PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lesontx : trúng loto 53* 35* 97* thưởng 9000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 27** 35* 53* thưởng 12000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 24** 35* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 35* 53* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Tencuimia : trúng loto 90** thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @TienDung : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @mores999 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Phuongnhi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @hoantptn : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @pvc0810 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 90** thưởng 6000 xu.
  @Thuanthatthabg : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 28* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 27** thưởng 12000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 20* 31* thưởng 12000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @School : trúng loto 96* 28* thưởng 12000 xu.
  @Thantaimayman : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @Chimsedimua : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @Duyenso1 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @Insert : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 35* 27** thưởng 27000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 58* thưởng 12000 xu.
  @chrisnguyenvn : trúng loto 28* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 58* thưởng 15000 xu.


  NICK- 06/09 - - 07/09 - - 08/09 - - 09/09 - - 10/09 -
  chuoi54**84* 68*47* 74*82* 16*58*
  mamalanlan............38*70* 93**65*58*
  chrisnguyenvn............15*32*26* 54*28*
  thantai368........................48** 75**29*35* 27**
  bactrangtinhdoi........................93**03* 27*07*
  ptsmr....................................54*35*
  DINHMINHSON....................................65*28*
  bacang....................................17* 71* 69*27**
  hoangminh2410....................................31*07*
  hoangmui....................................20** 40*20* 31*
  Maianhcho....................................75*24**
  School....................................29* 59*96* 28*
  Thantaimayman....................................25* 26*58*
  LaoLoGL....................................82*20*
  Chimsedimua....................................01*42*
  Duyenso1....................................27*31*
  Insert....................................01*93*
  lesontx................................................53* 35* 97*
  thanhkute................................................27** 35* 53*
  Hoiyeulo................................................24** 35*
  Thuminh................................................35* 53*
  chutheanh................................................88*
  minhquang2016................................................07*
  Hientnsteel................................................45*
  denbacdotinh................................................24**
  mrpts................................................35*
  Tencuimia................................................90**
  A_777................................................24**
  NgocNgoc................................................19*
  TienDung................................................62*
  vuvanduan90................................................60*
  SoLuuHuong................................................28*
  mores999................................................58*
  Phuongnhi................................................45*
  hoantptn................................................93*
  pvc0810................................................88*
  Hoangthanh................................................90**
  Thuanthatthabg................................................19*
  DoThanhHai................................................35*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lodelk : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @Phuongnhi : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 19 số có 45 thưởng 5263 xu.
  @hoantptn : Chốt 12 số có 45 thưởng 8333 xu.
  @Insert : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : Chốt 19 số có 45 thưởng 5263 xu.
  @Kaido : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @yingyang07 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.


  NICK- 10/09 -
  lodelk04 40 14 41 24 42 34 43 44 11 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  NgocNgoc40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Phuongnhi04 40 14 41 45 54 64 19 29 92 95 69 96 33 31 36 63 81 68 86
  bactrangtinhdoi05 15 25 35 45 65 75 85 95 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  hoantptn10 23 32 45 46 83 38 53 13 35 93 39
  Insert05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  SoLuuHuong01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Kaido30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  yingyang0740 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  bacang04 40 14 41 24 42 34 43 44 11 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:49:46) , thantai368 (10/09/2018 at 19:53:40) , Quyly (18/09/2018 at 18:44:56)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ketamine : trúng loto 04* 40* thưởng 10000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 49** 94* thưởng 15000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 45* 49** 48** thưởng 15000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 49** 94* thưởng 15000 xu.
  @lythatda : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 45* 46* thưởng 6000 xu.
  @Quyly : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 75* 77* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @End_303 : trúng loto 49** 94* thưởng 9000 xu.
  @kovachin : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @Kaido : trúng loto 03* 04* thưởng 6000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hoangtuong : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @Abacaban : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lesontx : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 40* 49** thưởng 18000 xu.
  @Tencuimia : trúng loto 49** thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @pvc0810 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 03* 40* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 27** thưởng 18000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 20* 40* thưởng 18000 xu.
  @School : trúng loto 01* thưởng 9000 xu.
  @Chimsedimua : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @Duyenso1 : trúng loto 94* thưởng 9000 xu.
  @Insert : trúng loto 75* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 36* 45* thưởng 36000 xu.


  NICK- 06/09 - - 07/09 - - 08/09 - - 09/09 - - 10/09 - - 11/09 -
  chuoi54**84* 68*47* 74*82* 16*58*36* 45*
  thantai368........................48** 75**29*35* 27**79*
  bactrangtinhdoi........................93**03* 27*07*45*
  ptsmr....................................54*35*36*
  DINHMINHSON....................................65*28*36*
  bacang....................................17* 71* 69*27**27**
  hoangmui....................................20** 40*20* 31*20* 40*
  School....................................29* 59*96* 28*01*
  Chimsedimua....................................01*42*45*
  Duyenso1....................................27*31*94*
  Insert....................................01*93*75*
  lesontx................................................53* 35* 97*21*
  chutheanh................................................88*40* 49**
  Tencuimia................................................90**49**
  NgocNgoc................................................19*79*
  Hoiyeulo................................................24** 35*79*
  pvc0810................................................88*40*
  DoThanhHai................................................35*03* 40*
  ketamine............................................................04* 40*
  habongda2002............................................................49** 94*
  ngaoducacmien123............................................................45* 49** 48**
  longhoang1970............................................................49** 94*
  lythatda............................................................15*
  lodelk............................................................45* 46*
  Quyly............................................................45*
  Joker............................................................57*
  BaoChau............................................................98*
  QuocHung............................................................15*
  nhat_chi_mai............................................................75* 77*
  Npt............................................................36*
  End_303............................................................49** 94*
  kovachin............................................................98*
  HoaMauDon............................................................79*
  danv411............................................................98*
  Kaido............................................................03* 04*
  haithanh69............................................................40*
  hoangtuong............................................................07*
  Abacaban............................................................77*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : Chốt 10 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @Quyly : Chốt 15 số có 40 thưởng 6666 xu.
  @hoangmui : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @pvc0810 : Chốt 4 số có 40 thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 19 số có 40 thưởng 10526 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/09 - - 11/09 -
  lodelk04 40 14 41 24 42 34 43 44 11 45 54 46 64 47 74 48 84 49 9404 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  bactrangtinhdoi05 15 25 35 45 65 75 85 95 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94
  bacang04 40 14 41 24 42 34 43 44 11 45 54 46 64 47 74 48 84 49 9404 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  chutheanh.................06 60 04 40 49 94 02 20 05 50
  Quyly.................04 40 06 60 43 34 46 64 49 94 48 84 69 96 44
  hoangmui.................07 08 14 19 20 31 35 36 38 40 46 51 52 53 60 65 86 87 88 93
  ongbau_1980.................09 18 81 90 75 57 25 52 07 70 45 54 59 95 02 20 04 40 86 68
  pvc0810.................08 31 40 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:49:53) , thantai368 (11/09/2018 at 21:09:04) , Quyly (18/09/2018 at 18:44:51)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ThanLoThanhDe : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 55* 99* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 39* 54* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @TienDung : trúng loto 39* 37* thưởng 6000 xu.
  @chrisnguyenvn : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @Phuongnhi : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Suongzay : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @SAT_THU_SO_1987 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @V8818 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lythatda : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @Quyly : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @Joker : trúng loto 34* 57* thưởng 12000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 55* 99* thưởng 12000 xu.
  @End_303 : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @Kaido : trúng loto 05* 37* thưởng 12000 xu.
  @Abacaban : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bacang : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.
  @Chimsedimua : trúng loto 85* thưởng 12000 xu.
  @Insert : trúng loto 55* 56* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 02* 04* thưởng 30000 xu.


  NICK- 08/09 - - 09/09 - - 10/09 - - 11/09 - - 12/09 -
  thantai36848** 75**29*35* 27**79*54*
  bactrangtinhdoi93**03* 27*07*45*02* 04*
  bacang............17* 71* 69*27**27**11*
  Chimsedimua............01*42*45*85*
  Insert............01*93*75*55* 56*
  chutheanh........................88*40* 49**59*
  NgocNgoc........................19*79*05*
  lythatda....................................15*39*
  Quyly....................................45*11*
  Joker....................................57*34* 57*
  QuocHung....................................15*99*
  nhat_chi_mai....................................75* 77*55* 99*
  End_303....................................49** 94*39*
  Kaido....................................03* 04*05* 37*
  Abacaban....................................77*05*
  ThanLoThanhDe................................................99*
  Hoalong68dedan................................................55* 99*
  Thuminh................................................39* 54*
  hoangminh2410................................................15*
  Maianhcho................................................05*
  dongkhanh1994................................................21*
  CHUTICH................................................39*
  TienDung................................................39* 37*
  chrisnguyenvn................................................11*
  LaoLoGL................................................82*
  Phuongnhi................................................99*
  Phamoanhngoclan1111................................................25*
  DonaldTrump45................................................55*
  Suongzay................................................34*
  PhiHai................................................39*
  chieumuon123................................................54*
  THICHSOICAU................................................39*
  SAT_THU_SO_1987................................................85*
  V8818................................................29*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @THICHSOICAU : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @HON_CUA_DA : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @lesontx : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 56 thưởng 10000 xu.


  NICK- 12/09 -
  THICHSOICAU13 56 50 33 83 43 85 87 39 63
  HON_CUA_DA31 13 81 18 01 10 51 15 36 63 86 68 06 60 56 65
  lesontx14 41 19 91 64 46 69 96 56 65 06 60 15 51 01 10 68 86 36 63
  hoangminh241001 10 06 60 15 51 56 65 26 62
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:50:00) , thantai368 (15/09/2018 at 16:11:25) , Quyly (18/09/2018 at 18:44:45)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tuananhminh : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @lesontx : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 75* 98** thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @ketamine : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @Tencuimia : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* 24* thưởng 6000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Quangkhai_dn_hh : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @ThanLoThanhDe : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @chrisnguyenvn : trúng loto 29* 97* thưởng 12000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @Phuongnhi : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Suongzay : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lythatda : trúng loto 24* 42* 53* thưởng 27000 xu.
  @End_303 : trúng loto 12* 24* 42* thưởng 27000 xu.
  @Quyly : trúng loto 24* 42* thưởng 18000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @Kaido : trúng loto 01* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bacang : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @Insert : trúng loto 78* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 64* thưởng 18000 xu.


  NICK- 08/09 - - 09/09 - - 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 -
  thantai36848** 75**29*35* 27**79*54*64*
  bacang............17* 71* 69*27**27**11*55*
  Insert............01*93*75*55* 56*78*
  lythatda....................................15*39*24* 42* 53*
  End_303....................................49** 94*39*12* 24* 42*
  Quyly....................................45*11*24* 42*
  QuocHung....................................15*99*62*
  nhat_chi_mai....................................75* 77*55* 99*64*
  Kaido....................................03* 04*05* 37*01*
  hoangminh2410................................................15*62*
  ThanLoThanhDe................................................99*12*
  chrisnguyenvn................................................11*29* 97*
  LaoLoGL................................................82*75*
  Phuongnhi................................................99*55*
  Suongzay................................................34*29*
  tuananhminh............................................................62*
  lesontx............................................................75*
  chuoi............................................................75* 98**
  ptsmr............................................................36**
  ketamine............................................................29*
  hoangmui............................................................20**
  Tencuimia............................................................89*
  denbacdotinh............................................................23* 24*
  ongbau_1980............................................................75*
  yingyang07............................................................95*
  Quangkhai_dn_hh............................................................23*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @yingyang07 : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.
  @Manhnhimcoi12 : Chốt 12 số có 62 thưởng 8333 xu.
  @tuan79 : Chốt 12 số có 62 thưởng 8333 xu.
  @Thienthu0212 : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 16 số có 62 thưởng 6250 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @Npt : Chốt 10 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 8 số có 62 thưởng 12500 xu.
  @End_303 : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 62 thưởng 20000 xu.
  @lesontx : Chốt 19 số có 62 thưởng 10526 xu.


  NICK- 12/09 - - 13/09 -
  hoangminh241001 10 06 60 15 51 56 65 26 6212 21 17 71 26 62 67 76 06 42
  lesontx14 41 19 91 64 46 69 96 56 65 06 60 15 51 01 10 68 86 36 6333 93 62 52 75 48 86 38 73 74 20 68 70 84 09 47 32 21 17
  yingyang07.................60 62 63 64 65 66 67 68 69 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  Manhnhimcoi12.................17 31 22 40 04 59 95 68 86 77 81 62
  tuan79.................12 21 17 71 67 76 26 62 11 66 16 61
  Thienthu0212.................02 20 21 12 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  chinh1689482997.................48 84 34 69 61 62 63 06 18 30 42 54 66 78 90 70
  danv411.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Npt.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Hoalong68dedan.................44 99 18 82 28 82 24 42 25 52 47 74 34 43 89 98 26 62 07 70
  chuoi.................12 21 26 62 67 76 17 71
  End_303.................06 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:50:09) , thantai368 (15/09/2018 at 16:11:29) , Quyly (18/09/2018 at 18:44:40)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Maianhcho : trúng loto 73* 54* thưởng 10000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 17* 71* thưởng 10000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @saocodon : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @Joker : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @School : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 73* 49* thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 16* 17* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @pvc0810 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @Manhkien : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @Abacaban : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 17* 54* thưởng 6000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @tuan79 : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @Buivantu1988 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @CoLong : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Suongzay : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lythatda : trúng loto 33* 95* thưởng 24000 xu.
  @Quyly : trúng loto 31* 13* thưởng 24000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 88** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bacang : trúng loto 54* thưởng 18000 xu.
  @Insert : trúng loto 17* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 73* 54* thưởng 42000 xu.


  NICK- 08/09 - - 09/09 - - 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 - - 14/09 -
  thantai36848** 75**29*35* 27**79*54*64*73* 54*
  bacang............17* 71* 69*27**27**11*55*54*
  Insert............01*93*75*55* 56*78*17*
  lythatda....................................15*39*24* 42* 53*33* 95*
  Quyly....................................45*11*24* 42*31* 13*
  nhat_chi_mai....................................75* 77*55* 99*64*88**
  Suongzay................................................34*29*10*
  ptsmr............................................................36**16*
  hoangmui............................................................20**46*
  denbacdotinh............................................................23* 24*23*
  yingyang07............................................................95*23*
  Maianhcho........................................................................73* 54*
  HON_CUA_DA........................................................................17* 71*
  xauzai88........................................................................31*
  saocodon........................................................................33*
  Joker........................................................................47*
  Thuminh........................................................................73*
  School........................................................................31*
  Chi3uTjm2208........................................................................73* 49*
  mamalanlan........................................................................73*
  BaoChau........................................................................49*
  Hientnsteel........................................................................16* 17*
  bactrangtinhdoi........................................................................73*
  mrpts........................................................................73*
  kovachin........................................................................16*
  thanhkute........................................................................92*
  pvc0810........................................................................46*
  danv411........................................................................49*
  Manhkien........................................................................54*
  Abacaban........................................................................16*
  haithanh69........................................................................17* 54*
  chieumuon123........................................................................88**
  tuan79........................................................................39**
  Buivantu1988........................................................................13*
  CoLong........................................................................92*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @hoangmui : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @Kaido : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @GIACATDU888 : Chốt 15 số có 88 thưởng 6666 xu.
  @Suongzay : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @School : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.


  NICK- 14/09 -
  ongbau_198005 50 16 61 27 72 38 83 49 94 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  hoangmui04 07 08 20 27 29 31 35 36 40 46 53 57 60 67 86 87 88 93 97
  Kaido07 25 40 45 47 51 56 61 66 67 69 70 73 75 76 82 85 88 90 97
  GIACATDU88888 38 83 33 99 77 49 94 44 27 72 22 79 97 11
  Suongzay80 82 84 86 88 40 42 44 46 60 62 64 66 68 48 91 93 95 97 99
  School03 30 08 53 35 58 31 81 36 86 23 32 28 73 37 78 33 38 83 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:50:19) , thantai368 (15/09/2018 at 16:12:06) , Quyly (18/09/2018 at 18:44:32)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @longhoang1970 : trúng loto 07* 70* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @End_303 : trúng loto 19* 90* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @chrisnguyenvn : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 88* 93* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 48* 93* thưởng 6000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @Dunghammoanh1 : trúng loto 94* 37* thưởng 6000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @marslightusas : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.
  @School : trúng loto 18* 48* thưởng 12000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 93* thưởng 10000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 78* thưởng 10000 xu.
  @CoLong : trúng loto 88* 48* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Suongzay : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lythatda : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @Quyly : trúng loto 56* thưởng 15000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 48* 83* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @bacang : trúng loto 78* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 48* 93* thưởng 48000 xu.


  NICK- 08/09 - - 09/09 - - 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 - - 14/09 - - 15/09 -
  thantai36848** 75**29*35* 27**79*54*64*73* 54*48* 93*
  bacang............17* 71* 69*27**27**11*55*54*78*
  lythatda....................................15*39*24* 42* 53*33* 95*68*
  Quyly....................................45*11*24* 42*31* 13*56*
  nhat_chi_mai....................................75* 77*55* 99*64*88**48* 83*
  Suongzay................................................34*29*10*88*
  ptsmr............................................................36**16*60*
  denbacdotinh............................................................23* 24*23*23*
  Thuminh........................................................................73*93*
  School........................................................................31*18* 48*
  mamalanlan........................................................................73*93*
  bactrangtinhdoi........................................................................73*18*
  haithanh69........................................................................17* 54*48*
  danv411........................................................................49*78*
  CoLong........................................................................92*88* 48*
  longhoang1970....................................................................................07* 70*
  lodelk....................................................................................93*
  End_303....................................................................................19* 90*
  DINHMINHSON....................................................................................90*
  NgocNgoc....................................................................................90*
  chrisnguyenvn....................................................................................18*
  Water77....................................................................................88* 93*
  HoangToan....................................................................................78*
  ongbau_1980....................................................................................88*
  A_777....................................................................................88*
  DoThanhHai....................................................................................48* 93*
  GIACATDU888....................................................................................45*
  Dunghammoanh1....................................................................................94* 37*
  THICHSOICAU....................................................................................77*
  marslightusas....................................................................................37*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @THICHSOICAU : Chốt 12 số có 77 thưởng 8333 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @NGUYENHUNG : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @GIACATDU888 : Chốt 15 số có 77 thưởng 13333 xu.


  NICK- 14/09 - - 15/09 -
  GIACATDU88888 38 83 33 99 77 49 94 44 27 72 22 79 97 1157 75 59 95 54 45 78 87 58 85 77 76 67 05 50
  THICHSOICAU.................82 28 37 73 32 23 87 78 22 77 27 72
  lodelk.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 22 78 87 79 97
  NGUYENHUNG.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 22 78 87 79 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 18/09/2018
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:50:41) , thantai368 (16/09/2018 at 18:36:04) , Quyly (18/09/2018 at 18:44:26)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Nhungtn : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @Anan : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.
  @Joker : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @lesontx : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 20* 31* thưởng 6000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 38* 25* thưởng 6000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 75* 87* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Kaido : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @pvc0810 : trúng loto 15* 88* thưởng 6000 xu.
  @TienDung : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 20* 27* thưởng 6000 xu.
  @TUANPHAT123 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chrisnguyenvn : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 22* 26* thưởng 12000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @Dunghammoanh1 : trúng loto 33* 87* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 26* thưởng 9000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 27* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 61* thưởng 20000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Suongzay : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 99* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 38* thưởng 27000 xu.


  NICK- 08/09 - - 09/09 - - 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 - - 14/09 - - 15/09 - - 16/09 -
  thantai36848** 75**29*35* 27**79*54*64*73* 54*48* 93*38*
  nhat_chi_mai....................................75* 77*55* 99*64*88**48* 83*99*
  Suongzay................................................34*29*10*88*77*
  ptsmr............................................................36**16*60*61*
  denbacdotinh............................................................23* 24*23*23*42*
  Thuminh........................................................................73*93*26*
  mamalanlan........................................................................73*93*42*
  danv411........................................................................49*78*27*
  chrisnguyenvn....................................................................................18*07*
  NgocNgoc....................................................................................90*99*
  Water77....................................................................................88* 93*22* 26*
  HoangToan....................................................................................78*87*
  DoThanhHai....................................................................................48* 93*38*
  THICHSOICAU....................................................................................77*22*
  Dunghammoanh1....................................................................................94* 37*33* 87*
  Nhungtn................................................................................................75*
  Phamoanhngoclan1111................................................................................................22*
  Anan................................................................................................18*
  Joker................................................................................................58*
  lesontx................................................................................................22*
  QuocHung................................................................................................25*
  Maianhcho................................................................................................26*
  chuoi................................................................................................58*
  hoangmui................................................................................................20* 31*
  Hientnsteel................................................................................................38* 25*
  Chi3uTjm2208................................................................................................75* 87*
  chutheanh................................................................................................72*
  BaoChau................................................................................................61*
  Kaido................................................................................................75*
  dongkhanh1994................................................................................................26*
  pvc0810................................................................................................15* 88*
  TienDung................................................................................................61*
  chieumuon123................................................................................................38*
  truytim_BTD................................................................................................20* 27*
  TUANPHAT123................................................................................................88*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.
  @Npt : Chốt 10 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @anh2_quanho : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 12 số có 63 thưởng 8333 xu.
  @Hientnsteel : Chốt 19 số có 63 thưởng 5263 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @CoLong : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @Abacaban : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 14 số có 63 thưởng 7142 xu.


  NICK- 16/09 -
  chinh168948299740 84 22 07 25 43 89 81 34 52 54 90 35 93 91 19 63 61
  Npt60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  anh2_quanho03 30 13 31 23 32 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93 57 75
  Chetvidep678937 73 03 13 23 43 53 63 83 93 39 33
  Hientnsteel03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  ptsmr60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  CoLong20 21 23 25 27 50 51 53 55 57 60 61 63 65 67 80 81 83 85 87
  Abacaban05 50 07 70 16 61 14 41 27 72 29 92 38 83 36 63 58 85 49 94
  denbacdotinh00 05 50 55 56 65 68 86 18 81 36 63 27 72
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 18/09/2018
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:50:47) , thantai368 (17/09/2018 at 19:38:38) , Quyly (18/09/2018 at 18:44:10)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xauzai88 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 40* 76** thưởng 9000 xu.
  @lythatda : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Quyly : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @End_303 : trúng loto 43** 34* thưởng 9000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 03* 63* thưởng 6000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 40* 03* thưởng 6000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @A_777 : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Abacaban : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @tuan79 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Buivantu1988 : trúng loto 76** thưởng 6000 xu.
  @NguyenHoai37 : trúng loto 76** 03* thưởng 9000 xu.
  @Nhatlinh01 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Batbai : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @NGUYENHUNG : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Joker : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 63* 12* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 09* 76** thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 76** thưởng 12000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 76** thưởng 12000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @Kaido : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 18* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 03* thưởng 15000 xu.


  NICK- 13/09 - - 14/09 - - 15/09 - - 16/09 - - 17/09 -
  denbacdotinh23* 24*23*23*42*03*
  Thuminh............73*93*26*44*
  mamalanlan............73*93*42*89*
  Water77........................88* 93*22* 26*00*
  DoThanhHai........................48* 93*38*54*
  THICHSOICAU........................77*22*18*
  Joker....................................58*40*
  QuocHung....................................25*63* 12*
  chuoi....................................58*09* 76**
  chutheanh....................................72*76**
  BaoChau....................................61*76**
  Chi3uTjm2208....................................75* 87*63*
  Kaido....................................75*05*
  dongkhanh1994....................................26*18*
  chieumuon123....................................38*87*
  truytim_BTD....................................20* 27*40*
  xauzai88................................................54*
  bacang................................................40* 76**
  lythatda................................................10*
  Quyly................................................03*
  lodelk................................................25*
  End_303................................................43** 34*
  hoangminh2410................................................89*
  bactrangtinhdoi................................................03* 63*
  Kazikusuns2................................................40* 03*
  CHUTICH................................................12*
  A_777................................................71**
  chinh1689482997................................................63*
  Abacaban................................................89*
  ongbau_1980................................................34*
  4rum................................................10*
  tuan79................................................99*
  Chetvidep6789................................................00*
  ngaoducacmien123................................................00*
  Buivantu1988................................................76**
  NguyenHoai37................................................76** 03*
  Nhatlinh01................................................63*
  Batbai................................................34*
  anh2_quanho................................................63*
  NGUYENHUNG................................................10*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lesontx : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 43 thưởng 10000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @Annhien : Chốt 8 số có 43 thưởng 12500 xu.
  @mamalanlan : Chốt 10 số có 43 thưởng 10000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Npt : Chốt 10 số có 43 thưởng 20000 xu.
  @anh2_quanho : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.


  NICK- 16/09 - - 17/09 -
  Npt60 61 62 63 64 65 66 67 68 6940 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  anh2_quanho03 30 13 31 23 32 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93 57 7550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 03 13 23 33 43 63 73 83 93 54
  denbacdotinh00 05 50 55 56 65 68 86 18 81 36 63 27 7213 16 19 20 23 26 29 31 32 34 35 37 38 40 43 46 49 50 53 56
  lesontx.................68 86 18 81 01 10 56 65 03 30 08 08 23 32 37 73 34 43 89 98
  hoangminh2410.................34 43 39 93 48 84 89 98 07 70
  Hoalong68dedan.................03 30 14 41 34 43 47 74 48 84 16 61 25 52 07 70 02 20 28 82
  Annhien.................34 43 39 93 89 98 48 84
  mamalanlan.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Chi3uTjm2208.................08 18 28 38 48 58 68 78 98 03 13 23 43 53 63 73 83 93 81 86
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 18/09/2018
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:50:52) , thantai368 (17/09/2018 at 19:38:44) , Quyly (18/09/2018 at 18:44:01) , V8818 (17/09/2018 at 20:53:16)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ThanLoThanhDe : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 20*** 88* thưởng 20000 xu.
  @lesontx : trúng loto 20*** thưởng 9000 xu.
  @School : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 20*** 88* thưởng 12000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 32** thưởng 6000 xu.
  @Insert : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Dunghammoanh1 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @CoLong : trúng loto 20*** thưởng 9000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 90* thưởng 20000 xu.
  @bacang : trúng loto 32** thưởng 20000 xu.
  @lythatda : trúng loto 32** thưởng 12000 xu.
  @Quyly : trúng loto 26* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 32** 00* thưởng 18000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 97* 90* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Joker : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 55* 34* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 90* thưởng 15000 xu.


  NICK- 14/09 - - 15/09 - - 16/09 - - 17/09 - - 18/09 -
  mamalanlan73*93*42*89*90*
  Joker........................58*40*96*
  chuoi........................58*09* 76**74*
  chutheanh........................72*76**55* 34*
  ngaoducacmien123....................................00*90*
  bacang....................................40* 76**32**
  lythatda....................................10*32**
  Quyly....................................03*26*
  lodelk....................................25*32** 00*
  bactrangtinhdoi....................................03* 63*34*
  ongbau_1980....................................34*97* 90*
  ThanLoThanhDe................................................00*
  minhquang2016................................................20*** 88*
  lesontx................................................20***
  School................................................97*
  hoangmui................................................20*** 88*
  DINHMINHSON................................................32**
  Insert................................................96*
  HoaMauDon................................................55*
  Dunghammoanh1................................................17*
  CoLong................................................20***
  HaThanhTruc................................................00*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoangmui : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 20 thưởng 50000 xu.
  @truytim_BTD : Chốt 6 số có 20 thưởng 16666 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 20 thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 20 thưởng 15000 xu.


  NICK- 16/09 - - 17/09 - - 18/09 -
  denbacdotinh00 05 50 55 56 65 68 86 18 81 36 63 27 7213 16 19 20 23 26 29 31 32 34 35 37 38 40 43 46 49 50 53 5610 13 16 19 20 23 26 29 31 32 34 35 37 38 50 53 56 59 61 62
  hoangminh2410.................34 43 39 93 48 84 89 98 07 7002 20 07 70 25 52 57 75 06 26
  hoangmui..................................04 07 12 15 20 23 25 27 29 31 40 46 53 60 67 75 87 88 93 99
  lodelk..................................00 22 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  minhquang2016..................................20 88
  truytim_BTD..................................68 86 57 75 02 20
  danv411..................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  bacang..................................02 20 12 21 22 00 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  bactrangtinhdoi..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 18/09/2018
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (22/09/2018 at 12:07:54) , Quyly (18/09/2018 at 18:43:42)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mrpts : trúng loto 30** 20* thưởng 15000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 30** thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @ketamine : trúng loto 51** thưởng 10000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @DoThanhHai : trúng loto 87* 17** thưởng 9000 xu.
  @TienDung : trúng loto 53* 13* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @chieumuon123 : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @Abacaban : trúng loto 77** thưởng 10000 xu.
  @THICHSOICAU : trúng loto 57** thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @truytim_BTD : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @mctq04 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 40** 53* thưởng 9000 xu.
  @katy2018 : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @Traihovu : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 20* 40** thưởng 18000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @School : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @CoLong : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bacang : trúng loto 51** thưởng 18000 xu.
  @Quyly : trúng loto 13* thưởng 9000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Joker : trúng loto 17** thưởng 24000 xu.


  NICK- 16/09 - - 17/09 - - 18/09 - - 19/09 -
  Joker58*40*96*17**
  bacang............40* 76**32**51**
  Quyly............03*26*13*
  bactrangtinhdoi............03* 63*34*20*
  ongbau_1980............34*97* 90*77**
  DINHMINHSON........................32**20* 40**
  hoangmui........................20*** 88*20*
  School........................97*17**
  minhquang2016........................20*** 88*20*
  CoLong........................20***65*
  mrpts....................................30** 20*
  thantai368....................................87*
  ptsmr....................................30**
  nhat_chi_mai....................................30**
  hoangminh2410....................................82*
  Hientnsteel....................................49*
  ketamine....................................51**
  Chi3uTjm2208....................................83*
  DoThanhHai....................................87* 17**
  TienDung....................................53* 13*
  chinh1689482997....................................17**
  chieumuon123....................................77**
  thatbai01....................................53*
  Abacaban....................................77**
  THICHSOICAU....................................57**
  Npt....................................30**
  truytim_BTD....................................49*
  mctq04....................................69*
  Ad_cu_kho_cuu_nan....................................40** 53*
  katy2018....................................40**
  Traihovu....................................65*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @CoLong : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Abacaban : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @mctq04 : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @Kaido : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.


  NICK- 19/09 -
  CoLong32 33 34 35 37 38 72 73 74 75 77 78 02 03 04 05 07 08 62 63
  Abacaban11 33 55 77 99 00 22 44 66 88 05 50 16 61 38 83 27 72 49 94
  mctq0407 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  ongbau_198089 98 43 93 23 32 22 77 29 92 36 63 30 03 35 53 37 73 25 52
  BaoChau20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  dongkhanh199407 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  Kaido27 28 30 31 35 41 42 43 47 50 52 64 70 75 77 78 83 90 95 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (22/09/2018 at 12:08:00) , ongbau_1980 (19/09/2018 at 22:24:23) , Quyly (19/09/2018 at 18:44:11)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec