PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : trúng loto 23* 32** thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 46** thưởng 10000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 69* 46** thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 69* 46** thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 76* 46** thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 46** 33** thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 29* 42* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 69* 79* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 89* 43* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 01** thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @khongcogihet : trúng loto 33** thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 46** thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33** thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 32** 23* thưởng 18000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 46** thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 39** thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 69* 89* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 42* 89* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 77* 76* thưởng 30000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @motobike : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 37* 43* thưởng 24000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 89* thưởng 20000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 32** thưởng 24000 xu.
  @Luclac : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 89* 11* thưởng 30000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 46** 79* thưởng 45000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @quochuy92 : trúng loto 46** thưởng 36000 xu.
  @Minhan : trúng loto 39** 69* thưởng 54000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 46** thưởng 60000 xu.
  @kepbang : trúng loto 29* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 43* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 89* thưởng 24000 xu.


  NICK- 12/07 - - 13/07 - - 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 -
  muahe201921*54*50*11* 96*20**47**29*89*
  hung83............45* 54*64** 46*05*60*47**68*43*
  quochuy92........................29*61* 16***14**47**88*46**
  Minhan........................47*48* 70*82*18*64*39** 69*
  Cauamhanoi........................34*61*14**86*73*46**
  kepbang........................47*61* 16***10*46**25*29*
  Covid19....................................05*14**79* 97*42* 21*89* 11*
  lode2019....................................96*76*47**73* 68*46** 79*
  locroitrungdau....................................36*62*79* 97*67*43*
  CSGT01................................................95*65*44***37* 43*
  anhQuanday................................................72*86*67*29*
  luonluontop1................................................95*10*29*76*
  Thuminh................................................20**18* 35*25* 73*89*
  kocannoinhieu................................................95* 42*65*83*89*
  kiep_lo_de................................................94*65*72* 42*32**
  Luclac................................................66* 11*86*68*29*
  lethuylinh............................................................36*68*77* 76*
  danvietanhhung............................................................79* 97*83*37*
  DAIPHAT88............................................................67*44***89*
  songque38............................................................65*44***37*
  consokydieu............................................................48**67*82*
  motobike............................................................44** 99*07*77*
  bachthu3nhay............................................................38* 97*25* 42*69*
  khongcogihet........................................................................21*33**
  baycaobayxa........................................................................25*77*
  HoangMinhTu........................................................................80*46**
  hoisohoc........................................................................07*11*
  vietkieudanhlo........................................................................67*33**
  DonaldTrump45........................................................................02* 03***32** 23*
  EM2020........................................................................44***43*
  TLong888........................................................................08* 80*82*
  minhdiep........................................................................64*89*
  soiroichot........................................................................29* 12*43*
  traucon........................................................................64*77*
  giacatgia........................................................................29*42*
  NHANTAI........................................................................64*89*
  consovang........................................................................73*46**
  danhnhothoi........................................................................44*** 02*69*
  HUYEN6879........................................................................88*29*
  mamalanlan........................................................................73* 83* 93*39**
  bababyby........................................................................44***79*
  alololo........................................................................12* 21*79*
  ditimbachthu........................................................................83*29*
  phuquoc........................................................................72*69* 89*
  cutibatlo........................................................................88*37*
  hoahuong........................................................................44*** 29*42* 89*
  thuyanh29........................................................................68*29*
  vaobothoi........................................................................42*77*
  emtapdanhlo........................................................................64*29*
  Dodonguyen....................................................................................23* 32**
  quangninh279....................................................................................11*
  CatLinhHD....................................................................................76*
  yeusohoc....................................................................................43*
  lamlaitudau2020....................................................................................89*
  tuankhang1980....................................................................................46**
  Rongden88....................................................................................77*
  baoanhthu....................................................................................77*
  hyvongwin....................................................................................69* 46**
  chuasonlam666....................................................................................43*
  tengteng....................................................................................43*
  giaosuxoay....................................................................................69* 46**
  Emailty....................................................................................77*
  hongtutoan....................................................................................77*
  buihung88....................................................................................37*
  lanh5doC....................................................................................89*
  QuocLinh88....................................................................................76*
  tuandjgj....................................................................................76* 46**
  vivungonsong....................................................................................46** 33**
  nonanoni....................................................................................76*
  vuanh886....................................................................................89*
  mtq....................................................................................42*
  XS360....................................................................................46**
  EmLaTatCa....................................................................................69*
  thienduong01....................................................................................29* 42*
  danv411....................................................................................43*
  chosau18h....................................................................................29*
  TTPL7986....................................................................................43*
  langthangtimso....................................................................................43*
  giangmobile....................................................................................69* 79*
  mytamido....................................................................................43*
  bacang....................................................................................42*
  miule....................................................................................43*
  hatay88....................................................................................89*
  tinhyeucuatoi....................................................................................79*
  kemngot....................................................................................89* 43*
  ptsmr....................................................................................43*
  vuquy48....................................................................................76*
  timlo2nhay....................................................................................33**
  Nguoibinhthuong2020....................................................................................01**
  adayroihihi....................................................................................82*
  DuyManh92....................................................................................46**
  mualanh2020....................................................................................42*
  dieuanh96....................................................................................37*
  4rum....................................................................................89*
   
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 18 số có 33 thưởng 5555 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 14 số có 33 thưởng 7142 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @Tedivn88 : Chốt 15 số có 33 thưởng 6666 xu.
  @anhnumberone : Chốt 19 số có 33 thưởng 5263 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 16 số có 33 thưởng 6250 xu.
  @sohochaylam : Chốt 10 số có 33 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @antamwin : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @bababyby : Chốt 16 số có 33 thưởng 12500 xu.


  NICK- 18/07 - - 19/07 -
  antamwin72 71 69 63 54 53 51 47 45 44 42 41 38 97 36 35 33 32 2900 01 03 06 07 10 12 19 21 24 25 28 29 30 33 34 37 38 42 43
  Chetvidep678909 90 04 40 95 59 45 54 27 72 77 22 18 81 13 31 36 63 68 8623 32 28 82 37 73 78 87 38 83 33 88 13 31 18 81 68 86 63 36
  AffCup62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8133 50 32 51 28 52 25 55 24 57 23 60 20 61 19 70 73 16 75 15
  thuhuyengirl67 68 72 76 81 82 85 8601 07 10 11 13 15 16 17 19 25 29 31 33 34 35 37 38 39 43 47
  bababyby42 44 21 45 49 51 19 54 55 18 58 60 15 62 64 65 12 71 72 1059 34 61 33 63 64 31 66 29 67 28 69 27 70 26 71
  quangninh279.................18 19 20 27 33 34 36 60 61 63 70 72 73 75 79 81 89 90 91 93
  giangmobile.................34 55 33 59 30 60 25 64 24 69 23 70 73 20 75 19 79 15 80 14
  hyvongwin.................33 34 37 39 42 43 46 48 50 52 58 60 61 64 66 67 69 70 73 76
  miule.................96 98 99 10 12 13 14 15 16 18 19 30 32 33 34 35 36 38
  tamhoncuada.................03 05 06 08 09 21 23 25 26 28 29 31 33 35
  caligo.................82 83 84 85 90 92 93 94 95 00 02 03 04 05 30 32 33 34 35 40
  Dodonguyen.................40 59 96 60 15 50 14 41 69 33 16 95 86 05 61 99 90 81 36 54
  Tedivn88.................14 15 33 36 47 67 70 77 91 92 88 38 83 44 99
  anhnumberone.................23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43
  cucaitron.................08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 25 26 30 33 34 35 42
  cuunon.................24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 47 50 51
  chaonammoi.................56 37 57 35 59 34 60 61 33 62 29 63 27 65 26 67 25 69 24 70
  danhlolayvo.................07 10 12 16 20 21 24 25 28 29 30 33 34 37 38 39 42 43 46 47
  kemngot.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  KINGTON.................30 33 36 39 40 43 48 49 53 57 58 59 60 63 66 67 68 70 76 77
  lienquan2019.................33 51 52 53 57 61 62 70 71 75 78 79 84 87 93 97
  sohochaylam.................13 14 16 21 23 24 26 31 33 34
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tamhoncuada : trúng loto 37* 17* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 72* 82* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 22** thưởng 20000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 71* 55* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 82* 02* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Trantientung68 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 73* 37* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 62* 45* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Jukok123 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 22** thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Myduyen2021 : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @Noinho : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 55* 00* 42* thưởng 18000 xu.
  @danv411 : trúng loto 78* 00* thưởng 20000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 71* 17* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 45* 36* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 71* 36* thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 80* 50* thưởng 12000 xu.
  @4rum : trúng loto 81*** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TLong888 : trúng loto 55* 00* thưởng 30000 xu.
  @traucon : trúng loto 71* 62* thưởng 30000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 71* 68* thưởng 30000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 78* 52* 50* thưởng 27000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 00* 38* thưởng 30000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 68* 45* thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45* 36* thưởng 18000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 36* 71* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @songque38 : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 71* 17* thưởng 30000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 18* thưởng 15000 xu.
  @Luclac : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 99* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 80* thưởng 21000 xu.
  @kepbang : trúng loto 02* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 45* thưởng 27000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VANG
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (20/07/2021 at 20:03:49)
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lode2019 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 17 số có 36 thưởng 5882 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 14 số có 36 thưởng 7142 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 16 số có 36 thưởng 6250 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 14 số có 36 thưởng 7142 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 12 số có 36 thưởng 8333 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 -
  cucaitron08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 25 26 30 33 34 35 4209 10 11 13 16 18 19 25 29 31 34 36 37 38 39 40 43 45 46 47
  danhlolayvo07 10 12 16 20 21 24 25 28 29 30 33 34 37 38 39 42 43 46 4726 27 28 29 32 33 35 36 37 38 42 53 62 63 69 72 73 78 79 80
  hyvongwin33 34 37 39 42 43 46 48 50 52 58 60 61 64 66 67 69 70 73 7608 09 13 14 16 17 18 19 23 24 26 27 28 29 33 34 36 37 38 39
  lode2019.................33 34 36 37 38 39 60 61 63 64 66 67 68 69 80 81 83 84 86 87
  Hoalanrung.................39 57 38 58 36 59 33 60 32 63 29 66 28 68 26 69 24 73 23 75
  anquanhnam.................19 20 21 22 25 27 28 30 31 34 36 37 39 40 43 45 46 48 49 52
  vinamilk.................30 32 33 36 37 41 42 45 46 49 50 51 54 55 58 60 63 64 67 69
  babylove.................59 57 56 54 51 50 91 49 47 46 44 41 40 94 39 37 36
  minhlonghn.................49 39 52 38 53 36 54 34 56 33 58 32 59 19 72 18 73 16 74 14
  tinhtuoisang.................24 25 27 28 29 34 36 37 42 43 45 46 47 52
  baycaobayxa.................00 02 06 08 09 11 15 17 18 19 20 24 26 27 28 36
  khongcohoiket.................51 36 52 34 54 33 55 30 58 28 60 27 61 25 63 24 64 21 67 19
  hatay88.................16 18 21 23 24 25 26 28 31 33 34 35 36 38 41 43 44 45 46 48
  huyenhuyen.................18 20 21 23 25 26 27 31 32 34 35 36 39 41 43 45 46 48 50 51
  motobike.................34 35 36 37 38 39 40 41 45 48 50 54 57 59
  Mualarung2016.................05 08 09 16 19 36 48 49 54 56 63 64 65 69 80 91 95 96 97 18
  quocanhht.................25 26 29 31 32 34 36 38 41 43 46 47 50 51 52 56 61 65 66 69
  Ronaldo7.................14 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  toanbatbai.................16 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 36 37 40 42 46 47 50
  tuankhang1980.................22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62
  thuyanh29.................93 94 95 96 97 98 99 01 02 11 12 21 22 30 31 32 33 34 35 36
  traucon.................54 52 55 49 57 47 58 45 59 43 61 39 63 37 65 36 67 35 69 34
  ViettelDaily.................62 55 52 45 42 87 39 38 37 36 35 34
  xosoxmien.................00 01 03 05 06 09 10 14 18 23 24 28 30 32 33 36 37 38 41 42
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : trúng loto 33* 36** thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* 88** 33* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 04* 06* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 36** 63* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 36** 37* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 36** 63* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 63* 36** thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 33* 88** 99* thưởng 24000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 04* 88** thưởng 18000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 33* 88** thưởng 18000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 06* 37* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 96* 37* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 88** 33* thưởng 18000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 63* 99* thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @Noinho : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 88** thưởng 30000 xu.
  @tengteng : trúng loto 96* 37* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 53* thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 88** 33* thưởng 27000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 33* 88** thưởng 27000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @4rum : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 93* thưởng 20000 xu.
  @traucon : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @consokydieu : trúng loto 37* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 06* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 37* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 06* thưởng 24000 xu.
  @kepbang : trúng loto 84* thưởng 24000 xu.


  NICK- 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 - - 20/07 - - 21/07 -
  Minhan47*48* 70*82*18*64*39** 69*80*06*
  kepbang47*61* 16***10*46**25*29*02*84*
  Covid19............05*14**79* 97*42* 21*89* 11*99*37*
  luonluontop1........................95*10*29*76*45*06*
  consokydieu....................................48**67*82*45*37*
  HoangMinhTu................................................80*46**68* 45*84*
  EM2020................................................44***43*38*06*
  hoisohoc................................................07*11*52*99*
  TLong888................................................08* 80*82*55* 00*93*
  traucon................................................64*77*71* 62*68*
  giacatgia................................................29*42*42*02*
  quangninh279............................................................11*73*06*
  lamlaitudau2020............................................................89*99*88**
  tengteng............................................................43*71* 17*96* 37*
  giaosuxoay............................................................69* 46**50*33*
  lanh5doC............................................................89*71* 36*11*
  danv411............................................................43*78* 00*04*
  baoanhthu............................................................77*17*11*
  giangmobile............................................................69* 79*68*99*
  bacang............................................................42*62*53*
  XS360............................................................46**22**88** 33*
  langthangtimso............................................................43*50*52*
  vuquy48............................................................76*99*33* 88**
  timlo2nhay............................................................33**50*06*
  Nguoibinhthuong2020............................................................01**55*99*
  hatay88............................................................89*52*84*
  4rum............................................................89*81***46*
  MRNam86........................................................................55*33* 88** 99*
  chilaconso........................................................................36*04* 88**
  HaiNam92........................................................................72* 82*37*
  tinhtuoisang........................................................................37* 73*33* 88**
  anhnumberone........................................................................45*06*
  binbinhn........................................................................52*06* 37*
  giahuy912........................................................................36*96* 37*
  AffCup........................................................................52*88**
  TM201210........................................................................55* 00*02*
  Mualarung2016........................................................................56*84*
  quocanhht........................................................................42*36**
  chidanh1con........................................................................50*88** 33*
  toilatoi7x........................................................................37*52*
  girlcity........................................................................73* 37*06*
  bietphailamsaoday........................................................................38*46*
  chutichhoidong........................................................................17*68*
  visaolaithe........................................................................68*52*
  vungtroisohoc........................................................................02*84*
  xosoxmien........................................................................62* 45*63* 99*
  minhquang2016........................................................................55*90*
  phocuvangem........................................................................02*68*
  remix........................................................................45*46*
  chaonammoi........................................................................68*33*
  Noinho........................................................................56*53*
  Cauamhanoi....................................................................................33* 36**
  babylove....................................................................................04* 88** 33*
  hung83....................................................................................04* 06*
  CSGT01....................................................................................06*
  thuhuyengirl....................................................................................99*
  tuankhang1980....................................................................................02*
  Rongden88....................................................................................93*
  khongcogihet....................................................................................36** 63*
  danlode2k2....................................................................................84*
  minhlonghn....................................................................................37*
  hyvongwin....................................................................................99*
  ansongaymai....................................................................................37*
  alololo....................................................................................52*
  allwin99....................................................................................68*
  ditimbachthu....................................................................................68*
  locroitrungdau....................................................................................46*
  lodelk....................................................................................36** 37*
  cutibatlo....................................................................................36** 63*
  ViettelDaily....................................................................................52*
  motobike....................................................................................46*
  giacatde....................................................................................52*
  co3bich....................................................................................37*
  toanbatbai....................................................................................37*
  DuyManh92....................................................................................96*
  happyday....................................................................................68*
  cucaitron....................................................................................68*
  X155....................................................................................84*
  adayroihihi....................................................................................68*
  cuocchienso....................................................................................63* 36**
  quoctrong89....................................................................................02*
  Canh1102....................................................................................96*
  chinh1689482997....................................................................................81*
   
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @toilatoi7x : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 16 số có 88 thưởng 6250 xu.
  @muahe2019 : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.
  @X155 : Chốt 8 số có 88 thưởng 12500 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 11 số có 88 thưởng 9090 xu.
  @ansongaymai : Chốt 7 số có 88 thưởng 14285 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 18 số có 88 thưởng 5555 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 14 số có 88 thưởng 7142 xu.
  @Emailty : Chốt 11 số có 88 thưởng 9090 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 16 số có 88 thưởng 6250 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : Chốt 18 số có 88 thưởng 11111 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 9 số có 88 thưởng 22222 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @traucon : Chốt 10 số có 88 thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hyvongwin : Chốt 10 số có 88 thưởng 30000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 13 số có 88 thưởng 23076 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 - - 21/07 -
  hyvongwin33 34 37 39 42 43 46 48 50 52 58 60 61 64 66 67 69 70 73 7608 09 13 14 16 17 18 19 23 24 26 27 28 29 33 34 36 37 38 3982 84 85 86 87 88 90 91 93 96
  danhlolayvo07 10 12 16 20 21 24 25 28 29 30 33 34 37 38 39 42 43 46 4726 27 28 29 32 33 35 36 37 38 42 53 62 63 69 72 73 78 79 8085 86 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99
  tuankhang1980.................22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 6282 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thuyanh29.................93 94 95 96 97 98 99 01 02 11 12 21 22 30 31 32 33 34 35 3686 87 88 90 91 92 96 97 98
  Ronaldo7.................14 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3758 59 60 62 64 71 73 79 80 82 88 91 97 99 00 06 08 10 11 12
  traucon.................54 52 55 49 57 47 58 45 59 43 61 39 63 37 65 36 67 35 69 3488 89 90 91 92 95 96 97 98 99
  toilatoi7x..................................67 71 72 74 76 79 81 84 88 92 94 97 99
  Chetvidep6789..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 69 96 64 46 19 91 27 72 38 83
  shopeone..................................70 71 73 76 77 78 80 81 83 86 87 88
  cuocchienso..................................81 85 86 87 88 89 94 96 98 03 04 06 12 13 14 15 16 18 21 23
  cuunon..................................10 11 12 14 16 17 18 20 21 75 76 78 80 84 85 87 88 89 90 93
  lanh5doC..................................62 68 69 72 76 78 79 85 86 88 89 94 95 96 98 99
  muahe2019..................................72 74 75 81 82 84 85 88 91 92 94 98
  X155..................................88 89 91 92 95 96 98 99
  allwin99..................................68 71 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 95 97 98
  girlcity..................................75 76 78 83 84 85 87 88 93 94 96 97
  phuquoc..................................17 18 21 22 25 76 78 80 81 82 85 86 88 91 92 94 95 96 98 99
  chinh1689482997..................................02 20 11 39 93 48 84 57 75 66 06 60 24 42 15 51 79 97 88 33
  giacatde..................................86 87 88 89 92 93 95 96 97 98 99
  ansongaymai..................................88 89 90 94 95 97 98
  chot10trung1..................................66 68 75 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 96 98
  dacbiet99..................................82 41 40 84 39 85 38 37 87 35 88 34 89 32
  Emailty..................................73 74 75 76 77 78 79 80 88 97 99
  EmLaTatCa..................................82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 97 98 00 04 07 08 10 14 17 18
  luonluontop1..................................16 18 24 25 27 29 33 34 67 68 74 76 77 79 83 85 86 88 89 94
  Npt..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  ptsmr..................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  quoctrong89..................................82 86 87 88 89 90 91 95 96 97 98 00 02 05 06 07 09 11 15 16
  vaobothoi..................................72 73 74 78 79 80 82 83 87 88 89 90 92 97 98 99
  vungtroisohoc..................................78 79 82 84 86 87 88 89 92 94 96 97 98 99 02 04 06 07 08 09
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @sangtruatoi : trúng loto 31* 79* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 20* 63* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 71* 33* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 31* 03* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Trantientung68 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 10*** thưởng 15000 xu.
  @consovang : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 77* 31* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : trúng loto 49* 66** thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @X155 : trúng loto 63* 97* thưởng 20000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 00* 74* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 03* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 88* 33* thưởng 18000 xu.
  @remix : trúng loto 31* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 97* 79* 74* thưởng 36000 xu.
  @tengteng : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 20* 96* thưởng 24000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @4rum : trúng loto 10*** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 46** thưởng 50000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 10*** thưởng 75000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 10*** thưởng 45000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 49* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 14* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 74* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @kepbang : trúng loto 79* 97* thưởng 54000 xu.


  NICK- 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 -
  kepbang47*61* 16***10*46**25*29*02*84*79* 97*
  Covid19............05*14**79* 97*42* 21*89* 11*99*37*74*
  luonluontop1........................95*10*29*76*45*06*14*
  HoangMinhTu................................................80*46**68* 45*84*71*
  EM2020................................................44***43*38*06*46**
  TLong888................................................08* 80*82*55* 00*93*10***
  mamalanlan................................................73* 83* 93*39**42*33*10***
  NHANTAI................................................64*89*78* 52* 50*04*49*
  giangmobile............................................................69* 79*68*99*97* 79* 74*
  tengteng............................................................43*71* 17*96* 37*79*
  giaosuxoay............................................................69* 46**50*33*20* 96*
  vuquy48............................................................76*99*33* 88**14*
  langthangtimso............................................................43*50*52*63*
  timlo2nhay............................................................33**50*06*74*
  4rum............................................................89*81***46*10***
  giahuy912........................................................................36*96* 37*33* 88*
  tinhtuoisang........................................................................37* 73*33* 88**14*
  TM201210........................................................................55* 00*02*71*
  chidanh1con........................................................................50*88** 33*14*
  girlcity........................................................................73* 37*06*96*
  Mualarung2016........................................................................56*84*03*
  toilatoi7x........................................................................37*52*33* 88*
  chutichhoidong........................................................................17*68*88* 33*
  remix........................................................................45*46*31*
  xosoxmien........................................................................62* 45*63* 99*77*
  X155....................................................................................84*63* 97*
  Cauamhanoi....................................................................................33* 36**33*
  minhlonghn....................................................................................37*00* 74*
  locroitrungdau....................................................................................46*71*
  lodelk....................................................................................36** 37*88*
  ditimbachthu....................................................................................68*77*
  DuyManh92....................................................................................96*88*
  cuocchienso....................................................................................63* 36**14*
  sangtruatoi................................................................................................31* 79*
  quochuy92................................................................................................79*
  chungcumini................................................................................................20* 63*
  qtv272................................................................................................71* 33*
  selaylaitatca................................................................................................20*
  QuocLinh88................................................................................................33* 88*
  yeusohoc................................................................................................00*
  Quantubaothu77................................................................................................31* 03*
  chosau18h................................................................................................74*
  minhdiep................................................................................................77*
  hoahuong................................................................................................00*
  phuquoc................................................................................................88*
  Trantientung68................................................................................................49*
  buihung88................................................................................................97* 79*
  DAIPHAT88................................................................................................79*
  caligo................................................................................................71*
  lode2019................................................................................................77*
  dacbiet99................................................................................................10***
  consovang................................................................................................71*
  chuasonlam666................................................................................................14*
  KINGTON................................................................................................71*
  dongkhanh1994................................................................................................96*
  Uyennhi2019................................................................................................00*
  Hoalanrung................................................................................................88*
  sohochaylam................................................................................................77*
  chot10trung1................................................................................................00*
  thuyanh29................................................................................................00*
  emtapdanhlo................................................................................................77*
  mualanh2020................................................................................................63*
  haiyen1295................................................................................................20*
  thichchotso................................................................................................77* 31*
  nguyenyenlinh................................................................................................46**
  Vumay9999................................................................................................97*
  shopeone................................................................................................00*
  dieuanh96................................................................................................77*
  khongcohoiket................................................................................................20*
  mrpts................................................................................................71*
  Tuyennamdinh118847................................................................................................49* 66**
  vhg123................................................................................................27*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cucaitron : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 11 số có 66 thưởng 9090 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @hung83 : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @langthangtimso : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @tuandjgj : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cuunon : Chốt 19 số có 66 thưởng 10526 xu.


  NICK- 21/07 - - 22/07 -
  cuunon10 11 12 14 16 17 18 20 21 75 76 78 80 84 85 87 88 89 90 9330 31 32 33 34 37 39 40 43 46 48 50 00 58 60 61 64 66 67
  cucaitron.................01 02 04 06 07 08 09 51 52 53 54 56 57 59 60 61 62 63 65 66
  khongcohoiket.................21 23 24 25 28 30 32 33 66 67 69 70 73 75 76 78 79 82 84 85
  bacang.................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 96
  chaonammoi.................41 44 45 48 49 50 54 55 57 59 64 65 66 68 69 74
  DuyManh92.................65 66 69 70 73 74 75 78 83 84 87 93 96
  hoisohoc.................48 52 53 56 57 58 62 63 66 67 68 72 73 76 77 78 82 83 86 87
  kemngot.................49 52 53 54 56 59 62 63 66 70 72
  kiep_lo_de.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  ViettelDaily.................65 66 67 68 69 70 72 74 76 79 80 82 84 86 89 90 92 94 96 99
  alololo.................00 02 04 05 06 14 15 18 20 22 24 27 28 32 36 66 68 72 75 77
  DAIPHAT88.................33 34 39 42 43 48 51 52 57 60 61 66 70 75 79 80 81 82 83 84
  danlode2k2.................60 65 66 67 69 74 75 77 78 79 83 84 85 87 88 92 93 95 96 97
  emtapdanhlo.................64 65 66 67 68 69 73 74 78 79 83 84 88 89 93 94 98 99
  giaosuxoay.................19 20 28 31 39 40 41 46 48 50 51 59 60 64 66 68 69 78 79 82
  hoanghonxanh.................25 57 58 21 59 20 61 65 19 66 18 69 71
  hung83.................53 54 56 57 61 62 63 65 66 70 71 72 74 75 80 81 83 84 89
  kyniemxua.................40 43 44 45 46 47 48 49 61 62 63 64 65 66 67 81 82 83 84 85
  lamlaitudau2020.................31 34 36 40 41 45 46 48 50 51 54 55 60 61 64 66 68
  langthangtimso.................38 39 41 43 44 01 47 48 50 53 56 61 62 65 66
  tuandjgj.................53 54 37 56 36 59 60 35 62 33 63 64 32 65 31 66 67 30 68
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 22/07/2021
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : trúng loto 97* 47* thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 03* 44* 30* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 43* 48* 84* thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 02* 43* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 97* 29* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 32* 66** thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 85* 38** thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @Luclac : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Tedivn88 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 66** thưởng 40000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 96* 43* thưởng 20000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 99* 24** thưởng 30000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @Trantientung68 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 01* 30* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 38** thưởng 18000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 24** 34* thưởng 27000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 66** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @4rum : trúng loto 24** 29* thưởng 75000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 44* thưởng 25000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 24** thưởng 30000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 35* thưởng 30000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 24** thưởng 36000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 29* 47* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 99* 44* thưởng 54000 xu.


  NICK- 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 -
  Covid1905*14**79* 97*42* 21*89* 11*99*37*74*99* 44*
  HoangMinhTu....................................80*46**68* 45*84*71*35*
  EM2020....................................44***43*38*06*46**24**
  mamalanlan....................................73* 83* 93*39**42*33*10***29* 47*
  4rum................................................89*81***46*10***24** 29*
  giaosuxoay................................................69* 46**50*33*20* 96*44*
  giangmobile................................................69* 79*68*99*97* 79* 74*24**
  vuquy48................................................76*99*33* 88**14*30*
  tinhtuoisang............................................................37* 73*33* 88**14*29*
  Cauamhanoi........................................................................33* 36**33*38**
  locroitrungdau........................................................................46*71*24** 34*
  minhlonghn........................................................................37*00* 74*02*
  ditimbachthu........................................................................68*77*96*
  lodelk........................................................................36** 37*88*66**
  dongkhanh1994....................................................................................96*66**
  Uyennhi2019....................................................................................00*96* 43*
  sohochaylam....................................................................................77*99* 24**
  quochuy92....................................................................................79*02*
  qtv272....................................................................................71* 33*43* 34*
  selaylaitatca....................................................................................20*48* 84*
  hoahuong....................................................................................00*40*
  minhdiep....................................................................................77*97*
  buihung88....................................................................................97* 79*38**
  Trantientung68....................................................................................49*29*
  QuocLinh88....................................................................................33* 88*47*
  KINGTON....................................................................................71*84*
  Hoalanrung....................................................................................88*29*
  mualanh2020....................................................................................63*99*
  Vumay9999....................................................................................97*01* 30*
  sangtruatoi....................................................................................31* 79*34*
  thichchotso....................................................................................77* 31*47*
  chot10trung1....................................................................................00*44*
  thuyanh29....................................................................................00*47*
  shopeone....................................................................................00*38**
  dieuanh96....................................................................................77*29*
  nguyenyenlinh....................................................................................46**40*
  khongcohoiket....................................................................................20*47*
  giacatgia................................................................................................97* 47*
  HOANG YEN................................................................................................03* 44* 30*
  DonaldTrump45................................................................................................43* 48* 84*
  CSGT01................................................................................................34*
  hung83................................................................................................97*
  thuhuyengirl................................................................................................02* 43*
  chilaconso................................................................................................47*
  saptrungtoroi................................................................................................30*
  muahe2019................................................................................................40*
  hoisohoc................................................................................................99* 44*
  lamlaitudau2020................................................................................................35*
  binbinhn................................................................................................34* 43*
  alololo................................................................................................97* 29*
  quocanhht................................................................................................40*
  Thuminh................................................................................................32* 66**
  tuankhang1980................................................................................................29*
  anhnumberone................................................................................................40*
  hyvongwin................................................................................................38**
  MRNam86................................................................................................96*
  HUYEN6879................................................................................................29*
  lanh5doC................................................................................................44*
  tamhoncuada................................................................................................47*
  mtq................................................................................................35*
  bababyby................................................................................................43* 34*
  hoanghonxanh................................................................................................40*
  kocannoinhieu................................................................................................44*
  babylove................................................................................................30*
  nonanoni................................................................................................96*
  numoneyee................................................................................................72*
  ansongaymai................................................................................................24**
  Emailty................................................................................................29*
  hatay88................................................................................................85* 38**
  bacang................................................................................................32*
  huyenhuyen................................................................................................24**
  Luclac................................................................................................99*
  Tedivn88................................................................................................32*
  danhlolayvo................................................................................................29*
  tuandjgj................................................................................................29*
  lienquan2019................................................................................................99*
  thienduong01................................................................................................97*
  vtvcab................................................................................................84*
  chuoi................................................................................................38**
  phocuvangem................................................................................................34*
  Dodonguyen................................................................................................30*
  vivungonsong................................................................................................48*
  chutheanh................................................................................................40*
  minhquang2016................................................................................................03*
  TTPL7986................................................................................................99*
  khongsothua................................................................................................38**
  loveyouloveyou................................................................................................97*
  toanbatbai................................................................................................35*
  anquanhnam................................................................................................40*
  adayroihihi................................................................................................02*
  ptsmr................................................................................................01*
  giacmotrua................................................................................................02*
  antamwin................................................................................................84*
  quoctrong89................................................................................................24**
  vinamilk................................................................................................96*
  Canh1102................................................................................................44*
  DINHMINHSON................................................................................................29*
   
  Sửa lần cuối: 23/07/2021
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (23/07/2021 at 19:32:40)
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @traucon : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.
  @anhnumberone : Chốt 15 số có 24 thưởng 6666 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 14 số có 24 thưởng 7142 xu.
  @minhlonghn : Chốt 11 số có 24 thưởng 9090 xu.
  @vinamilk : Chốt 15 số có 24 thưởng 6666 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.
  @adayroihihi : Chốt 6 số có 24 thưởng 16666 xu.
  @co3bich : Chốt 7 số có 24 thưởng 14285 xu.
  @chidanh1con : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.
  @qtv272 : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoanghonxanh : Chốt 17 số có 24 thưởng 11764 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.


  NICK- 22/07 - - 23/07 -
  hoanghonxanh25 57 58 21 59 20 61 65 19 66 18 69 7124 25 26 27 29 42 43 44 45 47 49 51 52 53 54 56 58
  DuyManh9265 66 69 70 73 74 75 78 83 84 87 93 9615 16 18 21 22 24 25 27 30 31 33 34 36 40 42 43 45 49 51 52
  hung8353 54 56 57 61 62 63 65 66 70 71 72 74 75 80 81 83 84 8923 24 26 28 32 33 35 37 50 51 53 55 60 62 64 69 71 73 78 79
  tuandjgj53 54 37 56 36 59 60 35 62 33 63 64 32 65 31 66 67 30 6811 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34
  traucon.................05 06 07 08 09 14 15 16 17 18 23 24 25 26 27 70 71 72
  anhnumberone.................22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 37 40 41 42 43
  huyenhuyen.................35 33 29 75 26 24 79 20 17 80 15 11 10 83
  minhlonghn.................25 24 79 23 20 18 90 16 15 92 14
  vinamilk.................19 20 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33 34 36 37
  antamwin.................88 89 90 92 94 96 97 99 02 04 06 09 12 14 15 16 18 19 22 24
  miule.................22 24 29 30 31 32 38 40 41 42 47 49 50 51 56 58 59 60 67 68
  quoctrong89.................24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 81 84 85 86 87 88 89
  thuhuyengirl.................96 97 98 03 05 06 07 13 14 15 16 17 23 24 25 27 32 33
  adayroihihi.................30 85 27 26 86 24
  co3bich.................02 07 13 15 20 22 24
  chidanh1con.................96 97 99 04 05 06 08 09 13 14 15 17 18 24 31 40 41 42
  khongsothua.................12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 26 27 40 41 42 44 45 48 49
  lodelk.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 99 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  mo3cang.................95 97 98 05 07 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 31 32 41
  qtv272.................14 15 17 21 23 24 26 30 31 32
  sangtruatoi.................13 15 16 18 20 21 24 66 67 68 70 72 75 76 77 79 81 84 86 90
  saptrungtoroi.................13 15 16 17 20 22 24 25 26 29 31 33 02 34 35 38 39 40 42 43
  tengteng.................03 04 06 07 11 13 15 16 17 21 24 25 26 31 33 66 67 71 73 75
  TTPL7986.................20 21 22 24 03 26 28 30 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 49 50
  yeusohoc.................19 21 22 24 27 28 29 31 38 42 49 51 58 59 68 72 79 81 82 83
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 23/07/2021
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Rongden88 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 17* 92* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 97* 92* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* 22* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 48* 99* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 44* 92* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 60* 00* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 69* 96** thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 92* 83* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 22* 45* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 85* 83* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 19* 63** thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 55* 00* 45* thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 99* 44* thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 00* 48* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 22* 92* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* 55* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 19* 83* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* 35* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 22* thưởng 30000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 63** 02* thưởng 27000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 22* 83* thưởng 18000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 16* 02* thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 17* 60* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 39* 60* thưởng 24000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 85* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 39* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vuquy48 : trúng loto 97* 45* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 39* thưởng 35000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 44* thưởng 21000 xu.


  NICK- 18/07 - - 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 -
  EM202044***43*38*06*46**24**39*
  mamalanlan73* 83* 93*39**42*33*10***29* 47*44*
  vuquy48............76*99*33* 88**14*30*97* 45*
  locroitrungdau....................................46*71*24** 34*16*
  minhlonghn....................................37*00* 74*02*39* 60*
  ditimbachthu....................................68*77*96*85*
  lodelk....................................36** 37*88*66**39*
  dongkhanh1994................................................96*66**22*
  minhdiep................................................77*97*83*
  qtv272................................................71* 33*43* 34*69*
  hoahuong................................................00*40*63** 02*
  buihung88................................................97* 79*38**02*
  KINGTON................................................71*84*83*
  Uyennhi2019................................................00*96* 43*22* 83*
  Vumay9999................................................97*01* 30*22*
  thuyanh29................................................00*47*16* 02*
  sohochaylam................................................77*99* 24**17* 60*
  chot10trung1................................................00*44*22*
  sangtruatoi................................................31* 79*34*97*
  dieuanh96................................................77*29*22*
  khongcohoiket................................................20*47*39*
  anquanhnam............................................................40*55* 00* 45*
  hung83............................................................97*99* 44*
  chilaconso............................................................47*22*
  giacatgia............................................................97* 47*02*
  anhnumberone............................................................40*00* 48*
  quocanhht............................................................40*17*
  saptrungtoroi............................................................30*16*
  muahe2019............................................................40*35*
  binbinhn............................................................34* 43*22* 92*
  alololo............................................................97* 29*00* 55*
  Thuminh............................................................32* 66**83*
  tuankhang1980............................................................29*55*
  nonanoni............................................................96*19* 83*
  babylove............................................................30*02* 35*
  MRNam86............................................................96*92*
  hoanghonxanh............................................................40*97*
  DonaldTrump45............................................................43* 48* 84*69*
  bababyby............................................................43* 34*45*
  Emailty............................................................29*55*
  bacang............................................................32*39*
  ansongaymai............................................................24**92*
  thienduong01............................................................97*16*
  vtvcab............................................................84*60*
  chuoi............................................................38**16*
  huyenhuyen............................................................24**63**
  Dodonguyen............................................................30*97*
  vivungonsong............................................................48*69*
  khongsothua............................................................38**63**
  lienquan2019............................................................99*45*
  adayroihihi............................................................02*00*
  antamwin............................................................84*55*
  vinamilk............................................................96*22*
  Canh1102............................................................44*45*
  Rongden88........................................................................22*
  luonluontop1........................................................................97*
  quangninh279........................................................................17* 92*
  chungcumini........................................................................17*
  kepbang........................................................................97* 92*
  giahuy912........................................................................44*
  CatLinhHD........................................................................19*
  chosau18h........................................................................92*
  anhQuanday........................................................................02* 22*
  khongcogihet........................................................................19*
  yeusohoc........................................................................35*
  phuquoc........................................................................85*
  soiroichot........................................................................48* 99*
  XS360........................................................................17*
  danvietanhhung........................................................................02*
  chidanh1con........................................................................02*
  Mualarung2016........................................................................17*
  baoanhthu........................................................................63**
  Quantubaothu77........................................................................44* 92*
  motobike........................................................................60* 00*
  zozozo........................................................................69* 96**
  langthangtimso........................................................................92* 83*
  consovang........................................................................45*
  visaolaithe........................................................................17*
  xosoxmien........................................................................22* 45*
  danhnhothoi........................................................................83*
  songque38........................................................................19*
  bachthu3nhay........................................................................02*
  DuyManh92........................................................................60*
  miule........................................................................85* 83*
  bietphailamsaoday........................................................................44*
  dacbiet99........................................................................17*
  EmLaTatCa........................................................................69*
  tinhyeucuatoi........................................................................16*
  kemngot........................................................................83*
  vuanh886........................................................................19* 63**
  happyday........................................................................19*
  co3bich........................................................................92*
  Axz23........................................................................11*
  kyniemxua........................................................................60*
  hoaihd85........................................................................19*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cucaitron : Chốt 7 số có 96 thưởng 14285 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 7 số có 96 thưởng 14285 xu.
  @Emailty : Chốt 14 số có 96 thưởng 7142 xu.
  @girlcity : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.
  @lanh5doC : Chốt 11 số có 96 thưởng 9090 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 11 số có 96 thưởng 9090 xu.
  @binbinhn : Chốt 17 số có 96 thưởng 5882 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anhnumberone : Chốt 18 số có 96 thưởng 11111 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 9 số có 96 thưởng 22222 xu.
  @tengteng : Chốt 9 số có 96 thưởng 22222 xu.


  NICK- 23/07 - - 24/07 -
  anhnumberone22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 37 40 41 42 4365 67 70 75 77 80 85 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  saptrungtoroi13 15 16 17 20 22 24 25 26 29 31 33 02 34 35 38 39 40 42 4381 85 87 88 91 93 96 97 98
  tengteng03 04 06 07 11 13 15 16 17 21 24 25 26 31 33 66 67 71 73 7585 86 87 90 92 94 95 96 97
  cucaitron.................89 90 92 94 96 98 99
  danhlolayvo.................89 90 92 94 96 98 99
  Emailty.................61 62 63 64 69 70 71 72 73 78 79 87 96 97
  girlcity.................20 21 22 73 75 76 80 81 82 84 85 86 91 92 93 95 96 99
  lanh5doC.................88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  shopeone.................38 41 48 51 58 61 68 71 78 81 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  anquanhnam.................38 40 41 42 43 44 47 49 70 71 74 76 77 78 79 92 94 95 96 97
  ptsmr.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  toanbatbai.................75 76 79 80 83 85 86 88 90 92 93 95 96 97 99 00 01 03 05 06
  Quantubaothu77.................01 10 56 65 47 74 67 76 14 41 69 96 16 61 07 70 25 52 34 43
  bachthu3nhay.................82 83 84 86 88 91 92 93 94 96 98
  binbinhn.................83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  buihung88.................17 19 22 24 25 26 74 75 76 77 79 84 85 86 87 89 94 95 96 97
  caligo.................94 96 97 98 99 03 06 08 09 12 13 15 16 18 19 21 23 24 26 27
  Covid19.................79 80 83 84 85 86 87 88 93 94 96 97 99 02 03 06 07 08 11 12
  CSGT01.................10 11 12 14 15 16 18 42 43 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 96
  giahuy912.................92 96 97 98 99 01 05 06 07 08 09 23 24 25 26 27 29 32 33 34
  happyday.................79 92 93 95 96 97 98 99 01 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15
  kepbang.................54 56 60 61 62 63 64 66 70 71 72 73 74 76 90 91 92 93 94 96
  lethuylinh.................59 60 62 65 66 68 71 74 76 77 78 79 80 83 86 88 92 95 96 97
  tinhyeucuatoi.................78 79 81 87 88 90 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 14 15
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này