PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (08/03/2021 at 08:45:57)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tamhoncuada : trúng loto 99* 69* thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 41* 46* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @4rum : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 41* 29* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 77* 29* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 06* 41* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 79** 88** thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 86* 68** thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 06* 88** thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 91* 76* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 46* 99* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 91* 69* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Lethily : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @thuylong88 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @Phuc0123 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @manhung8286 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 87** thưởng 6000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 06* 46* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* 69* thưởng 12000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 41* 99* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 77* 41* thưởng 18000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 79** thưởng 30000 xu.
  @consovang : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 06* 76* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cuocchienso : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 68** thưởng 40000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 76* 88** thưởng 90000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 76* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 79** thưởng 36000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 11* thưởng 18000 xu.


  NICK- 24/02 - - 25/02 - - 26/02 - - 27/02 - - 28/02 - - 01/03 -
  vinamilk64*97*21*42*42*76* 88**
  Cauamhanoi60*06* 60*14*42*45*76*
  giaosuxoay74* 47*55**42* 36*71*82*79**
  anhnumberone02*17*21*38*42*11*
  Uyennhi2019............05*42*82*43***83*
  lamlaitudau2020............64* 46* 84*33*77*76*91*
  soiroichot............29* 89* 98*14*54*77**76*
  cuocchienso........................42*67*42*99*
  quocanhht........................43*71* 88**45*68**
  buihung88........................25* 45*91*77**41*
  toanbatbai....................................54*42*79**
  chutichhoidong....................................21*52*69*
  anquanhnam....................................71*43***99*
  KINGTON....................................67*10**77* 41*
  CatLinhHD....................................88**55*79**
  consovang....................................83**55* 04*69*
  yeusohoc....................................79*47*12*
  TTPL7986....................................22* 77*44*06* 76*
  tengteng....................................54*43***46*
  antamwin....................................79*43***29*
  EM2020....................................77* 22*43***77*
  ptsmr....................................54*32*11*
  kocannoinhieu....................................83**37*46*
  hatay88....................................22*45*29*
  minhdiep................................................45* 55*83*
  vungtroisohoc................................................44* 77**79**
  mytamido................................................52*06* 46*
  hoisohoc................................................37*99*
  kepbang................................................98*46*
  DonaldTrump45................................................43*** 44*99*
  co3bich................................................98*99*
  bacang................................................60* 76*99*
  HoangToan................................................43***06*
  haiyen1295................................................76*12* 69*
  vuquy48................................................32* 43***11*
  girlcity................................................52*41* 99*
  dieuanh96................................................52*69*
  selaylaitatca................................................55*83*
  mualanh2020................................................35*99*
  HaiNam92................................................45*83*
  tuandjgj................................................42*99*
  hyvongwin................................................60*76*
  Chetvidep6789................................................09*08*
  danhnhothoi................................................76* 35*77*
  bietphailamsaoday................................................45*46*
  huyenhuyen................................................77**06*
  tamhoncuada............................................................99* 69*
  X155............................................................41* 46*
  dongkhanh1994............................................................99*
  4rum............................................................99*
  minhquang2016............................................................77*
  allwin99............................................................41* 29*
  kiep_lo_de............................................................08*
  consokydieu............................................................83*
  timlo2nhay............................................................77* 29*
  Npt............................................................91*
  happyday............................................................12*
  Ronaldo7............................................................06*
  DuyManh92............................................................69*
  ansongaymai............................................................91*
  motobike............................................................29*
  hoanghonxanh............................................................76*
  MRNam86............................................................76*
  Emailty............................................................29*
  giacmotrua............................................................83*
  alololo............................................................46*
  quoctrong89............................................................88**
  lodelk............................................................08*
  toilatoi7x............................................................06* 41*
  danhlolayvo............................................................29*
  WIN2020............................................................99*
  xosoxmien............................................................88**
  ViettelDaily............................................................79** 88**
  lode2019............................................................86* 68**
  Covid19............................................................76*
  lethuylinh............................................................12*
  TM201210............................................................06* 88**
  vaobothoi............................................................88**
  NgocNgoc............................................................06*
  nguyenyenlinh............................................................29*
  giacatgia............................................................41*
  shopeone............................................................91* 76*
  mo3cang............................................................79**
  cuunon............................................................76*
  Mualarung2016............................................................46* 99*
  anhQuanday............................................................76*
  thanlo3388............................................................29*
  nonanoni............................................................83*
  traucon............................................................91* 69*
  minhlonghn............................................................83*
  quochuy92............................................................29*
  chosau18h............................................................41*
  XS360............................................................12*
  CSGT01............................................................76*
  Lethily............................................................77*
  chuoi............................................................08*
  thuylong88............................................................06*
  Phuc0123............................................................08*
  Hoanglam2006............................................................79**
  Hoanglaotadaochu............................................................08*
  manhung8286............................................................08*
  HoaMauDon............................................................06*
  laoquai8866............................................................88**
  NguoiBinhThuong............................................................87**
  SaoMai789............................................................08*
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 18 số có 77 thưởng 5555 xu.
  @chosau18h : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 18 số có 77 thưởng 5555 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 14 số có 77 thưởng 7142 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @4rum : Chốt 1 số có 77 thưởng 100000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 77 thưởng 50000 xu.
  @Thanhdat91 : Chốt 12 số có 77 thưởng 8333 xu.
  @SaoMai789 : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @NguoiBinhThuong : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Phuc0123 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 9 số có 77 thưởng 11111 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @Lethily : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @Canh1102 : Chốt 8 số có 77 thưởng 12500 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @KINGTON : Chốt 18 số có 77 thưởng 5555 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 9 số có 77 thưởng 11111 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 11 số có 77 thưởng 9090 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 10 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 17 số có 77 thưởng 11764 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.


  NICK- 28/02 - - 01/03 -
  chidanh1con76 79 81 82 83 84 86 88 89 91 92 93 94 9856 57 59 60 61 63 65 66 68 69 70 72 74 75 77 78 79
  giacmotrua80 82 84 86 88 90 92 93 94 95 98 9921 23 24 26 27 71 74 76 77 78 79 80 84 85 87 88 94 96 97 99
  saptrungtoroi28 29 30 31 34 56 58 59 70 72 73 74 76 77 90 91 92 94 95 9856 73 55 74 54 53 75 52 76 51 77 50 45 78 44 79 43 80 40 35
  Dodonguyen.................01 29 92 47 56 02 20 93 48 75 03 30 21 85 67 76 31 68 86 77
  tuankhang1980.................23 24 25 27 28 29 32 73 74 77 78 79 82 87 89 90 91 92 95 96
  cuunon.................23 24 25 76 77 79 80 82 83 85 86 88 91 93 95 96 97 99
  chosau18h.................71 74 76 77 79 82 86 89 91 92 94 97 99
  khongcohoiket.................58 59 62 63 64 67 68 71 72 73 76 77 80 85 86 90 94 95
  mytamido.................74 75 77 78 79 10 11 12 13 14 15 17 18 19 50 51 52 53 54 55
  yeusohoc.................40 41 44 47 48 50 53 54 57 62 63 68 71 72 74 77 78 80 81 83
  anhQuanday.................70 71 73 77 78 79 80 81 82 86 87 88 89 90 91 95 97 98 99
  Hoalanrung.................68 69 73 77 78 79 82 86 87 88 91 95 96 97
  khongsothua.................43 40 68 39 70 37 72 36 34 73 31 75 27 77 20 19 86 16 89 13
  4rum.................77
  minhquang2016.................43 77
  Thanhdat91.................09 56 77 65 34 52 54 89 80 64 32 21
  SaoMai789.................00 05 38 83 27 72 22 77 44 99 04 40 95 90 45
  HoaMauDon.................04 09 13 18 31 36 40 45 63 68 00 22 27 44 72 77 81 86 90 95
  NguoiBinhThuong.................11 15 17 22 23 26 31 32 35 38 51 53 57 62 65 66 68 71 77 78
  nhat_chi_mai.................04 09 22 27 36 40 44 45 90 95 13 18 29 31 63 68 72 77 81 86
  Phuc0123.................04 40 45 54 59 95 09 90 58 85 80 08 03 30 77 47 14 41 69 96
  baoanhthu.................75 77 78 79 84 85 87 88 89
  dieuanh96.................22 25 71 74 77 78 79 80 83 86 88 89 90 92 95 98 99
  Lethily.................22 77 27 72 37 73 78 87 00 11 66 55 33 88 38 83 99
  Canh1102.................77 78 79 80 81 82 83 84
  DAIPHAT88.................74 75 76 77 82 83 84 85 86 92 93 94 95
  haiyen1295.................18 20 21 23 77 78 80 81 83 84 87 88 90 91 92 93 94 97 98
  hoanghonxanh.................67 48 46 68 45 71 44 72 40 28 73 27 75 26 76 22 21 77 20
  HUYEN6879.................59 60 65 66 67 68 69 70 75 76 77 78 79
  KINGTON.................26 29 32 67 69 76 77 79 83 85 86 87 89 92 95 96 97 99
  tengteng.................09 10 13 14 18 19 22 23 27 28 29 72 73 74 77 78 81 82 83 86
  TTPL7986.................27 66 68 69 71 72 75 77 78 79 81 86 87 95 96 97
  tuandjgj.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 62 67 68 70 72 77 78 80 82 87
  consovang.................31 32 33 35 40 41 42 45 50 51 53 58 60 62 63 67 68 71 72 77
  NetCaFe.................04 40 90 22 77 27 72 44 45 86 13 31 18 81 68 63 36 95 85 35
  toanbatbai.................63 65 66 67 68 71 72 73 75 76 77 78 81 82 83 85 86 87 88 91
  anhnumberone.................77 78 79 80 83 84 86 87 88
  Cauamhanoi.................69 70 72 74 75 76 77 78 79 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12
  chaonammoi.................75 77 78 79 83 84 86 87 88 92 93 95 96 97 01 02 04 05 06 10
  danhnhothoi.................05 07 09 12 13 14 15 17 19 22 23 24 75 77 79 82 83 84 85 87
  ditimbachthu.................71 74 77 78 79 80 87 92 95 97 01 04 05 06 08 10 13 14 15 17
  hung83.................76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 96 00 01 02 03 04
  kocannoinhieu.................08 09 10 12 16 19 20 73 74 75 76 77 78 79 80 82 86 89 90 92
  khongcogihet.................40 72 38 73 36 31 74 29 75 28 76 27 26 77 25 78 24 79 23 22
  langthangtimso.................16 17 21 22 24 25 71 74 75 76 77 81 84 85 86 87 91 94 95 96
  mo3cang.................59 61 65 67 70 72 74 75 76 77 81 84 85 94 95 01 04 07 10 11
  nguyenyenlinh.................52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82
  Ronaldo7.................77 80 81 82 83 86 92 95 08 17 18 22 26 27 28 29 35 36 37 38
  thuhuyengirl.................73 75 76 77 79 80 83 85 86 87 89
  vietkieudanhlo.................74 29 75 28 27 76 26 77 25 78
  vtvcab.................27 28 40 42 44 45 47 48 60 62 64 65 67 68 70 72 74 75 77 78
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @saptrungtoroi : trúng loto 33* 88* 54** thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 06* 91* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 20* 54** thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 54** 77* thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 53** thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 52* 53** thưởng 30000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 97* 88* 33* thưởng 18000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 68** 50* thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 88* 33* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 97* 52* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 54** thưởng 20000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @Lethily : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vuquy48 : trúng loto 50* 82* thưởng 30000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 33* 88* thưởng 18000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 52* 91* thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 20* thưởng 20000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 76* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 06* 20* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 82* 33* 88* thưởng 54000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 77* thưởng 18000 xu.


  NICK- 25/02 - - 26/02 - - 27/02 - - 28/02 - - 01/03 - - 02/03 -
  Uyennhi201905*42*82*43***83*82* 33* 88*
  lamlaitudau202064* 46* 84*33*77*76*91*77*
  quocanhht............43*71* 88**45*68**06* 20*
  chutichhoidong........................21*52*69*77*
  anquanhnam........................71*43***99*15*
  KINGTON........................67*10**77* 41*20*
  yeusohoc........................79*47*12*50*
  TTPL7986........................22* 77*44*06* 76*76*
  vuquy48....................................32* 43***11*50* 82*
  DonaldTrump45....................................43*** 44*99*20*
  dieuanh96....................................52*69*33* 88*
  HaiNam92....................................45*83*52* 91*
  hyvongwin....................................60*76*76*
  bietphailamsaoday....................................45*46*76*
  Npt................................................91*52* 53**
  nguyenyenlinh................................................29*97* 88* 33*
  allwin99................................................41* 29*95*
  consokydieu................................................83*68** 50*
  timlo2nhay................................................77* 29*88* 33*
  motobike................................................29*97* 52*
  MRNam86................................................76*69*
  xosoxmien................................................88**68**
  lode2019................................................86* 68**77*
  Covid19................................................76*88*
  lethuylinh................................................12*33*
  NgocNgoc................................................06*15*
  shopeone................................................91* 76*65*
  Mualarung2016................................................46* 99*54**
  thanlo3388................................................29*30*
  dongkhanh1994................................................99*54**
  minhlonghn................................................83*62*
  quochuy92................................................29*91*
  Lethily................................................77*30*
  chuoi................................................08*20*
  4rum................................................99*30*
  laoquai8866................................................88**33*
  NguoiBinhThuong................................................87**06*
  saptrungtoroi............................................................33* 88* 54**
  visaolaithe............................................................06* 91*
  cucaitron............................................................91*
  QuocLinh88............................................................06*
  langthangtimso............................................................82*
  babylove............................................................91*
  adayroihihi............................................................76*
  tinhtuoisang............................................................44**
  kemngot............................................................33*
  EmLaTatCa............................................................06*
  numoneyee............................................................20* 54**
  vietkieudanhlo............................................................76*
  baycaobayxa............................................................54** 77*
  chuasonlam666............................................................71*
  TLong888............................................................53**
  lienquan2019............................................................71*
  DAIPHAT88............................................................52*
  chutheanh............................................................68**
  songque38............................................................52*
  Dodonguyen............................................................71*
  mrpts............................................................30*
  quangninh279............................................................54**
  bachthu3nhay............................................................54**
  hung83............................................................68**
  ditimbachthu............................................................71*
  OK6868............................................................54**
  ngaoducacmien123............................................................69*
  chinh1689482997............................................................71*
  nhat_chi_mai............................................................54**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cucaitron : Chốt 10 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 6 số có 62 thưởng 16666 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 8 số có 62 thưởng 12500 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 7 số có 62 thưởng 14285 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Phuc0123 : Chốt 14 số có 62 thưởng 14285 xu.
  @SaoMai789 : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 18 số có 62 thưởng 11111 xu.


  NICK- 01/03 - - 02/03 -
  Phuc012304 40 45 54 59 95 09 90 58 85 80 08 03 30 77 47 14 41 69 9616 61 66 11 09 90 19 91 14 41 26 62 76 67
  SaoMai78900 05 38 83 27 72 22 77 44 99 04 40 95 90 4542 44 47 49 53 58 62 67 76 94 21 26 31 71 74 79 81 90 92 99
  nhat_chi_mai04 09 22 27 36 40 44 45 90 95 13 18 29 31 63 68 72 77 81 8603 08 12 17 30 44 49 62 94 99 21 26 35 53 58 67 71 76 80 85
  consovang31 32 33 35 40 41 42 45 50 51 53 58 60 62 63 67 68 71 72 7756 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 77 79 87 89 97 99
  Ronaldo777 80 81 82 83 86 92 95 08 17 18 22 26 27 28 29 35 36 37 3861 62 63 64 65 66 67 68 69 70 75 77 84 86 89 93 95 98
  cucaitron.................53 58 60 62 64 67 69 71 73 76
  chutichhoidong.................58 61 62 64 66 68 69 70 71 72 74 76 78 81 82 84 86 87 88 89
  shopeone.................60 61 62 63 64 70
  lodelk.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  vhg123.................02 03 12 15 16 32 34 37 40 42 44 45 48 50 51 52 54 57 58 62
  vuquy48.................61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 77 81 86 90 95 00 01 02 03 04
  chinh1689482997.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 60 62 64 68 69 97 91 19 39
  chuoi.................23 32 28 82 37 73 30 03 35 53 12 21 26 62 67 76 69 96 64 46
  bacang.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  timlo2nhay.................58 62 71 72 74 80 81 83
  mualanh2020.................54 55 58 59 62 63 64
  CatLinhHD.................56 57 59 62 64 65 66 68 71 73 74 75 77 80 81 82 83 84 85 86
  numoneyee.................53 57 59 60 61 62 64 66 67 70 71 73 76 77 79 80 82 84 86 89
  babylove.................61 60 62 58 56 63 55 51 64 48 46 65 45 41 66 39 38 67 37 36
  giangmobile.................08 09 12 18 20 21 25 26 27 30 34 35 36 54 58 62 63 72 80 81
  Thuminh.................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vinamilk : trúng loto 73* 21* thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 21* 99* 44* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 99* 21* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 73* 05* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 42* 05* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 98* 69* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 05* 22* 77* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 79* 97** thưởng 9000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 05* 10** thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 95** thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 95** thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 69* 96* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @THOREN286 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 74* 44* 99* thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 95** thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 79* 97** thưởng 18000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 46** thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 95** thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @4rum : trúng loto 10** thưởng 30000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 79* thưởng 20000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 10** 73* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 96* thưởng 25000 xu.


  NICK- 27/02 - - 28/02 - - 01/03 - - 02/03 - - 03/03 -
  yeusohoc79*47*12*50*96*
  HaiNam92............45*83*52* 91*79*
  dieuanh96............52*69*33* 88*98*
  bietphailamsaoday............45*46*76*10** 73*
  allwin99........................41* 29*95*79*
  consokydieu........................83*68** 50*46**
  MRNam86........................76*69*74*
  xosoxmien........................88**68**95**
  lode2019........................86* 68**77*98*
  motobike........................29*97* 52*42*
  NgocNgoc........................06*15*22*
  shopeone........................91* 76*65*42*
  4rum........................99*30*10**
  laoquai8866........................88**33*22*
  hung83....................................68**74* 44* 99*
  saptrungtoroi....................................33* 88* 54**69*
  langthangtimso....................................82*05*
  cucaitron....................................91*98*
  tinhtuoisang....................................44**98*
  QuocLinh88....................................06*95**
  kemngot....................................33*02*
  EmLaTatCa....................................06*42*
  numoneyee....................................20* 54**42*
  songque38....................................52*22*
  bachthu3nhay....................................54**79* 97**
  ditimbachthu....................................71*98*
  vinamilk................................................73* 21*
  tamhoncuada................................................21* 99* 44*
  giahuy912................................................99* 21*
  chilaconso................................................73* 05*
  thuyanh29................................................42* 05*
  nonanoni................................................98* 69*
  qtv272................................................05* 22* 77*
  toanbatbai................................................77* 22*
  chungcumini................................................05*
  CatLinhHD................................................97**
  giacatde................................................79* 97**
  vtvcab................................................44*
  consovang................................................02*
  thichchotso................................................98*
  cuocchienso................................................97**
  anhnumberone................................................95**
  DuyManh92................................................42*
  hoisohoc................................................74*
  lanh5doC................................................79*
  kepbang................................................73*
  ansongaymai................................................02*
  quoctrong89................................................96* 69*
  tengteng................................................21*
  chaonammoi................................................77*
  vungtroisohoc................................................95**
  haiyen1295................................................77* 22*
  Canh1102................................................74*
  WIN2020................................................46**
  khongsothua................................................42*
  AnBao................................................21*
  selaylaitatca................................................22*
  EM2020................................................96* 69*
  chidanh1con................................................02*
  bababyby................................................42*
  ptsmr................................................42*
  thienduong01................................................96* 69*
  co3bich................................................05*
  cutibatlo................................................42*
  vhg123................................................22*
  danhlolayvo................................................46**
  giacatgia................................................97**
  HoangMinhTu................................................21*
  AffCup................................................22* 77*
  sangtruatoi................................................95**
  chot10trung1................................................44* 99*
  baoanhthu................................................21*
  niemvuisohoc................................................02*
  giangmobile................................................97**
  anhQuanday................................................05*
  danlode2k2................................................98*
  NetCaFe................................................22*
  mualanh2020................................................10**
  zozozo................................................69*
  XS360................................................96* 69*
  traucon................................................99*
  khongcohoiket................................................05* 10**
  mtq................................................95**
  hongtutoan................................................79*
  huyenhuyen................................................95**
  vivungonsong................................................95**
  danhnhothoi................................................69*
  tuankhang1980................................................96* 69*
  CSGT01................................................95**
  phuquoc................................................77*
  Hoanglam2006................................................42*
  hoaihd85................................................69* 96*
  HOANG YEN................................................42*
  THOREN286................................................75*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mytamido : Chốt 12 số có 10 thưởng 8333 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 15 số có 10 thưởng 6666 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 15 số có 10 thưởng 6666 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 9 số có 10 thưởng 11111 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 11 số có 10 thưởng 9090 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @consovang : Chốt 13 số có 10 thưởng 23076 xu.


  NICK- 01/03 - - 02/03 - - 03/03 -
  consovang31 32 33 35 40 41 42 45 50 51 53 58 60 62 63 67 68 71 72 7756 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 77 79 87 89 97 9903 05 06 07 09 10 11 13 15 16 17 19 20
  cucaitron.................53 58 60 62 64 67 69 71 73 7670 76 81 83 85 86 89 90 92 94 95 98 01 03 04 07 09 10 16 18
  vhg123.................02 03 12 15 16 32 34 37 40 42 44 45 48 50 51 52 54 57 58 6200 03 10 11 12 13 16 18 19 22 28 33 35 44 46 55 56 59 61 63
  mytamido..................................04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17
  chosau18h..................................03 04 05 07 10 11 13 14 17 20 21 23 25 30 65 67 70 71 74 75
  alololo..................................08 09 10 11 12 13 14 64 65 66 67 68 69 73 75 78 83 85 88 93
  baoanhthu..................................10 13 17 18 19 20 23 27 28 29 70 73 77 78 79 80 83 87 88 89
  hongsontnth..................................07 02 01 06 56 51 52 57 10 20 60 70 15 25 65 75
  chutheanh..................................01 10 58 85 08 80 09 90 04 40
  haiyen1295..................................18 19 17 21 22 15 24 26 13 27 28 29 12 51 53 10 54 55 09 56
  khongcohoiket..................................01 02 05 06 09 10 11 12 15 16 19 20 22 25 26
  NetCaFe..................................04 20 24 55 56 57 76 79 89 91 09 10 12 13 17 34 43 45 54 97
  QuocLinh88..................................85 87 88 89 00 01 05 07 08 09 10 11 15 17 18 19 30 31 35
  tinhyeucuatoi..................................05 07 09 10 12 13 15 17 19 20 22 23 45 47 49 60 62 63 65 67
  toanbatbai..................................39 41 43 11 46 49 10 50 51 09 52 53 54 08 55
  bietphailamsaoday..................................87 91 92 94 01 03 04 10 12 13 14 18 19 21 22 23 27 28 29
  EM2020..................................00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 54 55 56 57 58
  hung83..................................54 20 56 62 16 63 66 69 14 70 72 12 74 76 10 80
  TTPL7986..................................07 09 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 27 30 31 32 33 34
  HOANG YEN..................................24 42 44 54 45 25 52 10 01
  Mualarung2016..................................09 10 16 19 25 29 37 38 47 49 60 66 67 70 74 83 87 91 94 32
  giacatgia..................................09 10 13 17 18 22 23 26 27 28 29
  XS360..................................14 41 43 13 44 50 51 11 53 54 10 70 71 04 73 74 80 03 81 83
  cuocchienso..................................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 28 31 33 36 37 40
  cutibatlo..................................92 93 95 00 01 02 04 10 11 13 19 20 22 28 29 30 31 32
  soiroichot..................................20 43 44 17 47 48 12 49 52 53 10 57 62 08 67 70 07 71 74 75
  EmLaTatCa..................................00 01 02 04 05 07 08 10 13 14 16 17 20 23 25 70 71 73 74 75
  hatay88..................................15 30 39 42 12 47 49 11 51 57 10 60 62 67 09 71 72 08 74 75
  kiep_lo_de..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 10 12 13 14 15 30 31 32 34 35
  lamlaitudau2020..................................67 69 90 92 94 96 97 99 01 03 05 06 08 09 10 12 14 15 17 18
  tamhoncuada..................................04 05 06 07 08 09 10 12 16 20 22 26 30 32 36 40 42 46 50 52
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (03/03/2021 at 20:50:17)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 14* 33* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 63** 69* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 10* 69* thưởng 6000 xu.
  @Phuc0123 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Haitaoto : trúng loto 33* 94* thưởng 6000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 63** thưởng 20000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 52* 40* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 80** thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 33* 88* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 60** thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @4rum : trúng loto 09* 90* thưởng 40000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 00* 88* thưởng 40000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 80** thưởng 40000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.
  @motobike : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.


  NICK- 28/02 - - 01/03 - - 02/03 - - 03/03 - - 04/03 -
  dieuanh9652*69*33* 88*98*37*
  4rum............99*30*10**09* 90*
  laoquai8866............88**33*22*00* 88*
  allwin99............41* 29*95*79*80**
  xosoxmien............88**68**95**14*
  lode2019............86* 68**77*98*14*
  motobike............29*97* 52*42*14*
  shopeone............91* 76*65*42*51*
  saptrungtoroi........................33* 88* 54**69*51*
  cucaitron........................91*98*76*
  numoneyee........................20* 54**42*14*
  hung83........................68**74* 44* 99*60**
  bachthu3nhay........................54**79* 97**00*
  ditimbachthu........................71*98*40*
  chaonammoi....................................77*00*
  tamhoncuada....................................21* 99* 44*63**
  WIN2020....................................46**37*
  DuyManh92....................................42*33*
  kepbang....................................73*10*
  selaylaitatca....................................22*88*
  haiyen1295....................................77* 22*60**
  baoanhthu....................................21*52*
  HoangMinhTu....................................21*10*
  niemvuisohoc....................................02*63**
  danlode2k2....................................98*52* 40*
  khongsothua....................................42*37*
  giangmobile....................................97**69*
  chidanh1con....................................02*40*
  vhg123....................................22*88*
  mtq....................................95**10*
  hongtutoan....................................79*80**
  qtv272....................................05* 22* 77*69*
  tuankhang1980....................................96* 69*33* 88*
  anquanhnam................................................00*
  chutichhoidong................................................60**
  timlo2nhay................................................63**
  lamlaitudau2020................................................52*
  quocanhht................................................37*
  DonaldTrump45................................................40*
  Thuminh................................................60**
  Ronaldo7................................................14* 33*
  soiroichot................................................10*
  thuhuyengirl................................................33*
  alololo................................................00*
  bacang................................................76*
  mytamido................................................51*
  sohochaylam................................................60**
  binbinhn................................................62*
  giacmotrua................................................63** 69*
  kyniemxua................................................14*
  Axz23................................................40*
  vietkieudanhlo................................................52*
  mrpts................................................78*
  TLong888................................................35*
  hoahuong................................................37*
  DAIPHAT88................................................63**
  girlcity................................................60**
  TM201210................................................60**
  mo3cang................................................40*
  Mualarung2016................................................78*
  minhlonghn................................................37*
  miule................................................69*
  Hoalanrung................................................10*
  Dodonguyen................................................88* 33*
  danv411................................................35*
  vuanh886................................................14*
  emtapdanhlo................................................40*
  chosau18h................................................60**
  ElMariachi................................................10* 69*
  Phuc0123................................................78*
  chinh1689482997................................................09*
  HoaMauDon................................................33* 88*
  nhat_chi_mai................................................60**
  SaoMai789................................................40*
  Haitaoto................................................33* 94*
  GIACATDU888................................................10*
  kovachin................................................27*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khongsothua : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 00 thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 14 số có 00 thưởng 14285 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 20 số có 00 thưởng 15000 xu.


  NICK- 02/03 - - 03/03 - - 04/03 -
  vhg12302 03 12 15 16 32 34 37 40 42 44 45 48 50 51 52 54 57 58 6200 03 10 11 12 13 16 18 19 22 28 33 35 44 46 55 56 59 61 6300 01 03 04 05 07 08 11 13 14 16 17 18 19 27 44 45 53 54 55
  bietphailamsaoday.................87 91 92 94 01 03 04 10 12 13 14 18 19 21 22 23 27 28 2986 87 91 92 93 94 95 96 00 01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 19
  HOANG YEN.................24 42 44 54 45 25 52 10 0100 10 24 42 25 52 28 82 45 54 48 84 58 85
  khongsothua..................................89 91 92 95 97 98 00 01 02 04 06 07 11 12 13 15 16 19 21 22
  Hoalanrung..................................71 73 74 80 81 82 83 84 90 91 93 94 00 01 03 04 10 11 13 14
  lodelk..................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 00 56 65 57 75 58 85 59 95
  vuanh886..................................84 86 87 90 92 93 94 95 96 00 02 04 05 10 11 12 13 14 20 22
  giacatde..................................00 03 05 06 07 08 09 12 14 15 16 17 18 19 21 24 26 27 30 34
  muahe2019..................................89 90 91 93 94 95 96 99 00 01 03 04 05 06 09 30 31 33 34 35
  nonanoni..................................74 80 84 86 91 96 00 01 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @toanbatbai : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 11** 36* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 04* 40*** thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 70** thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 35* 84* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 40*** thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 22* 69* thưởng 6000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 74* 84* thưởng 6000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 69* 04* 40*** thưởng 30000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 74* 84* thưởng 20000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 69* 52* thưởng 20000 xu.
  @alololo : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 35* 36* thưởng 12000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 25* thưởng 20000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @motobike : trúng loto 35* thưởng 25000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 11** thưởng 30000 xu.


  NICK- 01/03 - - 02/03 - - 03/03 - - 04/03 - - 05/03 -
  lode201986* 68**77*98*14*86*
  xosoxmien88**68**95**14*36*
  motobike29*97* 52*42*14*35*
  laoquai886688**33*22*00* 88*11**
  hung83............68**74* 44* 99*60**25*
  bachthu3nhay............54**79* 97**00*74*
  chidanh1con........................02*40*69*
  hoahuong....................................37*69* 04* 40***
  TM201210....................................60**74* 84*
  mo3cang....................................40*69* 52*
  alololo....................................00*86*
  mytamido....................................51*35* 36*
  TLong888....................................35*84*
  Dodonguyen....................................88* 33*14*
  vuanh886....................................14*14*
  danv411....................................35*92*
  HoaMauDon....................................33* 88*32*
  SaoMai789....................................40*86*
  toanbatbai................................................14*
  Cauamhanoi................................................25* 52*
  cuocchienso................................................59*
  giacatde................................................11** 36*
  MRNam86................................................04* 40***
  Npt................................................70**
  ansongaymai................................................22*
  lanh5doC................................................22*
  nguyenyenlinh................................................35* 84*
  quoctrong89................................................84*
  HaiNam92................................................25* 52*
  bababyby................................................36*
  chuasonlam666................................................09*
  cutibatlo................................................71*
  mualanh2020................................................22*
  hyvongwin................................................84*
  AffCup................................................40***
  lethuylinh................................................74*
  anhQuanday................................................86*
  kocannoinhieu................................................74*
  quochuy92................................................92*
  cuunon................................................74*
  Chetvidep6789................................................09*
  danhnhothoi................................................52*
  CSGT01................................................09*
  hatay88................................................52*
  hoaihd85................................................22* 69*
  NguoiBinhThuong................................................74* 84*
  Mrlonely_V2................................................92*
  SoiLoto................................................22*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @SaoMai789 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 11 số có 92 thưởng 9090 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @Mrlonely_V2 : Chốt 8 số có 92 thưởng 12500 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 11 số có 92 thưởng 9090 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 18 số có 92 thưởng 5555 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 9 số có 92 thưởng 11111 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 18 số có 92 thưởng 5555 xu.
