PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2018

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:49:18) , ELChapoGuzman (01/09/2018 at 20:13:16) , thantai368 (01/09/2018 at 21:54:13) , meomisa17 (01/09/2018 at 19:04:46) , ongbau_1980 (26/09/2018 at 00:19:17) , Quyly (18/09/2018 at 18:41:54) , HON_CUA_DA (04/09/2018 at 18:49:50) , _VUAXUIQUAY_ (01/09/2018 at 20:07:34)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ThanLoThanhDe : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 38* 83* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 49** thưởng 6000 xu.
  @Quyly : trúng loto 33* 38* thưởng 6000 xu.
  @lesontx : trúng loto 19** 74* thưởng 9000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 49** thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 49** thưởng 10000 xu.
  @anhviet : trúng loto 33* 66* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @ketamine : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 49** thưởng 6000 xu.
  @Hatinh2087 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @phuongnam89 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @lythatda : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 19** 48* thưởng 18000 xu.
  @Joker : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 66* 70* thưởng 12000 xu.
  @Thanhso777 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 33* 44* thưởng 30000 xu.


  NICK- 28/08 - - 29/08 - - 30/08 - - 31/08 - - 01/09 -
  Water7777* 01*88*79*88*33* 44*
  thantai368....................................64*74*
  lythatda....................................87*22*
  lodelk....................................39* 40*66*
  HoangToan....................................91**19** 48*
  Joker....................................91**22*
  ongbau_1980....................................65*66* 70*
  Thanhso777....................................88*33*
  ThanLoThanhDe................................................33*
  CHUTICH................................................38* 83*
  nhat_chi_mai................................................49**
  Quyly................................................33* 38*
  lesontx................................................19** 74*
  Hoalong68dedan................................................66*
  Kazikusuns2................................................49**
  bacang................................................66*
  Npt................................................49**
  anhviet................................................33* 66*
  dongkhanh1994................................................60*
  Galaxy................................................70*
  Chi3uTjm2208................................................33*
  4rum................................................36*
  ketamine................................................31*
  thatbai01................................................57*
  thienbinh................................................40*
  chieuluontimmai................................................49**
  Hatinh2087................................................70*
  phuongnam89................................................66*
  Maianhcho................................................36*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Thuminh : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @_VUAXUIQUAY_ : Chốt 15 số có 19 thưởng 6666 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @chieuluontimmai : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @Hatinh2087 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @BaoChau : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoangmui : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 -
  hoangmui00 07 12 14 19 20 24 31 36 49 55 63 65 67 76 79 81 86 87 9800 07 12 14 19 20 24 31 36 49 53 56 63 65 76 79 81 86 87 98
  Thuminh.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  _VUAXUIQUAY_.................01 10 15 19 25 46 51 52 56 64 65 69 75 91 96
  bactrangtinhdoi.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  chieuluontimmai.................13 15 19 20 24 26 28 32 35 39 40 42 46 48 84 86 91 93 95
  Hatinh2087.................13 31 18 81 68 86 63 36 74 79 14 19 52 57 70 75 12 17 91 96
  ptsmr.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  BaoChau.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Galaxy.................06 10 14 15 19 28 37 38 46 56 60 64 65 69 73 78 82 83 87 96
  HON_CUA_DA.................44 49 94 99 40 04 45 54 90 09 95 59 41 14 46 64 91 19 96 69
  nhat_chi_mai.................01 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 41 51 61 71 81 91 76
  thantai368.................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:49:26) , ELChapoGuzman (01/09/2018 at 20:13:38) , thantai368 (01/09/2018 at 21:54:26) , meomisa17 (01/09/2018 at 19:06:45) , Quyly (18/09/2018 at 18:42:11) , HON_CUA_DA (04/09/2018 at 18:49:47) , _VUAXUIQUAY_ (01/09/2018 at 20:07:57)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoangminh2410 : trúng loto 56* 65* thưởng 10000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @End_303 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Kaido : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @School : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Quyly : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @anhviet : trúng loto 86* 94* thưởng 12000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 99*** 41* thưởng 24000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lythatda : trúng loto 76* 65* thưởng 18000 xu.
  @lodelk : trúng loto 23* thưởng 15000 xu.
  @Thanhso777 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 -
  lythatda87*22*76* 65*
  lodelk39* 40*66*23*
  Thanhso77788*33*41*
  Quyly............33* 38*98*
  Hoalong68dedan............66*41*
  bacang............66*40*
  Npt............49**64*
  anhviet............33* 66*86* 94*
  Chi3uTjm2208............33*99*** 41*
  chieuluontimmai............49**41*
  hoangminh2410........................56* 65*
  BaoChau........................05*
  QuocHung........................76*
  A_777........................81*
  chutheanh........................74*
  chuoi........................86*
  End_303........................86*
  Thuminh........................98*
  minhquang2016........................74*
  hoangmui........................36*
  Kaido........................94*
  Hientnsteel........................48*
  meomisa17........................88*
  mamalanlan........................76*
  bactrangtinhdoi........................23*
  School........................17*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Kaido : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 40 thưởng 5263 xu.
  @anhviet : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 19 số có 40 thưởng 5263 xu.
  @Npt : Chốt 10 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @ongbau_1980 : Chốt 19 số có 40 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Thuminh : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @chieuluontimmai : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hoangmui : Chốt 20 số có 40 thưởng 15000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 -
  hoangmui00 07 12 14 19 20 24 31 36 49 55 63 65 67 76 79 81 86 87 9800 07 12 14 19 20 24 31 36 49 53 56 63 65 76 79 81 86 87 9807 12 14 20 24 31 36 40 49 53 56 60 63 65 66 67 79 83 87 93
  Thuminh.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 9940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chieuluontimmai.................13 15 19 20 24 26 28 32 35 39 40 42 46 48 84 86 91 93 9540 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 22 33 24 34 43 03 13 30 35
  Kaido..................................00 01 02 03 04 13 14 18 20 21 27 29 30 35 38 40 48 55 70 73
  dongkhanh1994..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  anhviet..................................13 31 89 98 68 86 44 66 04 40 08 80 48 84 33 09 90 00 99 88
  HoaMauDon..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  Npt..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  meomisa17..................................30 40 04 07 70 08 80 39 93 31 29 92 74 06 32 36 34 00 76 41
  ongbau_1980..................................02 20 07 70 25 52 57 75 03 30 04 40 45 54 59 95 09 90 85
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (03/09/2018 at 20:57:49) , meomisa17 (02/09/2018 at 19:02:22) , Quyly (18/09/2018 at 18:42:03) , HON_CUA_DA (04/09/2018 at 18:49:45)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : trúng loto 33* 71* thưởng 10000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 01* 26* thưởng 10000 xu.
  @Thantaimayman : trúng loto 10* 11* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @lesontx : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 12* 47** thưởng 9000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 11* 12* thưởng 6000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @4rum : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @ketamine : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @Nhungtn : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @Tencuimia : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @MinhPhong007 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @BaoChau : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @School : trúng loto 71* 58* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 58* thưởng 9000 xu.
  @Quyly : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lythatda : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 -
  lythatda87*22*76* 65*91*
  lodelk39* 40*66*23*69*
  Hoalong68dedan............66*41*58*
  Quyly............33* 38*98*10*
  Chi3uTjm2208............33*99*** 41*12*
  BaoChau........................05*97*
  QuocHung........................76*91*
  A_777........................81*86*
  Thuminh........................98*97*
  hoangmui........................36*65*
  hoangminh2410........................56* 65*86*
  Hientnsteel........................48*27*
  meomisa17........................88*97*
  School........................17*71* 58*
  dongkhanh1994....................................33* 71*
  thienbinh....................................01* 26*
  Thantaimayman....................................10* 11*
  ptsmr....................................38*
  habongda2002....................................11*
  Kazikusuns2....................................12*
  DINHMINHSON....................................16**
  lesontx....................................91*
  thantai368....................................12* 47**
  HoangToan....................................58*
  Joker....................................12*
  Annhien....................................11* 12*
  CHUTICH....................................91*
  HoaMauDon....................................10*
  mrpts....................................97*
  4rum....................................26*
  ketamine....................................86*
  Maianhcho....................................69*
  Nhungtn....................................65*
  Tencuimia....................................33*
  Ngoctuan86....................................97*
  longhoang1970....................................91*
  MinhPhong007....................................65*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HON_CUA_DA : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : Chốt 16 số có 49 thưởng 6250 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @Nhungtn : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 49 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @hoangmui : Chốt 20 số có 49 thưởng 20000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 -
  hoangmui00 07 12 14 19 20 24 31 36 49 55 63 65 67 76 79 81 86 87 9800 07 12 14 19 20 24 31 36 49 53 56 63 65 76 79 81 86 87 9807 12 14 20 24 31 36 40 49 53 56 60 63 65 66 67 79 83 87 9307 12 19 20 22 24 31 36 49 53 56 60 65 67 76 79 81 86 87 98
  ongbau_1980..................................02 20 07 70 25 52 57 75 03 30 04 40 45 54 59 95 09 90 8500 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  HON_CUA_DA...................................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  Chi3uTjm2208...................................................03 30 49 94 08 80 44 99 20 10 40 50 60 70 80 90
  NgocNgoc...................................................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  Nhungtn...................................................14 41 19 91 46 64 69 96 24 42 29 92 47 74 79 97 44 99 49 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (03/09/2018 at 20:57:53) , meomisa17 (05/09/2018 at 19:27:00) , Quyly (18/09/2018 at 18:42:17) , HON_CUA_DA (04/09/2018 at 18:49:42)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhquang2016 : trúng loto 73* 77* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 46* 79* thưởng 10000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 39* 93* thưởng 10000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 78* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Longtomaha : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @Thanhso777 : trúng loto 99* 88* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @phocao : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Manhkien : trúng loto 14* 77* thưởng 6000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @tuan79 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 24* 79* thưởng 6000 xu.
  @Lamhangphongthu : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @mores999 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @_VUAXUIQUAY_ : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 39* 93* thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng loto 79* 61* thưởng 20000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @lesontx : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 71** thưởng 20000 xu.
  @Joker : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @MinhPhong007 : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @BaoChau : trúng loto 46* 64* thưởng 18000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 64* 46* thưởng 18000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 78* thưởng 9000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 77* 99* thưởng 18000 xu.
  @School : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Quyly : trúng loto 43* 78* thưởng 24000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lythatda : trúng loto 78* 79* thưởng 30000 xu.
  @lodelk : trúng loto 99* thưởng 25000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 -
  lythatda87*22*76* 65*91*78* 79*
  lodelk39* 40*66*23*69*99*
  Quyly............33* 38*98*10*43* 78*
  Hoalong68dedan............66*41*58*95*
  Chi3uTjm2208............33*99*** 41*12*95*
  BaoChau........................05*97*46* 64*
  QuocHung........................76*91*64* 46*
  Thuminh........................98*97*78*
  hoangminh2410........................56* 65*86*14*
  Hientnsteel........................48*27*24*
  meomisa17........................88*97*77* 99*
  School........................17*71* 58*48*
  ptsmr....................................38*39* 93*
  mrpts....................................97*79* 61*
  Kazikusuns2....................................12*46* 64*
  DINHMINHSON....................................16**46* 64*
  thantai368....................................12* 47**71**
  lesontx....................................91*24*
  dongkhanh1994....................................33* 71*71**
  Joker....................................12*46*
  CHUTICH....................................91*14*
  MinhPhong007....................................65*93*
  minhquang2016................................................73* 77*
  Npt................................................46* 79*
  Thaibinh56................................................39* 93*
  GIACATDU888................................................78*
  chutheanh................................................91*
  Water77................................................77*
  bacang................................................99*
  Longtomaha................................................02*
  denbacdotinh................................................24*
  Chetvidep6789................................................14*
  HON_CUA_DA................................................09*
  Thanhso777................................................99* 88*
  kovachin................................................73*
  phocao................................................75*
  Manhkien................................................14* 77*
  chieuluontimmai................................................24*
  tuan79................................................91*
  xitvansuthd34................................................24* 79*
  Lamhangphongthu................................................24*
  mores999................................................56*
  thanhkute................................................73*
  _VUAXUIQUAY_................................................09*
  Hoiyeulo................................................25*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chieuluontimmai : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 16 số có 08 thưởng 6250 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @lesontx : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HON_CUA_DA : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @hoangmui : Chốt 20 số có 08 thưởng 25000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 -
  hoangmui00 07 12 14 19 20 24 31 36 49 55 63 65 67 76 79 81 86 87 9800 07 12 14 19 20 24 31 36 49 53 56 63 65 76 79 81 86 87 9807 12 14 20 24 31 36 40 49 53 56 60 63 65 66 67 79 83 87 9307 12 19 20 22 24 31 36 49 53 56 60 65 67 76 79 81 86 87 9807 08 12 19 20 22 31 36 38 40 56 60 65 67 76 81 86 87 91 98
  HON_CUA_DA...................................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 9481 18 82 28 80 08 35 53 36 63 37 73 33 88 38 83 86 68 87 78
  chieuluontimmai....................................................................17 71 08 26 62 35 53 44 99 23 32 34 43 22 93 86 02 15 25 59
  Hoiyeulo....................................................................07 70 16 61 25 52 34 43 89 98 08 80 17 71 26 62 35 53 44 99
  Annhien....................................................................30 03 53 35 58 85 08 80 13 31 18 81 86 68 36 63 33 88 38 83
  denbacdotinh....................................................................01 02 04 05 07 08 10 13 16 19 20 23 26 29 31 32 34 35 37 38
  xauzai88....................................................................01 02 05 08 32 34 35 52 53 56 71 74 75 92 93 98
  chuoi....................................................................45 54 59 95 90 09 40 04 98 89 79 97 96 69 85 58 03 30 80 08
  Hoalong68dedan....................................................................59 95 28 82 02 20 08 80 34 43 47 74 79 97 89 98 45 54 36 63
  lesontx....................................................................25 52 02 20 57 75 07 70 35 53 58 85 08 80 38 83 12 21 01 10
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (04/09/2018 at 21:40:59) , meomisa17 (05/09/2018 at 19:27:26) , Quyly (18/09/2018 at 18:42:23) , HON_CUA_DA (04/09/2018 at 18:49:38)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mamalanlan : trúng loto 31* 60* thưởng 10000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @KhanhDuy88 : trúng loto 53* 35** thưởng 15000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 36* 60* thưởng 6000 xu.
  @ThanLoThanhDe : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @End_303 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 35** 53* thưởng 9000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @ketamine : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @Tencuimia : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Thantaimayman : trúng loto 32* 89* thưởng 6000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @phuongnam89 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 35** 53* thưởng 9000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Lamhangphongthu : trúng loto 70* 07* thưởng 20000 xu.
  @Longtomaha : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @_VUAXUIQUAY_ : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 53* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @lesontx : trúng loto 35** thưởng 18000 xu.
  @Joker : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @MinhPhong007 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @BaoChau : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 36* 60* thưởng 24000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @School : trúng loto 31* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Quyly : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 32* thưởng 30000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 -
  lodelk39* 40*66*23*69*99*32*
  Quyly............33* 38*98*10*43* 78*31*
  Chi3uTjm2208............33*99*** 41*12*95*46*
  BaoChau........................05*97*46* 64*89*
  QuocHung........................76*91*64* 46*05*
  Thuminh........................98*97*78*36* 60*
  meomisa17........................88*97*77* 99*36*
  Hientnsteel........................48*27*24*04*
  School........................17*71* 58*48*31*
  ptsmr....................................38*39* 93*29*
  Kazikusuns2....................................12*46* 64*53*
  DINHMINHSON....................................16**46* 64*84*
  lesontx....................................91*24*35**
  Joker....................................12*46*36*
  MinhPhong007....................................65*93*43*
  Lamhangphongthu................................................24*70* 07*
  Longtomaha................................................02*43*
  bacang................................................99*88*
  denbacdotinh................................................24*25*
  HON_CUA_DA................................................09*25* 52*
  thanhkute................................................73*18*
  Hoiyeulo................................................25*46*
  _VUAXUIQUAY_................................................09*18*
  mamalanlan............................................................31* 60*
  xauzai88............................................................70*
  KhanhDuy88............................................................53* 35**
  nhat_chi_mai............................................................36* 60*
  ThanLoThanhDe............................................................96*
  End_303............................................................32*
  NgocNgoc............................................................35** 53*
  thienbinh............................................................60*
  TAMMAO............................................................31*
  ketamine............................................................00*
  Maianhcho............................................................18*
  Tencuimia............................................................00*
  Thantaimayman............................................................32* 89*
  thatbai01............................................................60*
  phuongnam89............................................................00*
  SoLuuHuong............................................................35** 53*
  Phamoanhngoclan1111............................................................32*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Npt : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @thanhkute : Chốt 5 số có 88 thưởng 20000 xu.
  @V8818 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/09 - - 05/09 -
  Hoiyeulo07 70 16 61 25 52 34 43 89 98 08 80 17 71 26 62 35 53 44 9900 11 15 20 22 24 26 35 42 44 50 52 55 71 74 78 82 84 86 88
  Annhien30 03 53 35 58 85 08 80 13 31 18 81 86 68 36 63 33 88 38 8323 32 28 82 87 78 37 73 33 88 38 83 22 77 27 72 24 42 29 92
  Npt.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  thanhkute.................88 18 81 67 76
  V8818.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 78 87 79 97 77 88
  danv411.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (08/09/2018 at 20:57:04) , meomisa17 (05/09/2018 at 19:29:34) , ongbau_1980 (05/09/2018 at 23:50:47) , Quyly (18/09/2018 at 18:42:29)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lythatda : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @Kaido : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 35** 53* thưởng 9000 xu.
  @kovachin : trúng loto 51* 89* thưởng 6000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @Manhkien : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 89* 34* thưởng 6000 xu.
  @Phuongnhi : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ThanLoThanhDe : trúng loto 54** thưởng 40000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @End_303 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @thienbinh : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @ketamine : trúng loto 05** thưởng 20000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @Tencuimia : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Thantaimayman : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bacang : trúng loto 35** thưởng 18000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 87* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lesontx : trúng loto 52* 77* thưởng 24000 xu.
  @Joker : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @MinhPhong007 : trúng loto 87* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Quyly : trúng loto 34* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 13* thưởng 21000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 - - 06/09 -
  lodelk39* 40*66*23*69*99*32*13*
  Quyly............33* 38*98*10*43* 78*31*34*
  lesontx....................................91*24*35**52* 77*
  Joker....................................12*46*36*34*
  MinhPhong007....................................65*93*43*87*
  bacang................................................99*88*35**
  HON_CUA_DA................................................09*25* 52*87*
  ThanLoThanhDe............................................................96*54**
  nhat_chi_mai............................................................36* 60*54**
  End_303............................................................32*02*
  NgocNgoc............................................................35** 53*02*
  thienbinh............................................................60*47*
  TAMMAO............................................................31*02*
  ketamine............................................................00*05**
  Maianhcho............................................................18*57*
  Tencuimia............................................................00*77*
  Thantaimayman............................................................32* 89*47*
  lythatda........................................................................60*
  chuoi........................................................................54**
  Water77........................................................................54**
  Thaibinh56........................................................................51*
  CHUTICH........................................................................87*
  Kaido........................................................................54**
  Annhien........................................................................35** 53*
  kovachin........................................................................51* 89*
  ongbau_1980........................................................................05**
  Manhkien........................................................................93*
  chinh1689482997........................................................................89* 34*
  Phuongnhi........................................................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @lesontx : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Phuongnhi : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @Thantaimayman : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @chutheanh : Chốt 17 số có 64 thưởng 5882 xu.
  @CHUTICH : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danv411 : Chốt 10 số có 64 thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Annhien : Chốt 20 số có 64 thưởng 15000 xu.


  NICK- 04/09 - - 05/09 - - 06/09 -
  Annhien30 03 53 35 58 85 08 80 13 31 18 81 86 68 36 63 33 88 38 8323 32 28 82 87 78 37 73 33 88 38 83 22 77 27 72 24 42 29 9299 44 98 89 94 49 84 48 93 39 34 43 14 41 19 91 96 69 64 46
  danv411.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 8960 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  ongbau_1980..................................05 50 14 41 23 32 78 87 69 96 00 55 19 91 28 82 37 73 46 64
  chuoi..................................14 41 46 64 69 96 19 91 23 32 56 65 60 06 15 51 10 01 37 73
  lesontx..................................25 52 02 20 07 70 57 75 64 36 83 93 19 91 31 60 29 74 49 48
  meomisa17..................................48 84 68 86 19 91 41 69 96 06 51 58 28 24 22 61 16 07 70 64
  NgocNgoc..................................00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 96
  Phuongnhi..................................14 19 24 29 41 42 43 44 48 49 64 69 89 92 94 96 97 98 99
  Thantaimayman..................................50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 20 21 22 23
  Chetvidep6789..................................23 32 28 82 73 37 78 87 14 41 19 91 69 96 64 46 55 00 50 05
  nhat_chi_mai..................................06 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 96
  chutheanh..................................14 41 69 96 64 46 19 91 48 84 52 25 24 42 34 43 44
  CHUTICH..................................19 91 28 82 37 73 46 64 08 80 17 71 26 62 35 53 44 99 15 51
  lodelk..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (08/09/2018 at 20:56:58) , meomisa17 (06/09/2018 at 18:56:48)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mores999 : trúng loto 57* 73* 35* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 42* 82* thưởng 6000 xu.
  @QuocHung : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 08* 09* thưởng 6000 xu.
  @Longtomaha : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 09* 16* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 11** thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Hientnsteel : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @TienDung : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @anhviet : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Lamhangphongthu : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @thanhkute : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @Nhungtn : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 11** thưởng 6000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 20* 19* thưởng 6000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 06* 15* thưởng 6000 xu.
  @mctq04 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @Haikhoahoc : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Pony : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @pvc0810 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @chrisnguyenvn : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lythatda : trúng loto 76* 38* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 84* 68* thưởng 12000 xu.
  @Water77 : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 34* 09* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thienbinh : trúng loto 20* 19* thưởng 30000 xu.
  @ketamine : trúng loto 68* 86* thưởng 30000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @ThanLoThanhDe : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 09* thưởng 9000 xu.
  @Tencuimia : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bacang : trúng loto 20* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lesontx : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @Joker : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 51* thưởng 24000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 - - 06/09 - - 07/09 -
  lodelk39* 40*66*23*69*99*32*13*51*
  lesontx....................................91*24*35**52* 77*16*
  Joker....................................12*46*36*34*40*
  bacang................................................99*88*35**20*
  thienbinh............................................................60*47*20* 19*
  ketamine............................................................00*05**68* 86*
  nhat_chi_mai............................................................36* 60*54**19*
  ThanLoThanhDe............................................................96*54**19*
  Maianhcho............................................................18*57*09*
  Tencuimia............................................................00*77*73*
  TAMMAO............................................................31*02*19*
  lythatda........................................................................60*76* 38*
  chuoi........................................................................54**84* 68*
  Water77........................................................................54**58*
  chinh1689482997........................................................................89* 34*34* 09*
  mores999....................................................................................57* 73* 35*
  Thuminh....................................................................................76*
  Hoalong68dedan....................................................................................42* 82*
  QuocHung....................................................................................38*
  DINHMINHSON....................................................................................08* 09*
  Longtomaha....................................................................................84*
  Npt....................................................................................08*
  chutheanh....................................................................................09* 16*
  minhquang2016....................................................................................08*
  hoangminh2410....................................................................................34*
  dongkhanh1994....................................................................................06*
  meomisa17....................................................................................08*
  hoangmui....................................................................................40*
  habongda2002....................................................................................11**
  mamalanlan....................................................................................38*
  Hientnsteel....................................................................................82*
  mrpts....................................................................................82*
  TienDung....................................................................................20*
  anhviet....................................................................................86*
  yingyang07....................................................................................84*
  Lamhangphongthu....................................................................................09*
  thanhkute....................................................................................84*
  thatbai01....................................................................................76*
  Nhungtn....................................................................................76*
  NetCaFe....................................................................................11**
  vuvanduan90....................................................................................19*
  haithanh69....................................................................................20* 19*
  Senon2017....................................................................................06* 15*
  mctq04....................................................................................38*
  Haikhoahoc....................................................................................42*
  Pony....................................................................................58*
  pvc0810....................................................................................40*
  LaoLoGL....................................................................................19*
  chrisnguyenvn....................................................................................15*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HON_CUA_DA : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @ntcd : Chốt 12 số có 97 thưởng 8333 xu.
  @End_303 : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lesontx : Chốt 20 số có 97 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 97 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 16 số có 97 thưởng 12500 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 97 thưởng 10000 xu.


  NICK- 06/09 - - 07/09 -
  lesontx25 52 02 20 07 70 57 75 64 36 83 93 19 91 31 60 29 74 49 4824 42 47 74 29 92 79 97 25 52 02 20 07 70 57 75 00 55 05 50
  nhat_chi_mai06 16 26 36 46 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 86 9601 07 17 27 47 57 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 87 97 99
  chutheanh14 41 69 96 64 46 19 91 48 84 52 25 24 42 34 43 4409 90 04 40 01 10 12 21 16 61 29 92 79 97 73 37
  lodelk06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 9607 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 22 78 87 79 97
  HON_CUA_DA.................06 60 15 51 24 42 33 88 79 97 03 30 12 21 49 94 58 85 67 76
  Hoalong68dedan.................24 42 34 43 28 82 89 98 79 97 02 20 11 66 48 84 54 45 59 95
  ntcd.................04 40 09 90 45 54 24 42 47 74 79 97
  End_303.................06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 66 67 76 77 86 87 96 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (08/09/2018 at 20:56:37) , chutheanh (08/09/2018 at 14:58:10) , Quyly (18/09/2018 at 18:42:36)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Quyly : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Chi3uTjm2208 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 48** 75** thưởng 12000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 32* 33* thưởng 6000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @phuongnam89 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @tieutoanphong6886 : trúng loto 93** thưởng 6000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 93** thưởng 6000 xu.
  @hoantptn : trúng loto 93** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @QuocHung : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 09** thưởng 12000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 09** thưởng 12000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 70* 93** thưởng 18000 xu.
  @mrpts : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 70* thưởng 6000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @chrisnguyenvn : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 47* 74* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ketamine : trúng loto 32* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Joker : trúng loto 70* 73* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 41* thưởng 27000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 -
  lodelk39* 40*66*23*69*99*32*13*51*41*
  Joker....................................12*46*36*34*40*70* 73*
  ketamine............................................................00*05**68* 86*32*
  chuoi........................................................................54**84* 68*47* 74*
  QuocHung....................................................................................38*21*
  chutheanh....................................................................................09* 16*09**
  meomisa17....................................................................................08*09**
  mamalanlan....................................................................................38*70* 93**
  mrpts....................................................................................82*73*
  thatbai01....................................................................................76*41*
  vuvanduan90....................................................................................19*70*
  Senon2017....................................................................................06* 15*15*
  chrisnguyenvn....................................................................................15*32*
  Quyly................................................................................................33*
  Chi3uTjm2208................................................................................................32*
  Kazikusuns2................................................................................................41*
  thantai368................................................................................................48** 75**
  denbacdotinh................................................................................................32* 33*
  Thaibinh56................................................................................................21*
  NgocNgoc................................................................................................33*
  4rum................................................................................................70*
  phuongnam89................................................................................................21*
  tieutoanphong6886................................................................................................93**
  SoLuuHuong................................................................................................33*
  bactrangtinhdoi................................................................................................93**
  hoantptn................................................................................................93**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chuoi : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @NGUYENHUNG : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @Thaibinh56 : Chốt 11 số có 15 thưởng 9090 xu.
  @Quyly : Chốt 10 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 15 thưởng 15000 xu.


  NICK- 06/09 - - 07/09 - - 08/09 -
  lodelk06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 9607 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 22 78 87 79 9701 10 11 66 16 61 12 21 13 31 14 41 15 51 17 71 18 81 19 91
  Hoalong68dedan.................24 42 34 43 28 82 89 98 79 97 02 20 11 66 48 84 54 45 59 9503 30 05 50 13 31 15 51 25 52 29 92 34 43 39 93 89 98 47 74
  chuoi..................................54 45 90 09 12 21 18 81 36 63 15 51 48 84 39 93 69 96 06 60
  NgocNgoc..................................01 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 41 51 61 71 81 91
  ongbau_1980..................................06 60 15 51 24 42 33 88 79 97 03 30 12 21 49 94 58 85 67 76
  bactrangtinhdoi..................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  NGUYENHUNG..................................01 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 41 51 61 71 81 91
  Thaibinh56..................................10 12 21 13 14 15 16 17 18 19 11
  Quyly..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  thantai368..................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  Thuminh..................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (08/09/2018 at 20:56:31) , meomisa17 (09/09/2018 at 19:04:35) , Quyly (18/09/2018 at 18:42:41)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/09/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Longtomaha : trúng loto 17* 71* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 17* 71* 69* thưởng 9000 xu.
  @Thantaimayman : trúng loto 25* 26* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @lythatda : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 69* 48* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @hoangmui : trúng loto 20** 40* thưởng 9000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Maianhcho : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @End_303 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @School : trúng loto 29* 59* thưởng 6000 xu.
  @MinhPhong007 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @Nhungtn : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 65* 48* thưởng 6000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @_VUAXUIQUAY_ : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @Insert : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @botusieuquay23 : trúng loto 65* 01* thưởng 6000 xu.
  @Rapchip87 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @Chimsedimua : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @namtrangl0910 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @Duyenso1 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Kazikusuns2 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 03* 27* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @chrisnguyenvn : trúng loto 26* 54* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 82* 16* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 69* thưởng 30000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 - - 09/09 -
  lodelk39* 40*66*23*69*99*32*13*51*41*69*
  chuoi........................................................................54**84* 68*47* 74*82* 16*
  mamalanlan....................................................................................38*70* 93**65*
  thatbai01....................................................................................76*41*65*
  chrisnguyenvn....................................................................................15*32*26* 54*
  Kazikusuns2................................................................................................41*65*
  thantai368................................................................................................48** 75**29*
  bactrangtinhdoi................................................................................................93**03* 27*
  Longtomaha............................................................................................................17* 71*
  bacang............................................................................................................17* 71* 69*
  Thantaimayman............................................................................................................25* 26*
  DonaldTrump45............................................................................................................46*
  lythatda............................................................................................................40*
  BaoChau............................................................................................................03*
  ptsmr............................................................................................................54*
  Hoalong68dedan............................................................................................................03*
  DINHMINHSON............................................................................................................65*
  HoangToan............................................................................................................69* 48*
  hoangminh2410............................................................................................................31*
  hoangmui............................................................................................................20** 40*
  HON_CUA_DA............................................................................................................29*
  Maianhcho............................................................................................................75*
  End_303............................................................................................................03*
  yingyang07............................................................................................................27*
  School............................................................................................................29* 59*
  MinhPhong007............................................................................................................08*
  Nhungtn............................................................................................................23*
  Galaxy............................................................................................................40*
  chinh1689482997............................................................................................................65* 48*
  HoaMauDon............................................................................................................03*
  _VUAXUIQUAY_............................................................................................................59*
  Chetvidep6789............................................................................................................08*
  LaoLoGL............................................................................................................82*
  Insert............................................................................................................01*
  GIACATDU888............................................................................................................53*
  botusieuquay23............................................................................................................65* 01*
  Rapchip87............................................................................................................69*
  Chimsedimua............................................................................................................01*
  namtrangl0910............................................................................................................46*
  Duyenso1............................................................................................................27*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Maianhcho : Chốt 10 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @thatbai01 : Chốt 18 số có 53 thưởng 5555 xu.
  @BaoChau : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @TAMMAO : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @hoangmui : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @School : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.


  NICK- 09/09 -
  Maianhcho18 81 86 68 58 85 35 53 38 83
  ptsmr50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  thatbai0103 30 13 31 23 32 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  BaoChau03 05 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55 63 65 73 75 83 85 93 95
  TAMMAO00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  hoangmui07 08 09 12 19 20 31 36 38 40 51 52 53 60 65 84 86 87 88 93
  School01 03 08 21 23 26 29 30 31 35 36 38 53 56 58 80 81 83 85 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (17/09/2018 at 20:49:35) , thantai368 (10/09/2018 at 19:53:03) , meomisa17 (09/09/2018 at 19:07:32) , Quyly (18/09/2018 at 18:42:48)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec