PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 06/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi Admin, 01/06/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/06/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Quangna1991 : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @leanhquy1104nb : trúng loto 27* 28* thưởng 10000 xu.
  @longtu_0369 : trúng loto 51* 32** thưởng 9000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @saokim : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @dapchet : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @NoNoThangqh : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @nganthinh : trúng loto 48** thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @Tamtramtrieu8 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @VIP1996 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thantai9999 : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @truongthanhnguyen : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 32** thưởng 12000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @tommypham : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @mctq04 : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @ansony : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @thanhduyart : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Moscow : trúng loto 27* thưởng 9000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 70* thưởng 15000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 27* thưởng 15000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 27* thưởng 15000 xu.
  @Linngtrapp7 : trúng loto 16* 69* thưởng 18000 xu.
  @Huydinh371987 : trúng loto 78* thưởng 15000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 17* 51* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mrtran0485 : trúng loto 58* thưởng 15000 xu.


  NICK- 06/06 - - 07/06 - - 08/06 - - 09/06 - - 10/06 -
  mrtran048511*40*61*84*58*
  Moscow........................73**98*27*
  hoclamgiau........................76* 67*38**70*
  Hoiyeulo........................58*29*27*
  xitvansuthd34........................46*25* 35*27*
  Linngtrapp7........................81** 17*92*16* 69*
  Huydinh371987........................17*84*78*
  anh2_quanho........................58* 85*15*17* 51*
  thantai9999....................................18*94*
  Thuminh....................................93*94*
  NgocNgoc....................................44*00*
  truongthanhnguyen....................................09*94*
  GioCuonMayTan....................................25*32**
  Thaibinh56....................................42*42*
  tommypham....................................50*53*
  mctq04....................................18*48**
  ansony....................................50*47*
  thanhduyart....................................09*94*
  Quangna1991................................................94*
  leanhquy1104nb................................................27* 28*
  longtu_0369................................................51* 32**
  chieuluontimmai................................................69*
  Joker................................................53*
  saokim................................................42*
  dapchet................................................94*
  PhiHai................................................27*
  NoNoThangqh................................................28*
  nganthinh................................................48**
  TLong888................................................53*
  SONGTHU................................................58*
  Tamtramtrieu8................................................94*
  VIP1996................................................16*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Thaibinh56 : Chốt 9 số có 69 thưởng 11111 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 69 thưởng 5263 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bacang : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @chieuluontimmai : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @lhha : Chốt 20 số có 69 thưởng 15000 xu.
  @anh2_quanho : Chốt 20 số có 69 thưởng 15000 xu.


  NICK- 08/06 - - 09/06 - - 10/06 -
  lhha73 78 71 76 37 87 17 67 12 21 28 82 32 23 19 91 54 45 59 9519 91 69 96 89 98 29 92 09 90 59 95 54 45 12 21 26 62 17 7119 91 69 96 90 09 54 45 40 04 46 64 21 12 26 62 23 32 37 06
  anh2_quanho03 30 08 80 35 53 58 85 33 88 38 83 44 99 28 82 78 87 23 3201 10 06 60 15 51 56 65 33 88 38 83 24 42 29 92 47 74 79 9701 10 06 60 15 51 56 65 14 41 19 91 46 64 69 96 12 21 17 71
  bacang.................47 74 56 65 29 92 05 50 03 30 79 97 08 80 58 85 53 35 15 5105 50 14 41 23 32 69 96 78 87 51 52 53 54 55 56 57 58 59 85
  chieuluontimmai.................12 13 14 15 17 18 19 62 63 64 65 67 68 22 32 42 52 62 72 9210 13 14 15 18 19 60 06 63 64 65 68 69 03 04 06 40 72 27 22
  Hoiyeulo.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Thaibinh56..................................66 56 65 06 60 16 61 96 69
  hoclamgiau..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  nhat_chi_mai..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 96
  Thuminh..................................14 41 19 91 46 64 69 96 01 10 15 51 06 60 56 65 16 61 11 66
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Anh0165 (14/06/2017 at 21:02:31) , thantai368 (11/06/2017 at 22:57:53) , meomisa17 (14/06/2017 at 21:55:51) , bian_sohoc (11/06/2017 at 22:41:46) , Insert (14/06/2017 at 07:30:08) , PrtScn (12/06/2017 at 06:36:45) , anh2_quanho (11/06/2017 at 20:47:41) , End_101 (12/06/2017 at 06:16:28)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/06/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lelinh : trúng loto 85** thưởng 20000 xu.
  @tuyenhamit : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 85** thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 16** 61** thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @duc_ha : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @A_777 : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 53** thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Nucuoitoanang : trúng loto 78* 87* thưởng 6000 xu.
  @BACGIANGCITY1 : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @ankhang : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @longtu_0369 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 15* 27* thưởng 12000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 16** thưởng 20000 xu.
  @leanhquy1104nb : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 57* thưởng 10000 xu.
  @Tamtramtrieu8 : trúng loto 35*** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 87* thưởng 9000 xu.
  @truongthanhnguyen : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 78* thưởng 9000 xu.
  @thanhduyart : trúng loto 57* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoclamgiau : trúng loto 15* 51* thưởng 40000 xu.
  @Moscow : trúng loto 85** thưởng 24000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 49* thưởng 12000 xu.


  NICK- 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 -
  hoclamgiau76* 67*38**70*15* 51*
  Moscow73**98*27*85**
  Hoiyeulo58*29*27*04*
  xitvansuthd3446*25* 35*27*49*
  Thuminh............93*94*87*
  truongthanhnguyen............09*94*38*
  GioCuonMayTan............25*32**78*
  thanhduyart............09*94*57*
  longtu_0369........................51* 32**04*
  chieuluontimmai........................69*38*
  PhiHai........................27*15* 27*
  Quangna1991........................94*16**
  leanhquy1104nb........................27* 28*27*
  SONGTHU........................58*57*
  Tamtramtrieu8........................94*35***
  lelinh....................................85**
  tuyenhamit....................................15*
  timthuyenvebo....................................49*
  Baminhbeo....................................38*
  vuichoicothuongbg....................................85**
  Water77....................................38*
  Kazikusuns2....................................38*
  Tuyenquang22a....................................15*
  Sat_Thu_De....................................16** 61**
  bacang....................................27*
  HOANG YEN....................................20*
  duc_ha....................................38*
  A_777....................................85**
  bian_sohoc....................................20*
  hoangminh2410....................................53**
  thantai368....................................92*
  Chacthang....................................04*
  Nucuoitoanang....................................78* 87*
  BACGIANGCITY1....................................49*
  ankhang....................................85**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bian_sohoc : Chốt 4 số có 21 thưởng 25000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : Chốt 16 số có 21 thưởng 6250 xu.
  @Nucuoitoanang : Chốt 8 số có 21 thưởng 12500 xu.
  @GioCuonMayTan : Chốt 6 số có 21 thưởng 16666 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 21 thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 10 số có 21 thưởng 10000 xu.
  @vuichoicothuongbg : Chốt 10 số có 21 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @anh2_quanho : Chốt 20 số có 21 thưởng 20000 xu.
  @lhha : Chốt 20 số có 21 thưởng 20000 xu.


  NICK- 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 -
  anh2_quanho03 30 08 80 35 53 58 85 33 88 38 83 44 99 28 82 78 87 23 3201 10 06 60 15 51 56 65 33 88 38 83 24 42 29 92 47 74 79 9701 10 06 60 15 51 56 65 14 41 19 91 46 64 69 96 12 21 17 7101 11 21 31 41 51 61 71 81 91 50 52 53 54 55 56 57 58 59 44
  lhha73 78 71 76 37 87 17 67 12 21 28 82 32 23 19 91 54 45 59 9519 91 69 96 89 98 29 92 09 90 59 95 54 45 12 21 26 62 17 7119 91 69 96 90 09 54 45 40 04 46 64 21 12 26 62 23 32 37 0645 54 90 09 04 40 12 21 26 28 17 71 13 31 18 81 15 51 56 82
  bian_sohoc...................................................12 21 17 71
  Nam_Dai_Duong...................................................26 62 21 12 17 71 34 43 89 98 39 93 48 84 18 81
  Nucuoitoanang...................................................97 79 86 68 12 21 15 51
  GioCuonMayTan...................................................13 17 12 21 31 71
  hoangminh2410...................................................12 21 17 71 26 62 67 76 56 65
  HOANG YEN...................................................12 21 17 71 26 62 67 76 36 63
  vuichoicothuongbg...................................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (11/06/2017 at 18:49:06) , Anh0165 (14/06/2017 at 21:02:38) , thantai368 (11/06/2017 at 22:58:08) , meomisa17 (14/06/2017 at 21:56:20) , bian_sohoc (11/06/2017 at 22:42:22) , Insert (14/06/2017 at 07:30:18) , PrtScn (12/06/2017 at 06:36:50) , anh2_quanho (11/06/2017 at 20:47:22) , End_101 (12/06/2017 at 06:16:37)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/06/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tonyngo : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @Haibui85 : trúng loto 83* 55* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 62* 87* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @ManhCau3TL : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23** thưởng 6000 xu.
  @hehehe : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @saokim : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @SUSU : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ELChapoGuzman : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @nganthinh : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @bigwin99 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @Huydinh371987 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @Cat_va_gio : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @dapchet : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 23** 32** thưởng 12000 xu.
  @ansony : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Pony : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @vao3ra7 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @Nguyenhung235 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @thangdienvn : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @Haitpb : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @Tuan81 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 75* 55* thưởng 12000 xu.
  @A_777 : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @duc_ha : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @BACGIANGCITY1 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @longtu_0369 : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 45** thưởng 30000 xu.
  @Tamtramtrieu8 : trúng loto 41* 82* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @truongthanhnguyen : trúng loto 01* thưởng 12000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 87* 48* thưởng 24000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Moscow : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 45** thưởng 50000 xu.


  NICK- 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 - - 12/06 -
  Moscow73**98*27*85**89*
  xitvansuthd3446*25* 35*27*49*45**
  truongthanhnguyen............09*94*38*01*
  GioCuonMayTan............25*32**78*87* 48*
  Thuminh............93*94*87*84*
  longtu_0369........................51* 32**04*73*
  PhiHai........................27*15* 27*82*
  Quangna1991........................94*16**45**
  Tamtramtrieu8........................94*35***41* 82*
  Water77....................................38*55*
  vuichoicothuongbg....................................85**91*
  Kazikusuns2....................................38*31*
  Sat_Thu_De....................................16** 61**75* 55*
  A_777....................................85**87*
  bian_sohoc....................................20*41*
  duc_ha....................................38*87*
  hoangminh2410....................................53**83*
  Chacthang....................................04*31*
  BACGIANGCITY1....................................49*52*
  tonyngo................................................55*
  Haibui85................................................83* 55*
  nhat_chi_mai................................................45**
  TIMLUCBINH123................................................62* 87*
  NgocNgoc................................................55*
  thanhthanh................................................87*
  ManhCau3TL................................................76*
  denbacdotinh................................................23**
  hehehe................................................87*
  Npt................................................86*
  saokim................................................75*
  Galaxy................................................48*
  SUSU................................................86*
  ELChapoGuzman................................................55*
  nganthinh................................................91*
  bigwin99................................................87*
  lodelk................................................76*
  Huydinh371987................................................01*
  BaoChau................................................55*
  anh2_quanho................................................75*
  Cat_va_gio................................................87*
  dapchet................................................01*
  TLong888................................................01*
  Toanthang689................................................23** 32**
  ansony................................................89*
  Pony................................................82*
  vao3ra7................................................86*
  Nguyenhung235................................................87*
  thangdienvn................................................45**
  Haitpb................................................55*
  thatbai01................................................21*
  Tuan81................................................41*
  chinhhongvan................................................46*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bacang : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @Cat_va_gio : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @haobich : Chốt 5 số có 55 thưởng 20000 xu.
  @tranngocthang1111 : Chốt 9 số có 55 thưởng 11111 xu.
  @Thuytrang : Chốt 16 số có 55 thưởng 6250 xu.
  @Tuan81 : Chốt 10 số có 55 thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @Water77 : Chốt 10 số có 55 thưởng 10000 xu.
  @Joker : Chốt 18 số có 55 thưởng 5555 xu.
  @SUSU : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @GioCuonMayTan : Chốt 10 số có 55 thưởng 20000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 55 thưởng 20000 xu.


  NICK- 11/06 - - 12/06 -
  GioCuonMayTan13 17 12 21 31 7100 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  hoangminh241012 21 17 71 26 62 67 76 56 6502 20 25 52 07 70 57 75 00 55
  bacang.................05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Cat_va_gio.................00 05 50 55 19 91 46 64 37 73 28 82 78 87 69 96 14 41 36 63
  haobich.................28 82 55 85 58
  tranngocthang1111.................11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Thuytrang.................14 22 55 46 07 29 41 56 76 95 05 72 18 36 91 71
  Tuan81.................35 39 48 19 55 46 86 37 54 45
  Dodonguyen.................29 30 32 33 37 38 41 42 46 47 49 50 51 55 56 60 61 64 65 67
  Water77.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Joker.................17 71 80 08 28 22 56 50 53 70 76 73 90 96 93 86 07 55
  SUSU.................00 55 19 91 28 82 37 73 46 64 08 80 71 17 62 26 53 35 44 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Anh0165 (14/06/2017 at 21:02:46) , thantai368 (12/06/2017 at 21:17:21) , Galaxy (12/06/2017 at 18:59:56) , bian_sohoc (14/06/2017 at 22:47:35) , Insert (14/06/2017 at 07:30:28) , PrtScn (13/06/2017 at 07:47:35)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/06/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoclamgiau : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 65** thưởng 6000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @Locmaimai : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 02** 65** thưởng 12000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 65** thưởng 6000 xu.
  @Lode7447 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Hoainam171 : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @leanhquy1104nb : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Linngtrapp7 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @tommypham : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 36* 81* thưởng 6000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @CaNamLocPhat : trúng loto 94* 55* thưởng 6000 xu.
  @88888888 : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @lllTrungdunglll9999 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Nguyentrang : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Haibui85 : trúng loto 37** thưởng 40000 xu.
  @vao3ra7 : trúng loto 38* 83* thưởng 20000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @hehehe : trúng loto 34* 36* thưởng 12000 xu.
  @ELChapoGuzman : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @Huydinh371987 : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @tonyngo : trúng loto 37** 38* thưởng 18000 xu.
  @Nguyenhung235 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @Tuan81 : trúng loto 81* 54* thưởng 12000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 02** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 23* thưởng 9000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @longtu_0369 : trúng loto 57** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @xitvansuthd34 : trúng loto 81* 54* thưởng 36000 xu.


  NICK- 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 - - 12/06 - - 13/06 -
  xitvansuthd3446*25* 35*27*49*45**81* 54*
  Thuminh............93*94*87*84*36*
  longtu_0369........................51* 32**04*73*57**
  Water77....................................38*55*33*
  Kazikusuns2....................................38*31*54*
  Sat_Thu_De....................................16** 61**75* 55*23*
  Chacthang....................................04*31*39*
  Haibui85................................................83* 55*37**
  vao3ra7................................................86*38* 83*
  TIMLUCBINH123................................................62* 87*50*
  thanhthanh................................................87*38*
  denbacdotinh................................................23**23*
  hehehe................................................87*34* 36*
  ELChapoGuzman................................................55*54*
  lodelk................................................76*34*
  Huydinh371987................................................01*42*
  tonyngo................................................55*37** 38*
  Nguyenhung235................................................87*06*
  Tuan81................................................41*81* 54*
  thatbai01................................................21*02**
  hoclamgiau............................................................50*
  mrtran0485............................................................23*
  Baminhbeo............................................................33*
  Hoiyeulo............................................................83*
  chieuluontimmai............................................................65**
  Senon2017............................................................36*
  Thaibinh56............................................................42*
  Locmaimai............................................................55*
  Hoalong68dedan............................................................02** 65**
  Bin686............................................................65**
  Lode7447............................................................39*
  Hoainam171............................................................02**
  leanhquy1104nb............................................................34*
  Linngtrapp7............................................................06*
  tommypham............................................................50*
  longhoang1970............................................................50*
  Mualarung2016............................................................36* 81*
  1tuankiem10cuthoi............................................................39*
  CaNamLocPhat............................................................94* 55*
  88888888............................................................02**
  lllTrungdunglll9999............................................................34*
  Nguyentrang............................................................87*
  Ngoctuan86............................................................42*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @nhat_chi_mai : Chốt 19 số có 61 thưởng 5263 xu.
  @ELChapoGuzman : Chốt 11 số có 61 thưởng 9090 xu.
  @longtu_0369 : Chốt 12 số có 61 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Tuan81 : Chốt 16 số có 61 thưởng 12500 xu.


  NICK- 12/06 - - 13/06 -
  Tuan8135 39 48 19 55 46 86 37 54 4507 08 09 81 87 41 91 49 61 27 21 67 89 98 43 39
  nhat_chi_mai.................60 06 61 16 62 26 63 36 64 46 65 56 66 67 76 68 86 69 96
  ELChapoGuzman.................07 17 27 37 32 42 72 71 16 61 27
  longtu_0369.................57 17 95 28 20 72 78 81 23 61 18 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Anh0165 (14/06/2017 at 21:02:58) , ELChapoGuzman (29/06/2017 at 22:07:39) , thantai368 (14/06/2017 at 14:37:37) , bian_sohoc (14/06/2017 at 22:47:41) , Insert (14/06/2017 at 07:30:36) , PrtScn (22/06/2017 at 05:41:02) , Locmaimai (14/06/2017 at 06:11:55)
 5. tonyngo

  tonyngo

  Đ.Ký:
  14/05/2017
  Bài viết:
  816
  Được thích:
  7,654
  Xu:
  18,099,976
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  01222099365
  Minh co 38-81 nua ma ban
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Anh0165 (14/06/2017 at 21:02:53) , ELChapoGuzman (29/06/2017 at 22:07:37) , thantai368 (14/06/2017 at 14:37:47) , PrtScn (22/06/2017 at 05:41:04)
 6. tonyngo

  tonyngo

  Đ.Ký:
  14/05/2017
  Bài viết:
  816
  Được thích:
  7,654
  Xu:
  18,099,976
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  01222099365
  39-81
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Anh0165 (14/06/2017 at 21:03:02) , ELChapoGuzman (29/06/2017 at 22:07:45) , thantai368 (14/06/2017 at 14:37:49)
 7. leanhquy1104nb

  leanhquy1104nb

  Đ.Ký:
  13/09/2016
  Bài viết:
  322
  Được thích:
  1,927
  Xu:
  250,700
  Giới tính:
  Nam
  Lại yêu thương
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Anh0165 (14/06/2017 at 21:03:06) , ELChapoGuzman (29/06/2017 at 22:06:35) , thantai368 (14/06/2017 at 14:37:52)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/06/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bigwin99 : trúng loto 10* 99* 56* thưởng 9000 xu.
  @duc_ha : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 15* 06** 94* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 01* 10* thưởng 10000 xu.
  @cuaphattubi : trúng loto 01* 10* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @truongthanhnguyen : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @ManhCau3TL : trúng loto 48* 58* thưởng 6000 xu.
  @SUSU : trúng loto 66* 99* thưởng 6000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @xeko : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @lhha : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hocsoicauss : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Tamtramtrieu8 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @IMRE_OK : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @bindx : trúng loto 56* 99* thưởng 6000 xu.
  @HoaTuan : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Thuytrang : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoclamgiau : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @leanhquy1104nb : trúng loto 27* 29* thưởng 12000 xu.
  @tommypham : trúng loto 09* 87* thưởng 12000 xu.
  @Linngtrapp7 : trúng loto 06** thưởng 12000 xu.
  @Lode7447 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 15* 58* thưởng 18000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 32* 48* thưởng 18000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @hehehe : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @Huydinh371987 : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @vao3ra7 : trúng loto 58* thưởng 15000 xu.
  @thatbai01 : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 66* 99* thưởng 24000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 27* thưởng 12000 xu.
  @Kazikusuns2 : trúng loto 48* 10* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @longtu_0369 : trúng loto 75* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @xitvansuthd34 : trúng loto 70* thưởng 21000 xu.


  NICK- 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 - - 12/06 - - 13/06 - - 14/06 -
  xitvansuthd3446*25* 35*27*49*45**81* 54*70*
  longtu_0369........................51* 32**04*73*57**75*
  Water77....................................38*55*33*66* 99*
  Sat_Thu_De....................................16** 61**75* 55*23*27*
  Kazikusuns2....................................38*31*54*48* 10*
  TIMLUCBINH123................................................62* 87*50*15* 58*
  thanhthanh................................................87*38*32* 48*
  denbacdotinh................................................23**23*25*
  hehehe................................................87*34* 36*15*
  lodelk................................................76*34*82*
  Huydinh371987................................................01*42*25*
  vao3ra7................................................86*38* 83*58*
  thatbai01................................................21*02**82*
  hoclamgiau............................................................50*75*
  Thaibinh56............................................................42*21*
  Hoalong68dedan............................................................02** 65**99*
  Bin686............................................................65**89*
  leanhquy1104nb............................................................34*27* 29*
  tommypham............................................................50*09* 87*
  Linngtrapp7............................................................06*06**
  Lode7447............................................................39*48*
  bigwin99........................................................................10* 99* 56*
  duc_ha........................................................................15*
  TLong888........................................................................15* 06** 94*
  mrpts........................................................................01* 10*
  cuaphattubi........................................................................01* 10*
  nhat_chi_mai........................................................................70*
  GioCuonMayTan........................................................................99*
  truongthanhnguyen........................................................................09*
  vuichoicothuongbg........................................................................09*
  Npt........................................................................41*
  ManhCau3TL........................................................................48* 58*
  SUSU........................................................................66* 99*
  Quangna1991........................................................................56*
  Tuyenquang22a........................................................................75*
  xeko........................................................................58*
  bian_sohoc........................................................................58*
  Toanthang689........................................................................58*
  lhha........................................................................29*
  hocsoicauss........................................................................87*
  Tamtramtrieu8........................................................................48*
  Joker........................................................................01*
  Hoangthanh........................................................................39*
  IMRE_OK........................................................................25*
  bindx........................................................................56* 99*
  HoaTuan........................................................................87*
  Thuytrang........................................................................41*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @SUSU : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 12 số có 09 thưởng 8333 xu.
  @NguyenHoa : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @Hoainam171 : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @Anh0165 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @Tuyenquang22a : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.


  NICK- 14/06 -
  SUSU01 10 92 29 38 83 47 74 56 65 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  Mualarung201609 90 47 74 97 23 32 82 28 03 54 45
  NguyenHoa95 90 58 85 08 80 09 90 89 98
  Hoainam17124 42 79 97 88 89 98 48 84 03 08 58 85 09 90 04 40 95 59
  Anh016500 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Tuyenquang22a00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90 38
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Anh0165 (14/06/2017 at 21:03:30) , Mualarung2016 (14/06/2017 at 19:59:04) , thantai368 (14/06/2017 at 19:57:23) , meomisa17 (14/06/2017 at 21:57:14) , bian_sohoc (14/06/2017 at 22:47:58) , PrtScn (22/06/2017 at 05:41:22)
  1. Mualarung2016
   thanks you .............^^!
    
   Mualarung2016, 14/06/2017
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Anh0165 (15/06/2017 at 22:39:29)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/06/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Moscow : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Senon2017 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @Locmaimai : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @dapchet : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @casino1594 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @k28 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @tonyngo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Tuan81 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 79* 96* thưởng 6000 xu.
  @Nguyentrang : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @VIP1996 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @ScrLk_101 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @thengoc : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @nguyenbo83 : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @End_101 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @SUSU : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @duc_ha : trúng loto 66* thưởng 10000 xu.
  @Joker : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @HoaTuan : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoclamgiau : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @leanhquy1104nb : trúng loto 64* 25*** thưởng 36000 xu.
  @tommypham : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @hehehe : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 84** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @longtu_0369 : trúng loto 83* thưởng 18000 xu.


  NICK- 10/06 - - 11/06 - - 12/06 - - 13/06 - - 14/06 - - 15/06 -
  longtu_036951* 32**04*73*57**75*83*
  Water77............38*55*33*66* 99*84**
  TIMLUCBINH123........................62* 87*50*15* 58*45*
  thanhthanh........................87*38*32* 48*12*
  hehehe........................87*34* 36*15*96*
  hoclamgiau....................................50*75*62*
  Thaibinh56....................................42*21*06*
  Hoalong68dedan....................................02** 65**99*79*
  leanhquy1104nb....................................34*27* 29*64* 25***
  tommypham....................................50*09* 87*71*
  vuichoicothuongbg................................................09*71*
  SUSU................................................66* 99*59*
  duc_ha................................................15*66*
  Joker................................................01*84**
  HoaTuan................................................87*96*
  Moscow............................................................85*
  Senon2017............................................................06*
  chieuluontimmai............................................................90*
  Thuminh............................................................45*
  bacang............................................................71*
  Chacthang............................................................95*
  HOANG YEN............................................................10*
  Locmaimai............................................................03*
  anh2_quanho............................................................79*
  dapchet............................................................66*
  galoto1234............................................................12*
  casino1594............................................................45*
  k28............................................................71*
  thantai368............................................................90*
  tonyngo............................................................64*
  Tuan81............................................................82*
  BAOTHANHTHIEN............................................................79* 96*
  Nguyentrang............................................................90*
  VIP1996............................................................15*
  ScrLk_101............................................................71*
  thengoc............................................................90*
  nguyenbo83............................................................84**
  End_101............................................................03*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lhha : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @End_101 : Chốt 18 số có 71 thưởng 5555 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @NguyenHoa : Chốt 10 số có 71 thưởng 20000 xu.
  @Anh0165 : Chốt 15 số có 71 thưởng 13333 xu.


  NICK- 14/06 - - 15/06 -
  NguyenHoa95 90 58 85 08 80 09 90 89 9840 04 13 31 17 71 90 44 46 64
  Anh016500 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7912 21 17 71 67 76 26 62 10 01 40 40 54 45 77
  lhha.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  End_101.................11 66 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  Hoalong68dedan.................79 97 08 80 38 83 37 73 35 53 47 74 45 54 48 84 18 81 17 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (16/06/2017 at 19:06:27) , Anh0165 (15/06/2017 at 22:39:16) , thantai368 (16/06/2017 at 21:40:04) , meomisa17 (17/06/2017 at 09:43:28) , PrtScn (22/06/2017 at 05:41:31)
 10. tonyngo

  tonyngo

  Đ.Ký:
  14/05/2017
  Bài viết:
  816
  Được thích:
  7,654
  Xu:
  18,099,976
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  01222099365
  Cua minh dau adim
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Anh0165 (15/06/2017 at 22:39:37) , thantai368 (16/06/2017 at 21:40:03) , meomisa17 (17/06/2017 at 09:43:39)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec