PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mytamido : Chốt 6 số có 01 thưởng 16666 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 01 thưởng 5263 xu.
  @langthangtimso : Chốt 18 số có 01 thưởng 5555 xu.
  @lanh5doC : Chốt 11 số có 01 thưởng 9090 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 19 số có 01 thưởng 5263 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 16 số có 01 thưởng 6250 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 17 số có 01 thưởng 5882 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 14 số có 01 thưởng 7142 xu.
  @qtv272 : Chốt 14 số có 01 thưởng 7142 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 01 thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 16 số có 01 thưởng 12500 xu.


  NICK- 26/03 - - 27/03 -
  khongcohoiket47 48 46 49 45 50 44 51 43 55 42 41 57 40 60 39 61 37 62 3300 01 03 04 05 06 21 22 23 24 28 29 30 31 32 77 78 79 82 83
  TTPL798641 42 43 45 46 50 52 53 5501 03 08 09 12 15 18 19 21 24 28 29 33 35 38 65
  mytamido.................01 03 04 05 06 10
  kemngot.................61 70 78 83 85 87 88 89 92 98 01 03 05 06 07 10 12 14 15 16
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  langthangtimso.................64 65 66 71 74 75 76 79 81 84 85 88 91 94 99 01 06 08
  lanh5doC.................00 01 03 06 10 11 13 15 20 21 26
  vivungonsong.................00 01 04 05 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 25 29 31 35 40 41
  emtapdanhlo.................86 88 89 91 94 95 96 98 99 00 01 04 05 06 08 10 14 15 16 19
  girlcity.................84 87 88 89 01 02 04 07 08 09 11 12 14 17 18 19 21 22 24
  quangninh279.................79 80 81 82 83 87 89 90 91 92 93 97 99 00 01 02 03 07 09 10
  songque38.................84 85 86 87 88 89 91 94 96 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  tengteng.................00 01 02 04 06 07 09 10 18 20 22 24 25 27 28 29 34 37 38 40
  tuankhang1980.................97 00 01 02 04 07 09 10 11 12 14 17 18 20 21 22
  NgocNgoc.................00 10 02 20 04 40 06 60 08 80 01 03 30 05 50 07 70 09 90 55
  bababyby.................00 01 04 05 08 09 10 13 17 19 22 23 26 27 28 72 73 74 77 78
  chuoi.................07 70 06 60 03 30 05 50 01 10 02 20 08 80 09 90 00
  giacatde.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  HaiNam92.................01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 16 20 22 25 26 30 32 35
  motobike.................01 02 05 06 07 10 11 12 14 15 16 20 21 22
  qtv272.................01 02 04 07 08 11 14 16 17 19 20 21 24 25
  sangtruatoi.................82 84 85 88 90 91 92 94 95 98 00 01 02 04 05 08 10 11 12 14
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danhnhothoi : trúng loto 39* 07* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 67* 39* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 53* 35* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 35* 20* thưởng 10000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 80** thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 77* 67* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20* 69* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 83* 77* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 20* 05* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63* 83* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 77* 20* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 63* 95* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 12* 63* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 95* 83* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Phuc0123 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 67* 53* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 42* 20* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 03* 07* 08* thưởng 27000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 05* 54* thưởng 18000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 98* 89* thưởng 18000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 89* 98* thưởng 18000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 28* thưởng 15000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 54* 67* thưởng 18000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 67* thưởng 20000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 05* 69* thưởng 30000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 42* 54* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 69* thưởng 24000 xu.


  NICK- 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 -
  AffCup82**74*22*21*91*38* 29*92**69*
  zozozo............19*17*69*91*76*83*42* 54*
  danvietanhhung....................................07*69*68* 86*10*05* 69*
  adayroihihi....................................21*73*83*41* 29*05*
  vivungonsong....................................34*06*09** 22*43**83*
  bababyby....................................62* 06*91*76*54**54*
  xosoxmien................................................36*06*43**42*
  mualanh2020................................................63*41*43**67*
  chosau18h................................................22*06*29*54*
  DonaldTrump45............................................................41* 42*05* 60*03* 07* 08*
  danhlolayvo............................................................38* 83*17*12*
  Cauamhanoi............................................................11*45*05*
  chuoi............................................................79*23* 32*42*
  ditimbachthu............................................................29*05*05* 54*
  danlode2k2............................................................29* 68*43**98* 89*
  hongtutoan............................................................06*41*89* 98*
  lanh5doC............................................................22*74*77*
  tamhoncuada............................................................09**74*69*
  khongcogihet............................................................88*05*07*
  quangninh279............................................................11* 89*45* 54**95*
  Axz23............................................................86*60*28*
  lamlaitudau2020............................................................55* 29*60*54* 67*
  chilaconso............................................................89*31** 43**67*
  baoanhthu........................................................................38** 83* 83*55*
  chutheanh........................................................................41* 94*67* 53*
  sohochaylam........................................................................17*42*
  quocanhht........................................................................54** 60*83*
  toilatoi7x........................................................................05*12*
  hoaihd85........................................................................43**63*
  DuyManh92........................................................................43**69*
  hoanghonxanh........................................................................72*67*
  vuquy48........................................................................41*85*
  Hoiyeulo........................................................................72*54*
  co3bich........................................................................74*63*
  cutibatlo........................................................................41* 17*42* 20*
  bietphailamsaoday........................................................................83* 38**63*
  danhnhothoi....................................................................................39* 07*
  cucaitron....................................................................................67* 39*
  Npt....................................................................................53* 35*
  nonanoni....................................................................................35* 20*
  binhminhsaomai....................................................................................77*
  niemvuisohoc....................................................................................83*
  giacmotrua....................................................................................95*
  selaylaitatca....................................................................................89* 98*
  thichchotso....................................................................................42*
  vhg123....................................................................................70*
  anquanhnam....................................................................................55*
  qtv272....................................................................................98* 89*
  chungcumini....................................................................................95*
  kepbang....................................................................................77*
  WIN2020....................................................................................80**
  bachthu3nhay....................................................................................05*
  kocannoinhieu....................................................................................12*
  mtq....................................................................................77* 67*
  chaonammoi....................................................................................77*
  anhnumberone....................................................................................55*
  minhdiep....................................................................................42*
  anhQuanday....................................................................................20* 69*
  Canh1102....................................................................................83* 77*
  QuocLinh88....................................................................................98*
  babylove....................................................................................20* 05*
  vungtroisohoc....................................................................................77*
  khongsothua....................................................................................63* 83*
  hoahuong....................................................................................63*
  tinhyeucuatoi....................................................................................67*
  HaiNam92....................................................................................07*
  caligo....................................................................................98*
  binbinhn....................................................................................63*
  mytamido....................................................................................69*
  visaolaithe....................................................................................77* 20*
  chidanh1con....................................................................................05*
  yeusohoc....................................................................................35*
  emtapdanhlo....................................................................................63* 95*
  giacatgia....................................................................................95*
  buihung88....................................................................................20*
  alololo....................................................................................55*
  saptrungtoroi....................................................................................05*
  baycaobayxa....................................................................................54*
  HUYEN6879....................................................................................77*
  HoangMinhTu....................................................................................12* 63*
  lodelk....................................................................................55*
  langthangtimso....................................................................................77*
  vietkieudanhlo....................................................................................07*
  consokydieu....................................................................................39*
  TM201210....................................................................................95* 83*
  allwin99....................................................................................42*
  phocuvangem....................................................................................77*
  ansongaymai....................................................................................98* 89*
  remix....................................................................................95*
  Phuc0123....................................................................................85*
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoisohoc : Chốt 12 số có 95 thưởng 8333 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 13 số có 95 thưởng 7692 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 10 số có 95 thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 17 số có 95 thưởng 5882 xu.
  @muahe2019 : Chốt 9 số có 95 thưởng 11111 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 95 thưởng 5263 xu.
  @mtq : Chốt 17 số có 95 thưởng 5882 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 8 số có 95 thưởng 12500 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 13 số có 95 thưởng 7692 xu.
  @anhnumberone : Chốt 11 số có 95 thưởng 9090 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 9 số có 95 thưởng 11111 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 16 số có 95 thưởng 6250 xu.
  @hatay88 : Chốt 9 số có 95 thưởng 11111 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 14 số có 95 thưởng 7142 xu.
  @shopeone : Chốt 16 số có 95 thưởng 6250 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 11 số có 95 thưởng 9090 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 7 số có 95 thưởng 14285 xu.
  @xosoxmien : Chốt 16 số có 95 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tengteng : Chốt 20 số có 95 thưởng 10000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 95 thưởng 10000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 95 thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 95 thưởng 10000 xu.


  NICK- 27/03 - - 28/03 -
  tengteng00 01 02 04 06 07 09 10 18 20 22 24 25 27 28 29 34 37 38 4069 90 92 93 94 95 96 98 99 00 02 03 04 05 06 08 09 40 42 43
  bababyby00 01 04 05 08 09 10 13 17 19 22 23 26 27 28 72 73 74 77 7892 93 94 95 96 97 98 99 03 07 08 12 16 17 21 25 26 30 34 35
  chuoi07 70 06 60 03 30 05 50 01 10 02 20 08 80 09 90 0035 53 30 03 49 94 44 99 45 54 59 95 40 04 09 90 50 05 55 00
  tuankhang198097 00 01 02 04 07 09 10 11 12 14 17 18 20 21 2216 17 30 31 32 65 66 67 80 81 82 85 86 87 90 91 92 95 96 97
  hoisohoc.................68 69 72 73 76 82 83 85 86 92 95 96
  hoaihd85.................78 82 83 84 85 86 87 91 92 93 94 95 96
  hoanghonxanh.................74 75 80 84 89 92 93 95 98 99
  huyenhuyen.................79 81 82 84 85 86 88 89 90 91 93 94 95 97 98 00 02 03 04 06
  hung83.................65 66 67 68 69 70 73 74 75 80 83 84 85 90 93 94 95
  muahe2019.................88 89 91 92 93 95 97 98 99
  niemvuisohoc.................80 94 79 71 68 61 59 58 95 51 49 38 31 29 28 97 21 19 18 17
  quoctrong89.................40 42 43 44 45 47 48 72 73 74 75 77 78 79 90 92 93 94 95 97
  sohochaylam.................84 85 86 87 91 94 95 96 97 01 04 05 06 07 21 24 25 26 27 41
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  mtq.................45 48 50 55 58 60 65 68 70 75 78 80 85 88 90 95 98
  ditimbachthu.................91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 03 04 10 12 13 21 22 29 30 31
  OK6868.................91 92 94 95 96 97 98 99
  Hoiyeulo.................07 11 13 16 20 25 27 40 45 61 63 66 70 72 75 77 81 86 90 95
  remix.................72 77 82 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
  alololo.................74 75 76 77 83 84 89 91 92 93 94 95 98
  anhnumberone.................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  bachthu3nhay.................86 88 90 93 94 95 96 97 02 03 04 05 06 09 11 12 14 15 16 18
  buihung88.................93 90 89 88 94 87 86 85 84 83 80 95 69 68 67 66 65 64 96 63
  co3bich.................93 94 95 96 97 98 99 01 09 10 18 27 29 36 38 45 47 54 56 63
  chidanh1con.................92 94 95 96 98 99 01 03 04 05 07 08 10 12 13 14 16 17 21 23
  danhlolayvo.................89 91 92 93 94 95 96 97 99
  DonaldTrump45.................03 30 58 85 08 80 94 49 99 44 95 59 09 90 54 45
  hatay88.................70 75 78 80 85 88 90 95 98
  HoangMinhTu.................65 68 69 71 75 77 78 80 82 87 91 92 95 99
  shopeone.................58 62 65 66 67 68 72 75 76 77 82 85 86 92 95 98
  toilatoi7x.................82 83 85 86 87 91 92 93 95 96 97
  vungtroisohoc.................87 88 89 90 92 95 97
  xosoxmien.................77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 94 95 97 03
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutichhoidong : trúng loto 25* 48* thưởng 10000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 48* 12* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 12* 00* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 62** thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 62** thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 62** thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @midaklotouspro : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @sat_thu_lo_pro : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @giathientb : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @liancolo1 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TM201210 : trúng loto 25* 62** thưởng 30000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 99** thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 08* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 90* thưởng 15000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 57* 48* thưởng 24000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 62** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 63* 48* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 25* thưởng 18000 xu.
  @bababyby : trúng loto 89* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 00* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 82* thưởng 27000 xu.


  NICK- 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 - - 29/03 -
  AffCup82**74*22*21*91*38* 29*92**69*82*
  zozozo............19*17*69*91*76*83*42* 54*00*
  vivungonsong....................................34*06*09** 22*43**83*25*
  bababyby....................................62* 06*91*76*54**54*89*
  xosoxmien................................................36*06*43**42*00*
  mualanh2020................................................63*41*43**67*63* 48*
  Cauamhanoi............................................................11*45*05*73*
  chuoi............................................................79*23* 32*42*57* 48*
  lanh5doC............................................................22*74*77*12*
  Axz23............................................................86*60*28*62**
  chutheanh........................................................................41* 94*67* 53*08*
  baoanhthu........................................................................38** 83* 83*55*89*
  sohochaylam........................................................................17*42*25*
  hoaihd85........................................................................43**63*40*
  Hoiyeulo........................................................................72*54*90*
  bietphailamsaoday........................................................................83* 38**63*72*
  cutibatlo........................................................................41* 17*42* 20*82*
  TM201210....................................................................................95* 83*25* 62**
  niemvuisohoc....................................................................................83*25*
  selaylaitatca....................................................................................89* 98*25*
  chungcumini....................................................................................95*40*
  qtv272....................................................................................98* 89*12*
  anhQuanday....................................................................................20* 69*25*
  Canh1102....................................................................................83* 77*00*
  danhnhothoi....................................................................................39* 07*73*
  vungtroisohoc....................................................................................77*73*
  WIN2020....................................................................................80**99**
  cucaitron....................................................................................67* 39*89*
  kocannoinhieu....................................................................................12*00*
  caligo....................................................................................98*12*
  Npt....................................................................................53* 35*48*
  mtq....................................................................................77* 67*89*
  chaonammoi....................................................................................77*73*
  babylove....................................................................................20* 05*73*
  buihung88....................................................................................20*89*
  khongsothua....................................................................................63* 83*73*
  saptrungtoroi....................................................................................05*40*
  binbinhn....................................................................................63*48*
  chidanh1con....................................................................................05*25*
  langthangtimso....................................................................................77*63*
  phocuvangem....................................................................................77*25*
  allwin99....................................................................................42*48*
  chutichhoidong................................................................................................25* 48*
  hongsontnth................................................................................................48*
  traucon................................................................................................48* 12*
  giacatde................................................................................................12*
  mo3cang................................................................................................25*
  XS360................................................................................................82*
  Hoalanrung................................................................................................89*
  timlo2nhay................................................................................................73*
  Uyennhi2019................................................................................................99**
  huyenhuyen................................................................................................25*
  MRNam86................................................................................................12* 00*
  miule................................................................................................25*
  TTPL7986................................................................................................12*
  chot10trung1................................................................................................40*
  luonluontop1................................................................................................25*
  motobike................................................................................................89*
  lienquan2019................................................................................................48*
  minhlonghn................................................................................................25*
  ptsmr................................................................................................48*
  antamwin................................................................................................00*
  vaobothoi................................................................................................99**
  nguyenyenlinh................................................................................................73*
  songque38................................................................................................62**
  girlcity................................................................................................63*
  hoisohoc................................................................................................00*
  kiep_lo_de................................................................................................38*
  tinhtuoisang................................................................................................63*
  TLong888................................................................................................48*
  cuocchienso................................................................................................25*
  tengteng................................................................................................25*
  EmLaTatCa................................................................................................82*
  Covid19................................................................................................62**
  KINGTON................................................................................................72*
  muahe2019................................................................................................12*
  OK6868................................................................................................12*
  EM2020................................................................................................48*
  hyvongwin................................................................................................89*
  thuhuyengirl................................................................................................48*
  loveyouloveyou................................................................................................73*
  tuandjgj................................................................................................62**
  Emailty................................................................................................63*
  giangmobile................................................................................................00*
  CSGT01................................................................................................63*
  lode2019................................................................................................00*
  midaklotouspro................................................................................................12*
  sat_thu_lo_pro................................................................................................12*
  ElMariachi................................................................................................08*
  giathientb................................................................................................48*
  liancolo1................................................................................................48*
   
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 16 số có 00 thưởng 6250 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 16 số có 00 thưởng 6250 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 15 số có 00 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoiyeulo : Chốt 17 số có 00 thưởng 11764 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 00 thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 8 số có 00 thưởng 25000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 00 thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 00 thưởng 10000 xu.


  NICK- 28/03 - - 29/03 -
  Hoiyeulo07 11 13 16 20 25 27 40 45 61 63 66 70 72 75 77 81 86 90 9500 03 05 14 23 44 46 50 53 55 64 65 73 80 82 85 87
  ditimbachthu91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 03 04 10 12 13 21 22 29 30 3195 96 97 98 99 00 01 04 05 06 07 08 09 20 21 24 25 26 27 28
  xosoxmien77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 94 95 97 0300 02 04 07 08 09 11 13
  buihung8893 90 89 88 94 87 86 85 84 83 80 95 69 68 67 66 65 64 96 6354 55 57 61 62 63 64 66 69 70 71 72 73 75 78 00 02 05 07 08
  niemvuisohoc80 94 79 71 68 61 59 58 95 51 49 38 31 29 28 97 21 19 18 1766 68 69 70 76 77 78 80 86 87 89 90 95 96 98 00 04 05 06 07
  TTPL7986.................63 70 73 75 81 90 91 93 95 00 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15
  Emailty.................79 82 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
  khongcohoiket.................63 66 67 80 81 82 83 86 87 00 01 02 03 06 07 10 11 12 13 16
  nguyenyenlinh.................87 89 91 96 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
  cutibatlo.................99 00 02 05 07 08 09 10 12 15 17 18 19 20 22 25
  MRNam86.................64 65 68 69 73 74 80 83 86 96 00 01 04 05 06 08 10 13 14 23
  thuyanh29.................81 82 86 87 90 91 95 96 00 04 05 09 13 14 18 19 20 21 22 23
  babylove.................99 00 01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 16 17
  dieuanh96.................78 79 82 83 85 86 91 92 94 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  qtv272.................71 74 75 76 77 78 79 80 81 84 85 86 87 88 89 00 01 04 05 06
  sangtruatoi.................92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12
  minhlonghn.................95 96 97 98 99 00 06 07 08 15 16 17 19 24 25 26 28 33 34 35
  quocanhht.................90 91 93 94 97 00 01 02 03 07 09 10 11 12 17 18 19 20 21 27
  traucon.................00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @kovachin : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @MacDinhCan2 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 68** thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 15* 37** thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 37** thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 37** 15* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 92* 55* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 03* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 64** thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 64** thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 64** thưởng 20000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 37** thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 64** thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 03* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @giathientb : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @liancolo1 : trúng loto 68** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 15* 64** thưởng 45000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 64** thưởng 18000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 68** thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64** 43** thưởng 36000 xu.
  @caligo : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 15* 89* thưởng 24000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 37** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mualanh2020 : trúng loto 59* thưởng 30000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 89* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 50* thưởng 30000 xu.


  NICK- 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 - - 29/03 - - 30/03 -
  AffCup82**74*22*21*91*38* 29*92**69*82*50*
  zozozo............19*17*69*91*76*83*42* 54*00*89*
  mualanh2020................................................63*41*43**67*63* 48*59*
  xosoxmien................................................36*06*43**42*00*55*
  Cauamhanoi............................................................11*45*05*73*50*
  baoanhthu........................................................................38** 83* 83*55*89*15* 89*
  sohochaylam........................................................................17*42*25*37**
  chaonammoi....................................................................................77*73*15* 64**
  niemvuisohoc....................................................................................83*25*14*
  chungcumini....................................................................................95*40*64**
  selaylaitatca....................................................................................89* 98*25*89*
  danhnhothoi....................................................................................39* 07*73*97*
  khongsothua....................................................................................63* 83*73*68**
  binbinhn....................................................................................63*48*64** 43**
  caligo....................................................................................98*12*15*
  mtq....................................................................................77* 67*89*85*
  buihung88....................................................................................20*89*50*
  hongsontnth................................................................................................48*03*
  XS360................................................................................................82*64**
  Hoalanrung................................................................................................89*43**
  miule................................................................................................25*64**
  TTPL7986................................................................................................12*55*
  timlo2nhay................................................................................................73*89*
  Uyennhi2019................................................................................................99**19*
  ptsmr................................................................................................48*64**
  chot10trung1................................................................................................40*19*
  luonluontop1................................................................................................25*59*
  songque38................................................................................................62**37**
  minhlonghn................................................................................................25*19*
  antamwin................................................................................................00*68**
  cuocchienso................................................................................................25*64**
  vaobothoi................................................................................................99**43**
  kiep_lo_de................................................................................................38*03*
  chutichhoidong................................................................................................25* 48*19*
  loveyouloveyou................................................................................................73*59*
  lode2019................................................................................................00*50*
  giathientb................................................................................................48*50*
  liancolo1................................................................................................48*68**
  dongkhanh1994............................................................................................................55*
  kovachin............................................................................................................58*
  MacDinhCan2............................................................................................................92*
  danlode2k2............................................................................................................89*
  shopeone............................................................................................................59*
  danvietanhhung............................................................................................................19*
  CatLinhHD............................................................................................................89*
  giacmotrua............................................................................................................43**
  thichchotso............................................................................................................68**
  dieuanh96............................................................................................................55*
  vhg123............................................................................................................03*
  adayroihihi............................................................................................................89*
  X155............................................................................................................68**
  quocanhht............................................................................................................92*
  DuyManh92............................................................................................................14*
  chosau18h............................................................................................................19*
  tamhoncuada............................................................................................................15*
  lethuylinh............................................................................................................59*
  QuocLinh88............................................................................................................97*
  thienduong01............................................................................................................50*
  quangninh279............................................................................................................55*
  Thuminh............................................................................................................68**
  kyniemxua............................................................................................................97*
  HUYEN6879............................................................................................................59*
  numoneyee............................................................................................................15* 37**
  HaiNam92............................................................................................................97*
  NetCaFe............................................................................................................68**
  tuankhang1980............................................................................................................19*
  emtapdanhlo............................................................................................................43**
  happyday............................................................................................................64**
  consokydieu............................................................................................................37**
  HoangMinhTu............................................................................................................59*
  nhat_chi_mai............................................................................................................59*
  sangtruatoi............................................................................................................85*
  soiroichot............................................................................................................19*
  ViettelDaily............................................................................................................89*
  Ronaldo7............................................................................................................37** 15*
  quoctrong89............................................................................................................19*
  DINHMINHSON............................................................................................................92* 55*
  chuasonlam666............................................................................................................15*
  ansongaymai............................................................................................................43**
  binhminhsaomai............................................................................................................92*
  xoay............................................................................................................55*
  chinh1689482997............................................................................................................89*
  Buivanquyet84............................................................................................................55*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 16 số có 55 thưởng 6250 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 14 số có 55 thưởng 7142 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 14 số có 55 thưởng 7142 xu.
  @xoay : Chốt 3 số có 55 thưởng 33333 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 55 thưởng 5263 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 15 số có 55 thưởng 6666 xu.
  @anquanhnam : Chốt 9 số có 55 thưởng 11111 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 13 số có 55 thưởng 7692 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.


  NICK- 30/03 -
  hoisohoc41 43 44 45 46 49 50 52 53 54 55 58 70 71 72 73 76 78 80 81
  AnBao54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 79 00 01 02 03 04
  co3bich10 13 23 25 28 30 31 32 34 37 38 40 43 47 50 52 55 56 58 59
  chot10trung163 83 62 61 85 58 87 56 55 89 54 53 90 52 91 50
  danhnhothoi32 35 37 39 40 44 47 50 53 55 57 59 62 64 65 69 73 74 75 77
  HaiNam9220 22 26 28 29 31 35 37 38 39 40 44 46 47 48 53 55 56 57 59
  happyday34 35 40 41 42 43 44 46 47 50 51 52 53 55
  lanh5doC45 48 51 53 54 55 57 58 63 64 67 71 73 75 78 81 84 85 87 88
  Npt50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  phuquoc52 55 57 58 61 64 66 67 70 73 75 76 82 84
  xoay05 50 55
  chinh168948299779 97 17 71 82 28 30 31 35 37 39 05 15 25 45 55 65 75 85
  visaolaithe47 48 49 54 55 56 57 58 60 63 64 65 66 67 70 73 74 75 76 79
  AffCup26 28 29 51 52 55 56 58 59 61 62 65 66 68 69
  anquanhnam54 55 57 59 60 63 64 67 69
  caligo60 58 56 61 55 62 54 53 63 52 51 64 47 65 46 45 67 42 37 70
  DAIPHAT8855 65 54 51 66 50 67 49 46 69 45 39 73 38 75 37 36 76 33 32
  giacatgia28 30 31 37 38 40 45 47 54 55 58 63 64 65 67 68 72 73 74 77
  hongtutoan40 41 42 45 50 51 53 54 55 57 59 60 62
  kepbang42 47 40 48 38 51 53 37 55 35 57 33 58 31 59 28 60 63 27 64
  minhdiep19 21 22 24 28 30 31 33 37 40 42 46 49 50 51 52 53 54 55 56
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @khongcogihet : trúng loto 96* 79* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 76* 55* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 96* 50* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 63* 54* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 79* 68* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 55* 79* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 28* 44* thưởng 6000 xu.
  @kumax : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @MacDinhCan2 : trúng loto 79* thưởng 20000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 50* 42* thưởng 20000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 92* 54* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20* 96* thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 20* 40* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 65* 78* thưởng 12000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 78* thưởng 10000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @XS360 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @antamwin : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @selaylaitatca : trúng loto 92* 71* thưởng 24000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 20* 96* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 96* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @mualanh2020 : trúng loto 76* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 31* thưởng 50000 xu.


  NICK- 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 - - 29/03 - - 30/03 - - 31/03 -
  zozozo19*17*69*91*76*83*42* 54*00*89*31*
  mualanh2020....................................63*41*43**67*63* 48*59*76*
  Cauamhanoi................................................11*45*05*73*50*96*
  sohochaylam............................................................17*42*25*37**71*
  selaylaitatca........................................................................89* 98*25*89*92* 71*
  niemvuisohoc........................................................................83*25*14*63*
  chaonammoi........................................................................77*73*15* 64**71*
  buihung88........................................................................20*89*50*20* 96*
  hongsontnth....................................................................................48*03*40*
  TTPL7986....................................................................................12*55*44*
  XS360....................................................................................82*64**44*
  miule....................................................................................25*64**76*
  luonluontop1....................................................................................25*59*51*
  songque38....................................................................................62**37**20*
  minhlonghn....................................................................................25*19*40*
  antamwin....................................................................................00*68**63*
  vaobothoi....................................................................................99**43**44*
  chutichhoidong....................................................................................25* 48*19*50*
  MacDinhCan2................................................................................................92*79*
  soiroichot................................................................................................19*50* 42*
  danlode2k2................................................................................................89*96*
  danvietanhhung................................................................................................19*68*
  dieuanh96................................................................................................55*92* 54*
  CatLinhHD................................................................................................89*20* 96*
  X155................................................................................................68**55*
  vhg123................................................................................................03*51*
  DuyManh92................................................................................................14*68*
  QuocLinh88................................................................................................97*68*
  quangninh279................................................................................................55*16*
  numoneyee................................................................................................15* 37**51*
  NetCaFe................................................................................................68**88*
  tuankhang1980................................................................................................19*88*
  emtapdanhlo................................................................................................43**88*
  consokydieu................................................................................................37**68*
  ViettelDaily................................................................................................89*20* 40*
  quoctrong89................................................................................................19*79*
  DINHMINHSON................................................................................................92* 55*65* 78*
  dongkhanh1994................................................................................................55*78*
  binhminhsaomai................................................................................................92*88*
  khongcogihet............................................................................................................96* 79*
  kepbang............................................................................................................76* 55*
  chutheanh............................................................................................................13*
  hung83............................................................................................................44*
  chuoi............................................................................................................78*
  dacbiet99............................................................................................................55*
  traucon............................................................................................................96* 50*
  ditimbachthu............................................................................................................50*
  mo3cang............................................................................................................71*
  Npt............................................................................................................78*
  cucaitron............................................................................................................63* 54*
  Canh1102............................................................................................................88*
  nguyenyenlinh............................................................................................................50*
  anquanhnam............................................................................................................55*
  consovang............................................................................................................76*
  giacatde............................................................................................................63*
  bababyby............................................................................................................68*
  lienquan2019............................................................................................................44*
  MRNam86............................................................................................................44*
  toanbatbai............................................................................................................88*
  yeusohoc............................................................................................................88*
  anhQuanday............................................................................................................55*
  KINGTON............................................................................................................79* 68*
  saptrungtoroi............................................................................................................71*
  kemngot............................................................................................................54*
  vuquy48............................................................................................................96*
  DAIPHAT88............................................................................................................65*
  motobike............................................................................................................16*
  Hoiyeulo............................................................................................................28*
  OK6868............................................................................................................76*
  tinhtuoisang............................................................................................................40*
  lamlaitudau2020............................................................................................................51*
  mytamido............................................................................................................51*
  Dodonguyen............................................................................................................88*
  TM201210............................................................................................................79*
  anhnumberone............................................................................................................55*
  khongcohoiket............................................................................................................79*
  bietphailamsaoday............................................................................................................88*
  EmLaTatCa............................................................................................................79*
  hoanghonxanh............................................................................................................88*
  phocuvangem............................................................................................................79*
  baycaobayxa............................................................................................................55*
  alololo............................................................................................................55*
  cuunon............................................................................................................51*
  vuanh886............................................................................................................96*
  tengteng............................................................................................................50*
  allwin99............................................................................................................79*
  giangmobile............................................................................................................44*
  locroitrungdau............................................................................................................96*
  thuhuyengirl............................................................................................................88*
  thuyanh29............................................................................................................88*
  vinamilk............................................................................................................20*
  CSGT01............................................................................................................55* 79*
  remix............................................................................................................79*
  minhquang2016............................................................................................................88*
  vtvcab............................................................................................................79*
  ElMariachi............................................................................................................55*
  thanlo3388............................................................................................................79*
  Hoanglaotadaochu............................................................................................................28* 44*
  kumax............................................................................................................16*
   
 8. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cutibatlo : Chốt 10 số có 96 thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 12 số có 96 thưởng 8333 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 12 số có 96 thưởng 8333 xu.
  @songque38 : Chốt 7 số có 96 thưởng 14285 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 12 số có 96 thưởng 8333 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 16 số có 96 thưởng 6250 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lanh5doC : Chốt 18 số có 96 thưởng 11111 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 96 thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 18 số có 96 thưởng 11111 xu.
  @caligo : Chốt 12 số có 96 thưởng 16666 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 96 thưởng 10000 xu.


  NICK- 30/03 - - 31/03 -
  lanh5doC45 48 51 53 54 55 57 58 63 64 67 71 73 75 78 81 84 85 87 8823 24 26 65 66 67 69 74 75 76 80 83 84 85 92 93 94 96
  anquanhnam54 55 57 59 60 63 64 67 6940 42 44 46 47 48 49 50 69 70 72 74 76 77 78 79 90 92 94 96
  chot10trung163 83 62 61 85 58 87 56 55 89 54 53 90 52 91 5054 56 59 63 67 69 74 76 77 79 83 86 87 89 94 96 97 99
  caligo60 58 56 61 55 62 54 53 63 52 51 64 47 65 46 45 67 42 37 7078 79 81 86 87 88 89 90 95 96 97 98
  kepbang42 47 40 48 38 51 53 37 55 35 57 33 58 31 59 28 60 63 27 6462 63 64 66 68 72 73 76 77 78 81 82 86 88 90 91 92 95 96 98
  cutibatlo.................72 74 75 76 77 92 94 95 96 97
  hoaihd85.................67 68 69 71 77 78 80 86 87 95 96 99
  HoangMinhTu.................83 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  songque38.................89 90 91 93 94 96 98
  giangmobile.................55 57 58 60 62 64 66 67 69 80 82 84 85 87 88 91 93 94 96 97
  thienduong01.................72 74 76 78 80 84 87 90 92 94 96 98
  Canh1102.................76 80 82 83 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 03 08 10
  cucaitron.................69 81 82 84 87 88 89 90 91 93 96 97 98 00 02 05 06 07 09 11
  cuunon.................74 75 76 77 78 79 82 85 87 91 94 96 00 03 05 12 14 19 21 23
  Hoalanrung.................22 65 70 75 80 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thichchotso.................34 35 36 37 39 40 69 70 72 74 75 76 77 79 90 92 94 95 96 97
  vaobothoi.................91 92 94 96 97 01 03 04 06 12 13 14 17 21 22 23 24 26 27 31
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này