PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : trúng loto 51* 69* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 46* 06* thưởng 10000 xu.
  @chotso68555 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @dannguyen7979979 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @momhtronh00 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @naiyys8899 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 98* 68* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 68* 51* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 62* 68* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 50* 62* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 61* 35* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @Kaka8899 : trúng loto 08* 85* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giacatde : trúng loto 31* 44* thưởng 20000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 27* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @12congiap : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 46* 44* thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 08* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 94* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mtq : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 36* thưởng 25000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 76* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 68* 46* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 76* thưởng 21000 xu.


  NICK- 17/10 - - 18/10 - - 19/10 - - 20/10 - - 21/10 - - 22/10 - - 23/10 -
  cutibatlo40*33*68*64* 17*38*29*76*
  anhnumberone............72*67*97* 79*97*65*68* 46*
  locroitrungdau........................80*99* 44*19*71* 17*36*
  Vumay9999........................67*44*77*71* 61*61*
  binbinhn........................54*99*88*44*76*
  mtq....................................29**20** 02*06* 60**51*
  songque38....................................38*02*20*85*
  DuyManh92....................................38*42* 67*05**76*
  chutichhoidong....................................55* 47*67*29*25*
  KINGTON................................................20**82*25*
  cuunon................................................88*61* 19*46* 44*
  chutheanh................................................20**61*08*
  hyvongwin................................................55*17*46*
  SoiLoto................................................19*07*36*
  toilatoi7x................................................02*17* 71*50*
  nonanoni................................................97*79*19*
  phuquoc................................................91*29*61*
  QuocLinh88................................................84* 48*20* 17*46*
  AnBao................................................91* 65*74*68*
  hongtutoan................................................91* 19*65*98*
  kyniemxua................................................02* 20**15*19*
  NetCaFe................................................77*61* 66**85*
  HaiNam92................................................48*44*69*
  hatay88................................................74*19*68*
  NgocNgoc................................................77*06* 60**94*
  thichchotso................................................42*60**68*
  giacatde............................................................20*31* 44*
  lamlaitudau2020............................................................72* 29*25*
  vivungonsong............................................................60** 05**62*
  loveyouloveyou............................................................29*76*
  haiyen1295............................................................05**06*
  consovang............................................................62*69*
  chuasonlam666............................................................93*23*
  ptsmr............................................................60** 06*27*
  OK6868............................................................44* 05**19*
  shopeone............................................................44* 74*36*
  Emailty............................................................62*06*
  remix............................................................17* 71*44*
  lode2019............................................................71*51*
  DamVinhHung............................................................61*31*
  numoneyee............................................................60**36*
  lanh5doC............................................................61*46*
  Canh1102............................................................61*36*
  muahe2019............................................................71*69*
  12congiap............................................................61*90*
  Namha21............................................................07* 70*68*
  chidanh1con........................................................................51* 69*
  hoanghonxanh........................................................................46* 06*
  chotso68555........................................................................68*
  dannguyen7979979........................................................................68*
  momhtronh00........................................................................68*
  naiyys8899........................................................................68*
  vtvcab........................................................................98*
  HUYEN6879........................................................................98* 68*
  AffCup........................................................................50*
  co3bich........................................................................25*
  hoaihd85........................................................................19*
  visaolaithe........................................................................61*
  vungtroisohoc........................................................................46*
  danlode2k2........................................................................11*
  tinhyeucuatoi........................................................................50*
  quocanhht........................................................................68*
  khongcohoiket........................................................................76*
  cuocchienso........................................................................35*
  miule........................................................................51*
  baycaobayxa........................................................................76*
  minhquang2016........................................................................23*
  hoisohoc........................................................................68*
  hauthuy29a........................................................................23*
  vaobothoi........................................................................69*
  zozozo........................................................................51*
  HoangMinhTu........................................................................25*
  tuandjgj........................................................................46*
  sangtruatoi........................................................................25*
  dieuanh96........................................................................19*
  hung83........................................................................85*
  babylove........................................................................98*
  antamwin........................................................................62*
  girlcity........................................................................68*
  kepbang........................................................................44*
  hieplode........................................................................36*
  allwin99........................................................................68* 51*
  yeusohoc........................................................................44*
  bababyby........................................................................62* 68*
  MRNam86........................................................................76*
  quangninh279........................................................................36*
  caligo........................................................................68*
  kemngot........................................................................68*
  toanbatbai........................................................................36*
  danv411........................................................................90*
  bachthu3nhay........................................................................46*
  DonaldTrump45........................................................................81*
  vanmaymoi........................................................................50* 62*
  kiep_lo_de........................................................................61* 35*
  DINHMINHSON........................................................................27*
  Kaka8899........................................................................08* 85*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (23/10/2021 at 20:24:18)
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hongtutoan : Chốt 11 số có 25 thưởng 9090 xu.
  @mtq : Chốt 10 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 7 số có 25 thưởng 14285 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 10 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @co3bich : Chốt 18 số có 25 thưởng 5555 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 18 số có 25 thưởng 5555 xu.
  @hieplode : Chốt 11 số có 25 thưởng 9090 xu.
  @minhlonghn : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @HoangToan : Chốt 17 số có 25 thưởng 5882 xu.
  @happyday : Chốt 12 số có 25 thưởng 8333 xu.
  @miule : Chốt 11 số có 25 thưởng 9090 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 15 số có 25 thưởng 6666 xu.
  @giacatgia : Chốt 18 số có 25 thưởng 5555 xu.
  @giahuy912 : Chốt 18 số có 25 thưởng 5555 xu.
  @khongsothua : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @motobike : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 14 số có 25 thưởng 7142 xu.
  @tuandjgj : Chốt 16 số có 25 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @langthangtimso : Chốt 12 số có 25 thưởng 16666 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 15 số có 25 thưởng 13333 xu.
  @toanbatbai : Chốt 17 số có 25 thưởng 11764 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 25 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @mo3cang : Chốt 20 số có 25 thưởng 15000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 11 số có 25 thưởng 27272 xu.


  NICK- 21/10 - - 22/10 - - 23/10 -
  mo3cang85 87 88 90 91 92 93 94 96 9707 09 10 16 18 19 25 27 28 29 30 34 3622 24 25 27 29 65 68 72 74 75 81 83 84 86 88 89 92 93 95 98
  vivungonsong74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 88 61 60 5220 22 24 25 26 27 2809 13 15 16 17 18 19 23 24 25 26
  langthangtimso.................14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3216 18 19 21 24 25 27 28 34 36 42 43
  quoctrong89.................28 30 32 37 40 48 50 55 57 58 59 67 68 73 75 76 77 78 82 8423 24 25 26 27 28 29 62 70 71 80 81 82 83 84
  toanbatbai.................06 15 16 18 24 25 28 34 36 42 43 45 46 48 4900 01 02 03 04 05 07 08 09 20 21 22 23 24 25 98 99
  NgocNgoc.................05 50 11 66 34 61 26 62 64 86 14 16 28 32 43 46 77 82 91 9602 20 11 66 39 93 57 75 48 84 07 70 16 61 25 52 34 43 89 98
  hongtutoan..................................70 25 71 22 72 77 17 80 16 81 86
  mtq..................................02 05 09 16 19 20 23 25 26 27
  Mualarung2016..................................01 03 07 10 25 27 30 34 39 43 47 60 61 63 70 71 77 93 97 75
  tuankhang1980..................................23 24 25 27 28 29 30
  chinh1689482997..................................02 20 04 40 50 05 25 52 80 08
  co3bich..................................01 02 07 10 11 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 61 62 64
  EmLaTatCa..................................07 08 09 20 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65
  hieplode..................................13 15 16 18 19 24 25 26 28 31 33
  minhlonghn..................................90 93 95 98 00 03 05 08 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35
  HoangToan..................................49 94 99 44 25 52 57 75 20 42 24 56 65 70 07 12 21
  happyday..................................22 23 24 25 26 27 28 29 34 37 40 41
  miule..................................15 16 19 23 24 25 26 29 32 33 35
  saptrungtoroi..................................25 26 27 28 64 65 66 67 68 69 70 74 75 83 84 89 92 93 98
  selaylaitatca..................................25 29 31 32 34 35 36 37 38 40 41 43 44 45 46
  giacatgia..................................16 17 18 21 25 27 30 31 33 59 60 61 63 67 70 71 72 76
  giahuy912..................................15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 30 32 33 34 35 36 41 42
  khongsothua..................................25 30 31 32 68 69 76 78 79 85 86 87 88 89 94 95 96 97 98
  motobike..................................23 25 27 28 29 32 37 38 40 47 48 50 52 57 68 70 72 73 74
  niemvuisohoc..................................05 06 07 09 14 19 23 24 25 27 28 32 34 37
  tuandjgj..................................17 21 22 23 24 25 26 70 71 72 76 77 78 79 86 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : trúng loto 21* 07* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 02* 97* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 62* 42* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 42* 24** 20* thưởng 12000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 63* 52* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 60* 21* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 42* 24** thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 97* 07* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 46* 17* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 20* 21* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @NguyenAnh6886 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @sangtruatoi : trúng loto 20* 02* 24** thưởng 24000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92* 21* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 13* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 20* 02* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 20* 02* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 65* 70* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 24** 91* thưởng 27000 xu.
  @Emailty : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 24** thưởng 30000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 24** 42* thưởng 27000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 21* 63* thưởng 18000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 45* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DuyManh92 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @mtq : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 17* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 42* thưởng 35000 xu.


  NICK- 18/10 - - 19/10 - - 20/10 - - 21/10 - - 22/10 - - 23/10 - - 24/10 -
  anhnumberone72*67*97* 79*97*65*68* 46*42*
  binbinhn............54*99*88*44*76*17*
  DuyManh92........................38*42* 67*05**76*45*
  mtq........................29**20** 02*06* 60**51*74*
  hyvongwin....................................55*17*46*63*
  KINGTON....................................20**82*25*52*
  SoiLoto....................................19*07*36*63*
  hongtutoan....................................91* 19*65*98*46*
  HaiNam92....................................48*44*69*45*
  lamlaitudau2020................................................72* 29*25*24** 91*
  Emailty................................................62*06*07*
  lode2019................................................71*51*24**
  numoneyee................................................60**36*52*
  shopeone................................................44* 74*36*24** 42*
  OK6868................................................44* 05**19*17*
  remix................................................17* 71*44*21* 63*
  DamVinhHung................................................61*31*02*
  lanh5doC................................................61*46*91*
  Namha21................................................07* 70*68*21*
  sangtruatoi............................................................25*20* 02* 24**
  visaolaithe............................................................61*60*
  AffCup............................................................50*52*
  quocanhht............................................................68*74*
  hoaihd85............................................................19*45*
  vungtroisohoc............................................................46*92* 21*
  hoisohoc............................................................68*60*
  tinhyeucuatoi............................................................50*52*
  HoangMinhTu............................................................25*52*
  miule............................................................51*52*
  babylove............................................................98*17*
  minhquang2016............................................................23*13*
  zozozo............................................................51*20* 02*
  antamwin............................................................62*60*
  kepbang............................................................44*63*
  dieuanh96............................................................19*63*
  quangninh279............................................................36*92*
  allwin99............................................................68* 51*52*
  toanbatbai............................................................36*21*
  bababyby............................................................62* 68*20* 02*
  bachthu3nhay............................................................46*52*
  MRNam86............................................................76*20*
  kiep_lo_de............................................................61* 35*65* 70*
  hoanghonxanh............................................................46* 06*02*
  chosau18h........................................................................21* 07*
  giangmobile........................................................................02* 97*
  saptrungtoroi........................................................................62* 42*
  xosoxmien........................................................................42* 24** 20*
  selaylaitatca........................................................................17*
  chuoi........................................................................21*
  chungcumini........................................................................20*
  TM201210........................................................................52*
  minhlonghn........................................................................60*
  chilaconso........................................................................63* 52*
  adayroihihi........................................................................07*
  giacatgia........................................................................45*
  DAIPHAT88........................................................................91*
  Mualarung2016........................................................................17*
  mo3cang........................................................................46*
  buihung88........................................................................60* 21*
  consokydieu........................................................................60*
  phocuvangem........................................................................42* 24**
  CatLinhHD........................................................................17*
  ansongaymai........................................................................91*
  happyday........................................................................60*
  timlo2nhay........................................................................17*
  niemvuisohoc........................................................................45*
  thuhuyengirl........................................................................20*
  tengteng........................................................................62*
  Covid19........................................................................91*
  khongcogihet........................................................................21*
  vinamilk........................................................................21*
  traucon........................................................................97* 07*
  dacbiet99........................................................................02*
  lethuylinh........................................................................46*
  emtapdanhlo........................................................................97*
  ViettelDaily........................................................................07*
  chaonammoi........................................................................46* 17*
  giacmotrua........................................................................97*
  vuquy48........................................................................17*
  XS360........................................................................20* 21*
  danhnhothoi........................................................................74*
  tamhoncuada........................................................................42*
  X155........................................................................60*
  minhdiep........................................................................42*
  tinhtuoisang........................................................................02*
  NguyenAnh6886........................................................................45*
  baoanhthu........................................................................46*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kepbang : Chốt 14 số có 17 thưởng 7142 xu.
  @XS360 : Chốt 12 số có 17 thưởng 8333 xu.
  @AffCup : Chốt 17 số có 17 thưởng 5882 xu.
  @babylove : Chốt 14 số có 17 thưởng 7142 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 15 số có 17 thưởng 6666 xu.
  @hoisohoc : Chốt 6 số có 17 thưởng 16666 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 8 số có 17 thưởng 12500 xu.
  @thichchotso : Chốt 11 số có 17 thưởng 9090 xu.
  @vaobothoi : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 17 số có 17 thưởng 5882 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @minhdiep : Chốt 13 số có 17 thưởng 7692 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 14 số có 17 thưởng 7142 xu.
  @remix : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @EmLaTatCa : Chốt 9 số có 17 thưởng 22222 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : Chốt 13 số có 17 thưởng 15384 xu.
  @miule : Chốt 18 số có 17 thưởng 11111 xu.


  NICK- 23/10 - - 24/10 -
  EmLaTatCa07 08 09 20 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 6513 14 17 18 22 23 26 27 29
  Mualarung201601 03 07 10 25 27 30 34 39 43 47 60 61 63 70 71 77 93 97 7500 01 07 10 11 13 17 22 30 39 55 63 66 68 70 71 77 79 97 66
  giacatgia16 17 18 21 25 27 30 31 33 59 60 61 63 67 70 71 72 7606 07 09 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25
  miule15 16 19 23 24 25 26 29 32 33 3500 01 02 03 05 06 08 10 12 14 17 20 21 23 24 94 96 97
  kepbang.................04 10 13 15 17 18 22 24 26 27 29 31 35 40
  XS360.................14 15 16 17 30 31 32 33 34 35 39 50
  AffCup.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 15 17 19 24 26 98 99
  babylove.................25 54 22 55 56 19 57 18 58 59 17 62 65 16
  giangmobile.................11 12 15 17 18 21 24 27 58 67 71 72 75 76 79 80 81 84 85 88
  vtvcab.................95 96 98 99 03 04 05 07 08 12 13 14 16 17 21 22 23 25 26
  locroitrungdau.................16 17 20 22 23 77 78 79 80 84 86 87 88 89 93 95 96 97 98 99
  hoaihd85.................09 08 11 12 13 15 17 18 19 20 06 21 22 24 26
  hoisohoc.................17 18 19 21 25 27
  khongcohoiket.................16 17 19 21 25 26 28 29
  thichchotso.................08 10 11 14 15 16 17 20 21 23 24
  vaobothoi.................17 19 21 22 23 24 26 27 29 51
  danhnhothoi.................01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 14 15 17 19 21 59 71
  huyenhuyen.................12 13 16 17 21 49 52 53 56 57 58 59 61 62 65 66 67 68 70
  minhdiep.................03 05 06 07 08 11 12 15 17 18 21 22 24
  NetCaFe.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 66
  Npt.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  OK6868.................01 03 06 10 12 13 15 17 19 21 22 24 26 28
  remix.................14 15 16 17 18 21 38 40 41 45 46 47 48 49 50 55 56 57
  thuyanh29.................15 17 18 19 40 43 44 45 47 48 49 50 53 54 55 57 58 59 70 73
  vungtroisohoc.................05 06 07 08 10 16 17 20 23 26 29 32 33 02 34 35 38 39
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Uyennhi2019 : trúng loto 12* 25* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 06* 45* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 68* 45* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 06* 21** thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 21** thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 21** 12* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 21** 12* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 88** thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* 21** thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 25* 68* thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 37* 54** thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 21** thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 55* 30* thưởng 20000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 21** 06* thưởng 18000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 45* 54** thưởng 18000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 88** thưởng 20000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 88** thưởng 20000 xu.
  @XS360 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 45* 25* thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 54** 51* thưởng 18000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @NguyenAnh6886 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 25* 54** thưởng 27000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 25* 43* thưởng 18000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 88** thưởng 30000 xu.
  @kepbang : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 23* thưởng 15000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 54** 28* thưởng 27000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 21** thưởng 24000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 30* thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 88** thưởng 24000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 68* thưởng 25000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DuyManh92 : trúng loto 88** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 88** thưởng 42000 xu.


  NICK- 19/10 - - 20/10 - - 21/10 - - 22/10 - - 23/10 - - 24/10 - - 25/10 -
  binbinhn54*99*88*44*76*17*88**
  DuyManh92............38*42* 67*05**76*45*88**
  KINGTON........................20**82*25*52*68*
  hongtutoan........................91* 19*65*98*46*37*
  lamlaitudau2020....................................72* 29*25*24** 91*21**
  lode2019....................................71*51*24**45*
  numoneyee....................................60**36*52*50*
  shopeone....................................44* 74*36*24** 42*30*
  remix....................................17* 71*44*21* 63*37*
  DamVinhHung....................................61*31*02*45*
  lanh5doC....................................61*46*91*88**
  Namha21....................................07* 70*68*21*45*
  visaolaithe................................................61*60*25* 54**
  hoaihd85................................................19*45*68*
  vungtroisohoc................................................46*92* 21*43*
  miule................................................51*52*25* 43*
  HoangMinhTu................................................25*52*30*
  hoisohoc................................................68*60*25*
  tinhyeucuatoi................................................50*52*68*
  zozozo................................................51*20* 02*88**
  kepbang................................................44*63*37*
  minhquang2016................................................23*13*23*
  allwin99................................................68* 51*52*30*
  bachthu3nhay................................................46*52*45*
  kiep_lo_de................................................61* 35*65* 70*54** 28*
  toanbatbai................................................36*21*30*
  hoanghonxanh................................................46* 06*02*25*
  ViettelDaily............................................................07*55* 30*
  chungcumini............................................................20*64*
  chosau18h............................................................21* 07*64*
  Mualarung2016............................................................17*68*
  minhlonghn............................................................60*50*
  TM201210............................................................52*68*
  mo3cang............................................................46*88**
  giangmobile............................................................02* 97*37*
  timlo2nhay............................................................17*21** 06*
  thuhuyengirl............................................................20*31*
  phocuvangem............................................................42* 24**51*
  Covid19............................................................91*64*
  traucon............................................................97* 07*45* 54**
  lethuylinh............................................................46*88**
  giacmotrua............................................................97*88**
  XS360............................................................20* 21*25*
  tinhtuoisang............................................................02*50*
  X155............................................................60*45* 25*
  minhdiep............................................................42*54** 51*
  tamhoncuada............................................................42*31*
  NguyenAnh6886............................................................45*43*
  Uyennhi2019........................................................................12* 25*
  EmLaTatCa........................................................................06* 45*
  vtvcab........................................................................76*
  cutibatlo........................................................................64*
  cuunon........................................................................68* 45*
  motobike........................................................................54**
  Ronaldo7........................................................................06* 21**
  nonanoni........................................................................21**
  giacatde........................................................................37*
  chutheanh........................................................................45*
  haiyen1295........................................................................51*
  danlode2k2........................................................................68*
  locroitrungdau........................................................................12*
  khongcohoiket........................................................................21** 12*
  hung83........................................................................21** 12*
  baycaobayxa........................................................................64*
  hauthuy29a........................................................................25*
  langthangtimso........................................................................54**
  phuquoc........................................................................88**
  giaosuxoay........................................................................68*
  TTPL7986........................................................................76*
  QuocLinh88........................................................................37*
  mrpts........................................................................30*
  ptsmr........................................................................30*
  danvietanhhung........................................................................88**
  kyniemxua........................................................................12* 21**
  toilatoi7x........................................................................50*
  qtv272........................................................................30*
  tuandjgj........................................................................76*
  anhQuanday........................................................................31*
  sohochaylam........................................................................76*
  WIN2020........................................................................37*
  CSGT01........................................................................76*
  khongsothua........................................................................25* 68*
  hieplode........................................................................37*
  cucaitron........................................................................64*
  ditimbachthu........................................................................50*
  soiroichot........................................................................37* 54**
  vaobothoi........................................................................55*
  vuanh886........................................................................06*
  huyenhuyen........................................................................76*
  mytamido........................................................................55*
  vhg123........................................................................37*
  Canh1102........................................................................21**
  muahe2019........................................................................50*
  alololo........................................................................88**
  TLong888........................................................................23*
  danhlolayvo........................................................................51*
  DonaldTrump45........................................................................23*
  mualanh2020........................................................................68*
  caligo........................................................................88**
  hoahuong........................................................................12*
  luonluontop1........................................................................64*
  vanmaymoi........................................................................76*
  mylove279........................................................................45*
  giahuy912........................................................................37*
  DINHMINHSON........................................................................55*
  HOANG YEN........................................................................49*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (25/10/2021 at 19:51:19) , chutheanh (25/10/2021 at 19:14:26)
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @NguyenAnh6886 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 14 số có 54 thưởng 7142 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 16 số có 54 thưởng 6250 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @hieplode : Chốt 16 số có 54 thưởng 6250 xu.
  @khongsothua : Chốt 13 số có 54 thưởng 7692 xu.
  @lanh5doC : Chốt 19 số có 54 thưởng 5263 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 9 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @consokydieu : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 54 thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : Chốt 8 số có 54 thưởng 12500 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 16 số có 54 thưởng 6250 xu.
  @MRNam86 : Chốt 8 số có 54 thưởng 12500 xu.
  @Namha21 : Chốt 8 số có 54 thưởng 12500 xu.
  @phuquoc : Chốt 9 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 13 số có 54 thưởng 7692 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 19 số có 54 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kepbang : Chốt 8 số có 54 thưởng 25000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.


  NICK- 24/10 - - 25/10 -
  kepbang04 10 13 15 17 18 22 24 26 27 29 31 35 4039 42 44 45 48 49 53 54
  OK686801 03 06 10 12 13 15 17 19 21 22 24 26 2853 54 62 63 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 87 90 91
  NgocNgoc.................04 24 34 42 54 72 74 82 92 94 14 16 38 43 44 64 61 63 68 86
  NguyenAnh6886.................00 01 02 03 09 10 11 12 19 30 39 53 54 71 72 73 74 80 81 82
  adayroihihi.................04 05 35 36 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57
  bachthu3nhay.................36 37 12 38 39 11 45 54 10 63 70 09 71 72 08 73
  DAIPHAT88.................27 29 34 36 38 39 40 47 48 50 54 56 57 59 60 66 68 69 70 74
  giaosuxoay.................28 29 32 36 38 42 45 47 48 52 54 56 58 62 63
  hieplode.................46 50 52 54 55 57 59 61 63 64 66 68 69 75 81 86
  khongsothua.................41 42 44 45 46 48 49 50 51 53 54 55 57
  lanh5doC.................51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 64 72 74 80 81 82 83 84 85
  niemvuisohoc.................52 54 55 57 58 63 64 70 73 75 84 85 90 93 94
  hauthuy29a.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  antamwin.................45 46 47 51 52 53 54 55 56
  consokydieu.................37 45 46 47 52 53 54 55 56 58 61 62 63 64 65
  chutheanh.................04 40 54 45 69 96 46 64 08 80
  EM2020.................54 55 57 58 61 70 71 75
  HUYEN6879.................46 47 14 48 49 50 53 54 62 09 63 69 70 71 72 73
  MRNam86.................53 54 55 60 62 63 64 69
  Namha21.................45 54 35 53 48 84 11 66
  phuquoc.................53 54 56 58 59 62 63 65 67
  soiroichot.................21 24 25 27 28 34 36 37 42 43 45 46 48 49 51 52 54 57 58 60
  chot10trung1.................28 29 30 32 34 36 37 38 41 43 45 46 47 49 50 52 54 55 56 58
  HaiNam92.................37 38 39 43 44 47 48 49 53 54 57 58 59
  haiyen1295.................29 30 34 36 39 40 44 46 49 50 54 56 59 60 64 66 69 70 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (25/10/2021 at 19:51:22) , chutheanh (25/10/2021 at 19:12:21)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vivungonsong : trúng loto 80* 16* 61* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 06* 42* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 61* 83* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 80* 08* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 06* 19** thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 83* 25* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 19** thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 08* 80* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 19** thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 77* 25* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 99** 99** thưởng 12000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 99** thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 83* 16* thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 45* 54* 83* thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 30* 50* thưởng 20000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 04* 72* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 91* 83* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 77* 54* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 25* 45* thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 19** 91* thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 80* 30* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 91* 19** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 39* 72* thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 99** 19** thưởng 36000 xu.
  @XS360 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @NguyenAnh6886 : trúng loto 01* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 23* 91* thưởng 40000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 45* 19** thưởng 60000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 82* 99** thưởng 36000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 06* thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 91* thưởng 20000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 42* thưởng 20000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 91* 19** thưởng 45000 xu.
  @remix : trúng loto 91* 19** thưởng 45000 xu.
  @shopeone : trúng loto 19** thưởng 50000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 80* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 09* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 61* thưởng 24000 xu.


  NICK- 19/10 - - 20/10 - - 21/10 - - 22/10 - - 23/10 - - 24/10 - - 25/10 - - 26/10 -
  binbinhn54*99*88*44*76*17*88**61*
  KINGTON........................20**82*25*52*68*09*
  lode2019....................................71*51*24**45*91* 19**
  remix....................................17* 71*44*21* 63*37*91* 19**
  shopeone....................................44* 74*36*24** 42*30*19**
  numoneyee....................................60**36*52*50*80*
  minhquang2016................................................23*13*23*23* 91*
  bachthu3nhay................................................46*52*45*45* 19**
  hoaihd85................................................19*45*68*82* 99**
  HoangMinhTu................................................25*52*30*06*
  tinhyeucuatoi................................................50*52*68*61*
  kepbang................................................44*63*37*91*
  allwin99................................................68* 51*52*30*42*
  kiep_lo_de................................................61* 35*65* 70*54** 28*25*
  chosau18h............................................................21* 07*64*19**
  Mualarung2016............................................................17*68*39* 72*
  giangmobile............................................................02* 97*37*04*
  Covid19............................................................91*64*04*
  thuhuyengirl............................................................20*31*91*
  lethuylinh............................................................46*88**42*
  traucon............................................................97* 07*45* 54**39*
  giacmotrua............................................................97*88**99** 19**
  XS360............................................................20* 21*25*06*
  X155............................................................60*45* 25*42*
  tinhtuoisang............................................................02*50*77*
  NguyenAnh6886............................................................45*43*01*
  locroitrungdau........................................................................12*83* 16*
  langthangtimso........................................................................54**45* 54* 83*
  hung83........................................................................21** 12*30* 50*
  danlode2k2........................................................................68*83*
  giacatde........................................................................37*83*
  khongcohoiket........................................................................21** 12*42*
  Ronaldo7........................................................................06* 21**25*
  haiyen1295........................................................................51*04* 72*
  Uyennhi2019........................................................................12* 25*91* 83*
  danvietanhhung........................................................................88**82*
  baycaobayxa........................................................................64*77* 54*
  qtv272........................................................................30*16*
  phuquoc........................................................................88**25* 45*
  WIN2020........................................................................37*83*
  QuocLinh88........................................................................37*19** 91*
  kyniemxua........................................................................12* 21**04*
  vaobothoi........................................................................55*80*
  cucaitron........................................................................64*50*
  vhg123........................................................................37*80* 30*
  vuanh886........................................................................06*91*
  hoahuong........................................................................12*50*
  vanmaymoi........................................................................76*54* 45*
  EmLaTatCa........................................................................06* 45*42*
  mylove279........................................................................45*06*
  DINHMINHSON........................................................................55*91* 19**
  vivungonsong....................................................................................80* 16* 61*
  hyvongwin....................................................................................06* 42*
  tuankhang1980....................................................................................61* 83*
  loveyouloveyou....................................................................................42*
  co3bich....................................................................................45*
  songque38....................................................................................04*
  chuoi....................................................................................80* 08*
  consokydieu....................................................................................06* 19**
  DAIPHAT88....................................................................................54* 45*
  giacatgia....................................................................................42*
  HUYEN6879....................................................................................04*
  quocanhht....................................................................................04*
  consovang....................................................................................82*
  chilaconso....................................................................................30*
  ansongaymai....................................................................................61* 16*
  buihung88....................................................................................39*
  vinamilk....................................................................................83* 25*
  CatLinhHD....................................................................................09*
  adayroihihi....................................................................................99**
  Vumay9999....................................................................................87*
  HaiNam92....................................................................................19**
  xosoxmien....................................................................................04*
  lienquan2019....................................................................................16*
  sangtruatoi....................................................................................80*
  tengteng....................................................................................04*
  chutichhoidong....................................................................................30*
  girlcity....................................................................................16*
  niemvuisohoc....................................................................................61*
  quangninh279....................................................................................04*
  dieuanh96....................................................................................04*
  Npt....................................................................................01*
  cuocchienso....................................................................................45*
  NetCaFe....................................................................................08* 80*
  EM2020....................................................................................06*
  MRNam86....................................................................................83*
  quoctrong89....................................................................................19**
  kocannoinhieu....................................................................................77* 25*
  vietkieudanhlo....................................................................................99**
  kemngot....................................................................................42*
  chaonammoi....................................................................................99** 99**
  chinh1689482997....................................................................................23*
  chot10trung1....................................................................................42*
  NgocNgoc....................................................................................39*
  Thuminh....................................................................................82*
  Quyettien2008....................................................................................16* 61*
  ngaoducacmien123....................................................................................99**
  Hoalanrung....................................................................................77*
   
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @toanbatbai : Chốt 14 số có 09 thưởng 7142 xu.
  @hoisohoc : Chốt 7 số có 09 thưởng 14285 xu.
  @happyday : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 6 số có 09 thưởng 16666 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 18 số có 09 thưởng 5555 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @hung83 : Chốt 6 số có 09 thưởng 16666 xu.
  @phocuvangem : Chốt 11 số có 09 thưởng 9090 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 12 số có 09 thưởng 8333 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 13 số có 09 thưởng 7692 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 14 số có 09 thưởng 7142 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @vinamilk : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @visaolaithe : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @OK6868 : Chốt 12 số có 09 thưởng 25000 xu.


  NICK- 24/10 - - 25/10 - - 26/10 -
  OK686801 03 06 10 12 13 15 17 19 21 22 24 26 2853 54 62 63 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 87 90 9106 09 12 14 18 19 21 23 24 27 28 30
  toanbatbai..................................01 02 03 05 08 09 11 12 13 15 18 19 31 32
  hoisohoc..................................08 09 13 14 19 22 23
  happyday..................................01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 17 18 30
  khongcohoiket..................................03 04 05 07 08 09
  motobike..................................00 02 04 05 06 09 10 12 14 15 16 18 20 22 23 90 92 94 95 96
  tuandjgj..................................46 48 18 54 56 59 13 60 63 10 64 66 09 68 72 73 06 74
  Npt..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  cucaitron..................................05 08 09 10 13 19 20 23 26 29
  hatay88..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 18 20 21 22
  hung83..................................09 11 13 18 20 22
  phocuvangem..................................06 07 09 11 12 14 15 16 19 21 22
  vietkieudanhlo..................................02 04 06 07 09 12 13 14 16 19 22 24
  ansongaymai..................................00 01 02 05 09 10 11 14 15 19 20 24 27 29 32 87 90 91 92 97
  danv411..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  hoanghonxanh..................................04 08 09 12 17 18 21 22 26 27 28 30 35
  mrpts..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  ptsmr..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  shopeone..................................02 05 06 07 09 10 15 20 23 25 27 32 33 34
  Thuminh..................................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  vinamilk..................................05 06 09 14 15 18 23 24 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  visaolaithe..................................02 03 06 07 08 09 20 21 24 25 26 27 30 33 34 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vtvcab : trúng loto 68* 80* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 46** 64* 68* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 68* 41* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 66* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 36** 68* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 64* 46** 16** thưởng 15000 xu.
  @Bank : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 16** 68* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 68* 60** thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 16** 68* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 46** 64* thưởng 9000 xu.
  @hieplode : trúng loto 14* 41* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 68* 60** thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 14* 41* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 09* 83* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 68* 46** thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 48* 07* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 60** thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 48* 14* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 80* 46** 64* thưởng 24000 xu.
  @co3bich : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 46** 64* thưởng 18000 xu.
  @consovang : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 11* 66* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 64* 46** thưởng 18000 xu.
  @girlcity : trúng loto 04* 22* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 97* 74* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 14* 41* thưởng 18000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 60** thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 41* 14* thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 36** thưởng 30000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 16** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Mualarung2016 : trúng loto 11* 66* thưởng 24000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 16** thưởng 40000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 48* thưởng 20000 xu.
  @traucon : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 68* 07* thưởng 24000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 60** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @kepbang : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 22* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 14* thưởng 30000 xu.
  @remix : trúng loto 16** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 16** thưởng 54000 xu.

  BẢNG VÀNG
   
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @EmLaTatCa : Chốt 14 số có 46 thưởng 7142 xu.
  @giacatgia : Chốt 16 số có 46 thưởng 6250 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 8 số có 46 thưởng 12500 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 19 số có 46 thưởng 5263 xu.
  @consokydieu : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 14 số có 46 thưởng 7142 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @Namha21 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 12 số có 46 thưởng 8333 xu.
  @soiroichot : Chốt 15 số có 46 thưởng 6666 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 12 số có 46 thưởng 8333 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 8 số có 46 thưởng 12500 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 6 số có 46 thưởng 16666 xu.
  @cuocchienso : Chốt 14 số có 46 thưởng 7142 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 15 số có 46 thưởng 6666 xu.
  @nonanoni : Chốt 12 số có 46 thưởng 8333 xu.
  @yeusohoc : Chốt 19 số có 46 thưởng 5263 xu.
  @Canh1102 : Chốt 8 số có 46 thưởng 12500 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 12 số có 46 thưởng 8333 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 11 số có 46 thưởng 9090 xu.
  @mytamido : Chốt 19 số có 46 thưởng 5263 xu.
  @TM201210 : Chốt 14 số có 46 thưởng 7142 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hung83 : Chốt 11 số có 46 thưởng 18181 xu.


  NICK- 26/10 - - 27/10 -
  hung8309 11 13 18 20 2244 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57
  EmLaTatCa.................10 43 44 46 47 48 49 56 57 59 61 62 64 65
  giacatgia.................28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 46 50
  Mualarung2016.................11 15 35 46 51 55 61 63 65 66 69 78 85 87 90 92 93 94 99 34
  NgocNgoc.................01 10 19 26 38 46 62 64 65 76 07 16 20 35 61 70 83 89 91 92
  AffCup.................43 44 45 46 47 48 49 50
  bachthu3nhay.................56 55 53 51 49 47 85 46 44 42 40 38 37 35 33 31 30 29 86
  consokydieu.................41 43 45 46 47 49 50 55 56 57
  chinh1689482997.................01 10 56 65 76 60 06 51 69 96 64 41 14 46
  locroitrungdau.................30 31 35 36 37 40 45 46 48 52
  Namha21.................13 31 36 63 18 81 68 86 19 91 46 64 24 42 29 92 79 97 47 74
  quoctrong89.................43 45 46 47 48 50 51 52 81 82 83 84
  soiroichot.................62 95 60 59 56 49 46 40 39 36 30 29 26 97 20
  vungtroisohoc.................68 60 59 94 58 50 49 48 47 46 95 45
  XS360.................19 21 24 29 31 36 40 41 42 45 46 47 49 51 54 56 59 60 63 64
  anhnumberone.................39 42 43 46 50 51 52 53
  bietphailamsaoday.................45 46 48 49 51 53
  cuocchienso.................34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  lienquan2019.................50 48 46 45 43 42 93 41 39 36 34 24 20 96 19
  nonanoni.................46 50 51 56 60 61 66 70 71 72 73 74
  yeusohoc.................20 23 26 27 29 32 33 35 36 37 38 39 45 46 47 50 51 53 54
  Canh1102.................37 40 41 42 43 44 45 46
  Cauamhanoi.................37 38 39 42 46 47 50 51 53 55 56 57
  DamVinhHung.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  giacatde.................44 46 47 48 53 56 57 62 63 66 67
  mytamido.................20 21 24 26 27 28 30 33 34 36 37 39 43 44 46 48 49 51 53
  TM201210.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 60 61
  vhg123.................32 33 34 36 37 40 41 43 46 49 50 52 55 56 58 59 61 63 64 65
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 37* 15* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 74* 20** thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 20** 54* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 04* 38* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 69* 54* thưởng 20000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 12* 37* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 30* 68** thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 26* thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 38* 12* thưởng 12000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 68** thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 68** thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 89* 69* thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baycaobayxa : trúng loto 68** 12* thưởng 60000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 74* thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 68** thưởng 24000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 68** thưởng 50000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 31** thưởng 30000 xu.
