PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 12/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/12/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hongsontnth : trúng loto 78* 23** 53* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 80* 90* thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng loto 44* 45* thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 71* 81* thưởng 6000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 25* 44* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @0969688995 : trúng loto 23** 25* thưởng 9000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 19* 21* thưởng 6000 xu.
  @T1982 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Haphamhuyen : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @0868702463 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @DemolishCouncil : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @PhiHai : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 23** thưởng 12000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 78* 23** thưởng 18000 xu.
  @0965796268 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @tanhung_27 : trúng loto 78* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tocvanghoe : trúng loto 25* 94* thưởng 18000 xu.
  @lodelk : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @bacang : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @SUBIN125 : trúng loto 09* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 23** 25* thưởng 45000 xu.
  @Duchy95 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @End_303 : trúng loto 04* thưởng 24000 xu.


  NICK- 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 -
  End_30319*08*26* 27*80**01* 24*37**39* 41*04*
  denbacdotinh....................................25**24*23*24* 26*23** 25*
  Duchy95....................................30*31*31*28*44*
  tocvanghoe............................................................23*68*25* 94*
  lodelk............................................................23*00* 52* 22*21*
  bacang............................................................23*52* 00*21*
  SUBIN125............................................................23*76*09*
  PhiHai........................................................................22* 72*21*
  DINHMINHSON........................................................................72* 68*23**
  yingyang07........................................................................19*19*
  Chacthang........................................................................54** 52*59*
  minhquang2016........................................................................72*21*
  VANG_EMNHAQUE........................................................................68* 41*78* 23**
  0965796268........................................................................41*25*
  tanhung_27........................................................................68*78*
  hongsontnth....................................................................................78* 23** 53*
  Npt....................................................................................80* 90*
  Water77....................................................................................44* 45*
  Annhien....................................................................................99**
  BAOTHANHTHIEN....................................................................................78*
  A_777....................................................................................71* 81*
  tuanlo....................................................................................25* 44*
  Chetvidep6789....................................................................................45*
  mrpts....................................................................................59*
  mrtran0485....................................................................................80*
  Thaibinh56....................................................................................19*
  chieuluontimmai....................................................................................44*
  chinhhongvan....................................................................................06*
  longhoang1970....................................................................................80*
  0969688995....................................................................................23** 25*
  Hientnsteel....................................................................................19* 21*
  T1982....................................................................................19*
  Haphamhuyen....................................................................................21*
  0868702463....................................................................................44*
  DemolishCouncil....................................................................................80*
  LaoLoGL....................................................................................78*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Joker : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @End_303 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chieuluontimmai : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.


  NICK- 10/12 -
  Joker40 45 90 95 78 87 23 32 50 07 70 80 88 89 79 73 91 98
  End_30305 50 14 41 23 32 69 96 78 87 60 06 15 51 24 42 33 88 79 97
  Galaxy12 14 19 22 23 26 28 32 37 46 64 67 69 73 76 77 78 82 87 96
  chieuluontimmai01 10 12 21 23 32 34 43 45 54 56 65 67 76 78 87 89 98 09 90
  lodelk08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 98
  thantai36808 18 28 38 48 58 68 78 88 98 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  chinh168948299727 67 69 89 90 01 05 03 45 43 49 41 83 85 12 74 78 98
  Dodonguyen12 21 67 76 05 50 14 41 23 32 96 78 19 28 73 46 64 60 15 24
  Hoalong68dedan26 62 17 71 02 20 45 54 47 74 67 76 78 87 58 85 03 30 36 63
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/12/2017 at 22:14:41) , thantai368 (11/12/2017 at 07:43:00) , Nguyenhaison (15/12/2017 at 03:55:46) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 07:14:24)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/12/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoainamle : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 88** 42* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @chuotnhat16hn : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @saomai : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @Duonglong : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @jinpichel : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @LamGiauKDe : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @ruador : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 03* thưởng 10000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 03* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @0965796268 : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.
  @tanhung_27 : trúng loto 19** 03* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 71* 52* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @End_303 : trúng loto 66* thưởng 27000 xu.


  NICK- 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 -
  End_30319*08*26* 27*80**01* 24*37**39* 41*04*66*
  lodelk............................................................23*00* 52* 22*21*52*
  bacang............................................................23*52* 00*21*71* 52*
  0965796268........................................................................41*25*19**
  tanhung_27........................................................................68*78*19** 03*
  Water77....................................................................................44* 45*88**
  BAOTHANHTHIEN....................................................................................78*66*
  A_777....................................................................................71* 81*11*
  mrpts....................................................................................59*60*
  Thaibinh56....................................................................................19*21*
  longhoang1970....................................................................................80*03*
  mrtran0485....................................................................................80*46*
  Hientnsteel....................................................................................19* 21*03*
  hoainamle................................................................................................35*
  Joker................................................................................................88** 42*
  chutheanh................................................................................................55*
  danv411................................................................................................60*
  chuotnhat16hn................................................................................................52*
  GioCuonMayTan................................................................................................42*
  saomai................................................................................................19**
  Duonglong................................................................................................62*
  jinpichel................................................................................................38*
  LamGiauKDe................................................................................................19**
  ruador................................................................................................11*
  Senon2017................................................................................................52*
  thonuoilo................................................................................................09*
  Mrlonely_V2................................................................................................75*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Npt : Chốt 10 số có 60 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @chuotnhat16hn : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.
  @ATULA_6789 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : Chốt 12 số có 60 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @End_303 : Chốt 19 số có 60 thưởng 10526 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 60 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 -
  End_30305 50 14 41 23 32 69 96 78 87 60 06 15 51 24 42 33 88 79 9760 06 15 51 24 42 36 63 64 46 65 56 66 67 76 68 86 69 96
  thantai36808 18 28 38 48 58 68 78 88 98 00 10 20 30 40 50 60 70 80 9000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  Npt.................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  Thuminh.................01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  chuotnhat16hn.................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  ATULA_6789.................01 05 10 13 19 20 22 32 50 51 52 53 60 64 65 70 72 80 84 93
  Chetvidep6789.................45 54 15 51 37 50 60 40 04 66 63 36 53 35 65 56 18 31 13 18
  TIMLUCBINH123.................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90 87
  VANG_EMNHAQUE.................60 63 64 65 73 74 79 45 46 47 54 56 83 90 97 06 09 36 37 38
  hongsontnth.................15 08 94 60 98 02 12 21 71 17 26 62
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/12/2017 at 22:14:46) , thantai368 (12/12/2017 at 15:21:10) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 07:14:30)
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thantai368 : trúng loto 48* 67* 76* thưởng 9000 xu.
  @ATULA_6789 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 24** thưởng 20000 xu.
  @TUANPHAT123 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @thuongcong89 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 69** 73* thưởng 9000 xu.
  @0969688995 : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 89* 68** thưởng 9000 xu.
  @3888_GROUP : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @dapchet : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @coppertd : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoainamle : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @Joker : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 79* 89* thưởng 12000 xu.
  @ruador : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mrtran0485 : trúng loto 67* 76* thưởng 30000 xu.
  @Water77 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 68** thưởng 30000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @0965796268 : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @End_303 : trúng loto 49* 48* thưởng 60000 xu.


  NICK- 03/12 - - 04/12 - - 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 - - 12/12 -
  End_30319*08*26* 27*80**01* 24*37**39* 41*04*66*49* 48*
  0965796268........................................................................41*25*19**55*
  mrtran0485....................................................................................80*46*67* 76*
  Water77....................................................................................44* 45*88**43*
  BAOTHANHTHIEN....................................................................................78*66*89*
  longhoang1970....................................................................................80*03*68**
  Hientnsteel....................................................................................19* 21*03*67*
  hoainamle................................................................................................35*68**
  Joker................................................................................................88** 42*24**
  GioCuonMayTan................................................................................................42*79* 89*
  ruador................................................................................................11*69**
  thonuoilo................................................................................................09*73*
  thantai368............................................................................................................48* 67* 76*
  ATULA_6789............................................................................................................99*
  galoto1234............................................................................................................24**
  TUANPHAT123............................................................................................................99*
  thuongcong89............................................................................................................67*
  Toanthang689............................................................................................................73*
  tocvanghoe............................................................................................................68**
  DINHMINHSON............................................................................................................81*
  yingyang07............................................................................................................89*
  tuanlo............................................................................................................10*
  minhquang2016............................................................................................................42*
  denbacdotinh............................................................................................................24**
  Chacthang............................................................................................................05*
  chieuluontimmai............................................................................................................43*
  VANG_EMNHAQUE............................................................................................................69** 73*
  0969688995............................................................................................................67* 76*
  Thuminh............................................................................................................89* 68**
  3888_GROUP............................................................................................................43*
  dapchet............................................................................................................89*
  Hoalong68dedan............................................................................................................43*
  coppertd............................................................................................................69**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @xauzai88 : Chốt 10 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @coppertd : Chốt 10 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @ruador : Chốt 4 số có 49 thưởng 25000 xu.
  @3xxx : Chốt 8 số có 49 thưởng 12500 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ATULA_6789 : Chốt 20 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 49 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @End_303 : Chốt 18 số có 49 thưởng 16666 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 - - 12/12 -
  End_30305 50 14 41 23 32 69 96 78 87 60 06 15 51 24 42 33 88 79 9760 06 15 51 24 42 36 63 64 46 65 56 66 67 76 68 86 69 9609 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98
  ATULA_6789.................01 05 10 13 19 20 22 32 50 51 52 53 60 64 65 70 72 80 84 9300 04 09 13 33 35 49 53 55 68 77 78 79 80 89 90 94 95 98 99
  Chetvidep6789.................45 54 15 51 37 50 60 40 04 66 63 36 53 35 65 56 18 31 13 1846 64 41 14 44 49 94 45 54 59 95 56 65 15 51 09 90 04 40 06
  xauzai88..................................03 30 12 21 49 94 58 85 67 76
  coppertd..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  ruador..................................67 76 49 94
  3xxx..................................33 44 49 94 38 83 88 99
  denbacdotinh..................................08 07 05 04 03 01 13 16 19 23 26 29 31 35 37 38 40 43 46 49
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/12/2017 at 22:14:51) , thantai368 (12/12/2017 at 20:17:20) , Nguyenhaison (15/12/2017 at 03:57:28) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 07:14:37)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/12/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @A_777 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 27* 72* thưởng 6000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 25* 27* thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @tanhung_27 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chuotnhat16hn : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 03* 57* thưởng 6000 xu.
  @PHONG_VAN : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @namtrangl0910 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25* 26** thưởng 18000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 13* thưởng 6000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @0969688995 : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 25* 26** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Joker : trúng loto 57* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 14* 18* 50* thưởng 36000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 07* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @0965796268 : trúng loto 13* thưởng 15000 xu.


  NICK- 09/12 - - 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 -
  096579626841*25*19**55*13*
  Water77............44* 45*88**43*14* 18* 50*
  Hientnsteel............19* 21*03*67*07*
  Joker........................88** 42*24**57*
  thantai368....................................48* 67* 76*27*
  Toanthang689....................................73*19*
  DINHMINHSON....................................81*54*
  denbacdotinh....................................24**25* 26**
  Chacthang....................................05*50*
  tocvanghoe....................................68**13*
  yingyang07....................................89*19*
  0969688995....................................67* 76*72*
  Thuminh....................................89* 68**18*
  Hoalong68dedan....................................43*07*
  galoto1234....................................24**25* 26**
  A_777................................................13*
  lodelk................................................51*
  PhiHai................................................27* 72*
  Mongbinhthuong_68................................................25* 27*
  hongsontnth................................................74*
  Npt................................................57*
  Chetvidep6789................................................86**
  chutheanh................................................50*
  tanhung_27................................................50*
  chuotnhat16hn................................................09*
  danv411................................................86**
  Ad_cu_kho_cuu_nan................................................03* 57*
  PHONG_VAN................................................86**
  LaoLoGL................................................25*
  namtrangl0910................................................54*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thantai368 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @TIMLUCBINH123 : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.


  NICK- 13/12 -
  thantai36860 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Galaxy04 07 13 17 18 27 28 36 40 49 63 67 68 70 72 76 82 86 94
  TIMLUCBINH12322 77 27 72 88 89 98 74 75 76 73 71 07 70 43 32 01 08 52
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 15/12/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/12/2017 at 22:14:56) , thantai368 (13/12/2017 at 20:40:48) , Nguyenhaison (15/12/2017 at 03:57:35) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 07:14:41)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/12/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TRUNGBIGMAN2017 : trúng loto 78* 87* thưởng 10000 xu.
  @Hoaphat : trúng loto 78* 87* thưởng 6000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @SUBIN125 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Pause_111 : trúng loto 01* 58* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 87* 56** thưởng 9000 xu.
  @dapchet : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @ruador : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @bigwin99 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Chetvidep6789 : trúng loto 62* 35* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @tanhung_27 : trúng loto 96*** 82* thưởng 24000 xu.
  @chuotnhat16hn : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 01* 78* 87* thưởng 27000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 58* thưởng 9000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 78* 87* thưởng 18000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 49* thưởng 9000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 58* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 96*** thưởng 45000 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 -
  Water7744* 45*88**43*14* 18* 50*96***
  thantai368........................48* 67* 76*27*01* 78* 87*
  denbacdotinh........................24**25* 26**24*
  Chacthang........................05*50*58*
  tocvanghoe........................68**13*78* 87*
  yingyang07........................89*19*49*
  Hoalong68dedan........................43*07*58*
  Chetvidep6789....................................86**62* 35*
  Npt....................................57*58*
  tanhung_27....................................50*96*** 82*
  chuotnhat16hn....................................09*01*
  danv411....................................86**80*
  TRUNGBIGMAN2017................................................78* 87*
  Hoaphat................................................78* 87*
  BAOTHANHTHIEN................................................62*
  minhquang2016................................................24*
  VANG_EMNHAQUE................................................78*
  mrtran0485................................................76*
  SUBIN125................................................58*
  Thaibinh56................................................63*
  Pause_111................................................01* 58*
  Galaxy................................................87* 56**
  dapchet................................................62*
  ruador................................................58*
  nhat_chi_mai................................................35*
  bigwin99................................................54**
  vuichoicothuongbg................................................07*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ATULA_6789 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @TRUNGBIGMAN2017 : Chốt 2 số có 87 thưởng 50000 xu.
  @Pause_111 : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @tocvanghoe : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @dapchet : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.


  NICK- 14/12 -
  ATULA_678911 20 30 31 32 34 54 60 65 66 68 70 71 74 78 79 86 87 88 98
  Chetvidep678901 10 21 12 23 32 34 43 45 54 56 65 67 76 87 78 89 98 38 83
  VANG_EMNHAQUE61 64 65 69 73 75 78 50 57 84 87 89 91 93 96 98 05 07 34 37
  TRUNGBIGMAN201787 78
  Pause_11104 40 13 31 22 77 59 95 05 50 14 41 23 32 78 87 96 69
  Ad_cu_kho_cuu_nan80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  ptsmr80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  mrpts80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  tocvanghoe33 88 38 83 23 32 28 82 78 87 73 37 34 43 39 93 48 84 89 98
  dapchet03 04 07 08 13 14 15 17 24 25 35 43 44 47 57 87 88 93 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/12/2017 at 22:15:03) , thantai368 (15/12/2017 at 07:55:41) , Nguyenhaison (15/12/2017 at 03:59:05) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 07:14:45)
 6. Nguyenhaison

  Nguyenhaison

  Đ.Ký:
  01/10/2017
  Bài viết:
  3
  Được thích:
  13
  Xu:
  11,063,910
  Giới tính:
  Nam
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (15/12/2017 at 07:55:33) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 07:14:48)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/12/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tuanlo : trúng loto 69* 69* 69* thưởng 9000 xu.
  @trinhthanh1974 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @coppertd : trúng loto 12* 36* thưởng 10000 xu.
  @Hieu1205 : trúng loto 23* 32* thưởng 10000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @0965796268 : trúng loto 94** thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 64** thưởng 10000 xu.
  @Joker : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @saokim : trúng loto 68** thưởng 10000 xu.
  @muopdang : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 94** thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Assassin86 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @Ngaymaituoidep : trúng loto 12* 36* thưởng 6000 xu.
  @xosoquang : trúng loto 64** thưởng 10000 xu.
  @Vulanboxletephe2214 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Kenzin_469 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @SUBIN125 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @dapchet : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @ruador : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tanhung_27 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @chuotnhat16hn : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tocvanghoe : trúng loto 94** 23* 32* thưởng 48000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* 26*** thưởng 48000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 53* thưởng 12000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.


  NICK- 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 -
  tocvanghoe68**13*78* 87*94** 23* 32*
  thantai36848* 67* 76*27*01* 78* 87*12*
  denbacdotinh24**25* 26**24*23* 26***
  Chacthang05*50*58*53*
  Hoalong68dedan43*07*58*47*
  tanhung_27............50*96*** 82*36*
  chuotnhat16hn............09*01*97*
  VANG_EMNHAQUE........................78*53*
  SUBIN125........................58*12*
  dapchet........................62*53*
  ruador........................58*89*
  vuichoicothuongbg........................07*35*
  tuanlo....................................69* 69* 69*
  trinhthanh1974....................................69*
  xauzai88....................................23*
  coppertd....................................12* 36*
  Hieu1205....................................23* 32*
  Toanthang689....................................89*
  lodelk....................................12*
  DINHMINHSON....................................36*
  hoainamle....................................03*
  0965796268....................................94**
  bacang....................................64**
  Joker....................................02*
  mrpts....................................97*
  saokim....................................68**
  muopdang....................................45*
  Thuminh....................................94**
  Dodonguyen....................................12*
  hoangminh2410....................................69*
  LaoLoGL....................................84*
  ptsmr....................................97*
  Assassin86....................................02*
  Ngaymaituoidep....................................12* 36*
  xosoquang....................................64**
  Vulanboxletephe2214....................................47*
  Kenzin_469....................................84*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Galaxy : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @Assassin86 : Chốt 10 số có 68 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 68 thưởng 10000 xu.
  @Thaibinh56 : Chốt 10 số có 68 thưởng 10000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dapchet : Chốt 20 số có 68 thưởng 10000 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 -
  dapchet03 04 07 08 13 14 15 17 24 25 35 43 44 47 57 87 88 93 97 9820 24 25 29 31 34 35 38 40 43 44 59 68 79 90 92 94 95 98 99
  Galaxy.................06 13 19 23 31 32 36 37 46 59 60 63 64 68 69 73 86 91 95 96
  denbacdotinh.................40 43 46 49 50 53 56 59 61 62 64 65 67 68 70 73 76 79 80 83
  Assassin86.................25 52 68 86 36 63 07 70 05 50
  danv411.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Thaibinh56.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  bacang.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 60 61 62 63 64 65 67 68 69 11
  lodelk.................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/12/2017 at 22:15:10) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 07:14:53)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/12/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chieuluontimmai : trúng loto 10* 15* 51* thưởng 9000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 17* 71* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 67*** thưởng 9000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Hoaphat : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 71* 67*** thưởng 12000 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @vaivai11 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @tungkaka : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 15* 51* 71* thưởng 18000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @0965796268 : trúng loto 67*** thưởng 18000 xu.
  @bacang : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @saokim : trúng loto 53*** thưởng 30000 xu.
  @xosoquang : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dapchet : trúng loto 15* 51* thưởng 18000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tanhung_27 : trúng loto 30* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tocvanghoe : trúng loto 15* thưởng 50000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 29* 22* 77* thưởng 45000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.


  NICK- 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 -
  tocvanghoe68**13*78* 87*94** 23* 32*15*
  Hoalong68dedan43*07*58*47*29* 22* 77*
  Chacthang05*50*58*53*29*
  tanhung_27............50*96*** 82*36*30*
  dapchet........................62*53*15* 51*
  vuichoicothuongbg........................07*35*21*
  Toanthang689....................................89*15* 51* 71*
  DINHMINHSON....................................36*10*
  0965796268....................................94**67***
  bacang....................................64**32*
  saokim....................................68**53***
  xosoquang....................................64**64*
  chieuluontimmai................................................10* 15* 51*
  vukhuc................................................17* 71*
  TLong888................................................22*
  Water77................................................77*
  A_777................................................71*
  BAOTHANHTHIEN................................................17*
  hongsontnth................................................67***
  PhiHai................................................22*
  Hoaphat................................................82*
  BaoChau................................................77*
  danv411................................................28*
  TIMLUCBINH123................................................15* 51*
  chutheanh................................................77*
  nhat_chi_mai................................................71* 67***
  nptrinhdno................................................22*
  vaivai11................................................15*
  tungkaka................................................29*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @phambaohp : Chốt 8 số có 31 thưởng 12500 xu.
  @nptrinhdno : Chốt 19 số có 31 thưởng 5263 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 31 thưởng 10000 xu.
  @trinhthanh1974 : Chốt 10 số có 31 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Galaxy : Chốt 19 số có 31 thưởng 10526 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 31 thưởng 10000 xu.


  NICK- 15/12 - - 16/12 -
  Galaxy06 13 19 23 31 32 36 37 46 59 60 63 64 68 69 73 86 91 95 9606 09 13 22 27 31 33 36 45 54 56 59 60 63 65 72 83 86 90
  denbacdotinh40 43 46 49 50 53 56 59 61 62 64 65 67 68 70 73 76 79 80 8331 32 34 35 37 38 40 43 46 49 50 53 56 59 61 62 64 65 67 70
  phambaohp.................13 31 18 81 68 86 36 63
  nptrinhdno.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  TLong888.................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 03 30 23 32 33 34 43 35 53
  hoangminh2410.................13 31 18 81 36 63 68 86 02 20
  trinhthanh1974.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  chutheanh.................48 84 43 34 93 39 98 89 13 31 18 81 63 36 38 83 77 27 22 72
  Chacthang.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/12/2017 at 22:15:16)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/12/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ATULA_6789 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @thengoc : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 11* 31* thưởng 6000 xu.
  @SUBIN125 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @ruador : trúng loto 48*** thưởng 15000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 48*** thưởng 15000 xu.
  @coppertd : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @diamond : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @quynhmai2016 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TLong888 : trúng loto 31* thưởng 20000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @0965796268 : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tanhung_27 : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 34* thưởng 18000 xu.


  NICK- 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 -
  Hoalong68dedan43*07*58*47*29* 22* 77*34*
  tanhung_27............50*96*** 82*36*30*11*
  0965796268....................................94**67***11*
  TLong888................................................22*31*
  chutheanh................................................77*40*
  nhat_chi_mai................................................71* 67***37*
  ATULA_6789............................................................11*
  thengoc............................................................11*
  thantai368............................................................90*
  yingyang07............................................................37*
  longhoang1970............................................................90*
  tuanlo............................................................11* 31*
  SUBIN125............................................................96*
  ruador............................................................48***
  hoangminh2410............................................................48***
  coppertd............................................................69*
  chinh1689482997............................................................95*
  diamond............................................................37*
  quynhmai2016............................................................96*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @LaoLoGL : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 19 số có 48 thưởng 5263 xu.
  @coppertd : Chốt 10 số có 48 thưởng 10000 xu.
  @yingyang07 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.


  NICK- 17/12 -
  Chetvidep678908 18 28 38 48 68 78 88 98 75 35 52 25 53 59 95 29 92 79 97
  LaoLoGL29 92 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 89 39 93 84 34 43
  chinhhongvan07 25 43 61 89 48 84 75 57 39 93 11 59 95 15 51 05 65 61
  coppertd40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  yingyang0702 11 20 39 48 57 66 75 84 93 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/12/2017 at 22:15:20) , thantai368 (18/12/2017 at 12:16:18) , Lehuytung3636 (18/12/2017 at 07:15:00)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/12/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Thaibinh56 : trúng loto 36* 63* thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng loto 33* 83* thưởng 6000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 68* 87** thưởng 9000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @Hoaphat : trúng loto 54* 93* thưởng 6000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @trinhthanh1974 : trúng loto 44* 51*** thưởng 12000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 30* 89* thưởng 6000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @QuangRua : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ruador : trúng loto 33* thưởng 20000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.


  NICK- 17/12 - - 18/12 -
  ruador48***33*
  longhoang197090*68*
  tuanlo11* 31*91*
  chinh168948299795*36*
  Thaibinh56............36* 63*
  Water77............33* 83*
  tocvanghoe............68* 87**
  Chacthang............91*
  VANG_EMNHAQUE............62*
  Mongbinhthuong_68............62*
  Hoaphat............54* 93*
  hoainamle............06*
  trinhthanh1974............44* 51***
  Hientnsteel............30* 89*
  chieuluontimmai............44*
  GioCuonMayTan............62*
  Dodonguyen............36*
  chinhhongvan............63*
  QuangRua............55*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @diamond : Chốt 19 số có 75 thưởng 5263 xu.


  NICK- 18/12 -
  diamond05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (27/12/2017 at 22:15:24) , thantai368 (19/12/2017 at 21:13:32) , Lehuytung3636 (19/12/2017 at 20:16:15)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời