PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 12/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Nhocvipvnn : trúng loto 00* 01* 93* thưởng 9000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 78** thưởng 6000 xu.
  @Banhbao888 : trúng loto 71* 01* thưởng 6000 xu.
  @SUZUKOBAYASHY : trúng loto 78** thưởng 10000 xu.
  @TienDung : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @anhtin83 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @NBT_99 : trúng loto 06* 26* thưởng 6000 xu.
  @Qatar : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @SoLuuHuong : trúng loto 03* 30* thưởng 20000 xu.
  @Minhchien88 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 55* 91* thưởng 12000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 66* 67* thưởng 12000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 03* 30* thưởng 12000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 85*** thưởng 30000 xu.
  @xin1conLo : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @Nguyenminhtuan6869 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 66* thưởng 15000 xu.
  @V8818 : trúng loto 03* thưởng 9000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 24* 71* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Abacaban : trúng loto 66* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thanhthanh : trúng loto 01* 06* thưởng 36000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 -
  thanhthanh48*54** 06*48* 54*47*06* 48*01* 06*
  Abacaban............29*04*92*77*66*
  thantai368........................36*47*48*71*
  ptsmr....................................32*06*66*
  V8818....................................93*25* 27*03*
  BaoChau....................................57* 75*08* 61*24* 71*
  SoLuuHuong................................................77*03* 30*
  Minhchien88................................................77*55*
  chuoi................................................82* 77*55* 91*
  QuocHung................................................99*66* 67*
  THICHSOICAU................................................48* 84*03* 30*
  Cat_Tuong................................................08*85***
  xin1conLo................................................99* 06*67*
  mrpts................................................06*24*
  Galaxy................................................59**92*
  bactrangtinhdoi................................................14*30*
  Nguyenminhtuan6869................................................03*71*
  Nhocvipvnn............................................................00* 01* 93*
  hihaowen............................................................78**
  Banhbao888............................................................71* 01*
  SUZUKOBAYASHY............................................................78**
  TienDung............................................................67*
  TIMLUCBINH123............................................................06*
  dongkhanh1994............................................................03*
  denbacdotinh............................................................24*
  Thuminh............................................................06*
  Dodonguyen............................................................91*
  CHUTICH............................................................30*
  anhtin83............................................................02*
  Mongbinhthuong_68............................................................96*
  danv411............................................................66*
  NBT_99............................................................06* 26*
  Qatar............................................................03*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @SoLuuHuong : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @Thanh2018 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : Chốt 19 số có 41 thưởng 5263 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @Nguyenminhtuan6869 : Chốt 10 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @taiongthatma : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @Cat_Tuong : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 18 số có 41 thưởng 5555 xu.
  @HaThanhTruc : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bacang : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : Chốt 19 số có 41 thưởng 10526 xu.


  NICK- 09/12 - - 10/12 -
  bacang08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 9804 40 14 41 24 42 34 43 44 66 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  Galaxy02 03 07 08 17 22 23 27 28 52 53 57 58 62 63 68 72 73 77 7816 17 26 37 41 43 46 48 61 62 66 67 71 73 76 78 87 93 96
  SoLuuHuong.................05 08 14 17 23 26 32 35 41 44 50 53 62 69 71 78 80 87 96 99
  Thanh2018.................00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 96
  Chetvidep6789.................11 00 33 55 66 88 38 83 05 50 07 70 14 41 29 92 58 85 36 63
  BaoChau.................04 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 94
  HoaMauDon.................00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 96
  Nguyenminhtuan6869.................14 15 19 25 29 41 51 52 91 92
  taiongthatma.................15 46 51 75 45 12 17 41 27 44 13 45 21 14 01 20 11 53 47 85
  Cat_Tuong.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Chacthang.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chuoi.................23 32 37 73 78 87 28 82 41 14 46 64 69 96 19 91 66 55
  HaThanhTruc.................01 05 10 14 16 24 26 31 35 41 45 50 54 56 61 65 71 90 94 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (11/12/2018 at 16:16:19) , thantai368 (10/12/2018 at 20:39:02)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vhg123 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @School : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 36* 38* thưởng 6000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @taiongthatma : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @Thanh2018 : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @Water77 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Caps : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Dreamlife : trúng loto 73* 86** thưởng 9000 xu.
  @BinhYenFC : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @TranAn123 : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @truongthanhnguyen : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hihaowen : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 86** thưởng 20000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 56* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @Nhocvipvnn : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @QuocHung : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @xin1conLo : trúng loto 86** thưởng 30000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 07* 70* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 14** thưởng 40000 xu.
  @V8818 : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 36* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Abacaban : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.


  NICK- 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 -
  Abacaban29*04*92*77*66*55*
  thantai368............36*47*48*71*36*
  ptsmr........................32*06*66*14**
  V8818........................93*25* 27*03*62*
  QuocHung....................................99*66* 67*11*
  THICHSOICAU....................................48* 84*03* 30*91*
  Cat_Tuong....................................08*85***79*
  xin1conLo....................................99* 06*67*86**
  bactrangtinhdoi....................................14*30*07* 70*
  hihaowen................................................78**43*
  dongkhanh1994................................................03*86**
  Dodonguyen................................................91*12*
  Thuminh................................................06*56*
  danv411................................................66*79*
  Nhocvipvnn................................................00* 01* 93*80*
  vhg123............................................................70*
  Hoalong68dedan............................................................43*
  hongsontnth............................................................43*
  School............................................................73*
  chutheanh............................................................38*
  habongda2002............................................................95*
  HoaMauDon............................................................36* 38*
  TAMMAO............................................................56*
  taiongthatma............................................................56*
  Thanh2018............................................................56*
  kovachin............................................................18*
  Water77............................................................56*
  Chetvidep6789............................................................86**
  Xuanmai12345............................................................14**
  GIACATDU888............................................................95*
  Caps............................................................79*
  Dreamlife............................................................73* 86**
  BinhYenFC............................................................86**
  TranAn123............................................................12* 21*
  truongthanhnguyen............................................................56*
  SONGTHU............................................................38*
  Ad_cu_kho_cuu_nan............................................................79*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Thaibinh56 : Chốt 18 số có 91 thưởng 5555 xu.
  @BinhYenFC : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @THICHSOICAU : Chốt 14 số có 91 thưởng 7142 xu.
  @TranAn123 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chuoi : Chốt 17 số có 91 thưởng 11764 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 -
  chuoi23 32 37 73 78 87 28 82 41 14 46 64 69 96 19 91 66 5560 61 62 63 64 65 66 67 68 69 11 46 96 19 91 17 71
  Thaibinh56.................39 93 48 84 89 98 43 34 37 73 78 87 28 82 23 32 19 91
  BinhYenFC.................51 61 71 81 91 53 63 73 83 93 55 65 75 85 95 57 67 77 87 97
  THICHSOICAU.................00 46 64 19 91 20 02 66 39 93 90 09 36 63
  TranAn123.................00 03 12 19 21 28 30 37 46 49 55 58 64 67 73 76 82 85 91 94
  danv411.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  CHUTICH.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  dongkhanh1994.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  NetCaFe.................00 08 17 19 26 28 35 37 44 46 53 55 62 64 71 73 80 82 91 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/12/2018 at 20:25:53)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 32* 23** thưởng 15000 xu.
  @Qatar : trúng loto 32* 23** thưởng 15000 xu.
  @Lamhangphongthu : trúng loto 15* 51* thưởng 10000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @Songlotuthude : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @Quyly : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Minhchien88 : trúng loto 15* 41* thưởng 6000 xu.
  @Banhbao888 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 32* 23** thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @KINGHUNG : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @VUTUANLINH : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @School : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* 40* thưởng 12000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @Dreamlife : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @Nhocvipvnn : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @THICHSOICAU : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Abacaban : trúng loto 81* 61* thưởng 42000 xu.


  NICK- 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 - - 12/12 -
  Abacaban29*04*92*77*66*55*81* 61*
  THICHSOICAU....................................48* 84*03* 30*91*22*
  bactrangtinhdoi....................................14*30*07* 70*41*
  dongkhanh1994................................................03*86**85*
  Thuminh................................................06*56*97*
  Nhocvipvnn................................................00* 01* 93*80*96*
  School............................................................73*15* 51*
  chutheanh............................................................38*11* 40*
  Chetvidep6789............................................................86**89*
  GIACATDU888............................................................95*32*
  Dreamlife............................................................73* 86**08*
  Npt........................................................................32* 23**
  Qatar........................................................................32* 23**
  Lamhangphongthu........................................................................15* 51*
  xauzai88........................................................................89*
  Songlotuthude........................................................................81*
  Quyly........................................................................79*
  Minhchien88........................................................................15* 41*
  Banhbao888........................................................................22*
  SoLuuHuong........................................................................61*
  chuoi........................................................................96*
  denbacdotinh........................................................................32* 23**
  NgocNgoc........................................................................61*
  thanhthanh........................................................................05*
  mrpts........................................................................61*
  Galaxy........................................................................51*
  Chi3uTjm2208........................................................................99*
  KINGHUNG........................................................................41*
  Hoiyeulo........................................................................69*
  VUTUANLINH........................................................................81*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 19 số có 40 thưởng 5263 xu.
  @TienDung : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.


  NICK- 12/12 -
  denbacdotinh31 32 34 35 37 38 40 43 46 49 50 53 56 59 61 62 64 65 67 68
  chutheanh11 66 16 61 04 40 54 45 59 95 09 90 42 24 29 92 79 97 74 47
  Dodonguyen40 13 31 59 95 68 86 50 69 96 87 60 15 97 80 26 62 35 53
  TienDung00 03 10 13 20 23 30 33 40 43 50 53 60 63 70 73 80 83 90 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/12/2018 at 20:26:07) , chutheanh (13/12/2018 at 15:28:58)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hihaowen : trúng loto 68* 58* 86* thưởng 9000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 71* 84* thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 17* 71* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 92** 94* thưởng 9000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 57* 58* thưởng 6000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @taiongthatma : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Thanh2018 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @Kaido : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @diep1990 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @ngocgiatrang : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 16* 17* thưởng 20000 xu.
  @Songlotuthude : trúng loto 03* thưởng 6000 xu.
  @Quyly : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Minhchien88 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @VUTUANLINH : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Chetvidep6789 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 92** thưởng 24000 xu.
  @Nhocvipvnn : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 -
  Thuminh06*56*97*92**
  Nhocvipvnn00* 01* 93*80*96*24*
  Chetvidep6789............86**89*69*
  GIACATDU888............95*32*71*
  Npt........................32* 23**16* 17*
  Songlotuthude........................81*03*
  Quyly........................79*86*
  Minhchien88........................15* 41*24*
  NgocNgoc........................61*24*
  Galaxy........................51*94*
  VUTUANLINH........................81*75*
  Hoiyeulo........................69*68*
  hihaowen....................................68* 58* 86*
  thantai368....................................71* 84*
  CHUTICH....................................17* 71*
  minhquang2016....................................86*
  QuocHung....................................94*
  vhg123....................................92** 94*
  Mrlonely_V2....................................68* 86*
  HoaMauDon....................................57* 58*
  TAMMAO....................................75*
  taiongthatma....................................68*
  Water77....................................58*
  Thanh2018....................................84*
  Kaido....................................26*
  ngaoducacmien123....................................39*
  diep1990....................................05*
  ngocgiatrang....................................83**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TranAn123 : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @CHUTICH : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Mrlonely_V2 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @Minhchien88 : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @Npt : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @SUZUKOBAYASHY : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.


  NICK- 13/12 -
  TranAn12307 17 27 37 47 57 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 87 97
  CHUTICH10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91
  HoaMauDon10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  NetCaFe03 08 12 17 21 26 30 35 44 49 53 58 62 67 71 76 80 85 94 99
  Mrlonely_V202 07 12 17 20 21 25 26 33 38 52 57 62 67 70 71 75 76 83 88
  hoangminh241012 21 17 71 26 62 67 76 09 90
  Minhchien8800 11 22 33 44 55 66 77 88 99 12 21 38 83 49 94 17 71
  Npt10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  SUZUKOBAYASHY12 21 17 71 26 62 67 76 13 31 18 81 36 63 68 86 16 61 35 53
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/12/2018 at 20:26:28)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @sodeluontruot : trúng loto 88** thưởng 20000 xu.
  @Abacaban : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @SUZUKOBAYASHY : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @V8818 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @xin1conLo : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @Hailong_Dragon : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @TienDung : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @Qatar : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @Nguyenminhtuan6869 : trúng loto 88** thưởng 10000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @truongthanhnguyen : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @hoangtuong : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @wiz_khalifa : trúng loto 77* 88** thưởng 9000 xu.
  @gau02 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hihaowen : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 41** thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Quyly : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @Minhchien88 : trúng loto 88** thưởng 18000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 02* 88** thưởng 27000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 83** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Chetvidep6789 : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 -
  Thuminh06*56*97*92**74*
  Chetvidep6789............86**89*69*24*
  Quyly........................79*86*15*
  Minhchien88........................15* 41*24*88**
  NgocNgoc........................61*24*02* 88**
  Galaxy........................51*94*77*
  Hoiyeulo........................69*68*83**
  hihaowen....................................68* 58* 86*02*
  thantai368....................................71* 84*41**
  minhquang2016....................................86*77*
  CHUTICH....................................17* 71*74*
  Water77....................................58*87*
  sodeluontruot................................................88**
  Abacaban................................................07*
  THICHSOICAU................................................50*
  ptsmr................................................32*
  hongsontnth................................................84*
  SUZUKOBAYASHY................................................21*
  Cat_Tuong................................................92*
  dongkhanh1994................................................77*
  thanhthanh................................................41**
  V8818................................................07*
  SoLuuHuong................................................32*
  lodelk................................................17*
  xin1conLo................................................74*
  denbacdotinh................................................54**
  BaoChau................................................32*
  Hailong_Dragon................................................06**
  hoangminh2410................................................77*
  TienDung................................................41**
  Qatar................................................41**
  Nguyenminhtuan6869................................................88**
  Xuanmai12345................................................17*
  Chacthang................................................20*
  truongthanhnguyen................................................87*
  hoangtuong................................................17*
  wiz_khalifa................................................77* 88**
  gau02................................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Nguyenminhtuan6869 : Chốt 6 số có 88 thưởng 16666 xu.
  @Cat_Tuong : Chốt 19 số có 88 thưởng 5263 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @Caps : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @School : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @thanhthanh : Chốt 19 số có 88 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Minhchien88 : Chốt 17 số có 88 thưởng 11764 xu.


  NICK- 13/12 - - 14/12 -
  Minhchien8800 11 22 33 44 55 66 77 88 99 12 21 38 83 49 94 17 7101 10 11 22 33 44 55 66 77 88 99 09 90 89 98 76 67
  Nguyenminhtuan6869.................63 68 69 88 93 97
  Cat_Tuong.................08 18 28 38 48 58 68 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 98
  denbacdotinh.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  Caps.................01 06 10 15 24 29 33 38 42 47 51 56 60 65 74 79 83 88 92 97
  School.................23 32 28 82 73 37 78 87 33 38 83 88 08 80 58 85 39 93 84 48
  thanhthanh.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  vhg123.................00 01 05 10 13 16 21 33 41 42 49 55 56 66 70 75 85 87 88 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (17/12/2018 at 15:45:59)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mamalanlan : trúng loto 81* thưởng 10000 xu.
  @hongnhung06 : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 31* 50* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @anhtin83 : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @TranAn123 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @Lamhangphongthu : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @diep1990 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @Quangkhai_dn_hh : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @Virus : trúng loto 20* 30* thưởng 6000 xu.
  @Giang_A_Tang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Abacaban : trúng loto 50* 12* thưởng 12000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @SUZUKOBAYASHY : trúng loto 78* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 03* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 78* thưởng 6000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @xin1conLo : trúng loto 78* thưởng 10000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @TienDung : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @Hailong_Dragon : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @hoangtuong : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @wiz_khalifa : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hihaowen : trúng loto 80* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Quyly : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 81* thưởng 18000 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 -
  Thuminh06*56*97*92**74*81*
  Quyly........................79*86*15*89*
  hihaowen....................................68* 58* 86*02*80*
  Abacaban................................................07*50* 12*
  THICHSOICAU................................................50*83*
  hongsontnth................................................84*48*
  SUZUKOBAYASHY................................................21*78*
  ptsmr................................................32*96*
  thanhthanh................................................41**03*
  denbacdotinh................................................54**78*
  SoLuuHuong................................................32*89*
  lodelk................................................17*89*
  xin1conLo................................................74*78*
  hoangminh2410................................................77*50*
  TienDung................................................41**59*
  Hailong_Dragon................................................06**06*
  hoangtuong................................................17*71*
  wiz_khalifa................................................77* 88**77*
  mamalanlan............................................................81*
  hongnhung06............................................................83*
  vhg123............................................................31* 50*
  bactrangtinhdoi............................................................06*
  GIACATDU888............................................................83*
  Dodonguyen............................................................54*
  chuoi............................................................78*
  Npt............................................................96*
  Hoalong68dedan............................................................31*
  habongda2002............................................................31*
  anhtin83............................................................28*
  kovachin............................................................06*
  A_777............................................................77*
  TranAn123............................................................31*
  danv411............................................................59*
  xoay............................................................83*
  Lamhangphongthu............................................................14*
  diep1990............................................................96*
  Quangkhai_dn_hh............................................................28*
  HaThanhTruc............................................................31*
  Virus............................................................20* 30*
  Giang_A_Tang............................................................89*
  HoangToan............................................................54*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TranAn123 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @TienDung : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.
  @leoanhduc : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.
  @diep1990 : Chốt 14 số có 50 thưởng 7142 xu.
  @HaThanhTruc : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 50 thưởng 10000 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 -
  denbacdotinh20 21 22 23 24 25 26 27 28 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9001 02 03 04 05 06 07 08 09 00 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  TranAn123.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  hoangminh2410.................05 50 00 55 16 61 27 72 49 94
  danv411.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Dodonguyen.................19 91 28 46 55 20 39 93 11 40 13 95 68 22 50 14 41 23 32 96
  TienDung.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  leoanhduc.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 54 55 56 57 58 59
  diep1990.................05 50 14 41 23 32 69 96 78 87 39 93 58 85
  HaThanhTruc.................00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 96
  Galaxy.................00 02 03 05 07 08 20 25 30 30 50 52 53 55 57 58 70 75 80 85
  SoLuuHuong.................05 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  leoanhduc (16/12/2018 at 09:07:25) , thantai368 (17/12/2018 at 15:46:06)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @DonaldTrump45 : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @Minhchien88 : trúng loto 13** thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @V8818 : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 65* 53* thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @truongthanhnguyen : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @KINGHUNG : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @mat_tat_ca : trúng loto 79* 93* thưởng 6000 xu.
  @0836214333 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @NGOKINH : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @SONTUNG_MTP : trúng loto 93* 95* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @diep1990 : trúng loto 58* 90* thưởng 20000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 10* 90* thưởng 12000 xu.
  @Lamhangphongthu : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.
  @Quangkhai_dn_hh : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @THICHSOICAU : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @wiz_khalifa : trúng loto 10* 30* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hihaowen : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Quyly : trúng loto 10* 65* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 79* thưởng 21000 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 -
  Thuminh06*56*97*92**74*81*79*
  Quyly........................79*86*15*89*10* 65*
  hihaowen....................................68* 58* 86*02*80*95*
  THICHSOICAU................................................50*83*00*
  hongsontnth................................................84*48*30*
  thanhthanh................................................41**03*17*
  wiz_khalifa................................................77* 88**77*10* 30*
  diep1990............................................................96*58* 90*
  vhg123............................................................31* 50*58*
  Dodonguyen............................................................54*71*
  chuoi............................................................78*75*
  bactrangtinhdoi............................................................06*10*
  habongda2002............................................................31*90*
  Npt............................................................96*63*
  danv411............................................................59*61*
  A_777............................................................77*10* 90*
  Lamhangphongthu............................................................14*18*
  Quangkhai_dn_hh............................................................28*61*
  DonaldTrump45........................................................................75*
  Minhchien88........................................................................13**
  Galaxy........................................................................75*
  V8818........................................................................53*
  chutheanh........................................................................65* 53*
  Water77........................................................................65*
  TIMLUCBINH123........................................................................00*
  truongthanhnguyen........................................................................10*
  KINGHUNG........................................................................98*
  mat_tat_ca........................................................................79* 93*
  0836214333........................................................................95*
  NGOKINH........................................................................10*
  SONTUNG_MTP........................................................................93* 95*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Mrlonely_V2 : Chốt 17 số có 10 thưởng 5882 xu.
  @chutheanh : Chốt 17 số có 10 thưởng 5882 xu.
  @SUZUKOBAYASHY : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.


  NICK- 16/12 -
  Mrlonely_V203 05 07 10 15 16 18 23 25 26 40 55 56 80 83 85 87
  chutheanh65 56 06 60 01 10 15 51 53 35 58 85 03 30 08 80 44
  SUZUKOBAYASHY16 61 13 31 18 81 36 63 68 86 14 41 19 91 46 64 69 96 01 10
  dongkhanh199401 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  thantai36812 21 01 10 33 38 83 30 03 46 64 28 82 37 73 14 41 86 68 67
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  leoanhduc (17/12/2018 at 15:15:22) , thantai368 (17/12/2018 at 15:46:18)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Nguyenminhtuan6869 : trúng loto 60* 06* thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 06* 60* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 24* 28* thưởng 10000 xu.
  @SUZUKOBAYASHY : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 32** thưởng 6000 xu.
  @xin1conLo : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 32** thưởng 6000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 66* 67* thưởng 6000 xu.
  @School : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @Hailong_Dragon : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Nhocvipvnn : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 32** thưởng 6000 xu.
  @hoangtuong : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @VUTUANLINH : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Chimsedimua : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 30* 24* thưởng 6000 xu.
  @CHONG_THUMINH : trúng loto 17* 37* thưởng 6000 xu.
  @Buivantu1988 : trúng loto 32** 20** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Minhchien88 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @0836214333 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 81* thưởng 15000 xu.
  @Quangkhai_dn_hh : trúng loto 32** thưởng 30000 xu.
  @A_777 : trúng loto 66* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @THICHSOICAU : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @wiz_khalifa : trúng loto 66* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 30* 79* thưởng 48000 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 -
  Thuminh06*56*97*92**74*81*79*30* 79*
  THICHSOICAU................................................50*83*00*60*
  hongsontnth................................................84*48*30*06*
  wiz_khalifa................................................77* 88**77*10* 30*66*
  chuoi............................................................78*75*30*
  danv411............................................................59*61*81*
  Quangkhai_dn_hh............................................................28*61*32**
  A_777............................................................77*10* 90*66*
  Minhchien88........................................................................13**19*
  TIMLUCBINH123........................................................................00*81*
  0836214333........................................................................95*79*
  Nguyenminhtuan6869....................................................................................60* 06*
  Hoiyeulo....................................................................................06* 60*
  xoay....................................................................................24* 28*
  SUZUKOBAYASHY....................................................................................37*
  denbacdotinh....................................................................................32**
  xin1conLo....................................................................................20**
  HoaMauDon....................................................................................06*
  NgocNgoc....................................................................................94*
  ptsmr....................................................................................32**
  mamalanlan....................................................................................32**
  CHUTICH....................................................................................66* 67*
  School....................................................................................67*
  hoangminh2410....................................................................................06*
  Hailong_Dragon....................................................................................67*
  Nhocvipvnn....................................................................................80*
  Xuanmai12345....................................................................................32**
  hoangtuong....................................................................................17*
  NetCaFe....................................................................................06*
  VUTUANLINH....................................................................................60*
  Chimsedimua....................................................................................65*
  HoangToan....................................................................................30* 24*
  CHONG_THUMINH....................................................................................17* 37*
  Buivantu1988....................................................................................32** 20**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @Minhchien88 : Chốt 15 số có 65 thưởng 6666 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @NGUYENHUNG : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @0836214333 : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.


  NICK- 17/12 -
  hoangminh241001 10 06 60 15 51 56 65 09 90
  Minhchien8806 62 67 13 31 14 41 60 66 61 63 64 65 68 69
  HoaMauDon50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  NGUYENHUNG60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  083621433360 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  mrpts60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Thuminh06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/12/2018 at 21:38:54)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Quyly : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 77** thưởng 10000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 39* 36* thưởng 6000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @TienDung : trúng loto 49* 83** thưởng 9000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @diep1990 : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @Caps : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @TranAn123 : trúng loto 57** 75* thưởng 9000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @hongnhung06 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @JAV : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @ngonlualanhleo : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @Nguyenduy9999 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Nhocvipvnn : trúng loto 10* 16* 92* thưởng 18000 xu.
  @SUZUKOBAYASHY : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @xin1conLo : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @THICHSOICAU : trúng loto 10* 01* thưởng 30000 xu.
  @wiz_khalifa : trúng loto 77** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 01* 10* thưởng 54000 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 - - 18/12 -
  Thuminh06*56*97*92**74*81*79*30* 79*01* 10*
  THICHSOICAU................................................50*83*00*60*10* 01*
  wiz_khalifa................................................77* 88**77*10* 30*66*77**
  Nhocvipvnn....................................................................................80*10* 16* 92*
  SUZUKOBAYASHY....................................................................................37*39*
  denbacdotinh....................................................................................32**39*
  xin1conLo....................................................................................20**65*
  Hoiyeulo....................................................................................06* 60*64*
  Quyly................................................................................................21*
  hihaowen................................................................................................77**
  thantai368................................................................................................92*
  chutheanh................................................................................................36*
  vhg123................................................................................................09*
  dongkhanh1994................................................................................................77**
  SoLuuHuong................................................................................................39* 36*
  habongda2002................................................................................................64*
  TienDung................................................................................................49* 83**
  Hoalong68dedan................................................................................................64*
  diep1990................................................................................................94*
  Caps................................................................................................64*
  TranAn123................................................................................................57** 75*
  Chacthang................................................................................................76*
  mrpts................................................................................................36*
  hongnhung06................................................................................................49*
  Chi3uTjm2208................................................................................................39*
  HaThanhTruc................................................................................................64*
  JAV................................................................................................09*
  ngonlualanhleo................................................................................................77**
  Nguyenduy9999................................................................................................92*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @Galaxy : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @thantai368 : Chốt 18 số có 15 thưởng 5555 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.


  NICK- 18/12 -
  dongkhanh199401 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  Galaxy01 07 10 11 13 15 16 18 27 31 37 51 61 70 72 73 78 81 87
  thantai36889 98 08 80 15 51 35 53 27 72 17 71 67 76 48 84 22 77
  vhg12300 01 02 03 06 08 11 12 15 20 23 25 26 28 30 31 32 39 40 48
  Hoalong68dedan15 51 23 32 36 63 37 73 78 87 47 74 24 42 29 92 49 94 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/12/2018 at 21:38:39)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/12/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Abacaban : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 03* 28* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @V8818 : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @Nguyenminhtuan6869 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Banhbao888 : trúng loto 05* 07* thưởng 6000 xu.
  @Hailong_Dragon : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 35** thưởng 6000 xu.
  @Kaido : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @Virus : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @NGUYEN_MANH_HAI : trúng loto 45** 71* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hihaowen : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @TienDung : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @Caps : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @JAV : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @ngonlualanhleo : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Nhocvipvnn : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @wiz_khalifa : trúng loto 71* thưởng 18000 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 - - 18/12 - - 19/12 -
  wiz_khalifa77* 88**77*10* 30*66*77**71*
  Nhocvipvnn....................................80*10* 16* 92*20*
  hihaowen................................................77**05*
  thantai368................................................92*71*
  chutheanh................................................36*58*
  TienDung................................................49* 83**71*
  Caps................................................64*99*
  HaThanhTruc................................................64*71*
  JAV................................................09*71*
  ngonlualanhleo................................................77**20*
  Abacaban............................................................03*
  hongsontnth............................................................03* 28*
  chuoi............................................................73*
  NgocNgoc............................................................71*
  bactrangtinhdoi............................................................99*
  Dodonguyen............................................................71*
  TAMMAO............................................................99*
  CHUTICH............................................................03*
  V8818............................................................09**
  Nguyenminhtuan6869............................................................07*
  BaoChau............................................................20*
  Banhbao888............................................................05* 07*
  Hailong_Dragon............................................................49*
  kovachin............................................................07*
  TIMLUCBINH123............................................................89*
  A_777............................................................05* 50*
  Mrlonely_V2............................................................20*
  NetCaFe............................................................03*
  HoangToan............................................................35**
  Kaido............................................................26*
  Virus............................................................71*
  NGUYEN_MANH_HAI............................................................45** 71*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @SoLuuHuong : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @TranAn123 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @Kaido : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.


  NICK- 19/12 -
  SoLuuHuong02 07 11 16 20 25 34 39 43 48 52 57 61 66 70 75 84 89 93 98
  TranAn12302 03 11 12 20 21 30 39 48 49 57 58 66 67 75 76 84 85 93 94
  Kaido07 15 16 17 22 44 55 60 61 62 65 67 70 71 72 75 76 77 78 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec