PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @_AK47_ : Chốt 10 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 8 số có 83 thưởng 12500 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 14 số có 83 thưởng 7142 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @vjpcachua : Chốt 15 số có 83 thưởng 6666 xu.
  @Batman : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 18 số có 83 thưởng 5555 xu.
  @motobike : Chốt 6 số có 83 thưởng 16666 xu.
  @mytamido : Chốt 13 số có 83 thưởng 7692 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 17 số có 83 thưởng 5882 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 17 số có 83 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : Chốt 19 số có 83 thưởng 10526 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @kemngot : Chốt 9 số có 83 thưởng 22222 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.


  NICK- 20/09 - - 21/09 -
  chidanh1con84 86 89 90 91 93 95 98 99 00 02 04 07 08 09 13 18 19 20 2812 14 15 16 17 22 23 24 26 69 72 74 76 77 78 79 82 83 86 87
  minhdiep00 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 75 78 80 81 8268 70 72 74 76 77 79 81 83 85 86 88 89 90 92 94 95 97 98
  emtapdanhlo13 18 19 20 21 22 23 78 79 80 83 85 86 88 89 90 92 93 94 9570 74 69 67 65 77 64 61 59 78 57 56 79 54 52 50 83 49 47 44
  kemngot12 02 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 27 28 41 42 43 45 46 4875 76 77 78 79 81 83 90 92
  quoctrong8919 23 27 28 33 37 38 43 47 48 5339 42 43 47 49 51 52 54 57 59 61 63 67 72 74 77 79 81 83 84
  visaolaithe98 99 00 01 03 06 08 09 10 13 16 18 19 21 23 26 2817 20 21 23 24 76 77 78 80 83 84 85 87 89 90 93 94 96 97 98
  _AK47_.................23 29 38 53 59 68 69 78 79 83
  alololo.................10 13 14 20 23 25 30 31 32 68 70 74 75 78 83 84 85 86 87 89
  anhQuanday.................86 83 90 81 80 76 91 10
  happyday.................45 46 47 48 49 51 55 56 57 60 64 65 66 73 74 75 79 82 83 84
  quangninh279.................75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  bachthu3nhay.................18 19 22 25 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 95 97
  HaiNam92.................67 68 69 70 72 74 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94
  Hoalanrung.................48 51 52 59 61 64 68 74 79 82 83 84 86 88 89 91 92 93 95 97
  vjpcachua.................13 23 31 32 33 34 36 37 38 39 43 63 73 83 93
  Batman.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vaobothoi.................53 56 58 59 60 62 66 68 69 71 74 76 78 79 80 83 84 86 88 92
  CSGT01.................74 72 81 70 69 68 83 65 63 61 86 59 56 54 87 47 45 89 43 41
  cucaitron.................59 62 65 68 74 75 80 83 84 85 86 92 93 94 95 01 02 03 04 08
  chosau18h.................11 12 13 15 17 30 31 33 76 77 79 80 83 84 85 86 88 92 93 94
  dongkhanh1994.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  EM2020.................00 03 04 05 06 12 13 14 15 19 21 22 23 24 28 80 81 82 83 84
  giaosuxoay.................49 50 51 56 57 58 60 65 66 67 69 83 84 85 87 88 92 93 94 96
  lethuylinh.................76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 94 95 98
  motobike.................68 73 78 83 88 90
  mytamido.................20 74 75 15 76 12 79 83 10 84 85 06 88
  ptsmr.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  phocuvangem.................53 75 52 50 46 76 45 44 43 80 42 40 82 36 35 34 83
  tinhyeucuatoi.................29 30 69 73 75 82 83 85 89 91 92 93 94 95 96 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @happyday : trúng loto 71* 86* thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 25* 12* thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 59* 73** thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @acb112 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 99* 71* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 69*** thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 93* 81* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 59* 30* thưởng 20000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 56* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 09* 99* thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 69*** thưởng 45000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 86* 68* thưởng 18000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 73** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @X155 : trúng loto 43* thưởng 30000 xu.
  @remix : trúng loto 59* thưởng 18000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 68* 86* thưởng 36000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 99* thưởng 18000 xu.


  NICK- 17/09 - - 18/09 - - 19/09 - - 20/09 - - 21/09 - - 22/09 -
  X15529*47** 74*99*96*42*43*
  remix05*71* 17*12*68* 19***84*59*
  langthangtimso30**52*09*00** 34*67*68* 86*
  khongcohoiket89*45*42*10*77*99*
  bietphailamsaoday............45*32*20* 12*12*43*
  luonluontop1............36*41*68*55*86*
  vuanh886........................36*30* 12*72**42*
  lode2019........................71*68*61*73**
  chuoi....................................31*61*09* 99*
  tuandjgj....................................34*36*69***
  cucaitron....................................74*45*73**
  co3bich....................................30*72**73**
  OK6868....................................34*29*25*
  saptrungtoroi....................................63*72**86* 68*
  vivungonsong....................................17* 63*83***59*
  zozozo................................................12*59* 30*
  toilatoi7x................................................91*68* 86*
  alololo................................................72**42*
  anhQuanday................................................24* 42*30*
  chidanh1con................................................42*25*
  Hoalanrung................................................25*86*
  baycaobayxa................................................55*68* 86*
  thuhuyengirl................................................42*12*
  NHANTAI................................................67* 61*56*
  DAIPHAT88................................................84*12*
  MRNam86................................................83***71*
  Hoanglam2006................................................42* 28* 18*71*
  NetCaFe................................................01*59*
  SoiLoto................................................84*71*
  happyday............................................................71* 86*
  ansongaymai............................................................25* 12*
  tinhyeucuatoi............................................................59*
  phuquoc............................................................59* 73**
  giangmobile............................................................59*
  TM201210............................................................12*
  ditimbachthu............................................................12*
  binbinhn............................................................99*
  CatLinhHD............................................................09*
  lienquan2019............................................................12*
  danhnhothoi............................................................42*
  bachthu3nhay............................................................25*
  cuunon............................................................43*
  caligo............................................................42*
  chutheanh............................................................80*
  danhlolayvo............................................................31**
  tinhtuoisang............................................................73**
  chungcumini............................................................42*
  minhdiep............................................................73**
  hoaihd85............................................................73**
  kyniemxua............................................................59*
  sangtruatoi............................................................99*
  vaobothoi............................................................73**
  kepbang............................................................43*
  AffCup............................................................25*
  acb112............................................................71*
  mualanh2020............................................................42*
  tamhoncuada............................................................31**
  EmLaTatCa............................................................59*
  Covid19............................................................07*
  selaylaitatca............................................................99* 71*
  motobike............................................................69***
  giaosuxoay............................................................42*
  chilaconso............................................................09*
  CSGT01............................................................43*
  mrpts............................................................71*
  nonanoni............................................................73**
  chinh1689482997............................................................93* 81*
  locroitrungdau............................................................71*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lamlaitudau2020 : Chốt 16 số có 73 thưởng 6250 xu.
  @cutibatlo : Chốt 12 số có 73 thưởng 8333 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 19 số có 73 thưởng 5263 xu.
  @vuquy48 : Chốt 10 số có 73 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 18 số có 73 thưởng 5555 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 12 số có 73 thưởng 8333 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 73 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vjpcachua : Chốt 16 số có 73 thưởng 12500 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 73 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @emtapdanhlo : Chốt 9 số có 73 thưởng 33333 xu.