  @X155 : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 15* thưởng 30000 xu.
  @kepbang : trúng loto 38* thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 15* 54* thưởng 36000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 89* 37* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 04* thưởng 21000 xu.
  @remix : trúng loto 15* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 50* thưởng 30000 xu.


  NICK- 19/10 - - 20/10 - - 21/10 - - 22/10 - - 23/10 - - 24/10 - - 25/10 - - 26/10 - - 27/10 - - 28/10 -
  binbinhn54*99*88*44*76*17*88**61*16**50*
  lode2019....................................71*51*24**45*91* 19**14*04*
  remix....................................17* 71*44*21* 63*37*91* 19**16**15*
  HoangMinhTu................................................25*52*30*06*74*15*
  kepbang................................................44*63*37*91*64*38*
  bachthu3nhay................................................46*52*45*45* 19**22*15* 54*
  tinhyeucuatoi................................................50*52*68*61*74*89* 37*
  giangmobile............................................................02* 97*37*04*16**68**
  thuhuyengirl............................................................20*31*91*48*31**
  X155............................................................60*45* 25*42*68* 07*37*
  baycaobayxa........................................................................64*77* 54*64*68** 12*
  locroitrungdau........................................................................12*83* 16*74*74*
  langthangtimso........................................................................54**45* 54* 83*14*54*
  giacatde........................................................................37*83*09*68**
  kyniemxua........................................................................12* 21**04*07*37*
  cucaitron........................................................................64*50*74*69*
  giacatgia....................................................................................42*83*68**
  co3bich....................................................................................45*74*15*
  buihung88....................................................................................39*46** 64*89*
  ansongaymai....................................................................................61* 16*11*68**
  adayroihihi....................................................................................99**68*37*
  tuankhang1980....................................................................................61* 83*12*15*
  cuocchienso....................................................................................45*97*89* 69*
  chaonammoi....................................................................................99** 99**97* 74*89*
  chot10trung1....................................................................................42*14*69*
  danhnhothoi................................................................................................48* 07*69* 54*
  DuyManh92................................................................................................48*54*
  cutibatlo................................................................................................68*15*
  vtvcab................................................................................................68* 80*12*
  SoiLoto................................................................................................11*38*
  anhnumberone................................................................................................16** 68*12* 37*
  timlo2nhay................................................................................................48*89*
  tuandjgj................................................................................................48*74*
  TM201210................................................................................................68*50*
  happyday................................................................................................12*30* 68**
  hoisohoc................................................................................................16**69*
  Canh1102................................................................................................36**69*
  TLong888................................................................................................36**26*
  toanbatbai................................................................................................41* 14*69*
  emtapdanhlo................................................................................................68* 60**38* 12*
  HaoNam22................................................................................................12*68**
  sohochaylam................................................................................................68* 41*74*
  CSGT01................................................................................................14* 41*69*
  yeusohoc................................................................................................14*20**
  danhlolayvo................................................................................................60**69*
  vuquy48................................................................................................41*50*
  bacang................................................................................................09*04*
  baoanhthu................................................................................................12*69*
  EMGAI8864................................................................................................14*69*
  chosau18h............................................................................................................37*
  lamlaitudau2020............................................................................................................31**
  hoaihd85............................................................................................................32*
  minhquang2016............................................................................................................32*
  consokydieu............................................................................................................12*
  DAIPHAT88............................................................................................................74*
  selaylaitatca............................................................................................................37* 15*
  chungcumini............................................................................................................50*
  haiyen1295............................................................................................................50*
  motobike............................................................................................................50*
  shopeone............................................................................................................74* 20**
  visaolaithe............................................................................................................20** 54*
  allwin99............................................................................................................04*
  chilaconso............................................................................................................31**
  CatLinhHD............................................................................................................12*
  minhlonghn............................................................................................................04*
  xosoxmien............................................................................................................50*
  ptsmr............................................................................................................89*
  Cauamhanoi............................................................................................................89*
  sangtruatoi............................................................................................................31**
  huyenhuyen............................................................................................................12*
  chidanh1con............................................................................................................12*
  qtv272............................................................................................................37*
  phocuvangem............................................................................................................50*
  TTPL7986............................................................................................................38*
  muahe2019............................................................................................................37*
  giaosuxoay............................................................................................................20**
  vanmaymoi............................................................................................................69*
  chutichhoidong............................................................................................................54*
  vaobothoi............................................................................................................74*
  babylove............................................................................................................54*
  XS360............................................................................................................04* 38*
  NgocNgoc............................................................................................................20**
  anhQuanday............................................................................................................32*
  ditimbachthu............................................................................................................37*
  DINHMINHSON............................................................................................................32*
  Quyettien2008............................................................................................................20**
  NOT_GOOD............................................................................................................38*
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này