PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2017.

 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Haiphong : trúng loto 30* 03* thưởng 10000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 00** 55** thưởng 20000 xu.
  @thengoc : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @Interpol_1607 : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @bacang : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Pony : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @catbitown : trúng loto 03* 30* thưởng 6000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 13* thưởng 5000 xu.
  @dinhtran1293 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @LeHoang8x : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @DCMCM : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 00** 55** thưởng 40000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @thammua910 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* 25* thưởng 12000 xu.
  @Water77 : trúng loto 03* 30* thưởng 12000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 44* 25* thưởng 12000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @kirito : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thanhthanh : trúng loto 66* 57* thưởng 18000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @ansony : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @khatvong : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 30* 45* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 00** 66* thưởng 45000 xu.


  NICK- 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 -
  Thuminh58*33*45*71*00** 66*
  thanhthanh........................33*65*66* 57*
  chieuluontimmai........................56*06* 60*22*
  ansony........................21* 12*06* 60*20*
  khatvong........................12* 21*14*45*
  1tuankiem10cuthoi........................12*14*30* 45*
  hoangminh2410....................................23*00** 55**
  Hoalong68dedan....................................71*17*
  thammua910....................................33*33*
  denbacdotinh....................................23* 24*24* 25*
  Water77....................................23*03* 30*
  PhiHai....................................10* 14*44* 25*
  Anh0165....................................69*76*
  kirito....................................09*19*
  Haiphong................................................30* 03*
  ngaoducacmien123................................................00** 55**
  thengoc................................................00**
  Interpol_1607................................................00**
  bacang................................................45*
  haithanh69................................................45*
  longhoang1970................................................57*
  nhat_chi_mai................................................66*
  Pony................................................13*
  meomisa17................................................00**
  catbitown................................................03* 30*
  a2xuan79................................................87*
  bian_sohoc................................................14*
  Hoiyeulo................................................13*
  dinhtran1293................................................63*
  thantai9999................................................16*
  hanoi2................................................00**
  Phamoanhngoclan1111................................................44*
  minhquang2016................................................38*
  LeHoang8x................................................25*
  Hocdanhde9999................................................57*
  DCMCM................................................44*
  Tuyenquang22a................................................33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khatvong : Chốt 9 số có 33 thưởng 11111 xu.
  @Toanthang689 : Chốt 11 số có 33 thưởng 9090 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 18 số có 33 thưởng 5555 xu.
  @Hocdanhde9999 : Chốt 1 số có 33 thưởng 100000 xu.
  @LeHoang8x : Chốt 12 số có 33 thưởng 8333 xu.
  @a2xuan79 : Chốt 17 số có 33 thưởng 5882 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 8 số có 33 thưởng 12500 xu.
  @Pause_111 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @thammua910 : Chốt 15 số có 33 thưởng 6666 xu.
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TRUNGBIGMAN2017 : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @Casino83 : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 33 thưởng 15000 xu.


  NICK- 26/03 - - 27/03 - - 28/03 -
  nhat_chi_mai00 01 10 11 14 41 15 51 16 61 18 81 19 91 08 80 83 38 88 3303 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 9800 55 14 41 44 27 72 22 33 83 38 50 05 63 36 61 16 29 92 99
  TRUNGBIGMAN2017.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 9803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98
  Casino83.................49 94 44 99 29 92 39 93 57 75 78 87 09 90 08 80 58 85 95 5908 80 58 85 35 53 03 30 60 06 15 51 56 65 01 10 33 88 38 83
  khatvong..................................35 53 39 93 59 95 33 55 99
  Toanthang689..................................18 81 88 33 82 83 84 85 85 87 80
  Hoiyeulo..................................11 13 15 16 17 19 31 51 61 71 81 91 33 43 63 73 83 93
  Hocdanhde9999..................................33
  LeHoang8x..................................13 31 18 81 36 63 68 86 33 88 38 83
  a2xuan79..................................01 10 15 51 06 60 65 56 78 73 23 32 28 83 38 33 88
  ngaoducacmien123..................................00 55 05 50 88 33 38 83
  Pause_111..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 16 61 27 72 38 83 49 94 50 05
  thammua910..................................09 90 04 40 33 88 38 83 00 55 96 89 22 99 44
  meomisa17..................................82 83 84 85 86 87 88 89 78 33 34 43 39 63 65 66 95 25 26 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Galaxy (30/03/2017 at 00:23:38) , Vuabip83 (31/03/2017 at 23:42:14)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Haiphong : trúng loto 30* 03* thưởng 10000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 00** 55** thưởng 20000 xu.
  @thengoc : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @Interpol_1607 : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @bacang : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Pony : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @catbitown : trúng loto 03* 30* thưởng 6000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 13* thưởng 5000 xu.
  @dinhtran1293 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @LeHoang8x : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @DCMCM : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 00** 55** thưởng 40000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @thammua910 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* 25* thưởng 12000 xu.
  @Water77 : trúng loto 03* 30* thưởng 12000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 44* 25* thưởng 12000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @kirito : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thanhthanh : trúng loto 66* 57* thưởng 18000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @ansony : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @khatvong : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 30* 45* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 00** 66* thưởng 45000 xu.


  NICK- 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 -
  Thuminh58*33*45*71*00** 66*
  thanhthanh........................33*65*66* 57*
  chieuluontimmai........................56*06* 60*22*
  ansony........................21* 12*06* 60*20*
  khatvong........................12* 21*14*45*
  1tuankiem10cuthoi........................12*14*30* 45*
  hoangminh2410....................................23*00** 55**
  Hoalong68dedan....................................71*17*
  thammua910....................................33*33*
  denbacdotinh....................................23* 24*24* 25*
  Water77....................................23*03* 30*
  PhiHai....................................10* 14*44* 25*
  Anh0165....................................69*76*
  kirito....................................09*19*
  Haiphong................................................30* 03*
  ngaoducacmien123................................................00** 55**
  thengoc................................................00**
  Interpol_1607................................................00**
  bacang................................................45*
  haithanh69................................................45*
  longhoang1970................................................57*
  nhat_chi_mai................................................66*
  Pony................................................13*
  meomisa17................................................00**
  catbitown................................................03* 30*
  a2xuan79................................................87*
  bian_sohoc................................................14*
  Hoiyeulo................................................13*
  dinhtran1293................................................63*
  thantai9999................................................16*
  hanoi2................................................00**
  Phamoanhngoclan1111................................................44*
  minhquang2016................................................38*
  LeHoang8x................................................25*
  Hocdanhde9999................................................57*
  DCMCM................................................44*
  Tuyenquang22a................................................33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khatvong : Chốt 9 số có 33 thưởng 11111 xu.
  @Toanthang689 : Chốt 11 số có 33 thưởng 9090 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 18 số có 33 thưởng 5555 xu.
  @Hocdanhde9999 : Chốt 1 số có 33 thưởng 100000 xu.
  @LeHoang8x : Chốt 12 số có 33 thưởng 8333 xu.
  @a2xuan79 : Chốt 17 số có 33 thưởng 5882 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 8 số có 33 thưởng 12500 xu.
  @Pause_111 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @thammua910 : Chốt 15 số có 33 thưởng 6666 xu.
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TRUNGBIGMAN2017 : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @Casino83 : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 33 thưởng 15000 xu.


  NICK- 26/03 - - 27/03 - - 28/03 -
  nhat_chi_mai00 01 10 11 14 41 15 51 16 61 18 81 19 91 08 80 83 38 88 3303 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 9800 55 14 41 44 27 72 22 33 83 38 50 05 63 36 61 16 29 92 99
  TRUNGBIGMAN2017.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 9803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98
  Casino83.................49 94 44 99 29 92 39 93 57 75 78 87 09 90 08 80 58 85 95 5908 80 58 85 35 53 03 30 60 06 15 51 56 65 01 10 33 88 38 83
  khatvong..................................35 53 39 93 59 95 33 55 99
  Toanthang689..................................18 81 88 33 82 83 84 85 85 87 80
  Hoiyeulo..................................11 13 15 16 17 19 31 51 61 71 81 91 33 43 63 73 83 93
  Hocdanhde9999..................................33
  LeHoang8x..................................13 31 18 81 36 63 68 86 33 88 38 83
  a2xuan79..................................01 10 15 51 06 60 65 56 78 73 23 32 28 83 38 33 88
  ngaoducacmien123..................................00 55 05 50 88 33 38 83
  Pause_111..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 16 61 27 72 38 83 49 94 50 05
  thammua910..................................09 90 04 40 33 88 38 83 00 55 96 89 22 99 44
  meomisa17..................................82 83 84 85 86 87 88 89 78 33 34 43 39 63 65 66 95 25 26 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Hoainam171 (30/03/2017 at 01:06:56) , Galaxy (30/03/2017 at 00:23:31) , Vuabip83 (31/03/2017 at 23:42:23)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @saokim : trúng loto 27* 68* thưởng 10000 xu.
  @chungvan77 : trúng loto 40* 54* thưởng 10000 xu.
  @Vuthanhvaeco : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @radaotimloivaobo : trúng loto 89* 39* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @duchanh : trúng loto 81* 82** thưởng 9000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 28** 82** thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @Trungloto : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @chuotnhat16hn : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @Cuongquanhp87 : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @thanlothanhde1979 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 28** thưởng 12000 xu.
  @catbitown : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @Interpol_1607 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @LeHoang8x : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 28** thưởng 18000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 81* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thanhthanh : trúng loto 81* thưởng 12000 xu.
  @ansony : trúng loto 08* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 09* thưởng 18000 xu.


  NICK- 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 - - 29/03 -
  Thuminh58*33*45*71*00** 66*09*
  thanhthanh........................33*65*66* 57*81*
  ansony........................21* 12*06* 60*20*08*
  Water77....................................23*03* 30*28**
  Anh0165....................................69*76*81*
  nhat_chi_mai................................................66*28**
  catbitown................................................03* 30*05*
  a2xuan79................................................87*05*
  ngaoducacmien123................................................00** 55**48*
  Interpol_1607................................................00**41*
  LeHoang8x................................................25*15*
  Tuyenquang22a................................................33*77*
  saokim............................................................27* 68*
  chungvan77............................................................40* 54*
  Vuthanhvaeco............................................................54*
  lodelk............................................................15*
  Galaxy............................................................68*
  Toanthang689............................................................08*
  Hamlamgiau............................................................08*
  radaotimloivaobo............................................................89* 39*
  Dodonguyen............................................................48*
  hoclamgiau............................................................08*
  duchanh............................................................81* 82**
  anh2_quanho............................................................28** 82**
  Npt............................................................09*
  Trungloto............................................................09*
  BAOTHANHTHIEN............................................................39*
  chuotnhat16hn............................................................99*
  xauzai88............................................................41*
  Cuongquanhp87............................................................27*
  Baminhbeo............................................................99*
  Cat_Tuong............................................................68*
  thanlothanhde1979............................................................77*
  TIMLUCBINH123............................................................15*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 9 số có 16 thưởng 11111 xu.
  @radaotimloivaobo : Chốt 8 số có 16 thưởng 12500 xu.
  @chieuluontimmai : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.


  NICK- 29/03 -
  denbacdotinh01 02 04 05 07 08 13 16 19 20 23 26 29 31 32 34 35 37 38 43
  xauzai8814 16 19 24 26 29 84 86 89
  radaotimloivaobo47 74 29 92 16 61 79 97
  chieuluontimmai10 16 17 12 29 20 24 25 26 34 35 36 76 72 74 75 79 70 84 89
  Dodonguyen07 09 16 17 19 26 27 34 35 36 45 46 52 54 62 64 70 72
  lodelk01 10 11 12 21 22 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Hoainam171 (30/03/2017 at 01:06:52) , Anh0165 (31/03/2017 at 08:39:35) , Galaxy (30/03/2017 at 00:23:20) , anh2_quanho (31/03/2017 at 10:08:54) , Vuabip83 (31/03/2017 at 23:42:29)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thaialice : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @xeko : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @ScrLk_101 : trúng loto 31* 13* 33* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 43** 85* thưởng 9000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 11* 28* thưởng 6000 xu.
  @khatvong : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* 25* thưởng 6000 xu.
  @thammua910 : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 92* 39* thưởng 6000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @Haiphong : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @mai55 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @Joker : trúng loto 25* 61* thưởng 6000 xu.
  @hahuutrong : trúng loto 11* 01* thưởng 6000 xu.
  @kirito : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @nguyenquoctuanld : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @GiaCatLo2109 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Nguoibian : trúng loto 92* 11* thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @SUSU : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Vuthanhvaeco : trúng loto 13* thưởng 20000 xu.
  @lodelk : trúng loto 28* 04* thưởng 12000 xu.
  @radaotimloivaobo : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @duchanh : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @Trungloto : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 51** thưởng 12000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 51** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ansony : trúng loto 51** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 21000 xu.


  NICK- 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 - - 29/03 - - 30/03 -
  Thuminh58*33*45*71*00** 66*09*85*
  ansony........................21* 12*06* 60*20*08*51**
  Water77....................................23*03* 30*28**11*
  Anh0165....................................69*76*81*51**
  nhat_chi_mai................................................66*28**43**
  Vuthanhvaeco............................................................54*13*
  lodelk............................................................15*28* 04*
  radaotimloivaobo............................................................89* 39*25*
  Dodonguyen............................................................48*01*
  duchanh............................................................81* 82**65*
  Npt............................................................09*25*
  Trungloto............................................................09*74*
  BAOTHANHTHIEN............................................................39*62*
  anh2_quanho............................................................28** 82**51**
  Baminhbeo............................................................99*11*
  thaialice........................................................................31*
  xeko........................................................................85*
  minhquang2016........................................................................24*
  xitvansuthd34........................................................................01*
  ScrLk_101........................................................................31* 13* 33*
  bacang........................................................................04*
  Chacthang........................................................................43** 85*
  haithanh69........................................................................11* 28*
  khatvong........................................................................28*
  PhiHai........................................................................01*
  denbacdotinh........................................................................24* 25*
  thammua910........................................................................51**
  timthuyenvebo........................................................................24*
  meomisa17........................................................................92* 39*
  Sat_Thu_De........................................................................33*
  bian_sohoc........................................................................28*
  Haiphong........................................................................28*
  mai55........................................................................33*
  Hoiyeulo........................................................................28*
  Joker........................................................................25* 61*
  hahuutrong........................................................................11* 01*
  kirito........................................................................61*
  nguyenquoctuanld........................................................................43**
  Nam_Dai_Duong........................................................................61*
  Hocdanhde9999........................................................................85*
  GiaCatLo2109........................................................................85*
  Nguoibian........................................................................92* 11*
  Annhien........................................................................39*
  SUSU........................................................................85*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khatvong : Chốt 1 số có 28 thưởng 100000 xu.
  @lengocquangvinh : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @TIMLUCBINH123 : Chốt 7 số có 28 thưởng 14285 xu.
  @chuotnhat16hn : Chốt 8 số có 28 thưởng 12500 xu.
  @haithanh69 : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @radaotimloivaobo : Chốt 8 số có 28 thưởng 25000 xu.


  NICK- 29/03 - - 30/03 -
  radaotimloivaobo47 74 29 92 16 61 79 9742 24 82 28 09 90 45 54
  khatvong.................28
  lengocquangvinh.................00 55 19 91 28 82 37 73 46 64 02 20 39 93 48 84 57 75 66
  hoclamgiau.................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  TIMLUCBINH123.................31 37 38 83 88 82 28
  chuotnhat16hn.................23 32 28 82 78 87 73 37
  haithanh69.................80 81 82 83 84 85 78 87 68 86 89 98 58 48 38 28 18 08 88
  Thuminh.................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (30/03/2017 at 23:37:54) , meomisa17 (30/03/2017 at 20:24:29) , Vuabip83 (31/03/2017 at 23:42:36)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @fanxifangvn : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @Chich_choe_lua : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @Ngoctuan86 : trúng loto 46* 37* thưởng 10000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 14* 41* thưởng 6000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 31* 36** thưởng 9000 xu.
  @Pony : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @A_777 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @TRUNGBIGMAN2017 : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @toilatoivnt : trúng loto 23* 73* thưởng 6000 xu.
  @Interpol_1607 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @DCMCM : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @Loxavietthangg : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @HaiMayTy : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @HUONGGIANGIDO : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @thangbom2016 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @Hainamxx : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @votinhhan : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bacang : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 37* 73* thưởng 12000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @Haiphong : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @radaotimloivaobo : trúng loto 58* thưởng 9000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 37* 73* thưởng 18000 xu.
  @duchanh : trúng loto 14* 41* thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 37* 46* thưởng 18000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 12* thưởng 24000 xu.


  NICK- 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 - - 29/03 - - 30/03 - - 31/03 -
  Thuminh58*33*45*71*00** 66*09*85*12*
  lodelk............................................................15*28* 04*31*
  radaotimloivaobo............................................................89* 39*25*58*
  Dodonguyen............................................................48*01*37* 73*
  duchanh............................................................81* 82**65*14* 41*
  Npt............................................................09*25*46*
  anh2_quanho............................................................28** 82**51**76*
  BAOTHANHTHIEN............................................................39*62*37* 46*
  Baminhbeo............................................................99*11*99*
  bacang........................................................................04*31*
  haithanh69........................................................................11* 28*31*
  PhiHai........................................................................01*12*
  denbacdotinh........................................................................24* 25*23*
  timthuyenvebo........................................................................24*37* 73*
  bian_sohoc........................................................................28*23*
  Haiphong........................................................................28*12*
  Hoiyeulo........................................................................28*46*
  xitvansuthd34........................................................................01*23*
  fanxifangvn....................................................................................75*
  Chich_choe_lua....................................................................................58*
  Ngoctuan86....................................................................................46* 37*
  Toanthang689....................................................................................12*
  Galaxy....................................................................................19*
  Hoalong68dedan....................................................................................46*
  thanhthanh....................................................................................66*
  thantai368....................................................................................14* 41*
  longhoang1970....................................................................................12*
  a2xuan79....................................................................................31* 36**
  Pony....................................................................................81*
  hoclamgiau....................................................................................08*
  ngaoducacmien123....................................................................................12*
  xauzai88....................................................................................12*
  A_777....................................................................................19*
  TRUNGBIGMAN2017....................................................................................58*
  toilatoivnt....................................................................................23* 73*
  Interpol_1607....................................................................................66*
  Tuyenquang22a....................................................................................23*
  DCMCM....................................................................................23*
  Loxavietthangg....................................................................................12*
  TIMLUCBINH123....................................................................................19*
  HaiMayTy....................................................................................56*
  HUONGGIANGIDO....................................................................................75*
  thangbom2016....................................................................................12*
  Hainamxx....................................................................................50*
  votinhhan....................................................................................12*
  Nuhoanglode....................................................................................12*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Toanthang689 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @nguyenquoctuanld : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : Chốt 10 số có 14 thưởng 10000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @Anh0165 : Chốt 12 số có 14 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : Chốt 20 số có 14 thưởng 10000 xu.


  NICK- 30/03 - - 31/03 -
  TIMLUCBINH12331 37 38 83 88 82 2804 40 14 41 24 42 34 43 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94 44 88
  Toanthang689.................14 41 19 91 69 96 46 64 24 42 29 92 79 97 47 74 22 77 27 72
  nguyenquoctuanld.................12 14 15 17 18 27 35 37 45 47 52 53 54 57 58 72 74 75 95 97
  thantai368.................24 42 14 41 37 73 19 91 27 72
  Hoalong68dedan.................59 95 04 40 14 41 35 53 24 42 46 64 67 76 79 97 09 90 27 72
  Anh0165.................13 31 14 41 19 91 59 95 53 35 54 45
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Hoainam171 (31/03/2017 at 19:54:48) , xeko (31/03/2017 at 19:34:46) , thantai368 (31/03/2017 at 19:30:03) , Galaxy (31/03/2017 at 21:26:26) , meomisa17 (31/03/2017 at 20:02:18) , Vuabip83 (31/03/2017 at 23:43:00)

Chia sẻ trang web này
renec