PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 52** 29* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 55* 91* 19* thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 63** 54* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 38* 19* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 80* 37* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 52** 67* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 61* 37* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 32* 61* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 29* 06* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 65* 52** thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 38* 63** thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 52** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 29* 21* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 38* 91* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 91* 19* thưởng 12000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 67* 29* thưởng 18000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 52** thưởng 18000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 55* 54* thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 21* 29* thưởng 18000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 37* 52** thưởng 27000 xu.
  @huan : trúng loto 32* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 06* thưởng 20000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 32* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 38* 37* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bacang : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 65* thưởng 25000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.


  NICK- 13/06 - - 14/06 - - 15/06 - - 16/06 - - 17/06 - - 18/06 -
  vivungonsong76*86*25* 31*86*92*80*
  bacang............23* 32*68*84*41* 39*67*
  Canh1102............86* 25*25*22**** 98*14**79*
  MRNam86............25*36* 43*88*02*65*
  Hoangphihung1979............40*37* 73*71*81*65*
  numoneyee........................33*84*68* 21*06*
  hoanghonxanh........................33*95*67*21*
  thichchotso........................68*71*14** 41*67*
  huyenhuyen........................59*15* 04*97*61*
  Thuminh........................43* 01*84* 41*45* 54* 43*32*
  niemvuisohoc........................16*55*45*38* 37*
  hyvongwin....................................41*21*79*
  timlo2nhay....................................33* 88*63*67* 29*
  quochuy92....................................55*21*52**
  thuyanh29....................................71*21*55* 54*
  bachthu3nhay....................................04*17**79*
  kepbang....................................71*67*21* 29*
  giahuy912....................................22****02*79*
  TM201210....................................33* 99**43* 67*37* 52**
  huan....................................56*97*32*
  girlcity................................................92*29*
  giaosuxoay................................................92*52**
  vhg123................................................35*37*
  chutichhoidong................................................14** 41*47*
  thuhuyengirl................................................14**37*
  quocanhht................................................63*19*
  yeusohoc................................................97*29* 21*
  tuankhang1980................................................43*38* 91*
  danlode2k2................................................62* 68*61*
  anhnumberone................................................54* 97*65*
  chuoi................................................81*65*
  chuasonlam666................................................23*94*
  vinamilk................................................17**38*
  mamalanlan................................................03*55*
  DuyManh92................................................21*91* 19*
  DamVinhHung................................................23*32*
  lodelk................................................21* 23*21*
  thanlo3388................................................14** 41*21*
  vtvcab................................................02*91*
  xosoxmien................................................62*06*
  HaiNam92................................................67*61*
  lamlaitudau2020............................................................52** 29*
  khongsothua............................................................55* 91* 19*
  selaylaitatca............................................................19*
  miule............................................................63** 54*
  phocuvangem............................................................06*
  zozozo............................................................29*
  minhlonghn............................................................06*
  tuandjgj............................................................21*
  ansongaymai............................................................54*
  consokydieu............................................................30*
  hatay88............................................................38*
  DAIPHAT88............................................................65*
  lienquan2019............................................................52**
  buihung88............................................................21*
  vungtroisohoc............................................................61*
  binhminhsaomai............................................................21*
  toanbatbai............................................................47*
  kemngot............................................................52**
  chutheanh............................................................13*
  Vumay9999............................................................80*
  hoahuong............................................................54*
  giacatgia............................................................61*
  adayroihihi............................................................19*
  qtv272............................................................38* 19*
  saptrungtoroi............................................................38*
  antamwin............................................................55*
  motobike............................................................63**
  cuocchienso............................................................29*
  ditimbachthu............................................................67*
  khongcohoiket............................................................54*
  allwin99............................................................06*
  danvietanhhung............................................................61*
  CatLinhHD............................................................79*
  Cauamhanoi............................................................91*
  chaonammoi............................................................65*
  phuquoc............................................................54*
  HoangMinhTu............................................................32*
  tinhyeucuatoi............................................................61*
  ViettelDaily............................................................06*
  DonaldTrump45............................................................65*
  binbinhn............................................................47*
  vuquy48............................................................38*
  HUYEN6879............................................................61*
  Covid19............................................................80* 37*
  remix............................................................19*
  sangtruatoi............................................................32*
  baycaobayxa............................................................30*
  lanh5doC............................................................52** 67*
  hoaihd85............................................................29*
  thienduong01............................................................61*
  loveyouloveyou............................................................65*
  hoisohoc............................................................29*
  bietphailamsaoday............................................................63**
  cuunon............................................................55*
  happyday............................................................47*
  TTPL7986............................................................67*
  locroitrungdau............................................................61* 37*
  dieuanh96............................................................32* 61*
  songque38............................................................29* 06*
  chilaconso............................................................65* 52**
  dacbiet99............................................................67*
  visaolaithe............................................................61*
  chinh1689482997............................................................21*
  dongkhanh1994............................................................21*
  giacmotrua............................................................37*
  caligo............................................................06*
  X155............................................................06*
  co3bich............................................................38* 63**
  giacatde............................................................79*
  HOANG YEN............................................................67*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chaonammoi : Chốt 12 số có 61 thưởng 8333 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 11 số có 61 thưởng 9090 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 16 số có 61 thưởng 6250 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 14 số có 61 thưởng 7142 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 17 số có 61 thưởng 5882 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 12 số có 61 thưởng 8333 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 19 số có 61 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dacbiet99 : Chốt 8 số có 61 thưởng 25000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 61 thưởng 10000 xu.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (18/06/2021 at 19:12:33) , chinh1689482997 (18/06/2021 at 23:25:07) , chutheanh (18/06/2021 at 21:15:14)
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chaonammoi : Chốt 12 số có 61 thưởng 8333 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 11 số có 61 thưởng 9090 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 16 số có 61 thưởng 6250 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 14 số có 61 thưởng 7142 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 17 số có 61 thưởng 5882 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 12 số có 61 thưởng 8333 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 19 số có 61 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dacbiet99 : Chốt 8 số có 61 thưởng 25000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 61 thưởng 10000 xu.


  NICK- 17/06 - - 18/06 -
  dacbiet9935 36 37 38 61 63 65 66 67 68 69 90 91 93 95 96 97 98 9956 57 61 64 65 66 67 74
  MRNam8607 08 09 10 11 12 13 14 67 68 69 72 81 90 91 92 93 94 95 9661 62 63 65 67 70 71 73 74 76 79 80 83 85 88 89 92 93 94 97
  chaonammoi.................44 45 50 51 53 54 55 60 61 63 64 65
  tuandjgj.................42 43 46 47 48 51 52 55 56 57 60 61 64 65 66 70 73 74 75 79
  cutibatlo.................61 63 64 65 66 67 69 70 72 73 74 75 76 78 79 82 87 89 90 91
  Hoalanrung.................49 52 53 56 57 58 61 63 66 67 70 73 75 76 77 83 84 85 86 87
  babylove.................61 62 64 67 69 70 71 73 76 78 79 80 82 85 87 88 89 91 94 96
  minhdiep.................49 50 60 61 67 68 69 70 76 77 78
  thienduong01.................57 61 63 65 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 83 84 89 90
  nonanoni.................36 37 38 43 46 47 48 53 56 57 58 61 63 66 67 68
  XS360.................25 26 29 31 32 35 41 47 50 52 53 56 58 59 61 62 65 67 70 71
  chinh1689482997.................03 23 43 63 83 20 21 41 24 25 26 27 28 29 53 07 17 61 43 89
  DamVinhHung.................32 34 36 37 38 41 45 49 57 61 62 64 71 75
  bababyby.................52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 65 69 70 71 75 79 80 81 85 89
  baoanhthu.................49 51 53 55 56 58 61 63 64 65 66 67 68 71 73 75 76 78 81 82
  caligo.................00 01 02 03 08 09 20 21 22 23 28 29 40 41 42 43 48 49 60 61
  quangninh279.................35 36 43 44 45 47 48 49 52 53 54 56 57 58 61 62 63
  danhnhothoi.................64 61 70 60 54 72 51 47 73 46 74 45
  songque38.................60 41 40 61 39 38 63 36 34 69 33 32 70 31 29 72 27 79 25 24
  thichchotso.................33 35 40 41 42 43 45 50 51 52 53 55 60 61 62 63 65 70 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (18/06/2021 at 19:12:27) , chinh1689482997 (18/06/2021 at 23:24:49)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vietkieudanhlo : trúng loto 16* 76* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 11** 25* thưởng 15000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 20** 65* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 12** thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 83* 20** thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 95* 64* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 95* 83* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 50* 16* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 64* 65* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 11** thưởng 10000 xu.
  @Minhan : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 70* 95* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 64* 50* thưởng 6000 xu.
  @sat_thu_lo_pro : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 11** 25* thưởng 30000 xu.
  @miule : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 12** 83* thưởng 18000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 20** thưởng 20000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 12** 47* thưởng 27000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 20** thưởng 18000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 20** thưởng 18000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 70* 12** thưởng 27000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 11** thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @huan : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 12** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bacang : trúng loto 95* thưởng 18000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 80* 37* thưởng 36000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 65* thưởng 18000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 72* thưởng 18000 xu.


  NICK- 14/06 - - 15/06 - - 16/06 - - 17/06 - - 18/06 - - 19/06 -
  bacang23* 32*68*84*41* 39*67*95*
  Canh110286* 25*25*22**** 98*14**79*80* 37*
  MRNam8625*36* 43*88*02*65*65*
  Hoangphihung197940*37* 73*71*81*65*72*
  huyenhuyen............59*15* 04*97*61*92*
  Thuminh............43* 01*84* 41*45* 54* 43*32*12**
  hyvongwin........................41*21*79*95*
  thuyanh29........................71*21*55* 54*64*
  kepbang........................71*67*21* 29*92*
  TM201210........................33* 99**43* 67*37* 52**25*
  huan........................56*97*32*95*
  girlcity....................................92*29*12** 47*
  chutichhoidong....................................14** 41*47*47*
  tuankhang1980....................................43*38* 91*64*
  vinamilk....................................17**38*20**
  anhnumberone....................................54* 97*65*20**
  DamVinhHung....................................23*32*70* 12**
  chuasonlam666....................................23*94*64*
  lodelk....................................21* 23*21*11**
  vtvcab....................................02*91*83*
  xosoxmien....................................62*06*12**
  hatay88................................................38*11** 25*
  miule................................................63** 54*47*
  selaylaitatca................................................19*64*
  ansongaymai................................................54*95*
  zozozo................................................29*76*
  buihung88................................................21*80*
  Vumay9999................................................80*22*
  DAIPHAT88................................................65*25*
  giacatgia................................................61*25*
  khongsothua................................................55* 91* 19*20**
  qtv272................................................38* 19*37*
  vungtroisohoc................................................61*72*
  cuocchienso................................................29*22*
  hoahuong................................................54*83*
  saptrungtoroi................................................38*37*
  motobike................................................63**83*
  ditimbachthu................................................67*50*
  khongcohoiket................................................54*22*
  tinhyeucuatoi................................................61*76*
  antamwin................................................55*83*
  ViettelDaily................................................06*10*
  CatLinhHD................................................79*12**
  sangtruatoi................................................32*95*
  vuquy48................................................38*16*
  happyday................................................47*12** 83*
  HUYEN6879................................................61*50*
  songque38................................................29* 06*22*
  cuunon................................................55*20**
  giacmotrua................................................37*80*
  dieuanh96................................................32* 61*83*
  co3bich................................................38* 63**80*
  chilaconso................................................65* 52**37*
  X155................................................06*50*
  HOANG YEN................................................67*25*
  vietkieudanhlo............................................................16* 76*
  EmLaTatCa............................................................11** 25*
  Ronaldo7............................................................20** 65*
  mo3cang............................................................47*
  tinhtuoisang............................................................72*
  minhdiep............................................................12**
  vaobothoi............................................................50*
  cutibatlo............................................................50*
  tengteng............................................................10*
  toilatoi7x............................................................47*
  chidanh1con............................................................83* 20**
  chungcumini............................................................72*
  OK6868............................................................22*
  DINHMINHSON............................................................95*
  bababyby............................................................16*
  khongcogihet............................................................47*
  quangninh279............................................................20**
  mualanh2020............................................................92*
  kocannoinhieu............................................................25*
  lode2019............................................................83*
  giangmobile............................................................25*
  soiroichot............................................................95* 64*
  danv411............................................................83*
  mtq............................................................95* 83*
  anquanhnam............................................................50*
  consovang............................................................37*
  sohochaylam............................................................83*
  baoanhthu............................................................22*
  Leanhnuoi1991............................................................64*
  chot10trung1............................................................50* 16*
  vuanh886............................................................25*
  kiep_lo_de............................................................64* 65*
  EM2020............................................................11**
  Minhan............................................................72*
  Quantubaothu77............................................................70* 95*
  nguyenyenlinh............................................................47*
  danhnhothoi............................................................12**
  haiyen1295............................................................64* 50*
  sat_thu_lo_pro............................................................25*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khongcogihet : Chốt 16 số có 72 thưởng 6250 xu.
  @vinamilk : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @hoisohoc : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 12 số có 72 thưởng 8333 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 18 số có 72 thưởng 5555 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 15 số có 72 thưởng 6666 xu.
  @anhQuanday : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 7 số có 72 thưởng 14285 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 14 số có 72 thưởng 7142 xu.
  @OK6868 : Chốt 17 số có 72 thưởng 5882 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 18 số có 72 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @babylove : Chốt 17 số có 72 thưởng 11764 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : Chốt 19 số có 72 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 72 thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 14 số có 72 thưởng 21428 xu.


  NICK- 17/06 - - 18/06 - - 19/06 -
  dacbiet9935 36 37 38 61 63 65 66 67 68 69 90 91 93 95 96 97 98 9956 57 61 64 65 66 67 7444 45 46 47 48 49 52 62 72 82 92 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  MRNam8607 08 09 10 11 12 13 14 67 68 69 72 81 90 91 92 93 94 95 9661 62 63 65 67 70 71 73 74 76 79 80 83 85 88 89 92 93 94 9772 73 74 75 78 79 82 83 84 88 92 93 94 97
  babylove.................61 62 64 67 69 70 71 73 76 78 79 80 82 85 87 88 89 91 94 9626 27 61 62 63 64 66 67 68 70 71 72 73 74 76 77 78
  danhnhothoi.................64 61 70 60 54 72 51 47 73 46 74 4521 22 23 24 25 69 71 72 74 76 79 80 82 83 86 88 92 96 97 99
  nonanoni.................36 37 38 43 46 47 48 53 56 57 58 61 63 66 67 6805 40 41 45 48 49 04 50 54 57 58 59 68 03 72 75 78 81 84
  khongcogihet..................................21 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 86 90 95 99
  vinamilk..................................57 58 59 62 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 88 92 98
  hoisohoc..................................58 59 61 63 68 69 71 72 78 79 81 87 88 89 90 91 96 98 99
  kiep_lo_de..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Ronaldo7..................................02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 24 29 33 65 70 71 72 73 74 75
  WIN2020..................................02 04 05 07 09 10 11 13 14 16 18 20 22 23 70 72 78 81 83 84
  langthangtimso..................................59 60 61 07 62 63 66 68 70 06 71 72
  vuanh886..................................39 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 63 70 71 72 73 74 75 76
  giacmotrua..................................58 59 60 61 63 65 67 70 72 74 76 77 79 81 83 85 90 94 95 97
  giacatgia..................................22 26 27 29 30 31 35 36 38 39 49 53 59 62 63 71 72 81
  toanbatbai..................................16 17 18 19 22 23 24 25 71 72 73 74 77 78 79 81 82 83 87 91
  anquanhnam..................................06 07 09 41 42 43 45 46 48 49 60 61 63 64 66 67 69 70 72 73
  anhnumberone..................................66 67 68 70 72 75 76 81 84 85 86 89 90 95 98
  anhQuanday..................................36 38 39 60 62 16 64 66 68 69 70 14 72 74 76 78 79 80 12
  bachthu3nhay..................................71 72 74 07 75 78 81
  HaiNam92..................................71 72 73 79 80 81 82 88 89 90 91 97 98 99
  OK6868..................................72 73 75 77 79 82 83 88 89 92 93 95 97 98 99 02 07
  thuhuyengirl..................................27 30 32 71 72 73 76 78 80 81 83 85 87 90 93 94 96 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (22/06/2021 at 22:06:55)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @babylove : trúng loto 14* 04* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* 48* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 03* 04* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04* 68* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 04* 14* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 43* 35* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @giacatde : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 68* 80* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 04* 33* thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 23* 33* thưởng 18000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @cuunon : trúng loto 99* 82* thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 67* 35* thưởng 18000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 03* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 60* 48* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @huan : trúng loto 90* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 82* thưởng 18000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 14* 43* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @bacang : trúng loto 68* thưởng 21000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 99* thưởng 21000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 43* thưởng 21000 xu.


  NICK- 14/06 - - 15/06 - - 16/06 - - 17/06 - - 18/06 - - 19/06 - - 20/06 -
  bacang23* 32*68*84*41* 39*67*95*68*
  MRNam8625*36* 43*88*02*65*65*99*
  Hoangphihung197940*37* 73*71*81*65*72*43*
  huyenhuyen............59*15* 04*97*61*92*82*
  Thuminh............43* 01*84* 41*45* 54* 43*32*12**14* 43*
  hyvongwin........................41*21*79*95*15*
  huan........................56*97*32*95*90*
  DamVinhHung....................................23*32*70* 12**14*
  vtvcab....................................02*91*83*60* 48*
  buihung88................................................21*80*15*
  ansongaymai................................................54*95*04*
  Vumay9999................................................80*22*23* 33*
  DAIPHAT88................................................65*25*67*
  khongsothua................................................55* 91* 19*20**35*
  khongcohoiket................................................54*22*85*
  CatLinhHD................................................79*12**14*
  saptrungtoroi................................................38*37*68*
  cuunon................................................55*20**99* 82*
  co3bich................................................38* 63**80*67* 35*
  chilaconso................................................65* 52**37*35*
  HOANG YEN................................................67*25*03*
  mo3cang............................................................47*15*
  Ronaldo7............................................................20** 65*31*
  minhdiep............................................................12**67*
  DINHMINHSON............................................................95*99*
  tengteng............................................................10*60*
  OK6868............................................................22*43*
  bababyby............................................................16*68*
  giangmobile............................................................25*14*
  khongcogihet............................................................47*68*
  mualanh2020............................................................92*68* 80*
  danv411............................................................83*14*
  kocannoinhieu............................................................25*15*
  anquanhnam............................................................50*05*
  lode2019............................................................83*14*
  Leanhnuoi1991............................................................64*04* 33*
  mtq............................................................95* 83*80*
  vietkieudanhlo............................................................16* 76*68*
  sohochaylam............................................................83*43*
  kiep_lo_de............................................................64* 65*14*
  EM2020............................................................11**48*
  chot10trung1............................................................50* 16*33*
  Minhan............................................................72*67*
  Quantubaothu77............................................................70* 95*23*
  babylove........................................................................14* 04*
  timlo2nhay........................................................................43*
  tuandjgj........................................................................60*
  numoneyee........................................................................15*
  bachthu3nhay........................................................................04* 48*
  phocuvangem........................................................................82*
  traucon........................................................................14*
  vivungonsong........................................................................05*
  Xyz18........................................................................78*
  lienquan2019........................................................................99*
  binhminhsaomai........................................................................99*
  thichchotso........................................................................14*
  vhg123........................................................................03* 04*
  lamlaitudau2020........................................................................67*
  hung83........................................................................43*
  yeusohoc........................................................................33*
  Cauamhanoi........................................................................04* 68*
  Covid19........................................................................99*
  mamalanlan........................................................................23*
  adayroihihi........................................................................04* 14*
  anhQuanday........................................................................60*
  HoangMinhTu........................................................................15*
  luonluontop1........................................................................15*
  loveyouloveyou........................................................................15*
  allwin99........................................................................85*
  DonaldTrump45........................................................................43*
  cucaitron........................................................................67*
  giahuy912........................................................................48*
  Hoalanrung........................................................................15*
  ACMilan........................................................................90*
  lethuylinh........................................................................14*
  bietphailamsaoday........................................................................43* 35*
  lanh5doC........................................................................05*
  hongtutoan........................................................................99*
  mytamido........................................................................15*
  Rongden88........................................................................33*
  Sangto6789........................................................................15*
  TTPL7986........................................................................48*
  muahe2019........................................................................33*
  chinh1689482997........................................................................43*
  Emailty........................................................................48*
  giacatde........................................................................14*
  Npt........................................................................43*
  HaiNam92........................................................................67*
  TLong888........................................................................90*
  mrpts........................................................................82*
  Thuantl........................................................................48*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thuyanh29 : Chốt 16 số có 99 thưởng 6250 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 14 số có 99 thưởng 7142 xu.
  @soiroichot : Chốt 18 số có 99 thưởng 5555 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 18 số có 99 thưởng 5555 xu.
  @ACMilan : Chốt 12 số có 99 thưởng 8333 xu.
  @kemngot : Chốt 14 số có 99 thưởng 7142 xu.
  @qtv272 : Chốt 8 số có 99 thưởng 12500 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 16 số có 99 thưởng 6250 xu.
  @traucon : Chốt 9 số có 99 thưởng 11111 xu.
  @Emailty : Chốt 11 số có 99 thưởng 9090 xu.
  @mytamido : Chốt 16 số có 99 thưởng 6250 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 19 số có 99 thưởng 5263 xu.
  @allwin99 : Chốt 13 số có 99 thưởng 7692 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 12 số có 99 thưởng 8333 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 16 số có 99 thưởng 6250 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 9 số có 99 thưởng 11111 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 20 số có 99 thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 8 số có 99 thưởng 25000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 17 số có 99 thưởng 11764 xu.


  NICK- 19/06 - - 20/06 -
  giacatgia22 26 27 29 30 31 35 36 38 39 49 53 59 62 63 71 72 8180 81 82 83 84 86 89 90 91 93 94 96 99 00 01 03 04 06 09 10
  thuhuyengirl27 30 32 71 72 73 76 78 80 81 83 85 87 90 93 94 96 9981 82 88 89 90 92 97 99
  anquanhnam06 07 09 41 42 43 45 46 48 49 60 61 63 64 66 67 69 70 72 7397 99 01 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24
  thuyanh29.................14 73 78 80 82 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Hoalanrung.................75 79 80 82 83 84 88 89 91 92 93 97 98 99
  soiroichot.................95 97 99 00 01 04 06 08 09 10 13 15 17 18 19 26 27 28
  Quantubaothu77.................39 93 48 84 14 41 69 96 24 42 79 97 44 99 35 53 08 80
  ACMilan.................01 99 89 98 05 50 96 69 78 87 41 14
  kemngot.................71 74 75 76 78 84 85 87 89 92 94 96 98 99
  qtv272.................84 85 89 92 93 94 98 99
  selaylaitatca.................40 59 60 61 62 63 66 67 68 90 93 94 95 97 98 99
  traucon.................84 85 86 87 88 89 92 96 99
  Emailty.................81 82 85 86 87 90 91 94 95 96 99
  mytamido.................72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 88 89 90 97 98 99
  ansongaymai.................87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 99 20 21 22 23 24 26 27 28 29
  khongsothua.................96 97 98 99 01 03 06 07 08 11 13 16 17 18 21 23 26 27 28
  allwin99.................75 79 80 84 85 89 91 93 94 96 97 98 99
  cuocchienso.................76 78 85 87 91 93 94 96 99 03 05 17 19 23 26 30 32 35 37 39
  chungcumini.................76 77 80 82 84 85 86 91 93 94 95 99
  giaosuxoay.................27 76 78 79 80 81 82 85 87 88 90 91 94 96 97 99
  girlcity.................77 78 79 82 83 85 86 88 89 92 93 95 98 99 01 02 03 04 05 08
  luonluontop1.................90 91 92 93 94 96 97 98 99
  mrpts.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  quochuy92.................71 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 99 00 01 02 03 04
  TLong888.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (22/06/2021 at 22:08:26) , Xyz18 (20/06/2021 at 20:21:51)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : trúng loto 58* 59* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 25** 35* thưởng 15000 xu.
  @4rum : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 20* 00* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 73* 30* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* 10* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 25** 17* thưởng 9000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 26* 59* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 98* 83* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 59* 04* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @9roger : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Thao77777 : trúng loto 02* 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @babylove : trúng loto 04* 32* thưởng 20000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* 11* thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng loto 25** 58* thưởng 30000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 17* 48* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 73* 72* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* 04* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 20* 02* thưởng 12000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 63* 02* 20* thưởng 27000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 89* 98* thưởng 18000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 58* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 59* 10* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 11* thưởng 20000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 31* thưởng 20000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 25** thưởng 24000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 69* 41* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @huan : trúng loto 10* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 98* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @bacang : trúng loto 59* 00* thưởng 48000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 83* thưởng 24000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 81* thưởng 24000 xu.


  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (22/06/2021 at 22:09:20)
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 41 thưởng 5555 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @Thao77777 : Chốt 3 số có 41 thưởng 33333 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 9 số có 41 thưởng 11111 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 9 số có 41 thưởng 11111 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 19 số có 41 thưởng 5263 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 19 số có 41 thưởng 5263 xu.
  @huan : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 18 số có 41 thưởng 5555 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 41 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Emailty : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 18 số có 41 thưởng 16666 xu.


  NICK- 19/06 - - 20/06 - - 21/06 -
  giacatgia22 26 27 29 30 31 35 36 38 39 49 53 59 62 63 71 72 8180 81 82 83 84 86 89 90 91 93 94 96 99 00 01 03 04 06 09 1035 34 37 39 32 41 43 30 44 46 25 48 49 23 50 52 21 53
  Emailty.................81 82 85 86 87 90 91 94 95 96 9909 13 14 18 19 23 28 31 32 36 37 39 40 41 45 46 48 54 59 63
  giaosuxoay.................27 76 78 79 80 81 82 85 87 88 90 91 94 96 97 9955 49 56 47 57 46 61 43 64 41 65 39 66 37 67 34 69 29 73 25
  danhnhothoi..................................22 23 25 26 27 28 29 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54
  chinh1689482997..................................05 07 09 01 25 27 21 29 41 45 43 47 49 61 65 67 69 82
  khongcogihet..................................41 28 42 26 44 24 46 23 50 22 51 19 60 17 62 15 64 14 68 13
  bachthu3nhay..................................26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 61 63 66 68 71 73 76 78 81 83
  Thao77777..................................02 07 41
  Cauamhanoi..................................14 15 23 24 26 32 33 35 37 38 41 42 44 46 47 50 51 53 55 56
  chosau18h..................................39 41 42 45 49 51 52 55 59
  zozozo..................................16 17 18 21 22 26 27 28 31 32 36 37 38 41 42 46 47 48 51 52
  danhlolayvo..................................36 37 38 39 41 45 46 47 48
  buihung88..................................16 18 21 22 23 24 25 27 31 32 34 40 41 42 43 45 49 51 52 54
  DAIPHAT88..................................46 45 47 44 48 43 49 42 50 41 52 40 56 39 58 38 60 37 61 36
  hoaihd85..................................30 31 21 32 33 20 34 38 19 39 40 18 41 42 14 43 44 13 48 49
  locroitrungdau..................................43 50 41 52 38 54 37 55 36 56 34 58 32 61 30 63 28 65 27 67
  nguyenyenlinh..................................09 11 13 14 15 17 18 24 31 39 40 41 42 44 45 48 51 54 59 68
  quoctrong89..................................19 21 23 24 28 30 31 32 33 37 38 39 40 41 42 46 47 48 49
  AnBao..................................62 43 63 41 64 35 65 34 66 32 67 30 68 26 69 25 70 23 71 21
  chot10trung1..................................65 64 66 63 67 62 68 61 69 60 75 57 78 50 84 48 87 41 90 39
  danlode2k2..................................47 63 41 65 39 66 27 30 23 31 32 21 36 38 18 67 68 14 69 72
  HoangMinhTu..................................17 21 22 23 24 25 26 31 33 34 35 36 40 41 43 44 45 46 51
  huan..................................62 26 67 76 12 21 17 71 11 66 16 61 91 19 14 41 69 96 46 64
  kepbang..................................42 41 43 40 44 39 45 38 46 37 47 36 48 35 49 34 50 33 51 32
  remix..................................08 09 11 13 15 16 18 19 41 43 45 76 78 79 81 83 85 86 88 89
  tamhoncuada..................................36 18 38 16 40 15 41 14 42 13 43 12 45 10 47 09 49 07
  Thuminh..................................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  vhg123..................................36 39 41 46 48 50 53 54 55 60 63 64 68 70 75 78 82 83 86 93
  ViettelDaily..................................14 15 18 23 24 26 30 32 33 35 36 39 41 42 44 45 48 49 50 51
  visaolaithe..................................29 31 28 32 34 26 40 41 25 42 43 24 44 46 23 47 51 22 52 56
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (23/06/2021 at 01:56:34)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Xyz18 : trúng loto 68* 86* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 32* 05* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 86* 73* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 02* 98* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 79* 17* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 47* 86* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 46* 60* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 60* 05* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 17* 20* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 17* 79* thưởng 6000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 32* 80* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 42* 86* thưởng 6000 xu.
  @HN2 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 01* 99* thưởng 20000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 98* 47* thưởng 20000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 68* 86* 79* thưởng 18000 xu.
  @zozozo : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 45* 42* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 73* 20* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 86* 98* thưởng 30000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 60* 46* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 46* 30* thưởng 18000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 17* 46* thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 86* 68* thưởng 18000 xu.
  @mrpts : trúng loto 18** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 96** thưởng 24000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 46* 20* thưởng 24000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 09* thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 60* 58** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 96** 80* thưởng 75000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 73* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 01* thưởng 27000 xu.

  Đang cập nhật Bảng Vàng
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (22/06/2021 at 22:10:20)
 8. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : Chốt 18 số có 05 thưởng 5555 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 13 số có 05 thưởng 7692 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @buihung88 : Chốt 11 số có 05 thưởng 18181 xu.


  NICK- 21/06 - - 22/06 -
  buihung8816 18 21 22 23 24 25 27 31 32 34 40 41 42 43 45 49 51 52 5401 03 04 05 08 09 10 12 13 14 17
  MRNam86.................92 93 98 00 02 03 05 10 12 15 18 20 23 25 28 30 32 33
  anquanhnam.................02 05 07 09 10 14 18 20 25 27 34 38 41 43 45 47 48 50 52 54
  chungcumini.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 15 16 17
  OK6868.................02 03 04 05 06 07 08 09 16 20 21 22 23 40 41 42 43 44 45 46
  TLong888.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90 84
  WIN2020.................05 06 10 11 12 13 14 16 19 20 76 77 78 82 83 84 85 86 87 91
  chidanh1con.................77 78 79 80 86 87 89 93 95 96 97 98 99 02 04 05 06 07 08 16
  chilaconso.................92 95 96 97 98 01 04 05 06 07 09 10 13 14 18 23 24 29 31 32
  dieuanh96.................02 03 05 07 09 12 14 15 17 19 21 22 23 25 27 29 30 32 35 37
  ditimbachthu.................87 90 91 92 96 00 01 02 03 05 08 09 10 11 12 14 17 18 19 20
  HUYEN6879.................00 01 02 05 08 09 10 11 12 15 18 19 20 21 22 25 28 29 30 31
  KINGTON.................86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 00 01 03 04 05 06 07
  lanh5doC.................86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 01 02 03 04 05 06 07 09
  ptsmr.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vivungonsong.................03 05 08 12 14 17 21 23 26 30 32 35 40 41 42 71 72 73 74 75
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (23/06/2021 at 01:57:05)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 34* 43* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 32* 43* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 41* 68* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 66* 67* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15* 84* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 54* 66* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 60* 96* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 67* 24* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 82* 32* thưởng 20000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 59* 24* thưởng 20000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 99* 06* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 24* 59* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 68* 32* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 41* 33* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 84* 59* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 82* 84* thưởng 30000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 59* 96* thưởng 30000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 17** thưởng 30000 xu.
  @alololo : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 17** thưởng 30000 xu.
  @lodelk : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 59* 54* thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 17** thưởng 18000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @phocuvangem : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 60* thưởng 20000 xu.
  @babylove : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 82* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 50* thưởng 20000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 60* 06* thưởng 24000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 60* 06* thưởng 30000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 17** thưởng 30000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 06* thưởng 18000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 84* thưởng 18000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 82* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 41* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 87** thưởng 60000 xu.

  Đang cập nhật Bảng Vàng
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (23/06/2021 at 23:43:49)
 10. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danhnhothoi : Chốt 9 số có 99 thưởng 11111 xu.
  @Emailty : Chốt 18 số có 99 thưởng 5555 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 15 số có 99 thưởng 6666 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 14 số có 99 thưởng 7142 xu.
  @binbinhn : Chốt 10 số có 99 thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 6 số có 99 thưởng 16666 xu.
  @happyday : Chốt 9 số có 99 thưởng 11111 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 16 số có 99 thưởng 6250 xu.
  @numoneyee : Chốt 15 số có 99 thưởng 6666 xu.
  @quocanhht : Chốt 19 số có 99 thưởng 5263 xu.
  @sohochaylam : Chốt 18 số có 99 thưởng 5555 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 16 số có 99 thưởng 6250 xu.
  @yeusohoc : Chốt 7 số có 99 thưởng 14285 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 14 số có 99 thưởng 14285 xu.


  NICK- 22/06 - - 23/06 -
  chidanh1con77 78 79 80 86 87 89 93 95 96 97 98 99 02 04 05 06 07 08 1650 51 53 54 56 57 59 90 92 93 95 96 97 99
  danhnhothoi.................76 79 80 86 92 94 95 97 99
  Emailty.................70 71 72 73 75 76 77 78 79 90 91 92 93 95 96 97 98 99
  ansongaymai.................62 64 69 70 71 73 78 80 82 87 89 91 96 98 99 00 05 07 08 10
  kepbang.................73 76 77 80 81 83 85 87 89 90 93 94 97 98 99
  vuanh886.................75 76 78 79 80 81 84 85 88 90 93 94 97 98 99 02 03 04 06 08
  bietphailamsaoday.................69 75 76 77 78 79 84 86 87 89 93 95 96 99
  binbinhn.................82 85 86 87 90 91 94 95 96 99
  CSGT01.................94 95 96 97 98 99
  happyday.................85 86 89 90 93 94 95 96 99
  huyenhuyen.................73 77 78 79 81 82 87 89 91 92 96 97 99 00 01 02 05 07 09 11
  kocannoinhieu.................39 67 68 70 71 77 79 80 84 88 89 93 94 97 98 99
  numoneyee.................73 74 76 78 79 83 84 86 88 89 93 94 96 98 99
  quocanhht.................52 53 54 55 63 64 65 66 67 69 90 91 92 93 94 95 96 97 99
  sohochaylam.................26 27 28 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  toilatoi7x.................77 78 79 80 82 84 87 88 89 90 92 93 94 97 98 99
  yeusohoc.................93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này