PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Champions : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @giangmobile : Chốt 12 số có 20 thưởng 8333 xu.
  @lethuylinh : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 9 số có 20 thưởng 11111 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 14 số có 20 thưởng 7142 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kemngot : Chốt 19 số có 20 thưởng 10526 xu.
  @X155 : Chốt 17 số có 20 thưởng 11764 xu.
  @zozozo : Chốt 17 số có 20 thưởng 11764 xu.


  NICK- 30/08 - - 31/08 -
  kemngot58 59 61 64 65 66 68 71 74 75 76 78 81 84 85 86 88 90 91 9234 56 59 30 60 29 64 26 65 66 25 69 24 70 20 74 75 19 76
  X15509 13 14 16 20 21 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 9619 20 39 51 52 53 55 56 57 59 70 71 73 74 75 77 79
  zozozo76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9995 97 01 02 06 08 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 24
  tuankhang1980.................06 08 09 11 12 15 17 18 20 21 03 24 26 27 30 33 35 36 39 42
  cucaitron.................11 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 85 86 87 88 89 90 91 92
  haiyen1295.................17 19 20 21 23 25 26 71 73 75 76 78 80 82 84 85 87 89 91 93
  phuquoc.................02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27
  co3bich.................69 70 71 75 76 78 79 90 91 95 96 98 99 00 01 05 06 08 09 20
  khongsothua.................02 06 07 08 10 15 16 17 20 24 25 26 29 35 56 57 60 61 62 65
  lode2019.................11 12 13 15 17 19 20 21 22 24 26 28 29 30 59 60 62 64 65 66
  mo3cang.................11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 38 39 41 48 49 51
  vuquy48.................49 36 54 31 57 30 58 63 28 64 27 67 22 68 72 21 73 20 75 18
  Champions.................07 10 18 20 28 30 37 38 50 56 57 58 63 65 67 78 83 87 90 93
  anquanhnam.................00 01 07 10 11 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  giangmobile.................07 08 09 12 13 16 17 18 19 20 21 22
  lethuylinh.................08 09 10 12 13 17 18 20 21 22
  vuanh886.................13 17 20 23 26 27 29 30 33
  babylove.................15 16 17 19 20 25 02 26 27 28 29 35 36 37 38 39 44 45 46 47
  cuunon.................05 06 08 09 11 14 15 17 18 20 23 24 26 27
  chot10trung1.................19 20 24 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 49 50 54 59
  dieuanh96.................20 22 25 26 27 31 35 63 66 68 70 71 72 75 77 80 81 86 90 93
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 35 26 27 28 29
  EmLaTatCa.................01 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 69 71 77 80 81
  locroitrungdau.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 26 27 28 32 35 36 37 39 41
  minhdiep.................54 24 56 57 23 58 20 60 18 63 64 17 66 16 67 14 68 70 13
  nonanoni.................08 09 11 17 18 19 20 24 27 28 33 34 37 70 71 73 79 80 81 84
  quochuy92.................20 21 24 27 30 36 37 66 67 72 74 75 76 81 82 84 85 90 91 92
  TTPL7986.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  thantai368.................02 20 07 70 52 25 57 75 06 16 26 36 46 56 66 76 96 17 71
  vinamilk.................92 93 95 98 99 20 21 22 23 25 28 29 30 31 32 33 35 38 39 50
  XS360.................95 96 97 98 99 02 07 11 16 20 25 34 39 40 41 42 43 44 45 46
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này