PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2017.

 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 34* 58* 85* thưởng 9000 xu.
  @saokim : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @Pony : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 83* 85* thưởng 6000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @thanlothanhde1979 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @MOSCOW00 : trúng loto 50*** thưởng 9000 xu.
  @lengocquangvinh : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Duypv07 : trúng loto 34* 76* thưởng 6000 xu.
  @dungti196 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @Casino83 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @meomisa17 : trúng loto 34* 60* thưởng 18000 xu.
  @ansony : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @lelinh : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 27* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Linngtrapp7 : trúng loto 50*** 34* thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @muopdang : trúng loto 92** thưởng 30000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hehehe : trúng loto 79* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @ManhCau3TL : trúng loto 90* thưởng 21000 xu.


  NICK- 24/04 - - 25/04 - - 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 -
  ManhCau3TL93*73**09*41*10*72*90*
  hehehe............11* 12*44*63**23*20* 21**79*
  muopdang........................98*95** 96*69*91*92**
  thanhthanh........................57*57*15* 57*61*61*
  Linngtrapp7....................................79* 42*27*01*50*** 34*
  meomisa17................................................12**77*34* 60*
  ansony................................................10*04* 40*85*
  lelinh................................................41*29*83*
  thantai368................................................41* 57*21**27*
  Hoalong68dedan............................................................60*87*
  Tuyenquang22a............................................................22* 27*47*
  Minh_Quan............................................................29*58*
  hanoi2............................................................61*46*
  Casino83............................................................84*95*
  TIMLUCBINH123........................................................................34* 58* 85*
  saokim........................................................................79*
  HOANG YEN........................................................................32*
  Pony........................................................................76*
  Npt........................................................................34*
  GioCuonMayTan........................................................................83* 85*
  Nam_Dai_Duong........................................................................85*
  bian_sohoc........................................................................87*
  denbacdotinh........................................................................25*
  BaoChau........................................................................14*
  bacang........................................................................60*
  thanlothanhde1979........................................................................34*
  Hamlamgiau........................................................................27*
  MOSCOW00........................................................................50***
  lengocquangvinh........................................................................47*
  Duypv07........................................................................34* 76*
  dungti196........................................................................76*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @leoanhduc : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @cuthangcuoi : Chốt 6 số có 76 thưởng 16666 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.


  NICK- 30/04 -
  leoanhduc89 98 78 87 67 76 60 06 56 65 26 62 86 68
  cuthangcuoi28 37 67 73 76 82
  HOANG YEN22 77 27 72 37 73 78 87 28 82 23 32 67 76 57 75 02 20 52 25
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (30/04/2017 at 21:22:42) , leoanhduc (30/04/2017 at 22:02:34) , thantai368 (30/04/2017 at 19:49:16)

Chia sẻ trang web này
renec