PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @khongsothua : trúng loto 04* 40* 76* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 82* 04* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 06* 60* 60* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 40* 60* 06* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 41* 14* 37* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 33* 11* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 10* 11* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 80* 41* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 04* 40* 33* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 76* 33* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 06* 60* 76* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 45* 04* thưởng 10000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 04* 40* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 45* 22* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 79* 22* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 60* 83* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 22* 63* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 98* 76* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 33* 63* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 83* 82* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @thichthix : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 41* 45* thưởng 20000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 80* 14* thưởng 20000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 40* 04* thưởng 12000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 37* 45* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 67** thưởng 20000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TM201210 : trúng loto 60* 06* thưởng 18000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 14* 79* thưởng 18000 xu.
  @consovang : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Hoanglam2006 : trúng loto 76* 76* 63* thưởng 36000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 63* 41* 14* thưởng 36000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 71* 60* thưởng 24000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 82* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vhg123 : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.


  NICK- 16/05 - - 17/05 - - 18/05 - - 19/05 - - 20/05 -
  vhg12328*26** 36*05*12*37*
  Hoanglam2006............91**47*40* 70*76* 76* 63*
  vtvcab............73*05*40* 04*63* 41* 14*
  thuhuyengirl............10*88*59* 12*71* 60*
  minhquang2016............88*86* 88*80* 86*82*
  TM201210........................68* 98* 89*19*60* 06*
  lethuylinh........................97*40*71*
  antamwin........................68* 86*99*60*
  tinhyeucuatoi........................68* 98*59* 12*14* 79*
  consovang........................39*46*37*
  motobike........................67*86*71*
  mualanh2020........................39*59*83*
  QuocLinh88........................97*86*79*
  vivungonsong........................88* 33* 63*59*98*
  dieuanh96........................86*40*41*
  hung83........................20**36*22*
  kyniemxua....................................46* 59*41* 45*
  thuyanh29....................................80*80* 14*
  hongtutoan....................................80*71*
  thienduong01....................................71*40* 04*
  Vumay9999....................................08* 80* 99*37* 45*
  bachthu3nhay....................................92*80*
  AnBao....................................99*83*
  minhlonghn....................................31*83*
  cuunon....................................36*22*
  KINGTON....................................12* 99*83*
  danhlolayvo....................................92*04*
  danhnhothoi....................................71*33*
  binbinhn....................................40*60*
  happyday....................................36*76*
  remix....................................99*22*
  hoahuong....................................46* 40*37*
  vietkieudanhlo....................................59*80*
  kocannoinhieu....................................40*79*
  visaolaithe....................................65* 46*37*
  traucon....................................04*14*
  kiep_lo_de....................................31*63*
  sangtruatoi....................................71*67**
  Nguyenkeng....................................99* 70*71*
  chinh1689482997....................................87*37*
  khongcogihet....................................46*83*
  Dodonguyen....................................01*60*
  khongsothua................................................04* 40* 76*
  HaiNam92................................................82* 04*
  chilaconso................................................06* 60* 60*
  anhQuanday................................................40* 60* 06*
  saptrungtoroi................................................41* 14* 37*
  Uyennhi2019................................................33* 11*
  chidanh1con................................................10* 11*
  tuandjgj................................................80* 41*
  tinhtuoisang................................................04* 40* 33*
  vungtroisohoc................................................76* 33*
  WIN2020................................................06* 60* 76*
  timlo2nhay................................................45* 04*
  HON_CUA_DA................................................04* 40*
  giahuy912................................................22*
  Mualarung2016................................................33*
  tamhoncuada................................................06*
  adayroihihi................................................45* 22*
  CatLinhHD................................................14*
  Cauamhanoi................................................79* 22*
  buihung88................................................63*
  nguyenyenlinh................................................04* 40*
  cutibatlo................................................60* 83*
  haiyen1295................................................98*
  caligo................................................33*
  danvietanhhung................................................80*
  chutheanh................................................37*
  luonluontop1................................................22* 63*
  vuanh886................................................40* 04*
  chuoi................................................37*
  lodelk................................................81*
  mo3cang................................................37*
  girlcity................................................41* 14*
  chosau18h................................................33*
  numoneyee................................................33*
  qtv272................................................40* 04*
  DamVinhHung................................................41*
  cuocchienso................................................33*
  vinamilk................................................98* 76*
  MRNam86................................................79*
  phocuvangem................................................67**
  alololo................................................71*
  hatay88................................................14*
  minhdiep................................................40* 04*
  bababyby................................................71*
  quocanhht................................................67**
  thichchotso................................................98*
  toilatoi7x................................................33* 63*
  anhnumberone................................................98*
  yeusohoc................................................60*
  mtq................................................83*
  vuquy48................................................04* 40*
  lanh5doC................................................40*
  danv411................................................63*
  mrpts................................................26*
  Buivanquyet84................................................37*
  giacatgia................................................83* 82*
  anquanhnam................................................37*
  baoanhthu................................................83*
  khongcohoiket................................................06* 60*
  Covid19................................................40* 04*
  HUYEN6879................................................71*
  TLong888................................................83*
  chuasonlam666................................................37*
  thichthix................................................33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @buihung88 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 11 số có 67 thưởng 9090 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @AffCup : Chốt 16 số có 67 thưởng 12500 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : Chốt 19 số có 67 thưởng 10526 xu.
  @hongtutoan : Chốt 16 số có 67 thưởng 12500 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 16 số có 67 thưởng 12500 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.


  NICK- 19/05 - - 20/05 -
  AffCup34 66 32 67 30 68 28 69 26 70 25 72 2421 26 30 35 39 44 48 49 53 57 58 62 66 67 71 75
  loveyouloveyou02 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 66 68 69 70 72 73 8128 29 32 37 40 41 42 46 47 49 56 60 64 65 67 68 69 73 74 76
  numoneyee69 71 72 73 74 77 78 82 83 86 87 92 9619 21 23 30 51 53 60 67 71 73 74 76 78 79 80 83 87 91 97
  hongtutoan70 68 67 72 65 63 74 61 60 76 59 58 56 77 54 52 79 51 38 8120 65 67 68 70 75 77 78 80 85 87 88 90 95 97 98
  hyvongwin60 63 72 74 79 83 84 90 92 93 94 9725 28 41 42 43 46 49 60 61 64 67 69 70 73 76 78 79 82 85 87
  vivungonsong07 10 12 13 14 17 20 22 23 24 27 70 72 73 74 77 80 82 83 8439 41 42 45 48 49 50 54 57 60 63 66 67 69 72 75
  OK686872 71 70 73 69 68 74 67 66 75 65 64 76 63 62 77 6122 39 41 21 49 57 20 59 62 19 67 69 18 71 72 17 73 75 14 76
  buihung88.................27 28 36 37 38 42 46 47 48 52 56 57 58 62 66 67 68 72 76 77
  consovang.................66 67 69 70 71 72 73 74 76 77 79 90 91 92 93 94 96 97 99
  kiep_lo_de.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  kyniemxua.................33 46 47 27 52 53 26 54 56 24 57 62 17 63 64 16 66 67 12 72
  quochuy92.................61 65 66 67 68 69 70 74 75 76 84 85 86 89 92 93 94 95 96 98
  co3bich.................67 66 65 63 62 61 68 59 58 57 56 54 53 52 50
  vuanh886.................58 59 61 63 64 67 68 70 72 73 76 77 81 82 85 86 89 90 91 94
  kepbang.................61 62 25 63 64 22 65 66 21 67 68
  Chetvidep6789.................07 70 75 57 17 71 67 76 27 37 47 87 97 77 25 52 39 93 89 98
  vinamilk.................53 54 55 57 58 61 62 63 65 66 67 70 72 73 75 76 81 82 83 84
  bachthu3nhay.................53 54 57 58 59 62 63 67 68 69 72 73 77 78 81 82 83 86 87 88
  DuyManh92.................01 02 03 07 10 11 12 15 20 21 24 25 29 30 33 67 70 74 75 79
  vaobothoi.................47 48 49 51 52 53 56 57 58 60 61 62 65 66 67 70 71 74 75 76
  xosoxmien.................69 67 66 87 65 63 62 61 58 57 56 54 53 52 50 49 48 47 45 44
  XS360.................54 55 50 56 57 48 58 59 47 65 67 45 68 70 38 72 73 37 74 75
  chutichhoidong.................65 66 67 68 69 71 72 76 78 80 81 85 87 90 94 96 99
  MRNam86.................67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 88 94 97 03 06 12 15 21
  tinhtuoisang.................30 32 36 41 42 45 48 49 50 51 54 57 58 60 63 66 67 69 72 75
  binbinhn.................37 41 46 49 50 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 76 78
  yeusohoc.................48 49 28 51 53 27 54 57 23 58 59 21 61 63 19 67 68 18
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacmotrua : trúng loto 91* 29* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 04* 46* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 47* 74* 07* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 46* 47* 74* thưởng 9000 xu.
  @4rum : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 54* 84* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 04* 46* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* 00* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 34* 92* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 54* 37* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 07* 09* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Mualarung2016 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 92* 29* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 02** thưởng 20000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 92* 29* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 92* 29* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 65* 95* thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 95* 51* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 33* 89* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 33* 00* thưởng 12000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 49* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @remix : trúng loto 67* 95* thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 02** thưởng 18000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TM201210 : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 02** thưởng 24000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 02** thưởng 24000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 65* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.


  NICK- 17/05 - - 18/05 - - 19/05 - - 20/05 - - 21/05 -
  thuhuyengirl10*88*59* 12*71* 60*84*
  TM201210............68* 98* 89*19*60* 06*91*
  antamwin............68* 86*99*60*33*
  lethuylinh............97*40*71*84*
  tinhyeucuatoi............68* 98*59* 12*14* 79*04*
  motobike............67*86*71*54*
  QuocLinh88............97*86*79*02**
  vivungonsong............88* 33* 63*59*98*02**
  dieuanh96............86*40*41*65*
  bachthu3nhay........................92*80*46*
  binbinhn........................40*60*91*
  danhnhothoi........................71*33*95*
  minhlonghn........................31*83*09*
  hoahuong........................46* 40*37*89*
  KINGTON........................12* 99*83*51*
  cuunon........................36*22*29*
  danhlolayvo........................92*04*07*
  happyday........................36*76*74*
  remix........................99*22*67* 95*
  vietkieudanhlo........................59*80*02**
  sangtruatoi........................71*67**04*
  khongcogihet........................46*83*51*
  chinh1689482997........................87*37*51*
  Dodonguyen........................01*60*51*
  Mualarung2016....................................33*51*
  giahuy912....................................22*37*
  tamhoncuada....................................06*92* 29*
  CatLinhHD....................................14*34*
  nguyenyenlinh....................................04* 40*02**
  buihung88....................................63*37*
  anhQuanday....................................40* 60* 06*92* 29*
  haiyen1295....................................98*82*
  caligo....................................33*29*
  luonluontop1....................................22* 63*92* 29*
  vuanh886....................................40* 04*00*
  danvietanhhung....................................80*54*
  qtv272....................................40* 04*74*
  chuoi....................................37*34*
  tinhtuoisang....................................04* 40* 33*37*
  saptrungtoroi....................................41* 14* 37*04*
  phocuvangem....................................67**84*
  chosau18h....................................33*51*
  alololo....................................71*95*
  quocanhht....................................67**84*
  toilatoi7x....................................33* 63*33*
  Uyennhi2019....................................33* 11*37*
  WIN2020....................................06* 60* 76*34*
  vinamilk....................................98* 76*34*
  tuandjgj....................................80* 41*00*
  cuocchienso....................................33*67*
  thichchotso....................................98*65* 95*
  minhdiep....................................40* 04*34*
  danv411....................................63*95*
  mrpts....................................26*89*
  timlo2nhay....................................45* 04*46*
  Covid19....................................40* 04*95* 51*
  baoanhthu....................................83*33* 89*
  HUYEN6879....................................71*33* 00*
  Buivanquyet84....................................37*47*
  TLong888....................................83*89*
  chuasonlam666....................................37*49*
  giacmotrua................................................91* 29*
  chutichhoidong................................................04* 46*
  Ronaldo7................................................47* 74* 07*
  DonaldTrump45................................................46* 47* 74*
  4rum................................................95*
  langthangtimso................................................54*
  miule................................................54* 84*
  bacang................................................33*
  songque38................................................74* 47*
  babylove................................................37*
  ditimbachthu................................................84*
  Thuminh................................................47*
  EmLaTatCa................................................34*
  AffCup................................................04*
  lienquan2019................................................04* 46*
  toanbatbai................................................74*
  sohochaylam................................................65*
  kepbang................................................29*
  nonanoni................................................84*
  chot10trung1................................................51*
  giangmobile................................................34*
  hyvongwin................................................91* 00*
  lode2019................................................84*
  co3bich................................................54*
  Npt................................................29*
  hoisohoc................................................34*
  quochuy92................................................91*
  dacbiet99................................................46*
  locroitrungdau................................................02**
  selaylaitatca................................................34* 92*
  xosoxmien................................................04*
  Canh1102................................................33*
  binhminhsaomai................................................89*
  hoanghonxanh................................................92* 29*
  giaosuxoay................................................67*
  TTPL7986................................................74*
  hoaihd85................................................37*
  DINHMINHSON................................................23*
  CSGT01................................................33*
  Hoalanrung................................................89*
  danlode2k2................................................51*
  tuankhang1980................................................51*
  consokydieu................................................54* 37*
  Axz23................................................49*
  bietphailamsaoday................................................07*
  XS360................................................91*
  cucaitron................................................51*
  DuyManh92................................................34*
  mytamido................................................34*
  HoangMinhTu................................................91*
  HoangToan................................................37*
  Chetvidep6789................................................07* 09*
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 19 số có 23 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 7 số có 23 thưởng 14285 xu.
  @HoangToan : Chốt 16 số có 23 thưởng 6250 xu.
  @KINGTON : Chốt 9 số có 23 thưởng 11111 xu.
  @EM2020 : Chốt 12 số có 23 thưởng 8333 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vuanh886 : Chốt 12 số có 23 thưởng 16666 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 23 thưởng 15000 xu.


  NICK- 19/05 - - 20/05 - - 21/05 -
  hongtutoan70 68 67 72 65 63 74 61 60 76 59 58 56 77 54 52 79 51 38 8120 65 67 68 70 75 77 78 80 85 87 88 90 95 97 9814 15 17 20 23 24 26 29 32 33 35 38 39 41 42 44 47 48 51 53
  vuanh886.................58 59 61 63 64 67 68 70 72 73 76 77 81 82 85 86 89 90 91 9453 51 50 46 39 37 35 33 32 26 23 20
  MRNam86.................67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 88 94 97 03 06 12 15 2111 13 15 16 17 18 21 23 25 26 27 28 31 33 35 76 77 78 81 83
  TTPL7986..................................02 03 04 05 06 07 08 09 22 23 24 25 26 27 28 29 52 53 54 55
  Covid19..................................96 97 98 99 00 04 05 07 08 14 16 17 19 23 24 25 26 27 28
  vhg123..................................23 24 25 28 33 35 36 39 40 41 43 44 46 51 57 59 60 61 68 69
  quocanhht..................................09 10 12 13 14 16 17 19 20 22 23 26 27 29 30 32 34 36 37 39
  ViettelDaily..................................16 18 19 22 23 24 25 27 69 70 72 73 77 78 79 81 82 86 87 91
  baycaobayxa..................................89 90 91 92 96 97 99 00 02 05 06 09 12 14 15 18 19 22 23 24
  chuoi..................................25 52 57 75 70 07 20 02 66 56 65 16 61 23 32 39 93 29 92 22
  remix..................................91 30 28 27 23 21 92
  HoangToan..................................00 55 05 50 23 73 78 69 24 45 54 25 52 64 82 91
  KINGTON..................................19 20 22 23 24 26 27 28 31
  EM2020..................................03 04 05 06 12 13 14 15 21 22 23 24
  khongcogihet..................................13 18 19 23 28 29 33 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  TM201210..................................85 87 90 91 92 93 94 96 97 99 02 05 09 12 15 17 19 20 21 23
  mtq..................................12 18 20 21 23 29 30 32 60 63 66 69 72 76 78 79 81 83 88 90
  soiroichot..................................02 05 06 09 12 14 16 18 19 22 23 26 27 29 32 66 69 72 76 78
  tuandjgj..................................17 18 20 21 23 26 27 30 32 36 41 50 57 62 63 66 67 69 71 72
  vuquy48..................................01 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 23 78 79 80 81 83
  adayroihihi..................................78 81 83 85 88 89 90 93 95 98 03 05 07 08 09 13 15 16 18 23
  bacang..................................03 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @consovang : trúng loto 30* 55* thưởng 10000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 56* 28* 10* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 46* 62* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 73* 37* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 25* 64* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 59* 00* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 76* 06* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 76* 40* thưởng 6000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 69* 40* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @thichthix : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 82* 46* thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 25* 73* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 40* 55* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* 69* thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 38* 74* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 38* 90* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 73* 40* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 38* 40* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @danv411 : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 87* thưởng 15000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* 73* thưởng 24000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 55* thưởng 20000 xu.
  @cuunon : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 87* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 76* thưởng 18000 xu.


  NICK- 17/05 - - 18/05 - - 19/05 - - 20/05 - - 21/05 - - 22/05 -
  thuhuyengirl10*88*59* 12*71* 60*84*76*
  lethuylinh............97*40*71*84*76*
  dieuanh96............86*40*41*65*25*
  bachthu3nhay........................92*80*46*05* 73*
  danhnhothoi........................71*33*95*25*
  happyday........................36*76*74*10*
  KINGTON........................12* 99*83*51*55*
  cuunon........................36*22*29*59*
  chinh1689482997........................87*37*51*87*
  buihung88....................................63*37*40*
  vuanh886....................................40* 04*00*38*
  chuoi....................................37*34*25*
  luonluontop1....................................22* 63*92* 29*40*
  phocuvangem....................................67**84*97*
  chosau18h....................................33*51*55*
  danvietanhhung....................................80*54*06*
  qtv272....................................40* 04*74*73*
  danv411....................................63*95*62*
  tuandjgj....................................80* 41*00*76*
  WIN2020....................................06* 60* 76*34*97*
  mrpts....................................26*89*87*
  timlo2nhay....................................45* 04*46*59*
  TLong888....................................83*89*97*
  chuasonlam666....................................37*49*25*
  toanbatbai................................................74*82* 46*
  langthangtimso................................................54*25* 73*
  miule................................................54* 84*69*
  bacang................................................33*27*
  babylove................................................37*40* 55*
  ditimbachthu................................................84*06* 69*
  kepbang................................................29*97*
  Thuminh................................................47*25*
  AffCup................................................04*40*
  Npt................................................29*97*
  giangmobile................................................34*64*
  co3bich................................................54*76*
  Ronaldo7................................................47* 74* 07*76*
  selaylaitatca................................................34* 92*05*
  hoisohoc................................................34*38* 74*
  xosoxmien................................................04*25*
  binhminhsaomai................................................89*38* 90*
  quochuy92................................................91*82*
  consokydieu................................................54* 37*73* 40*
  XS360................................................91*38* 40*
  DonaldTrump45................................................46* 47* 74*40*
  Axz23................................................49*97*
  TTPL7986................................................74*74*
  DuyManh92................................................34*76*
  consovang............................................................30* 55*
  Hoanglam2006............................................................56* 28* 10*
  hongtutoan............................................................74*
  tengteng............................................................62*
  khongsothua............................................................51*
  chutheanh............................................................46* 62*
  chilaconso............................................................73* 37*
  AnBao............................................................25* 64*
  quoctrong89............................................................97*
  chaonammoi............................................................73*
  mo3cang............................................................06*
  Cauamhanoi............................................................05*
  vtvcab............................................................59*
  HaiNam92............................................................25*
  vhg123............................................................55*
  EM2020............................................................59*
  kemngot............................................................25*
  loveyouloveyou............................................................06*
  hatay88............................................................25*
  lodelk............................................................27*
  mtq............................................................97*
  lamlaitudau2020............................................................59* 00*
  vungtroisohoc............................................................06*
  mualanh2020............................................................76* 06*
  traucon............................................................25*
  shopeone............................................................40*
  X155............................................................82*
  chidanh1con............................................................05*
  vuquy48............................................................37* 73*
  lanh5doC............................................................76* 40*
  Tia87c............................................................25*
  ptsmr............................................................62*
  anquanhnam............................................................55* 00*
  khongcohoiket............................................................69* 40*
  giacatgia............................................................06*
  hung83............................................................06*
  thichthix............................................................25*
  chinhhongvan............................................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 10 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @Tia87c : Chốt 2 số có 25 thưởng 50000 xu.
  @thichthix : Chốt 4 số có 25 thưởng 25000 xu.
  @kemngot : Chốt 7 số có 25 thưởng 14285 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 17 số có 25 thưởng 5882 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 11 số có 25 thưởng 9090 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chuoi : Chốt 20 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : Chốt 12 số có 25 thưởng 16666 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 25 thưởng 10000 xu.


  NICK- 21/05 - - 22/05 -
  chuoi25 52 57 75 70 07 20 02 66 56 65 16 61 23 32 39 93 29 92 2254 45 59 95 09 90 40 04 25 52 20 02 35 53 58 85 75 57 70 07
  EM202003 04 05 06 12 13 14 15 21 22 23 2401 07 09 10 13 16 17 18 19 25 27 29
  baycaobayxa89 90 91 92 96 97 99 00 02 05 06 09 12 14 15 18 19 22 23 2493 94 95 96 97 98 99 06 08 09 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26
  khongcogihet13 18 19 23 28 29 33 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 16 23 25 74 78 83 87 89
  chidanh1con.................04 07 08 14 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 37 38 44
  niemvuisohoc.................16 17 20 21 24 25 26 28 29 30
  Ronaldo7.................05 07 10 12 20 21 22 23 25 29 30 70 74 75 76 77 78 85 87 89
  dongkhanh1994.................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 50 51 52 53 54 56 57 58 59
  xosoxmien.................78 84 85 87 89 94 96 98 00 05 07 10 14 16 19 20 25 28 29 30
  Tia87c.................25 52
  thichthix.................15 51 25 52
  kemngot.................23 25 26 34 35 36 41
  langthangtimso.................08 09 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35
  Dodonguyen.................14 15 16 24 25 34 42 43 51 52 60 61 64 69 79 82 89 91 96 97
  Canh1102.................24 25 28 37 42 46 48 51 52 55 57 58 60 61 64 66 67
  danvietanhhung.................15 19 20 23 24 25 27 28 32 34 37 39 41 42 43 45 46 48 50 51
  giaosuxoay.................11 12 14 19 20 21 23 25 30 32 34 35 39 41 43 44 49 50 52 53
  motobike.................06 07 08 09 12 16 17 18 19 22 25 26 27 28 29 32 34 36 37 38
  Npt.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  quoctrong89.................09 10 15 17 18 20 24 25 26 27 28
  sangtruatoi.................75 76 78 84 87 94 96 02 07 11 12 14 16 17 20 21 23 25 26 32
  shopeone.................03 04 05 06 09 11 12 14 15 18 21 22 24 25 27 30 31 32 33 34
  toanbatbai.................13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 38 41
  visaolaithe.................24 25 26 27 28 63 64 65 66 67 68 69 90 93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : trúng loto 65* 35** thưởng 15000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 41* 22* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 07* 22* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 35** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 35** 53* thưởng 30000 xu.
  @AnBao : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 29* 53* thưởng 12000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 10** thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @lodelk : trúng loto 13* 27* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @thichthix : trúng loto 13* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @miule : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 27* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 64* 74* thưởng 18000 xu.
  @kepbang : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @co3bich : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 66* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 29* 36* thưởng 40000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 45* 29* thưởng 24000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 69* thưởng 20000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 29* thưởng 20000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 64* thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng loto 65* thưởng 20000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 29* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 45* thưởng 25000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 87* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.


  NICK- 18/05 - - 19/05 - - 20/05 - - 21/05 - - 22/05 - - 23/05 -
  lethuylinh97*40*71*84*76*36*
  danhnhothoi............71*33*95*25*41*
  KINGTON............12* 99*83*51*55*45*
  chinh1689482997............87*37*51*87*87*
  vuanh886........................40* 04*00*38*29* 36*
  buihung88........................63*37*40*45* 29*
  danvietanhhung........................80*54*06*69*
  luonluontop1........................22* 63*92* 29*40*29*
  phocuvangem........................67**84*97*45*
  timlo2nhay........................45* 04*46*59*64*
  mrpts........................26*89*87*65*
  chuasonlam666........................37*49*25*29*
  miule....................................54* 84*69*69*
  bacang....................................33*27*27*
  toanbatbai....................................74*82* 46*36*
  Thuminh....................................47*25*65*
  AffCup....................................04*40*64* 74*
  kepbang....................................29*97*65*
  co3bich....................................54*76*69*
  xosoxmien....................................04*25*97*
  XS360....................................91*38* 40*22*
  Axz23....................................49*97*07*
  binhminhsaomai....................................89*38* 90*66*
  ptsmr................................................62*35** 53*
  AnBao................................................25* 64*64*
  mo3cang................................................06*41*
  chutheanh................................................46* 62*29* 53*
  Hoanglam2006................................................56* 28* 10*53*
  HaiNam92................................................25*65*
  chilaconso................................................73* 37*69*
  quoctrong89................................................97*22*
  consovang................................................30* 55*69*
  kemngot................................................25*69*
  vtvcab................................................59*10**
  loveyouloveyou................................................06*74*
  vungtroisohoc................................................06*36*
  lamlaitudau2020................................................59* 00*35**
  lodelk................................................27*13* 27*
  chidanh1con................................................05*22*
  Tia87c................................................25*65*
  traucon................................................25*07*
  thichthix................................................25*13*
  minhlonghn............................................................65* 35**
  Mualarung2016............................................................45*
  giacmotrua............................................................74*
  CatLinhHD............................................................22*
  chutichhoidong............................................................45*
  tinhyeucuatoi............................................................74*
  antamwin............................................................69*
  caligo............................................................69*
  Vumay9999............................................................58*
  sangtruatoi............................................................45*
  kyniemxua............................................................41* 22*
  tinhtuoisang............................................................36*
  vivungonsong............................................................36*
  Leanhnuoi1991............................................................13*
  alololo............................................................41*
  hoahuong............................................................60*
  remix............................................................74*
  toilatoi7x............................................................29*
  quangninh279............................................................41*
  kocannoinhieu............................................................36*
  tuankhang1980............................................................97*
  hoanghonxanh............................................................45*
  HUYEN6879............................................................69*
  huyenhuyen............................................................07*
  yeusohoc............................................................69*
  Covid19............................................................64*
  vaobothoi............................................................45*
  chungcumini............................................................45*
  baoanhthu............................................................69*
  muahe2019............................................................10**
  minhdiep............................................................97*
  cucaitron............................................................64*
  hoaihd85............................................................07*
  anhnumberone............................................................74*
  giacatde............................................................07* 22*
  HoangMinhTu............................................................41*
  ViettelDaily............................................................36*
  mytamido............................................................60*
  Dodonguyen............................................................29*
  Chetvidep6789............................................................07*
  dongkhanh1994............................................................22*
  allwin99............................................................97*
  ngandoan............................................................35**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @AffCup : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 6 số có 29 thưởng 16666 xu.
  @remix : Chốt 19 số có 29 thưởng 5263 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 18 số có 29 thưởng 5555 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 7 số có 29 thưởng 14285 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 29 thưởng 10000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : Chốt 19 số có 29 thưởng 5263 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 13 số có 29 thưởng 7692 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 18 số có 29 thưởng 5555 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 12 số có 29 thưởng 8333 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 18 số có 29 thưởng 5555 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 13 số có 29 thưởng 7692 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 29 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Npt : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 29 thưởng 15000 xu.


  NICK- 21/05 - - 22/05 - - 23/05 -
  baycaobayxa89 90 91 92 96 97 99 00 02 05 06 09 12 14 15 18 19 22 23 2493 94 95 96 97 98 99 06 08 09 15 17 18 20 21 22 23 24 25 2611 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 69 71 73 81 83 90 91
  Npt.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  AffCup..................................04 06 09 10 12 14 16 19 20 22 24 26 29 30 32 34 36 39 40 42
  vuanh886..................................04 06 09 10 12 14 16 19 20 22 24 26 29 30 32 34 36 39 40 42
  kyniemxua..................................23 24 26 28 29 33
  remix..................................26 27 29 30 74 76 79 80 81 83 85 88 89 90 92 94 97 98 99
  selaylaitatca..................................22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43
  baoanhthu..................................05 06 07 09 15 16 18 25 27 29 36 38 45 47 50 70 72 74 78 79
  huyenhuyen..................................03 04 06 08 09 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 33 35 36 37 38
  quocanhht..................................27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
  quochuy92..................................59 58 92 57 56 55 54 53 52 51 50 49 47 42 38 94 33 30 29 24
  tuandjgj..................................13 14 16 18 19 21 22 23 25 27 29 31 32 33 34 36 39 40 41 43
  DonaldTrump45..................................12 21 23 56 65 29 92
  chutheanh..................................29 92 79 97 39 93 89 98 53 35
  Leanhnuoi1991..................................05 06 16 21 24 29 33 39 41 43 49 51 76 84 85 89 92 93 96
  alololo..................................02 04 05 06 08 09 11 13 14 15 17 18 22 23 24 26 27 29 31 32
  lienquan2019..................................40 35 32 29 26 25 95 23 22 20 16 10 08
  ditimbachthu..................................14 17 18 19 23 28 29 31 32 35 36 37 38 41 45 50 53 54 55 56
  EmLaTatCa..................................82 80 59 58 57 56 55 53 52 50 39 87 38 37 36 35 33 32 30 29
  emtapdanhlo..................................28 29 33 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 56 57 60 65
  hatay88..................................77 78 79 20 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55
  hung83..................................14 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  HUYEN6879..................................15 17 19 25 27 29 30 31 32 33 34 35
  lamlaitudau2020..................................21 24 25 26 27 29 30 33 34 35 36 38 42 43 44 45 47 49 51 52
  mo3cang..................................21 23 25 28 29 30 31 33 35 38 39 40 41 43 45 48 49 50 51 53
  nguyenyenlinh..................................93 96 98 01 02 03 05 10 11 12 16 20 21 23 25 29 30 32
  ptsmr..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  saptrungtoroi..................................07 09 13 16 27 29 30 31 34 36 38 39 43 47 70 72 74 75 76 77
  thichchotso..................................07 08 09 16 17 19 26 27 28 29 35 36 37
  Thuminh..................................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thuhuyengirl : trúng loto 31* 12* thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 89* 02* thưởng 10000 xu.
  @Nguyenhang9999 : trúng loto 88* 89* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 83* 89* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* 83* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 40* 88* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 40* 59** thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 12* 83* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 41** thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 41** 59** thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 76* 59** thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 40* 51* thưởng 20000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 29* 92* 00* thưởng 18000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 59** 51* thưởng 18000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* 40* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 59** thưởng 18000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 90* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51* 15* thưởng 18000 xu.
  @consovang : trúng loto 41** thưởng 30000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 59** thưởng 18000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15* 51* thưởng 18000 xu.
  @kemngot : trúng loto 41** thưởng 18000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kepbang : trúng loto 88* 41** thưởng 60000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 69** thưởng 24000 xu.
  @bacang : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 51* 15* thưởng 24000 xu.
  @co3bich : trúng loto 69** 40* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 59** thưởng 50000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 31* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 59** thưởng 42000 xu.


  NICK- 18/05 - - 19/05 - - 20/05 - - 21/05 - - 22/05 - - 23/05 - - 24/05 -
  lethuylinh97*40*71*84*76*36*59**
  danhnhothoi............71*33*95*25*41*31*
  buihung88........................63*37*40*45* 29*40*
  luonluontop1........................22* 63*92* 29*40*29*59**
  timlo2nhay........................45* 04*46*59*64*89*
  kepbang....................................29*97*65*88* 41**
  Thuminh....................................47*25*65*76*
  miule....................................54* 84*69*69*69**
  bacang....................................33*27*27*00*
  toanbatbai....................................74*82* 46*36*51* 15*
  co3bich....................................54*76*69*69** 40*
  chutheanh................................................46* 62*29* 53*59**
  Hoanglam2006................................................56* 28* 10*53*90*
  AnBao................................................25* 64*64*00*
  mo3cang................................................06*41*51* 15*
  consovang................................................30* 55*69*41**
  vtvcab................................................59*10**59**
  quoctrong89................................................97*22*89*
  loveyouloveyou................................................06*74*15* 51*
  kemngot................................................25*69*41**
  Tia87c................................................25*65*62*
  minhlonghn............................................................65* 35**40* 51*
  ngandoan............................................................35**29* 92* 00*
  CatLinhHD............................................................22*40*
  giacmotrua............................................................74*79*
  antamwin............................................................69*69**
  remix............................................................74*69**
  kocannoinhieu............................................................36*15*
  tinhtuoisang............................................................36*09*
  tuankhang1980............................................................97*02*
  alololo............................................................41*00*
  huyenhuyen............................................................07*29*
  minhdiep............................................................97*59** 51*
  chungcumini............................................................45*00*
  baoanhthu............................................................69*88*
  giacatde............................................................07* 22*88*
  Covid19............................................................64*69**
  HoangMinhTu............................................................41*41**
  anhnumberone............................................................74*02* 40*
  muahe2019............................................................10**88*
  Chetvidep6789............................................................07*09*
  mytamido............................................................60*41**
  thuhuyengirl........................................................................31* 12*
  lanh5doC........................................................................89* 02*
  Nguyenhang9999........................................................................88* 89*
  tengteng........................................................................83* 89*
  hongtutoan........................................................................29*
  chaonammoi........................................................................79*
  bachthu3nhay........................................................................02*
  adayroihihi........................................................................00*
  khongsothua........................................................................29* 92*
  giahuy912........................................................................69**
  babylove........................................................................02* 83*
  ditimbachthu........................................................................40* 88*
  vhg123........................................................................31*
  EM2020........................................................................62*
  TM201210........................................................................59**
  happyday........................................................................12*
  cutibatlo........................................................................40* 59**
  danhlolayvo........................................................................76*
  anhQuanday........................................................................02*
  Canh1102........................................................................12*
  haiyen1295........................................................................12*
  chot10trung1........................................................................59**
  vietkieudanhlo........................................................................29* 92*
  thuyanh29........................................................................02*
  hyvongwin........................................................................12* 83*
  nguyenyenlinh........................................................................69**
  soiroichot........................................................................15*
  EmLaTatCa........................................................................79*
  binbinhn........................................................................29* 92*
  chosau18h........................................................................41**
  OK6868........................................................................76*
  mtq........................................................................83*
  lode2019........................................................................41**
  dieuanh96........................................................................88*
  cuocchienso........................................................................69**
  tuandjgj........................................................................92*
  thichchotso........................................................................89*
  locroitrungdau........................................................................41** 59**
  shopeone........................................................................02*
  Nguyenkeng........................................................................88*
  Emailty........................................................................59**
  phuquoc........................................................................85**
  TLong888........................................................................93*
  DAIPHAT88........................................................................76*
  giacatgia........................................................................12*
  ansongaymai........................................................................89*
  khongcogihet........................................................................92*
  niemvuisohoc........................................................................76*
  anquanhnam........................................................................02*
  hung83........................................................................76* 59**
  bietphailamsaoday........................................................................41**
  4rum........................................................................88*
  kovachin........................................................................51*
  ACMilan........................................................................89*
   
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 8 số có 85 thưởng 12500 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 16 số có 85 thưởng 6250 xu.
  @hyvongwin : Chốt 15 số có 85 thưởng 6666 xu.
  @TM201210 : Chốt 12 số có 85 thưởng 8333 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 14 số có 85 thưởng 7142 xu.
  @Nguyenhang9999 : Chốt 9 số có 85 thưởng 11111 xu.
  @ngandoan : Chốt 18 số có 85 thưởng 5555 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 11 số có 85 thưởng 9090 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 10 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 11 số có 85 thưởng 9090 xu.
  @Emailty : Chốt 10 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 13 số có 85 thưởng 7692 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 15 số có 85 thưởng 6666 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 13 số có 85 thưởng 7692 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 18 số có 85 thưởng 5555 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Npt : Chốt 20 số có 85 thưởng 15000 xu.


  NICK- 22/05 - - 23/05 - - 24/05 -
  Npt20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  quochuy92.................59 58 92 57 56 55 54 53 52 51 50 49 47 42 38 94 33 30 29 2481 82 83 85 86 90 91 92 93 95 96 00 01 02 03 05 06 09 10 11
  emtapdanhlo.................28 29 33 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 56 57 60 6578 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 96 00 02 06 10 12
  thichchotso.................07 08 09 16 17 19 26 27 28 29 35 36 3777 80 83 84 85 86 89 92 94 98 01 02 03 04 07 08 10 12 17 20
  MRNam86..................................06 08 09 12 14 16 18 19 22 24 26 28 29 80 81 82 83 84 85 86
  yeusohoc..................................78 79 80 83 85 87 93 97
  Canh1102..................................75 77 80 84 85 87 90 94 95 97 00 04 05 07 20 24 25 27 30 34
  giaosuxoay..................................65 66 67 71 72 75 76 78 81 82 85 87 91 92 96 01
  hyvongwin..................................58 59 61 64 67 68 69 70 73 76 85 86 91 95 96
  TM201210..................................83 85 87 88 89 91 92 94 96 97 98 99
  chidanh1con..................................76 77 82 83 84 85 86 91 92 93 94 95 00 01 02 03 04 10 11 12
  numoneyee..................................79 82 84 85 86 87 88 89 92 94 95 96 97 99
  Nguyenhang9999..................................89 88 87 85 86 81 83 82 84
  ngandoan..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 03 30 58 85 35 53 08 80
  bababyby..................................02 05 08 09 11 14 17 18 20 23 26 27 32 35 36 85 86 87 88 89
  CatLinhHD..................................82 85 86 87 89 91 92 94 95 97 98
  cuocchienso..................................56 57 58 59 63 64 65 68 73 74 75 78 81 82 83 84 85 86 87 93
  HoangMinhTu..................................73 75 76 79 83 85 88 93 97 99
  songque38..................................78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 98 00 02 03 08 10
  anhnumberone..................................75 81 82 83 84 85 90 91 92 94 95
  Emailty..................................75 76 78 82 84 85 87 94 96 98
  minhlonghn..................................76 81 82 83 84 85 87 91 92 93 94 96 97
  allwin99..................................77 78 79 81 85 86 88 90 94 95 97 03 04 06 09 12 13 15 18 20
  dacbiet99..................................64 65 73 74 75 83 84 85 93 94 95 03 04 05 13 14 15 23 24 25
  hoanghonxanh..................................67 68 74 75 77 79 84 85 88 89 94 95 97 98 99
  babylove..................................26 27 29 30 31 34 65 67 68 80 81 83 85 86 89 90 92 94 95 98
  danv411..................................00 03 06 07 09 12 15 30 32 35 36 56 65 67 70 80 82 83 85 98
  happyday..................................73 74 78 80 81 82 83 85 87 88 90 92 94
  mytamido..................................81 82 85 91 92 95 01 02 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
  phuquoc..................................69 70 74 76 77 79 83 84 85 86 88 89 92 94 95 97 98 99
  thuhuyengirl..................................11 12 13 15 17 20 21 22 24 26 76 77 79 80 83 84 85 86 88 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhquang2016 : trúng loto 80* 82* thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 20** thưởng 20000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 71* 12* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 12* 85* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 98* 71* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 44** 20** thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 43* 86* thưởng 20000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 71* 44** thưởng 30000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 85* 14* thưởng 12000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @Nguyenhang9999 : trúng loto 65** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 43* 29* thưởng 30000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20** thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 44** thưởng 30000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* 83** thưởng 27000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 44** thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 20** thưởng 18000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @mytamido : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 49* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 61* thưởng 20000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 52* thưởng 20000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 79* 85* thưởng 24000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 00* 14* thưởng 24000 xu.
  @kemngot : trúng loto 84* 12* thưởng 24000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 84* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @miule : trúng loto 71* 84* thưởng 30000 xu.
  @kepbang : trúng loto 79* 83** thưởng 45000 xu.
  @bacang : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 20** thưởng 36000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 12* 85* thưởng 36000 xu.


  NICK- 20/05 - - 21/05 - - 22/05 - - 23/05 - - 24/05 - - 25/05 -
  buihung8863*37*40*45* 29*40*20**
  luonluontop122* 63*92* 29*40*29*59**12* 85*
  miule............54* 84*69*69*69**71* 84*
  kepbang............29*97*65*88* 41**79* 83**
  bacang............33*27*27*00*29*
  vtvcab........................59*10**59**61*
  mo3cang........................06*41*51* 15*14*
  consovang........................30* 55*69*41**52*
  quoctrong89........................97*22*89*79* 85*
  loveyouloveyou........................06*74*15* 51*00* 14*
  kemngot........................25*69*41**84* 12*
  Tia87c........................25*65*62*84*
  minhdiep....................................97*59** 51*43* 29*
  CatLinhHD....................................22*40*20**
  antamwin....................................69*69**44**
  giacmotrua....................................74*79*00*
  minhlonghn....................................65* 35**40* 51*43*
  tinhtuoisang....................................36*09*83**
  alololo....................................41*00*00* 83**
  baoanhthu....................................69*88*52*
  huyenhuyen....................................07*29*44**
  Covid19....................................64*69**20**
  anhnumberone....................................74*02* 40*52*
  mytamido....................................60*41**14*
  ngandoan....................................35**29* 92* 00*49*
  thichchotso................................................89*43* 86*
  EmLaTatCa................................................79*71* 44**
  chaonammoi................................................79*12*
  bachthu3nhay................................................02*20**
  adayroihihi................................................00*00*
  EM2020................................................62*84*
  babylove................................................02* 83*00*
  Canh1102................................................12*84*
  TM201210................................................59**52*
  vietkieudanhlo................................................29* 92*29*
  thuyanh29................................................02*52*
  danhlolayvo................................................76*14*
  dieuanh96................................................88*52*
  anhQuanday................................................02*00*
  chot10trung1................................................59**29*
  nguyenyenlinh................................................69**00*
  soiroichot................................................15*84*
  lode2019................................................41**14*
  lanh5doC................................................89* 02*85* 14*
  TLong888................................................93*84*
  Emailty................................................59**61*
  ansongaymai................................................89*43*
  bietphailamsaoday................................................41**83**
  anquanhnam................................................02*00*
  ACMilan................................................89*79*
  Nguyenhang9999................................................88* 89*65**
  minhquang2016............................................................80* 82*
  Dodonguyen............................................................20**
  Vumay9999............................................................86*
  AffCup............................................................71* 12*
  chilaconso............................................................86*
  vuanh886............................................................12*
  Npt............................................................23*
  phocuvangem............................................................79*
  tamhoncuada............................................................52*
  chuoi............................................................80*
  sangtruatoi............................................................98*
  kyniemxua............................................................14*
  hoisohoc............................................................84*
  vungtroisohoc............................................................52*
  cuunon............................................................86*
  XS360............................................................79*
  motobike............................................................12* 85*
  xosoxmien............................................................29*
  lamlaitudau2020............................................................52*
  QuocLinh88............................................................98* 71*
  yeusohoc............................................................52*
  lodelk............................................................83**
  hatay88............................................................29*
  traucon............................................................98*
  selaylaitatca............................................................86*
  consokydieu............................................................44**
  quocanhht............................................................44** 20**
  hoaihd85............................................................14*
  quangninh279............................................................61*
  WIN2020............................................................83**
  zozozo............................................................52*
  bababyby............................................................44**
  khongcohoiket............................................................83**
  giaosuxoay............................................................82*
  DuyManh92............................................................00*
  X155............................................................61*
  CSGT01............................................................85*
  numoneyee............................................................61*
  baycaobayxa............................................................84*
  danlode2k2............................................................43*
  allwin99............................................................80*
  Quyettien2008............................................................44**
  thanlo3388............................................................20**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chuoi : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @remix : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 18 số có 71 thưởng 5555 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 8 số có 71 thưởng 12500 xu.
  @hatay88 : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 14 số có 71 thưởng 7142 xu.
  @giacatde : Chốt 8 số có 71 thưởng 12500 xu.
  @muahe2019 : Chốt 16 số có 71 thưởng 6250 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 7 số có 71 thưởng 14285 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 9 số có 71 thưởng 11111 xu.
  @ansongaymai : Chốt 15 số có 71 thưởng 6666 xu.
  @chaonammoi : Chốt 8 số có 71 thưởng 12500 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 12 số có 71 thưởng 8333 xu.
  @traucon : Chốt 6 số có 71 thưởng 16666 xu.
  @X155 : Chốt 16 số có 71 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @thichchotso : Chốt 20 số có 71 thưởng 15000 xu.


  NICK- 23/05 - - 24/05 - - 25/05 -
  thichchotso07 08 09 16 17 19 26 27 28 29 35 36 3777 80 83 84 85 86 89 92 94 98 01 02 03 04 07 08 10 12 17 2045 23 51 52 22 53 55 21 61 15 62 63 13 65 71 12 72 73 11 75
  Canh1102.................75 77 80 84 85 87 90 94 95 97 00 04 05 07 20 24 25 27 30 3465 68 71 72 74 80 81 82 85 90 91 92 94 95 99 00 01 04 08 09
  MRNam86.................06 08 09 12 14 16 18 19 22 24 26 28 29 80 81 82 83 84 85 8665 67 68 70 71 74 76 79 80 81 86 89 90 91 92 94 95 97 98 99
  happyday.................73 74 78 80 81 82 83 85 87 88 90 92 9451 52 39 53 54 35 55 34 59 70 33 71 72 32 73 74 31 75 30 79
  phuquoc.................69 70 74 76 77 79 83 84 85 86 88 89 92 94 95 97 98 9960 62 63 66 69 71 72 78 79 80 81 83 87 88 90 92 93 96 97 99
  chuoi..................................11 16 61 66 13 31 12 21 23 32 33 10 01 15 51 18 81 17 71
  remix..................................44 46 24 51 53 23 54 56 21 61 16 63 64 14 66 71 13 73 74 11
  khongcogihet..................................28 59 27 60 61 23 63 67 21 68 69 19 70 18 71 73 17 77
  lamlaitudau2020..................................64 66 69 71 73 75 78 79
  hatay88..................................51 52 27 54 56 26 57 25 60 61 24 64 66 21 67 70 17 71 16
  AffCup..................................28 35 36 45 46 48 51 53 54 55 57 60 62 63 64 66 71 75 80 81
  Dodonguyen..................................10 15 18 32 33 34 38 42 43 44 46 55 71 80 82 83 84 87 88 89
  mo3cang..................................52 53 55 58 62 63 64 67 71 72 73 76 80 82 83 85 91 92 93 94
  sangtruatoi..................................17 18 20 21 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 86 90 95 99
  vhg123..................................43 45 50 54 55 57 61 64 66 70 71 78 81 82 84 87 91 93 95 98
  kiep_lo_de..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chinh1689482997..................................04 06 60 61 62 64 68 41 71 46 16 13 31 96
  giacatde..................................65 18 68 13 70 71 11 73
  muahe2019..................................53 54 21 56 58 18 62 17 63 65 14 67 69 12 71 74
  tamhoncuada..................................65 67 68 69 70 71 74
  Uyennhi2019..................................54 59 60 63 64 69 70 71 72
  ansongaymai..................................57 58 59 60 62 64 71 73 79 80 82 88 91 97 99
  chaonammoi..................................23 63 21 65 67 19 69 71
  minhdiep..................................10 13 16 17 18 19 22 25 26 27 28 29 31 64 65 68 70 71 72 73
  danlode2k2..................................27 70 71 26 72 73 25 74 75 24 76 23 77 78 22 79 80 21 81 82
  thienduong01..................................14 15 16 17 18 71 72 73 75 77 78 79 80 81 82 84 86 87 88 89
  loveyouloveyou..................................22 65 66 20 68 69 17 70 71 16 74 10
  traucon..................................11 71 72 10 73 74
  X155..................................25 71 73 75 76 77 79 82 89 91 93 94 95 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 25/05/2021
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HUYEN6879 : trúng loto 33** 41* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* 32* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 62* 61* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* 09* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 64* 04* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Vumay9999 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 45** 38* thưởng 18000 xu.
  @traucon : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 32* 97* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 04* 61* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 71* 64* thưởng 12000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 33** 36* thưởng 18000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 11* 45** thưởng 45000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 33** thưởng 18000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @Nguyenhang9999 : trúng loto 03* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 62* thưởng 20000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 04* thưởng 25000 xu.
  @consovang : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @miule : trúng loto 36* 64* thưởng 36000 xu.
  @bacang : trúng loto 82* thưởng 30000 xu.
  @kepbang : trúng loto 04* thưởng 30000 xu.


  NICK- 21/05 - - 22/05 - - 23/05 - - 24/05 - - 25/05 - - 26/05 -
  miule54* 84*69*69*69**71* 84*36* 64*
  bacang33*27*27*00*29*82*
  kepbang29*97*65*88* 41**79* 83**04*
  mo3cang............06*41*51* 15*14*04*
  consovang............30* 55*69*41**52*62*
  antamwin........................69*69**44**38*
  giacmotrua........................74*79*00*96*
  tinhtuoisang........................36*09*83**38*
  baoanhthu........................69*88*52*62*
  anhnumberone........................74*02* 40*52*97*
  huyenhuyen........................07*29*44**41*
  danhlolayvo....................................76*14*11* 45**
  bachthu3nhay....................................02*20**41*
  babylove....................................02* 83*00*38*
  thichchotso....................................89*43* 86*04*
  TM201210....................................59**52*96*
  thuyanh29....................................02*52*35*
  lode2019....................................41**14*36*
  Emailty....................................59**61*33**
  bietphailamsaoday....................................41**83**71*
  Nguyenhang9999....................................88* 89*65**03*
  Vumay9999................................................86*11*
  chuoi................................................80*18*
  cuunon................................................86*38*
  hoisohoc................................................84*45**
  vungtroisohoc................................................52*71*
  tamhoncuada................................................52*96*
  sangtruatoi................................................98*45** 38*
  traucon................................................98*71*
  consokydieu................................................44**35*
  quocanhht................................................44** 20**36*
  hoaihd85................................................14*41*
  QuocLinh88................................................98* 71*35*
  yeusohoc................................................52*32* 97*
  lodelk................................................83**82*
  minhquang2016................................................80* 82*82*
  khongcohoiket................................................83**61*
  giaosuxoay................................................82*35*
  zozozo................................................52*04* 61*
  danlode2k2................................................43*71* 64*
  allwin99................................................80*33** 36*
  baycaobayxa................................................84*45**
  thanlo3388................................................20**97*
  HUYEN6879............................................................33** 41*
  chutheanh............................................................11* 32*
  tengteng............................................................41*
  tinhyeucuatoi............................................................45**
  thuhuyengirl............................................................97*
  hongtutoan............................................................71*
  ditimbachthu............................................................61*
  kocannoinhieu............................................................61*
  khongsothua............................................................09*
  timlo2nhay............................................................41*
  KINGTON............................................................61*
  binhminhsaomai............................................................18*
  thienduong01............................................................96*
  danvietanhhung............................................................35*
  tuankhang1980............................................................62* 61*
  qtv272............................................................36*
  giacatde............................................................32*
  Leanhnuoi1991............................................................18*
  vivungonsong............................................................96*
  mrpts............................................................35*
  locroitrungdau............................................................61*
  Chetvidep6789............................................................08* 09*
  chidanh1con............................................................45**
  Nguyenkeng............................................................45**
  ptsmr............................................................35*
  chungcumini............................................................62*
  TTPL7986............................................................64* 04*
  DonaldTrump45............................................................11*
  dacbiet99............................................................61*
  Uyennhi2019............................................................96*
  muahe2019............................................................62*
  girlcity............................................................61*
  kiep_lo_de............................................................71*
  Quantubaothu77............................................................64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HoangMinhTu : Chốt 14 số có 04 thưởng 7142 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 11 số có 04 thưởng 9090 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 04 thưởng 5263 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 04 thưởng 5263 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 16 số có 04 thưởng 6250 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 14 số có 04 thưởng 7142 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mo3cang : Chốt 17 số có 04 thưởng 11764 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.


  NICK- 25/05 - - 26/05 -
  mo3cang52 53 55 58 62 63 64 67 71 72 73 76 80 82 83 85 91 92 93 9495 97 00 01 04 05 06 07 09 10 13 15 17 18 19 22 24
  thienduong0114 15 16 17 18 71 72 73 75 77 78 79 80 81 82 84 86 87 88 8900 01 02 04 07 10 11 12 13 17 20 21 22 27 29 71 72 74 77 80
  HoangMinhTu.................02 04 08 09 10 12 18 19 20 22 26 28 29 30
  danvietanhhung.................82 85 86 92 94 95 04 12 17 21 22 26 27 28 29 35 36 37 40 44
  mytamido.................04 05 06 07 08 09 10 20 30 31 32
  vuanh886.................00 01 03 04 05 08 10 12 14 21 22 23 26 28 29 30 32 35 40 41
  babylove.................04 05 07 09 13 14 20 22 23 25 27 28 31 32 34 36 37 39 40 41
  danv411.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  dongkhanh1994.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  Thuminh.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  qtv272.................03 04 07 08 10 13 17 20 24 29 30 33 34 38 39 68 70 74 77 79
  antamwin.................99 00 02 03 04 05 07 09 10 12 13 14 15 17 19 20
  mtq.................86 87 88 89 90 92 95 96 97 98 99 01 04 05 06 07 08 09 10 15
  TLong888.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 93
  bacang.................01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90 00 55
  DAIPHAT88.................76 77 81 83 85 86 87 89 91 92 94 95 96 97 98 01 03 04 06 07
  danhlolayvo.................01 02 04 05 06 07 10 13 20 23 29 31 32 33 34 70 74 75 77 78
  mrpts.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 36
  ViettelDaily.................03 04 08 12 13 17 18 20 21 22 26 27 28 29
  vuquy48.................93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 18 23
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vuquy48 : trúng loto 34* 43* 47** thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 72** thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 72** thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @thichthix : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 20* 02* thưởng 20000 xu.
  @tengteng : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 95* 59* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 72** thưởng 12000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Vumay9999 : trúng loto 05* 95* thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59* 05* thưởng 18000 xu.
  @zozozo : trúng loto 74* 47** thưởng 27000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 59* 05* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* 79** thưởng 36000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 02* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 43* 29* 92* thưởng 45000 xu.
  @antamwin : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @consovang : trúng loto 29* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @bacang : trúng loto 79** thưởng 42000 xu.


  NICK- 21/05 - - 22/05 - - 23/05 - - 24/05 - - 25/05 - - 26/05 - - 27/05 -
  bacang33*27*27*00*29*82*79**
  consovang............30* 55*69*41**52*62*29*
  giacmotrua........................74*79*00*96*43* 29* 92*
  antamwin........................69*69**44**38*99*
  bachthu3nhay....................................02*20**41*05* 79**
  lode2019....................................41**14*36*02*
  Vumay9999................................................86*11*05* 95*
  hoisohoc................................................84*45**77*
  consokydieu................................................44**35*02*
  yeusohoc................................................52*32* 97*59* 05*
  zozozo................................................52*04* 61*74* 47**
  giaosuxoay................................................82*35*77*
  baycaobayxa................................................84*45**29*
  thanlo3388................................................20**97*59* 05*
  ptsmr............................................................35*20* 02*
  tengteng............................................................41*34*
  hongtutoan............................................................71*43* 34*
  danvietanhhung............................................................35*05*
  khongsothua............................................................09*95* 59*
  KINGTON............................................................61*40*
  thienduong01............................................................96*99*
  tuankhang1980............................................................62* 61*40*
  Chetvidep6789............................................................08* 09*09*
  Nguyenkeng............................................................45**77*
  Uyennhi2019............................................................96*72**
  chungcumini............................................................62*40*
  vuquy48........................................................................34* 43* 47**
  vtvcab........................................................................47**
  lethuylinh........................................................................77*
  luonluontop1........................................................................77*
  CatLinhHD........................................................................99*
  Hoanglam2006........................................................................40*
  Thuminh........................................................................59* 95*
  adayroihihi........................................................................99*
  Npt........................................................................29*
  phocuvangem........................................................................05*
  AffCup........................................................................40*
  anhQuanday........................................................................20*
  minhdiep........................................................................47**
  Axz23........................................................................72**
  chosau18h........................................................................95*
  kemngot........................................................................92*
  hatay88........................................................................40*
  lanh5doC........................................................................72**
  chinh1689482997........................................................................43*
  cuocchienso........................................................................29*
  hyvongwin........................................................................59*
  toilatoi7x........................................................................29*
  songque38........................................................................34* 43*
  saptrungtoroi........................................................................43* 34*
  Dodonguyen........................................................................79**
  MRNam86........................................................................09*
  binbinhn........................................................................74*
  ansongaymai........................................................................79**
  phuquoc........................................................................09*
  HoangMinhTu........................................................................05*
  khongcogihet........................................................................43*
  thichthix........................................................................79**
  dongkhanh1994........................................................................99*
  emtapdanhlo........................................................................20* 02*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @emtapdanhlo : Chốt 12 số có 03 thưởng 8333 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 15 số có 03 thưởng 6666 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 9 số có 03 thưởng 11111 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mtq : Chốt 20 số có 03 thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 03 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 03 thưởng 10526 xu.


  NICK- 26/05 - - 27/05 -
  mtq86 87 88 89 90 92 95 96 97 98 99 01 04 05 06 07 08 09 10 1577 78 80 81 85 86 87 03 04 05 08 09 12 13 14 17 18 21 22 23
  vuquy4893 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 18 2301 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 25 30 31
  dongkhanh199400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 9000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  emtapdanhlo.................03 08 09 20 21 22 23 28 29 30 31 32
  Uyennhi2019.................77 79 80 83 84 85 86 89 90 93 94 95 99 00 03 04 08 09 10 12
  saptrungtoroi.................01 03 05 06 07 08 09 11 12 15 16 18 21 25 26
  giaosuxoay.................00 02 03 04 10 11 13 14 20 22 23 24 30 31 33 66 68 70 73 74
  chidanh1con.................79 82 85 87 94 96 97 03 05 06 12 14 15 21 23 24 27 28 30 32
  Dodonguyen.................03 15 18 39 43 45 51 59 60 63 66 67 69 81 82 84 87 89 92 93
  lienquan2019.................76 77 78 79 83 86 87 89 92 93 95 96 99 01 03 04 05 06 09 10
  lanh5doC.................00 01 02 03 04 05 06 07 08
  OK6868.................02 03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 30 77 78 79 80 81
  consovang.................02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 20 69 70 76 78 83 84
  vaobothoi.................02 03 05 07 08 09 12 16 20 21 23 25 26 27 30 67 69 70 72 75
  chosau18h.................82 83 84 85 86 88 90 91 92 93 94 95 97 99 00 01 02 03 04 06
  luonluontop1.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này