PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 06/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:29:06)
  1. chutheanh
   Thiếu:
   Ngày 28/5 trúng lô 28 = 1
   Ngày 29/5 trúng lô 00 = 1
   Ngày 30/5 trúng lô 66 = 1; lô 96 = 1
   Ngày 01/6 trúng lô 07 = 1
   Ngày 02/6 trúng lô 82 = 1; lô 29 = 2
    
   chutheanh, 02/06/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Xyz18 (04/06/2021 at 23:16:02), nhat_chi_mai (02/06/2021 at 18:38:58)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Covid19 : trúng loto 77* 63* 36* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 22* 24* 25** thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 73* 37* 12* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 92* 29** 16* thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 63* 36* 92* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 80** thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 05* 36* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 95* 37* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 95* 12* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 92* 29** thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 47*** thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 95* 37* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 24* 22* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 47*** 92* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 95* 73* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 92* 29** thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 47*** thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 47*** thưởng 15000 xu.
  @Zilz : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chinh1689482997 : trúng loto 29** 92* thưởng 30000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 77* 22* 80** thưởng 24000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 29** 92* thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 29** 82* thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 47*** thưởng 18000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Canh1102 : trúng loto 05* 37* 73* thưởng 27000 xu.
  @XS360 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 25** thưởng 18000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 25** thưởng 30000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 92* 29** thưởng 27000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 25** thưởng 24000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 47*** 64* thưởng 48000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 73* thưởng 20000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 77* 22* thưởng 24000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 25** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 22* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 82* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Vumay9999 : trúng loto 22* thưởng 24000 xu.


  NICK- 25/05 - - 26/05 - - 27/05 - - 28/05 - - 29/05 - - 30/05 - - 31/05 - - 01/06 -
  Vumay999986*11*05* 95*07*87***66*61*22*
  chosau18h........................95*95** 44*99*00*31*82*
  baoanhthu....................................74*50*63*50**22*
  tuankhang1980................................................95*14*74* 50**25**
  baycaobayxa................................................95*14*59*37*
  ditimbachthu................................................50*14*67*63*
  mytamido................................................95* 50*73*** 82*21* 45**47*** 64*
  cutibatlo................................................41*29*59* 45**73*
  ansongaymai................................................40*97**50**95*
  niemvuisohoc................................................50*77*89*77* 22*
  CSGT01................................................71*31*41*25**
  Canh1102............................................................21*50**05* 37* 73*
  XS360............................................................71*61*22*
  WIN2020............................................................96*67* 76*73*
  hoahuong............................................................00*61*25**
  loveyouloveyou............................................................73***40*77*
  saptrungtoroi............................................................65*60** 62*25**
  kyniemxua............................................................73***59*92* 29**
  emtapdanhlo............................................................10*59*36*
  chinh1689482997........................................................................41*29** 92*
  vuanh886........................................................................41*77* 22* 80**
  Thuminh........................................................................80*29** 92*
  chutheanh........................................................................07*29** 82*
  thichchotso........................................................................77*05*
  chuoi........................................................................89*05*
  minhlonghn........................................................................74*95*
  vhg123........................................................................27*47***
  HoangMinhTu........................................................................59*95*
  giangmobile........................................................................77*05*
  bietphailamsaoday........................................................................77*95*
  Covid19....................................................................................77* 63* 36*
  DonaldTrump45....................................................................................22* 24* 25**
  vungtroisohoc....................................................................................73* 37* 12*
  ViettelDaily....................................................................................92* 29** 16*
  vaobothoi....................................................................................63* 36* 92*
  giacmotrua....................................................................................16*
  luonluontop1....................................................................................24*
  vtvcab....................................................................................92*
  quoctrong89....................................................................................37*
  kepbang....................................................................................80**
  bachthu3nhay....................................................................................92*
  anhnumberone....................................................................................05* 36*
  traucon....................................................................................82*
  minhquang2016....................................................................................82*
  tamhoncuada....................................................................................73*
  vivungonsong....................................................................................25**
  cuunon....................................................................................05*
  hoisohoc....................................................................................82*
  tinhtuoisang....................................................................................63*
  AffCup....................................................................................95* 37*
  minhdiep....................................................................................64*
  remix....................................................................................16*
  quocanhht....................................................................................25**
  huyenhuyen....................................................................................12*
  dieuanh96....................................................................................24*
  vietkieudanhlo....................................................................................05*
  consokydieu....................................................................................95* 12*
  danhlolayvo....................................................................................92* 29**
  motobike....................................................................................47***
  AnBao....................................................................................95* 37*
  happyday....................................................................................64*
  lamlaitudau2020....................................................................................73*
  zozozo....................................................................................73*
  Cauamhanoi....................................................................................95*
  toanbatbai....................................................................................64*
  Npt....................................................................................93*
  hoaihd85....................................................................................24* 22*
  hatay88....................................................................................37* 73*
  thuyanh29....................................................................................64*
  co3bich....................................................................................24*
  cuocchienso....................................................................................25**
  lode2019....................................................................................37*
  Mualarung2016....................................................................................47*** 92*
  giahuy912....................................................................................12*
  hoanghonxanh....................................................................................16*
  phuquoc....................................................................................95*
  Tia87c....................................................................................70*
  danlode2k2....................................................................................77*
  giaosuxoay....................................................................................95* 73*
  khongcogihet....................................................................................82*
  langthangtimso....................................................................................64*
  quochuy92....................................................................................95*
  caligo....................................................................................92* 29**
  dongkhanh1994....................................................................................25**
  cucaitron....................................................................................24*
  chungcumini....................................................................................47***
  visaolaithe....................................................................................36* 63*
  girlcity....................................................................................47***
  Zilz....................................................................................22*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hatay88 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.
  @Nguyenkeng : Chốt 10 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @alololo : Chốt 9 số có 66 thưởng 11111 xu.
  @EM2020 : Chốt 11 số có 66 thưởng 9090 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.


  NICK- 01/06 -
  hatay8852 53 54 55 56 58 60 61 62 63 64 65 66 68 80 81 82 83 84 85
  chutheanh29 92 79 97 82 28 32 23 11 66
  Ronaldo746 47 48 49 53 54 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 74
  chaonammoi38 39 42 44 46 47 48 51 56 60 62 64 65 66 71 74 79 80
  kyniemxua22 23 26 28 30 32 38 40 43 46 48 50 52 53 56 58 62 66 68 70
  Mualarung201602 09 11 13 15 16 20 28 29 47 48 49 57 66 79 82 90 92 93
  Nguyenkeng00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  kiep_lo_de30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Leanhnuoi199102 23 31 36 37 38 54 55 63 64 65 66 68 74 75 77 78 81 83 86
  Annhien11 66 16 61 26 62 76 67 17 71 12 21 24 42 29 92 47 74 79 97
  mtq15 16 20 21 23 24 25 29 32 38 42 66 67 69 75 76 78 83 84 85
  mualanh202038 39 41 46 48 49 50 51 55 56 58 60 64 65 66
  alololo66 69 70 74 78 80 81 82 83
  EM202057 58 59 60 63 66 67 68 69 75 76
  hongtutoan20 23 26 28 31 32 35 37 39 40 41 46 48 50 53 59 62 64 66 68
  minhlonghn47 48 49 54 56 57 58 64 66 67 68 74 76 77 78 84 86 87 88 90
  tuankhang198029 32 34 38 39 41 42 48 49 51 52 56 58 61 65 66 69 74 75 76
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (02/06/2021 at 05:55:15)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bababyby : trúng loto 84* 48* 79* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 04* 17** thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 21* 76* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 32* 44* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 07** 52* thưởng 9000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 42* 77* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 16* 76* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 04* 07** thưởng 9000 xu.
  @thichthix : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 44* 21* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 44* 61* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 61* 16* 74* thưởng 18000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 14** thưởng 20000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 44* 74* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 17** thưởng 20000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 46* 21* thưởng 12000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 44* 48* thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 07** thưởng 50000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 16* 61* thưởng 30000 xu.
  @mytamido : trúng loto 17** thưởng 30000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 76* thưởng 21000 xu.


  NICK- 27/05 - - 28/05 - - 29/05 - - 30/05 - - 31/05 - - 01/06 - - 02/06 -
  chosau18h95*95** 44*99*00*31*82*76*
  tuankhang1980........................95*14*74* 50**25**07**
  baycaobayxa........................95*14*59*37*16* 61*
  mytamido........................95* 50*73*** 82*21* 45**47*** 64*17**
  ansongaymai........................40*97**50**95*76*
  CSGT01........................71*31*41*25**46*
  kyniemxua....................................73***59*92* 29**46*
  saptrungtoroi....................................65*60** 62*25**76*
  Thuminh................................................80*29** 92*04*
  minhlonghn................................................74*95*46*
  chuoi................................................89*05*79*
  vhg123................................................27*47***44* 48*
  giangmobile................................................77*05*21*
  bietphailamsaoday................................................77*95*42*
  visaolaithe............................................................36* 63*61* 16* 74*
  luonluontop1............................................................24*04*
  giacmotrua............................................................16*79*
  anhnumberone............................................................05* 36*32*
  bachthu3nhay............................................................92*74*
  quoctrong89............................................................37*46*
  quocanhht............................................................25**48*
  traucon............................................................82*21*
  dieuanh96............................................................24*46*
  minhquang2016............................................................82*14**
  danhlolayvo............................................................92* 29**74*
  remix............................................................16*79*
  toanbatbai............................................................64*61* 16*
  hatay88............................................................37* 73*44* 74*
  AnBao............................................................95* 37*17**
  lode2019............................................................37*17**
  hoanghonxanh............................................................16*77*
  danlode2k2............................................................77*42*
  quochuy92............................................................95*46* 21*
  khongcogihet............................................................82*04*
  Mualarung2016............................................................47*** 92*17**
  dongkhanh1994............................................................25**44*
  vaobothoi............................................................63* 36* 92*39*
  ViettelDaily............................................................92* 29** 16*04*
  bababyby........................................................................84* 48* 79*
  KINGTON........................................................................04* 17**
  babylove........................................................................76*
  tinhyeucuatoi........................................................................77*
  miule........................................................................21* 76*
  TM201210........................................................................77*
  antamwin........................................................................61* 16*
  giacatde........................................................................44*
  Nguyenkeng........................................................................44*
  phocuvangem........................................................................76*
  xosoxmien........................................................................52*
  buihung88........................................................................21*
  binbinhn........................................................................32* 44*
  anhQuanday........................................................................21*
  alololo........................................................................07** 52*
  sangtruatoi........................................................................48*
  shopeone........................................................................42* 77*
  OK6868........................................................................77*
  numoneyee........................................................................16* 76*
  allwin99........................................................................07**
  danhnhothoi........................................................................79*
  Ronaldo7........................................................................04* 07**
  thichthix........................................................................42*
  chilaconso........................................................................44* 21*
  tuandjgj........................................................................74*
  soiroichot........................................................................44* 61*
  khongcohoiket........................................................................42*
  chutichhoidong........................................................................44*
  chuasonlam666........................................................................26*
  chidanh1con........................................................................46*
  HaiNam92........................................................................21*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @antamwin : Chốt 17 số có 14 thưởng 5882 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 10 số có 14 thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 14 số có 14 thưởng 7142 xu.
  @qtv272 : Chốt 17 số có 14 thưởng 5882 xu.
  @traucon : Chốt 18 số có 14 thưởng 5555 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 18 số có 14 thưởng 5555 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 14 thưởng 50000 xu.
  @Tia87c : Chốt 9 số có 14 thưởng 11111 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 15 số có 14 thưởng 6666 xu.
  @visaolaithe : Chốt 17 số có 14 thưởng 5882 xu.
  @tengteng : Chốt 6 số có 14 thưởng 16666 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 19 số có 14 thưởng 5263 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : Chốt 13 số có 14 thưởng 15384 xu.


  NICK- 01/06 - - 02/06 -
  tuankhang198029 32 34 38 39 41 42 48 49 51 52 56 58 61 65 66 69 74 75 7605 14 15 20 22 23 24 25 26 27 28 32 34
  antamwin.................87 88 00 01 03 04 06 07 08 10 11 13 14 16 17 18 20
  cutibatlo.................71 76 77 78 79 80 85 86 87 88 03 04 05 06 08 12 13 14 15 17
  danv411.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  giaosuxoay.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 18 23 24 25 28 33 34
  cucaitron.................01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 57 58 59 65 66 69
  hoahuong.................00 04 05 06 08 13 14 15 17 19
  Hoalanrung.................19 70 18 71 17 72 14 73 13 74 12 77 11 78
  qtv272.................94 99 00 03 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  traucon.................89 94 96 04 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 26 30
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 13 14 15 16 17 18 19
  emtapdanhlo.................88 89 94 96 98 04 06 08 14 16 18 24 26 28 30 31 32 33 34 35
  ptsmr.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  minhquang2016.................14 87
  Tia87c.................66 50 05 72 27 04 40 41 14
  Cauamhanoi.................13 14 15 16 18 19 30 31 32 33 34 36 37 38 50 51 52 54 55 56
  kepbang.................07 10 12 13 14 15 16 21 24 25 29 30 31 34 40 41 42 43 47 49
  numoneyee.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  visaolaithe.................98 99 00 02 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  tengteng.................09 10 11 12 13 14
  caligo.................09 10 13 14 17 19 30 33 34 37 39 40 43 44 47 49 60 63 64 67
  lode2019.................28 66 26 69 25 70 23 71 20 73 19 75 17 78 16 80 14 82 11
  Xyz18.................12 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25 27 28 31 32 33 34 35 37 71
  AnBao.................63 65 69 71 72 74 78 79 81 87 90 92 96 97 99 01 06 09 10 14
  babylove.................84 85 86 87 88 89 90 94 95 97 98 02 03 04 05 06 07 08 09 14
  Npt.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  shopeone.................00 02 03 04 05 06 07 10 12 13 14 15 16 17 20 22 23 24 25 26
  sohochaylam.................02 04 08 09 11 13 14 17 18 19 20 22 23 26 27 28 31 32 36 39
  timlo2nhay.................06 07 09 12 14 15 16 18 19 21 23 24 25 27 28 30 32 33 34 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (12/06/2021 at 21:29:15)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoahuong : trúng loto 50** 84** thưởng 20000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 56* 65* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 63* 15* thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 21* 02* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 50** 63* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 50** 21* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 50** 02* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 63* 96* thưởng 6000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 50** thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 96* 31* thưởng 6000 xu.
  @Thao77777 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @Minhan : trúng loto 18* 81* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chuasonlam666 : trúng loto 57* 75* thưởng 20000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 96* 09* thưởng 20000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 98* 40* thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 84** thưởng 20000 xu.
  @thichthix : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 96* 84** thưởng 18000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quoctrong89 : trúng loto 65* 63* thưởng 30000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 63* 84** thưởng 27000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 84** thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 09* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 84** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 02* thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 79* 15* thưởng 36000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 79* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 02* thưởng 24000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chaonammoi : Chốt 13 số có 21 thưởng 7692 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 16 số có 21 thưởng 6250 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 10 số có 21 thưởng 10000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 14 số có 21 thưởng 7142 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : Chốt 17 số có 21 thưởng 5882 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 7 số có 21 thưởng 14285 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 12 số có 21 thưởng 8333 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 8 số có 21 thưởng 12500 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 21 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 17 số có 21 thưởng 5882 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 21 thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 21 thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 15 số có 21 thưởng 13333 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 21 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 18 số có 21 thưởng 11111 xu.


  NICK- 02/06 - - 03/06 -
  cutibatlo71 76 77 78 79 80 85 86 87 88 03 04 05 06 08 12 13 14 15 1719 21 23 25 28 30 32 73 78 79 81 82 85 87 88 89 90 91 94 96
  cucaitron01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 57 58 59 65 66 6933 32 31 30 28 27 96 26 25 24 23 22 21 19 18 97 17 16 15 14
  Hoalanrung19 70 18 71 17 72 14 73 13 74 12 77 11 7881 45 44 83 43 35 34 84 33 30 85 25 24 21 90
  qtv27294 99 00 03 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2004 05 06 11 12 13 14 15 18 21 23 24 30 31 63 66 67 68 69 75
  dongkhanh199401 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 13 14 15 16 17 18 1901 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 13 14 15 16 17 18 19
  chaonammoi.................35 78 33 32 30 79 27 26 81 24 23 21 87
  mualanh2020.................98 01 02 04 06 07 09 10 11 12 16 18 20 21 22 24
  DonaldTrump45.................14 41 21 31 71 11 16 01 04 51
  lodelk.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  EM2020.................84 85 86 91 94 95 97 00 02 03 04 06 11 12 13 15 19 20 21 24
  kemngot.................14 15 16 17 18 19 20 21 22 77 78 79 82 84 90 91 92 93 94 95
  kiep_lo_de.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  vuquy48.................92 94 95 97 98 01 06 07 09 10 12 13 15 16 18 21 22 24 25 27
  danlode2k2.................35 30 88 28 21 19 18 17 15 14 90 12 09 08
  HUYEN6879.................11 12 16 17 20 21 22 25 26 27 30 31 32 34 36 37 40 41 42 43
  Hoanglam2006.................02 04 12 20 21 25 40 45 46 47 52 54 57 64 67 82 85
  haiyen1295.................18 21 23 24 27 30 32 33 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  lethuylinh.................20 21 24 25 28 30 34
  toilatoi7x.................15 16 17 20 21 24 26 30 31 34 39 40 42 43 44 48 49 51 59 60
  vtvcab.................01 05 06 07 09 11 15 16 17 18 21 24
  giangmobile.................02 03 04 05 07 10 12 13 14 16 20 21 22 23 25 30 31 32 34 40
  khongcogihet.................34 78 31 30 28 80 24 21
  muahe2019.................08 09 21 22 24 25 26 27 28 72 74 75 76 77 78 79 81 82 84 85
  Thuminh.................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  vhg123.................14 15 16 21 22 25 30 32 33 35 38 41 44 49 50 51 53 55 56 58
  vivungonsong.................67 72 73 76 81 82 83 91 92 01 03 06 10 12 15 16 18 19 21 24
  CSGT01.................11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 24 30 31 34 36 39 40 41 42 43
  HaiNam92.................96 99 02 03 04 05 08 11 12 13 14 17 20 21 22 23 26
  motobike.................10 11 12 14 17 20 21 22 24 70 71 72 74 76 80 81 82 84 85 90
  nonanoni.................01 07 10 11 16 19 20 21 25 28 29 30 34 37 61 64 65 66 67 70
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 04/06/2021
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tinhtuoisang : trúng loto 20* 21* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 64* 71* 17* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* 20* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 54* 73* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 19* 64* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 64* 60* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 98* 19* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 22* 25* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 16** 25* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 24* 42* 73* thưởng 18000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 68* 60* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10** thưởng 20000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 94** thưởng 20000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 20* 19* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 41** thưởng 20000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 41** 24* thưởng 18000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 42* 24* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 20* 16** thưởng 18000 xu.
  @girlcity : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
   
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 25* thưởng 20000 xu.
  @AnBao : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 16** thưởng 40000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 10** 94** 98* thưởng 75000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* 71* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 16** 68* thưởng 63000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 54* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 02* 20* thưởng 54000 xu.

  BẢNG VÀNG ĐANG CẬP NHẬT.........
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (04/06/2021 at 23:14:20)
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @4rum : Chốt 3 số có 30 thưởng 33333 xu.
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 30 thưởng 5555 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 19 số có 30 thưởng 5263 xu.
  @anhQuanday : Chốt 11 số có 30 thưởng 9090 xu.
  @consovang : Chốt 7 số có 30 thưởng 14285 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 18 số có 30 thưởng 5555 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 17 số có 30 thưởng 5882 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 13 số có 30 thưởng 7692 xu.
  @Zilz : Chốt 12 số có 30 thưởng 8333 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 18 số có 30 thưởng 5555 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 30 thưởng 10526 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 30 thưởng 15000 xu.


  NICK- 02/06 - - 03/06 - - 04/06 -
  cutibatlo71 76 77 78 79 80 85 86 87 88 03 04 05 06 08 12 13 14 15 1719 21 23 25 28 30 32 73 78 79 81 82 85 87 88 89 90 91 94 9630 31 32 33 34 35 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 84 89 92 94
  lodelk.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 9203 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  haiyen1295.................18 21 23 24 27 30 32 33 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9014 15 21 12 22 23 24 10 28 29 30 32 06 40 41 42 05 46 47 49
  Thuminh.................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 9203 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  vhg123.................14 15 16 21 22 25 30 32 33 35 38 41 44 49 50 51 53 55 56 5800 01 02 05 06 08 09 10 13 15 19 23 25 26 27 28 29 30 31 32
  Cauamhanoi..................................20 18 21 22 27 29 13 30 31 36 12 38 39 40 48 10 49 56 58 09
  giaosuxoay..................................24 12 25 27 28 29 11 30 32 38 10 39 41 42 48 09 49 50 51 07
  hyvongwin..................................13 14 15 23 24 25 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 48 49 50 51
  antamwin..................................00 01 02 03 07 08 09 10 16 17 18 20 25 26 27 28 30 34 35 36
  danv411..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  ptsmr..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  shopeone..................................14 15 16 17 18 19 23 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  traucon..................................00 04 09 10 14 18 19 20 24 27 29 30 34 36 39 60 63 64 69 70
  4rum..................................03 95 30
  adayroihihi..................................25 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 50 51 52 54 55 56
  giacatgia..................................30 33 39 42 48 49 51 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75
  yeusohoc..................................51 39 52 38 53 54 37 55 56 36 57 35 58 59 34 65 33 74 30
  anhQuanday..................................30 31 32 38 40 41 47 49 50 56 58
  consovang..................................30 31 32 34 35 37 38
  chilaconso..................................36 37 30 38 27 41 43 23 46 47 21 50 19 51 56 18 60 16 61 63
  girlcity..................................24 25 26 27 28 29 30 53 54 55 56 57 58 59 67 69 76 78 85 87
  mo3cang..................................22 23 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 39 40 43 45 50
  nguyenyenlinh..................................23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 40 41 42 43
  quoctrong89..................................01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 16 18 20 23 25 26 30
  vungtroisohoc..................................30 31 33 36 38 39 40 41 42 46 47 49 51
  Zilz..................................30 36 37 06 60 70 07 76 67 73 63 03
  luonluontop1..................................21 23 30 31 33 35 39 40 41 48 49 50 51 53 57 58 59 60 67 68
  vietkieudanhlo..................................28 29 30 31 32 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 87 90 91 92 96
  ansongaymai..................................00 03 04 05 10 13 14 15 20 22 23 24 25 30 31 32 33 34 35 40
  binbinhn..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  co3bich..................................08 09 20 21 23 26 27 28 30 32 35 55 57 58 80 81 82 84 85 87
  chuoi..................................13 31 36 63 68 86 18 81 35 53 58 85 80 08 30 03 39 93 56 65
  minhdiep..................................10 12 14 19 20 23 28 29 30 32 37 69 73 74 75 76 78 82 83 84
  mrpts..................................04 06 07 23 24 30 31 36 38 39 40 43 44 47 60 61 62 63 64 65
  sangtruatoi..................................14 17 19 21 24 26 27 29 30 31 34 35 37 39 41 44 47 49 51 53
  tinhtuoisang..................................02 03 04 05 06 09 12 15 18 20 21 22 23 24 27 30 32 36 40 42
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (04/06/2021 at 23:13:54)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @happyday : trúng loto 63* 36* 55* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 11* 13* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 44** thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 02* 55* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 64* 65* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 38* 11* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* 33* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 89** 45* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 37* 92* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 12** 02* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 04* 82* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @4rum : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @Giadu123 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Vumay9999 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 37* 60* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 77* 02* thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 92* 89** thưởng 18000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 55* 45* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 63* 36* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 82* 33* thưởng 30000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 89** thưởng 30000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 55* 65* thưởng 18000 xu.
  @kemngot : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 04* 60* thưởng 18000 xu.
  @motobike : trúng loto 37* 04* thưởng 18000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 89** 63* thưởng 27000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 12** 55* thưởng 27000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 45* 44** thưởng 27000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 77* 64* thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @Minhan : trúng loto 44** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @phocuvangem : trúng loto 44** thưởng 40000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 77* 11* thưởng 24000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 63* 55* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 38* thưởng 25000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 12** thưởng 42000 xu.  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kiep_lo_de : Chốt 19 số có 63 thưởng 5263 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 10 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 17 số có 63 thưởng 5882 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 17 số có 63 thưởng 5882 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 19 số có 63 thưởng 5263 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danv411 : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : Chốt 17 số có 63 thưởng 11764 xu.
  @anhQuanday : Chốt 14 số có 63 thưởng 14285 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 63 thưởng 15000 xu.


  NICK- 03/06 - - 04/06 - - 05/06 -
  lodelk02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 9203 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 9303 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  danv411.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  adayroihihi.................25 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 50 51 52 54 55 5647 50 54 55 56 59 63 64 65 68 69 73 74 83 86 90 91 92 95 96
  giacatgia.................30 33 39 42 48 49 51 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7526 27 32 34 35 36 43 44 45 49 52 53 54 59 62 63 67
  anhQuanday.................30 31 32 38 40 41 47 49 50 56 5823 22 62 21 63 20 15 64 14 13 65 12 90 11
  kiep_lo_de..................................01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  tuankhang1980..................................27 31 32 63 65 71 72 74 75 77 81 83 84 87 92 93 95 97
  DonaldTrump45..................................18 81 36 63 65 56 15 51 60 06
  caligo..................................35 36 38 40 41 45 50 51 53 54 56 59 60 62 63 65 68 69 71 80
  Ronaldo7..................................40 44 45 46 47 53 54 55 56 59 63 64 65 71 72 73 74 77 81 83
  sohochaylam..................................59 61 63 64 65 67 68 69 74 76 81 85 86 91 94 95 96
  HoangMinhTu..................................51 53 54 57 60 63 64 71 72 73 75 79 80 81 82 84 88 90 91 93
  thuhuyengirl..................................43 44 46 48 49 60 61 62 63 64 66 68 69 80 81 82 83 84 86 88
  tamhoncuada..................................34 35 36 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67
  buihung88..................................68 63 60 72 59 75 58 57 76 49 48 77 42 79 40 39 81 36 84 30
  chutichhoidong..................................69 66 63 70 62 72 60 59 73 56 53 76 52 79 50 49 80 46 82 43
  dacbiet99..................................59 63 56 55 65 54 50 66 47 68 46 45 69 41 40 72 38 74 36 35
  ditimbachthu..................................31 32 60 62 63 64 66 67 68 69 73 76 80 86 90 93 96
  kocannoinhieu..................................27 31 32 33 35 36 39 41 45 48 50 51 53 54 57 59 63 68 69 71
  khongcohoiket..................................34 36 41 43 44 46 51 53 54 56 61 63 64 66 71 73 74 76 81
  miule..................................63 68 71 72 77 80 81 86 90 95 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  mytamido..................................51 53 54 55 56 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 00 01 03 04 05
  quocanhht..................................40 41 42 45 48 49 60 63 66 67 68 69 72 75 76 77 78 79 81 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (05/06/2021 at 19:55:39) , Xyz18 (05/06/2021 at 23:09:31)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @baycaobayxa : trúng loto 43* 36* 63** thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 82* 43* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 39* 93* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 60* 06* 63** thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 36* 21** thưởng 15000 xu.
  @Zilz : trúng loto 63** 36* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 06* 45* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @giacatde : trúng loto 55* 91* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 07* 45* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 55* 21** thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 89* 63** thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 45* 14* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 52* 45* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 45* 60* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @9roger : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 36* 63** 43* thưởng 24000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 52* 69* thưởng 20000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 39* 93* thưởng 20000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 52* 14* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 33* 88* thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 91* 21** thưởng 18000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 63** 36* thưởng 18000 xu.
  @happyday : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 99** thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 82* 21** thưởng 18000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 33* 88* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @miule : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 88* 52* thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 88* 33* thưởng 18000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 21** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 21** thưởng 24000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 21** thưởng 40000 xu.
  @tengteng : trúng loto 63** thưởng 40000 xu.
  @kemngot : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 82* thưởng 20000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 99** thưởng 24000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 36* thưởng 20000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 60* thưởng 20000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 36* 63** thưởng 36000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 55* 21** thưởng 75000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.
   
 10. NICK- 01/06 - - 02/06 - - 03/06 - - 04/06 - - 05/06 - - 06/06 -
  anhnumberone05* 36*32*96*60*38*36*
  OK6868............77*40*64*63* 55*55* 21**
  phocuvangem............76*02*16**44**69*
  anhQuanday............21*15*02*77* 11*33*
  ditimbachthu........................98*21*82* 33*21**
  tamhoncuada........................21* 02*68* 60*04*21**
  tengteng........................63*73*55* 65*63**
  kemngot........................63*54*33*89*
  vietkieudanhlo........................82*25*12**69*
  cutibatlo........................98*73*04* 60*91*
  chungcumini........................65*98*89** 63*82*
  thuhuyengirl........................63*41**45*99**
  Uyennhi2019........................15*22*07*36*
  cucaitron........................98*54*60*60*
  adayroihihi........................96*41** 24*45*45*
  mualanh2020........................15*68*64*36* 63**
  hyvongwin........................50**20* 16**77* 64*91*
  ansongaymai....................................25*33*39*
  miule....................................54*33*91*
  tinhtuoisang....................................20* 21*64*88* 52*
  xosoxmien....................................24* 42*12**55*
  AffCup....................................71*41*88* 33*
  danlode2k2....................................64*77* 02*43*
  vaobothoi....................................54*04*06*
  chaonammoi....................................64*92* 89**07*
  quochuy92....................................24* 42*02*69*
  qtv272....................................60*64*91*
  Ronaldo7....................................17*60*33* 88*
  Mualarung2016....................................64* 60*37*48*
  toilatoi7x....................................22* 25*55*21**
  Covid19................................................12**36* 63** 43*
  chidanh1con................................................12**52* 69*
  DINHMINHSON................................................13*39* 93*
  tuankhang1980................................................44**52* 14*
  quoctrong89................................................33*33* 88*
  lanh5doC................................................02* 55*45*
  consokydieu................................................04*14*
  thichchotso................................................64*69*
  chuoi................................................38* 11*43*
  minhquang2016................................................82*82*
  toanbatbai................................................55*88*
  tinhyeucuatoi................................................41*52*
  chutichhoidong................................................65*91* 21**
  binhminhsaomai................................................38*14*
  khongcohoiket................................................11*52*
  bacang................................................60*39*
  remix................................................55*52*
  anquanhnam................................................38*14*
  vivungonsong................................................65*91*
  alololo................................................02* 33*36*
  timlo2nhay................................................89** 45*63** 36*
  happyday................................................63* 36* 55*91*
  emtapdanhlo................................................65*99**
  phuquoc................................................12**89*
  giangmobile................................................04*82* 21**
  langthangtimso................................................12** 02*33* 88*
  giacatgia................................................77*55*
  baycaobayxa............................................................43* 36* 63**
  danhlolayvo............................................................82* 43*
  TLong888............................................................39* 93*
  TTPL7986............................................................60* 06* 63**
  DAIPHAT88............................................................36* 21**
  Zilz............................................................63** 36*
  chosau18h............................................................43*
  XS360............................................................52*
  mo3cang............................................................06* 45*
  quocanhht............................................................91*
  traucon............................................................14*
  giacatde............................................................55* 91*
  zozozo............................................................91*
  ptsmr............................................................55*
  minhlonghn............................................................36*
  vtvcab............................................................36*
  bachthu3nhay............................................................43*
  antamwin............................................................99**
  vhg123............................................................69*
  danvietanhhung............................................................52*
  vungtroisohoc............................................................07* 45*
  Canh1102............................................................89*
  numoneyee............................................................43*
  CatLinhHD............................................................91*
  huyenhuyen............................................................36*
  hongtutoan............................................................63**
  Nguyenkeng............................................................33*
  bietphailamsaoday............................................................89*
  DuyManh92............................................................69*
  lamlaitudau2020............................................................55* 21**
  yeusohoc............................................................69*
  sangtruatoi............................................................55*
  vuanh886............................................................55*
  kyniemxua............................................................21**
  Cauamhanoi............................................................89* 63**
  khongcogihet............................................................45* 14*
  ViettelDaily............................................................99**
  hoahuong............................................................52* 45*
  dongkhanh1994............................................................14*
  mtq............................................................21**
  MRNam86............................................................60* 06*
  nonanoni............................................................99**
  girlcity............................................................60* 06*
  muahe2019............................................................06*
  tuandjgj............................................................21**
  cuocchienso............................................................45* 60*
  giahuy912............................................................91*
  ngandoan............................................................99**
  songque38............................................................69*
  DamVinhHung............................................................52*
  9roger............................................................99**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @shopeone : Chốt 16 số có 63 thưởng 6250 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 16 số có 63 thưởng 6250 xu.
  @hoahuong : Chốt 14 số có 63 thưởng 7142 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @9roger : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 15 số có 63 thưởng 6666 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.
  @vinamilk : Chốt 12 số có 63 thưởng 8333 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 19 số có 63 thưởng 5263 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 14 số có 63 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/06 - - 06/06 -
  tuankhang198027 31 32 63 65 71 72 74 75 77 81 83 84 87 92 93 95 9749 52 54 56 57 58 61 63 65 66 67 70 72 74 75 76 81 83 84 85
  shopeone.................38 39 43 45 47 03 48 52 54 56 57 58 61 63 02 65
  qtv272.................53 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 76 80 81 82 83 84
  giaosuxoay.................32 34 36 04 39 40 43 50 52 57 61 63 03 66 67 68
  hoahuong.................14 49 52 54 59 60 61 62 12 63 64 65 66 67
  mo3cang.................43 45 50 51 52 54 59 60 61 63 68 69 81 86 87 88 89 90 95 96
  binbinhn.................53 54 58 62 63 67 71 72 73 76 80 81 83 85 90 93 94 99
  co3bich.................36 37 40 41 42 45 46 48 51 54 57 60 63 64 66 68 69 72 73 75
  HUYEN6879.................24 27 30 07 33 34 36 38 42 43 47 06 48 52 54 56 57 58 60 63
  timlo2nhay.................12 16 18 21 25 26 27 28 30 34 62 63 64 67 70 72 76 80 81 82
  9roger.................10 13 17 18 26 29 35 36 59 63 68 70 71 78 80 90 96 98
  Covid19.................08 28 33 35 36 37 42 45 06 46 48 53 55 57 58 62 63 03 66 67
  DAIPHAT88.................54 61 63 70 72 74 78 79 81 83 87 88 89 97 98
  thuyanh29.................37 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
  vinamilk.................51 52 54 57 58 03 61 63 66 67 72 75
  bacang.................68 86 46 64 13 31 23 32 33 88 34 43 36 63 37 73 38 83 39 93
  cuunon.................46 48 50 54 55 58 59 60 63 64 68 70 72 73 74 77 78 80 81 82
  danvietanhhung.................04 06 09 13 16 18 24 31 33 34 36 39 40 42 43 61 63 66 68 79
  danhlolayvo.................46 47 48 49 54 55 59 63 64 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  hatay88.................11 12 15 18 20 21 27 30 36 38 45 47 48 51 54 56 57 58 60 63
  quochuy92.................57 59 61 62 63 64 65 67 69 71 72 74 77 79 81 82 83 84 87 89
  toanbatbai.................11 33 34 35 36 37 39 42 09 43 51 52 53 57 61 62 63 07 70
  thichchotso.................49 53 56 59 62 63 64 65 67 68 69 72 73 76 82 83 86 90 91 92
  vuanh886.................43 45 46 47 48 60 61 63 65 66 67 68 70 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (27/06/2021 at 07:51:51) , 9roger (06/06/2021 at 21:50:49)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này