PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2019

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2019

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:40:29)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/04/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Kaido : trúng loto 60* 85* 97* thưởng 9000 xu.
  @thaialice : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Quyly : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 16* 61* thưởng 20000 xu.
  @chuoi : trúng loto 62* 26* thưởng 12000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 56** thưởng 12000 xu.
  @Buivantu1988 : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 83* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 47* 49* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @minhlt : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 85* thưởng 18000 xu.


  NICK- 27/03 - - 28/03 - - 29/03 - - 30/03 - - 31/03 - - 01/04 -
  TIMLUCBINH12389*43*63*43*15* 64*85*
  minhlt............50* 80*63*72* 59* 95*73* 48*91*
  Dodonguyen........................28*88*06*83*
  bacang........................57*24*06*47* 49*
  Thuminh....................................72*48*85*
  dongkhanh1994................................................54*16* 61*
  chuoi................................................54*62* 26*
  denbacdotinh................................................48* 43*35*
  habongda2002................................................10*10*
  hihaowen................................................97***56**
  Buivantu1988................................................48*27*
  Kaido............................................................60* 85* 97*
  thaialice............................................................97*
  mamalanlan............................................................47*
  Quyly............................................................47*
  HON_CUA_DA............................................................35*
  longhoang1970............................................................52*
  vuvanduan90............................................................85*
  Chacthang............................................................52*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @huan : Chốt 14 số có 20 thưởng 7142 xu.
  @Nhathai : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Nguyenminhtuan6869 : Chốt 12 số có 20 thưởng 8333 xu.
  @Npt : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @minhlt : Chốt 16 số có 20 thưởng 12500 xu.
  @Quyly : Chốt 10 số có 20 thưởng 20000 xu.
  @Galaxy : Chốt 18 số có 20 thưởng 11111 xu.


  NICK- 31/03 - - 01/04 -
  minhlt67 76 37 73 48 8446 64 67 76 38 58 02 20 18 81 19 91 69 96 49 94
  Quyly28 82 48 84 34 43 23 32 89 9802 20 07 70 25 52 57 75 06 60
  Galaxy03 06 30 32 33 34 35 38 39 42 43 48 53 56 60 62 83 89 93 9802 03 07 08 19 20 24 25 29 42 52 69 70 79 91 92 96 97
  huan.................00 02 20 05 50 55 23 32 57 75 28 82 37 73
  Nhathai.................02 06 08 27 37 60 67 70 72 92 20 21 29 31 34 56 71 73 75 76
  Nguyenminhtuan6869.................06 09 11 12 14 16 18 19 20 23 24 32
  Npt.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  denbacdotinh.................01 02 04 05 07 08 10 13 16 19 20 23 26 29 31 32 34 35 37 38
  Dodonguyen.................00 02 04 07 20 22 24 33 39 40 62 63 64 69 72 74 77 96 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:41:01)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/04/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Dunghammoanh1 : trúng loto 88** 00* thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 50* 70* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @School : trúng loto 56* 65** thưởng 9000 xu.
  @Nhathai : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @thich_an_xoi : trúng loto 56* 65** thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @Thanh2018 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @huan : trúng loto 65** thưởng 6000 xu.
  @TienDung : trúng loto 13* 31* thưởng 6000 xu.
  @sodeluontruot : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @A_777 : trúng loto 17* 18* thưởng 6000 xu.
  @Thuanthatthabg : trúng loto 65** thưởng 6000 xu.
  @Thanh123a : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @Duyenso1 : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 00* 70* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @Kaido : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Buivantu1988 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 75** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 86* thưởng 21000 xu.


  NICK- 27/03 - - 28/03 - - 29/03 - - 30/03 - - 31/03 - - 01/04 - - 02/04 -
  TIMLUCBINH12389*43*63*43*15* 64*85*86*
  Dodonguyen........................28*88*06*83*75**
  Buivantu1988................................................48*27*86*
  mamalanlan............................................................47*00*
  Kaido............................................................60* 85* 97*00*
  vuvanduan90............................................................85*17*
  Dunghammoanh1........................................................................88** 00*
  mrpts........................................................................14*
  HoaMauDon........................................................................50* 70*
  NetCaFe........................................................................50*
  School........................................................................56* 65**
  Nhathai........................................................................14*
  thich_an_xoi........................................................................56* 65**
  chutheanh........................................................................88**
  Thanh2018........................................................................93*
  BaoChau........................................................................92*
  vhg123........................................................................56*
  huan........................................................................65**
  TienDung........................................................................13* 31*
  sodeluontruot........................................................................87*
  A_777........................................................................17* 18*
  Thuanthatthabg........................................................................65**
  Thanh123a........................................................................17*
  Duyenso1........................................................................53*
  ngaoducacmien123........................................................................00* 70*
  xoay........................................................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vhg123 : Chốt 18 số có 93 thưởng 5555 xu.
  @HoangToan : Chốt 12 số có 93 thưởng 8333 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 14 số có 93 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.


  NICK- 01/04 - - 02/04 -
  Dodonguyen00 02 04 07 20 22 24 33 39 40 62 63 64 69 72 74 77 96 97 9904 06 34 37 43 45 46 47 49 53 54 56 59 64 69 74 90 93 94 96
  vhg123.................01 20 22 23 24 25 27 36 49 50 63 72 81 83 90 93 95 97
  HoangToan.................09 21 33 45 57 69 81 93 04 65 12 07
  nhat_chi_mai.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 44
  Chetvidep6789.................49 94 39 93 34 43 84 48 67 76 89 98 12 21
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:41:31)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/04/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HIENHN : trúng loto 81* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @minhlt : trúng loto 64* 73* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @Daiquan : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 64* 75* thưởng 6000 xu.
  @ngocgiatrang : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @xoay : trúng loto 64* thưởng 20000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @thich_an_xoi : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @huan : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @sodeluontruot : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @Thanh123a : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @Duyenso1 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.


  NICK- 02/04 - - 03/04 -
  xoay87*64*
  HoaMauDon50* 70*16*
  thich_an_xoi56* 65**80*
  chutheanh88**96*
  huan65**98*
  BaoChau92*64*
  vhg12356*73*
  sodeluontruot87*42*
  A_77717* 18*76*
  Thanh123a17*42*
  Duyenso153*80*
  HIENHN............81*
  Thuminh............64*
  minhlt............64* 73*
  denbacdotinh............42*
  Chetvidep6789............47*
  ptsmr............92*
  SoLuuHuong............64*
  Hoiyeulo............64*
  lodelk............48*
  hongsontnth............76*
  kovachin............75*
  Daiquan............75*
  Chacthang............98*
  chinhhongvan............64* 75*
  ngocgiatrang............88*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chuoi : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @Hoahong001 : Chốt 3 số có 34 thưởng 33333 xu.


  NICK- 03/04 -
  chuoi34 43 89 98 70 07 25 52 14 41 46 64 69 96 19 91 05 50 00 55
  Hoahong00134 56 45
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:41:44)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/04/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danv411 : trúng loto 79* 97* thưởng 10000 xu.
  @vuahaitac : trúng loto 97* 06* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 63* 97* thưởng 6000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @School : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Quyly : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @TranAn123 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @CoLong : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HIENHN : trúng loto 83* thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 76** thưởng 20000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @huan : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @sodeluontruot : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @Thanh123a : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.


  NICK- 02/04 - - 03/04 - - 04/04 -
  chutheanh88**96*22*
  huan65**98*84*
  vhg12356*73*63*
  sodeluontruot87*42*63*
  Thanh123a17*42*46*
  HIENHN............81*83*
  Thuminh............64*83*
  denbacdotinh............42*27*
  Hoiyeulo............64*76**
  ptsmr............92*09*
  danv411........................79* 97*
  vuahaitac........................97* 06*
  mrpts........................45**
  TIMLUCBINH123........................63*
  NetCaFe........................45**
  Dodonguyen........................63* 97*
  HaThanhTruc........................85*
  School........................79*
  Quyly........................79*
  TranAn123........................79*
  Npt........................02*
  vuvanduan90........................98*
  CoLong........................27*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @HaThanhTruc : Chốt 20 số có 84 thưởng 5000 xu.
  @HIENHN : Chốt 10 số có 84 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/04 -
  nhat_chi_mai04 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 94 99
  HaThanhTruc14 23 24 32 41 42 47 64 69 74 05 46 48 49 50 78 84 87 94 96
  HIENHN80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:42:06)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/04/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Ngochuongg001 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @thich_an_xoi : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @CHUTICH : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Nhathai : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @January : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 58** thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 58** thưởng 10000 xu.
  @Buivantu1988 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @rinodatcoi9x : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @ngocgiatrang : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @TuanAnh8686 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @CoLong : trúng loto 73* 37* thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 05** 75* thưởng 18000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 58** thưởng 12000 xu.
  @Quyly : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.
  @TranAn123 : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @vuahaitac : trúng loto 80* 42* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 66* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.
  @huan : trúng loto 94* thưởng 20000 xu.
  @sodeluontruot : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.


  NICK- 02/04 - - 03/04 - - 04/04 - - 05/04 -
  chutheanh88**96*22*24*
  huan65**98*84*94*
  sodeluontruot87*42*63*12*
  Thuminh............64*83*95*
  denbacdotinh............42*27*66*
  CoLong........................27*73* 37*
  NetCaFe........................45**05** 75*
  HaThanhTruc........................85*95*
  Dodonguyen........................63* 97*58**
  Quyly........................79*66*
  TranAn123........................79*90*
  vuvanduan90........................98*12*
  Npt........................02*12*
  vuahaitac........................97* 06*80* 42*
  Ngochuongg001....................................12*
  chuoi....................................66*
  thich_an_xoi....................................66*
  CHUTICH....................................24*
  Nhathai....................................23*
  TAMMAO....................................66*
  hihaowen....................................05**
  NgocNgoc....................................95*
  January....................................95*
  dongkhanh1994....................................58**
  bacang....................................58**
  Buivantu1988....................................66*
  rinodatcoi9x....................................90*
  ngocgiatrang....................................75*
  TuanAnh8686....................................90*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @minhlt : Chốt 7 số có 58 thưởng 14285 xu.
  @AntiFan : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 18 số có 58 thưởng 5555 xu.
  @Thuminh : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.


  NICK- 05/04 -
  minhlt69 96 23 32 43 58 85
  AntiFan50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  bacang05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 50 51 52 53 54 56 57 58 59 66
  Hoiyeulo12 21 58 85 67 76 68 86 22 77 05 50 78 87 08 80 17 71 26 62
  lodelk05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 66 57 75 58 85 59 95
  Thuminh06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:42:51)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/04/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @November : trúng loto 34** 52* 43* thưởng 12000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 91* 40* thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @Kaido : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @Banhbao888 : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @TienDung : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @Dunghammoanh1 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @ngovanmanh : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @TuanAnh8686 : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @TranAn123 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @vuahaitac : trúng loto 84* 01* thưởng 18000 xu.
  @CoLong : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 66* 76* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @huan : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.


  NICK- 02/04 - - 03/04 - - 04/04 - - 05/04 - - 06/04 -
  chutheanh88**96*22*24*36*
  huan65**98*84*94*74*
  denbacdotinh............42*27*66*66* 76*
  Dodonguyen........................63* 97*58**74*
  TranAn123........................79*90*20*
  vuahaitac........................97* 06*80* 42*84* 01*
  CoLong........................27*73* 37*24*
  chuoi....................................66*01*
  TAMMAO....................................66*88*
  NgocNgoc....................................95*52*
  TuanAnh8686....................................90*90*
  November................................................34** 52* 43*
  Hoiyeulo................................................91* 40*
  TIMLUCBINH123................................................43*
  habongda2002................................................01*
  ptsmr................................................84*
  Kaido................................................90*
  A_777................................................01*
  Banhbao888................................................76* 67*
  TienDung................................................40*
  Dunghammoanh1................................................36*
  hoangminh2410................................................36*
  Anh0165................................................96*
  ngovanmanh................................................74*
  Xuanmai12345................................................84*
  HoangToan................................................01*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vhg123 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @Anh0165 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @TienDung : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @TuanAnh8686 : Chốt 16 số có 88 thưởng 6250 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.


  NICK- 06/04 -
  vhg12300 05 10 12 19 26 27 29 37 59 61 62 65 68 71 84 85 88 92 99
  Anh016533 88 35 53 62 06 76 26 46 96 79 49 99 19 69 60 30 80 00 50
  TienDung24 42 29 92 79 97 33 88 06 60 47 74 15 51 38 83 01 10 56 65
  NgocNgoc01 06 10 15 24 29 33 38 42 47 51 56 60 65 74 79 83 88 92 97
  mrpts80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  TuanAnh868610 11 14 16 17 19 69 11 22 33 44 66 77 99 00 88
  denbacdotinh00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  NetCaFe05 24 32 42 48 55 73 82 88 97 36 49 53 56 59 61 63 72 90 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:43:17)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/04/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HoaMauDon : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @minhlt : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @thich_an_xoi : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 04* 00* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @Quyly : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Thanh123a : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @168Khoa : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @Hoangnam87 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @rongvang : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @Soai_Ca_1414 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @habongda2002 : trúng loto 01* 10* thưởng 20000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @Kaido : trúng loto 52* 59* thưởng 12000 xu.
  @November : trúng loto 56* thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @TienDung : trúng loto 31* 00* thưởng 12000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 10* 46* 64* thưởng 27000 xu.
  @chuoi : trúng loto 04* 42* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @CoLong : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 42* thưởng 18000 xu.


  NICK- 02/04 - - 03/04 - - 04/04 - - 05/04 - - 06/04 - - 07/04 -
  chutheanh88**96*22*24*36*42*
  denbacdotinh............42*27*66*66* 76*34*
  CoLong........................27*73* 37*24*45*
  NgocNgoc....................................95*52*10* 46* 64*
  chuoi....................................66*01*04* 42*
  habongda2002................................................01*01* 10*
  TIMLUCBINH123................................................43*64*
  Kaido................................................90*52* 59*
  November................................................34** 52* 43*56*
  A_777................................................01*71*
  TienDung................................................40*31* 00*
  hoangminh2410................................................36*12*
  HoangToan................................................01*60*
  HoaMauDon............................................................46* 64*
  minhlt............................................................45*
  thich_an_xoi............................................................64*
  hihaowen............................................................04* 00*
  nhat_chi_mai............................................................10*
  HaThanhTruc............................................................46* 64*
  Quyly............................................................45*
  vhg123............................................................14*
  BaoChau............................................................56*
  lodelk............................................................42*
  vuvanduan90............................................................45*
  danv411............................................................14*
  Galaxy............................................................97*
  Thanh123a............................................................51*
  Npt............................................................12*
  168Khoa............................................................68*
  Hoangnam87............................................................02*
  rongvang............................................................28*
  Soai_Ca_1414............................................................59*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HIENHN : Chốt 16 số có 64 thưởng 6250 xu.
  @minhlt : Chốt 10 số có 64 thưởng 10000 xu.
  @HaThanhTruc : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Xuanmai12345 : Chốt 11 số có 64 thưởng 9090 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @huan : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @thich_an_xoi : Chốt 16 số có 64 thưởng 6250 xu.


  NICK- 07/04 -
  HIENHN47 74 79 97 42 24 97 79 04 14 34 44 54 64 84 94
  minhlt79 97 54 45 46 64 69 96 38 43
  HaThanhTruc00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
  nhat_chi_mai00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 96
  bacang06 16 26 36 46 56 66 11 76 86 96 60 61 62 63 64 65 67 68 69
  chuoi14 41 46 64 69 96 91 19 45 54 59 95 90 09 40 04 18 81 78 87
  lodelk06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 96
  Xuanmai1234514 41 43 43 44 45 54 46 64 49 94
  Galaxy13 14 18 19 31 36 41 46 48 63 64 68 69 81 84 86 89 91 96 98
  huan01 10 06 60 15 51 56 65 23 32 37 73 28 82 19 91 46 64 00
  thich_an_xoi04 40 05 50 06 60 16 61 46 64 69 96 14 24 34 44
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:43:48)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/04/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : trúng loto 46* 95* thưởng 10000 xu.
  @huan : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @TAMMAO : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @January : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @Dunghammoanh1 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 76* 77* thưởng 6000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhlt : trúng loto 03* thưởng 6000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 76* 77* thưởng 12000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @rongvang : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @Soai_Ca_1414 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 10** thưởng 30000 xu.
  @Kaido : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @A_777 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 77* 68* thưởng 24000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.


  NICK- 05/04 - - 06/04 - - 07/04 - - 08/04 -
  chuoi66*01*04* 42*77* 68*
  NgocNgoc95*52*10* 46* 64*99*
  TIMLUCBINH123............43*64*85*
  habongda2002............01*01* 10*10**
  Kaido............90*52* 59*97*
  A_777............01*71*77*
  HoangToan............01*60*95*
  minhlt........................45*03*
  hihaowen........................04* 00*77*
  vhg123........................14*76* 77*
  vuvanduan90........................45*68*
  danv411........................14*50*
  Galaxy........................97*65*
  rongvang........................28*99*
  Soai_Ca_1414........................59*76*
  chinh1689482997....................................46* 95*
  huan....................................77*
  mrpts....................................03*
  TAMMAO....................................77*
  NetCaFe....................................07**
  ptsmr....................................72*
  SoLuuHuong....................................77*
  Chetvidep6789....................................17*
  January....................................03*
  Chacthang....................................99*
  hongsontnth....................................10**
  Dunghammoanh1....................................77*
  Anh0165....................................76* 77*
  Xuanmai12345....................................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NetCaFe : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @thaoly : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 11 số có 10 thưởng 9090 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @BaoChau : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @November : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @sodeluontruot : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.


  NICK- 08/04 -
  NetCaFe01 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 41 51 61 71 81 91
  thaoly00 01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24
  xauzai8801 05 06 09 10 17 41 45 47 71 72
  Chetvidep678901 10 11 12 21 31 13 41 14 51 15 61 16 71 17 81 18 91 19
  BaoChau10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  HoaMauDon00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  November01 06 10 15 24 29 33 38 42 47 51 56 60 65 74 79 83 88 92 97
  chutheanh01 10 06 60 56 65 15 51 43 34 93 39 19 91 69 96 89 98
  sodeluontruot09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 37
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:44:17)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/04/2019

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TienDung : trúng loto 22* 23* 98* thưởng 9000 xu.
  @rinodatcoi9x : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @HIENHN : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @Ha123 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @thich_an_xoi : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @sodeluontruot : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @Buivantu1988 : trúng loto 36** 81* thưởng 9000 xu.
  @vuahaitac : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 63* 36** thưởng 9000 xu.
  @kovachin : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @vinamik : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @Champions : trúng loto 18** 81* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @January : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhlt : trúng loto 18** thưởng 18000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @Soai_Ca_1414 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 81* 18** thưởng 45000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 26* thưởng 15000 xu.


  NICK- 05/04 - - 06/04 - - 07/04 - - 08/04 - - 09/04 -
  chuoi66*01*04* 42*77* 68*81* 18**
  NgocNgoc95*52*10* 46* 64*99*26*
  TIMLUCBINH123............43*64*85*42*
  HoangToan............01*60*95*60*
  minhlt........................45*03*18**
  vhg123........................14*76* 77*52*
  Galaxy........................97*65*14*
  Soai_Ca_1414........................59*76*22*
  mrpts....................................03*23*
  January....................................03*49*
  hongsontnth....................................10**98*
  TienDung................................................22* 23* 98*
  rinodatcoi9x................................................63*
  HIENHN................................................22*
  minhquang2016................................................60*
  Ha123................................................12*
  Dodonguyen................................................81*
  chutheanh................................................39*
  thich_an_xoi................................................23*
  Thuminh................................................60*
  sodeluontruot................................................26*
  mamalanlan................................................72*
  Buivantu1988................................................36** 81*
  vuahaitac................................................22*
  DonaldTrump45................................................63* 36**
  kovachin................................................07*
  vinamik................................................49*
  Champions................................................18** 81*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bacang : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @rinodatcoi9x : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/04 -
  bacang05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 22 56 65 57 75 58 85 59 95
  rinodatcoi9x60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  hoangminh241001 10 06 60 15 51 56 65 36 63
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  dongkhanh1994 (10/04/2019 at 18:44:38)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec