PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 11/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/11/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kovachin : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @Minhchien88 : trúng loto 72* 76* thưởng 6000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @TienDung : trúng loto 06* 95* thưởng 6000 xu.
  @Songlotuthude : trúng loto 95* 68* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @dudoanxoso79 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @V8818 : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @Lieuannhieu9x : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @TranAn123 : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @Vuaonline92 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @School : trúng loto 24* 73* thưởng 6000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @VictoryKillLove65 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @lesontx : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @Chimsedimua : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @ManhCau3TL : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @Namdan12a2 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @xoay : trúng loto 49* 24* thưởng 20000 xu.
  @A_777 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @Kaido : trúng loto 31** thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @SoLuuHuong : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @Hailong_Dragon : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @Banhbao888 : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 75* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @Abacaban : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.


  NICK- 26/11 - - 27/11 - - 28/11 - - 29/11 - - 30/11 -
  Mrlonely_V227* 37*58* 68**69* 83*30* 37* 58*34*
  Abacaban09*01* 16*66*25*44*
  TIMLUCBINH123............58*56* 65**58*75*
  SoLuuHuong........................05* 07*58* 85*72*
  Hailong_Dragon........................68* 79*02*06*
  Banhbao888........................54*25*95*
  xoay....................................47*49* 24*
  A_777....................................78*06*
  hihaowen....................................25*72*
  Kaido....................................25*31**
  ptsmr....................................39*95*
  kovachin................................................92*
  minhquang2016................................................73*
  Minhchien88................................................72* 76*
  Hoalong68dedan................................................95*
  TienDung................................................06* 95*
  Songlotuthude................................................95* 68*
  Npt................................................21*
  bactrangtinhdoi................................................31**
  dudoanxoso79................................................19*
  V8818................................................26*
  Lieuannhieu9x................................................44*
  TranAn123................................................75*
  Vuaonline92................................................75*
  School................................................24* 73*
  TAMMAO................................................21*
  QuocHung................................................95*
  VictoryKillLove65................................................73*
  Thaibinh56................................................06*
  lesontx................................................06*
  NgocNgoc................................................06*
  Chimsedimua................................................76*
  ManhCau3TL................................................02*
  Namdan12a2................................................76*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 16 số có 21 thưởng 6250 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @VictoryKillLove65 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @V8818 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : Chốt 8 số có 21 thưởng 12500 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.


  NICK- 30/11 -
  ongbau_198003 30 12 21 49 94 58 85 76 67 08 80 17 71 26 62 53 35 99 44
  chutheanh33 88 38 83 27 72 22 77 26 62 21 12 71 17 76 67
  bacang46 64 69 96 14 41 19 91 01 10 06 60 67 76 62 26 17 71 12 21
  VictoryKillLove6501 10 12 21 13 31 34 43 89 98 39 93 47 74 49 94 40 04 15 51
  V881802 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  HON_CUA_DA10 01 12 21 56 65 67 76
  Hoalong68dedan12 21 15 51 25 52 39 93 45 54 57 75 37 73 06 60 67 76 36 63
  chuoi80 08 85 58 89 98 35 53 30 03 87 78 81 18 86 68 62 26 12 21
  lodelk12 21 26 62 17 71 67 76 14 41 19 91 69 96 46 64 01 10 06 60
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (01/12/2018 at 15:05:55) , V8818 (30/11/2018 at 21:24:19)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec