PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 08/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2017

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (02/08/2017 at 11:38:20) , mctq04 (02/08/2017 at 11:41:39) , thantai368 (02/08/2017 at 20:31:22) , bian_sohoc (07/08/2017 at 10:58:32) , End_101 (16/08/2017 at 20:04:08) , PhiYen (02/08/2017 at 17:08:22) , baochau2 (17/08/2017 at 21:09:25)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/08/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 85* 58** thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 04* 65* thưởng 10000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 66* thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Pause_111 : trúng loto 01* 91* thưởng 6000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 22* 72* thưởng 6000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @dapchet : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @tungxdbt : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @Insert : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @saomai : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Quay_So : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @Cat_va_gio : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Daicahahv : trúng loto 36* 68* thưởng 6000 xu.
  @Pony : trúng loto 78** thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @AZAZ83 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Duy12th : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vme850 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @0918886666 : trúng loto 68* 66* thưởng 6000 xu.
  @Tamtramtrieu8 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @longtu_0369 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @A_888 : trúng loto 58** 59* thưởng 9000 xu.
  @Hoahong : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 01* 91* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 58** 85* 33* thưởng 24000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 54* 59* thưởng 12000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 36* 91* thưởng 12000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 80* 66* thưởng 12000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 66* 98* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thanhthanh : trúng loto 66* thưởng 9000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @muopdang : trúng loto 36* thưởng 27000 xu.


  NICK- 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 - - 28/07 - - 29/07 - - 30/07 - - 31/07 - - 01/08 -
  muopdang03*04**88*82*45*40* 42*15*35*36*
  thanhthanh........................................................................16*70**66*
  VANG_EMNHAQUE........................................................................88*41*84*
  vuichoicothuongbg........................................................................94* 66*00*59*
  Thuminh....................................................................................00*58** 85* 33*
  galoto1234....................................................................................75***54* 59*
  Toanthang689....................................................................................78*36*
  Chacthang....................................................................................90* 95**36* 91*
  tnmt923....................................................................................07* 70**36*
  BAOTHANHTHIEN....................................................................................07*38*
  hoangminh2410....................................................................................97*04*
  vukhuc....................................................................................00* 94*80* 66*
  thantai9999....................................................................................97*66* 98*
  1tuankiem10cuthoi................................................................................................85* 58**
  TLong888................................................................................................54*
  chinhhongvan................................................................................................04* 65*
  Mongbinhthuong_68................................................................................................59*
  _AK47_................................................................................................66*
  TIMLUCBINH123................................................................................................35*
  BaoChau................................................................................................38*
  Water77................................................................................................33*
  Pause_111................................................................................................01* 91*
  PhiHai................................................................................................72*
  nptrinhdno................................................................................................36*
  chieuluontimmai................................................................................................22* 72*
  Tuyenquang22a................................................................................................22*
  dapchet................................................................................................66*
  nhat_chi_mai................................................................................................54*
  Hoiyeulo................................................................................................36*
  tungxdbt................................................................................................65*
  Insert................................................................................................33*
  DINHMINHSON................................................................................................59*
  saomai................................................................................................91*
  Quay_So................................................................................................01*
  Senon2017................................................................................................35*
  Cat_va_gio................................................................................................35*
  Daicahahv................................................................................................36* 68*
  Pony................................................................................................78**
  ptsmr................................................................................................22*
  Npt................................................................................................01*
  AZAZ83................................................................................................04*
  Duy12th................................................................................................60*
  vme850................................................................................................35*
  0918886666................................................................................................68* 66*
  Tamtramtrieu8................................................................................................65*
  DotCuDong................................................................................................54*
  longtu_0369................................................................................................59*
  chinh1689482997................................................................................................54*
  hungtyhoi................................................................................................66*
  Chetvidep6789................................................................................................01*
  danv411................................................................................................84*
  A_888................................................................................................58** 59*
  Hoahong................................................................................................91*
  Mualarung2016................................................................................................01* 91*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @Insert : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @thanhthanh : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @GiaCatLuong : Chốt 11 số có 65 thưởng 9090 xu.
  @Nhathai : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 12 số có 65 thưởng 8333 xu.
  @donchua : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @vukhuc : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Chacthang : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.


  NICK- 31/07 - - 01/08 -
  Chacthang40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9900 05 50 55 01 10 06 60 15 51 56 65 02 20 07 70 25 52 57 75
  denbacdotinh.................91 92 94 95 97 98 80 83 86 89 70 73 76 79 61 62 64 65 67 68
  Insert.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  thanhthanh.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  BAOTHANHTHIEN.................56 65 46 64 62 26 25 52 37 73 45 54 10 01
  GiaCatLuong.................25 75 51 54 80 15 12 21 15 56 65
  Nhathai.................01 02 08 09 20 22 25 26 28 29 35 45 51 52 53 54 56 57 59 65
  TLong888.................15 51 01 10 06 60 56 65 45 54 58 59
  donchua.................01 10 56 65 67 76 59 95 23 32
  vukhuc.................11 66 16 61 60 06 10 01 15 51 56 65 39 93 43 34 89 98 84 48
  Dodonguyen.................01 02 10 12 15 25 35 41 42 46 57 60 65 66 75 76 78 86 88 95
  lodelk.................13 31 18 81 15 51 65 65 63 36 68 86 04 40 45 54 09 90 59 95
  bacang.................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96 54
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (02/08/2017 at 11:38:30) , mctq04 (02/08/2017 at 11:41:31) , thantai368 (02/08/2017 at 20:32:17) , bian_sohoc (07/08/2017 at 10:58:40) , End_101 (16/08/2017 at 20:04:22) , PhiYen (02/08/2017 at 17:09:40)
  1. trandoan888
   cháu ngày 1/8 có lô 01 sao ko có tên ạ.
    
   trandoan888, 02/08/2017
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   thantai368 (02/08/2017 at 20:32:16), Dodonguyen (02/08/2017 at 11:38:34)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/08/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : trúng loto 57* 58* thưởng 10000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 82* 90* thưởng 10000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 57* 58* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Lodep626 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @saokim : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @donchua : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @sockdaija : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 17** thưởng 10000 xu.
  @Nguyentrang : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @Acccc : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @thengoc : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @Annhien : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @mctq04 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @NGUYENHUNG : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Radao11 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @kakathang89 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @memvip : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @quynhmai2016 : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @jinpichel : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @lengocquangvinh : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tuyenqld : trúng loto 17** thưởng 10000 xu.
  @VIP1996 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chieuluontimmai : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @tungxdbt : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @Cat_va_gio : trúng loto 57* thưởng 10000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 17** 04* thưởng 18000 xu.
  @Pony : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @longtu_0369 : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @Tamtramtrieu8 : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @Hoahong : trúng loto 94** 00* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 17** thưởng 18000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 17** 14* thưởng 27000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.


  NICK- 31/07 - - 01/08 - - 02/08 -
  Toanthang68978*36*17**
  tnmt92307* 70**36*17** 14*
  thantai999997*66* 98*82*
  chieuluontimmai............22* 72*17**
  nptrinhdno............36*10*
  nhat_chi_mai............54*92*
  tungxdbt............65*89*
  Hoiyeulo............36*52*
  Cat_va_gio............35*57*
  Senon2017............35*17** 04*
  Pony............78**52*
  DotCuDong............54*82*
  longtu_0369............59*58*
  Tamtramtrieu8............65*87*
  Chetvidep6789............01*82*
  Hoahong............91*94** 00*
  Dodonguyen........................57* 58*
  Anh0165........................82* 90*
  Sat_Thu_De........................87*
  bacang........................58*
  lodelk........................57* 58*
  thantai368........................58*
  Lodep626........................82*
  saokim........................57*
  Thaibinh56........................14*
  donchua........................57*
  Hoalong68dedan........................48*
  Galaxy........................04*
  sockdaija........................34**
  ngaoducacmien123........................17**
  Nguyentrang........................48*
  Acccc........................82*
  thengoc........................87*
  Annhien........................82*
  mctq04........................10*
  NGUYENHUNG........................58*
  Radao11........................92*
  kakathang89........................92*
  memvip........................34**
  quynhmai2016........................57*
  jinpichel........................87*
  lengocquangvinh........................92*
  tuyenqld........................17**
  VIP1996........................89*
  Ngoctuan86........................64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thantai9999 : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.
  @xinloimottinhyeu_812 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @Anh0165 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @DotCuDong : Chốt 18 số có 80 thưởng 5555 xu.
  @Pony : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bacang : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.


  NICK- 01/08 - - 02/08 -
  bacang06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96 5408 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 57 89 98
  thantai9999.................23 32 28 80 82 84 37 73 78 87 00 55 05 50 19
  xinloimottinhyeu_812.................50 55 56 65 19 91 69 96 28 82 08 80 79 97 29 92 44 49 94 99
  Anh0165.................03 30 08 80 58 85 35 53 09 90 04 40 54 45 95 59 00 55 50 05
  VANG_EMNHAQUE.................04 09 30 31 35 36 40 44 45 49 54 59 80 81 85 86 90 94 95 99
  DotCuDong.................60 61 23 32 28 82 37 73 78 87 08 80 35 53 55 69 19 91
  Pony.................79 97 69 96 44 55 88 33 80 08 52 72 71 12 21 17 71 16 61 26
  Hoalong68dedan.................48 84 05 50 57 75 14 41 17 71 08 80 26 62 23 32 34 43 38 83
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (03/08/2017 at 19:33:02) , mctq04 (03/08/2017 at 11:42:21) , thantai368 (02/08/2017 at 20:32:48) , bian_sohoc (07/08/2017 at 10:58:48) , End_101 (16/08/2017 at 20:04:29)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/08/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 31*** 13* thưởng 20000 xu.
  @kipboy_92 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 21* 23* thưởng 6000 xu.
  @dapchet : trúng loto 21* 43* thưởng 6000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @hehehe : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 13* 31*** thưởng 12000 xu.
  @saomai : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Quay_So : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Duongtop : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 44* 77* thưởng 6000 xu.
  @kirito : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @ANHvDAYvMAvCHU : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @Joker : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Acccc : trúng loto 42* 43* 44* thưởng 18000 xu.
  @bacang : trúng loto 94* 89* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 31*** thưởng 18000 xu.
  @saokim : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @sockdaija : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @Annhien : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @jinpichel : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @lengocquangvinh : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tungxdbt : trúng loto 94* thưởng 9000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @Tamtramtrieu8 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 09* thưởng 9000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 23* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 43* 42* thưởng 24000 xu.


  NICK- 31/07 - - 01/08 - - 02/08 - - 03/08 -
  Toanthang68978*36*17**21*
  tnmt92307* 70**36*17** 14*43* 42*
  tungxdbt............65*89*94*
  Hoiyeulo............36*52*44*
  Senon2017............35*17** 04*44*
  Tamtramtrieu8............65*87*44*
  DotCuDong............54*82*09*
  Chetvidep6789............01*82*23*
  Acccc........................82*42* 43* 44*
  bacang........................58*94* 89*
  lodelk........................57* 58*89*
  Dodonguyen........................57* 58*94*
  thantai368........................58*31***
  saokim........................57*43*
  sockdaija........................34**67*
  Anh0165........................82* 90*42*
  ngaoducacmien123........................17**89*
  Thaibinh56........................14*21*
  Annhien........................82*21*
  jinpichel........................87*41*
  lengocquangvinh........................92*44*
  Npt....................................31*** 13*
  kipboy_92....................................19*
  Water77....................................68*
  galoto1234....................................77*
  PhiHai....................................21* 23*
  dapchet....................................21* 43*
  VANG_EMNHAQUE....................................60*
  DINHMINHSON....................................94*
  hehehe....................................44*
  mrtran0485....................................54*
  denbacdotinh....................................23*
  Tuyenquang22a....................................42*
  vukhuc....................................13* 31***
  saomai....................................44*
  Kazikusuns2....................................77*
  Quay_So....................................68*
  1tuankiem10cuthoi....................................47*
  Duongtop....................................21*
  Bin686....................................44* 77*
  kirito....................................19*
  ANHvDAYvMAvCHU....................................21*
  Joker....................................23*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vukhuc : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @ANHvDAYvMAvCHU : Chốt 9 số có 13 thưởng 11111 xu.
  @lengocquangvinh : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @Tuyenquang22a : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @mctq04 : Chốt 10 số có 13 thưởng 10000 xu.
  @tnmt923 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @dapchet : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @TIMLUCBINH123 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.


  NICK- 03/08 -
  vukhuc04 40 09 90 13 31 18 81 22 77 27 72 45 54 36 63 86 68
  ANHvDAYvMAvCHU13 34 43 39 93 48 84 89 98
  lengocquangvinh04 40 13 31 22 59 95 68 86 77 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  Tuyenquang22a03 05 07 09 13 15 17 19 53 55 57 59 83 85 87 89 93 95 97 99
  mctq0403 13 23 33 43 93 53 63 73 38
  tnmt92313 31 18 81 14 41 19 91 24 42 29 92 34 43 39 93 48 84 89 98
  dapchet93 95 97 75 51 56 45 48 31 35 36 21 25 26 13 15 17 18
  TIMLUCBINH12323 32 12 21 24 42 67 76 82 28 02 52 62 72 92 22 18 13 14 19
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (03/08/2017 at 19:33:07) , thantai368 (03/08/2017 at 20:43:53) , bian_sohoc (07/08/2017 at 10:58:55) , End_101 (16/08/2017 at 20:04:35)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/08/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : trúng loto 81** 18* thưởng 15000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 18* 81** thưởng 9000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 08** thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @CaChep23 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Truytim79 : trúng loto 81** thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Daicahahv : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Hoahong : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @casino1594 : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 81** thưởng 6000 xu.
  @tuyenqld : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Lady_Killer6969 : trúng loto 81** thưởng 6000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Xosolivehn : trúng loto 68* 76* thưởng 6000 xu.
  @917362898 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Kaka8899 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @cafeonline : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @phuong28687 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kipboy_92 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 81** thưởng 12000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 81** 39* thưởng 18000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @Quay_So : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @saokim : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @sockdaija : trúng loto 18* 81** thưởng 27000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tungxdbt : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 31** thưởng 40000 xu.


  NICK- 01/08 - - 02/08 - - 03/08 - - 04/08 -
  tungxdbt65*89*94*96*
  DotCuDong54*82*09*31**
  saokim............57*43*83*
  sockdaija............34**67*18* 81**
  Thaibinh56............14*21*02*
  kipboy_92........................19*76*
  galoto1234........................77*81**
  PhiHai........................21* 23*81** 39*
  denbacdotinh........................23*24*
  vukhuc........................13* 31***68*
  mrtran0485........................54*53*
  1tuankiem10cuthoi........................47*53*
  Quay_So........................68*68*
  Bin686........................44* 77*39*
  ptsmr....................................81** 18*
  TIMLUCBINH123....................................42*
  Sat_Thu_De....................................53*
  thanhthanh....................................18* 81**
  chieuluontimmai....................................16*
  BaoChau....................................08**
  nhat_chi_mai....................................07*
  nptrinhdno....................................12*
  CaChep23....................................39*
  Thuminh....................................16*
  Truytim79....................................81**
  Galaxy....................................82*
  Daicahahv....................................02*
  Hoahong....................................27*
  casino1594....................................53*
  ngandoan....................................81**
  tuyenqld....................................12*
  Lady_Killer6969....................................81**
  xitvansuthd34....................................39*
  Xosolivehn....................................68* 76*
  917362898....................................39*
  Kaka8899....................................16*
  cafeonline....................................31**
  phuong28687....................................02*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thanhthanh : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @kakathang89 : Chốt 15 số có 08 thưởng 6666 xu.


  NICK- 04/08 -
  thanhthanh00 01 02 03 01 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  kakathang8924 42 08 39 93 59 95 11 66 88 99 74 19 29 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (05/08/2017 at 11:06:25) , Anh0165 (05/08/2017 at 13:27:19) , Mualarung2016 (07/08/2017 at 21:29:14) , thantai368 (04/08/2017 at 22:00:25) , bian_sohoc (07/08/2017 at 10:59:00) , End_101 (16/08/2017 at 20:04:39)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/08/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HOANG YEN : trúng loto 25* 52* thưởng 10000 xu.
  @vme850 : trúng loto 25* 52* thưởng 10000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 03*** thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 75** 07* thưởng 9000 xu.
  @Water77 : trúng loto 03*** thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @anhbach : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @Insert : trúng loto 73* 77* thưởng 6000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 03*** thưởng 9000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 51* 26* thưởng 6000 xu.
  @Cat_va_gio : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @End_303 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 73* 35* thưởng 6000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @Pony : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 03*** thưởng 15000 xu.
  @Duy12th : trúng loto 03*** thưởng 9000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @Chienkebatbai : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 03*** thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 75** thưởng 10000 xu.
  @Joker : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 61** thưởng 10000 xu.
  @quynhmai2016 : trúng loto 03*** thưởng 15000 xu.
  @khanhnguyen1115 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Sat_Thu_De : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 03*** thưởng 18000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @tuyenqld : trúng loto 51* 56* thưởng 12000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 03*** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vukhuc : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 93* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thaibinh56 : trúng loto 51* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DotCuDong : trúng loto 03*** thưởng 75000 xu.


  NICK- 01/08 - - 02/08 - - 03/08 - - 04/08 - - 05/08 -
  DotCuDong54*82*09*31**03***
  Thaibinh56............14*21*02*51*
  vukhuc........................13* 31***68*51*
  mrtran0485........................54*53*25*
  1tuankiem10cuthoi........................47*53*93*
  Sat_Thu_De....................................53*35*
  nptrinhdno....................................12*61**
  nhat_chi_mai....................................07*03***
  Thuminh....................................16*51*
  tuyenqld....................................12*51* 56*
  xitvansuthd34....................................39*03***
  HOANG YEN................................................25* 52*
  vme850................................................25* 52*
  Toanthang689................................................03***
  bacang................................................75** 07*
  Water77................................................03***
  lodelk................................................07*
  Hoiyeulo................................................56*
  anhbach................................................73*
  Insert................................................73* 77*
  Chacthang................................................03***
  Hoalong68dedan................................................51* 26*
  Cat_va_gio................................................35*
  End_303................................................78*
  NgocNgoc................................................73* 35*
  chinhhongvan................................................51*
  Pony................................................51*
  Npt................................................03***
  Duy12th................................................03***
  thantai9999................................................51*
  Chienkebatbai................................................08*
  danv411................................................03***
  mrpts................................................75**
  Joker................................................07*
  Ngoctuan86................................................61**
  quynhmai2016................................................03***
  khanhnguyen1115................................................83*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vukhuc : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 11 số có 83 thưởng 9090 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 14 số có 83 thưởng 7142 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 18 số có 83 thưởng 5555 xu.


  NICK- 05/08 -
  vukhuc10 01 51 15 06 60 56 65 29 92 79 79 74 47 42 24 38 83 33 88
  Chacthang03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  HOANG YEN25 52 55 56 65 33 38 83 88 60 96
  hoclamgiau36 63 64 46 66 11 32 23 38 83 29 92 69 96
  Hoiyeulo03 13 23 43 53 63 73 83 93 01 11 21 41 51 61 71 81 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (05/08/2017 at 19:15:40) , thantai368 (06/08/2017 at 20:30:39) , bian_sohoc (07/08/2017 at 10:59:04) , End_101 (16/08/2017 at 20:05:02)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/08/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @917362898 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 23** 95* thưởng 9000 xu.
  @kipboy_92 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @saokim : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @dapchet : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23** thưởng 6000 xu.
  @tungxdbt : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @sockdaija : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 56* 65* thưởng 6000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 65* 66* thưởng 6000 xu.
  @hehehe : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @donchua : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Acccc : trúng loto 23** thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @longtu_0369 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Kaka8899 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @phuong28687 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @AnhBin : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @B52 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @Traviphp : trúng loto 23** thưởng 10000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bacang : trúng loto 26* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 26* thưởng 10000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 23** thưởng 20000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @Pony : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 23** thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nptrinhdno : trúng loto 66* 63* thưởng 18000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 95* 66* thưởng 18000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thaibinh56 : trúng loto 27* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DotCuDong : trúng loto 63* 86** thưởng 54000 xu.


  NICK- 01/08 - - 02/08 - - 03/08 - - 04/08 - - 05/08 - - 06/08 -
  DotCuDong54*82*09*31**03***63* 86**
  Thaibinh56............14*21*02*51*27*
  1tuankiem10cuthoi........................47*53*93*92*
  nptrinhdno....................................12*61**66* 63*
  nhat_chi_mai....................................07*03***47*
  Thuminh....................................16*51*95* 66*
  xitvansuthd34....................................39*03***95*
  bacang................................................75** 07*26*
  lodelk................................................07*26*
  Toanthang689................................................03***69*
  Hoiyeulo................................................56*23**
  Chacthang................................................03***05*
  Hoalong68dedan................................................51* 26*05*
  Pony................................................51*92*
  Npt................................................03***95*
  Ngoctuan86................................................61**23**
  danv411................................................03***95*
  Mongbinhthuong_68............................................................95*
  917362898............................................................88*
  nguyenhuuthanh76............................................................44*
  TIMLUCBINH123............................................................23** 95*
  kipboy_92............................................................95*
  thanhthanh............................................................65*
  BaoChau............................................................05*
  saokim............................................................39*
  DINHMINHSON............................................................65*
  dapchet............................................................95*
  denbacdotinh............................................................23**
  tungxdbt............................................................92*
  sockdaija............................................................88*
  tnmt923............................................................39*
  vuichoicothuongbg............................................................05*
  thantai368............................................................56* 65*
  Senon2017............................................................63*
  Kazikusuns2............................................................65* 66*
  hehehe............................................................66*
  donchua............................................................05*
  Chetvidep6789............................................................49*
  Bin686............................................................63*
  Acccc............................................................23**
  chinh1689482997............................................................05*
  longtu_0369............................................................95*
  Kaka8899............................................................63*
  phuong28687............................................................17*
  AnhBin............................................................66*
  B52............................................................17*
  Traviphp............................................................23**
  bian_sohoc............................................................86**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @DotCuDong : Chốt 6 số có 63 thưởng 16666 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @tnmt923 : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @Bin686 : Chốt 4 số có 63 thưởng 25000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @Toanthang689 : Chốt 8 số có 63 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoclamgiau : Chốt 14 số có 63 thưởng 14285 xu.


  NICK- 05/08 - - 06/08 -
  hoclamgiau36 63 64 46 66 11 32 23 38 83 29 92 69 9636 63 64 46 66 11 32 23 38 83 29 92 69 96
  DotCuDong.................13 31 36 63 86 81
  bacang.................01 10 06 60 15 51 56 65 13 31 18 81 68 86 36 63 35 53 58 85
  tnmt923.................12 18 21 24 27 36 39 42 48 63 69 72 78 81 84 87 93 96
  VANG_EMNHAQUE.................11 12 13 16 17 18 21 26 31 36 61 62 63 66 67 68 71 76 81 86
  Bin686.................63 36 67 76
  lodelk.................18 81 86 68 36 63 13 31 01 10 06 60 56 65 15 51 35 53 58 85
  Toanthang689.................13 31 18 81 68 86 36 63
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nptrinhdno (07/08/2017 at 22:23:33) , Dodonguyen (07/08/2017 at 06:50:57) , thantai368 (06/08/2017 at 20:31:02) , bian_sohoc (07/08/2017 at 10:59:19) , End_101 (16/08/2017 at 20:05:10)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/08/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoangminh2410 : trúng loto 61* 65* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @LODE633 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @CaChep23 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @saomai : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @End_303 : trúng loto 70* 07* thưởng 6000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @kakathang89 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @memvip : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Lady_Killer6969 : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Ttnt9192 : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @bigwin99 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nguyenhuuthanh76 : trúng loto 00* thưởng 20000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 13* thưởng 6000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @sockdaija : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @dapchet : trúng loto 13* thưởng 6000 xu.
  @tungxdbt : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 68* 10* thưởng 12000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @Kaka8899 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bacang : trúng loto 95* 59* thưởng 18000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 50* 70* thưởng 18000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 37* 50* thưởng 18000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 35*** thưởng 45000 xu.
  @danv411 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nptrinhdno : trúng loto 33* 45** thưởng 36000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 70* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 35*** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @DotCuDong : trúng loto 59* thưởng 21000 xu.


  NICK- 01/08 - - 02/08 - - 03/08 - - 04/08 - - 05/08 - - 06/08 - - 07/08 -
  DotCuDong54*82*09*31**03***63* 86**59*
  1tuankiem10cuthoi........................47*53*93*92*35***
  nptrinhdno....................................12*61**66* 63*33* 45**
  nhat_chi_mai....................................07*03***47*70*
  Thuminh....................................16*51*95* 66*68*
  bacang................................................75** 07*26*95* 59*
  Chacthang................................................03***05*50* 70*
  Hoalong68dedan................................................51* 26*05*37* 50*
  Ngoctuan86................................................61**23**35***
  danv411................................................03***95*63*
  nguyenhuuthanh76............................................................44*00*
  TIMLUCBINH123............................................................23** 95*13*
  thanhthanh............................................................65*68*
  BaoChau............................................................05*59*
  sockdaija............................................................88*50*
  denbacdotinh............................................................23**23*
  dapchet............................................................95*13*
  tungxdbt............................................................92*50*
  thantai368............................................................56* 65*68* 10*
  Kazikusuns2............................................................65* 66*66*
  vuichoicothuongbg............................................................05*63*
  Bin686............................................................63*63*
  Kaka8899............................................................63*37*
  hoangminh2410........................................................................61* 65*
  TLong888........................................................................70*
  LODE633........................................................................70*
  CaChep23........................................................................50*
  VANG_EMNHAQUE........................................................................33*
  saomai........................................................................66*
  HOANG YEN........................................................................63*
  Dodonguyen........................................................................45**
  A_777........................................................................50*
  chieuluontimmai........................................................................61*
  mrtran0485........................................................................23*
  End_303........................................................................70* 07*
  thantai9999........................................................................57*
  NgocNgoc........................................................................50*
  ngaoducacmien123........................................................................50*
  Joker........................................................................33*
  kakathang89........................................................................13*
  memvip........................................................................10*
  Lady_Killer6969........................................................................57*
  a2xuan79........................................................................61*
  Ttnt9192........................................................................23*
  bigwin99........................................................................13*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @UtLee : Chốt 2 số có 23 thưởng 50000 xu.
  @Ttnt9192 : Chốt 6 số có 23 thưởng 16666 xu.
  @IMRE_OK : Chốt 8 số có 23 thưởng 12500 xu.
  @Lady_Killer6969 : Chốt 17 số có 23 thưởng 5882 xu.
  @End_303 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @Acccc : Chốt 10 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 19 số có 23 thưởng 5263 xu.
  @chieuluontimmai : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.


  NICK- 07/08 -
  UtLee23 32
  Ttnt919223 78 98 93 39 34
  IMRE_OK23 32 36 63 35 53 56 65
  Lady_Killer696923 32 28 82 69 96 61 41 14 01 10 06 60 02 07 12 21
  End_30302 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  Acccc03 30 08 80 32 23 28 82 02 20
  nhat_chi_mai02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  chieuluontimmai23 32 24 42 05 50 96 69 14 41 78 87 04 95 59 35 34 74 79 75
  Hoalong68dedan26 62 05 50 45 54 59 95 23 32 25 52 24 42 48 84 78 87 79 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nptrinhdno (07/08/2017 at 22:23:25) , Dodonguyen (09/08/2017 at 13:10:48) , Mualarung2016 (07/08/2017 at 21:29:21) , thantai368 (07/08/2017 at 20:28:41) , End_101 (16/08/2017 at 20:05:19) , UtLee (07/08/2017 at 18:50:02)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/08/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Senon2017 : trúng loto 05* 87** 50* thưởng 12000 xu.
  @Lodep626 : trúng loto 77* 78* 87** thưởng 12000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @B52 : trúng loto 93** 39* thưởng 15000 xu.
  @heameu : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @Phuongly94 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 30* 50* thưởng 6000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 90* 93** thưởng 9000 xu.
  @Water77 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @saokim : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Quay_So : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @truongthanhnguyen : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @Duongtop : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @donchua : trúng loto 87** 78* thưởng 9000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @AZAZ83 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @longtu_0369 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @Nguyentrang : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @UtLee : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @vuvu : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @hakale : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @xosoquang : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @Vulanboxletephe2214 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @saomai : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 19* 99* thưởng 12000 xu.
  @memvip : trúng loto 93** 20* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Kaka8899 : trúng loto 78* 87** thưởng 45000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 77* 90* thưởng 18000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bacang : trúng loto 90* thưởng 12000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 20* 30* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @nptrinhdno : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 78* 87** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @DotCuDong : trúng loto 74* thưởng 24000 xu.


  NICK- 01/08 - - 02/08 - - 03/08 - - 04/08 - - 05/08 - - 06/08 - - 07/08 - - 08/08 -
  DotCuDong54*82*09*31**03***63* 86**59*74*
  nptrinhdno....................................12*61**66* 63*33* 45**20*
  nhat_chi_mai....................................07*03***47*70*19*
  Thuminh....................................16*51*95* 66*68*78* 87**
  bacang................................................75** 07*26*95* 59*90*
  Chacthang................................................03***05*50* 70*20* 30*
  Kaka8899............................................................63*37*78* 87**
  TIMLUCBINH123............................................................23** 95*13*77* 90*
  BaoChau............................................................05*59*33*
  Kazikusuns2............................................................65* 66*66*77*
  thantai368............................................................56* 65*68* 10*07*
  Bin686............................................................63*63*77*
  saomai........................................................................66*74*
  mrtran0485........................................................................23*65*
  VANG_EMNHAQUE........................................................................33*99*
  HOANG YEN........................................................................63*90*
  Dodonguyen........................................................................45**76*
  chieuluontimmai........................................................................61*99*
  thantai9999........................................................................57*52*
  NgocNgoc........................................................................50*19* 99*
  memvip........................................................................10*93** 20*
  Senon2017....................................................................................05* 87** 50*
  Lodep626....................................................................................77* 78* 87**
  _AK47_....................................................................................07*
  B52....................................................................................93** 39*
  heameu....................................................................................33*
  Phuongly94....................................................................................77*
  lodelk....................................................................................90*
  Sat_Thu_De....................................................................................30* 50*
  vukhuc....................................................................................99*
  Toanthang689....................................................................................90* 93**
  Water77....................................................................................77*
  galoto1234....................................................................................74*
  saokim....................................................................................74*
  Quay_So....................................................................................46*
  truongthanhnguyen....................................................................................78*
  Chetvidep6789....................................................................................19*
  Duongtop....................................................................................07*
  BAOTHANHTHIEN....................................................................................19*
  Tuyenquang22a....................................................................................07*
  xitvansuthd34....................................................................................19*
  donchua....................................................................................87** 78*
  Galaxy....................................................................................74*
  AZAZ83....................................................................................05*
  longtu_0369....................................................................................90*
  Nguyentrang....................................................................................11*
  UtLee....................................................................................57*
  vuvu....................................................................................07*
  bian_sohoc....................................................................................57*
  hakale....................................................................................99*
  xosoquang....................................................................................99*
  Vulanboxletephe2214....................................................................................05*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bacang : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @Phuongly94 : Chốt 6 số có 33 thưởng 16666 xu.
  @_AK47_ : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.


  NICK- 08/08 -
  bacang00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  lodelk13 31 18 81 68 86 36 63 27 72 22 77 33 88 38 83 05 50 55 00
  Phuongly9466 33 88 35 85 65
  _AK47_20 22 23 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 43 53 63 73 80 82 83
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 09/08/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (09/08/2017 at 13:10:54) , thantai368 (08/08/2017 at 19:34:35) , End_101 (16/08/2017 at 20:05:26)
  1. lodelk
   còn thiếu của lodelk lô.90 đề 33 nhé .nhat_chi_mai
    
   lodelk, 08/08/2017
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   thantai368 (10/08/2017 at 19:44:43), Dodonguyen (09/08/2017 at 13:10:55)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/08/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : trúng loto 04* 40* thưởng 10000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @hong1234 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 08** thưởng 6000 xu.
  @saomai : trúng loto 73* 32* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 08** thưởng 6000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 87** thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Kaka8899 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @longtu_0369 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @Nguyentrang : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @Hoahong : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 72* 08** thưởng 9000 xu.
  @Tamtramtrieu8 : trúng loto 04* 77* thưởng 6000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @cafeonline : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @tpp76 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @sockdaija : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 17* 07* thưởng 12000 xu.
  @quynhmai2016 : trúng loto 82** thưởng 20000 xu.
  @CEO111179 : trúng loto 82** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 08** thưởng 18000 xu.
  @Quay_So : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 10* thưởng 21000 xu.


  NICK- 04/08 - - 05/08 - - 06/08 - - 07/08 - - 08/08 - - 09/08 - - 10/08 -
  Thuminh16*51*95* 66*68*78* 87**00*10*
  TIMLUCBINH123........................23** 95*13*77* 90*16*10*
  Toanthang689................................................90* 93**57** 75*08**
  Quay_So................................................46*67* 76*73*
  sockdaija............................................................16*10*
  A_777............................................................00*81*
  PhiHai............................................................00*17* 07*
  quynhmai2016............................................................75*82**
  CEO111179............................................................15* 98***82**
  Dodonguyen........................................................................04* 40*
  chinhhongvan........................................................................72*
  _AK47_........................................................................04*
  hong1234........................................................................10*
  nhat_chi_mai........................................................................08**
  saomai........................................................................73* 32*
  denbacdotinh........................................................................24*
  thantai368........................................................................32*
  BaoChau........................................................................81*
  Water77........................................................................08**
  thanhthanh........................................................................07*
  Chacthang........................................................................04* 40*
  HOANG YEN........................................................................43*
  thantai9999........................................................................87**
  Npt........................................................................24*
  NgocNgoc........................................................................43*
  Tuyenquang22a........................................................................44*
  Kaka8899........................................................................77*
  longtu_0369........................................................................32*
  Nguyentrang........................................................................32*
  Hoahong........................................................................72*
  Annhien........................................................................72* 08**
  Tamtramtrieu8........................................................................04* 77*
  bian_sohoc........................................................................24*
  cafeonline........................................................................10*
  hoclamgiau........................................................................48*
  Hamlamgiau........................................................................43*
  tpp76........................................................................77*
  longhoang1970........................................................................81*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lodelk : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @_AK47_ : Chốt 19 số có 57 thưởng 5263 xu.
  @tnmt923 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @thanhthanh : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 57 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Chienkebatbai : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/08 - - 10/08 -
  Chienkebatbai20 02 11 66 61 16 67 76 26 21 43 34 89 98 48 84 39 93 07 5720 02 25 52 07 70 57 75 34 43 89 98 84 48 39 93 11 66 74 47
  lodelk.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 88 56 65 57 75 58 85 59 95
  _AK47_.................17 20 25 35 36 45 46 52 53 54 57 62 63 64 67 70 75 79 97
  tnmt923.................02 20 07 70 25 52 57 75 19 91 64 46 01 10 56 65 15 51 06 60
  Galaxy.................01 03 04 07 08 09 51 52 53 54 57 58 59 90 91 92 93 95 97 98
  Dodonguyen.................14 15 17 21 23 25 26 41 43 51 53 56 57 64 65 67 71 73 75 76
  thanhthanh.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 10/08/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (10/08/2017 at 20:35:16) , thantai368 (10/08/2017 at 19:45:06) , End_101 (16/08/2017 at 20:05:35)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec