PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhquang2016 : trúng loto 75* 82* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 22** thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 19** 10* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 86* 44* thưởng 6000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 35** thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 39* 59* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 35** thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 35** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 52* 92* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 19** thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 72* 79* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 79* 92* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 39* 75* thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 22** 44* thưởng 18000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @Minhan : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 19** thưởng 30000 xu.
  @traucon : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 28* thưởng 15000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 79* 55* thưởng 18000 xu.
  @cuunon : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @AffCup : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 44* 10* thưởng 40000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 24* 04* thưởng 40000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 22** 82* thưởng 36000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 19** thưởng 24000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 59* 96* thưởng 24000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 85* 52* thưởng 24000 xu.
  @chuoi : trúng loto 28* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 19** thưởng 24000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 96* 59* thưởng 30000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 39* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 10* thưởng 30000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 79* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 85* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 35** 75* thưởng 99000 xu.

  Đang cập nhật Bảng Vàng
   
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 11 số có 79 thưởng 9090 xu.
  @OK6868 : Chốt 14 số có 79 thưởng 7142 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 7 số có 79 thưởng 14285 xu.
  @AnBao : Chốt 18 số có 79 thưởng 5555 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 17 số có 79 thưởng 5882 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 14 số có 79 thưởng 7142 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 79 thưởng 5263 xu.
  @anhQuanday : Chốt 16 số có 79 thưởng 6250 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 9 số có 79 thưởng 11111 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 17 số có 79 thưởng 5882 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 18 số có 79 thưởng 5555 xu.
  @Canh1102 : Chốt 13 số có 79 thưởng 7692 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 17 số có 79 thưởng 5882 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 13 số có 79 thưởng 7692 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 12 số có 79 thưởng 8333 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @binbinhn : Chốt 20 số có 79 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 79 thưởng 15000 xu.


  NICK- 22/06 - - 23/06 - - 24/06 -
  chidanh1con77 78 79 80 86 87 89 93 95 96 97 98 99 02 04 05 06 07 08 1650 51 53 54 56 57 59 90 92 93 95 96 97 9953 55 56 58 59 63 65 66 68 69 73 75 76 78 79 83 85 86 88 89
  binbinhn.................82 85 86 87 90 91 94 95 96 9906 07 08 09 11 15 16 18 20 73 74 75 76 77 78 79 81 84 88 89
  anquanhnam..................................05 06 08 10 12 14 17 21 23 24 26 29 30 67 69 71 74 76 78 79
  MRNam86..................................77 78 79 90 91 92 94 95 97 98 99
  OK6868..................................79 80 84 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thuhuyengirl..................................79 82 84 86 87 88 89
  AnBao..................................68 70 72 79 81 83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 95 97 98
  chot10trung1..................................63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  danlode2k2..................................77 79 81 83 84 86 88 89 90 92 93 95 97 98
  hoaihd85..................................62 65 68 69 70 72 75 77 78 79 80 87 88 89 90 92 95 97 98 99
  khongcogihet..................................41 42 43 44 50 51 52 53 60 61 62 69 70 71 78 79 80 81 82 83
  nguyenyenlinh..................................40 41 42 46 49 50 51 52 56 59 60 61 62 66 69 70 71 72 76 79
  selaylaitatca..................................14 15 17 20 24 25 27 30 34 35 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  Thuminh..................................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  anhQuanday..................................54 56 60 62 63 64 65 71 72 73 74 79 81 83 91 97
  CatLinhHD..................................79 82 84 85 87 91 93 94 96
  bacang..................................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 22 78 87 79 97
  alololo..................................21 22 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 86 91 95
  bababyby..................................09 10 11 12 15 16 18 19 20 79 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92
  baoanhthu..................................25 29 31 60 61 65 69 70 71 79 80 89 92 95 96 97 98 99
  Canh1102..................................53 54 55 58 59 70 71 72 73 74 75 78 79
  Covid19..................................73 74 75 78 79 90 92 93 94 95 98 99 10 12 13 14 15 18 19 20
  chaonammoi..................................59 60 62 64 70 73 74 79 80 82 83 84 89 91 92 93 94 95 97 98
  EM2020..................................75 78 79 81 84 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  EmLaTatCa..................................70 72 73 74 75 77 79 83 84 90 93 95 97
  giacmotrua..................................06 09 14 15 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 78 79 80 81 82 83
  giahuy912..................................23 30 32 33 35 36 45 49 60 63 69 78 79 80 81 85 87 88 90 94
  HaiNam92..................................10 13 15 17 22 24 25 26 29 31 56 59 60 62 65 70 71 74 77 79
  kiep_lo_de..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  langthangtimso..................................08 10 15 17 20 24 26 28 29 35 37 64 65 66 71 73 74 75 79 80
  mtq..................................10 12 13 14 16 19 21 23 24 26 69 73 74 76 79 83 84 85 86 89
  nonanoni..................................16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 78 79 80 81 82 83 84 85
  quangninh279..................................70 71 78 79 80 84 86 88 89 96 98 99
  Ronaldo7..................................03 06 07 08 12 13 14 15 16 17 19 21 23 26 28 79 80 82 85 86
  saptrungtoroi..................................74 73 75 71 70 67 65 76 64 58 57 56 78 55 53 52 51 79 50 49
  TM201210..................................57 59 63 66 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  toanbatbai..................................32 33 38 39 40 42 43 48 49 70 72 73 78 79 80 82 83 88 89 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vungtroisohoc : trúng loto 60* 25* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* 60* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 60* 71* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 33* 19* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 96* 05* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 15** thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @a2dream886 : trúng loto 71* 15** thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bacang : trúng loto 56* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 52* 25* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 96* 64* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 15** thưởng 20000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 64* 33* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 85** thưởng 20000 xu.
  @co3bich : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 60* 29* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 25* 52* 33* thưởng 27000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 15** thưởng 18000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 25* 52* thưởng 18000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 25* 52* thưởng 18000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 85** thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 15** thưởng 18000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 15** 71* thưởng 27000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @Minhan : trúng loto 49* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 52* 25* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 38* thưởng 20000 xu.
  @AffCup : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Canh1102 : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 15** thưởng 30000 xu.
  @chuoi : trúng loto 56* thưởng 15000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 52* 25* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 19* thưởng 35000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 35** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 33* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 29* thưởng 27000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BV
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 16 số có 85 thưởng 6250 xu.
  @WIN2020 : Chốt 8 số có 85 thưởng 12500 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 9 số có 85 thưởng 11111 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 15 số có 85 thưởng 6666 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 15 số có 85 thưởng 6666 xu.
  @girlcity : Chốt 11 số có 85 thưởng 9090 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 15 số có 85 thưởng 6666 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 11 số có 85 thưởng 9090 xu.
  @hatay88 : Chốt 8 số có 85 thưởng 12500 xu.
  @hoisohoc : Chốt 6 số có 85 thưởng 16666 xu.
  @hung83 : Chốt 15 số có 85 thưởng 6666 xu.
  @khongsothua : Chốt 13 số có 85 thưởng 7692 xu.
  @Leanhnuoi1991 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 11 số có 85 thưởng 9090 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 17 số có 85 thưởng 5882 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 18 số có 85 thưởng 5555 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 19 số có 85 thưởng 5263 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @AnBao : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 12 số có 85 thưởng 16666 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 19 số có 85 thưởng 10526 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 15 số có 85 thưởng 13333 xu.
  @mtq : Chốt 17 số có 85 thưởng 11764 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 19 số có 85 thưởng 10526 xu.


  NICK- 24/06 - - 25/06 -
  AnBao68 70 72 79 81 83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 95 97 9859 82 85 86 87 88 89 91 94 95 96 97 98 00 03 04 05 06 07 12
  CatLinhHD79 82 84 85 87 91 93 94 9681 82 83 85 86 89 90 91 92 94 95 98
  nonanoni16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 78 79 80 81 82 83 84 8505 08 10 11 12 14 15 18 20 21 75 76 78 80 81 82 84 85 88 90
  alololo21 22 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 86 91 9576 81 82 85 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
  EM202075 78 79 81 84 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9985 87 88 93 94 96 97 03 05 06 08 14 15 17 23 24 26 28 33 35
  EmLaTatCa70 72 73 74 75 77 79 83 84 90 93 95 9757 58 59 65 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 83 85 87 92 95
  giacmotrua06 09 14 15 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 78 79 80 81 82 8367 68 69 70 75 76 81 84 85 86 90 93 94 95 96 02 03 04 05 07
  giahuy91223 30 32 33 35 36 45 49 60 63 69 78 79 80 81 85 87 88 90 9410 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 85 86 87 88
  HaiNam9210 13 15 17 22 24 25 26 29 31 56 59 60 62 65 70 71 74 77 7964 65 73 74 75 79 83 84 85 91 92 93 94 95 97
  mtq10 12 13 14 16 19 21 23 24 26 69 73 74 76 79 83 84 85 86 8961 62 63 65 66 67 69 80 81 83 84 85 87 88 89 01 02
  Ronaldo703 06 07 08 12 13 14 15 16 17 19 21 23 26 28 79 80 82 85 8650 51 52 54 55 56 58 60 61 63 64 65 67 69 81 82 83 85 87 88
  saptrungtoroi74 73 75 71 70 67 65 76 64 58 57 56 78 55 53 52 51 79 50 4907 09 12 14 15 16 17 19 22 24 25 76 77 79 80 82 85 86 87 89
  TM20121057 59 63 66 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 8471 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  toanbatbai32 33 38 39 40 42 43 48 49 70 72 73 78 79 80 82 83 88 89 9060 63 64 67 68 73 74 76 77 79 83 84 85 86 88 93 94 95 97
  chosau18h.................46 47 48 49 51 56 60 65 74 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  giaosuxoay.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 86 87 95 96 97
  WIN2020.................57 59 81 84 85 86 87 89
  Cauamhanoi.................85 86 87 88 89 90 95 98 99
  HUYEN6879.................60 62 70 75 79 80 82 85 89 91 93 94 97 98 99 00 02 03 06 07
  numoneyee.................35 38 39 48 49 51 52 53 56 57 58 60 65 70 75 79 80 83 84 85
  ptsmr.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  remix.................84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  tamhoncuada.................60 61 64 66 67 68 70 73 75 76 85 86 91 93 95
  girlcity.................72 75 76 80 81 82 84 85 89 91 98
  AffCup.................13 14 15 16 17 18 19 22 24 74 75 82 84 85 90 91 92 93 94 95
  antamwin.................78 81 83 84 85 86 87 89 90 92 93 94 95 96 98
  caligo.................81 82 83 84 85 87 89 10 11 12 14 16 17 18 19 41 43 44 45 46
  cuocchienso.................80 83 85 89 90 92 93 94 99 00 01 03 09 10 12 13 19 20 21 23
  cutibatlo.................02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 18 20 78 80 81 82 83 84 85
  chutichhoidong.................79 81 85 87 88 89 90 94 96 97 98
  hatay88.................79 85 86 88 89 95 97 98
  hoisohoc.................85 90 91 93 94 95
  hung83.................71 73 74 75 78 81 83 84 85 89 91 93 94 98 99
  khongsothua.................66 67 68 69 18 75 76 77 78 17 79 85 86
  Leanhnuoi1991.................00 04 08 15 17 18 25 38 55 58 60 62 64 68 70 73 74 80 85 88
  lode2019.................29 40 44 45 46 47 48 49 50 54 55 56 57 58 59 80 84 85 86 87
  loveyouloveyou.................73 75 77 80 83 85 87 90 93 95 97
  niemvuisohoc.................20 21 24 25 26 71 74 75 76 79 80 83 84 85 88 89 92 94 97 98
  phocuvangem.................44 45 53 54 55 63 64 65 73 74 75 80 81 82 83 84 85
  QuocLinh88.................24 25 26 75 76 79 80 82 84 85 86 88 90 92 94 95 96 97
  timlo2nhay.................17 19 22 25 26 28 73 74 75 77 79 80 82 83 85 86 89 91 92 95
  TTPL7986.................51 53 54 55 58 61 63 64 68 71 73 76 78 81 85 86 88 91 94 95
  vietkieudanhlo.................68 71 73 75 76 77 79 80 82 84 85 86 88 91 93 94 95 97 99
  vuquy48.................81 83 85 86 87 88 90 92 94 95 96 97 01 03 04 05 06 09 10 12
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Xyz18 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 84** 48* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 61* 42* thưởng 6000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 78** thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 19* 00* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 74* 63* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 48* 84** thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @giacatde : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 48* 63* thưởng 20000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Quantubaothu77 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @Minhan : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoaihd85 : trúng loto 51* thưởng 15000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 42* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 74* thưởng 24000 xu.


  NICK- 19/06 - - 20/06 - - 21/06 - - 22/06 - - 23/06 - - 24/06 - - 25/06 - - 26/06 -
  Ronaldo720** 65*31*20*46* 20*17**10*19*74*
  hoaihd85....................................52*59* 24*52*38*51*
  toanbatbai....................................17* 20*96*92*19*42*
  baoanhthu................................................34*62*96*51*
  Minhan................................................17**10*49*51*
  Quantubaothu77............................................................39*71*42*
  thichchotso............................................................67*96* 64*19*
  anquanhnam............................................................04*15**10*
  miule............................................................24*96*61*
  hatay88............................................................44*05*42*
  cutibatlo............................................................86* 44*52*79*
  minhdiep............................................................59*64* 33*52*
  quochuy92............................................................82*19*05*
  tinhtuoisang............................................................22**85**51*
  remix............................................................24*33*05*
  lanh5doC............................................................62*29*51*
  antamwin........................................................................19*48* 63*
  EM2020........................................................................60* 71*79*
  Cauamhanoi........................................................................52*61*
  giahuy912........................................................................25*74*
  chilaconso........................................................................38*63*
  dieuanh96........................................................................22*61*
  hoisohoc........................................................................38*63*
  sangtruatoi........................................................................33*61*
  Xyz18....................................................................................66*
  babylove....................................................................................48*
  danv411....................................................................................63*
  tuankhang1980....................................................................................84** 48*
  kocannoinhieu....................................................................................10*
  tuandjgj....................................................................................05*
  cuunon....................................................................................52*
  danhlolayvo....................................................................................61* 42*
  Rongden88....................................................................................78**
  bachthu3nhay....................................................................................00*
  loveyouloveyou....................................................................................19* 00*
  giaosuxoay....................................................................................74* 63*
  vhg123....................................................................................63*
  lodelk....................................................................................39**
  thuhuyengirl....................................................................................19*
  consovang....................................................................................52*
  ptsmr....................................................................................63*
  qtv272....................................................................................19*
  hongtutoan....................................................................................52*
  bababyby....................................................................................52*
  soiroichot....................................................................................74*
  DonaldTrump45....................................................................................48* 84**
  tengteng....................................................................................00*
  QuocLinh88....................................................................................05*
  baycaobayxa....................................................................................61*
  luonluontop1....................................................................................61*
  emtapdanhlo....................................................................................42*
  Npt....................................................................................10*
  kemngot....................................................................................63*
  giacatde....................................................................................00*
  Hoanglam2006....................................................................................48*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @OK6868 : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 10 số có 90 thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 18 số có 90 thưởng 5555 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 90 thưởng 5263 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 16 số có 90 thưởng 6250 xu.
  @giacatgia : Chốt 7 số có 90 thưởng 14285 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 11 số có 90 thưởng 9090 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 19 số có 90 thưởng 5263 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 10 số có 90 thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 14 số có 90 thưởng 7142 xu.
  @vinamilk : Chốt 17 số có 90 thưởng 5882 xu.
  @vtvcab : Chốt 13 số có 90 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chosau18h : Chốt 9 số có 90 thưởng 22222 xu.
  @hoisohoc : Chốt 8 số có 90 thưởng 25000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 90 thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 90 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @CatLinhHD : Chốt 7 số có 90 thưởng 42857 xu.
  @mtq : Chốt 7 số có 90 thưởng 42857 xu.


  NICK- 24/06 - - 25/06 - - 26/06 -
  CatLinhHD79 82 84 85 87 91 93 94 9681 82 83 85 86 89 90 91 92 94 95 9886 88 89 90 91 92 98
  mtq10 12 13 14 16 19 21 23 24 26 69 73 74 76 79 83 84 85 86 8961 62 63 65 66 67 69 80 81 83 84 85 87 88 89 01 0285 86 87 88 89 90 91
  chosau18h.................46 47 48 49 51 56 60 65 74 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8987 88 90 91 92 93 95 97 98
  hoisohoc.................85 90 91 93 94 9576 07 77 06 90 05 91 04
  TTPL7986.................51 53 54 55 58 61 63 64 68 71 73 76 78 81 85 86 88 91 94 9559 61 63 65 67 68 70 72 74 76 77 81 83 85 86 89 90 92 94 95
  timlo2nhay.................17 19 22 25 26 28 73 74 75 77 79 80 82 83 85 86 89 91 92 9578 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 99 00 02 09 10 12
  OK6868..................................68 69 72 73 74 76 82 83 84 86 90 92 93 94 96 00 01 02 03 04
  bietphailamsaoday..................................02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 21 24 30 77 78 79 81 84 90 91
  kepbang..................................80 81 84 85 87 88 89 90 97 98
  nguyenyenlinh..................................58 59 60 61 62 63 66 68 69 71 72 76 78 79 81 82 86 88 89 90
  chungcumini..................................76 79 80 82 84 85 86 89 90 91 93 95 96 98 99 00 02 05 06 07
  hoahuong..................................87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 05 10 11 12 13 14
  co3bich..................................47 48 51 54 56 60 63 64 65 66 74 81 82 83 84 88 90 91
  cucaitron..................................73 77 81 83 87 90 91 93 97 00 01 03 07 10 11 13 20 21 23 27
  chinh1689482997..................................01 10 14 41 15 18 90 13 17 12 21 17 71 92 01 10 19 91 97
  DAIPHAT88..................................30 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 78 81 87 90 96
  giacatgia..................................85 87 90 92 93 94 96
  hoanghonxanh..................................73 74 77 79 90 91 92 93 94 97 99
  luonluontop1..................................65 70 71 72 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 98 99
  mo3cang..................................85 87 88 90 92 94 96 97 99 01 08 09 10 12 14 15 17 18 21 24
  mualanh2020..................................80 81 84 87 88 90 93 96 97 99
  qtv272..................................64 67 68 70 71 72 73 76 77 79 80 81 82 85 86 88 89 90 91 94
  tuandjgj..................................66 67 71 72 73 75 76 80 85 90 91 93 94 99
  vinamilk..................................64 67 68 70 72 73 76 77 81 82 86 89 90 91 94 95 98
  vtvcab..................................75 76 79 83 84 85 90 91 92 93 94 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (27/06/2021 at 07:52:49)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 64* 30** thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 98* 84* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 64* 63* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 30** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 60* 84* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 68* 45* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 84* 30** thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 50* 45* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 68* 34* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 15* 98* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 40* 96* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Myduyen2021 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 30** thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 81* 34* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sangtruatoi : trúng loto 64* 36* 63* thưởng 27000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 64* 84* thưởng 18000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 97* 84* thưởng 18000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 37* 97* thưởng 18000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Quantubaothu77 : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 40* 34* thưởng 24000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 45* thưởng 20000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 68* 37* thưởng 30000 xu.
  @Minhan : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 60* thưởng 18000 xu.


  NICK- 22/06 - - 23/06 - - 24/06 - - 25/06 - - 26/06 - - 27/06 -
  toanbatbai17* 20*96*92*19*42*60*
  baoanhthu............34*62*96*51*68* 37*
  Minhan............17**10*49*51*50*
  Quantubaothu77........................39*71*42*60*
  thichchotso........................67*96* 64*19*40* 34*
  minhdiep........................59*64* 33*52*85*
  cutibatlo........................86* 44*52*79*45*
  tinhtuoisang........................22**85**51*97*
  remix........................24*33*05*68*
  lanh5doC........................62*29*51*15*
  sangtruatoi....................................33*61*64* 36* 63*
  giahuy912....................................25*74*64* 84*
  Cauamhanoi....................................52*61*97* 84*
  chilaconso....................................38*63*37* 97*
  dieuanh96....................................22*61*36*
  hoisohoc....................................38*63*45*
  cuunon................................................52*98*
  Xyz18................................................66*30**
  tuankhang1980................................................84** 48*36* 63*
  loveyouloveyou................................................19* 00*63*
  bachthu3nhay................................................00*34*
  hongtutoan................................................52*68*
  consovang................................................52*60*
  bababyby................................................52*50*
  QuocLinh88................................................05*50*
  emtapdanhlo................................................42*96*
  tengteng................................................00*63*
  DonaldTrump45................................................48* 84**81* 34*
  kemngot................................................63*24*
  giacatde................................................00*84*
  dongkhanh1994............................................................50*
  thienduong01............................................................64* 30**
  mo3cang............................................................97*
  Hoangphihung1979............................................................98*
  ansongaymai............................................................37*
  vivungonsong............................................................45*
  MRNam86............................................................68*
  lamlaitudau2020............................................................24*
  thuyanh29............................................................98* 84*
  buihung88............................................................40*
  DamVinhHung............................................................97*
  CatLinhHD............................................................98*
  giacatgia............................................................98*
  motobike............................................................60*
  quangninh279............................................................37*
  vinamilk............................................................64* 63*
  allwin99............................................................15*
  zozozo............................................................45*
  HaiNam92............................................................97*
  chidanh1con............................................................24*
  yeusohoc............................................................15*
  saptrungtoroi............................................................97*
  tamhoncuada............................................................60*
  vtvcab............................................................30**
  shopeone............................................................68*
  kepbang............................................................68*
  cucaitron............................................................64*
  adayroihihi............................................................60* 84*
  alololo............................................................24*
  HUYEN6879............................................................68* 45*
  chaonammoi............................................................84*
  kiep_lo_de............................................................84* 30**
  co3bich............................................................50*
  DuyManh92............................................................68*
  minhlonghn............................................................15*
  chot10trung1............................................................50*
  giangmobile............................................................50*
  nonanoni............................................................16*
  numoneyee............................................................40*
  vungtroisohoc............................................................74*
  anhQuanday............................................................96*
  hoahuong............................................................45*
  huyenhuyen............................................................15*
  ViettelDaily............................................................50*
  quocanhht............................................................45*
  WIN2020............................................................50* 45*
  khongcogihet............................................................60*
  danhnhothoi............................................................68* 34*
  danvietanhhung............................................................15* 98*
  nguyenyenlinh............................................................24*
  bietphailamsaoday............................................................64*
  consokydieu............................................................34*
  chutheanh............................................................16*
  HoangMinhTu............................................................68*
  CSGT01............................................................40* 96*
  lethuylinh............................................................84*
  X155............................................................45*
  xosoxmien............................................................63* 36*
  Covid19............................................................68*
  mtq............................................................40*
  caligo............................................................74*
  TTPL7986............................................................74*
  visaolaithe............................................................85*
  Hoalanrung............................................................40*
  TLong888............................................................98*
  KINGTON............................................................40*
  quoctrong89............................................................34*
  Uyennhi2019............................................................16*
  chosau18h............................................................37*
  Emailty............................................................96*
  XS360............................................................74*
  Myduyen2021............................................................34*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @saptrungtoroi : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @binbinhn : Chốt 14 số có 87 thưởng 7142 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @baoanhthu : Chốt 16 số có 87 thưởng 6250 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @langthangtimso : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 7 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @songque38 : Chốt 7 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @xosoxmien : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @XS360 : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kepbang : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 11 số có 87 thưởng 18181 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 13 số có 87 thưởng 15384 xu.


  NICK- 26/06 - - 27/06 -
  kepbang80 81 84 85 87 88 89 90 97 9848 53 56 58 63 66 68 73 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  nguyenyenlinh58 59 60 61 62 63 66 68 69 71 72 76 78 79 81 82 86 88 89 9075 78 82 83 87 88 91 92 93 96 97
  OK686868 69 72 73 74 76 82 83 84 86 90 92 93 94 96 00 01 02 03 0473 76 77 78 81 82 85 86 87 90 91 94 95 96 03 04 09 12 13 14
  mualanh202080 81 84 87 88 90 93 96 97 9982 84 85 87 88 89 91 93 94 95 96 98 99
  saptrungtoroi.................56 57 65 66 69 75 76 78 84 85 86 87 93 95 96
  binbinhn.................86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  EmLaTatCa.................63 64 65 66 67 68 69 73 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  nonanoni.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  numoneyee.................63 68 70 71 72 74 77 78 80 81 83 86 87 89 98 01 04 07 08 10
  giaosuxoay.................32 83 31 84 86 08 87 07 89
  baoanhthu.................53 73 74 75 77 78 79 87 90 91 92 93 95 96 97 99
  Cauamhanoi.................66 70 72 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 96
  cuocchienso.................08 12 14 16 18 22 24 26 28 32 34 36 85 86 87 88 89 90 91 92
  Emailty.................16 86 15 87 14 88 13 89 95 08 96 07 97
  huyenhuyen.................23 27 29 76 77 78 79 81 83 87 90 92 93 94 95 96 97 99
  langthangtimso.................72 75 78 80 81 82 84 87 89 90 91 92 93 96 98
  selaylaitatca.................73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
  kyniemxua.................56 57 58 72 73 75 76 77 78 82 83 85 86 87 88
  lamlaitudau2020.................82 83 84 85 87 91 94
  Quantubaothu77.................81 18 68 86 38 83 88 82 28 87 78
  songque38.................84 87 93 94 96 97 99
  DuyManh92.................74 76 78 79 81 82 83 85 87 91 92 96 97
  tuankhang1980.................76 77 78 80 81 82 83 85 86 87 89
  anhnumberone.................77 79 80 81 82 86 87 88 90 91 96 97 00 06 07 09 10 15 16 17
  bachthu3nhay.................21 22 76 77 78 80 83 85 86 87 89 92 93 95 96 98 99
  consovang.................67 71 77 81 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
  chilaconso.................80 56 81 51 49 82 48 83 47 46 84 45 85 44 43 86 42 87
  danhlolayvo.................83 84 87 93 96 00 01 02 05 07 10 14 16 20 23 32 34 37 38 39
  phuquoc.................35 37 40 79 80 82 85 86 87 88 89 91 94 95 96 97 98 99
  xosoxmien.................78 79 80 81 84 85 86 87 89 90 93 94 95 96 99
  XS360.................65 67 69 70 74 77 83 85 87 89 92 94 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (29/06/2021 at 20:18:08) , Xyz18 (28/06/2021 at 12:08:25)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @soiroichot : trúng loto 48* 64* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 60* 41* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 98* 80* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 80* 64* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 31*** thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 20* 54* thưởng 20000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 16* 80* thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 31*** thưởng 30000 xu.
  @co3bich : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 80* 29* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 48* 41* thưởng 18000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 39** thưởng 30000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 21* 71* thưởng 18000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 48* 37* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 82* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 11* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 54* thưởng 21000 xu.


  NICK- 22/06 - - 23/06 - - 24/06 - - 25/06 - - 26/06 - - 27/06 - - 28/06 -
  toanbatbai17* 20*96*92*19*42*60*54*
  Minhan............17**10*49*51*50*11*
  cutibatlo........................86* 44*52*79*45*54*
  minhdiep........................59*64* 33*52*85*48*
  chilaconso....................................38*63*37* 97*82*
  hoisohoc....................................38*63*45*44*
  cuunon................................................52*98*48* 41*
  Xyz18................................................66*30**39**
  loveyouloveyou................................................19* 00*63*21* 71*
  hongtutoan................................................52*68*48*
  consovang................................................52*60*48* 37*
  tengteng................................................00*63*77*
  vungtroisohoc............................................................74*20* 54*
  MRNam86............................................................68*64*
  Hoangphihung1979............................................................98*48*
  mo3cang............................................................97*16* 80*
  ansongaymai............................................................37*98*
  DamVinhHung............................................................97*60*
  CatLinhHD............................................................98*20*
  HaiNam92............................................................97*48*
  quangninh279............................................................37*21*
  saptrungtoroi............................................................97*16*
  alololo............................................................24*20*
  chot10trung1............................................................50*77*
  numoneyee............................................................40*41*
  anhQuanday............................................................96*11*
  shopeone............................................................68*16*
  huyenhuyen............................................................15*62*
  khongcogihet............................................................60*31***
  co3bich............................................................50*20*
  minhlonghn............................................................15*60*
  HUYEN6879............................................................68* 45*44*
  giangmobile............................................................50*71*
  nonanoni............................................................16*77*
  WIN2020............................................................50* 45*98*
  X155............................................................45*37*
  xosoxmien............................................................63* 36*21*
  danvietanhhung............................................................15* 98*77*
  Covid19............................................................68*41*
  consokydieu............................................................34*80* 29*
  Hoalanrung............................................................40*60*
  chutheanh............................................................16*44*
  thienduong01............................................................64* 30**98*
  chosau18h............................................................37*44*
  Emailty............................................................96*62*
  Uyennhi2019............................................................16*77*
  XS360............................................................74*48*
  soiroichot........................................................................48* 64*
  danv411........................................................................20*
  bacang........................................................................11*
  vuquy48........................................................................60*
  hyvongwin........................................................................21*
  babylove........................................................................20*
  tuandjgj........................................................................60* 41*
  khongcohoiket........................................................................98* 80*
  lienquan2019........................................................................48*
  phocuvangem........................................................................80* 64*
  kocannoinhieu........................................................................20*
  Sangto6789........................................................................37*
  dacbiet99........................................................................21*
  danhlolayvo........................................................................48*
  EM2020........................................................................64*
  chuasonlam666........................................................................20*
  miule........................................................................80*
  giaosuxoay........................................................................60*
  lodelk........................................................................62*
  hatay88........................................................................64*
  chuoi........................................................................21*
  hoaihd85........................................................................64*
  qtv272........................................................................82*
  cuocchienso........................................................................44*
  vuanh886........................................................................60*
  DAIPHAT88........................................................................64*
  baycaobayxa........................................................................64*
  vhg123........................................................................31***
  hoanghonxanh........................................................................60*
  giacmotrua........................................................................64*
  niemvuisohoc........................................................................41*
  DINHMINHSON........................................................................54*
  EmLaTatCa........................................................................41*
  phuquoc........................................................................54*
  tinhyeucuatoi........................................................................62*
  luonluontop1........................................................................39**
  chungcumini........................................................................20*
  danlode2k2........................................................................37*
  vietkieudanhlo........................................................................41*
  hung83........................................................................41*
  haiyen1295........................................................................60*
  toilatoi7x........................................................................71*
  mytamido........................................................................41*
  Dodonguyen........................................................................58*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 17 số có 58 thưởng 5882 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 15 số có 58 thưởng 6666 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 58 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @OK6868 : Chốt 9 số có 58 thưởng 33333 xu.


  NICK- 26/06 - - 27/06 - - 28/06 -
  OK686868 69 72 73 74 76 82 83 84 86 90 92 93 94 96 00 01 02 03 0473 76 77 78 81 82 85 86 87 90 91 94 95 96 03 04 09 12 13 1454 58 59 70 71 72 76 77 79
  DuyManh92.................74 76 78 79 81 82 83 85 87 91 92 96 9724 25 26 28 51 52 54 55 56 58 61 62 64 65 66 68 71 72 74 75
  CatLinhHD..................................40 42 45 49 51 54 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 76
  bietphailamsaoday..................................24 26 27 28 29 41 42 43 44 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58
  antamwin..................................21 24 26 29 42 44 47 48 49 51 53 56 57 58 60 62 65 66 67
  DAIPHAT88..................................56 58 59 61 62 65 66 68 69 91 92 95 96 98 99 01 02 05 06 08
  luonluontop1..................................27 29 30 31 33 36 38 40 42 45 51 54 56 58 59 60 63
  giangmobile..................................45 51 41 55 56 40 58 39 59 60 38 61 36 65 66 35 68 31 69 70
  adayroihihi..................................52 54 36 55 34 56 57 32 58 59 29 64 28 65 66 27 67 25 68 69
  miule..................................66 63 67 62 68 61 69 60 72 59 58 76 52 78 49 79 48 42 80 39
  muahe2019..................................56 12 57 58 11 60 10 61 62 08 64 07 66 67 06
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  thichchotso..................................42 38 43 36 45 48 35 49 34 51 52 33 53 54 30 56 29 57 58 27
  vuanh886..................................00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (29/06/2021 at 20:18:36)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tuankhang1980 : trúng loto 74* 48* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 47* 74* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 47* 74* 91* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 47* 74* 77* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 30* 39* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 19** 43* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 60* 47* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 43* 48* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 83* 46* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 91* 19** thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bacang : trúng loto 58* 85* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 24** thưởng 20000 xu.
  @chuoi : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 47* 98* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 29* 85* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 98* 98* thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 24** 52* thưởng 27000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 19** thưởng 30000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 07** thưởng 30000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 07** thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 91* 19** thưởng 36000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 91* 19** thưởng 36000 xu.
  @tengteng : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 65* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 60* 77* thưởng 36000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 19** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 47* 74* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 29* thưởng 24000 xu.


  NICK- 22/06 - - 23/06 - - 24/06 - - 25/06 - - 26/06 - - 27/06 - - 28/06 - - 29/06 -
  toanbatbai17* 20*96*92*19*42*60*54*29*
  Minhan............17**10*49*51*50*11*47* 74*
  cutibatlo........................86* 44*52*79*45*54*60* 77*
  minhdiep........................59*64* 33*52*85*48*19**
  chilaconso....................................38*63*37* 97*82*65*
  cuunon................................................52*98*48* 41*91* 19**
  Xyz18................................................66*30**39**43*
  loveyouloveyou................................................19* 00*63*21* 71*17*
  consovang................................................52*60*48* 37*91* 19**
  tengteng................................................00*63*77*48*
  mo3cang............................................................97*16* 80*52*
  ansongaymai............................................................37*98*98*
  DamVinhHung............................................................97*60*85*
  CatLinhHD............................................................98*20*29* 85*
  chot10trung1............................................................50*77*98* 98*
  alololo............................................................24*20*48*
  khongcogihet............................................................60*31***24** 52*
  HUYEN6879............................................................68* 45*44*43*
  nonanoni............................................................16*77*48*
  minhlonghn............................................................15*60*77*
  vungtroisohoc............................................................74*20* 54*83*
  X155............................................................45*37*19**
  Covid19............................................................68*41*07**
  consokydieu............................................................34*80* 29*17*
  thienduong01............................................................64* 30**98*48*
  chosau18h............................................................37*44*07**
  chutheanh............................................................16*44*85*
  Uyennhi2019............................................................16*77*52*
  bacang........................................................................11*58* 85*
  khongcohoiket........................................................................98* 80*17*
  hyvongwin........................................................................21*91*
  tuandjgj........................................................................60* 41*52*
  EM2020........................................................................64*60*
  lienquan2019........................................................................48*24**
  chuoi........................................................................21*19**
  hatay88........................................................................64*52*
  baycaobayxa........................................................................64*09*
  EmLaTatCa........................................................................41*46*
  cuocchienso........................................................................44*77*
  vhg123........................................................................31***83*
  vietkieudanhlo........................................................................41*47* 98*
  danlode2k2........................................................................37*98*
  tinhyeucuatoi........................................................................62*24**
  chungcumini........................................................................20*24**
  mytamido........................................................................41*48*
  tuankhang1980....................................................................................74* 48*
  dieuanh96....................................................................................47* 74*
  hoahuong....................................................................................47* 74* 91*
  lanh5doC....................................................................................47* 74* 77*
  mrpts....................................................................................30* 39*
  Canh1102....................................................................................74* 47*
  vivungonsong....................................................................................83*
  lamlaitudau2020....................................................................................83*
  thuyanh29....................................................................................46*
  vinamilk....................................................................................48*
  giahuy912....................................................................................47*
  Thuminh....................................................................................52*
  bachthu3nhay....................................................................................48*
  OK6868....................................................................................74* 47*
  timlo2nhay....................................................................................74*
  vtvcab....................................................................................47*
  chaonammoi....................................................................................29*
  lode2019....................................................................................74* 47*
  baoanhthu....................................................................................85*
  DuyManh92....................................................................................17*
  quochuy92....................................................................................19** 43*
  cucaitron....................................................................................30*
  adayroihihi....................................................................................09*
  anhnumberone....................................................................................60* 47*
  danhnhothoi....................................................................................46*
  tamhoncuada....................................................................................83*
  traucon....................................................................................52*
  binbinhn....................................................................................46*
  mualanh2020....................................................................................98*
  chutichhoidong....................................................................................24**
  emtapdanhlo....................................................................................74* 47*
  selaylaitatca....................................................................................83*
  kiep_lo_de....................................................................................65*
  lethuylinh....................................................................................29*
  DonaldTrump45....................................................................................43* 48*
  happyday....................................................................................43*
  muahe2019....................................................................................43*
  ditimbachthu....................................................................................29*
  HoangMinhTu....................................................................................29*
  songque38....................................................................................47*
  visaolaithe....................................................................................83* 46*
  vaobothoi....................................................................................98*
  caligo....................................................................................48*
  AnBao....................................................................................91* 19**
  giacatde....................................................................................24**
  kyniemxua....................................................................................17*
  locroitrungdau....................................................................................77*
  quoctrong89....................................................................................77*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (29/06/2021 at 20:19:09) , Xyz18 (29/06/2021 at 18:51:37)
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kepbang : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @cutibatlo : Chốt 8 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 14 số có 91 thưởng 7142 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 9 số có 91 thưởng 11111 xu.
  @CSGT01 : Chốt 12 số có 91 thưởng 8333 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @chuoi : Chốt 12 số có 91 thưởng 8333 xu.
  @cuunon : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 16 số có 91 thưởng 6250 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 14 số có 91 thưởng 7142 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Npt : Chốt 20 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 91 thưởng 10000 xu.


  NICK- 28/06 - - 29/06 -
  Npt30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vuanh88600 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5963 64 65 66 67 68 69 72 77 79 82 87 89 90 91 92 93 94 95 96
  kepbang.................80 59 57 55 82 53 52 84 48 46 44 86 43 40 89 39 35 34 91 28
  chosau18h.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 03 12 20 21 22 23 24 25 26 27
  kyniemxua.................72 76 78 80 81 82 85 87 89 90 91 92 94 96 98 00 01 02 03 05
  alololo.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  EM2020.................87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Quantubaothu77.................90 97 91 93 94 60 67 61 63 26 62
  caligo.................71 73 75 78 79 87 91 93 96 97 99 05 06 11 14 15 17 19 23 26
  co3bich.................15 16 17 18 71 72 73 78 79 80 81 82 87 88 90 91 96 97 99
  cutibatlo.................86 87 88 91 92 94 96 97
  chinh1689482997.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91
  chutichhoidong.................59 63 65 66 68 69 72 73 75 78 81 82 83 86 90 91 92 93 95 96
  khongsothua.................76 77 78 79 82 85 86 87 88 91 94 95 97 98 00 03 04 06 07 08
  ptsmr.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  phocuvangem.................68 69 76 84 86 91 93 94 95 96
  Ronaldo7.................80 81 82 83 86 90 91 92 93 96
  tuandjgj.................81 84 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  HOANG YEN.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  danlode2k2.................78 79 81 84 85 91 94 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14
  KINGTON.................83 84 85 90 91 92 93 94 95
  CSGT01.................73 77 79 80 83 86 87 91 93 96 97 99
  hyvongwin.................79 77 81 72 69 86 68 67 66 88 65 64 90 63 62 61 91 60 59 92
  soiroichot.................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chuoi.................14 41 46 64 69 96 19 91 39 93 89 98
  cuunon.................25 27 28 29 65 70 72 73 74 77 79 82 89 90 91 92 95 97 98
  danv411.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  emtapdanhlo.................81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Hoalanrung.................75 76 77 78 79 80 81 88 90 91 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  HoangMinhTu.................76 77 78 79 81 82 86 87 91 96 97
  lienquan2019.................49 50 53 54 58 59 63 64 67 68 69 71 73 77 78 80 81 87 90 91
  toilatoi7x.................64 65 68 69 72 73 78 81 82 83 86 87 88 91 92 96
  thuyanh29.................82 83 84 87 89 90 91 92 93 96 98 99 00 01 02 05 07 08 09 10
  traucon.................68 69 71 76 79 85 86 91 92 94 95 96 97 99
  vungtroisohoc.................20 21 24 25 65 67 70 71 74 75 80 82 84 85 87 91 92 94 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (29/06/2021 at 18:51:34)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoanghonxanh : trúng loto 15* 39* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 96* 63** thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 50* 05* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 63** 22* thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 67* 12* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 12* 96* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 72*** 67* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 69** 96* 11* thưởng 24000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 60* 71* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tuandjgj : trúng loto 67* 96* thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 63** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @X155 : trúng loto 05* 50* 02* thưởng 36000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 62* 15* thưởng 24000 xu.
  @alololo : trúng loto 63** 05* thưởng 36000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 69** 96* thưởng 36000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 02* thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 61* 63** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 32* thưởng 25000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 32* thưởng 25000 xu.
  @consovang : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 61* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 05* 50* thưởng 42000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 96* 71* thưởng 42000 xu.


  NICK- 24/06 - - 25/06 - - 26/06 - - 27/06 - - 28/06 - - 29/06 - - 30/06 -
  cutibatlo86* 44*52*79*45*54*60* 77*05* 50*
  minhdiep59*64* 33*52*85*48*19**96* 71*
  chilaconso............38*63*37* 97*82*65*61*
  cuunon........................52*98*48* 41*91* 19**32*
  Xyz18........................66*30**39**43*15*
  tengteng........................00*63*77*48*32*
  consovang........................52*60*48* 37*91* 19**61*
  X155....................................45*37*19**05* 50* 02*
  ansongaymai....................................37*98*98*62* 15*
  alololo....................................24*20*48*63** 05*
  chot10trung1....................................50*77*98* 98*22*
  nonanoni....................................16*77*48*69** 96*
  Covid19....................................68*41*07**02*
  HUYEN6879....................................68* 45*44*43*60*
  consokydieu....................................34*80* 29*17*60*
  vungtroisohoc....................................74*20* 54*83*15*
  chutheanh....................................16*44*85*05*
  Uyennhi2019....................................16*77*52*61* 63**
  tuandjgj................................................60* 41*52*67* 96*
  hatay88................................................64*52*39*
  baycaobayxa................................................64*09*32*
  vhg123................................................31***83*82*
  danlode2k2................................................37*98*50*
  cuocchienso................................................44*77*22*
  mytamido................................................41*48*63**
  binbinhn............................................................46*69** 96* 11*
  vinamilk............................................................48*12*
  chaonammoi............................................................29*67*
  OK6868............................................................74* 47*60*
  timlo2nhay............................................................74*69**
  baoanhthu............................................................85*62*
  dieuanh96............................................................47* 74*67*
  lanh5doC............................................................47* 74* 77*11*
  happyday............................................................43*67*
  mualanh2020............................................................98*63**
  emtapdanhlo............................................................74* 47*12*
  selaylaitatca............................................................83*50* 05*
  songque38............................................................47*63**
  kiep_lo_de............................................................65*05*
  giacatde............................................................24**60* 71*
  visaolaithe............................................................83* 46*63**
  kyniemxua............................................................17*96*
  locroitrungdau............................................................77*50*
  AnBao............................................................91* 19**71*
  hoanghonxanh........................................................................15* 39*
  MRNam86........................................................................63**
  thichchotso........................................................................63**
  Ronaldo7........................................................................12*
  buihung88........................................................................96* 63**
  babylove........................................................................22*
  giacatgia........................................................................61*
  saptrungtoroi........................................................................11*
  phocuvangem........................................................................02*
  vuquy48........................................................................71*
  allwin99........................................................................69**
  quangninh279........................................................................39*
  danhlolayvo........................................................................50* 05*
  miule........................................................................63** 22*
  chuasonlam666........................................................................67*
  Cauamhanoi........................................................................60*
  zozozo........................................................................22*
  QuocLinh88........................................................................12*
  anquanhnam........................................................................67* 12*
  hoisohoc........................................................................12* 96*
  kocannoinhieu........................................................................12*
  anhQuanday........................................................................67*
  co3bich........................................................................15*
  niemvuisohoc........................................................................32*
  qtv272........................................................................63**
  WIN2020........................................................................60*
  Vumay9999........................................................................22*
  giangmobile........................................................................05* 50*
  kepbang........................................................................32*
  motobike........................................................................09*
  DAIPHAT88........................................................................02*
  girlcity........................................................................15*
  ViettelDaily........................................................................05*
  thuhuyengirl........................................................................32*
  sangtruatoi........................................................................61*
  quocanhht........................................................................82*
  vuanh886........................................................................22*
  Emailty........................................................................72*** 67*
  sohochaylam........................................................................02*
  mtq........................................................................15*
  dongkhanh1994........................................................................63**
  KINGTON........................................................................60*
  Annhien........................................................................39*
  ngandoan........................................................................11*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 9 số có 08 thưởng 11111 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 16 số có 08 thưởng 6250 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 6 số có 08 thưởng 16666 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 17 số có 08 thưởng 5882 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 6 số có 08 thưởng 16666 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 16 số có 08 thưởng 6250 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kepbang : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 14 số có 08 thưởng 14285 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Npt : Chốt 20 số có 08 thưởng 15000 xu.


  NICK- 28/06 - - 29/06 - - 30/06 -
  Npt30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  kepbang.................80 59 57 55 82 53 52 84 48 46 44 86 43 40 89 39 35 34 91 2869 71 74 75 76 77 78 01 02 03 04 05 08 10 11 12 13 14 17 20
  chinh1689482997.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 9107 70 08 80 37 73 04 08 02 20 10 12 14 17
  soiroichot.................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9901 02 03 05 08 09 10 11 12 14 17 18 20 21 27 29 30 35 39 41
  danv411.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  lienquan2019.................49 50 53 54 58 59 63 64 67 68 69 71 73 77 78 80 81 87 90 9170 71 78 79 80 87 88 89 96 97 98 99 05 06 07 08 10 11 12 13
  bietphailamsaoday..................................85 90 91 92 94 97 99 00 01 03 06 08 09 10 15 17 19 27 29 30
  saptrungtoroi..................................04 05 06 07 08 09 13 16 17 22 25 26 30 31 32 33 34 35 36 37
  vtvcab..................................22 85 21 86 20 88 08 89 07
  consovang..................................01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 16 17 20 21 25 53 56 57 58 59
  mo3cang..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 17 21 22 71 72 73 74 75
  nonanoni..................................08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 24 55 58 59 60 61 64 65 68 69
  giacmotrua..................................00 01 04 05 08 10 13 14 17 19 22 23 26 28 29 31
  Canh1102..................................07 08 11 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  HaiNam92..................................83 32 85 31 86 08
  haiyen1295..................................98 99 03 05 06 07 08 12 16 21 23 24 25 26 30 32 33
  hongtutoan..................................91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11
  HUYEN6879..................................67 68 72 76 77 78 80 84 86 87 88 90 94 96 97 02 04 06 08 12
  kocannoinhieu..................................75 17 78 14 80 08
  thuhuyengirl..................................01 03 06 08 09 12 17 18 19 21 24 26 27 28 29 33
  Xyz18..................................00 02 05 07 08 11 14 16 17 19 20 23 25 26 28 32 37 39 41 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này