PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. NICK- 17/04 - - 18/04 -
  traucon62 63 64 66 67 70 71 72 73 75 76 80 82 89 90 91 93 94 98 9900 03 04 06 07 09 12 14 16 17 19 21 24 25 26
  Ronaldo775 76 80 82 83 84 86 90 91 92 93 9664 65 66 67 74 75 76 78 80 84 85 87 90 94 96 00 05 08 10 14
  TTPL798656 57 58 59 61 62 65 66 67 69 71 74 75 76 79 80 81 83 84 8500 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 18 20 21 22 23 24 25 26 27
  co3bich.................81 83 85 90 91 93 95 00 01 03 08 10 11 13 17 18 20 21 27 28
  hoisohoc.................93 94 95 00 01 03 04 10 11 13 14 20 21 22 23 24 29 30
  vungtroisohoc.................00 03 04 06 07 08 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 28 33 34
  giaosuxoay.................73 76 78 79 80 81 82 85 87 88 90 91 94 97 00 03 05 06 08 09
  vuquy48.................00 02 03 06 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 20
  HOANG YEN.................00 44 88 99 33 80 89
  Cauamhanoi.................00 01 03 04 05 06
  consokydieu.................00 05 06 07 08 09 19 23 24 25 26
  dacbiet99.................00 02 05 08 14 17 19 20 23 26 28 32 35 37 39 44 46 48 50 53
  girlcity.................91 92 94 95 96 97 00 01 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 18 19
  vietkieudanhlo.................00 02 03 04 10 12 13 14 20 22 23
  vivungonsong.................94 96 99 00 01 02 03 05 08 10 17 19 20 23 28 29 30 32
  vuanh886.................65 66 68 71 73 74 75 77 91 92 93 95 99 00 01 02 04 08 10 11
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @girlcity : trúng loto 09* 69* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* 04* 04* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 48* 80** thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 74* 80** thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 19* 69* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 37*** thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 37*** thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 74* 88* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 37*** thưởng 15000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 80** thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37*** thưởng 9000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hoanngut : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 80** thưởng 20000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 80** thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 74* 69* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 37*** thưởng 18000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* 74* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 09* 37*** thưởng 60000 xu.
  @motobike : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @selaylaitatca : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 37*** thưởng 54000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74* 02* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 14 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 86* 69* thưởng 84000 xu.
   
 3. NICK- 06/04 - - 07/04 - - 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 - - 14/04 - - 15/04 - - 16/04 - - 17/04 - - 18/04 - - 19/04 -
  vivungonsong34* 51*59*10*54*76* 37*34*98*99*05*19*42* 24*64* 64*06**86* 69*
  tuankhang1980................................................................................................05*61** 16* 46**22*64*20* 47*37***
  vietkieudanhlo................................................................................................14*06*14*97*16**74* 02*
  selaylaitatca........................................................................................................................88**95*15*86*
  giacatgia....................................................................................................................................97*79* 77*09* 37***
  motobike....................................................................................................................................00*15*16*
  DuyManh92....................................................................................................................................50*89*86*
  anhQuanday....................................................................................................................................10*77*02*
  minhlonghn....................................................................................................................................88*06** 71*98*
  cuocchienso....................................................................................................................................12*47*69*
  ansongaymai....................................................................................................................................95*71*69*
  TTPL7986....................................................................................................................................95*20*48*
  babylove....................................................................................................................................88*15* 77*02*
  chilaconso................................................................................................................................................79* 52**86*
  giacmotrua................................................................................................................................................79*69*
  ptsmr................................................................................................................................................70**48*
  lode2019................................................................................................................................................00*80**
  quangninh279................................................................................................................................................30*16*
  DINHMINHSON................................................................................................................................................08**80**
  ditimbachthu................................................................................................................................................71*88*
  Canh1102................................................................................................................................................15*51*
  dieuanh96................................................................................................................................................52**86*
  giahuy912................................................................................................................................................06**48*
  saptrungtoroi................................................................................................................................................15* 20*19*
  bababyby................................................................................................................................................54*74* 69*
  khongsothua................................................................................................................................................47*37***
  loveyouloveyou................................................................................................................................................15*16*
  quochuy92................................................................................................................................................62*69*
  thanlo3388................................................................................................................................................62*48*
  emtapdanhlo................................................................................................................................................71*48*
  AffCup................................................................................................................................................47*19*
  alololo................................................................................................................................................54*02* 74*
  girlcity............................................................................................................................................................09* 69*
  bachthu3nhay............................................................................................................................................................40* 04* 04*
  Cauamhanoi............................................................................................................................................................69*
  Hoalanrung............................................................................................................................................................51*
  baycaobayxa............................................................................................................................................................48* 80**
  chungcumini............................................................................................................................................................98*
  lienquan2019............................................................................................................................................................74* 80**
  kemngot............................................................................................................................................................74*
  muahe2019............................................................................................................................................................40*
  HoangMinhTu............................................................................................................................................................19* 69*
  WIN2020............................................................................................................................................................00*
  hatay88............................................................................................................................................................74*
  giacatde............................................................................................................................................................98*
  quocanhht............................................................................................................................................................37***
  thuyanh29............................................................................................................................................................16*
  buihung88............................................................................................................................................................04* 40*
  Covid19............................................................................................................................................................48*
  DAIPHAT88............................................................................................................................................................86*
  Thuminh............................................................................................................................................................48*
  chaonammoi............................................................................................................................................................86*
  hoisohoc............................................................................................................................................................16*
  yeusohoc............................................................................................................................................................40*
  giaosuxoay............................................................................................................................................................16*
  consokydieu............................................................................................................................................................74*
  hoahuong............................................................................................................................................................37***
  hoanghonxanh............................................................................................................................................................74* 88*
  thienduong01............................................................................................................................................................86*
  chutheanh............................................................................................................................................................07*
  anquanhnam............................................................................................................................................................00*
  minhdiep............................................................................................................................................................98*
  MRNam86............................................................................................................................................................48*
  sangtruatoi............................................................................................................................................................98*
  songque38............................................................................................................................................................86*
  kyniemxua............................................................................................................................................................69*
  adayroihihi............................................................................................................................................................00*
  vaobothoi............................................................................................................................................................37***
  nguyenyenlinh............................................................................................................................................................69*
  CSGT01............................................................................................................................................................86*
  langthangtimso............................................................................................................................................................51*
  TM201210............................................................................................................................................................74*
  tuandjgj............................................................................................................................................................69*
  anhnumberone............................................................................................................................................................02*
  soiroichot............................................................................................................................................................07*
  minhquang2016............................................................................................................................................................80**
  QuocLinh88............................................................................................................................................................48*
  mualanh2020............................................................................................................................................................65*
  numoneyee............................................................................................................................................................19*
  visaolaithe............................................................................................................................................................37***
  Hoiyeulo............................................................................................................................................................98*
  CatLinhHD............................................................................................................................................................04*
  mo3cang............................................................................................................................................................19*
  hoanngut............................................................................................................................................................66*
  HON_CUA_DA............................................................................................................................................................16*
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 12 số có 65 thưởng 8333 xu.
  @baoanhthu : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @minhlonghn : Chốt 12 số có 65 thưởng 8333 xu.
  @quochuy92 : Chốt 13 số có 65 thưởng 7692 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @mtq : Chốt 17 số có 65 thưởng 5882 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 13 số có 65 thưởng 7692 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 17 số có 65 thưởng 5882 xu.
  @hatay88 : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 13 số có 65 thưởng 7692 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giaosuxoay : Chốt 6 số có 65 thưởng 33333 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 65 thưởng 15000 xu.


  NICK- 17/04 - - 18/04 - - 19/04 -
  TTPL798656 57 58 59 61 62 65 66 67 69 71 74 75 76 79 80 81 83 84 8500 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 18 20 21 22 23 24 25 26 2765 49 47 46 67 44 43 68 42 41 40 69 34 31 71 26 24 74 21 19
  giaosuxoay.................73 76 78 79 80 81 82 85 87 88 90 91 94 97 00 03 05 06 08 0956 60 61 62 64 65
  vietkieudanhlo.................00 02 03 04 10 12 13 14 20 22 2365 56 67 54 69 49 70 47 71 45 72 44 43 74 41 76 36 78 34 87
  ptsmr..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  HaiNam92..................................65 75 64 63 61 76 49 47 77 46 45 44 79 43 41 91 29 27 93 26
  anhnumberone..................................64 45 65 44 66 43 42 67 41 68 40 69
  baoanhthu..................................65 67 70 72 73 74 76 77 81 82 83 85 89 90 91 92 94 95 98
  minhlonghn..................................65 67 68 74 76 77 83 85 86 92 94 95
  quochuy92..................................53 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 67 68
  antamwin..................................31 32 33 35 36 38 39 45 48 50 51 53 54 56 57 59 60 62 63 65
  EmLaTatCa..................................56 57 58 59 63 64 65 67 68 69 72 73 74 77
  lienquan2019..................................65 66 67 68 82 83 84 85 86 91 92 93 94 95
  mtq..................................62 63 65 66 67 71 72 75 76 80 81 85 90 92 93 94 99
  TLong888..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 28
  toanbatbai..................................55 59 65 69 75 79 85 89 95 99
  tuankhang1980..................................48 49 51 54 55 56 58 61 64 65 66 68 71 74 75 76 78 81 84 85
  Thuminh..................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  zozozo..................................79 66 65 80 63 59 58 81 57 56 82 55 54 83 53 52 51 84 50 48
  AnBao..................................52 55 56 58 60 61 64 65 67 74 76 79 82
  sangtruatoi..................................60 30 61 27 62 26 63 25 64 24 23 65 22 66 21 67 20 80 07 81
  giahuy912..................................58 62 56 50 64 49 65 47 67 46 69 44 74 41 76 38 30 78
  hung83..................................54 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 74 76 81 82 83 86 90
  cucaitron..................................38 45 47 48 51 52 53 54 56 57 60 61 65 70
  chilaconso..................................46 47 48 50 52 55 56 57 58 59 61 65 66 67 68 69 70 75 76 77
  giacatde..................................36 38 65 66 69 72 74 75 78 79 83 87 90 92 93 96 97
  hatay88..................................62 38 37 35 64 34 32 65 31 30 67 29 28 27 68 25 24 69 22
  niemvuisohoc..................................65 70 71 73 74 80 82 83 89 91 92 98 99
  Npt..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  timlo2nhay..................................50 42 51 41 55 40 39 56 38 59 37 60 36 61 35 65 34 33 66 32
  tuandjgj..................................35 36 37 39 51 53 54 55 56 57 59 61 63 64 65 66 67 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mytamido : trúng loto 51* 88* 33* thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 46* 64* 10** thưởng 12000 xu.
  @liancolo1 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @AnhTHICHem88 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 59* 79* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 51* 33* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 71* 88* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 12* 20* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 79* 11* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 48** 20* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @dcmhoaanl : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 56* 65* 46* thưởng 18000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 51* 99* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 59* 51* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 21* 99* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 99* 47* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 48** 59* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 79* 59* thưởng 30000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 10** 71* thưởng 27000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 47* 64* thưởng 18000 xu.
  @AffCup : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 79* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 71* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 14 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 15 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 37* thưởng 45000 xu.


  BẢNG THỐNG KÊ
  (Đang cập nhật)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 21/04/2021
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/04/2021


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : Chốt 12 số có 75 thưởng 8333 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 7 số có 75 thưởng 14285 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 16 số có 75 thưởng 6250 xu.
  @MRNam86 : Chốt 14 số có 75 thưởng 7142 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 13 số có 75 thưởng 7692 xu.
  @vuanh886 : Chốt 12 số có 75 thưởng 8333 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 16 số có 75 thưởng 6250 xu.
  @mo3cang : Chốt 18 số có 75 thưởng 5555 xu.
  @TM201210 : Chốt 10 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 6 số có 75 thưởng 16666 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 12 số có 75 thưởng 8333 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 18 số có 75 thưởng 5555 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 9 số có 75 thưởng 11111 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 17 số có 75 thưởng 5882 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 15 số có 75 thưởng 6666 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 18 số có 75 thưởng 16666 xu.


  NICK- 18/04 - - 19/04 - - 20/04 -
  vietkieudanhlo00 02 03 04 10 12 13 14 20 22 2365 56 67 54 69 49 70 47 71 45 72 44 43 74 41 76 36 78 34 8735 37 38 72 73 74 75 77 78 79 90 92 93 94 95 97 98 99
  quochuy92.................53 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 67 6871 74 75 76 78 01 02 03 05 07 08 10 11 12 14 16 17 20 21 23
  mtq.................62 63 65 66 67 71 72 75 76 80 81 85 90 92 93 94 9957 59 65 68 69 74 75 78 79 83 84 86 87 88 89 92 93 95 96 97
  chilaconso.................46 47 48 50 52 55 56 57 58 59 61 65 66 67 68 69 70 75 76 7701 02 04 05 06 09 10 14 15 18 20 24 29 36 38 75 78 79 81 83
  giacatde.................36 38 65 66 69 72 74 75 78 79 83 87 90 92 93 96 9743 45 46 47 48 60 61 63 64 65 66 68 69 70 72 73 74 75 77 78
  niemvuisohoc.................65 70 71 73 74 80 82 83 89 91 92 98 9941 43 44 45 48 49 50 52 53 54 57 58 59 70 71 72 75 76 77 78
  TLong888.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 2870 71 72 73 74 75 76 77 78 79 07 17 27 37 47 57 67 87 97 28
  chidanh1con..................................51 53 54 55 56 57 71 72 73 74 75 79
  Ronaldo7..................................65 66 68 73 75 79 83
  chaonammoi..................................46 61 45 63 43 64 40 66 39 37 67 36 68 34 72 31 73 30 75 28
  hoisohoc..................................75 72 69 68 67 66 94 65 63 61 60 59 58 57 56 54
  MRNam86..................................65 66 68 72 73 75 81 82 83 86 91 92 93 95
  vungtroisohoc..................................35 68 34 70 33 32 72 27 74 25 75 24 77
  vuanh886..................................66 69 70 72 73 75 78 82 84 87 93 96
  chinh1689482997..................................32 82 78 18 38 33 35 37 64 62 82 57 75 37 67 76
  mo3cang..................................24 25 26 70 71 75 78 79 80 84 87 88 89 93 96 97 98 99
  TM201210..................................67 70 72 75 76 81 84 85 86 89
  anquanhnam..................................52 54 56 57 58 61 63 65 66 67 69 72 75 76 78 81 83 84 85 87
  EM2020..................................63 65 66 67 72 75 76 79 85 90 92 93 94 97 99 02 06 09 12 15
  hongtutoan..................................54 55 56 57 63 65 70 72 73 74 75 81 82 83 84 89 90 91 92 93
  AffCup..................................53 54 56 57 59 61 62 63 64 65 66 69 71 72 73 74 75 79 81 82
  bababyby..................................56 57 60 61 62 63 64 65 66 69 72 75 82 92 96 02 05 06 15 16
  babylove..................................00 01 05 06 07 10 11 15 16 17 19 20 21 25 26 73 75 76 77 80
  CatLinhHD..................................68 73 75 77 78 84
  cutibatlo..................................12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 72 73 75 76 77 78
  chosau18h..................................56 57 62 64 65 66 67 68 71 73 74 75 76 77 82 83 86 91 92 93
  dieuanh96..................................72 71 70 69 67 66 65 74 63 62 61 60 58 57 56 54 53 75 52 51
  HoangMinhTu..................................69 75 80 82 85 91 92 93 94 95 96 99
  huyenhuyen..................................34 35 36 37 38 39 40 44 53 59 62 68 70 71 72 73 74 75 76 77
  khongcogihet..................................06 08 10 17 20 22 23 24 26 29 32 66 68 69 71 74 75 77 78 79
  khongsothua..................................39 70 71 74 75 77 78 79 80 81 84 85 87 88 89 00 01 04 05 07
  muahe2019..................................57 58 70 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 96 97 98
  nguyenyenlinh..................................32 34 36 39 41 43 45 48 49 50 54 57 61 63 66 67 69 70 72 75
  selaylaitatca..................................75 82 83 84 86 88 92 93 95
  sohochaylam..................................56 37 57 35 58 34 59 33 31 70 30 71 19 73 17 74 16 75 15 13
  soiroichot..................................70 72 73 75 76 77 80 81 82 85 86 89 90 91 95 96 98
  thuhuyengirl..................................68 71 74 75 76 78 80 81 84 85 86 90 94 95 96
  WIN2020..................................51 52 53 54 55 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tuandjgj : trúng loto 51* 96* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 73* 37* 36* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 34* 43* 35* thưởng 9000 xu.
  @4rum : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 43* 36* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 18** thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 73* 37* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 97* 97* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* 41*** thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 97* 69* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 50* 73* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 47* 77* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 97* 50* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 55* 97* thưởng 6000 xu.
  @Bacaily : trúng loto 14* 41*** thưởng 12000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @HoangNo1 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoaihd85 : trúng loto 96* 14* thưởng 20000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 37* 73* 55* thưởng 18000 xu.
  @zozozo : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 69* 96* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 41*** thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 37* 73* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 14* 18** thưởng 18000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 96* 69* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 34* 47* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 18** thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 32* 55* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 37* 73* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 96* 69* thưởng 30000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 36* 51* thưởng 30000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 41*** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 14 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 15 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 16 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 55* thưởng 48000 xu.
  BẢNG THỐNG KÊ
  (Đang cập nhật)
   
 8. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @consokydieu : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 3 số có 55 thưởng 33333 xu.
  @toanbatbai : Chốt 17 số có 55 thưởng 5882 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 18 số có 55 thưởng 5555 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 55 thưởng 5263 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @boladayttt : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 10 số có 55 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mo3cang : Chốt 16 số có 55 thưởng 12500 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 55 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @mtq : Chốt 20 số có 55 thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 55 thưởng 15000 xu.


  NICK- 19/04 - - 20/04 - - 21/04 -
  mtq62 63 65 66 67 71 72 75 76 80 81 85 90 92 93 94 9957 59 65 68 69 74 75 78 79 83 84 86 87 88 89 92 93 95 96 9754 55 56 57 58 59 62 63 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82
  chilaconso46 47 48 50 52 55 56 57 58 59 61 65 66 67 68 69 70 75 76 7701 02 04 05 06 09 10 14 15 18 20 24 29 36 38 75 78 79 81 8340 41 27 42 45 26 46 47 25 50 51 24 55 56 23 57 60 20 65 66
  mo3cang.................24 25 26 70 71 75 78 79 80 84 87 88 89 93 96 97 98 9937 54 36 55 34 56 31 57 29 58 28 59 27 61 26 64
  nguyenyenlinh.................32 34 36 39 41 43 45 48 49 50 54 57 61 63 66 67 69 70 72 7521 42 43 20 46 51 16 52 55 15 57 13 60 61 12 66 67 11 70 73
  consokydieu..................................37 31 39 40 29 42 28 43 44 26 45 46 25 49 51 24 53 55 23 59
  phocuvangem..................................55 97 79
  toanbatbai..................................25 55 58 19 59 17 64 65 13 67 68 10 70 73 08 74 77
  tuandjgj..................................28 32 38 24 39 40 22 42 45 20 48 50 19 54 55 18 59 15 60 64
  binbinhn..................................29 38 39 42 46 48 49 51 52 55 56 57 58 59 60 61 64 65
  danv411..................................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  Thuminh..................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  vuquy48..................................26 25 27 28 21 29 41 19 45 46 18 47 48 17 49 51 16 55 15 56
  boladayttt..................................11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
  giangmobile..................................30 36 37 28 38 44 27 45 26 46 47 25 48 49 24 54 55 21 56 57
  remix..................................42 45 46 47 49 50 52 55 56 60
  thienduong01..................................38 40 21 41 44 19 46 47 17 49 50 14 53 55 13 56 12 58 59 10
  thuyanh29..................................55 40 58 39 60 38 63 37 65 36 68 35 28 30 31 25 32 33 23 34
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Canh1102 : trúng loto 63* 39* thưởng 10000 xu.
  @MacDinhCan2 : trúng loto 39* 38* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 42* 46* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 48** 84* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 46* 84* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 95* 77* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 60* 95* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 77* 79* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 68** 46* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 63* 63* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 84* 48** thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 32* 42* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 48** 84* thưởng 18000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 96* 38* thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 60* 29* thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 67** 29* thưởng 45000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 67** 32* thưởng 27000 xu.
  @XS360 : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 48** 84* thưởng 27000 xu.
  @miule : trúng loto 96* 38* thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 68** thưởng 18000 xu.
  @kepbang : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 39* 92* 29* thưởng 36000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 42* 37* thưởng 24000 xu.
  @giacatde : trúng loto 42* 48** thưởng 36000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 32* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 48** 84* thưởng 36000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 46* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 68** thưởng 36000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 48** 84* thưởng 54000 xu.


  NICK- 17/04 - - 18/04 - - 19/04 - - 20/04 - - 21/04 - - 22/04 -
  giacatgia97*79* 77*09* 37***99*96* 69*68**
  TTPL798695*20*48*79*36* 51*48** 84*
  chilaconso............79* 52**86*79*51*46*
  quangninh279............30*16*47*37*46*
  lienquan2019........................74* 80**51*50*39* 92* 29*
  Hoalanrung........................51*47*77*42* 37*
  giacatde........................98*48**21*42* 48**
  Thuminh........................48*56* 65* 46*21*32*
  chaonammoi........................86*51*14*48** 84*
  MRNam86........................48*47*47*42*
  vtvcab....................................47*34* 47*67** 29*
  HUYEN6879....................................21*34*37*
  hoaihd85....................................51*96* 14*42*
  hongtutoan....................................20*41***63*
  co3bich....................................76*34*67** 32*
  XS360....................................47*77*33*
  vuanh886....................................59*69*95*
  Ronaldo7....................................64*50*48** 84*
  miule....................................10**73*96* 38*
  kocannoinhieu....................................21* 12*99*33*
  vhg123....................................11*18**29*
  baoanhthu....................................48** 20*37* 73* 55*68**
  kepbang....................................71*47*79*
  cuunon....................................76*55*96*
  Buivanquyet84....................................51*32* 55*95*
  chungcumini................................................77*29*
  danvietanhhung................................................96*68**
  lanh5doC................................................51*95*
  cutibatlo................................................43* 36*60*
  loveyouloveyou................................................37*77*
  tinhyeucuatoi................................................34* 43*48** 84*
  EmLaTatCa................................................36*95*
  khongsothua................................................35*77*
  Emailty................................................97*96* 38*
  caligo................................................97* 50*60* 29*
  nguyenyenlinh................................................97* 69*63*
  Canh1102............................................................63* 39*
  MacDinhCan2............................................................39* 38*
  tuankhang1980............................................................37*
  anhQuanday............................................................42* 46*
  HoangMinhTu............................................................77*
  thichchotso............................................................37*
  giacmotrua............................................................16*
  danhnhothoi............................................................48**
  kiep_lo_de............................................................42*
  muahe2019............................................................48** 84*
  baycaobayxa............................................................63*
  danhlolayvo............................................................46* 84*
  quocanhht............................................................95* 77*
  KINGTON............................................................48**
  bietphailamsaoday............................................................38*
  ditimbachthu............................................................33*
  quochuy92............................................................92* 29*
  thienduong01............................................................38*
  buihung88............................................................16*
  giahuy912............................................................96*
  consovang............................................................60* 95*
  langthangtimso............................................................79*
  yeusohoc............................................................37*
  girlcity............................................................77* 79*
  hoahuong............................................................68** 46*
  mytamido............................................................33*
  AnBao............................................................60*
  nonanoni............................................................42*
  minhdiep............................................................77*
  emtapdanhlo............................................................77*
  timlo2nhay............................................................67**
  soiroichot............................................................77*
  AffCup............................................................68**
  toanbatbai............................................................42*
  xosoxmien............................................................38*
  anquanhnam............................................................42*
  qtv272............................................................42*
  sohochaylam............................................................33*
  songque38............................................................60*
  tinhtuoisang............................................................77*
  mualanh2020............................................................42*
  visaolaithe............................................................95*
  shopeone............................................................63* 63*
  adayroihihi............................................................67**
  lethuylinh............................................................46*
  khongcohoiket............................................................42*
  luonluontop1............................................................63*
  EM2020............................................................79*
  binhminhsaomai............................................................84* 48**
  chot10trung1............................................................32* 42*
  numoneyee............................................................68**
  mo3cang............................................................79*
  Heovang83............................................................79*
   
 10. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 18 số có 92 thưởng 5555 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 8 số có 92 thưởng 12500 xu.
  @Buivanquyet84 : Chốt 17 số có 92 thưởng 5882 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 11 số có 92 thưởng 9090 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 7 số có 92 thưởng 14285 xu.
  @giacatgia : Chốt 7 số có 92 thưởng 14285 xu.
  @kepbang : Chốt 19 số có 92 thưởng 5263 xu.
  @KINGTON : Chốt 16 số có 92 thưởng 6250 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 12 số có 92 thưởng 8333 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 92 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 92 thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @mtq : Chốt 20 số có 92 thưởng 20000 xu.


  NICK- 19/04 - - 20/04 - - 21/04 - - 22/04 -
  mtq62 63 65 66 67 71 72 75 76 80 81 85 90 92 93 94 9957 59 65 68 69 74 75 78 79 83 84 86 87 88 89 92 93 95 96 9754 55 56 57 58 59 62 63 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8286 85 87 84 83 80 78 76 89 74 69 68 67 66 92 65 62 61 59 58
  nguyenyenlinh.................32 34 36 39 41 43 45 48 49 50 54 57 61 63 66 67 69 70 72 7521 42 43 20 46 51 16 52 55 15 57 13 60 61 12 66 67 11 70 7374 75 76 79 83 84 86 89 92 93 96 98 99 01 02 06 07 09 10 11
  phocuvangem..................................55 97 7992 93 94 95 97 99 02 03 08 09 12 13 17 18 20 21 22 24 26 27
  giaosuxoay...................................................61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 75 82 85 92 95 00 01 02 03 04
  TTPL7986...................................................46 47 80 81 82 83 86 87 88 89 90 91 92 95 96 97 98 99
  muahe2019...................................................17 22 26 28 31 32 37 38 62 66 68 71 77 78 82 86 87 88 91 92
  minhlonghn...................................................77 84 85 90 92 93 94 95 02 04 09 12 20 21 22 27 29 39 40 45
  cucaitron...................................................66 68 73 74 75 77 82 83 84 86 91 92 93 95
  AffCup...................................................57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 85 90 91 92 93 94
  ptsmr...................................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  luonluontop1...................................................84 85 88 90 91 92 94 98
  Buivanquyet84...................................................15 51 95 59 83 38 29 92 47 74 97 79 24 42 37 78 87
  danvietanhhung...................................................76 77 80 82 83 85 86 87 90 92 93 95 96 97
  DuyManh92...................................................86 87 88 89 92 93 95 96 97 98 99
  baycaobayxa...................................................89 90 92 94 96 97 98
  giacatgia...................................................86 90 92 93 94 95 96
  kepbang...................................................81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  KINGTON...................................................48 89 47 46 39 38 37 91 34 30 29 28 21 92 20 19
  locroitrungdau...................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 76 79 82 85 88 90 91 92
  minhdiep...................................................71 73 74 75 77 80 82 83 84 87 91 92 93 95 00 01 02 04 05 10
  miule...................................................78 79 83 86 87 88 89 92 95 96 97 98
  nonanoni...................................................90 92 94 95 96 97 98 01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16
  phuquoc...................................................65 67 70 73 74 76 82 83 85 89 91 92 94 98
  tengteng...................................................84 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04 05 14 15 20 21 22 23
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này