PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tamhoncuada : Chốt 16 số có 15 thưởng 6250 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 7 số có 15 thưởng 14285 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 9 số có 15 thưởng 11111 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 16 số có 15 thưởng 6250 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 13 số có 15 thưởng 7692 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @babylove : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 15 thưởng 10000 xu.


  NICK- 21/03 - - 22/03 -
  babylove17 18 19 20 28 29 30 38 39 40 48 49 50 58 59 60 68 69 70 7815 17 18 19 21 22 24 79 80 81 82 85 86 88 89 90 91 94 95 97
  co3bich35 36 37 39 40 42 45 46 47 49 50 52 55 56 57 5900 03 04 06 07 12 13 14 15 17 19 21 23 24 27 28 30 33 34 37
  quangninh27931 34 37 40 43 45 47 52 54 55 61 63 64 65 67 70 72 73 74 7711 14 15 16 18 19 24 34 36 39 41 42 43 45 46 48 51 54 60 61
  Npt40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  tamhoncuada.................95 01 03 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23
  Emailty.................05 06 08 10 11 12 15 16 18 20 21 22 25 26 28 40 41 42 45 46
  hoaihd85.................01 02 04 05 08 10 11 13 14 15 17 20 22 23 24 26 29 31 32 35
  hoanghonxanh.................04 07 08 12 13 15 16 17 18 21 24 27 31 34 40 42 43 44 45 49
  thuyanh29.................03 05 07 12 15 21 23 24 25 28 29 30 32 33 34 37 38 42 43
  baoanhthu.................09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 27 31 35 37 40 41 45 47 50 51
  minhdiep.................14 15 16 18 23 24 31
  HOANG YEN.................15 51 06 60 26 62 40 50 05
  ngaoducacmien123.................13 31 36 63 68 86 18 81 15 51 56 65 01 10 06 60
  zozozo.................14 15 16 23 24 25 26 29 32 34 35 41 42 43 44 47 50 51 52 53
  chaonammoi.................13 15 17 20 22 24 26 29 31 39 40 42 44
  mytamido.................12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 40 41 42 43
  kyniemxua.................15 16 19 23 24 25 28 32 60 61 64 65 70 73 74 78 82 83 87 88
  anquanhnam.................77 78 79 82 84 86 87 88 89 95 96 97 98 02 04 05 06 07 14 15
  lamlaitudau2020.................89 90 93 94 95 96 97 98 99 02 03 04 05 06 07 08 09 15 16 20
  mrpts.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  niemvuisohoc.................15 16 17 22 23 24 53 56 59 60 61 62 65 68 69 92 95 96 97 98
  phocuvangem.................02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 19 20 24 28 29 30 31 32 33
  toilatoi7x.................10 13 15 16 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  traucon.................05 06 08 11 14 15 17 19 20 23 24 26 28 32 33 35 37 39 41 42
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. [​IMG]


  BẢNG VÀNG THẢO LUẬN NGÀY 23/03/2021


  NHẤT DƯƠNG CHỈ

  * TRÚNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY ĐẦU
  @Hoiyeulo : ...BTL 54**
  @HoaMauDon : ...BTL 39*
  @danv411 : ...BTL 63*
  @TLong888 : ...BTL 89**
  @kiep_lo_de : ...BTL 84*
  @mrpts : ...BTL 53*
  @Locso86 : ...BTL 98*
  @Axz23 : ...BTL 54**

  * THÔNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY 2
  @ptsmr : ...BTL 10*...BTL 54**
  @hongsontnth : ...BTL 26*...BTL 52*

  * THÔNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY 3

  * THÔNG BẠCH THỦ LOTO NGÀY 4
  @SaoMai789 : ...BTL 66*...BTL 33*...BTL 46*...BTL 98*...thưởng 40000 xu.


  TAM ĐẠI ANH HÙNG

  @kiep_lo_de[/B] : trúng xiên 3 84 39 17 thưởng 40000 xu.

  TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG

  Chúc anh chị em may mắn lần sau :p

  DÀN ĐẶC BIỆT 50 SỐ

  * TRÚNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @SaoMai789 : ...DÀN 64 SỐ CÓ 39
  @A_555 : ...DÀN 64 SỐ CÓ 39
  @TLong888 : ...DÀN 36 SỐ CÓ 39
  @HoaMauDon : ...DÀN 53 SỐ CÓ 39
  @HoangToan : ...DÀN 53 SỐ CÓ 39
  @NetCaFe : ...DÀN 48 SỐ CÓ 39
  @nptrinhdno : ...DÀN 48 SỐ CÓ 39
  @kiep_lo_de : ...DÀN 20 SỐ CÓ 39
  @nhat_chi_mai : ...DÀN 48 SỐ CÓ 39
  @Axz23 : ...DÀN 51 SỐ CÓ 39

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 2
  @thichduhet : ...DÀN 64 SỐ CÓ 15...DÀN 64 SỐ CÓ 39
  @Thuminh : ...DÀN 64 SỐ CÓ 15...DÀN 64 SỐ CÓ 39

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 3

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 4
  @Baminhbeo : : DÀN 44 SỐ...CÓ 38 : DÀN 51 SỐ...CÓ 40 : DÀN 36 SỐ...CÓ 15 : DÀN 51 SỐ...CÓ 39...thưởng 40000 xu.