  @qtv272 : Chốt 19 số có 92 thưởng 5263 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @AffCup : Chốt 18 số có 92 thưởng 5555 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @caligo : Chốt 7 số có 92 thưởng 14285 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 92 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/03 - - 05/03 -
  muahe201989 90 91 93 94 95 96 99 00 01 03 04 05 06 09 30 31 33 34 3568 65 59 57 56 54 92 50 48 47 45 41 40 93 39 38 29 20 18 14
  baoanhthu.................73 74 76 77 78 79 83 86 87 91 92 94 95 96 97 00 01 03 04 05
  nhat_chi_mai.................09 18 19 27 29 36 45 54 89 98 49 59 63 72 81 90 91 92 95 99
  SaoMai789.................03 08 09 19 27 29 47 54 82 92 04 13 18 25 34 36 37 43 90 91
  XS360.................16 18 19 42 43 45 64 65 67 81 82 83 85 88 89 90 91 92 94 97
  cuunon.................82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chaonammoi.................77 91 76 75 74 73 72 71 70 92 64 54 44 39 38 37 93 36 35 34
  chidanh1con.................28 29 50 51 52 77 78 79 80 81 82 87 88 89 90 91 92 97 98 99
  ditimbachthu.................52 53 54 56 58 59 61 65 67 70 71 72 74 76 77 81 85 89 90 92
  giangmobile.................56 57 60 62 64 65 66 71 73 74 75 79 80 82 83 84 88 91 92 93
  lamlaitudau2020.................63 65 66 74 79 80 81 83 84 88 90 92 93 97 99 01 02 06 08 09
  langthangtimso.................63 64 65 71 72 73 74 79 81 82 83 91 92 97
  mo3cang.................65 92 63 61 60 59 58 56 94 54 52 51 50 49 47 45 95 43 42 41
  Mrlonely_V2.................03 30 58 85 29 92 56 65
  DonaldTrump45.................28 82 92 29 19 91 18 81 79 86 68
  danhlolayvo.................05 06 07 08 09 14 17 19 20 21 73 78 80 82 87 90 91 92 93 94
  lanh5doC.................27 29 31 72 74 75 78 80 81 83 84 86 87 89 92 93 95 98
  HoangMinhTu.................81 84 87 90 92 93 95 96 99
  locroitrungdau.................46 47 48 49 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96
  qtv272.................65 69 70 73 74 75 79 80 82 83 85 88 89 90 91 92 95 97 99
  hoaihd85.................70 68 64 62 60 89 59 56 52 47 46 44 42 92 40 38 37 34 29 28
  vungtroisohoc.................82 83 89 90 91 92 93 97 98 02 09 15 19 20 24 25 27 28 29 33
  zozozo.................65 67 73 74 75 76 79 82 83 85 91 92 93 97
  AffCup.................52 54 55 62 64 65 72 74 75 82 84 85 92 94 95 00 01 02
  bachthu3nhay.................72 74 75 76 80 81 83 84 85 88 89 92 94 98
  caligo.................90 92 93 94 95 98 99
  Emailty.................13 14 16 17 18 81 82 83 84 86 87 89 90 91 92 93 95 96 98 99
  traucon.................61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 74 76 80 83 85 90 91 92 93 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @allwin99 : trúng loto 40* 11* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 60** 68* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 46* 64* 11* thưởng 9000 xu.
  @James92 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 64* 46* 25* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 45* 37* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 98* 60** thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 37* 64* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 42* 68* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 45* 82* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 61* 98* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 30* 34* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 42* 40* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 34* 25* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @4rum : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 45* 08* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 61* 82* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @HoangNo1 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 71* 37* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 61* 34* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @1151040081 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 61* 25* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 08* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 40* 46* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 68* 34* thưởng 12000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 60** thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 01* thưởng 15000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 46* 64* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 68* 64* thưởng 36000 xu.
  @motobike : trúng loto 45* thưởng 18000 xu.


  NICK- 01/03 - - 02/03 - - 03/03 - - 04/03 - - 05/03 - - 06/03 -
  xosoxmien88**68**95**14*36*68* 64*
  motobike29*97* 52*42*14*35*45*
  hung83............68**74* 44* 99*60**25*71*
  chidanh1con........................02*40*69*46* 64*
  hoahuong....................................37*69* 04* 40***47*
  alololo....................................00*86*34*
  mytamido....................................51*35* 36*45*
  mo3cang....................................40*69* 52*45*
  danv411....................................35*92*01*
  SaoMai789....................................40*86*11*
  toanbatbai................................................14*61* 25*
  cuocchienso................................................59*68*
  Npt................................................70**08*
  MRNam86................................................04* 40***68*
  ansongaymai................................................22*98*
  quoctrong89................................................84*55*
  bababyby................................................36*55*
  lanh5doC................................................22*98*
  nguyenyenlinh................................................35* 84*61*
  anhQuanday................................................86*40* 46*
  AffCup................................................40***60**
  mualanh2020................................................22*68* 34*
  chuasonlam666................................................09*60**
  kocannoinhieu................................................74*68*
  quochuy92................................................92*45*
  hatay88................................................52*68*
  hoaihd85................................................22* 69*37*
  cuunon................................................74*45*
  NguoiBinhThuong................................................74* 84*45*
  Mrlonely_V2................................................92*01*
  allwin99............................................................40* 11*
  tinhtuoisang............................................................60** 68*
  qtv272............................................................46* 64* 11*
  James92............................................................11*
  chosau18h............................................................64* 46* 25*
  saptrungtoroi............................................................40*
  chutichhoidong............................................................37*
  vinamilk............................................................45* 37*
  yeusohoc............................................................45*
  tamhoncuada............................................................60**
  timlo2nhay............................................................46* 64*
  consokydieu............................................................98*
  kemngot............................................................98* 60**
  quocanhht............................................................45*
  lamlaitudau2020............................................................37*
  anhnumberone............................................................25*
  CatLinhHD............................................................42*
  DonaldTrump45............................................................30*
  vtvcab............................................................37* 64*
  chungcumini............................................................47*
  EmLaTatCa............................................................25*
  WIN2020............................................................37*
  thichchotso............................................................42* 68*
  DuyManh92............................................................55*
  antamwin............................................................34*
  dieuanh96............................................................45*
  happyday............................................................98*
  kyniemxua............................................................46*
  khongsothua............................................................37*
  QuocLinh88............................................................45* 82*
  vietkieudanhlo............................................................46*
  chaonammoi............................................................64*
  NgocNgoc............................................................55*
  minhdiep............................................................40*
  dacbiet99............................................................45*
  HoangToan............................................................61*
  songque38............................................................61* 98*
  kepbang............................................................68*
  AnBao............................................................37*
  vuquy48............................................................61*
  Covid19............................................................30* 34*
  danlode2k2............................................................40*
  binbinhn............................................................40*
  buihung88............................................................60**
  minhlonghn............................................................42* 40*
  baoanhthu............................................................55*
  bietphailamsaoday............................................................37*
  Emailty............................................................34* 25*
  vungtroisohoc............................................................34*
  vhg123............................................................55*
  4rum............................................................98*
  ViettelDaily............................................................46*
  Canh1102............................................................25*
  thuyanh29............................................................42*
  traucon............................................................30*
  thanlo3388............................................................45* 08*
  hoanghonxanh............................................................37*
  girlcity............................................................46*
  visaolaithe............................................................25*
  miule............................................................11*
  phocuvangem............................................................64*
  vaobothoi............................................................60**
  Hoalanrung............................................................55*
  adayroihihi............................................................42*
  lienquan2019............................................................30*
  luonluontop1............................................................45*
  X155............................................................64*
  remix............................................................61* 82*
  danvietanhhung............................................................60**
  tuankhang1980............................................................55*
  khongcogihet............................................................47*
  locroitrungdau............................................................55*
  phuquoc............................................................55*
  OK6868............................................................47*
  HoangNo1............................................................40*
  zozozo............................................................71* 37*
  quangninh279............................................................42*
  chuoi............................................................61* 34*
  nhat_chi_mai............................................................60**
  loveyouloveyou............................................................30*
  HOANG YEN............................................................01*
  1151040081............................................................68*
  Quantubaothu77............................................................30*
   
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vhg123 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 9 số có 18 thưởng 11111 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @1151040081 : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @Buivanquyet84 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @NguoiBinhThuong : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Mrlonely_V2 : Chốt 9 số có 18 thưởng 22222 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 8 số có 18 thưởng 25000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 14 số có 18 thưởng 14285 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/03 - - 06/03 -
  Mrlonely_V203 30 58 85 29 92 56 6513 15 17 18 31 51 71 81 11
  danhlolayvo05 06 07 08 09 14 17 19 20 21 73 78 80 82 87 90 91 92 93 9403 05 07 09 10 11 12 14 16 18 19 20 21 23 25 27 28 29 50 52
  chaonammoi77 91 76 75 74 73 72 71 70 92 64 54 44 39 38 37 93 36 35 3480 81 86 87 90 95 96 99 04 05 08 09 13 14 17 18 22 23 26 27
  hoaihd8570 68 64 62 60 89 59 56 52 47 46 44 42 92 40 38 37 34 29 2818 24 27 28 17 34 37 40
  bachthu3nhay72 74 75 76 80 81 83 84 85 88 89 92 94 9844 46 19 47 48 18 49 17 62 63 16 64 66 14
  AffCup52 54 55 62 64 65 72 74 75 82 84 85 92 94 95 00 01 0216 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  mo3cang65 92 63 61 60 59 58 56 94 54 52 51 50 49 47 45 95 43 42 4114 16 18 19 21 23 27 28 30 78 81 82 84 85 86 87 89 90 91 93
  vhg123.................04 07 08 18 20 21 26 27 30 34 35 40 43 45 46 49 52 53 61 71
  soiroichot.................80 81 82 83 85 89 90 91 98 00 01 03 07 08 09 10 12 16 17 18
  babylove.................06 07 08 09 11 14 16 18 19 21 24 26 28 29 31 34 36 38 39 41
  kiep_lo_de.................01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  nonanoni.................57 60 28 69 27 70 71 20 72 73 19 75 18 78 79 17 80 81 09 82
  hung83.................18 20 23 25 27 32 34 35 36 38 39 43 45 47 48 50 52 53 54 56
  vuanh886.................11 14 16 17 18 21 23 26 27
  chosau18h.................14 15 16 17 18 19 20 24 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Mualarung2016.................08 17 18 37 40 43 46 48 49 54 57 64 67 68 80 81 87 88 99 84
  NetCaFe.................08 18 28 37 38 48 58 68 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 98
  1151040081.................18 81 15 51 13 31 68 86 36 63
  Buivanquyet84.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 38
  antamwin.................08 09 11 13 14 16 18 23 24 26 31 33 34 36 39 41 43 44 48 51
  Canh1102.................17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 62 63 64 65 67 68 69 90 92 93
  giahuy912.................18 19 30 31 32 35 37 38 39 50 51 52 55 57 58 59 70 71 72 75
  HoangToan.................08 80 18 81 10 01 06 60 04 40 90 45 54 89 98 31 39 51
  thuyanh29.................82 83 85 86 88 90 91 92 94 95 97 99 03 06 08 09 13 15 18 19
  DuyManh92.................06 09 10 11 12 16 18 19 20 21 26 27
  danhnhothoi.................74 75 76 77 00 01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18
  NgocNgoc.................09 19 28 39 48 49 77 78 79 88 08 18 38 58 59 68 69 89 98 99
  NguoiBinhThuong.................10 15 16 18 20 34 36 38 51 54 56 57 74 75 77 81 83 86 90 95
  OK6868.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 73 74 75 76 77 78 79 80 81 86
  yeusohoc.................16 17 18 19 20 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 96 98
  MRNam86.................28 54 55 25 60 61 23 63 19 64 69 18 70 73 16 78 15 79 81
  selaylaitatca.................09 10 11 13 18 19 20 22 23 27 75 77 78 80 81 82 83 84 86 88
  tinhtuoisang.................81 82 83 86 90 92 95 00 01 04 08 09 10 17 18 22 26 27 28 29
  thuhuyengirl.................03 04 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoisohoc : trúng loto 61* 00* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 32* 33* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 15* 59* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 55** 00* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 00* 55** thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 00* 55** thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 14* 25* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 33* 67** thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 15* 67** thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 59* 43* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 55** thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 55** 00* 25* thưởng 24000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 40** 55** 00* thưởng 30000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 25* 34* thưởng 20000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 67** thưởng 20000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 55** thưởng 20000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 40** thưởng 20000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 33* 33* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 40** thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 33* 67** thưởng 18000 xu.
  @happyday : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 55** thưởng 20000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 40** 67** thưởng 24000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 67** 32* thưởng 18000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 43* 67** thưởng 18000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 39* 93* thưởng 12000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 67** thưởng 18000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 55** 00* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @alololo : trúng loto 40** thưởng 24000 xu.
  @mytamido : trúng loto 67** thưởng 24000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 75* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.


  NICK- 03/03 - - 04/03 - - 05/03 - - 06/03 - - 07/03 -
  chidanh1con02*40*69*46* 64*45*
  alololo............00*86*34*40**
  mytamido............51*35* 36*45*67**
  SaoMai789............40*86*11*75*
  toanbatbai........................14*61* 25*67**
  cuocchienso........................59*68*61*
  MRNam86........................04* 40***68*45*
  nguyenyenlinh........................35* 84*61*15*
  anhQuanday........................86*40* 46*61*
  chuasonlam666........................09*60**64*
  quochuy92........................92*45*25*
  hoaihd85........................22* 69*37*59*
  cuunon........................74*45*55** 00*
  allwin99....................................40* 11*55** 00* 25*
  binbinhn....................................40*40** 55** 00*
  loveyouloveyou....................................30*25* 34*
  saptrungtoroi....................................40*61*
  chutichhoidong....................................37*61*
  yeusohoc....................................45*67**
  tamhoncuada....................................60**55**
  timlo2nhay....................................46* 64*40**
  consokydieu....................................98*33* 33*
  kemngot....................................98* 60**40**
  quocanhht....................................45*68*
  lamlaitudau2020....................................37*33*
  anhnumberone....................................25*14*
  vtvcab....................................37* 64*14*
  EmLaTatCa....................................25*33* 67**
  happyday....................................98*40**
  dieuanh96....................................45*25*
  antamwin....................................34*61*
  tinhtuoisang....................................60** 68*40**
  kyniemxua....................................46*45*
  QuocLinh88....................................45* 82*40**
  vietkieudanhlo....................................46*55**
  DonaldTrump45....................................30*00*
  chaonammoi....................................64*64*
  minhdiep....................................40*33*
  kepbang....................................68*40** 67**
  Covid19....................................30* 34*33*
  vuquy48....................................61*45*
  buihung88....................................60**14*
  vhg123....................................55*61*
  4rum....................................98*33*
  girlcity....................................46*47*
  bietphailamsaoday....................................37*39*
  adayroihihi....................................42*67** 32*
  Hoalanrung....................................55*33*
  lienquan2019....................................30*55**
  X155....................................64*14*
  ViettelDaily....................................46*43* 67**
  tuankhang1980....................................55*47*
  chuoi....................................61* 34*39* 93*
  nhat_chi_mai....................................60**15*
  hoisohoc................................................61* 00*
  minhquang2016................................................32* 33*
  dongkhanh1994................................................00*
  vivungonsong................................................15* 59*
  anquanhnam................................................67**
  giaosuxoay................................................55** 00*
  cucaitron................................................47*
  giacatde................................................64*
  Ronaldo7................................................45*
  bachthu3nhay................................................00* 55**
  HaiNam92................................................40**
  niemvuisohoc................................................15*
  sohochaylam................................................15*
  langthangtimso................................................34*
  thuhuyengirl................................................39*
  haiyen1295................................................67**
  TM201210................................................55**
  EM2020................................................47*
  DAIPHAT88................................................00* 55**
  giangmobile................................................47*
  chutheanh................................................61*
  laoquai8866................................................33*
  giacatgia................................................14* 25*
  Mualarung2016................................................33* 67**
  danhnhothoi................................................15* 67**
  ditimbachthu................................................34* 43*
  hyvongwin................................................33*
  HUYEN6879................................................59* 43*
  khongcohoiket................................................55**
  tuandjgj................................................68*
  huyenhuyen................................................00*
  tinhyeucuatoi................................................15*
  chinh1689482997................................................64*
  Buivanquyet84................................................67**
  DINHMINHSON................................................93*
  SoiLoto................................................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lamlaitudau2020 : Chốt 13 số có 33 thưởng 7692 xu.
  @cucaitron : Chốt 18 số có 33 thưởng 5555 xu.
  @khongsothua : Chốt 10 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @cuunon : Chốt 6 số có 33 thưởng 16666 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 33 thưởng 50000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 18 số có 33 thưởng 5555 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 15 số có 33 thưởng 6666 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 10 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 11 số có 33 thưởng 9090 xu.
  @numoneyee : Chốt 17 số có 33 thưởng 5882 xu.
  @vivungonsong : Chốt 13 số có 33 thưởng 7692 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 7 số có 33 thưởng 14285 xu.
  @chilaconso : Chốt 13 số có 33 thưởng 7692 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 33 thưởng 5263 xu.
  @laoquai8866 : Chốt 19 số có 33 thưởng 5263 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 19 số có 33 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @babylove : Chốt 17 số có 33 thưởng 11764 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @NguoiBinhThuong : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.


  NICK- 06/03 - - 07/03 -
  vhg12304 07 08 18 20 21 26 27 30 34 35 40 43 45 46 49 52 53 61 7100 01 02 03 04 05 06 07 12 15 24 32 33 34 37 50 59 68 69 79
  Mualarung201608 17 18 37 40 43 46 48 49 54 57 64 67 68 80 81 87 88 99 8406 32 33 38 43 49 54 56 58 60 64 65 66 67 68 69 76 88 96 57
  babylove06 07 08 09 11 14 16 18 19 21 24 26 28 29 31 34 36 38 39 4120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 37 42 43 46 51
  NgocNgoc09 19 28 39 48 49 77 78 79 88 08 18 38 58 59 68 69 89 98 9903 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  NguoiBinhThuong10 15 16 18 20 34 36 38 51 54 56 57 74 75 77 81 83 86 90 9504 06 07 09 10 13 16 19 33 34 35 36 39 43 45 47 60 63 65 66
  lamlaitudau2020.................67 41 40 68 39 38 37 69 36 35 72 34 33
  cucaitron.................25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
  khongsothua.................16 17 19 22 24 25 26 28 31 33
  cuunon.................35 83 34 33 84 32
  Emailty.................07 08 09 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  giangmobile.................93 94 95 98 99 02 03 04 08 12 13 15 22 24 25 29 33 34 35 38
  traucon.................34 33 63 32 31 64 29 27 67 24 23 22 69 21 19 71 17 14 72 13
  minhquang2016.................32 33
  giaosuxoay.................48 47 49 46 44 51 42 39 53 38 37 35 55 33 30 56 29 28 57 26
  phuquoc.................42 69 39 38 37 72 36 35 78 34 33 82 32 31 88 30 29 28
  tuandjgj.................19 20 21 18 23 26 17 27 28 16 29 30 13 31 33 11 36 37 10 38
  thienduong01.................01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 19 20 21 23 24 25 28 29 31 33
  anhnumberone.................24 26 27 30 31 32 33 35 36 41 42 43 44 45 49
  dacbiet99.................19 20 25 29 30 31 32 33 34 35
  huyenhuyen.................37 36 82 35 33 84 31 30 28 85 27
  numoneyee.................39 87 38 37 89 36 35 34 90 33 32 91 31 30 92 29 27
  vivungonsong.................08 13 19 20 22 24 26 28 29 31 33 35 37
  Cauamhanoi.................16 17 18 19 30 33 34
  chilaconso.................24 25 26 27 28 29 31 33 34 35 36 37 38
  danv411.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  dongkhanh1994.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  laoquai8866.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 93 83 73 63 53 43 23 13 03
  mrpts.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Npt.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  ptsmr.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  xosoxmien.................25 26 27 28 29 30 31 33 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này