PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quocanhht : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 72** 54* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @Omehome : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @phuquoc : trúng loto 86* 07* thưởng 20000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 63* 36* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 63* 36* thưởng 12000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 35** thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 72** thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 35** thưởng 12000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 66* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 86* 68* 82* thưởng 27000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15** thưởng 30000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 54* 43* thưởng 18000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 18* thưởng 15000 xu.
  @consovang : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 18* thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 29* 79* thưởng 18000 xu.
  @kemngot : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quochuy92 : trúng loto 68* 86* 36* thưởng 36000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 86* thưởng 20000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 15** thưởng 24000 xu.
  @mytamido : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 21* thưởng 25000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 29* thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 79* thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 36* thưởng 30000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 15** thưởng 60000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 21* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 68* 86* thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 29* thưởng 27000 xu.


  NICK- 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 - - 28/07 - - 29/07 - - 30/07 -
  KINGTON71*84*83*96* 42*21*44*22*72*29*
  vtvcab............84*60*42*60*86**98* 42**50*68* 86*
  Minhan....................................05*36* 39*77**31**36*29*
  timlo2nhay....................................34* 99*64*64*71*36*79*
  mo3cang....................................14* 42*80*35*42**17* 71* 33*36*
  vungtroisohoc....................................52** 25* 14*76*86** 96**46**52*15**
  vaobothoi....................................99*76* 39*77**55*69*21*
  minhquang2016................................................96*96**52*08*21*
  langthangtimso................................................12* 21*07* 67*46**92* 16*21*
  quochuy92............................................................55*20*06*68* 86* 36*
  Thuminh............................................................29*99*52*63*
  bababyby............................................................74*15*33*54*
  tuandjgj............................................................98*52* 25*71*86*
  vinamilk............................................................64*71* 22*36*15**
  mytamido............................................................71*68* 61*36*36*
  chaonammoi............................................................02*52* 25*69*43*
  khongsothua............................................................35*71*37**21*
  co3bich............................................................67*42**92*55*
  baoanhthu........................................................................46**52* 79*86* 68* 82*
  luonluontop1........................................................................52* 25*17*15**
  giahuy912........................................................................98*37** 12*79*
  hoanghonxanh........................................................................39**84* 15*54* 43*
  Rongden88........................................................................68*94*18*
  consovang........................................................................22*52*79*
  chuoi........................................................................15*36*18*
  XS360........................................................................20*50*54*
  TTPL7986........................................................................46** 84*52* 09*21*
  vivungonsong........................................................................99* 84*50*68*
  happyday........................................................................71*09*29* 79*
  kemngot........................................................................25* 52*50*86*
  giacmotrua........................................................................39**76*36*
  phuquoc....................................................................................06*86* 07*
  chungcumini....................................................................................76*82*
  HoangMinhTu....................................................................................12*65*
  thuyanh29....................................................................................16*36* 63*
  nonanoni....................................................................................33*63* 36*
  minhlonghn....................................................................................36*36* 63*
  hoisohoc....................................................................................44* 84*21*
  hyvongwin....................................................................................52*21*
  shopeone....................................................................................17* 12*36*
  motobike....................................................................................16*79*
  quangninh279....................................................................................71* 17*82*
  CatLinhHD....................................................................................16*50**
  consokydieu....................................................................................50*63*
  adayroihihi....................................................................................52*65*
  Chetvidep6789....................................................................................44*07*
  xosoxmien....................................................................................69*50**
  dacbiet99....................................................................................52*43*
  emtapdanhlo....................................................................................09*54*
  huyenhuyen....................................................................................92*63* 36*
  chuasonlam666....................................................................................92*35**
  AffCup....................................................................................69*50**
  zozozo....................................................................................92*72**
  danlode2k2....................................................................................52*59*
  baycaobayxa....................................................................................84* 16*65*
  chutichhoidong....................................................................................06*43*
  numoneyee....................................................................................91*07*
  Ronaldo7....................................................................................71* 17*54*
  anquanhnam....................................................................................44*35**
  allwin99....................................................................................79* 12*59*
  nguyenyenlinh....................................................................................69* 52*29*
  quoctrong89....................................................................................79* 15*59*
  ptsmr....................................................................................09*66*
  Npt....................................................................................85*35**
  OK6868....................................................................................52*36*
  quocanhht................................................................................................79*
  giangmobile................................................................................................72** 54*
  hung83................................................................................................79*
  tengteng................................................................................................36* 63*
  MRNam86................................................................................................59*
  traucon................................................................................................15**
  CSGT01................................................................................................15**
  babylove................................................................................................79*
  yeusohoc................................................................................................21*
  anhnumberone................................................................................................86* 68*
  chidanh1con................................................................................................21*
  chosau18h................................................................................................43*
  alololo................................................................................................59*
  tamhoncuada................................................................................................07*
  giaosuxoay................................................................................................43*
  selaylaitatca................................................................................................43*
  TLong888................................................................................................54*
  HUYEN6879................................................................................................79*
  thichchotso................................................................................................55*
  DuyManh92................................................................................................29*
  Vumay9999................................................................................................66*
  giacatde................................................................................................29*
  kyniemxua................................................................................................63* 36*
  toanbatbai................................................................................................68*
  cuocchienso................................................................................................43*
  mualanh2020................................................................................................65*
  hongtutoan................................................................................................55*
  mrpts................................................................................................29*
  DINHMINHSON................................................................................................54*
  ViettelDaily................................................................................................82*
  rem_cua_72h................................................................................................43*
  Omehome................................................................................................55*
   
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 16 số có 15 thưởng 6250 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 13 số có 15 thưởng 7692 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 9 số có 15 thưởng 11111 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 10 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 10 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 11 số có 15 thưởng 9090 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 14 số có 15 thưởng 7142 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 7 số có 15 thưởng 14285 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @caligo : Chốt 15 số có 15 thưởng 13333 xu.
  @KINGTON : Chốt 16 số có 15 thưởng 12500 xu.


  NICK- 29/07 - - 30/07 -
  cucaitron12 20 21 26 27 29 30 35 36 38 39 44 45 47 48 49 53 54 56 6200 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  caligo20 21 22 23 24 26 27 29 3010 12 13 14 15 16 17 18 19 30 32 33 34 35 36
  KINGTON20 22 23 24 26 28 29 32 35 37 40 41 42 44 46 47 48 50 51 5301 03 05 06 07 08 11 12 14 15 17 21 23 24 26 71
  danlode2k2.................15 16 20 21 23 24 25 30 32 33 34 39 41 42 43 48 49 50 51 52
  thienduong01.................97 01 02 04 06 10 11 12 13 15 18 20 21 22 24 27
  consokydieu.................06 07 11 12 15 16 19 20 21 24 28 30 70 73 75 76 79 82 84 85
  Emailty.................06 07 08 15 16 17 24 25 26 33 34 35 42 43 44 51 52 53 60 61
  hoanghonxanh.................17 34 35 16 36 43 15 44 45 14 50 51 13 52 53 12 54 55 11 56
  numoneyee.................21 78 79 19 81 82 18 85 87 15 88 89 12
  quoctrong89.................30 31 33 24 34 36 21 37 38 19 40 42 18 43 45 16 46 47 15 49
  zozozo.................89 92 93 94 96 97 98 01 02 03 05 06 07 10 11 12 14 15 16 30
  chilaconso.................11 13 14 15 17 21 23 24 25 27 65 67 71 74 75 77 81 83 84 85
  mytamido.................06 07 13 14 15 16 23 24 25 31 32 33 34 66 68 69 70 75 77 78
  nonanoni.................93 94 95 97 99 01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 15 17 18 30
  timlo2nhay.................00 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 43 44 45 46 47
  chaonammoi.................09 10 12 14 15 16 17 19 22
  DAIPHAT88.................08 11 13 15 16 17 19 20 26 31
  lamlaitudau2020.................09 15 18 20 24 25 34 35 39 40
  antamwin.................08 10 13 14 15 16 18 20 23 24 25 26 28 40 43 44 45 46 48 50
  baoanhthu.................34 43 33 44 32 50 30 52 24 53 23 54 22 60 14 13 15 16 12 17
  DuyManh92.................10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 29 70 72 73 74
  giacatgia.................94 96 97 98 99 00 01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17
  hoaihd85.................15 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28
  kyniemxua.................83 85 86 92 93 95 96 02 03 05 06 12 13 15 16 22 23 25 26 32
  lanh5doC.................88 90 93 94 95 99 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 18 20 21
  loveyouloveyou.................15 16 17 18 24 25 29 31 33 34 35 36 38 40 42 43 44 45 47 51
  nguyenyenlinh.................03 05 06 11 12 14 15 21 23 24 28 32 33 37
  tinhyeucuatoi.................03 04 06 08 10 13 15 20 26 30 31 33 35 59 60 62 65 66 67 68
  TM201210.................05 06 09 10 11 13 14 15 19 20 22 23 24 29 30 31 32 33 38 39
  toilatoi7x.................03 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 29 31 33 35
  vietkieudanhlo.................14 15 16 17 20 21 22
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HaiNam92 : trúng loto 88** 37* thưởng 15000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 84* 19* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 14** 15* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 80* 75* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 37* 15* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Luclac : trúng loto 58* 85* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 19* 15* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @covid : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Nguyenkha123456 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 15* 14** 41* thưởng 24000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 14** thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 88** thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 88** thưởng 20000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 88** 80* thưởng 45000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 71* 39* thưởng 18000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 38* 88** thưởng 27000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 82** thưởng 30000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 84* 96* thưởng 18000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @consovang : trúng loto 14** thưởng 40000 xu.
  @XS360 : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @chuoi : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 88** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @quochuy92 : trúng loto 37* 21* thưởng 30000 xu.
  @bababyby : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 41* 14** thưởng 45000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @mytamido : trúng loto 21* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 47* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 88** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 96* thưởng 50000 xu.


  NICK- 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 - - 28/07 - - 29/07 - - 30/07 - - 31/07 -
  KINGTON71*84*83*96* 42*21*44*22*72*29*96*
  timlo2nhay....................................34* 99*64*64*71*36*79*88**
  langthangtimso................................................12* 21*07* 67*46**92* 16*21*47*
  quochuy92............................................................55*20*06*68* 86* 36*37* 21*
  bababyby............................................................74*15*33*54*21*
  tuandjgj............................................................98*52* 25*71*86*41* 14**
  vinamilk............................................................64*71* 22*36*15**21*
  khongsothua............................................................35*71*37**21*38*
  mytamido............................................................71*68* 61*36*36*21*
  giahuy912........................................................................98*37** 12*79*85*
  consovang........................................................................22*52*79*14**
  XS360........................................................................20*50*54*85*
  chuoi........................................................................15*36*18*38*
  giacmotrua........................................................................39**76*36*88**
  HoangMinhTu....................................................................................12*65*88** 80*
  thuyanh29....................................................................................16*36* 63*38*
  nonanoni....................................................................................33*63* 36*71*
  chungcumini....................................................................................76*82*84*
  hoisohoc....................................................................................44* 84*21*71* 39*
  phuquoc....................................................................................06*86* 07*38* 88**
  minhlonghn....................................................................................36*36* 63*37*
  CatLinhHD....................................................................................16*50**71*
  quangninh279....................................................................................71* 17*82*96*
  consokydieu....................................................................................50*63*06*
  zozozo....................................................................................92*72**82**
  xosoxmien....................................................................................69*50**96*
  chutichhoidong....................................................................................06*43*06*
  danlode2k2....................................................................................52*59*38*
  baycaobayxa....................................................................................84* 16*65*84* 96*
  quoctrong89....................................................................................79* 15*59*15*
  ptsmr....................................................................................09*66*06*
  anquanhnam....................................................................................44*35**06*
  OK6868....................................................................................52*36*41*
  chidanh1con................................................................................................21*15* 14** 41*
  giangmobile................................................................................................72** 54*14**
  quocanhht................................................................................................79*71*
  CSGT01................................................................................................15**47*
  tengteng................................................................................................36* 63*47*
  babylove................................................................................................79*37*
  giaosuxoay................................................................................................43*41*
  chosau18h................................................................................................43*88**
  TLong888................................................................................................54*06*
  alololo................................................................................................59*85*
  tamhoncuada................................................................................................07*88**
  HUYEN6879................................................................................................79*11*
  giacatde................................................................................................29*96*
  kyniemxua................................................................................................63* 36*88**
  cuocchienso................................................................................................43*39*
  ViettelDaily................................................................................................82*88**
  rem_cua_72h................................................................................................43*71*
  HaiNam92............................................................................................................88** 37*
  lamlaitudau2020............................................................................................................84* 19*
  muahe2019............................................................................................................71*
  mamalanlan............................................................................................................30*
  ditimbachthu............................................................................................................39*
  saptrungtoroi............................................................................................................88**
  songque38............................................................................................................19*
  vuquy48............................................................................................................06*
  Cauamhanoi............................................................................................................39*
  lanh5doC............................................................................................................30*
  lode2019............................................................................................................84*
  bietphailamsaoday............................................................................................................21*
  tinhtuoisang............................................................................................................88**
  lodelk............................................................................................................14** 15*
  tuankhang1980............................................................................................................96*
  dieuanh96............................................................................................................38*
  bacang............................................................................................................39*
  NHANTAI............................................................................................................80* 75*
  qtv272............................................................................................................96*
  mtq............................................................................................................80*
  QuocLinh88............................................................................................................96*
  buihung88............................................................................................................14** 41*
  haiyen1295............................................................................................................82**
  Canh1102............................................................................................................96*
  TM201210............................................................................................................15*
  danvietanhhung............................................................................................................38*
  vuanh886............................................................................................................19*
  hoaihd85............................................................................................................37* 15*
  phocuvangem............................................................................................................15*
  toilatoi7x............................................................................................................39*
  vietkieudanhlo............................................................................................................96*
  Luclac............................................................................................................58* 85*
  antamwin............................................................................................................19* 15*
  WIN2020............................................................................................................11*
  danhlolayvo............................................................................................................19*
  chutheanh............................................................................................................15*
  HOANG YEN............................................................................................................11*
  binbinhn............................................................................................................15*
  girlcity............................................................................................................21*
  Quantubaothu77............................................................................................................58*
  sohochaylam............................................................................................................84*
  cucaitron............................................................................................................15*
  Axz23............................................................................................................88**
  covid............................................................................................................37*
  Nguyenkha123456............................................................................................................37*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (01/08/2021 at 10:18:54)
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 12 số có 14 thưởng 8333 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 16 số có 14 thưởng 6250 xu.
  @mo3cang : Chốt 9 số có 14 thưởng 11111 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 19 số có 14 thưởng 5263 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 19 số có 14 thưởng 5263 xu.
  @girlcity : Chốt 9 số có 14 thưởng 11111 xu.
  @hatay88 : Chốt 14 số có 14 thưởng 7142 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 19 số có 14 thưởng 5263 xu.
  @WIN2020 : Chốt 15 số có 14 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 14 thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 14 thưởng 10000 xu.
  @antamwin : Chốt 10 số có 14 thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 8 số có 14 thưởng 37500 xu.


  NICK- 29/07 - - 30/07 - - 31/07 -
  cucaitron12 20 21 26 27 29 30 35 36 38 39 44 45 47 48 49 53 54 56 6200 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1902 04 05 07 08 09 11 14
  tinhyeucuatoi.................03 04 06 08 10 13 15 20 26 30 31 33 35 59 60 62 65 66 67 6878 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 98 02 08 10 11 12 13 14
  TM201210.................05 06 09 10 11 13 14 15 19 20 22 23 24 29 30 31 32 33 38 3906 09 10 13 14 15 18 23 24 31 32 33 50 51 54 56 60 63 65 68
  antamwin.................08 10 13 14 15 16 18 20 23 24 25 26 28 40 43 44 45 46 48 5008 09 10 13 14 17 18 22 23 25
  tuandjgj..................................34 19 35 38 39 18 51 52 53 54 15 55 58 59 14 61 62 63 13 64
  baycaobayxa..................................05 06 07 08 10 14 17 20 23 24 29 30
  HUYEN6879..................................13 14 18 20 23 24 70 73 74 78 81 82 83 84 86 87 88 89 90 93
  langthangtimso..................................96 04 05 09 13 14 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  mo3cang..................................01 04 05 07 09 10 11 13 14
  niemvuisohoc..................................87 90 91 96 00 02 04 05 08 09 11 13 14 17 18 19 20 22 23
  xosoxmien..................................04 05 06 07 09 14 15 16 17 22 24 25 26 27 69 72 74 75 77 79
  giaosuxoay..................................69 70 73 75 84 85 89 90 91 93 94 96 98 00 02 03 05 07 09 14
  happyday..................................83 84 85 87 88 90 92 93 94 96 97 01 03 05 06 09 10 11 12 14
  visaolaithe..................................90 91 96 98 00 02 05 09 11 14 16 18 19 20 25 28 32 34 36
  girlcity..................................11 14 20 22 25 31 32 34 35
  hatay88..................................04 05 08 12 14 15 19 22 24 25 28 30 32 34
  bacang..................................04 40 14 41 24 42 34 43 44 99 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  Cauamhanoi..................................12 13 14 15 18 22 23 24 26 74 75 76 78 82 83 84 85 86 88 92
  Chetvidep6789..................................78 87 73 37 23 32 28 82 14 41 64 46 19 91 53 13 03 63 58 18
  chidanh1con..................................87 88 89 90 91 93 94 96 00 02 03 05 09 11 12 14 18 19 20 21
  huyenhuyen..................................08 09 10 13 14 17 19 22 23 24 26 77 78 79 80 83 84 86 87 89
  muahe2019..................................69 70 74 79 80 83 84 87 89 92 93 96 97 99 02 06 07 10 14 16
  quocanhht..................................01 02 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 29 32
  WIN2020..................................10 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này