98 03 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  dat128088..................................11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 12 13 14 15 16 17 18 19 10 46
  lodelk..................................01 10 11 66 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  bietphailamsaoday..................................02 04 05 08 10 11 13 14 17 19 20 22 23
  Cauamhanoi..................................08 09 11 12 14 17 18 19 20 22 23 26
  chot10trung1..................................12 14 16 17 20 21 22 54 56 57 60 61 62 64 66 67 70 71 72 74
  chutichhoidong..................................11 12 14 15 16 17 19 21 22
  danhnhothoi..................................94 95 96 97 98 99 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  mrpts..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Npt..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  saptrungtoroi..................................16 17 19 21 22 25 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 43 46 47
  tuandjgj..................................87 88 89 01 02 05 06 07 08 10 11 14 15 16 17 20 23 24
  tuankhang1980..................................72 73 76 78 80 81 82 85 87 89 91 98 05 07 08 12 14 16 17 18
  vietkieudanhlo..................................90 34 33 32 30 93 27 26 25 24 23 94 21 20 18 17 96 16 15 14
  visaolaithe..................................05 06 08 11 13 14 15 17 20 22 23 24 26 75 76 77 78 79 80 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (03/12/2020 at 08:10:49) , Xyz18 (02/12/2020 at 22:08:34)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thanlo3388 : trúng loto 42* 52* 24* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 48* 55* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 48* 20* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 20* 52* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 52* 85** thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 11*** thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 47** 96* thưởng 9000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 48* 85** thưởng 9000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 95** 55* thưởng 30000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 52* 95** thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 17* 24* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 52* 47** thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 28* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 95** thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 48* 42* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 21* 24* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 17* 52* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 96* 64* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 97** 97** thưởng 36000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 95** thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 42* 24* thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 52* 48* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 52* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @babylove : trúng loto 48* thưởng 18000 xu.
  @chuoi : trúng loto 21* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 85** thưởng 80000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 06* thưởng 50000 xu.


  NICK- 24/11 - - 25/11 - - 26/11 - - 27/11 - - 28/11 - - 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 - - 03/12 -
  tuankhang198020* 02*54*14*98* 19*64**46*84** 48*00*47* 74*06*
  anhQuanday........................96*02* 20*84*09*04*68*20**85**
  babylove................................................67* 47*05**04* 89*50**20**48*
  chuoi................................................23*56**01*43*38*21*
  mrpts............................................................88*81*58** 09*17*52*
  chosau18h........................................................................64*07*71*76*
  hyvongwin....................................................................................19*20**97** 97**
  locroitrungdau....................................................................................84*20**95**
  antamwin....................................................................................71*10*55*
  hung83....................................................................................00* 50**74*42* 24*
  thienduong01....................................................................................99*33*52* 48*
  ViettelDaily................................................................................................38*95** 55*
  xosoxmien................................................................................................63*52* 95**
  XS360................................................................................................96*21* 12*
  motobike................................................................................................24*17* 24*
  AnBao................................................................................................32*52* 47**
  sohochaylam................................................................................................33*48*
  minhlonghn................................................................................................71* 14*20*
  DonaldTrump45................................................................................................38*28*
  anquanhnam................................................................................................20**96*
  loveyouloveyou................................................................................................24* 20**95**
  shopeone................................................................................................82*48* 42*
  vhg123................................................................................................71* 74* 47*21* 24*
  mytamido................................................................................................24* 04*20*
  Ronaldo7................................................................................................33*96*
  chot10trung1................................................................................................47*76*
  vungtroisohoc................................................................................................19*17* 52*
  CatLinhHD................................................................................................10* 19*64*
  huyenhuyen................................................................................................63*42*
  anhnumberone................................................................................................20**42*
  haiyen1295................................................................................................19*20*
  Uyennhi2019................................................................................................33*52*
  Cauamhanoi................................................................................................33*96* 64*
  giangmobile................................................................................................14*20*
  thanlo3388............................................................................................................42* 52* 24*
  danhnhothoi............................................................................................................48* 55*
  cutibatlo............................................................................................................20*
  giaosuxoay............................................................................................................76*
  danhlolayvo............................................................................................................24* 42*
  chutichhoidong............................................................................................................48* 20*
  hoisohoc............................................................................................................20*
  TTPL7986............................................................................................................17*
  DINHMINHSON............................................................................................................20* 52*
  ptsmr............................................................................................................28*
  tengteng............................................................................................................64*
  Thuminh............................................................................................................52* 85**
  buihung88............................................................................................................95**
  langthangtimso............................................................................................................64*
  dieuanh96............................................................................................................96*
  HUYEN6879............................................................................................................55*
  baoanhthu............................................................................................................76*
  adayroihihi............................................................................................................11***
  toilatoi7x............................................................................................................47**
  danvietanhhung............................................................................................................24*
  laoquai8866............................................................................................................57*
  MRNam86............................................................................................................12*
  emtapdanhlo............................................................................................................95**
  HoangMinhTu............................................................................................................17*
  hoanghonxanh............................................................................................................24*
  vaobothoi............................................................................................................47** 96*
  HOANG YEN............................................................................................................28*
  ductrinh............................................................................................................52*
  Thuantl............................................................................................................48* 85**
  ElMariachi............................................................................................................17*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @huyenhuyen : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 9 số có 11 thưởng 11111 xu.
  @antamwin : Chốt 10 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 9 số có 11 thưởng 11111 xu.
  @binbinhn : Chốt 11 số có 11 thưởng 9090 xu.
  @chosau18h : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 12 số có 11 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 16 số có 11 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @alololo : Chốt 20 số có 11 thưởng 20000 xu.


  NICK- 30/11 - - 01/12 - - 02/12 - - 03/12 -
  alololo62 63 64 65 68 70 73 74 80 83 86 90 95 00 01 04 07 08 09 1001 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 16 17 21 22 70 71 72 74 7617 18 19 20 21 26 30 31 36 40 41 46 5080 83 87 89 92 93 98 99 01 02 03 07 08 10 11 12 17 20 21 23
  chutichhoidong..................................11 12 14 15 16 17 19 21 2211 13 15 18 19 20 22 25 27 75 77 79 80 81 82 84 85 86 89 90
  vietkieudanhlo..................................90 34 33 32 30 93 27 26 25 24 23 94 21 20 18 17 96 16 15 1499 00 01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 17
  huyenhuyen...................................................94 96 97 01 03 06 10 11 12 14 15 17 19 21 23 24 26 30
  baoanhthu...................................................00 03 05 06 11 15 17 19 20 21 23 26 30 33 35 37 39 41 46 49
  dieuanh96...................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  muahe2019...................................................01 06 07 11 16 17 21 26 27
  antamwin...................................................06 07 09 10 11 12 13 15 16 17
  HaiNam92...................................................09 10 11 12 13 16 19 20 21
  binbinhn...................................................01 02 05 09 10 11 14 18 20 23 27
  chosau18h...................................................97 98 99 01 06 08 09 11 16 18 19 21 26 28 29 31 36 38
  NetCaFe...................................................05 50 16 61 38 83 49 94 27 72 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  vhg123...................................................00 01 02 03 05 07 09 10 11 13 15 17 18 19 31 33 34 35 36 42
  Xyz18...................................................10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 24 26 27 28 30 31 33 34 36 37
  yeusohoc...................................................05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (15/12/2020 at 19:26:54)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kocannoinhieu : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 08* 89* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Giacatdu88 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 09** thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 49* 08* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 04* 40* thưởng 18000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 04* 40* thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 70* 40* thưởng 60000 xu.


  NICK- 29/11 - - 30/11 - - 01/12 - - 02/12 - - 03/12 - - 04/12 -
  mrpts88*81*58** 09*17*52*70* 40*
  antamwin........................71*10*55*15*
  thienduong01........................99*33*52* 48*47*
  AnBao....................................32*52* 47**83*
  minhlonghn....................................71* 14*20*40*
  anquanhnam....................................20**96*04* 40*
  loveyouloveyou....................................24* 20**95**47*
  mytamido....................................24* 04*20*04* 40*
  shopeone....................................82*48* 42*15*
  Ronaldo7....................................33*96*15*
  chot10trung1....................................47*76*35*
  huyenhuyen....................................63*42*07*
  Cauamhanoi....................................33*96* 64*19*
  hoisohoc................................................20*09**
  ptsmr................................................28*19*
  DINHMINHSON................................................20* 52*49* 08*
  tengteng................................................64*55*
  adayroihihi................................................11***07*
  HUYEN6879................................................55*04* 40*
  thanlo3388................................................42* 52* 24*49*
  hoanghonxanh................................................24*07*
  Thuantl................................................48* 85**18*
  kocannoinhieu............................................................09**
  NgocNgoc............................................................18*
  yeusohoc............................................................07*
  thuhuyengirl............................................................55*
  lienquan2019............................................................35*
  timlo2nhay............................................................19*
  visaolaithe............................................................76*
  luonluontop1............................................................83*
  Covid19............................................................07*
  bachthu3nhay............................................................04*
  Xyz18............................................................40*
  vinamilk............................................................15*
  Mualarung2016............................................................49*
  NetCaFe............................................................08* 89*
  hoahuong............................................................67*
  soiroichot............................................................47*
  Axz23............................................................67*
  lode2019............................................................09**
  binbinhn............................................................67*
  khongsothua............................................................19*
  quochuy92............................................................67* 76*
  bababyby............................................................83*
  tuandjgj............................................................19*
  kyniemxua............................................................55*
  danv411............................................................19*
  giahuy912............................................................82*
  cuunon............................................................19*
  saptrungtoroi............................................................67* 76*
  zozozo............................................................83*
  quangninh279............................................................15*
  Hoanglam2006............................................................87*
  Giacatdu88............................................................08*
  consovang............................................................89*
  danlode2k2............................................................09**
  tinhyeucuatoi............................................................55*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoanghonxanh : Chốt 7 số có 49 thưởng 14285 xu.
  @soiroichot : Chốt 8 số có 49 thưởng 12500 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 14 số có 49 thưởng 7142 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 14 số có 49 thưởng 7142 xu.
  @cutibatlo : Chốt 10 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 9 số có 49 thưởng 11111 xu.
  @vinamilk : Chốt 19 số có 49 thưởng 5263 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 20 số có 49 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 9 số có 49 thưởng 33333 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 - - 04/12 -
  vietkieudanhlo90 34 33 32 30 93 27 26 25 24 23 94 21 20 18 17 96 16 15 1499 00 01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 1741 42 45 46 47 49 51 52 55
  vhg123.................00 01 02 03 05 07 09 10 11 13 15 17 18 19 31 33 34 35 36 4210 12 13 14 17 19 27 32 38 44 46 49 51 56 58 59 61 62 63 64
  hoanghonxanh..................................49 50 52 53 55 56 58
  soiroichot..................................41 42 43 45 48 49 50 51
  thuhuyengirl..................................28 29 30 31 36 37 38 39 40 41 46 47 48 49
  consovang..................................49 50 54 55 59 63 64 69 72 73 76 81 82 85 86 90 91 94 95 96
  Mualarung2016..................................00 05 22 36 42 45 46 49 54 56 60 63 65 68 78 82 86 87 89 33
  anhQuanday..................................38 39 45 46 48 49 52 54 55 56 58 59 64 65
  cutibatlo..................................39 40 41 44 45 47 48 49 50 51
  haiyen1295..................................35 39 41 33 42 31 45 46 30 48 49 29 51 28 55 58 25 59 24 60
  locroitrungdau..................................26 28 30 35 39 40 46 48 49 53 55 57 58 59 62 64 66 67 68 75
  thichchotso..................................46 47 49 50 56 57 63 64 65
  vinamilk..................................28 30 31 33 35 37 39 46 48 49 51 53 58 59 60 62 64 66 67
  vuanh886..................................31 25 34 24 35 39 23 41 44 22 45 21 49 50 20 51 19 52 53 15
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cutibatlo : trúng loto 60* 67* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 43* 04* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 96* 37* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 37* 12* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04* 92* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 48* 71* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 74* 60* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 96* 80* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 92* 55* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 91* 19* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 19* 91* thưởng 12000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 92* 01* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 71* 43* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 19* 91* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 24** 68* thưởng 18000 xu.
  @cuunon : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 68* 80* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 59* 12* thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 60* 68* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 38* thưởng 20000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 59* thưởng 20000 xu.
  @mytamido : trúng loto 24** thưởng 40000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 19* thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 24** 12* thưởng 36000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 24** 38* thưởng 45000 xu.


  NICK- 01/12 - - 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 -
  antamwin71*10*55*15*59*
  thienduong0199*33*52* 48*47*24** 38*
  AnBao............32*52* 47**83*38*
  minhlonghn............71* 14*20*40*59*
  mytamido............24* 04*20*04* 40*24**
  loveyouloveyou............24* 20**95**47*19*
  anquanhnam............20**96*04* 40*38*
  shopeone............82*48* 42*15*67*
  Ronaldo7............33*96*15*24** 12*
  Cauamhanoi............33*96* 64*19*60*
  huyenhuyen............63*42*07*74*
  hoisohoc........................20*09**68* 80*
  tengteng........................64*55*43*
  thanlo3388........................42* 52* 24*49*99*
  HUYEN6879........................55*04* 40*59* 12*
  hoanghonxanh........................24*07*68*
  Thuantl........................48* 85**18*60* 68*
  luonluontop1....................................83*91* 19*
  visaolaithe....................................76*99*
  yeusohoc....................................07*60*
  timlo2nhay....................................19*92*
  lienquan2019....................................35*68*
  Xyz18....................................40*74*
  NetCaFe....................................08* 89*34* 43*
  Covid19....................................07*55*
  vinamilk....................................15*19* 91*
  Mualarung2016....................................49*92* 01*
  binbinhn....................................67*43*
  kyniemxua....................................55*71* 43*
  lode2019....................................09**19* 91*
  saptrungtoroi....................................67* 76*24** 68*
  cuunon....................................19*68*
  zozozo....................................83*38*
  giahuy912....................................82*59*
  quangninh279....................................15*92*
  danlode2k2....................................09**96*
  tinhyeucuatoi....................................55*37*
  cutibatlo................................................60* 67*
  vietkieudanhlo................................................43* 04*
  hongtutoan................................................96* 37*
  tuankhang1980................................................43*
  XS360................................................68*
  babylove................................................55*
  anhQuanday................................................05*
  motobike................................................68*
  danhnhothoi................................................99*
  chosau18h................................................59*
  giaosuxoay................................................74*
  minhdiep................................................74*
  chuoi................................................37* 12*
  locroitrungdau................................................99*
  buihung88................................................04* 92*
  Thuminh................................................19*
  muahe2019................................................74*
  toilatoi7x................................................71*
  dieuanh96................................................24**
  nonanoni................................................91* 19*
  alololo................................................55*
  baoanhthu................................................71*
  songque38................................................91*
  thuyanh29................................................37*
  danvietanhhung................................................21* 12*
  happyday................................................99*
  quocanhht................................................37*
  emtapdanhlo................................................99*
  anhnumberone................................................55*
  kiep_lo_de................................................48* 71*
  numoneyee................................................24**
  hung83................................................68*
  Npt................................................60*
  ditimbachthu................................................67*
  niemvuisohoc................................................74* 60*
  vaobothoi................................................96* 80*
  ViettelDaily................................................19*
  vuanh886................................................67*
  vungtroisohoc................................................59*
  chidanh1con................................................92* 55*
  hatay88................................................39*
  kemngot................................................55*
  thichchotso................................................59*
  HaiNam92................................................12* 21*
  giacatgia................................................12* 21*
  haiyen1295................................................91*
  tinhtuoisang................................................92*
  ductrinh................................................05*
  girlcity................................................43* 34*
  giangmobile................................................12*
  dongkhanh1994................................................05*
  Dodonguyen................................................68*
  EM2020................................................91*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @muahe2019 : Chốt 16 số có 05 thưởng 6250 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 14 số có 05 thưởng 7142 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 18 số có 05 thưởng 5555 xu.
  @MRNam86 : Chốt 10 số có 05 thưởng 10000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 18 số có 05 thưởng 5555 xu.
  @quochuy92 : Chốt 12 số có 05 thưởng 8333 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 05 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 18 số có 05 thưởng 22222 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 -
  vietkieudanhlo90 34 33 32 30 93 27 26 25 24 23 94 21 20 18 17 96 16 15 1499 00 01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 1741 42 45 46 47 49 51 52 5590 95 98 00 05 08 10 15 18 20 25 28 30 31 32 33 34 35
  muahe2019...................................................97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 21 24 30
  mytamido...................................................03 04 05 10 11 13 14 16 20 21 23 25 26 74 75 76 80 81 83 84
  xosoxmien...................................................94 95 96 97 98 99 00 03 05 09 12 14 18 19 21 23 27 28 30 32
  dieuanh96...................................................00 01 02 03 04 05 07 08 09 20 21 22 23 25 26 54 55 56 57 58
  tuankhang1980...................................................02 03 05 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 20 21 24 26 30 34
  EM2020...................................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 15 18 23 25 71 72 73 74 75
  kyniemxua...................................................04 05 06 07 08 09 14 15 17 18 23 67 68 69 71 72 78 79 80 81
  anhnumberone...................................................02 05 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20
  Covid19...................................................89 90 92 95 97 98 99 01 05 06 08 09 10 15 18 19 24 25 27 28
  Hoalanrung...................................................97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 17 20 21 22
  MRNam86...................................................05 08 09 20 21 22 23 26 27 28
  N_A_T...................................................03 05 07 25 41 47 48 51 52 58 59 70 71 72 73 74 75 82 83 85
  quocanhht...................................................94 95 96 02 04 05 12 14 16 20 21 22 23 25 28 29 32 34
  quochuy92...................................................05 06 07 10 11 15 17 20 21 24 25 27
  shopeone...................................................85 86 87 89 90 92 94 95 96 97 99 00 02 04 05 06 07 09 20 22
  Thuminh...................................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  thuyanh29...................................................77 80 81 83 87 90 92 93 95 01 02 05 07 10 11 13 17 20 22 23
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @DINHMINHSON : trúng loto 05* 50* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 80* 89* 95* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 89* 79** thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* 16* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 50* 05* 32* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 16* 61* 80* thưởng 18000 xu.
  @chuoi : trúng loto 16* 61* 10* thưởng 18000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 16* 61* thưởng 20000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* 69* thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 56* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 68** thưởng 20000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 84* 89* thưởng 18000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 56* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 80* 85* thưởng 40000 xu.
  @tengteng : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 54* thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 80* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @shopeone : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 06* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 95* thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 32* thưởng 18000 xu.


  NICK- 01/12 - - 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 -
  antamwin71*10*55*15*59*95*
  thienduong0199*33*52* 48*47*24** 38*32*
  AnBao............32*52* 47**83*38*95*
  anquanhnam............20**96*04* 40*38*84*
  shopeone............82*48* 42*15*67*32*
  Ronaldo7............33*96*15*24** 12*84*
  Cauamhanoi............33*96* 64*19*60*06*
  huyenhuyen............63*42*07*74*06*
  hoanghonxanh........................24*07*68*80* 85*
  tengteng........................64*55*43*95*
  thanlo3388........................42* 52* 24*49*99*54*
  HUYEN6879........................55*04* 40*59* 12*80*
  yeusohoc....................................07*60*84* 89*
  Xyz18....................................40*74*50*
  NetCaFe....................................08* 89*34* 43*10*
  timlo2nhay....................................19*92*47*
  vinamilk....................................15*19* 91*50*
  Mualarung2016....................................49*92* 01*56*
  lode2019....................................09**19* 91*79**
  buihung88................................................04* 92*50* 05* 32*
  giaosuxoay................................................74*16* 61* 80*
  chuoi................................................37* 12*16* 61* 10*
  dongkhanh1994................................................05*16* 61*
  babylove................................................55*04* 69*
  minhdiep................................................74*61* 16*
  locroitrungdau................................................99*06*
  dieuanh96................................................24**54*
  nonanoni................................................91* 19*54*
  baoanhthu................................................71*84*
  happyday................................................99*16* 61*
  muahe2019................................................74*47*
  anhnumberone................................................55*54*
  kiep_lo_de................................................48* 71*56*
  hung83................................................68*47*
  Npt................................................60*16*
  vaobothoi................................................96* 80*54*
  chidanh1con................................................92* 55*50* 05*
  niemvuisohoc................................................74* 60*95*
  ViettelDaily................................................19*54*
  vuanh886................................................67*06*
  danvietanhhung................................................21* 12*10*
  quocanhht................................................37*69*
  thichchotso................................................59*61*
  HaiNam92................................................12* 21*50*
  kemngot................................................55*47*
  vietkieudanhlo................................................43* 04*68**
  hatay88................................................39*47*
  haiyen1295................................................91*68**
  girlcity................................................43* 34*79**
  EM2020................................................91*89*
  DINHMINHSON............................................................05* 50*
  chutheanh............................................................80* 89* 95*
  NgocNgoc............................................................10*
  DonaldTrump45............................................................56*
  hyvongwin............................................................54*
  Axz23............................................................50*
  chot10trung1............................................................95*
  TTPL7986............................................................89* 79**
  soiroichot............................................................95*
  Hoalanrung............................................................68**
  xosoxmien............................................................06*
  CatLinhHD............................................................06* 16*
  quochuy92............................................................54*
  MRNam86............................................................89*
  Hoanglam2006............................................................85*
  consovang............................................................89*
  OK6868............................................................79**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cutibatlo : Chốt 14 số có 53 thưởng 7142 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 53 thưởng 5263 xu.
  @hatay88 : Chốt 16 số có 53 thưởng 6250 xu.
  @hongtutoan : Chốt 17 số có 53 thưởng 5882 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 10 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 19 số có 53 thưởng 5263 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Covid19 : Chốt 20 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 53 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 -
  Covid1989 90 92 95 97 98 99 01 05 06 08 09 10 15 18 19 24 25 27 2851 53 49 56 47 57 42 58 40 59 39 60 35 62 30 65 29 66 26 67
  MRNam8605 08 09 20 21 22 23 26 27 2841 42 43 44 45 46 48 49 51 52 53 54 55 56 58 59 61 62 63 64
  N_A_T03 05 07 25 41 47 48 51 52 58 59 70 71 72 73 74 75 82 83 8502 03 13 17 18 20 27 30 31 35 36 53 54 57 58 81 85 86 93 95
  cutibatlo.................35 36 40 42 43 52 53 60 62 63 68 70 71 72
  hoanghonxanh.................00 02 05 08 09 17 19 20 23 26 27 28 32 35 36 37 39 46 50 53
  visaolaithe.................38 43 44 46 47 48 52 53 55 56 57 61 62 64 65 66 70 71 73 74
  chutheanh.................89 98 08 80 58 85 35 53 59 95
  babylove.................53 55 52 50 56 49 47 57 46 59 45 44 70 43 42 72 40 39 73 37
  CatLinhHD.................44 45 46 48 49 51 53 54 55 56 58 59 01 03 04 05 06 08 09 11
  dongkhanh1994.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  hatay88.................34 38 39 42 43 44 48 49 51 52 53 58 59 61 62 68
  hongtutoan.................32 33 35 38 42 43 47 48 52 53 56 57 62 65 66 68 75
  kocannoinhieu.................53 42 54 39 55 37 57 36 58 35 62 32 63 30 64 28 66 27 67 26
  niemvuisohoc.................39 50 53 54 55 57 58 59 62 63
  toilatoi7x.................72 79 71 63 80 62 60 81 59 58 82 57 83 56 55 84 54 53 85
  vungtroisohoc.................50 53 55 57 58 80 82 84 85 87 91 93 94 96 99 00 02 03 05 08
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (06/12/2020 at 21:06:15)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Thuminh : trúng loto 58** 85* 97* thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 18* 28** thưởng 15000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 20* 30* 57* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 92*** thưởng 15000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 29*** 92*** thưởng 18000 xu.
  @danv411 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 92*** thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 92*** thưởng 9000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 09* 28** thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 20* 37* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 29*** 92*** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 09* 82* thưởng 30000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 63* 97* thưởng 18000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 25** thưởng 30000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 58** thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 29*** thưởng 36000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 18* 09* thưởng 24000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thanlo3388 : trúng loto 28** 82* thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 63* 51* thưởng 36000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 25** thưởng 60000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 97* thưởng 30000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 97* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 29*** 92*** thưởng 126000 xu.


  NICK- 01/12 - - 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 - - 07/12 -
  thienduong0199*33*52* 48*47*24** 38*32*29*** 92***
  AnBao............32*52* 47**83*38*95*63* 51*
  Ronaldo7............33*96*15*24** 12*84*25**
  Cauamhanoi............33*96* 64*19*60*06*97*
  huyenhuyen............63*42*07*74*06*97*
  thanlo3388........................42* 52* 24*49*99*54*28** 82*
  Xyz18....................................40*74*50*29***
  Mualarung2016....................................49*92* 01*56*18* 09*
  lode2019....................................09**19* 91*79**51*
  giaosuxoay................................................74*16* 61* 80*09* 82*
  minhdiep................................................74*61* 16*63* 97*
  anhnumberone................................................55*54*25**
  kiep_lo_de................................................48* 71*56*58**
  Npt................................................60*16*82*
  vaobothoi................................................96* 80*54*97*
  chidanh1con................................................92* 55*50* 05*43*
  danvietanhhung................................................21* 12*10*20*
  hatay88................................................39*47*63*
  kemngot................................................55*47*43*
  dongkhanh1994................................................05*16* 61*20*
  DINHMINHSON............................................................05* 50*09* 28**
  chutheanh............................................................80* 89* 95*20* 37*
  TTPL7986............................................................89* 79**63*
  hyvongwin............................................................54*51*
  MRNam86............................................................89*85*
  Hoanglam2006............................................................85*74*
  consovang............................................................89*29*** 92***
  Thuminh........................................................................58** 85* 97*
  minhquang2016........................................................................18* 28**
  N_A_T........................................................................20* 30* 57*
  minhlonghn........................................................................85*
  XS360........................................................................37*
  mytamido........................................................................97*
  Covid19........................................................................74*
  visaolaithe........................................................................25**
  ptsmr........................................................................92***
  danhlolayvo........................................................................25**
  songque38........................................................................20*
  loveyouloveyou........................................................................51*
  toilatoi7x........................................................................30*
  kyniemxua........................................................................85*
  zozozo........................................................................25**
  thuyanh29........................................................................29*** 92***
  danv411........................................................................82*
  giahuy912........................................................................37*
  hoahuong........................................................................09*
  langthangtimso........................................................................37*
  lodelk........................................................................25**
  HOANG YEN........................................................................63*
  Thuantl........................................................................63*
  danlode2k2........................................................................92***
  tinhyeucuatoi........................................................................92***
  Chetvidep6789........................................................................25**
  hongtutoan........................................................................97*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @muahe2019 : Chốt 17 số có 29 thưởng 5882 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 17 số có 29 thưởng 5882 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 12 số có 29 thưởng 8333 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 10 số có 29 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 18 số có 29 thưởng 5555 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 17 số có 29 thưởng 5882 xu.
  @giangmobile : Chốt 19 số có 29 thưởng 5263 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 18 số có 29 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 15 số có 29 thưởng 13333 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @N_A_T : Chốt 20 số có 29 thưởng 15000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 - - 07/12 -
  N_A_T03 05 07 25 41 47 48 51 52 58 59 70 71 72 73 74 75 82 83 8502 03 13 17 18 20 27 30 31 35 36 53 54 57 58 81 85 86 93 9514 15 17 18 25 26 27 28 29 41 62 63 67 69 71 72 73 74 76 81
  hoanghonxanh.................00 02 05 08 09 17 19 20 23 26 27 28 32 35 36 37 39 46 50 5313 14 17 20 23 27 29 31 34 39 40 41 43 44 47 50 53 54 57 59
  toilatoi7x.................72 79 71 63 80 62 60 81 59 58 82 57 83 56 55 84 54 53 8501 02 05 06 09 10 11 15 16 19 20 25 26 29 35
  vungtroisohoc.................50 53 55 57 58 80 82 84 85 87 91 93 94 96 99 00 02 03 05 0800 01 02 04 05 09 10 11 13 15 19 20 22 25 28 29 30 31 35 37
  muahe2019..................................47 31 30 32 33 29 35 38 39 25 40 41 24 42 45 22 49
  baoanhthu..................................22 25 26 27 29 40 43 44 45 47 49 52 53 54 56 58 59 61 62 63
  quochuy92..................................19 21 27 28 29 41 47 48 67 68 69 71 77 78 79 81 87 88 89 91
  thuyanh29..................................51 39 55 38 58 37 59 33 60 31 61 29 64 28 68 24 69 71 21 73
  vinamilk..................................48 50 44 51 42 52 41 56 39 60 38 61 34 62 32 66 29
  HOANG YEN..................................16 61 56 65 01 10 15 51 06 60 29 92
  danlode2k2..................................29 30 31 32 33 34 36 37 38 39
  chidanh1con..................................22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47
  danhnhothoi..................................25 27 28 29 30 33 34 36 37 38 39 42 43 45 46 48 49
  giangmobile..................................83 84 85 86 20 21 22 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 39 40
  happyday..................................21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 39 41 42 48 50 51 57 60 66
  khongsothua..................................50 45 51 42 52 41 55 40 57 29 58 28 59 27 60 25 61 62 22 65
  luonluontop1..................................35 51 34 52 32 54 31 55 30 56 29 58 28 59 26 80 25 81 24 82
  mrpts..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  NgocNgoc..................................02 12 20 21 22 24 27 29 42 72 23 25 26 28 32 52 62 82 89 92
  tengteng..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  TTPL7986..................................15 20 21 22 23 24 26 29 79 80 83 84 85 86 87 88 92 93 94 95
  Uyennhi2019..................................48 47 49 51 42 55 41 57 39 58 38 64 37 65 33 67 32 69 29 73
  ViettelDaily..................................95 98 99 03 04 06 08 09 13 15 16 18 24 25 26 29 33 34
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chot10trung1 : trúng loto 36* 02* 20* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 39** 20* thưởng 15000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 98* 02* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* 20* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 68* 73* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 31* 40* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 73* 37* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 37* 73* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19* 12* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 26* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 79* 68* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 27* 42* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 26* 12* thưởng 18000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 20* 02* 16* thưởng 36000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 92* 50* thưởng 24000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50* 76* thưởng 24000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 37* 73* thưởng 24000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 43* 36* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thanlo3388 : trúng loto 98* 02* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 92* 12* thưởng 42000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 50* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 43* thưởng 24000 xu.


  NICK- 01/12 - - 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 -
  thienduong0199*33*52* 48*47*24** 38*32*29*** 92***43*
  Ronaldo7............33*96*15*24** 12*84*25**92* 12*
  Cauamhanoi............33*96* 64*19*60*06*97*50*
  thanlo3388........................42* 52* 24*49*99*54*28** 82*98* 02*
  lode2019....................................09**19* 91*79**51*43* 36*
  anhnumberone................................................55*54*25**20* 02* 16*
  minhdiep................................................74*61* 16*63* 97*17*
  vaobothoi................................................96* 80*54*97*79*
  kiep_lo_de................................................48* 71*56*58**92* 50*
  danvietanhhung................................................21* 12*10*20*50* 76*
  hatay88................................................39*47*63*37* 73*
  chidanh1con................................................92* 55*50* 05*43*40*
  kemngot................................................55*47*43*40*
  DINHMINHSON............................................................05* 50*09* 28**26* 12*
  TTPL7986............................................................89* 79**63*73*
  MRNam86............................................................89*85*79*
  minhlonghn........................................................................85*76*
  mytamido........................................................................97*92*
  visaolaithe........................................................................25**92*
  danhlolayvo........................................................................25**76*
  songque38........................................................................20*92*
  ptsmr........................................................................92***31*
  toilatoi7x........................................................................30*37* 73*
  loveyouloveyou........................................................................51*19*
  thuyanh29........................................................................29*** 92***73*
  kyniemxua........................................................................85*19* 12*
  danv411........................................................................82*31*
  langthangtimso........................................................................37*43*
  hoahuong........................................................................09*76*
  Thuantl........................................................................63*26*
  tinhyeucuatoi........................................................................92***79* 68*
  danlode2k2........................................................................92***98*
  N_A_T........................................................................20* 30* 57*27* 42*
  hongtutoan........................................................................97*76*
  chot10trung1....................................................................................36* 02* 20*
  baoanhthu....................................................................................39** 20*
  lamlaitudau2020....................................................................................98* 02*
  babylove....................................................................................40*
  anquanhnam....................................................................................02* 20*
  chuoi....................................................................................27*
  locroitrungdau....................................................................................37* 73*
  buihung88....................................................................................40*
  nonanoni....................................................................................16*
  chosau18h....................................................................................37* 73*
  HUYEN6879....................................................................................68* 73*
  motobike....................................................................................20*
  sohochaylam....................................................................................31* 40*
  vinamilk....................................................................................43*
  kocannoinhieu....................................................................................19*
  tengteng....................................................................................79*
  lienquan2019....................................................................................73*
  Axz23....................................................................................27*
  vietkieudanhlo....................................................................................73* 37*
  bachthu3nhay....................................................................................40*
  soiroichot....................................................................................85*
  hoanghonxanh....................................................................................16*
  vuanh886....................................................................................73*
  xosoxmien....................................................................................36*
  binbinhn....................................................................................40*
  Hoalanrung....................................................................................17*
  quochuy92....................................................................................37* 73*
  alololo....................................................................................50*
  girlcity....................................................................................36*
  CatLinhHD....................................................................................50*
  ditimbachthu....................................................................................16*
  quangninh279....................................................................................20*
  tinhtuoisang....................................................................................43*
  ductrinh....................................................................................92*
  bababyby....................................................................................40*
  giacatgia....................................................................................12*
  baycaobayxa....................................................................................73*
  HoangMinhTu....................................................................................17*
  tuandjgj....................................................................................36*
  OK6868....................................................................................19*
  HoangToan....................................................................................19*
  CSGT01....................................................................................20*
  gacon123678....................................................................................79*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : Chốt 11 số có 20 thưởng 9090 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @numoneyee : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @muahe2019 : Chốt 17 số có 20 thưởng 11764 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 19 số có 20 thưởng 10526 xu.


  NICK- 07/12 - - 08/12 -
  muahe201947 31 30 32 33 29 35 38 39 25 40 41 24 42 45 22 4996 98 02 07 08 13 16 17 20 22 23 25 26 29 31 32 34
  baoanhthu22 25 26 27 29 40 43 44 45 47 49 52 53 54 56 58 59 61 62 6315 16 17 18 19 20 25 27 28 35 37 41 45 48 50 51 52 53 54 55
  danlode2k229 30 31 32 33 34 36 37 38 3912 14 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 36 39 41 45 48
  happyday21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 39 41 42 48 50 51 57 60 6600 02 03 06 09 10 11 12 13 15 18 20 22 23 24 27 30 32 33 36
  chidanh1con22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 38 40 41 43 44 46 4715 17 18 20 22 23 24 26 27 29 31 32 33 35 36 38 39 80 81
  chutheanh.................13 31 36 63 25 52 68 86 55 02 20
  consovang.................06 08 09 11 14 15 17 18 20 26 27 35 36 41 45 50 51 53 54 57
  soiroichot.................47 48 49 50 54 60 64 70 74 80 84 90 94 00 04 10 14 20 21 22
  Mualarung2016.................00 20 22 31 33 38 40 59 60 70 71 76 80 81 84 88 89 90 99 27
  Thuminh.................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  numoneyee.................00 04 08 09 10 14 18 19 20 24 28 29 30 34 38
  AnBao.................17 20 25 26 27 29 30 75 76 77 80 83 84 86 87 89 90 92 93 96
  bababyby.................03 05 06 07 09 20 21 23 24 25 27 28 72 73 74 75 76 78 79 81
  Cauamhanoi.................93 95 96 98 99 02 04 05 07 08 17 20 22 23 25 26 32 35 39 40
  giacatgia.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 15 18 19 20 79 81 82 84 88
  girlcity.................06 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 67 68 69 75 76 78 84
  hoahuong.................86 88 89 91 92 93 95 97 98 02 07 15 19 20 22 24 25 28 29 37
  hung83.................01 02 03 06 07 10 11 12 15 17 20 21 22 24 27
  thienduong01.................04 05 07 10 12 13 16 20 21 22 23 25 65 66 67 68 69 70 75 76
  vaobothoi.................91 96 97 98 00 01 05 06 07 10 11 14 15 16 19 20 24 25 28
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @BACH THU : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @4rum : trúng loto 55** thưởng 20000 xu.
  @AnBao : trúng loto 86* 92* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 00* 55** thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 92* 73* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 41* 55** thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @bachthang88 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Axz23 : trúng loto 87* 78* thưởng 20000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 55** 00* 83* thưởng 24000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 00* 55** 73* thưởng 24000 xu.
  @babylove : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 83* 38** thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 38** thưởng 20000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 30** thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 09* 90* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 83* 38** thưởng 27000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 57* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 30** 46* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 38** 83* 42* thưởng 60000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 55** 00* 48* thưởng 60000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 19* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @thanlo3388 : trúng loto 48* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 41* thưởng 24000 xu.


  NICK- 02/12 - - 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 -
  Cauamhanoi33*96* 64*19*60*06*97*50*41*
  thanlo3388............42* 52* 24*49*99*54*28** 82*98* 02*48*
  vaobothoi....................................96* 80*54*97*79*38** 83* 42*
  hatay88....................................39*47*63*37* 73*55** 00* 48*
  anhnumberone....................................55*54*25**20* 02* 16*19*
  MRNam86................................................89*85*79*30** 46*
  minhlonghn............................................................85*76*41*
  songque38............................................................20*92*83* 38**
  kyniemxua............................................................85*19* 12*73*
  loveyouloveyou............................................................51*19*42*
  Thuantl............................................................63*26*41*
  tinhyeucuatoi............................................................92***79* 68*86*
  N_A_T............................................................20* 30* 57*27* 42*57*
  Axz23........................................................................27*87* 78*
  CatLinhHD........................................................................50*55** 00* 83*
  ditimbachthu........................................................................16*00* 55** 73*
  babylove........................................................................40*86*
  chuoi........................................................................27*41*
  buihung88........................................................................40*41*
  locroitrungdau........................................................................37* 73*46*
  nonanoni........................................................................16*41*
  vietkieudanhlo........................................................................73* 37*83* 38**
  sohochaylam........................................................................31* 40*73*
  motobike........................................................................20*54*
  vinamilk........................................................................43*38**
  baoanhthu........................................................................39** 20*09*
  vuanh886........................................................................73*38**
  Hoalanrung........................................................................17*73*
  soiroichot........................................................................85*30**
  hoanghonxanh........................................................................16*48*
  alololo........................................................................50*42*
  bababyby........................................................................40*73*
  baycaobayxa........................................................................73*82*
  quangninh279........................................................................20*42*
  gacon123678........................................................................79*09* 90*
  lamlaitudau2020........................................................................98* 02*92*
  BACH THU....................................................................................41*
  4rum....................................................................................55**
  AnBao....................................................................................86* 92*
  tuankhang1980....................................................................................42*
  Xyz18....................................................................................00*
  NgocNgoc....................................................................................09*
  Mualarung2016....................................................................................19*
  XS360....................................................................................38**
  luonluontop1....................................................................................19*
  yeusohoc....................................................................................10**
  antamwin....................................................................................10**
  cutibatlo....................................................................................92*
  chutheanh....................................................................................03*
  danhnhothoi....................................................................................00* 55**
  dieuanh96....................................................................................86*
  adayroihihi....................................................................................86*
  hung83....................................................................................92* 73*
  DonaldTrump45....................................................................................10**
  quocanhht....................................................................................48*
  timlo2nhay....................................................................................41*
  cuunon....................................................................................54*
  DamVinhHung....................................................................................10**
  vungtroisohoc....................................................................................54*
  zozozo....................................................................................54*
  Uyennhi2019....................................................................................48*
  Hoanglam2006....................................................................................41* 55**
  ViettelDaily....................................................................................54*
  khongsothua....................................................................................92*
  bietphailamsaoday....................................................................................73*
  consovang....................................................................................19*
  numoneyee....................................................................................54*
  mo3cang....................................................................................41*
  EM2020....................................................................................48*
  bachthang88....................................................................................46*
  Emailty....................................................................................73*
  ngandoan....................................................................................73*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vungtroisohoc : Chốt 15 số có 41 thưởng 6666 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 41 thưởng 5263 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @BACH THU : Chốt 1 số có 41 thưởng 100000 xu.
  @Thuantl : Chốt 2 số có 41 thưởng 50000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 11 số có 41 thưởng 9090 xu.
  @zozozo : Chốt 9 số có 41 thưởng 11111 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 11 số có 41 thưởng 9090 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 11 số có 41 thưởng 9090 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 14 số có 41 thưởng 7142 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 12 số có 41 thưởng 8333 xu.
  @tuandjgj : Chốt 17 số có 41 thưởng 5882 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @consovang : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : Chốt 13 số có 41 thưởng 15384 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.


  NICK- 08/12 - - 09/12 -
  consovang06 08 09 11 14 15 17 18 20 26 27 35 36 41 45 50 51 53 54 5726 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56
  numoneyee00 04 08 09 10 14 18 19 20 24 28 29 30 34 3831 33 34 36 39 41 42 43 44 46 48 51 52
  AnBao17 20 25 26 27 29 30 75 76 77 80 83 84 86 87 89 90 92 93 9680 62 61 60 58 81 57 56 53 82 52 51 50 83 48 47 44 42 84 41
  Mualarung201600 20 22 31 33 38 40 59 60 70 71 76 80 81 84 88 89 90 99 2700 18 19 30 40 41 45 48 54 55 56 67 69 70 71 76 81 84 91 25
  vungtroisohoc.................28 40 41 42 43 44 45 47 48 70 71 72 73 74 75
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  Hoalanrung.................14 17 18 19 20 21 23 24 27 28 31 33 34 37 38 39 41 43 44 46
  NgocNgoc.................00 55 19 91 46 64 49 94 16 61 14 41 69 11 66 77 72 82 37 37
  tengteng.................14 15 16 17 19 23 24 25 26 28 29 32 35 38 41 42 50 51 52 53
  ViettelDaily.................00 01 02 03 04 05 06 07 09 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41
  BACH THU.................41
  Thuantl.................41 14
  lamlaitudau2020.................06 10 12 15 21 24 29 30 33 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  thuhuyengirl.................50 48 47 87 45 44 43 41 88 39 38
  zozozo.................41 45 46 47 48 54 59 64 68
  bietphailamsaoday.................48 45 41 36 86 32 31 27 87 25 23
  chot10trung1.................00 01 02 03 05 06 07 08 09 40 41
  kemngot.................03 05 08 11 12 14 17 18 20 21 23 26 27 30 32 35 36 39 41 44
  lode2019.................34 36 38 41 43 45 46 52 54 55 56 59 61 63
  tinhtuoisang.................89 41 29 27 91 25 22 21 92 19 17 15
  tuandjgj.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 35 38 41 44 47 50
  vuanh886.................10 11 12 14 15 16 17 18 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 44
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (12/12/2020 at 22:51:47) , Xyz18 (15/12/2020 at 19:27:14)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này