  NICK- 20/09 - - 21/09 - - 22/09 -
  emtapdanhlo13 18 19 20 21 22 23 78 79 80 83 85 86 88 89 90 92 93 94 9570 74 69 67 65 77 64 61 59 78 57 56 79 54 52 50 83 49 47 4456 57 59 63 64 65 68 72 73
  vjpcachua.................13 23 31 32 33 34 36 37 38 39 43 63 73 83 9303 08 13 18 23 28 33 38 53 58 63 68 73 78 83 88
  dongkhanh1994.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 3903 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  lamlaitudau2020..................................24 60 61 63 70 72 73 75 77 79 81 82 90 91 93 97
  cutibatlo..................................69 73 75 77 78 83 84 85 87 88 93 95
  saptrungtoroi..................................55 56 57 59 60 64 65 72 73 74 75 77 78 79 84 87 90 95 97
  vuquy48..................................72 73 75 77 79 81 91 93 95 97
  vhg123..................................17 28 39 40 47 50 51 55 56 57 59 61 64 65 66 68 70 71 73 74
  HUYEN6879..................................19 21 26 27 28 31 35 37 41 57 61 62 64 67 71 73 77 80 81 82
  timlo2nhay..................................31 32 33 34 36 37 38 41 43 51 59 61 63 68 69 73 78 79
  Cauamhanoi..................................58 59 61 62 63 65 68 69 71 72 73 75 78 79 91 92 93 95 98 99
  giangmobile..................................64 65 67 69 70 71 73 74 77 79 80 81 83 85 87 89 90 91 94 95
  adayroihihi..................................72 47 46 45 73 43 41 40 74 38 37 77 36 34 32 78 31 29 28 81
  anhnumberone..................................65 67 69 71 73 76 79 83 85 87 89 91 96 97 99 01 03 05 06 07
  baoanhthu..................................68 69 71 73 74 81 83 84 91 93 94 01 03 04 10 11 12 13 14 15
  baycaobayxa..................................66 71 64 63 62 73 61 58 74 57 54 53 75 52 49 48 76 44 43 39
  cuocchienso..................................68 64 63 73 54 50 47 74 46 45 78 41 40 38 81 37 36 32 82 31
  chilaconso..................................62 63 64 65 66 69 72 73 74 75 76 79
  giacatgia..................................80 73 72 81 71 70 67 82 65 63 57 83 55 53 49 84 48 47 85 46
  hoaihd85..................................07 09 10 19 20 25 27 29 30 37 72 73 74 75 76 77 85 89 90 91
  hung83..................................59 61 62 63 66 67 68 70 72 73 76 77 82 83 86 87 89 92 93 95
  kiep_lo_de..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  kocannoinhieu..................................61 70 60 58 57 73 55 52 51 75 49 48 76 46 43 42 79 39 37 34
  lanh5doC..................................44 46 47 48 50 53 55 56 57 62 64 65 66 69 71 73 74 75 78 80
  miule..................................24 40 41 23 42 43 22 46 21 48 49 20 70 73 07 75 06 76 77 05
  niemvuisohoc..................................19 20 23 24 25 26 28 29 32 69 70 71 73 74 75 78 79 91 92 93
  thuhuyengirl..................................74 73 76 72 67 66 81 65 64 63 82 58 57 83 56 54 49 84 48 47
  Thuminh..................................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (23/09/2021 at 05:23:47)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lanh5doC : trúng loto 96* 19** thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 63* 07* thưởng 10000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 63* 19** 73* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 19** 91** thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 34* 96* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 77* 00* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 83* 00* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Minhan : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 19** 91** thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 83* 63* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 73* 10* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 19** 91** thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 91** 19** thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 19** 91** 96* thưởng 30000 xu.
  @AffCup : trúng loto 00* 05* thưởng 20000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 67* 96* thưởng 20000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 42* 43* thưởng 20000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 63* 36* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 42* 77* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 56** 58* thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @acb112 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 91** 19** thưởng 24000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 96* 77* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 05* 50* thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 19** thưởng 30000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 36* 63* thưởng 18000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 39* thưởng 20000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 83* thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 73* 72* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.


  NICK- 19/09 - - 20/09 - - 21/09 - - 22/09 - - 23/09 -
  lode201971*68*61*73**96*
  cucaitron............74*45*73**39*
  saptrungtoroi............63*72**86* 68*83*
  vivungonsong............17* 63*83***59*73* 72*
  anhQuanday........................24* 42*30*05* 50*
  alololo........................72**42*42*
  zozozo........................12*59* 30*73*
  chidanh1con........................42*25*19**
  Hoalanrung........................25*86*39*
  thuhuyengirl........................42*12*73*
  DAIPHAT88........................84*12*36* 63*
  Hoanglam2006........................42* 28* 18*71*00*
  MRNam86........................83***71*83*
  tinhtuoisang....................................73**19** 91** 96*
  AffCup....................................25*00* 05*
  mualanh2020....................................42*67* 96*
  minhdiep....................................73**42* 43*
  giangmobile....................................59*63* 36*
  phuquoc....................................59* 73**77*
  CatLinhHD....................................09*42* 77*
  lienquan2019....................................12*07*
  danhnhothoi....................................42*61*
  caligo....................................42*00*
  chutheanh....................................80*56** 58*
  danhlolayvo....................................31**50*
  acb112....................................71*63*
  chungcumini....................................42*72*
  hoaihd85....................................73**61*
  sangtruatoi....................................99*91** 19**
  kyniemxua....................................59*34*
  chilaconso....................................09*00*
  CSGT01....................................43*61*
  motobike....................................69***77*
  giaosuxoay....................................42*77*
  chinh1689482997....................................93* 81*58*
  locroitrungdau....................................71*96* 77*
  lanh5doC................................................96* 19**
  babylove................................................63* 07*
  HoangToan................................................63* 19** 73*
  adayroihihi................................................19** 91**
  Ronaldo7................................................00*
  giahuy912................................................61*
  traucon................................................85*
  danv411................................................91**
  Cauamhanoi................................................42*
  EM2020................................................36*
  vinamilk................................................34* 96*
  lamlaitudau2020................................................72*
  haiyen1295................................................77* 00*
  tuankhang1980................................................77*
  khongsothua................................................61*
  consovang................................................43* 34*
  shopeone................................................61*
  kiep_lo_de................................................36*
  baoanhthu................................................43*
  sohochaylam................................................19**
  mtq................................................34* 43*
  nguyenyenlinh................................................00*
  hoanghonxanh................................................00*
  thantai368................................................67*
  XS360................................................05*
  chutichhoidong................................................72*
  kocannoinhieu................................................91**
  tengteng................................................83* 00*
  hyvongwin................................................67*
  loveyouloveyou................................................73*
  phocuvangem................................................05*
  vungtroisohoc................................................36* 63*
  toanbatbai................................................00*
  khongcogihet................................................43*
  dieuanh96................................................96*
  Minhan................................................58*
  WIN2020................................................36* 63*
  cuocchienso................................................83*
  mo3cang................................................42*
  HaiNam92................................................83*
  anhnumberone................................................36*
  TLong888................................................91**
  Heovang83................................................19**
  antamwin................................................19** 91**
  songque38................................................73*
  yeusohoc................................................83* 63*
  vuquy48................................................72*
  AnBao................................................96*
  xosoxmien................................................00*
  quoctrong89................................................61*
  quocanhht................................................73* 10*
  TTPL7986................................................42*
  emtapdanhlo................................................43* 34*
  giacatde................................................19** 91**
  miule................................................91** 19**
  thichchotso................................................96*
  consokydieu................................................42*
  chaonammoi................................................00*
  visaolaithe................................................72*
  minhlonghn................................................73*
  hoisohoc................................................73*
  xoay................................................39*
  danvietanhhung................................................61*
  Hungquoc66................................................83*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 8 số có 34 thưởng 12500 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 16 số có 34 thưởng 6250 xu.
  @mytamido : Chốt 7 số có 34 thưởng 14285 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 15 số có 34 thưởng 6666 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 19 số có 34 thưởng 5263 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @timlo2nhay : Chốt 12 số có 34 thưởng 16666 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 34 thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 15 số có 34 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 34 thưởng 15789 xu.


  NICK- 21/09 - - 22/09 - - 23/09 -
  dongkhanh199403 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 3903 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 3903 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  timlo2nhay.................31 32 33 34 36 37 38 41 43 51 59 61 63 68 69 73 78 7969 40 70 37 72 36 34 73 32 74 29 75
  anhnumberone.................65 67 69 71 73 76 79 83 85 87 89 91 96 97 99 01 03 05 06 0774 69 66 65 85 64 59 56 55 54 49 46 45 44 39 36 35 34 86 29
  niemvuisohoc.................19 20 23 24 25 26 28 29 32 69 70 71 73 74 75 78 79 91 92 9330 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 46
  yeusohoc..................................14 16 17 18 20 21 22 24 25 27 30 32 34 36 37 40 42 43 44 45
  babylove..................................25 26 30 34 35 36 54 55 58 60 61 62 63 64 67 70 76 80 85 90
  chot10trung1..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  giaosuxoay..................................46 44 41 40 37 35 34 32
  HaiNam92..................................14 20 22 25 28 30 32 34 35 38 40 44 48 50 52 55 58 62 64 65
  huyenhuyen..................................04 05 07 08 09 11 13 14 16 17 18 20 23 27 31 32 34 35 36 39
  kepbang..................................56 55 50 47 46 43 41 40 38 37 34 31 96 28 25 23
  mytamido..................................31 33 34 35 36 37 40
  vaobothoi..................................08 10 14 16 22 23 25 26 29 32 34 38 40 41 43 44 47 50 52 56
  vungtroisohoc..................................32 33 34 35 36 37 38 43 45 47 49 50 51 52 53
  chaonammoi..................................10 11 16 17 18 20 25 26 27 28 30 34 35 36 38 39 40 43 44 45
  langthangtimso..................................32 33 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 46 48 50 51 52 53 54 55
  tinhyeucuatoi..................................23 24 25 30 32 33 34 36 38 41 42 43 45 47 49 50 51 52 54 56
  ViettelDaily..................................12 13 14 16 18 19 20 21 23 30 31 32 34 36 37 38 39 40 41 43
  cuunon..................................02 09 12 19 22 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 49 50 51
  dacbiet99..................................52 68 47 70 46 43 71 38 73 37 74 35 34 76 31 77 30 80 28 26
  DAIPHAT88..................................23 24 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 42 43 46 52 53 56
  danv411..................................31 34 39 40 41 42 43 46 51 54 57 59 87 90 91 92 95 96 97 98
  locroitrungdau..................................31 32 34 35 40 41 43 50 52 53 58 59 61 62 67 68 69 70 71 76
  luonluontop1..................................27 34 35 36 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 98 99
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  TLong888..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (23/09/2021 at 19:49:10)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quangninh279 : trúng loto 42* 69* 96* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 04* 69* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 04* 40** thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 04* 40** thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 02* 42* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 40** 04* thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40** 04* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 40** 04* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 89* 45** thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 69* 96* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45** 86* thưởng 9000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* 92* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 74** thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Choivuithoi : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 92* 04* 40** thưởng 24000 xu.
  @giacatde : trúng loto 42* 86* thưởng 20000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 86* 40** thưởng 18000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 27* 86* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 04* 40** thưởng 18000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 40** 04* thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 40** 04* thưởng 18000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 74** thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 74** thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 74** thưởng 12000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 74** thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 74** thưởng 12000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 74** thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 96* 69* thưởng 12000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 42* 52* thưởng 18000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 43* 40** thưởng 27000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 40** 04* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @alololo : trúng loto 96* thưởng 20000 xu.
  @zozozo : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 06* 89* thưởng 30000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 96* 69* thưởng 36000 xu.


  NICK- 19/09 - - 20/09 - - 21/09 - - 22/09 - - 23/09 - - 24/09 -
  lode201971*68*61*73**96*96* 69*
  cucaitron............74*45*73**39*06* 89*
  vivungonsong............17* 63*83***59*73* 72*16*
  alololo........................72**42*42*96*
  zozozo........................12*59* 30*73*04*
  thuhuyengirl........................42*12*73*92*
  MRNam86........................83***71*83*95*
  giangmobile....................................59*63* 36*06*
  CatLinhHD....................................09*42* 77*16*
  caligo....................................42*00*89*
  danhnhothoi....................................42*61*43*
  danhlolayvo....................................31**50*52*
  tinhtuoisang....................................73**19** 91** 96*42* 52*
  mualanh2020....................................42*67* 96*86*
  minhdiep....................................73**42* 43*89*
  kyniemxua....................................59*34*52*
  chilaconso....................................09*00*43* 40**
  CSGT01....................................43*61*92*
  motobike....................................69***77*04*
  locroitrungdau....................................71*96* 77*40** 04*
  emtapdanhlo................................................43* 34*92* 04* 40**
  giacatde................................................19** 91**42* 86*
  adayroihihi................................................19** 91**95*
  giahuy912................................................61*06*
  Ronaldo7................................................00*89*
  traucon................................................85*86* 40**
  khongsothua................................................61*92*
  kiep_lo_de................................................36*27* 86*
  vinamilk................................................34* 96*04* 40**
  baoanhthu................................................43*40** 04*
  sohochaylam................................................19**45**
  thantai368................................................67*90*
  chutichhoidong................................................72*86*
  kocannoinhieu................................................91**52*
  tengteng................................................83* 00*92*
  toanbatbai................................................00*40** 04*
  phocuvangem................................................05*11*
  dieuanh96................................................96*95*
  lanh5doC................................................96* 19**74**
  HaiNam92................................................83*45**
  loveyouloveyou................................................73*74**
  vungtroisohoc................................................36* 63*74**
  Heovang83................................................19**11*
  antamwin................................................19** 91**95*
  Minhan................................................58*11*
  songque38................................................73*74**
  cuocchienso................................................83*74**
  TLong888................................................91**92*
  anhnumberone................................................36*02*
  TTPL7986................................................42*72*
  xosoxmien................................................00*43*
  quoctrong89................................................61*16*
  chaonammoi................................................00*74**
  babylove................................................63* 07*42*
  hoisohoc................................................73*92*
  danvietanhhung................................................61*96* 69*
  Hungquoc66................................................83*69*
  quangninh279............................................................42* 69* 96*
  hoahuong............................................................04* 69*
  dongkhanh1994............................................................04* 40**
  anquanhnam............................................................43*
  giacmotrua............................................................96* 69*
  happyday............................................................02*
  bietphailamsaoday............................................................52*
  vuanh886............................................................45**
  X155............................................................04* 40**
  luonluontop1............................................................42*
  ViettelDaily............................................................02*
  hongtutoan............................................................06*
  chuoi............................................................89*
  tuandjgj............................................................52*
  ditimbachthu............................................................02* 42*
  thuyanh29............................................................74**
  remix............................................................40** 04*
  co3bich............................................................45**
  bachthu3nhay............................................................40** 04*
  QuocLinh88............................................................86*
  hung83............................................................74**
  chosau18h............................................................40** 04*
  DuyManh92............................................................89* 45**
  kepbang............................................................42*
  Covid19............................................................42*
  vietkieudanhlo............................................................45**
  vhg123............................................................69*
  ptsmr............................................................90*
  dacbiet99............................................................69* 96*
  vaobothoi............................................................45** 86*
  Axz23............................................................95*
  bababyby............................................................16*
  baycaobayxa............................................................86* 92*
  giacatgia............................................................42*
  lethuylinh............................................................43*
  chot10trung1............................................................52*
  timlo2nhay............................................................86*
  rem_cua_72h............................................................92*
  mrpts............................................................74**
  Quantubaothu77............................................................06*
  Uyennhi2019............................................................37*
  NetCaFe............................................................78*
  thienduong01............................................................69*
  hatay88............................................................43*
  girlcity............................................................16*
  numoneyee............................................................11*
  thanlo3388............................................................42*
  DINHMINHSON............................................................95*
  Choivuithoi............................................................11*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Choivuithoi (24/09/2021 at 19:39:29)
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cutibatlo : Chốt 12 số có 78 thưởng 8333 xu.
  @giangmobile : Chốt 9 số có 78 thưởng 11111 xu.
  @anhQuanday : Chốt 9 số có 78 thưởng 11111 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 17 số có 78 thưởng 5882 xu.
  @EM2020 : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @zozozo : Chốt 14 số có 78 thưởng 7142 xu.
  @cucaitron : Chốt 15 số có 78 thưởng 6666 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 7 số có 78 thưởng 14285 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 17 số có 78 thưởng 5882 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 14 số có 78 thưởng 7142 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 15 số có 78 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mytamido : Chốt 14 số có 78 thưởng 14285 xu.
  @vaobothoi : Chốt 18 số có 78 thưởng 11111 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 78 thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 78 thưởng 10000 xu.


  NICK- 23/09 - - 24/09 -
  mytamido31 33 34 35 36 37 4070 72 73 75 76 78 81 82 84 85 87 89 90 98
  vaobothoi08 10 14 16 22 23 25 26 29 32 34 38 40 41 43 44 47 50 52 5667 68 69 75 77 78 79 81 84 85 87 88 89 91 94 95 97 98
  locroitrungdau31 32 34 35 40 41 43 50 52 53 58 59 61 62 67 68 69 70 71 7666 74 65 64 75 63 62 76 61 60 77 57 55 78 49 48 79 47 46 80
  ViettelDaily12 13 14 16 18 19 20 21 23 30 31 32 34 36 37 38 39 40 41 4303 08 10 12 13 17 18 20 21 23 26 28 30 33 68 70 71 73 76 78
  cutibatlo.................74 75 76 78 79 83 84 87 91 93 94 97
  giangmobile.................77 78 79 81 83 87 91 93 97
  anhQuanday.................78 81 83 84 86 87 88 90 93
  bachthu3nhay.................74 78 79 80 81 83 86 87 88 89 90 92 95 96 97 98 99
  EM2020.................00 03 04 05 06 09 12 13 14 15 18 19 40 41 42 77 78 79
  zozozo.................74 75 76 78 79 81 83 84 85 88 90 93 94 96
  cucaitron.................45 44 71 43 41 72 36 35 74 34 30 76 27 26 78
  kiep_lo_de.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thuyanh29.................72 73 74 75 76 78 79
  nonanoni.................42 43 47 52 53 58 62 63 67 70 71 72 73 74 76 78 79 80 81 82
  consovang.................41 42 47 50 51 52 56 57 59 60 62 65 67 68 69 72 74 77 78 79
  numoneyee.................71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 84 87 88 91 93 96 97
  ansongaymai.................21 27 28 31 37 41 49 51 58 59 67 68 69 72 73 76 77 78 79 81
  bababyby.................23 27 28 29 31 32 36 37 38 39 75 77 78 81 82 83 84 86 87 90
  caligo.................13 18 20 21 22 27 71 72 76 77 78 80 81 85 86 88 90 91 94 95
  Covid19.................08 21 22 23 24 26 29 40 41 42 77 78 79 80 83 85 86 87 88 92
  DuyManh92.................47 48 49 71 74 75 76 78 79 92 93 94 96 97 99 01 02 03 05 06
  giahuy912.................76 57 52 77 50 49 78 41 40 85 39 31 86 30 25 87 21 20 89 16
  hoanghonxanh.................64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 89 93 98
  HoangMinhTu.................04 05 07 09 10 13 14 17 18 19 20 22 23 74 77 78 80 81 82 83
  loveyouloveyou.................33 34 37 38 42 43 46 47 52 56 60 61 64 65 69 70 73 74 78 79
  mtq.................63 62 71 58 56 72 55 54 73 53 50 76 48 46 78 45 44 80 43 41
  thienduong01.................72 41 40 73 37 31 74 30 27 75 21 20 76 19 18 77 17 15 78 14
  traucon.................77 78 81 84 85 86 87 90 93 94 95 96 02 03 04 05 09 11 12 13
  Uyennhi2019.................42 46 50 51 53 59 60 62 68 69 71 73 77 78
  vietkieudanhlo.................05 07 11 12 14 16 19 21 25 28 34 37 39 41 43 70 73 75 76 78
  WIN2020.................08 09 12 14 15 17 18 19 41 42 44 76 78 79 80 81 82 85 87 88
  XS360.................69 73 78 80 81 82 84 86 87 90 91 93 95 96 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (25/09/2021 at 20:56:55) , Choivuithoi (24/09/2021 at 19:39:21)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 92** 71* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 67* 45* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 43* 74* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 95* 73* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 97** 67* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 73* 97** thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 77* 73* thưởng 6000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 45* 41* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 74* 95* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 71* 45* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Tieunguyen : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @SamSam19 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @happyday : trúng loto 11* 83* thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 43* 73* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 97** thưởng 20000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 52* 92** thưởng 18000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 06* 45* thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 63* 77* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 41* 83* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 11* 83* thưởng 12000 xu.
  @Choivuithoi : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 34* 43* 48* thưởng 27000 xu.
  @antamwin : trúng loto 41* 43* thưởng 30000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 08* thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* 97** thưởng 27000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 92** thưởng 30000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* 97** thưởng 27000 xu.
  @songque38 : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 08* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 45* 63* thưởng 24000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 41* 48* thưởng 24000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 92** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @alololo : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 92** thưởng 30000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.


  NICK- 21/09 - - 22/09 - - 23/09 - - 24/09 - - 25/09 -
  alololo72**42*42*96*71*
  thuhuyengirl42*12*73*92*92**
  MRNam8683***71*83*95*48*
  danhlolayvo............31**50*52*45* 63*
  kyniemxua............59*34*52*41* 48*
  locroitrungdau............71*96* 77*40** 04*92**
  baoanhthu........................43*40** 04*34* 43* 48*
  antamwin........................19** 91**95*41* 43*
  adayroihihi........................19** 91**95*63*
  giahuy912........................61*06*73*
  Ronaldo7........................00*89*41*
  kiep_lo_de........................36*27* 86*08*
  traucon........................85*86* 40**48*
  vinamilk........................34* 96*04* 40**77*
  sohochaylam........................19**45**43*
  chutichhoidong........................72*86*06* 97**
  kocannoinhieu........................91**52*41*
  HaiNam92........................83*45**92**
  vungtroisohoc........................36* 63*74**77* 97**
  songque38........................73*74**62*
  xosoxmien........................00*43*83*
  chaonammoi........................00*74**77*
  hoisohoc........................73*92*45*
  Hungquoc66........................83*69*08*
  happyday....................................02*11* 83*
  anquanhnam....................................43*34*
  vuanh886....................................45**43* 73*
  bietphailamsaoday....................................52*92**
  X155....................................04* 40**97**
  tuandjgj....................................52*83*
  luonluontop1....................................42*11*
  hongtutoan....................................06*92**
  co3bich....................................45**45*
  chuoi....................................89*35*
  ditimbachthu....................................02* 42*06*
  remix....................................40** 04*77*
  hung83....................................74**45*
  quangninh279....................................42* 69* 96*63*
  vietkieudanhlo....................................45**52* 92**
  vhg123....................................69*67*
  bachthu3nhay....................................40** 04*74*
  giacatgia....................................42*06* 45*
  vaobothoi....................................45** 86*74*
  baycaobayxa....................................86* 92*74*
  DuyManh92....................................89* 45**77*
  kepbang....................................42*67*
  lethuylinh....................................43*92**
  hoahuong....................................04* 69*73*
  bababyby....................................16*45*
  timlo2nhay....................................86*63* 77*
  chot10trung1....................................52*97**
  hatay88....................................43*35*
  numoneyee....................................11*41* 83*
  girlcity....................................16*11* 83*
  Choivuithoi....................................11*45*
  lienquan2019................................................34*
  phuquoc................................................67*
  consovang................................................41*
  binbinhn................................................92** 71*
  lamlaitudau2020................................................95*
  danv411................................................95*
  saptrungtoroi................................................62*
  EM2020................................................95*
  DAIPHAT88................................................67* 45*
  niemvuisohoc................................................43* 74*
  sangtruatoi................................................95* 73*
  langthangtimso................................................92**
  chutheanh................................................71*
  hoanghonxanh................................................48*
  chidanh1con................................................63*
  nguyenyenlinh................................................67*
  XS360................................................41*
  Hoalanrung................................................73*
  chuasonlam666................................................97** 67*
  chungcumini................................................52*
  qtv272................................................73* 97**
  AffCup................................................71*
  AnBao................................................52*
  huyenhuyen................................................83*
  hyvongwin................................................41*
  quocanhht................................................83*
  tamhoncuada................................................67*
  EmLaTatCa................................................74*
  yeusohoc................................................63*
  consokydieu................................................74*
  mo3cang................................................95*
  Emailty................................................97**
  chinh1689482997................................................52*
  visaolaithe................................................77* 73*
  NHANTAI................................................67*
  minhlonghn................................................45* 41*
  miule................................................73*
  soiroichot................................................95*
  thichchotso................................................48*
  danlode2k2................................................95*
  muahe2019................................................73*
  Thuminh................................................71*
  HOANG YEN................................................77*
  ansongaymai................................................34*
  kemngot................................................74* 95*
  allwin99................................................71* 45*
  nonanoni................................................41*
  Tieunguyen................................................11*
  SamSam19................................................23*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kemngot : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Migoicay : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 10 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @antamwin : Chốt 12 số có 08 thưởng 8333 xu.
  @Canh1102 : Chốt 14 số có 08 thưởng 7142 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 17 số có 08 thưởng 5882 xu.
  @giacmotrua : Chốt 18 số có 08 thưởng 5555 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 19 số có 08 thưởng 5263 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 15 số có 08 thưởng 6666 xu.
  @sohochaylam : Chốt 14 số có 08 thưởng 7142 xu.
  @soiroichot : Chốt 14 số có 08 thưởng 7142 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giangmobile : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 17 số có 08 thưởng 11764 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : Chốt 11 số có 08 thưởng 18181 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 8 số có 08 thưởng 25000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 08 thưởng 15000 xu.


  NICK- 23/09 - - 24/09 - - 25/09 -
  locroitrungdau31 32 34 35 40 41 43 50 52 53 58 59 61 62 67 68 69 70 71 7666 74 65 64 75 63 62 76 61 60 77 57 55 78 49 48 79 47 46 8078 79 82 83 85 86 88 89 92 95 96 98 99 01 02 04 05 06 08 09
  giangmobile.................77 78 79 81 83 87 91 93 9705 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 26 32 69 70 71 72 73
  cutibatlo.................74 75 76 78 79 83 84 87 91 93 94 9701 02 08 10 11 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  cucaitron.................45 44 71 43 41 72 36 35 74 34 30 76 27 26 7865 67 68 76 80 81 83 85 86 90 92 94 95 99 01 03 04 08 09 10
  XS360.................69 73 78 80 81 82 84 86 87 90 91 93 95 96 9902 03 04 05 06 08 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 26 30 31
  Covid19.................08 21 22 23 24 26 29 40 41 42 77 78 79 80 83 85 86 87 88 9206 07 08 09 32 33 34 35 36 37 38
  loveyouloveyou.................33 34 37 38 42 43 46 47 52 56 60 61 64 65 69 70 73 74 78 7901 03 04 08 09 10 13 17
  vietkieudanhlo.................05 07 11 12 14 16 19 21 25 28 34 37 39 41 43 70 73 75 76 7808 11 14 16 17 19 20 26 28 39 41 46 48 50 00 61 62 64 66 69
  kemngot..................................84 86 87 88 92 94 95 96 97 99 02 04 06 07 08 12 13 14 15 16
  vungtroisohoc..................................76 77 79 80 85 90 94 95 97 99 03 04 06 08 09 13 15 17 24 27
  Migoicay..................................03 08 10 30 34 35 43 44 46 47 49 52 53 55 58 62 64 80 83 85
  rem_cua_72h..................................05 50 00 55 08 80 35 53 03 26 36 90 86 81 51 01 10 56 30 63
  mualanh2020..................................07 08 20 22 23 24 26 27 28 30
  antamwin..................................04 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 20
  Canh1102..................................01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 19 20
  toanbatbai..................................00 02 03 04 06 08 11 12 13 15 17 19 40 42 44 76 77 79 80 82
  chungcumini..................................04 07 08 09 10 11 13 16 17 18 20 22 25 74 75 77 80 81 83 84
  ditimbachthu..................................95 96 97 98 99 06 07 08 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  DonaldTrump45..................................30 03 58 85 35 53 08 80 44 99 49 94 21 68 86 67 76
  giacmotrua..................................03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 17 18 21 26 30 63 67 68
  girlcity..................................03 06 08 12 13 16 21 22 24 25 26 29 30 31 33 34 35 38 42 43
  NetCaFe..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  quocanhht..................................02 06 08 09 12 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 66 68 69 72 76
  QuocLinh88..................................00 02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 18 20 21 23
  sohochaylam..................................03 05 08 09 13 15 17 18 19 23 25 26 27 28
  soiroichot..................................06 07 08 16 17 20 22 23 24 25 26 29 32 38
  tuandjgj..................................84 85 86 87 88 89 93 95 97 98 03 05 07 08 13 15 17 18 20 21
  tuankhang1980..................................79 80 81 83 90 91 97 00 01 04 06 08 09 10 13 15 17 18 19 24
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (25/09/2021 at 19:19:02)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danhnhothoi : trúng loto 07* 99* thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 22* 99* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 15** thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 34** 79* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 74**** thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 99* 83* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 05*** 83* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 05*** thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @acb112 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 60* 79* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @phuquoc : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 74**** thưởng 24000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 15** thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 74**** thưởng 40000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 79* 15** thưởng 18000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 99* 60* thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 34** thưởng 20000 xu.
  @AffCup : trúng loto 05*** thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 93* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @SamSam19 : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @happyday : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 15** thưởng 30000 xu.
  @kepbang : trúng loto 61* 74**** thưởng 45000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 79* 72* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 34** thưởng 24000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 34** thưởng 24000 xu.
  @antamwin : trúng loto 34** 74**** thưởng 72000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 07* thưởng 20000 xu.
  @songque38 : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @alololo : trúng loto 72* thưởng 30000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 60* thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 79* thưởng 18000 xu.


  NICK- 21/09 - - 22/09 - - 23/09 - - 24/09 - - 25/09 - - 26/09 -
  alololo72**42*42*96*71*72*
  thuhuyengirl42*12*73*92*92**60*
  MRNam8683***71*83*95*48*79*
  adayroihihi........................19** 91**95*63*61*
  vinamilk........................34* 96*04* 40**77*34**
  sohochaylam........................19**45**43*34**
  antamwin........................19** 91**95*41* 43*34** 74****
  vungtroisohoc........................36* 63*74**77* 97**07*
  songque38........................73*74**62*99*
  hoisohoc........................73*92*45*61*
  Hungquoc66........................83*69*08*22*
  happyday....................................02*11* 83*98*
  anquanhnam....................................43*34*99*
  luonluontop1....................................42*11*60*
  vhg123....................................69*67*61*
  ditimbachthu....................................02* 42*06*60*
  bachthu3nhay....................................40** 04*74*79*
  baycaobayxa....................................86* 92*74*61*
  hung83....................................74**45*15**
  kepbang....................................42*67*61* 74****
  lethuylinh....................................43*92**83*
  hoahuong....................................04* 69*73*83*
  bababyby....................................16*45*79* 72*
  chot10trung1....................................52*97**79*
  phuquoc................................................67*07*
  sangtruatoi................................................95* 73*74****
  EM2020................................................95*83*
  qtv272................................................73* 97**15**
  langthangtimso................................................92**74****
  niemvuisohoc................................................43* 74*60*
  chutheanh................................................71*79* 15**
  quocanhht................................................83*98*
  yeusohoc................................................63*99* 60*
  EmLaTatCa................................................74*61*
  hyvongwin................................................41*34**
  AffCup................................................71*05***
  thichchotso................................................48*60*
  danlode2k2................................................95*07*
  HOANG YEN................................................77*93*
  Emailty................................................97**83*
  kemngot................................................74* 95*61*
  SamSam19................................................23*30*
  danhnhothoi............................................................07* 99*
  KINGTON............................................................22* 99*
  lode2019............................................................34**
  zozozo............................................................22*
  khongsothua............................................................99*
  tinhtuoisang............................................................60*
  vivungonsong............................................................83*
  dieuanh96............................................................72*
  caligo............................................................15**
  anhQuanday............................................................34** 79*
  phocuvangem............................................................72*
  HUYEN6879............................................................30*
  TM201210............................................................74****
  mtq............................................................98*
  buihung88............................................................99*
  khongcohoiket............................................................83*
  anhnumberone............................................................99* 83*
  chilaconso............................................................34**
  minhdiep............................................................60*
  haiyen1295............................................................83*
  loveyouloveyou............................................................79*
  cuocchienso............................................................05*** 83*
  OK6868............................................................83*
  ptsmr............................................................93*
  quoctrong89............................................................98*
  dacbiet99............................................................05***
  khongcogihet............................................................99*
  quochuy92............................................................99*
  babylove............................................................60*
  acb112............................................................98*
  Covid19............................................................61*
  HoangMinhTu............................................................34**
  DonaldTrump45............................................................61*
  NetCaFe............................................................60*
  thienduong01............................................................83*
  _AK47_............................................................72*
  danvietanhhung............................................................07*
  thanlo3388............................................................60* 79*
  DINHMINHSON............................................................60*
  xoay............................................................99*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (26/09/2021 at 19:57:03)
 8. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 8 số có 94 thưởng 12500 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 16 số có 94 thưởng 6250 xu.
  @giahuy912 : Chốt 9 số có 94 thưởng 11111 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 8 số có 94 thưởng 12500 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 15 số có 94 thưởng 6666 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 9 số có 94 thưởng 11111 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 18 số có 94 thưởng 5555 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 19 số có 94 thưởng 5263 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 7 số có 94 thưởng 14285 xu.
  @hongtutoan : Chốt 13 số có 94 thưởng 7692 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 19 số có 94 thưởng 5263 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @acb112 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 18 số có 94 thưởng 5555 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @Heovang83 : Chốt 18 số có 94 thưởng 5555 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 6 số có 94 thưởng 16666 xu.
  @hoisohoc : Chốt 9 số có 94 thưởng 11111 xu.
  @MRNam86 : Chốt 16 số có 94 thưởng 6250 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 19 số có 94 thưởng 5263 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 12 số có 94 thưởng 8333 xu.
  @vivungonsong : Chốt 19 số có 94 thưởng 5263 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 94 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kemngot : Chốt 19 số có 94 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Covid19 : Chốt 20 số có 94 thưởng 15000 xu.
  @cucaitron : Chốt 12 số có 94 thưởng 25000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 18 số có 94 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @locroitrungdau : Chốt 10 số có 94 thưởng 40000 xu.


  NICK- 23/09 - - 24/09 - - 25/09 - - 26/09 -
  locroitrungdau31 32 34 35 40 41 43 50 52 53 58 59 61 62 67 68 69 70 71 7666 74 65 64 75 63 62 76 61 60 77 57 55 78 49 48 79 47 46 8078 79 82 83 85 86 88 89 92 95 96 98 99 01 02 04 05 06 08 0969 76 79 84 86 93 94 95 96 97
  Covid19.................08 21 22 23 24 26 29 40 41 42 77 78 79 80 83 85 86 87 88 9206 07 08 09 32 33 34 35 36 37 3881 83 85 89 91 93 94 98 01 03 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  cucaitron.................45 44 71 43 41 72 36 35 74 34 30 76 27 26 7865 67 68 76 80 81 83 85 86 90 92 94 95 99 01 03 04 08 09 1076 79 80 82 85 88 89 91 94 97 98 99
  vietkieudanhlo.................05 07 11 12 14 16 19 21 25 28 34 37 39 41 43 70 73 75 76 7808 11 14 16 17 19 20 26 28 39 41 46 48 50 00 61 62 64 66 6981 83 84 85 87 88 89 90 92 93 94 96 97 98 99 01 02 03
  kemngot..................................84 86 87 88 92 94 95 96 97 99 02 04 06 07 08 12 13 14 15 1694 95 97 99 01 03 04 08 10 12 13 15 17 21 24 29 30 31 33
  dongkhanh1994...................................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 91
  niemvuisohoc...................................................94 45 44 43 40 37 35 34
  anhQuanday...................................................77 78 79 80 85 86 87 88 89 94 95 96 97 98 99 03 04 05 06 07
  baycaobayxa...................................................58 60 61 62 67 68 71 76 80 85 86 88 89 94 98 04 06 08 12 13
  emtapdanhlo...................................................38 79 80 81 83 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  giahuy912...................................................91 92 93 94 95 96 97 98 99
  HoangMinhTu...................................................91 92 93 94 95 96 97 99
  HUYEN6879...................................................73 74 75 76 78 79 83 84 85 87 91 93 94 97 00 01 02 03 05 06
  baoanhthu...................................................70 72 73 76 79 82 83 89 90 91 92 94 96 97 98
  dacbiet99...................................................69 70 74 76 80 83 90 94 96
  danv411...................................................27 29 30 35 36 37 39 61 65 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 96
  DuyManh92...................................................67 70 72 73 75 76 77 79 81 82 89 90 91 93 94 95 97 98
  giacatgia...................................................71 72 73 76 78 80 81 82 85 87 90 91 94 96 99 00 03 05 08 09
  kocannoinhieu...................................................88 93 94 95 97 98 02 03 04 06 07 12 13 15 16 22 24 25 28 33
  lamlaitudau2020...................................................34 35 36 37 81 83 84 85 86 87 88 90 91 93 94 95 96 97 98
  Npt...................................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  TLong888...................................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 51
  CSGT01...................................................87 88 94 95 96 97 99
  hongtutoan...................................................23 21 79 20 80 14 84 12 93 08 06 94 05
  khongcohoiket...................................................19 20 21 22 77 78 81 82 84 85 86 87 89 90 91 94 95 96 98
  Ronaldo7...................................................72 79 80 82 90 91 92 94 95 96 97 99 00 01 03 04 05 06 08 09
  acb112...................................................90 92 92 93 94 95 96 97 98 99 14 41 69 23 32 05 50 78 87 51
  danvietanhhung...................................................25 27 28 79 80 81 82 85 87 88 89 90 91 94 96 97 98 99
  dieuanh96...................................................64 66 67 68 73 76 80 82 84 85 86 89 93 94 98 03 04 08 13 16
  Heovang83...................................................25 52 45 54 69 96 19 91 46 64 16 61 66 11 56 65 49 94
  Hoalanrung...................................................80 85 87 94 95 97
  hoisohoc...................................................55 54 53 52 49 47 94 46 45
  MRNam86...................................................23 74 76 79 80 82 83 84 86 89 90 92 93 94 96 99
  mrpts...................................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  OK6868...................................................14 15 17 21 22 71 73 74 76 77 78 79 80 82 85 87 92 94 95 97
  phocuvangem...................................................49 70 71 72 73 74 76 77 78 79 90 91 92 94 95 96 97 98 99
  tamhoncuada...................................................67 70 71 73 75 76 80 82 85 89 91 93 94 98 99 00 02 03 07 08
  vinamilk...................................................68 69 74 76 82 85 86 91 92 94 95 96
  vivungonsong...................................................72 74 75 76 78 80 81 83 84 85 87 89 90 92 93 94 96 98 99
  vtvcab...................................................74 76 78 79 92 94 96 97 99 01 03 05 06 08 10 12 14 15 17 21
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Ronaldo7 : trúng loto 21* 43* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 84* 99* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 84* 44* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 84* 34** 43* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 44* 99* 30* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 82* 42* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 43* 34** thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 29* 68* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 43* 34** thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 42* 81* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 34** 43* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @Batman : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 43* 34** thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 34** 43* 65* thưởng 24000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 34** 43* thưởng 18000 xu.
  @caligo : trúng loto 37* 43* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 30* 68* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 99* 44* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 68* 42* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @phuquoc : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @Emailty : trúng loto 11** thưởng 30000 xu.
  @kemngot : trúng loto 59** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 43* 34** 68* thưởng 48000 xu.
  @happyday : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 21* thưởng 20000 xu.
  @bababyby : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 68* thưởng 25000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.


  NICK- 23/09 - - 24/09 - - 25/09 - - 26/09 - - 27/09 -
  vinamilk34* 96*04* 40**77*34**68*
  vungtroisohoc36* 63*74**77* 97**07*97*
  hoisohoc73*92*45*61*17*
  Hungquoc6683*69*08*22*44*
  bachthu3nhay............40** 04*74*79*43* 34** 68*
  happyday............02*11* 83*98*42*
  anquanhnam............43*34*99*69*
  vhg123............69*67*61*37*
  lethuylinh............43*92**83*84*
  hoahuong............04* 69*73*83*21*
  bababyby............16*45*79* 72*29*
  chot10trung1............52*97**79*37*
  phuquoc........................67*07*21*
  quocanhht........................83*98*42*
  EM2020........................95*83*65*
  AffCup........................71*05***30*
  Emailty........................97**83*11**
  kemngot........................74* 95*61*59**
  KINGTON....................................22* 99*34** 43* 65*
  lode2019....................................34**42*
  dieuanh96....................................72*34** 43*
  caligo....................................15**37* 43*
  zozozo....................................22*30* 68*
  khongsothua....................................99*99* 44*
  danhnhothoi....................................07* 99*37*
  khongcohoiket....................................83*14*
  chilaconso....................................34**42*
  haiyen1295....................................83*17*
  ptsmr....................................93*84*
  quochuy92....................................99*42*
  babylove....................................60*21*
  Covid19....................................61*68* 42*
  OK6868....................................83*65*
  NetCaFe....................................60*84*
  thienduong01....................................83*42*
  Ronaldo7................................................21* 43*
  nguyenyenlinh................................................84* 99*
  thuyanh29................................................84* 44*
  chutichhoidong................................................84* 34** 43*
  huyenhuyen................................................44* 99* 30*
  tuandjgj................................................42*
  kiep_lo_de................................................34**
  co3bich................................................29*
  giahuy912................................................37*
  danhlolayvo................................................82* 42*
  CatLinhHD................................................69*
  vietkieudanhlo................................................37*
  lamlaitudau2020................................................30*
  baoanhthu................................................21*
  consovang................................................30*
  chungcumini................................................43* 34**
  hoaihd85................................................29* 68*
  DuyManh92................................................42*
  quangninh279................................................59**
  ViettelDaily................................................97*
  HaiNam92................................................99* 44*
  hoanghonxanh................................................68*
  chidanh1con................................................42*
  tuankhang1980................................................17*
  chuasonlam666................................................42*
  timlo2nhay................................................43* 34**
  kyniemxua................................................17*
  vuquy48................................................14*
  giaosuxoay................................................14*
  Hoanglam2006................................................42* 81*
  tengteng................................................34** 43*
  mrpts................................................21*
  TTPL7986................................................69*
  vaobothoi................................................29*
  motobike................................................29*
  Axz23................................................84*
  miule................................................29*
  CSGT01................................................14*
  cuunon................................................97*
  Npt................................................90*
  hatay88................................................29*
  NHANTAI................................................90*
  girlcity................................................97*
  mytamido................................................17*
  Batman................................................84*
  nonanoni................................................43* 34**
  Canh1102................................................17*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @XS360 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 12 số có 11 thưởng 8333 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 9 số có 11 thưởng 11111 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 11 số có 11 thưởng 9090 xu.
  @SamSam19 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 7 số có 11 thưởng 28571 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 14 số có 11 thưởng 14285 xu.
  @vivungonsong : Chốt 14 số có 11 thưởng 14285 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.


  NICK- 26/09 - - 27/09 -
  HoangMinhTu91 92 93 94 95 96 97 9902 03 05 07 08 10 11 12 14 16 17 30 32 34 66 67 69 80 83 84
  Hoalanrung80 85 87 94 95 9700 01 04 07 08 09 11
  HUYEN687973 74 75 76 78 79 83 84 85 87 91 93 94 97 00 01 02 03 05 0692 94 96 98 99 00 01 02 04 06 08 10 11 12 14 16 19 20 21 22
  khongcohoiket19 20 21 22 77 78 81 82 84 85 86 87 89 90 91 94 95 96 9802 04 05 10 11 12 14 17 19 20 21 22 26 29 30 31 32 35 37 39
  MRNam8623 74 76 79 80 82 83 84 86 89 90 92 93 94 96 9907 11 12 13 14 16 18 19 21 27 28 31 34 36
  vivungonsong72 74 75 76 78 80 81 83 84 85 87 89 90 92 93 94 96 98 9906 08 09 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23 26
  kocannoinhieu88 93 94 95 97 98 02 03 04 06 07 12 13 15 16 22 24 25 28 3301 02 04 06 09 11 12 14 16 19 21 22 24 26 29 41 42 44 46 49
  XS360.................07 08 11 14 16 05 17 20 23 25 26 32 34 35 39 41 43 44 48 61
  giacmotrua.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 64 65 66
  luonluontop1.................05 07 10 11 12 13 14 17 21 22 23 27
  tuandjgj.................85 86 87 88 89 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26
  consovang.................32 11 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 06 47 48 49
  EM2020.................98 01 02 03 05 07 08 11 12 17 21 23 25 28 32 35
  toanbatbai.................10 11 12 13 14 17 18 21 26 31 36 38 40 41 44 45 47 48 49 54
  traucon.................10 11 12 14 15 17 20 21 23 24 26 29 30 32 33 56 57 58 60 62
  minhdiep.................11 12 13 14 17 21 22 23 26
  toilatoi7x.................06 07 11 12 15 16 19 21 22 24 25
  SamSam19.................01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96
  danhnhothoi.................83 85 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 03 06 07 10 11
  thuhuyengirl.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 87 89 97 99 07 09 10 11 12 13
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cucaitron : trúng loto 72* 61* 16* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 65* 80* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 74* 80* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 83* 47* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 22* 79* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 65* 25* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 59* 61* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Minhan : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @SamSam19 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @noinholode : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 63** 73* thưởng 30000 xu.
  @co3bich : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 34* 61* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 59* 15* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 84* 83* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* 84* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 11* 83* thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 15* 83* thưởng 18000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 84* 21* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 59* 73* thưởng 40000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 83* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 74* thưởng 20000 xu.
  @Emailty : trúng loto 59* 63** thưởng 36000 xu.
  @kemngot : trúng loto 84* 61* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @happyday : trúng loto 21* 83* thưởng 30000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 26* thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 63** thưởng 30000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 25* thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 47* 74* thưởng 36000 xu.


  NICK- 23/09 - - 24/09 - - 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 -
  vungtroisohoc36* 63*74**77* 97**07*97*25*
  hoisohoc73*92*45*61*17*47* 74*
  happyday............02*11* 83*98*42*21* 83*
  vhg123............69*67*61*37*26*
  bachthu3nhay............40** 04*74*79*43* 34** 68*84*
  hoahuong............04* 69*73*83*21*63**
  chot10trung1............52*97**79*37*22*
  EM2020........................95*83*65*59* 73*
  quocanhht........................83*98*42*83*
  AffCup........................71*05***30*74*
  Emailty........................97**83*11**59* 63**
  kemngot........................74* 95*61*59**84* 61*
  lode2019....................................34**42*15*
  chilaconso....................................34**42*68*
  haiyen1295....................................83*17*15* 83*
  quochuy92....................................99*42*34*
  babylove....................................60*21*72*
  thienduong01....................................83*42*25*
  KINGTON....................................22* 99*34** 43* 65*84* 21*
  mrpts................................................21*63** 73*
  co3bich................................................29*74*
  Ronaldo7................................................21* 43*16*
  vietkieudanhlo................................................37*34*
  giahuy912................................................37*34*
  baoanhthu................................................21*34* 61*
  lamlaitudau2020................................................30*59* 15*
  chutichhoidong................................................84* 34** 43*74*
  thuyanh29................................................84* 44*65*
  consovang................................................30*84* 83*
  hoaihd85................................................29* 68*63**
  ViettelDaily................................................97*22* 84*
  HaiNam92................................................99* 44*11* 83*
  DuyManh92................................................42*73*
  timlo2nhay................................................43* 34**34*
  vuquy48................................................14*79*
  tuankhang1980................................................17*22*
  tengteng................................................34** 43*63**
  huyenhuyen................................................44* 99* 30*63**
  kyniemxua................................................17*15*
  miule................................................29*74*
  vaobothoi................................................29*84*
  mytamido................................................17*16* 61*
  cucaitron............................................................72* 61* 16*
  danlode2k2............................................................65* 80*
  minhquang2016............................................................74* 80*
  luonluontop1............................................................15*
  vuanh886............................................................83* 47*
  bietphailamsaoday............................................................34*
  DAIPHAT88............................................................68*
  hung83............................................................74* 47*
  X155............................................................68*
  sohochaylam............................................................22* 79*
  giangmobile............................................................07*
  lienquan2019............................................................65*
  giacmotrua............................................................65* 25*
  antamwin............................................................73*
  baycaobayxa............................................................59*
  EmLaTatCa............................................................72*
  yeusohoc............................................................34*
  kepbang............................................................79*
  chuoi............................................................74*
  MRNam86............................................................59* 61*
  thuhuyengirl............................................................34*
  Hoalanrung............................................................21*
  dacbiet99............................................................61*
  minhdiep............................................................73*
  saptrungtoroi............................................................25*
  TM201210............................................................68*
  cuocchienso............................................................79*
  mo3cang............................................................61* 16*
  XS360............................................................84*
  shopeone............................................................22*
  giacatgia............................................................07*
  mualanh2020............................................................68*
  TLong888............................................................93*
  chaonammoi............................................................79*
  lanh5doC............................................................83*
  HoangMinhTu............................................................84*
  chinh1689482997............................................................61*
  _AK47_............................................................61*
  Minhan............................................................25*
  tamhoncuada............................................................68*
  selaylaitatca............................................................47* 74*
  visaolaithe............................................................47*
  AnBao............................................................22*
  dongkhanh1994............................................................22*
  HOANG YEN............................................................01*
  Vumay9999............................................................01*
  vtvcab............................................................47* 74*
  Uyennhi2019............................................................25*
  muahe2019............................................................34*
  DINHMINHSON............................................................34*
  allwin99............................................................83*
  danvietanhhung............................................................84*
  numoneyee............................................................47*
  cutibatlo............................................................83*
  SamSam19............................................................25*
  noinholode............................................................25*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 12 số có 34 thưởng 8333 xu.
  @antamwin : Chốt 19 số có 34 thưởng 5263 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 6 số có 34 thưởng 16666 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @Vumay9999 : Chốt 6 số có 34 thưởng 16666 xu.
  @mylove279 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @_AK47_ : Chốt 10 số có 34 thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 10 số có 34 thưởng 10000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 18 số có 34 thưởng 5555 xu.
  @thichchotso : Chốt 15 số có 34 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @minhdiep : Chốt 6 số có 34 thưởng 33333 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 9 số có 34 thưởng 22222 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vivungonsong : Chốt 18 số có 34 thưởng 16666 xu.


  NICK- 26/09 - - 27/09 - - 28/09 -
  vivungonsong72 74 75 76 78 80 81 83 84 85 87 89 90 92 93 94 96 98 9906 08 09 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23 2694 95 98 00 04 08 09 13 14 18 19 22 24 27 28 31 34 36
  minhdiep.................11 12 13 14 17 21 22 23 2630 31 32 33 34 35
  toilatoi7x.................06 07 11 12 15 16 19 21 22 24 2589 34 33 32 30 92 29 24 23
  vietkieudanhlo..................................24 26 27 29 30 32 33 34 36 37 39 40 42 43 44 46 47 49 70 72
  cutibatlo..................................53 46 44 43 41 96 39 37 36 34 31 27
  antamwin..................................04 05 06 07 09 13 16 23 27 31 32 33 34 36 40 43 50 59 60
  hoanghonxanh..................................31 32 34 36 37 38
  sohochaylam..................................03 04 07 09 11 12 13 16 18 20 21 27 30 31 34 36 39 40 43 48
  CSGT01..................................27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 49 50 51 52 53 54 55
  mrpts..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  TLong888..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 43 53 63 73 83 93 48
  tuankhang1980..................................23 24 25 26 28 32 33 34 35 37 39 42 43 46 50 51 52 53 55 57
  Vumay9999..................................34 43 38 83 67 76
  mylove279..................................03 04 05 07 08 13 14 15 17 18 23 24 25 27 30 33 34 35 40 43
  _AK47_..................................24 26 34 41 43 45 60 61 63 64
  adayroihihi..................................34 35 36 37 38 39 44 45 48 50
  AnBao..................................49 48 47 46 65 45 44 43 42 70 41 40 38 73 37 34 29 28 74 27
  chaonammoi..................................10 11 13 16 17 19 20 22 25 26 28 29 31 34 35 56 57 59 61 62
  phuquoc..................................19 20 23 25 28 29 32 34 37 38 39 41 43 46 47 48 52 57 61 64
  quochuy92..................................01 03 07 10 12 15 16 17 18 19 21 25 27 30 33 34 35 36
  thichchotso..................................28 32 33 34 36 37 38 42 43 45 46 47 48 52 54
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này