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 5

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 6

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 7

  * THÔNG DÀN ĐẶC BIỆT NGÀY 8
  @DonaldTrump45 : : DÀN 64 SỐ...CÓ 54 : DÀN 64 SỐ...CÓ 52 : DÀN 64 SỐ...CÓ 33 : DÀN 64 SỐ...CÓ 24 : DÀN 64 SỐ...CÓ 38 : DÀN 64 SỐ...CÓ 40 : DÀN 64 SỐ...CÓ 15 : DÀN 64 SỐ...CÓ 39...thưởng 80000 xu.


  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG  Ai thiếu inbox @
  nhat_chi_mai để bổ sung nhé

  NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP CỦA BẠN - MỌI NGƯỜI SẼ BIẾT ĐẾN BẠN
  WEBXOSO.NET SẼ VINH DANH BẠN - SET CHO BẠN DANH HIỆU CAO QUÝ

  (Áp dụng từ ngày 24/02/2017)
  Chốt 1 nhát BTL, một Xiên 3, một Xiên 4, dàn đặc biệt không quá 50 số để được vinh danh đẳng cấp.
  - Thông BTL từ 3 ngày trở lên: thông 3 ngày thưởng 30.000 xu, thông 4 ngày thưởng 40.000 xu .....
  Set vào nhóm THÔNG BTL X NGÀY cho thành viên thông từ 5 ngày trở lên.
  - Trúng xiên 3 thưởng nóng ngay 50.000 xu ==> Set vào nhóm TAM ĐẠI ANH HÙNG
  - Trúng xiên 4 thưởng nóng ngay 100.000 xu ==> Set vào nhóm TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG
  - Thông dàn đặc biệt từ 3 ngày trở lên với dàn không quá 50 số: thông 3 ngày thưởng 30.000 xu, thông 4 ngày thưởng 40.000 xu, ...
  Lưu ý: ở box Thảo luận này, dàn đặc biệt có thể viết vắn tắt các kiểu theo đầu, đuôi, tổng, bộ, chạm,..., tuy nhiên phải nói rõ dàn bao nhiêu số, nếu không nói rõ sẽ không được thống kê.
  Với dàn đặc biệt nhiều số, phải viết thành nhiều dòng, mỗi dòng 10 số hoặc 20 số và phải nói rõ dàn bao nhiêu số, nếu không nói rõ sẽ không được thống kê.


  < CHÀO ĐÓN CÁC BẠN KETQUA.NET VỀ ĐÂY HỘI TỤ QUẦN HÙNG >
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @miule : trúng loto 09* 68* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 40* 04* 17* thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 61* 40* 04* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 62* 06* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 09* 88* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 02** thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 40* 59** thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 02** thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 38** 34* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 38** 88* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 51* 51* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 62* 04* thưởng 20000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 60* 06* 38** thưởng 24000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 02** thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 25* 91* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 21* 88* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 38** 59** thưởng 24000 xu.
  @mytamido : trúng loto 60* 06* thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 02** thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 59** thưởng 20000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 61* 06* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 59** thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 50* 68* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 50* 88* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 50* 59** thưởng 18000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 60* 06* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 06* 60* 27* thưởng 27000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 02** 59** thưởng 36000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 60* 06* thưởng 18000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 02** thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 59** thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 70* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 40* 04* 51* thưởng 36000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68* thưởng 20000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 38** thưởng 24000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 02** thưởng 40000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 04* 40* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* 60* thưởng 30000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 59** thưởng 30000 xu.
  @shopeone : trúng loto 17* 61* thưởng 30000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 51* thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 34* thưởng 25000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 68* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @dacbiet99 : trúng loto 50* thưởng 21000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 59** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @traucon : trúng loto 17* thưởng 24000 xu.


  NICK- 17/03 - - 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 -
  traucon89*76*45*51*82** 71* 17*19*47* 74*17*
  dacbiet99............33*43*89*33*19*63*50*
  hongsontnth............17*32*43*65* 56*26*52* 53*59**
  danhlolayvo........................50* 14*59*02*44* 37*29*68*
  Cauamhanoi....................................43*39*74*07*06* 60*
  luonluontop1....................................05*62***51*52*59**
  shopeone....................................05*05*41*40*17* 61*
  niemvuisohoc....................................43*71* 67**51*16* 74*51*
  mo3cang....................................68*51*59*41*34*
  tuankhang1980....................................89*84*05* 74*41*61*
  toanbatbai................................................33*61*98*40* 04* 51*
  ditimbachthu................................................33*05*16*68*
  khongcogihet................................................60* 17*61* 15* 51*21*38**
  TTPL7986................................................34*59*63*25*
  danv411................................................82**36*63*02**
  nguyenyenlinh................................................60*68*29*68*
  AffCup................................................82**74*22*21*
  cuocchienso................................................17* 71*46*54**04* 40*
  NetCaFe............................................................10*22*06* 60* 27*
  CatLinhHD............................................................51* 15*16*02** 59**
  thichchotso............................................................74*40*61*
  motobike............................................................15* 51*40*68*
  emtapdanhlo............................................................86*98*34*
  danlode2k2............................................................68* 36*54**60* 06*
  lethuylinh............................................................37* 74*22*02**
  songque38............................................................84*21* 54**60*
  dieuanh96............................................................36*89**61*
  kemngot............................................................59*22*06*
  HOANG YEN............................................................46*39*59**
  ptsmr............................................................10*54**10*
  girlcity............................................................61*84*68*
  chungcumini............................................................74* 15* 51*39*17*
  consovang............................................................15*98* 89**25*
  Axz23............................................................78*54** 07*70*
  zozozo............................................................19*17*69*
  chaonammoi........................................................................16*62* 04*
  DuyManh92........................................................................84*60* 06* 38**
  danhnhothoi........................................................................16*09*
  lienquan2019........................................................................22*91*
  chutheanh........................................................................57*60*
  antamwin........................................................................21*68*
  thienduong01........................................................................17* 47*02**
  XS360........................................................................74*34*
  Hoalanrung........................................................................98* 89**25*
  yeusohoc........................................................................63*25* 91*
  muahe2019........................................................................63*21* 88*
  khongcohoiket........................................................................29*51*
  Thuminh........................................................................39*38** 59**
  mytamido........................................................................74* 47*60* 06*
  kiep_lo_de........................................................................84* 17* 39*02**
  tengteng........................................................................52* 17*50*
  thuyanh29........................................................................17*59**
  EmLaTatCa........................................................................84*61* 06*
  NgocNgoc........................................................................39*88*
  CSGT01........................................................................74* 47*59**
  Emailty........................................................................17*50* 68*
  kyniemxua........................................................................74* 47*61*
  giahuy912........................................................................29*50* 88*
  AnBao........................................................................22*69*
  giangmobile........................................................................84*50* 59**
  DINHMINHSON........................................................................57* 57*50*
  lamlaitudau2020........................................................................52*60* 06*
  miule....................................................................................09* 68*
  kepbang....................................................................................40* 04* 17*
  qtv272....................................................................................61* 40* 04*
  bababyby....................................................................................62* 06*
  baoanhthu....................................................................................51*
  hung83....................................................................................38**
  selaylaitatca....................................................................................09* 88*
  hongtutoan....................................................................................06*
  phuquoc....................................................................................38**
  DonaldTrump45....................................................................................88*
  WIN2020....................................................................................69*
  adayroihihi....................................................................................21*
  hoahuong....................................................................................88*
  danvietanhhung....................................................................................07*
  babylove....................................................................................02**
  lanh5doC....................................................................................51*
  Uyennhi2019....................................................................................62*
  Npt....................................................................................68*
  happyday....................................................................................40* 59**
  haiyen1295....................................................................................38**
  chot10trung1....................................................................................40* 04*
  giacatgia....................................................................................50*
  QuocLinh88....................................................................................17*
  quangninh279....................................................................................02**
  caligo....................................................................................61*
  cuunon....................................................................................09*
  sangtruatoi....................................................................................91*
  Ronaldo7....................................................................................88*
  binbinhn....................................................................................88*
  chidanh1con....................................................................................88*
  Canh1102....................................................................................51*
  MRNam86....................................................................................38** 34*
  anhQuanday....................................................................................04*
  vivungonsong....................................................................................34*
  tinhtuoisang....................................................................................21*
  nhat_chi_mai....................................................................................38** 88*
  Mualarung2016....................................................................................68*
  buihung88....................................................................................69*
  nonanoni....................................................................................17*
  HoangToan....................................................................................68*
  allwin99....................................................................................51*
  langthangtimso....................................................................................51* 51*
  quoctrong89....................................................................................02**
  binhminhsaomai....................................................................................09*
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hung83 : Chốt 16 số có 38 thưởng 6250 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 14 số có 38 thưởng 7142 xu.
  @mo3cang : Chốt 11 số có 38 thưởng 9090 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 17 số có 38 thưởng 5882 xu.
  @hoahuong : Chốt 18 số có 38 thưởng 5555 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 16 số có 38 thưởng 6250 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 13 số có 38 thưởng 7692 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 14 số có 38 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TLong888 : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.


  NICK- 23/03 - - 24/03 -
  TLong88890 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 8780 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98 56
  tinhyeucuatoi04 05 06 14 15 19 24 28 37 39 40 41 42 46 48 49 50 51 55 5733 34 35 24 36 37 38 22 39 40 41 42 21 44 50 51 20 52 54 60
  tuandjgj21 24 26 28 29 30 31 34 36 38 39 40 41 44 46 48 49 70 71 7426 15 32 33 35 38 13 42 43 48 12 52 53 56 08 58 62 65 06 66
  hung83.................38 40 08 41 50 51 52 07 53 55 56 06 58 59 60 05
  thienduong01.................34 37 20 38 39 40 43 19 46 47 48 16 49 50 56 14 57 58 59 60
  hyvongwin.................35 36 37 38 39 40 46 48 55 57 59 64 66 68 70 71 72 73 74 75
  langthangtimso.................32 36 38 41 45 47 50 54 56 63 65 69 72 74
  mo3cang.................35 36 37 38 39 40 43 50 51 52 53
  mytamido.................18 19 21 26 27 28 29 35 36 38 45 46 53 54 55 56 58 62 63 64
  EM2020.................97 99 01 02 03 04 05 06 08 09 30 31 32 33 35 36 38
  hoahuong.................29 30 33 38 39 43 47 48 49 53 56 58 59 63 65 67 68 69
  huyenhuyen.................01 03 04 06 08 10 13 14 18 21 23 24 26 30 31 33 36 38 40
  kemngot.................00 01 07 08 10 12 17 19 21 28 29 30 32 37 38 41 42 47 49 50
  lienquan2019.................30 31 32 10 33 34 36 38 09 40 41 43 07 49 50 51 06 59 60 61
  niemvuisohoc.................33 34 38 43 44 47 49 51 53 56 58 59 61 67 68 71 74 76 77 79
  Thuminh.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  vaobothoi.................30 31 17 32 33 34 15 35 36 37 38 09 39 40 41 08 42 43 44 07
  Uyennhi2019.................23 26 27 28 33 36 37 38 43 46 47 48 53 56 57 58
  anhQuanday.................21 23 24 25 27 29 30 32 33 34 36 38 50 51 52 54 56 58 60 61
  Covid19.................25 26 29 31 32 34 35 38 40 41 43 44 47 50 52 53 56 59 61 62
  chungcumini.................36 38 39 41 42 43 48 51 52 61 63 72 78
  nguyenyenlinh.................19 29 31 35 18 37 38 39 40 17 44 45 47 15 48 49 53 13 55 57
  visaolaithe.................14 32 33 34 11 35 36 37 38 09 39 41 42 08 48 50 51 07 52 53
  vivungonsong.................29 30 32 38 40 41 42 44 46 47 49 50 58 60
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhdiep : trúng loto 19* 63* thưởng 10000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 36* 63* thưởng 10000 xu.
  @mocvuong : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 90** thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 06* 69* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 90** thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 36* 63* thưởng 20000 xu.
  @hung83 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 05* 36* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 04* 52* thưởng 12000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 11* 93* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 27* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 93* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 63* 36* thưởng 24000 xu.
  @motobike : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 24* 93* thưởng 24000 xu.
  @songque38 : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 93* thưởng 20000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 18* thưởng 20000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 91* 19* thưởng 24000 xu.
  @consovang : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 59* 22* thưởng 30000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 52* thưởng 25000 xu.
  @AffCup : trúng loto 91* thưởng 25000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 05* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 73* thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 24* 69* thưởng 36000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 04* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 90** 91* 19* thưởng 96000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 59* thưởng 24000 xu.


  NICK- 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 -
  hongsontnth17*32*43*65* 56*26*52* 53*59**90** 91* 19*
  dacbiet9933*43*89*33*19*63*50*59*
  luonluontop1........................05*62***51*52*59**73*
  shopeone........................05*05*41*40*17* 61*24* 69*
  niemvuisohoc........................43*71* 67**51*16* 74*51*04*
  TTPL7986....................................34*59*63*25*59* 22*
  nguyenyenlinh....................................60*68*29*68*52*
  AffCup....................................82**74*22*21*91*
  toanbatbai....................................33*61*98*40* 04* 51*05*
  thichchotso................................................74*40*61*63* 36*
  motobike................................................15* 51*40*68*73*
  dieuanh96................................................36*89**61*04*
  NetCaFe................................................10*22*06* 60* 27*24* 93*
  songque38................................................84*21* 54**60*73*
  ptsmr................................................10*54**10*93*
  HOANG YEN................................................46*39*59**18*
  chungcumini................................................74* 15* 51*39*17*91* 19*
  consovang................................................15*98* 89**25*04*
  zozozo................................................19*17*69*91*
  chutheanh............................................................57*60*27*
  antamwin............................................................21*68*69*
  lienquan2019............................................................22*91*34*
  chaonammoi............................................................16*62* 04*05*
  Hoalanrung............................................................98* 89**25*07*
  tengteng............................................................52* 17*50*59*
  yeusohoc............................................................63*25* 91*69*
  EmLaTatCa............................................................84*61* 06*36*
  Thuminh............................................................39*38** 59**93*
  DuyManh92............................................................84*60* 06* 38**52*
  kyniemxua............................................................74* 47*61*19*
  giangmobile............................................................84*50* 59**34*
  Npt........................................................................68*36* 63*
  hung83........................................................................38**04*
  adayroihihi........................................................................21*73*
  happyday........................................................................40* 59**36*
  QuocLinh88........................................................................17*69*
  danvietanhhung........................................................................07*69*
  sangtruatoi........................................................................91*36* 63*
  chot10trung1........................................................................40* 04*11*
  binbinhn........................................................................88*24*
  Canh1102........................................................................51*05*
  MRNam86........................................................................38** 34*05* 36*
  anhQuanday........................................................................04*06*
  bababyby........................................................................62* 06*91*
  nonanoni........................................................................17*05*
  vivungonsong........................................................................34*06*
  allwin99........................................................................51*04* 52*
  nhat_chi_mai........................................................................38** 88*11* 93*
  quoctrong89........................................................................02**63*
  minhdiep....................................................................................19* 63*
  chuasonlam666....................................................................................36* 63*
  mocvuong....................................................................................11*
  giacmotrua....................................................................................19*
  DAIPHAT88....................................................................................52*
  sohochaylam....................................................................................22*
  xosoxmien....................................................................................36*
  quocanhht....................................................................................63* 36*
  vungtroisohoc....................................................................................05*
  huyenhuyen....................................................................................24*
  bachthu3nhay....................................................................................04*
  toilatoi7x....................................................................................04*
  timlo2nhay....................................................................................05*
  vhg123....................................................................................90**
  cucaitron....................................................................................22*
  Chetvidep6789....................................................................................07*
  minhlonghn....................................................................................06* 69*
  HaiNam92....................................................................................19*
  X155....................................................................................36*
  Hoiyeulo....................................................................................11*
  visaolaithe....................................................................................73*
  phocuvangem....................................................................................04*
  hoisohoc....................................................................................24*
  mrpts....................................................................................90**
  vietkieudanhlo....................................................................................73*
  soiroichot....................................................................................19*
  HUYEN6879....................................................................................73*
  consokydieu....................................................................................73*
  baycaobayxa....................................................................................05*
  mualanh2020....................................................................................63*
  chosau18h....................................................................................22*
  co3bich....................................................................................69*
  lode2019....................................................................................22*
  cutibatlo....................................................................................04*
  remix....................................................................................24*
  dongkhanh1994....................................................................................93*
   
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 7 số có 19 thưởng 14285 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @sohochaylam : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @lanh5doC : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 14 số có 19 thưởng 7142 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 15 số có 19 thưởng 6666 xu.
  @consokydieu : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 10 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mytamido : Chốt 10 số có 19 thưởng 20000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 15 số có 19 thưởng 13333 xu.
  @kemngot : Chốt 16 số có 19 thưởng 12500 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 13 số có 19 thưởng 15384 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @tuandjgj : Chốt 11 số có 19 thưởng 27272 xu.


  NICK- 23/03 - - 24/03 - - 25/03 -
  tuandjgj21 24 26 28 29 30 31 34 36 38 39 40 41 44 46 48 49 70 71 7426 15 32 33 35 38 13 42 43 48 12 52 53 56 08 58 62 65 06 6610 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
  mytamido.................18 19 21 26 27 28 29 35 36 38 45 46 53 54 55 56 58 62 63 6413 14 15 18 19 20 22 23 24 27
  thienduong01.................34 37 20 38 39 40 43 19 46 47 48 16 49 50 56 14 57 58 59 6015 16 17 18 19 20 39 48 50 51 52 53 54 55 56
  kemngot.................00 01 07 08 10 12 17 19 21 28 29 30 32 37 38 41 42 47 49 5099 00 04 06 07 08 09 10 13 16 17 18 19 20 22 25
  mo3cang.................35 36 37 38 39 40 43 50 51 52 5319 21 22 23 24 28 29 31 32 34 38 39 41 42 44 48 49 50 51 52
  nguyenyenlinh.................19 29 31 35 18 37 38 39 40 17 44 45 47 15 48 49 53 13 55 5703 04 06 07 09 10 12 13 15 16 18 19 21
  quangninh279..................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 67 68 69 70 71 78 79 80 81 88
  danlode2k2..................................14 15 16 19 32 33 34
  hoanghonxanh..................................90 91 92 95 96 97 98 99 10 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25
  minhdiep..................................19 20 64 67 68 72 74 77 78 82 84 87 88 92 94 97 98
  sohochaylam..................................97 98 99 10 11 12 13 15 16 17 19 30 31 33 34 35 37 38
  baycaobayxa..................................02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  dongkhanh1994..................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  Emailty..................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
  hoaihd85..................................98 99 07 08 09 14 17 18 19 23 25 26 27 28 32 34 35
  lanh5doC..................................63 61 28 86 27 25 87 23 22 89 21 19 90 18 16 14 91
  nhat_chi_mai..................................00 55 05 50 23 32 78 87 28 82 37 73 14 41 46 64 69 96 19 91
  danvietanhhung..................................02 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  QuocLinh88..................................79 80 81 85 88 90 91 94 95 99 00 03 04 08 09 13 15 18 19 21
  adayroihihi..................................74 44 39 75 38 37 36 81 35 27 83 19 18 84 17
  consokydieu..................................98 99 03 04 08 09 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  cutibatlo..................................05 08 11 13 14 17 19 20 23 31 32 35 37 39 40 41 44 46 48 50
  chutichhoidong..................................08 10 16 17 19 20 24 26 29 30 34 37 39 40 42 43 44 46 47 48
  DuyManh92..................................16 17 18 19 20 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 50 54
  girlcity..................................90 92 93 94 95 96 98 99 10 12 13 14 15 16 18 19 30 32 33 34
  happyday..................................85 87 91 94 95 96 97 00 03 04 05 06 12 13 14 15 19 21 24 30
  hoisohoc..................................84 85 87 89 91 92 93 94 96 98 99 03 05 07 14 17 19 23 25 29
  HUYEN6879..................................97 99 02 05 06 07 08 09 11 15 17 19 20 24 25 26 27
  lode2019..................................07 09 11 12 13 14 16 19 20 21 23 74 75 76 78 79 83 84 85 87
  MRNam86..................................16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 40 41 42
  muahe2019..................................13 14 15 16 17 18 19 20 22 29 31 38 39 40 47 48 56
  mualanh2020..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  quochuy92..................................14 15 16 18 19 23 25 26 76 78 79 81 83 85 86 87 89 90 92 93
  tengteng..................................11 17 19 20 21 26 29 30 31 35 37 39 40 41 46 47 49 50 55 56
  vinamilk..................................75 76 77 78 79 82 83 88 91 92 97 00 01 06 10 15 19 20 21 22
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @WIN2020 : trúng loto 83* 22* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 09** 63** thưởng 20000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 41* 83* 38* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 55* 29* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 83* 06* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 41* 42* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 29* 68* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 88* 89* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 22* 29* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 22* 79* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 59* 88* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 11* 89* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 76* 22* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09** thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 42* 79* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 83* 38* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 06* 59* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 22* 09** thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 68* 86* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 59* 06* thưởng 18000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 63** 38* thưởng 27000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 68* 86* thưởng 18000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 09** 22* thưởng 27000 xu.
  @bababyby : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 68* 86* thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 68* 86* thưởng 24000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 83* 38* 59* thưởng 45000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 41* 42* thưởng 30000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 18* thưởng 25000 xu.
  @consovang : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 83* 38* 06* thưởng 54000 xu.
  @AffCup : trúng loto 38* 29* thưởng 36000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 88* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 76* 38* 83* thưởng 63000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 06* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @dacbiet99 : trúng loto 68* 86* thưởng 54000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 18* 71** thưởng 81000 xu.
   
 8. NICK- 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 -
  dacbiet9933*43*89*33*19*63*50*59*68* 86*
  hongsontnth17*32*43*65* 56*26*52* 53*59**90** 91* 19*18* 71**
  shopeone........................05*05*41*40*17* 61*24* 69*76* 38* 83*
  niemvuisohoc........................43*71* 67**51*16* 74*51*04*06*
  TTPL7986....................................34*59*63*25*59* 22*83* 38* 06*
  AffCup....................................82**74*22*21*91*38* 29*
  toanbatbai....................................33*61*98*40* 04* 51*05*88*
  chungcumini................................................74* 15* 51*39*17*91* 19*83* 38* 59*
  dieuanh96................................................36*89**61*04*59*
  songque38................................................84*21* 54**60*73*76*
  NetCaFe................................................10*22*06* 60* 27*24* 93*41* 42*
  HOANG YEN................................................46*39*59**18*18*
  consovang................................................15*98* 89**25*04*59*
  zozozo................................................19*17*69*91*76*
  Hoalanrung............................................................98* 89**25*07*41*
  Thuminh............................................................39*38** 59**93*68* 86*
  yeusohoc............................................................63*25* 91*69*41*
  kyniemxua............................................................74* 47*61*19*22*
  giangmobile............................................................84*50* 59**34*68*
  hung83........................................................................38**04*55*
  adayroihihi........................................................................21*73*83*
  danvietanhhung........................................................................07*69*68* 86*
  chot10trung1........................................................................40* 04*11*59* 06*
  QuocLinh88........................................................................17*69*89*
  MRNam86........................................................................38** 34*05* 36*63** 38*
  sangtruatoi........................................................................91*36* 63*68* 86*
  Canh1102........................................................................51*05*68*
  binbinhn........................................................................88*24*42*
  anhQuanday........................................................................04*06*38*
  vivungonsong........................................................................34*06*09** 22*
  bababyby........................................................................62* 06*91*76*
  nhat_chi_mai........................................................................38** 88*11* 93*68* 86*
  nonanoni........................................................................17*05*06*
  dongkhanh1994....................................................................................93*88*
  giacmotrua....................................................................................19*59*
  huyenhuyen....................................................................................24*59*
  timlo2nhay....................................................................................05*76* 22*
  cucaitron....................................................................................22*06*
  Chetvidep6789....................................................................................07*09**
  minhlonghn....................................................................................06* 69*42* 79*
  xosoxmien....................................................................................36*06*
  vungtroisohoc....................................................................................05*06*
  vhg123....................................................................................90**49*
  visaolaithe....................................................................................73*83* 38*
  HaiNam92....................................................................................19*76*
  X155....................................................................................36*06* 59*
  mrpts....................................................................................90**41*
  minhdiep....................................................................................19* 63*22* 09**
  vietkieudanhlo....................................................................................73*79*
  soiroichot....................................................................................19*06*
  mualanh2020....................................................................................63*41*
  chosau18h....................................................................................22*06*
  HUYEN6879....................................................................................73*42*
  remix....................................................................................24*42*
  WIN2020................................................................................................83* 22*
  Emailty................................................................................................09** 63**
  tuandjgj................................................................................................41* 83* 38*
  lamlaitudau2020................................................................................................55* 29*
  Cauamhanoi................................................................................................11*
  chuoi................................................................................................79*
  ditimbachthu................................................................................................29*
  danhlolayvo................................................................................................38* 83*
  hongtutoan................................................................................................06*
  CatLinhHD................................................................................................83* 06*
  phuquoc................................................................................................83*
  DonaldTrump45................................................................................................41* 42*
  danlode2k2................................................................................................29* 68*
  giacatde................................................................................................06*
  selaylaitatca................................................................................................76*
  qtv272................................................................................................42*
  SaoMai789................................................................................................88* 89*
  khongcogihet................................................................................................88*
  XS360................................................................................................59*
  bacang................................................................................................49*
  TLong888................................................................................................41*
  hyvongwin................................................................................................89*
  vuanh886................................................................................................22* 29*
  cuocchienso................................................................................................89*
  hoahuong................................................................................................41*
  mo3cang................................................................................................22* 79*
  thienduong01................................................................................................09**
  muahe2019................................................................................................89*
  lanh5doC................................................................................................22*
  cuunon................................................................................................22*
  caligo................................................................................................55*
  girlcity................................................................................................29*
  mytamido................................................................................................68* 86*
  chidanh1con................................................................................................59* 88*
  kiep_lo_de................................................................................................29*
  OK6868................................................................................................83*
  tamhoncuada................................................................................................09**
  KINGTON................................................................................................79*
  chutichhoidong................................................................................................76*
  tuankhang1980................................................................................................86*
  giacatgia................................................................................................38* 83*
  khongcohoiket................................................................................................59*
  quangninh279................................................................................................11* 89*
  alololo................................................................................................83*
  thuyanh29................................................................................................55*
  khongsothua................................................................................................29*
  tinhyeucuatoi................................................................................................89*
  Axz23................................................................................................86*
  lodelk................................................................................................26*
  tinhtuoisang................................................................................................89*
  buihung88................................................................................................71**
  AnBao................................................................................................29*
  Covid19................................................................................................41*
  loveyouloveyou................................................................................................59*
  vaobothoi................................................................................................42*
  chilaconso................................................................................................89*
  TM201210................................................................................................79*
  langthangtimso................................................................................................38*
  vtvcab................................................................................................22*
  giaosuxoay................................................................................................88*
  Vumay9999................................................................................................71**
  ansongaymai................................................................................................06*
  minhquang2016................................................................................................09**
  Cucvang................................................................................................49*
   
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @babylove : Chốt 19 số có 42 thưởng 5263 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 18 số có 42 thưởng 5555 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 19 số có 42 thưởng 5263 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @SaoMai789 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 14 số có 42 thưởng 7142 xu.
  @AnBao : Chốt 18 số có 42 thưởng 5555 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 14 số có 42 thưởng 7142 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 18 số có 42 thưởng 5555 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 19 số có 42 thưởng 5263 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 9 số có 42 thưởng 11111 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Emailty : Chốt 20 số có 42 thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 42 thưởng 10000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 42 thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 6 số có 42 thưởng 33333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @mo3cang : Chốt 12 số có 42 thưởng 25000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 42 thưởng 15000 xu.


  NICK- 24/03 - - 25/03 - - 26/03 -
  mo3cang35 36 37 38 39 40 43 50 51 52 5319 21 22 23 24 28 29 31 32 34 38 39 41 42 44 48 49 50 51 5230 32 33 34 35 36 40 42 43 44 45 46
  nguyenyenlinh19 29 31 35 18 37 38 39 40 17 44 45 47 15 48 49 53 13 55 5703 04 06 07 09 10 12 13 15 16 18 19 2141 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62
  Emailty.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 85 86 87 88 89 90 91 92 93 9462 46 64 45 68 44 71 43 73 42 74 41 78 40 80 38 81 37 35 82
  danlode2k2.................14 15 16 19 32 33 3416 18 19 21 22 24 28 31 33 34 36 42 43 46 49 51 52 54 58 59
  happyday.................85 87 91 94 95 96 97 00 03 04 05 06 12 13 14 15 19 21 24 3020 21 22 24 25 27 28 42 43 45 46 47 48 49 70 72 73 74 75 76
  hoisohoc.................84 85 87 89 91 92 93 94 96 98 99 03 05 07 14 17 19 23 25 2938 39 40 42 44 51
  babylove..................................38 40 42 47 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 95 97
  TLong888..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 35
  thuyanh29..................................32 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
  Uyennhi2019..................................50 54 47 45 56 42 59 41 61 35 62 32 65 31 69 29 70 27 71 26
  chaonammoi..................................31 26 32 25 33 24 34 23 35 22 38 21 39 20 40 17 41 16 42 15
  EM2020..................................44 56 43 57 42 58 41 59 40 60 37 64 33 69 32 73 29 78 28
  mrpts..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  lodelk..................................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  SaoMai789..................................45 54 47 74 67 76 29 92 08 80 04 40 14 41 24 42 34 43 84 48
  chot10trung1..................................02 03 04 05 06 14 15 20 24 30 39 40 41 42
  AnBao..................................31 33 38 40 42 43 51 52 53 58 60 61 62 63 68 70 71 72
  antamwin..................................18 19 24 27 28 29 33 34 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 53 54
  dacbiet99..................................56 52 57 51 58 50 59 45 60 42 39 61 38 62 37 63 36 64 35 65
  danv411..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  danhnhothoi..................................02 04 05 06 07 11 12 14 15 16 17 41 42 44
  dieuanh96..................................29 32 33 36 37 08 38 42 43 46 47 06 48 52 53 55 56 03 58 62
  Hoalanrung..................................30 31 32 36 40 41 42 46 50 51 52 56 60 61 62 63 64 65
  khongcohoiket..................................47 48 46 49 45 50 44 51 43 55 42 41 57 40 60 39 61 37 62 33
  ptsmr..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  phuquoc..................................18 21 26 27 28 31 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51
  quoctrong89..................................20 22 23 24 27 32 33 37 39 40 42 44 50 53 54 57 59 60 62 63
  TM201210..................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 27 32 33 37 42 43 47 52
  TTPL7986..................................41 42 43 45 46 50 52 53 55
  vhg123..................................02 05 10 13 15 18 19 25 31 35 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47
  X155..................................05 06 07 12 14 15 16 21 23 24 25 30 32 33 34 40 41 42 43 44
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : trúng loto 38** 83* 83* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 31** 45* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 29* 60* thưởng 10000 xu.
  @LOANVIP86 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 41* 94* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 45* 54** thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 54** 60* thưởng 9000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 54** 41* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 83* 38** thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 41* 17* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @luongvanthuc : trúng loto 38** 83* thưởng 9000 xu.
  @midaklotouspro : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 83* 38** thưởng 30000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 74* 54** 45* thưởng 24000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 23* 32* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 05* 60* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 43** thưởng 20000 xu.
  @bacang : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 45* 54** thưởng 18000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 31** 43** thưởng 24000 xu.
  @AnBao : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 43** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 74* 43** thưởng 45000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 43** thưởng 30000 xu.
  @X155 : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 43** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 41* 29* thưởng 24000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 10* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 92** 29* thưởng 36000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 43** thưởng 24000 xu.
  @bababyby : trúng loto 54** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 64* thưởng 18000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 56* thưởng 18000 xu.
  @zozozo : trúng loto 83* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 92** thưởng 70000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 74* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 43** thưởng 60000 xu.


  NICK- 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 -
  hongsontnth17*32*43*65* 56*26*52* 53*59**90** 91* 19*18* 71**43**
  shopeone........................05*05*41*40*17* 61*24* 69*76* 38* 83*74*
  AffCup....................................82**74*22*21*91*38* 29*92**
  dieuanh96................................................36*89**61*04*59*64*
  HOANG YEN................................................46*39*59**18*18*56*
  zozozo................................................19*17*69*91*76*83*
  Hoalanrung............................................................98* 89**25*07*41*05*
  kyniemxua............................................................74* 47*61*19*22*17*
  hung83........................................................................38**04*55*40*
  adayroihihi........................................................................21*73*83*41* 29*
  danvietanhhung........................................................................07*69*68* 86*10*
  chot10trung1........................................................................40* 04*11*59* 06*92** 29*
  vivungonsong........................................................................34*06*09** 22*43**
  bababyby........................................................................62* 06*91*76*54**
  soiroichot....................................................................................19*06*74* 43**
  timlo2nhay....................................................................................05*76* 22*05*
  huyenhuyen....................................................................................24*59*10*
  xosoxmien....................................................................................36*06*43**
  X155....................................................................................36*06* 59*05*
  chosau18h....................................................................................22*06*29*
  mrpts....................................................................................90**41*40*
  mualanh2020....................................................................................63*41*43**
  khongcohoiket................................................................................................59*83* 38**
  vaobothoi................................................................................................42*74* 54** 45*
  danhlolayvo................................................................................................38* 83*17*
  Cauamhanoi................................................................................................11*45*
  chuoi................................................................................................79*23* 32*
  ditimbachthu................................................................................................29*05*
  hongtutoan................................................................................................06*41*
  DonaldTrump45................................................................................................41* 42*05* 60*
  danlode2k2................................................................................................29* 68*43**
  bacang................................................................................................49*45*
  khongcogihet................................................................................................88*05*
  thienduong01................................................................................................09**17*
  mo3cang................................................................................................22* 79*40*
  XS360................................................................................................59*92**
  lanh5doC................................................................................................22*74*
  tamhoncuada................................................................................................09**74*
  KINGTON................................................................................................79*41*
  Axz23................................................................................................86*60*
  chutichhoidong................................................................................................76*32*
  quangninh279................................................................................................11* 89*45* 54**
  chilaconso................................................................................................89*31** 43**
  AnBao................................................................................................29*64*
  Covid19................................................................................................41*64*
  lamlaitudau2020................................................................................................55* 29*60*
  giaosuxoay................................................................................................88*45*
  minhquang2016................................................................................................09**43**
  baoanhthu............................................................................................................38** 83* 83*
  kemngot............................................................................................................31** 45*
  hoisohoc............................................................................................................29* 60*
  LOANVIP86............................................................................................................32*
  chutheanh............................................................................................................41* 94*
  miule............................................................................................................05*
  Uyennhi2019............................................................................................................45* 54**
  sohochaylam............................................................................................................17*
  lienquan2019............................................................................................................41*
  quocanhht............................................................................................................54** 60*
  nguyenyenlinh............................................................................................................54** 41*
  toilatoi7x............................................................................................................05*
  Dodonguyen............................................................................................................56*
  hoanghonxanh............................................................................................................72*
  hoaihd85............................................................................................................43**
  vuquy48............................................................................................................41*
  numoneyee............................................................................................................43**
  DuyManh92............................................................................................................43**
  ptsmr............................................................................................................40*
  HoaMauDon............................................................................................................32*
  ViettelDaily............................................................................................................74*
  Hoiyeulo............................................................................................................72*
  quochuy92............................................................................................................64*
  co3bich............................................................................................................74*
  HoangToan............................................................................................................56*
  bietphailamsaoday............................................................................................................83* 38**
  cutibatlo............................................................................................................41* 17*
  giahuy912............................................................................................................41*
  xoay............................................................................................................23*
  chinh1689482997............................................................................................................41*
  luongvanthuc............................................................................................................38** 83*
  midaklotouspro............................................................................................................56*
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này