PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lamlaitudau2020 : Chốt 16 số có 78 thưởng 6250 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 12 số có 78 thưởng 8333 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 15 số có 78 thưởng 6666 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 19 số có 78 thưởng 5263 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 19 số có 78 thưởng 5263 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 78 thưởng 5263 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 13 số có 78 thưởng 7692 xu.
  @binbinhn : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 15 số có 78 thưởng 6666 xu.
  @numoneyee : Chốt 12 số có 78 thưởng 8333 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 13 số có 78 thưởng 7692 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 9 số có 78 thưởng 11111 xu.
  @thantai368 : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @consovang : Chốt 20 số có 78 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 9 số có 78 thưởng 22222 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 78 thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 78 thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 17 số có 78 thưởng 11764 xu.
  @minhdiep : Chốt 12 số có 78 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 78 thưởng 15000 xu.


  NICK- 24/08 - - 25/08 - - 26/08 -
  MRNam8671 74 76 79 80 82 84 89 91 92 93 94 97 98 99 00 01 02 03 0677 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9979 78 77 76 75 80 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 82 64 63 62
  consovang.................54 55 56 57 58 59 80 81 82 84 85 86 87 88 89 00 0114 16 19 21 22 23 25 28 29 68 69 70 73 74 76 77 78 82 86 87
  chidanh1con.................83 87 88 89 92 96 97 98 9975 76 77 78 79 84 87 93 96
  Uyennhi2019.................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 9780 78 90 74 73 72 71 70 64 63 62 61 91 56 54 53 52 50 47 46
  danhlolayvo.................82 84 86 89 90 91 93 95 99 00 01 02 04 09 10 11 13 19 20 2171 72 73 74 75 76 77 78 79 80 84 88 90 91 92 93 94 95 96 97
  hoanghonxanh.................75 79 84 85 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 04 0568 69 72 74 77 78 79 81 83 86 87 88 90 92 95 96 97
  minhdiep.................87 88 89 90 92 94 99 00 02 04 09 10 12 14 19 20 21 22 23 2473 74 78 80 83 84 88 90 92 93 94 98
  lamlaitudau2020..................................70 71 75 77 78 79 80 84 87 89 93 95 96 97 98 99
  antamwin..................................55 56 57 58 64 65 67 70 71 73 74 75 76 78 83 84 85 87 93 94
  chungcumini..................................18 22 23 25 27 28 72 73 77 78 82 83 86 87 88 89 92 93 95 97
  langthangtimso..................................71 73 74 75 77 78 91 92 93 95 96 99
  TTPL7986..................................72 75 77 78 80 81 84 86 87 89 90 93 95 96 98
  thuhuyengirl..................................78 80 82 83 85 86 87 88 90 92 93 95 96 97 98 00 02 03 05 06
  Chetvidep6789..................................42 24 45 54 41 14 20 02 28 82 78 87 15 51 58 85 12 21 48 84
  chilaconso..................................64 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 84 86 87 89 91
  EmLaTatCa..................................23 24 25 26 73 74 75 76 77 78 79 80 86 87 89 95 96 98 99
  hoaihd85..................................67 68 69 73 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 94 96
  visaolaithe..................................63 68 69 72 77 78 81 86 87 88 90 95 96 98 04 05 08 09 13 14
  chinh1689482997..................................08 20 21 12 22 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92 78
  allwin99..................................75 76 77 78 79 83 84 85 86 87 88 93 94 96 97 01 03 04 06 10
  baycaobayxa..................................77 78 79 82 83 86 87 88 91 92 95 96 97
  binbinhn..................................55 56 59 60 64 65 70 73 74 77 78 79 82 83 87 92 95 97
  buihung88..................................09 10 15 16 17 18 20 25 76 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 90
  consokydieu..................................82 81 80 79 78 77 83 76 74 73 72 71 69 68 67 65 85 64 63 62
  hung83..................................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 95
  numoneyee..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 87
  saptrungtoroi..................................71 72 76 77 78 80 82 85 86 87 92 94 96
  tuankhang1980..................................78 79 80 85 88 90 92 96 99
  thantai368..................................58 85 08 80 53 35 03 30 18 28 38 48 68 78 88 98 27 72
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @selaylaitatca : trúng loto 45** 86* thưởng 15000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 59** 95* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 65** thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 95* 59** thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @Batman : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 59** 06* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 45** 54** thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 40* 79** thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 65** thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 65** thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 65** thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 45** 54** thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 06* 12* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 45** 54** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 12* 76* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @noinholode : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 00* 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 06* 59** 95* thưởng 24000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 06* 00* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 45** thưởng 20000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 59** thưởng 20000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 99* 12* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 00* 84* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 65** thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 84* 12* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 99* 80* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 59** thưởng 20000 xu.
  @Nguyenkha123456 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 99* 86* thưởng 18000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 54** 45** thưởng 36000 xu.
  @babylove : trúng loto 54** 45** thưởng 36000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 86* 00* thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 99* 76* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chuasonlam666 : trúng loto 79** thưởng 24000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 45** 54** thưởng 48000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 79** thưởng 24000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 54** 45** thưởng 48000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 54** 84* thưởng 36000 xu.
  @miule : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 79** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 76* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 40* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 26* thưởng 30000 xu.


  NICK- 18/08 - - 19/08 - - 20/08 - - 21/08 - - 22/08 - - 23/08 - - 24/08 - - 25/08 - - 26/08 - - 27/08 -
  Minhan14*48*31*41*34*36* 76*45*90**34*26*
  CSGT01............06*59* 95*46* 64*69*29*04*60*47*40*
  Cauamhanoi....................................15* 41*97**38*99*05** 11*88*76*
  chuasonlam666........................................................................17* 18**83*84*79**
  HaiNam92........................................................................04*12*31*45** 54**
  Thuminh........................................................................91*83*28*76*
  kocannoinhieu........................................................................14*51*84*79**
  hyvongwin........................................................................89*51* 11*91*12*
  remix........................................................................17*86*40*54** 45**
  vhg123........................................................................27*49*06*54** 84*
  miule........................................................................02*86*55*76*
  tamhoncuada........................................................................60** 17*32*40*79**
  allwin99....................................................................................83*91* 06*79**
  khongcogihet....................................................................................96*88* 54**86*
  Canh1102....................................................................................85* 96*31*76*
  chaonammoi....................................................................................89*88*76*
  bababyby....................................................................................47* 05**46*99* 86*
  anhnumberone....................................................................................51*89*86*
  cucaitron....................................................................................86*46* 91*54** 45**
  babylove....................................................................................51*31*54** 45**
  cuocchienso....................................................................................86*34*86*
  minhlonghn....................................................................................05**06*86* 00*
  niemvuisohoc....................................................................................39* 54*55*86*
  thantai368....................................................................................18*27*99* 76*
  saptrungtoroi................................................................................................22**06* 59** 95*
  QuocLinh88................................................................................................96*84*
  anhQuanday................................................................................................84*84*
  songque38................................................................................................60*76*
  AnBao................................................................................................55*06* 00*
  tuandjgj................................................................................................55*40*
  yeusohoc................................................................................................96* 54**45**
  EM2020................................................................................................31*76*
  giacmotrua................................................................................................34* 06*12*
  vietkieudanhlo................................................................................................54**59**
  quoctrong89................................................................................................24*99* 12*
  danlode2k2................................................................................................24*00* 84*
  antamwin................................................................................................06* 60*65**
  alololo................................................................................................46*79**
  Ronaldo7................................................................................................34*09*
  tengteng................................................................................................91* 60* 06*84* 12*
  binbinhn................................................................................................46*99* 80*
  sohochaylam................................................................................................47*59**
  Nguyenkha123456................................................................................................91*76*
  selaylaitatca............................................................................................................45** 86*
  minhdiep............................................................................................................76*
  vtvcab............................................................................................................12*
  vungtroisohoc............................................................................................................59** 95*
  Covid19............................................................................................................40*
  lethuylinh............................................................................................................65**
  hoaihd85............................................................................................................00*
  Hoalanrung............................................................................................................84*
  haiyen1295............................................................................................................95* 59**
  TLong888............................................................................................................76*
  baoanhthu............................................................................................................40*
  Batman............................................................................................................27*
  mrpts............................................................................................................09*
  timlo2nhay............................................................................................................59** 06*
  chutichhoidong............................................................................................................76*
  caligo............................................................................................................84*
  X155............................................................................................................00*
  mytamido............................................................................................................40*
  kemngot............................................................................................................76*
  lamlaitudau2020............................................................................................................45** 54**
  chot10trung1............................................................................................................40* 79**
  qtv272............................................................................................................65**
  tuankhang1980............................................................................................................40*
  thienduong01............................................................................................................45**
  chinh1689482997............................................................................................................86*
  Emailty............................................................................................................86*
  ptsmr............................................................................................................45**
  toilatoi7x............................................................................................................84*
  CatLinhHD............................................................................................................79**
  giahuy912............................................................................................................06*
  vuanh886............................................................................................................65**
  giaosuxoay............................................................................................................99*
  Npt............................................................................................................65**
  hatay88............................................................................................................45** 54**
  DAIPHAT88............................................................................................................79**
  DuyManh92............................................................................................................79**
  soiroichot............................................................................................................86*
  HoangMinhTu............................................................................................................59**
  locroitrungdau............................................................................................................40*
  consokydieu............................................................................................................06* 12*
  quochuy92............................................................................................................45** 54**
  motobike............................................................................................................76*
  quangninh279............................................................................................................12* 76*
  chilaconso............................................................................................................45**
  anquanhnam............................................................................................................86*
  noinholode............................................................................................................76*
  Vumay9999............................................................................................................00* 99*
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 13 số có 59 thưởng 7692 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @quangninh279 : Chốt 13 số có 59 thưởng 7692 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 14 số có 59 thưởng 7142 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @NHANTAI : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 6 số có 59 thưởng 16666 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.


  NICK- 27/08 -
  Cauamhanoi59 60 62 64 65 68 69 70 72 73 74 77 79 80 82 83 86 88 89 90
  hongtutoan39 47 38 49 37 51 36 54 55 35 57 34 59 33 61 32 64 31 65 30
  huyenhuyen31 34 40 43 49 52 58 59 61 67 68 70 76
  vaobothoi58 26 59 25 70 24 71 23 76 22 77 21 78 17 79 16 80 15 85 14
  kocannoinhieu41 29 42 45 27 46 47 48 24 49 50 20 54 57 19 59 60 14 64 67
  EM202043 44 46 48 51 52 57 59 61 62 64 68 70 71 73 75 77 79 80 82
  kemngot49 52 53 55 58 59 61 62 64 71 73 82 85 89 91 94 95 98 99
  quangninh27953 54 57 58 59 60 62 63 66 67 68 71 75
  danv41113 14 17 18 21 23 24 27 34 35 37 39 40 42 46 48 52 54 57 59
  happyday12 13 14 15 19 21 22 23 56 58 59 73 74 76 77 78 79 82 83 85
  niemvuisohoc53 57 59 60 61 62 63 67 69 70 71 72 73 77 79 90 91 92 93 97
  cucaitron51 52 10 53 54 09 55 56 08 57 58 07 59 65
  dacbiet9949 50 52 53 56 59 62 63 65 68 69 72 73 74 77 78 79 82 83 86
  mo3cang31 34 36 40 41 43 45 46 51 52 54 56 59 61 63 66 68 70 71 72
  mrpts30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  baoanhthu12 13 14 15 17 19 21 24 26 30 31 40 41 42 44 46 49 50 51 59
  Npt50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  NHANTAI05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 65 56 75 57 85 58 95 59
  ptsmr40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  timlo2nhay28 32 34 37 39 42 44 46 48 52 57 59 62 64 66 68 69 77 78 79
  tinhyeucuatoi44 31 46 47 29 48 52 28 53 55 26 56 57 25 59 61 22 62 64 20
  vietkieudanhlo57 59 15 60 65 14
  ViettelDaily35 37 39 40 41 42 43 44 45 47 49 50 51 52 53 54 55 57 59 60
  vivungonsong51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @visaolaithe : trúng loto 24* 68* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 20* 23* thưởng 6000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 20* 38** thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 84*** thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 63* 68* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 61** 98* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 41* 68* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68* 38** thưởng 9000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 30* 38** thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 45* 74* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 84*** 64* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 84*** thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @xitlo : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @caothuloaiso : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 17** 80* thưởng 30000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 63* 24* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 63* 84*** thưởng 24000 xu.
  @X155 : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 24* 41* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 38** 20* thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @noinholode : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 17** thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 61** thưởng 18000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 38** thưởng 18000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 38** thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 31* 61** thưởng 27000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 61** thưởng 18000 xu.
  @Nguyenkha123456 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Canh1102 : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 84*** thưởng 36000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 24* 84*** thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuasonlam666 : trúng loto 17** 74* thưởng 45000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @remix : trúng loto 64* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 61** thưởng 60000 xu.


  NICK- 19/08 - - 20/08 - - 21/08 - - 22/08 - - 23/08 - - 24/08 - - 25/08 - - 26/08 - - 27/08 - - 28/08 -
  CSGT0106*59* 95*46* 64*69*29*04*60*47*40*61**
  chuasonlam666............................................................17* 18**83*84*79**17** 74*
  hyvongwin............................................................89*51* 11*91*12*20*
  vhg123............................................................27*49*06*54** 84*20*
  remix............................................................17*86*40*54** 45**64*
  Canh1102........................................................................85* 96*31*76*68*
  chaonammoi........................................................................89*88*76*84***
  niemvuisohoc........................................................................39* 54*55*86*24* 84***
  saptrungtoroi....................................................................................22**06* 59** 95*17**
  songque38....................................................................................60*76*61**
  anhQuanday....................................................................................84*84*62*
  yeusohoc....................................................................................96* 54**45**38**
  EM2020....................................................................................31*76*45*
  giacmotrua....................................................................................34* 06*12*63*
  tuandjgj....................................................................................55*40*38**
  vietkieudanhlo....................................................................................54**59**31* 61**
  Ronaldo7....................................................................................34*09*31*
  sohochaylam....................................................................................47*59**61**
  Nguyenkha123456....................................................................................91*76*20*
  quangninh279................................................................................................12* 76*17** 80*
  minhdiep................................................................................................76*74*
  vungtroisohoc................................................................................................59** 95*20*
  vtvcab................................................................................................12*62*
  baoanhthu................................................................................................40*38**
  Covid19................................................................................................40*74*
  lethuylinh................................................................................................65**63* 24*
  hoaihd85................................................................................................00*63* 84***
  X155................................................................................................00*61**
  chot10trung1................................................................................................40* 79**24* 41*
  tuankhang1980................................................................................................40*63*
  thienduong01................................................................................................45**64*
  vuanh886................................................................................................65**38** 20*
  hatay88................................................................................................45** 54**24*
  toilatoi7x................................................................................................84*68*
  giahuy912................................................................................................06*38**
  quochuy92................................................................................................45** 54**17**
  motobike................................................................................................76*38**
  noinholode................................................................................................76*20*
  visaolaithe............................................................................................................24* 68*
  HUYEN6879............................................................................................................64*
  sangtruatoi............................................................................................................64*
  lodelk............................................................................................................20* 23*
  NHANTAI............................................................................................................20* 38**
  ansongaymai............................................................................................................20*
  Axz23............................................................................................................30*
  TTPL7986............................................................................................................84***
  hoanghonxanh............................................................................................................61**
  danhlolayvo............................................................................................................64*
  phuquoc............................................................................................................98*
  tinhtuoisang............................................................................................................38**
  mamalanlan............................................................................................................68*
  vuquy48............................................................................................................63*
  cutibatlo............................................................................................................38**
  SoiLoto............................................................................................................63* 68*
  kepbang............................................................................................................20*
  vaobothoi............................................................................................................45*
  hoisohoc............................................................................................................74*
  TM201210............................................................................................................61** 98*
  hoahuong............................................................................................................74*
  tinhyeucuatoi............................................................................................................62*
  luonluontop1............................................................................................................41* 68*
  co3bich............................................................................................................68*
  nguyenyenlinh............................................................................................................68* 38**
  fuynypika............................................................................................................64*
  danv411............................................................................................................62*
  chungcumini............................................................................................................30*
  mualanh2020............................................................................................................68*
  vinamilk............................................................................................................30* 38**
  XS360............................................................................................................45* 74*
  giacatde............................................................................................................98*
  khongsothua............................................................................................................24*
  AffCup............................................................................................................68*
  mtq............................................................................................................84*** 64*
  lode2019............................................................................................................24*
  buihung88............................................................................................................61**
  phocuvangem............................................................................................................80*
  xosoxmien............................................................................................................24*
  EmLaTatCa............................................................................................................74*
  shopeone............................................................................................................17**
  thuyanh29............................................................................................................98*
  kyniemxua............................................................................................................41*
  muahe2019............................................................................................................84***
  Uyennhi2019............................................................................................................20*
  DonaldTrump45............................................................................................................41*
  ngandoan............................................................................................................30*
  xitlo............................................................................................................01*
  DINHMINHSON............................................................................................................01*
  langthangtimso............................................................................................................64*
  caothuloaiso............................................................................................................38**
  SONGTHU............................................................................................................23*
   
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @shopeone : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @khongsothua : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @phuquoc : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 11 số có 09 thưởng 9090 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @Dinhbolinh8686 : Chốt 18 số có 09 thưởng 5555 xu.
  @ngandoan : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @xosoxmien : Chốt 12 số có 09 thưởng 8333 xu.
  @Covid19 : Chốt 13 số có 09 thưởng 7692 xu.
  @cuocchienso : Chốt 14 số có 09 thưởng 7142 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @fuynypika : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 6 số có 09 thưởng 16666 xu.
  @tuandjgj : Chốt 13 số có 09 thưởng 7692 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @EM2020 : Chốt 20 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 11 số có 09 thưởng 18181 xu.


  NICK- 27/08 - - 28/08 -
  EM202043 44 46 48 51 52 57 59 61 62 64 68 70 71 73 75 77 79 80 8209 10 13 14 16 18 19 20 22 24 26 27 29 30 31 34 36 39 40 44
  huyenhuyen31 34 40 43 49 52 58 59 61 67 68 70 7604 05 06 07 08 09 11 17 18 20 26
  shopeone.................00 04 06 08 09 13 16 18 19 22 26 28 29 31 36
  khongsothua.................94 95 97 98 03 09 13 15 18 19 25 28 29 30 31 33 34 36 37
  phuquoc.................17 79 16 80 15 81 83 13 85 11 86 10 87 09 89 07
  tuankhang1980.................06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 21 24 25 26 27 28 29 31 34
  vuquy48.................90 92 95 96 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 16 20
  ansongaymai.................04 05 07 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 69 72 73 74 75 77 78
  chungcumini.................09 10 13 14 16 18 23 29 31 32 34 36 38 40 41 43 45 47 50 54
  hoaihd85.................02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23
  HUYEN6879.................08 09 11 14 15 16 18 19 21 24 25
  muahe2019.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 06 07 09 10 11 12 13 14 15
  numoneyee.................66 69 72 76 79 82 86 89 92 96 99 02 06 09 10 11 12 13 14 15
  Dinhbolinh8686.................00 01 03 08 09 22 28 29 65 66 78 81 84 85 87 90 93 99
  ngandoan.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  xosoxmien.................70 24 72 21 73 19 76 16 79 12 82 09
  Covid19.................08 09 10 11 13 18 20 23 25 29 31 35 38
  cuocchienso.................01 04 06 09 10 13 15 18 19 24 31 36 40 42
  danvietanhhung.................02 03 05 06 07 08 09 20 21 23 24 25 26 73 74 75 76 78 79 80
  fuynypika.................11 62 26 07 70 09 90 47 74 61 16 96 69 46 64 41 14 45 54 63
  haiyen1295.................77 79 80 81 84 86 88 89 90 93 97 98 02 04 06 07 08 09 11 13
  mualanh2020.................09 10 13 16 17 18
  tuandjgj.................03 05 06 09 21 22 23 25 26 29 41 42 43
  traucon.................07 09 10 15 16 17 18 19 25 27 28 29 34 35 36 37 38 39 43 45
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tengteng : trúng loto 10* 67** thưởng 15000 xu.
  @Npt : trúng loto 60* 06* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 55* 10* thưởng 10000 xu.
  @Dinhbolinh8686 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 06* 60* thưởng 10000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 20** 67** thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 37* 35* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 37* 06* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 20** 35* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Omehome : trúng loto 10* 56* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 25* 71* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 96* 67** thưởng 9000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 98* 97* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @ninhbinh35 : trúng loto 56* 78* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 25* 09* thưởng 20000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 60* 62* thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 60* 06* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 78* 87* thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 06* 60* thưởng 18000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 67** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 97* 24* thưởng 24000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 55* 43* thưởng 24000 xu.
  @Nguyenkha123456 : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 37* thưởng 30000 xu.
  @remix : trúng loto 63** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 96* thưởng 33000 xu.

  BẢNG VÀNG ĐANG CẬP NHẬT
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (29/08/2021 at 20:09:32)
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 18 số có 55 thưởng 5555 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 19 số có 55 thưởng 5263 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 16 số có 55 thưởng 6250 xu.
  @co3bich : Chốt 18 số có 55 thưởng 5555 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 14 số có 55 thưởng 7142 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 55 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 55 thưởng 10000 xu.
  @Dinhbolinh8686 : Chốt 18 số có 55 thưởng 11111 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 55 thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 55 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @EM2020 : Chốt 15 số có 55 thưởng 20000 xu.


  NICK- 27/08 - - 28/08 - - 29/08 -
  EM202043 44 46 48 51 52 57 59 61 62 64 68 70 71 73 75 77 79 80 8209 10 13 14 16 18 19 20 22 24 26 27 29 30 31 34 36 39 40 4436 37 40 41 42 45 46 49 50 51 54 55 58 59 60
  tuankhang1980.................06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 21 24 25 26 27 28 29 31 3446 48 49 53 54 55 57 58 62 63 64 66 67 71 72 73 75 76 80 81
  Dinhbolinh8686.................00 01 03 08 09 22 28 29 65 66 78 81 84 85 87 90 93 9903 04 06 14 15 20 30 38 44 54 55 57 65 74 75 82 92 94
  ansongaymai.................04 05 07 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 69 72 73 74 75 77 7839 40 45 47 49 52 55 57 59 62 65 67 70 72 75 77 80 82 85 89
  cuocchienso.................01 04 06 09 10 13 15 18 19 24 31 36 40 4264 69 62 59 58 72 56 55 54 74 53 51 79 50 49 47 82 46 45 44
  chinh1689482997..................................19 91 39 93 67 43 65 57 75 13 29 89 63 55 77 48 84 68 86 85
  baoanhthu..................................26 27 28 29 32 35 36 37 38 45 50 53 54 55 56 62 63 65 72 73
  DAIPHAT88..................................65 64 63 66 62 61 60 67 57 55 68 51 50 49 69 48 47 46
  ditimbachthu..................................40 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 68 74 77 83 86 90 91
  niemvuisohoc..................................64 61 59 73 58 56 55 74 54 52 76 49 47 46 77 45 43 40 81 37
  timlo2nhay..................................47 52 54 55 56 58 59 61 65 67 70 72 73 74 76 77 81 82 85 90
  vtvcab..................................19 24 28 29 38 39 42 46 47 48 49 51 55 67 74 75 76 79 82 83
  WIN2020..................................28 29 32 34 37 38 39 41 43 01 46 47 48 50 52 55 56 57 61
  chuoi..................................61 16 62 64 75 66 68 69 96 57 75 08 80 94 99 33 38 83 55 50
  Canh1102..................................36 41 44 45 46 48 49 50 53 54 55 57 58 62 63 64
  co3bich..................................20 22 23 26 27 28 31 32 35 36 37 39 50 53 54 55 57 59
  HoangMinhTu..................................46 47 48 50 51 52 54 55 56 57 60 64 65 70 72 74 75 82 84 90
  lode2019..................................47 49 51 52 54 55 56 58 61 64 65 67 70 71 73 74 75 76 81 82
  tengteng..................................37 40 41 42 43 46 50 05 51 52 55 59 60 61
  toilatoi7x..................................11 16 17 19 20 25 26 28 29 34 35 37 38 39 43 48 52 53 55 56
  thichchotso..................................28 29 31 36 40 45 46 47 49 54 55 56 58 59 63 64 65 67 68 72
  Thuminh..................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (29/08/2021 at 19:07:05)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoaihd85 : trúng loto 69* 34* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 32* 29* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 88** 84* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 73* 43* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 29* 86* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 69* 88** thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 59* 59* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 45*** 73* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 45*** thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 45*** thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 88** thưởng 10000 xu.
  @xitlo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 88** thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Morela : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @Thanhtam0562690328 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @SamSam19 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 85* 86* thưởng 20000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 86* 92* 29* thưởng 18000 xu.
  @Emailty : trúng loto 29* 92* 69* thưởng 18000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 59* 69* thưởng 12000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 45*** 34* thưởng 24000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 98* 86* thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 59* 69* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sangtruatoi : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 73* 74** thưởng 27000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 45*** thưởng 27000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 48* 84* thưởng 18000 xu.
  @AffCup : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 45*** thưởng 27000 xu.
  @shopeone : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 74** thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 45*** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 74** thưởng 24000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 74** thưởng 24000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 85* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 32* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 69* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 45*** 88** thưởng 90000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 29* thưởng 35000 xu.
  @remix : trúng loto 45*** thưởng 63000 xu.


  NICK- 24/08 - - 25/08 - - 26/08 - - 27/08 - - 28/08 - - 29/08 - - 30/08 -
  hyvongwin89*51* 11*91*12*20*37*29*
  remix17*86*40*54** 45**64*63**45***
  niemvuisohoc............39* 54*55*86*24* 84***62*45*** 88**
  saptrungtoroi........................22**06* 59** 95*17**43*09*
  anhQuanday........................84*84*62*97* 24*69*
  vtvcab....................................12*62*71*74**
  lethuylinh....................................65**63* 24*37*29*
  baoanhthu....................................40*38**25*74**
  toilatoi7x....................................84*68*62*85*
  hatay88....................................45** 54**24*37*32*
  sangtruatoi................................................64*25*69*
  vuquy48................................................63*96*59*
  chungcumini................................................30*71*73* 74**
  hoisohoc................................................74*98*32*
  vinamilk................................................30* 38**98*45***
  khongsothua................................................24*60* 06*48* 84*
  AffCup................................................68*37*73*
  lode2019................................................24*25*45***
  shopeone................................................17**71*29*
  muahe2019................................................84***67**69*
  DonaldTrump45................................................41*55*74**
  kyniemxua................................................41*37*29*
  xosoxmien................................................24*37*45***
  Npt............................................................60* 06*85* 86*
  anhnumberone............................................................97*86* 92* 29*
  Emailty............................................................37*29* 92* 69*
  allwin99............................................................43*88**
  QuocLinh88............................................................71*25*
  OK6868............................................................96*73*
  bababyby............................................................20** 67**69*
  ditimbachthu............................................................10*85*
  babylove............................................................10*85*
  consovang............................................................96*25*
  loveyouloveyou............................................................98*48* 84*
  caligo............................................................67**98*
  hongtutoan............................................................10*59*
  mytamido............................................................43*84* 48*
  chosau18h............................................................55*86*
  tengteng............................................................10* 67**59* 69*
  chinh1689482997............................................................55*86*
  ptsmr............................................................43*48*
  hung83............................................................60*45*** 34*
  numoneyee............................................................43*43* 34*
  traucon............................................................98*69*
  qtv272............................................................98*43*
  dacbiet99............................................................96*98*
  toanbatbai............................................................71*98* 86*
  chilaconso............................................................43*59* 69*
  zozozo............................................................96* 67**85*
  Quantubaothu77............................................................55*59*
  soiroichot............................................................96*69*
  WIN2020............................................................55* 10*73*
  MeoBongBong............................................................06* 60*25*
  hoaihd85........................................................................69* 34*
  thuhuyengirl........................................................................32* 29*
  Canh1102........................................................................25*
  chuasonlam666........................................................................86*
  EM2020........................................................................74**
  Covid19........................................................................88** 84*
  Hoalanrung........................................................................09*
  HaiNam92........................................................................73* 43*
  phuquoc........................................................................29* 86*
  giacmotrua........................................................................69*
  X155........................................................................69* 88**
  bachthu3nhay........................................................................74**
  Chetvidep6789........................................................................09*
  yeusohoc........................................................................48*
  chot10trung1........................................................................25*
  danvietanhhung........................................................................59* 59*
  thienduong01........................................................................92* 29*
  vaobothoi........................................................................73*
  tuandjgj........................................................................25*
  tinhyeucuatoi........................................................................69*
  bietphailamsaoday........................................................................92*
  mualanh2020........................................................................98*
  danv411........................................................................69*
  selaylaitatca........................................................................98*
  chidanh1con........................................................................43* 34*
  buihung88........................................................................72*
  adayroihihi........................................................................29* 92*
  vuanh886........................................................................98*
  mtq........................................................................45*** 73*
  quochuy92........................................................................72*
  antamwin........................................................................45***
  phocuvangem........................................................................45***
  sohochaylam........................................................................92*
  Uyennhi2019........................................................................73*
  lanh5doC........................................................................09*
  CatLinhHD........................................................................86*
  DAIPHAT88........................................................................88**
  xitlo........................................................................59*
  emtapdanhlo........................................................................92* 29*
  visaolaithe........................................................................88**
  binbinhn........................................................................69*
  giaosuxoay........................................................................72*
  DuyManh92........................................................................25*
  Morela........................................................................72*
  khongcohoiket........................................................................09*
  anquanhnam........................................................................74**
  Thanhtam0562690328........................................................................25*
  SamSam19........................................................................88**
   
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chungcumini : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : Chốt 7 số có 86 thưởng 14285 xu.
  @consokydieu : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @SamSam19 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @xitlo : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 6 số có 86 thưởng 16666 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 13 số có 86 thưởng 7692 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 17 số có 86 thưởng 5882 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 11 số có 86 thưởng 9090 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 18 số có 86 thưởng 5555 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 15 số có 86 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chuoi : Chốt 20 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 15 số có 86 thưởng 13333 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 86 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @cuocchienso : Chốt 16 số có 86 thưởng 18750 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @EM2020 : Chốt 11 số có 86 thưởng 36363 xu.


  NICK- 27/08 - - 28/08 - - 29/08 - - 30/08 -
  EM202043 44 46 48 51 52 57 59 61 62 64 68 70 71 73 75 77 79 80 8209 10 13 14 16 18 19 20 22 24 26 27 29 30 31 34 36 39 40 4436 37 40 41 42 45 46 49 50 51 54 55 58 59 6085 86 88 89 90 91 92 94 95 97 98
  cuocchienso.................01 04 06 09 10 13 15 18 19 24 31 36 40 4264 69 62 59 58 72 56 55 54 74 53 51 79 50 49 47 82 46 45 4426 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 95 96 97
  chuoi..................................61 16 62 64 75 66 68 69 96 57 75 08 80 94 99 33 38 83 55 5035 53 58 85 80 08 30 03 13 31 18 81 36 63 68 86 75 57 70 07
  HoangMinhTu..................................46 47 48 50 51 52 54 55 56 57 60 64 65 70 72 74 75 82 84 9081 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 99
  DAIPHAT88..................................65 64 63 66 62 61 60 67 57 55 68 51 50 49 69 48 47 4618 19 21 23 25 26 27 28 29 31 79 81 83 85 86 87 88 89 91 93
  chungcumini...................................................02 04 05 06 10 11 13 14 15 19 20 22 23 77 78 79 82 83 84 86
  allwin99...................................................86 87 88 89 92 98 99
  consokydieu...................................................57 58 59 81 82 85 86 87 88 89
  tuandjgj...................................................57 59 63 64 65 66 69 73 74 75 77 79 83 84 86 87 89 93 95 96
  danv411...................................................03 05 10 12 15 21 23 28 30 36 43 48 65 69 84 85 86 94 97 98
  kemngot...................................................58 59 61 64 65 66 68 71 74 75 76 78 81 84 85 86 88 90 91 92
  Npt...................................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  shopeone...................................................52 54 56 58 59 60 61 63 66 68 69 70 71 72 76 78 79 80 81 86
  SamSam19...................................................01 04 10 13 22 29 31 38 40 47 56 59 65 68 74 77 83 86 92 95
  bacang...................................................04 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  xitlo...................................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  chutheanh...................................................68 86 56 65 06 60 28 82 36 63
  lanh5doC...................................................86 87 88 95 96 97
  CatLinhHD...................................................78 83 86 87 93 96 01 02 04 05 07 10 11 13 14 16 20 23 31 32
  chaonammoi...................................................75 76 80 81 84 85 86 88 89 93 94 95 98
  giaosuxoay...................................................62 63 64 65 66 67 68 69 75 76 78 85 86 88 95 96 98
  hatay88...................................................61 63 66 67 68 70 72 75 76 77 81 84 85 86 89 90 93 94 95 98
  hyvongwin...................................................67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  loveyouloveyou...................................................66 67 68 69 70 71 76 78 79 80 84 85 86 87 88 89 93 94 95 96
  nguyenyenlinh...................................................67 68 69 72 74 76 77 78 79 83 86
  Ronaldo7...................................................27 31 32 65 68 70 72 75 77 81 82 85 86 89 90 92 95 98
  sangtruatoi...................................................79 82 83 85 86 87 92 93 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 10 12
  selaylaitatca...................................................14 16 18 20 22 24 26 28 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92
  songque38...................................................68 69 71 72 75 76 81 85 86 90 92 93 94 95 96 99
  toanbatbai...................................................57 61 63 65 66 67 70 72 73 75 76 77 81 83 85 86 87 89 90 93
  X155...................................................09 13 14 16 20 21 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 96
  zozozo...................................................76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)[/CEN​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (30/08/2021 at 22:29:22)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @happyday : trúng loto 11* 30* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 50* 86* thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 92* 29* 97* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 40* 73* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Minhan : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 45* 50* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 40* 97* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* 24* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 96* 70* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 50* 40* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 57* 97* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 86* 29* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 52* 92* thưởng 6000 xu.
  @Trungthanh99990 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @Champions : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Canh1102 : trúng loto 86* 64* thưởng 20000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 30* 52* thưởng 20000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 29* 92* 73* thưởng 18000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 35* 50* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 52* 92* thưởng 12000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @xitlo : trúng loto 70* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 30* 60* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Thanhtam0562690328 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 40* 35* thưởng 30000 xu.
  @bababyby : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @traucon : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 73* 20* thưởng 18000 xu.
  @zozozo : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 92* 86* thưởng 40000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 20* 45* thưởng 40000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 37* 73* 20* thưởng 36000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 97* thưởng 20000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 93* 97* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 50* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 37* 73* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 45* thưởng 40000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này