PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2017.

 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @denbacdotinh : trúng loto 23* 24* 25** thưởng 12000 xu.
  @quanglc1989 : trúng loto 93* thưởng 10000 xu.
  @hangvo : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @Favorite : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @nganthinh : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.
  @hai1974 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Duchuy123 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Nghiencuulo : trúng loto 25** 95* thưởng 9000 xu.
  @Haiphong : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @Chich_choe_lua : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @Insert : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @Bksp_123 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @mrkhanhpro : trúng loto 01*** 93* thưởng 12000 xu.
  @Chienthangnhe93 : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @Quangtvk1979 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vuichoithoi : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Joker : trúng loto 01*** 12* 30* thưởng 30000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 25** thưởng 12000 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @nguyentuanvu : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 05* 25** thưởng 45000 xu.
  @abc123tu : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @kirito : trúng loto 47** thưởng 18000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 30* 76* thưởng 18000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 05* 15* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 12* 15* thưởng 24000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @PhiHai : trúng loto 05* 50* thưởng 42000 xu.


  NICK- 04/03 - - 05/03 - - 06/03 - - 07/03 - - 08/03 - - 09/03 - - 10/03 -
  PhiHai40*05*25*23*79*54*05* 50*
  Thuminh....................................05**01*54* 31*12* 15*
  anh2_quanho....................................81*61*16* 78*76*
  minhquang2016................................................61*16*05* 25**
  abc123tu................................................38** 83**35*35*
  kirito................................................01*81*47**
  Galaxy................................................59*36* 63*30* 76*
  dacnhantamangel................................................11*61* 66*05* 15*
  Joker............................................................62*01*** 12* 30*
  thantai368............................................................31*38*
  thanhthanh............................................................25* 31*25**
  phattailoc6789............................................................62*05*
  nguyentuanvu............................................................51**30*
  denbacdotinh........................................................................23* 24* 25**
  quanglc1989........................................................................93*
  hangvo........................................................................50*
  Favorite........................................................................05*
  nganthinh........................................................................36*
  galoto1234........................................................................24*
  Quangna1991........................................................................69**
  hai1974........................................................................44*
  danv411........................................................................69**
  Toanthang689........................................................................05*
  Duchuy123........................................................................15*
  Nghiencuulo........................................................................25** 95*
  Haiphong........................................................................81*
  Skyll888........................................................................81*
  Chich_choe_lua........................................................................47**
  Insert........................................................................93*
  Bksp_123........................................................................93*
  HOANG YEN........................................................................24*
  mrkhanhpro........................................................................01*** 93*
  Chienthangnhe93........................................................................69**
  Quangtvk1979........................................................................36*
  vuichoithoi........................................................................44*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Help : Chốt 19 số có 01 thưởng 5263 xu.
  @Thaibinh56 : Chốt 16 số có 01 thưởng 6250 xu.
  @thanhthanh : Chốt 19 số có 01 thưởng 5263 xu.
  @Quangtvk1979 : Chốt 10 số có 01 thưởng 10000 xu.
  @abc123tu : Chốt 12 số có 01 thưởng 8333 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.


  NICK- 10/03 -
  Help00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  Thaibinh5660 06 78 87 28 82 10 01 89 98 84 48 09 90 59 95
  thanhthanh00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  Quangtvk197901 23 45 67 89 98 76 54 32 10
  abc123tu01 09 82 97 79 82 74 52 63 73 94 25
  denbacdotinh01 06 00 05 50 39 93 98 89 73 37 28 82 96 69 63 36 55 66 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hangvo (13/03/2017 at 22:09:41) , thantai368 (10/03/2017 at 20:25:22) , nguyentuanvu (12/03/2017 at 19:16:38) , meomisa17 (11/03/2017 at 19:57:00) , hungloan1 (11/03/2017 at 19:40:56)
 2. hai1974

  hai1974

  Đ.Ký:
  28/12/2016
  Bài viết:
  197
  Được thích:
  1,834
  Xu:
  13,623,817
  Giới tính:
  Nam
  minh dan db co 01 xem lai dum
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (11/03/2017 at 16:05:07) , nguyentuanvu (12/03/2017 at 19:16:36) , meomisa17 (11/03/2017 at 19:57:08) , hungloan1 (11/03/2017 at 19:40:58)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @zzzxxx : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 57* thưởng 10000 xu.
  @largo_win1810 : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @thanhthien689999 : trúng loto 17* 71* thưởng 10000 xu.
  @3888_GROUP : trúng loto 17* 71* thưởng 10000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Hoainam171 : trúng loto 11** thưởng 10000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @hahuutrong : trúng loto 82* 85* thưởng 6000 xu.
  @ManhCau3TL : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @catbitown : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Tutam : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @thammua910 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @bongdem66 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @mai55 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Skyll888 : trúng loto 33* 33* 33* thưởng 18000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thanhthanh : trúng loto 31* 61* thưởng 18000 xu.
  @Joker : trúng loto 31* thưởng 9000 xu.
  @nguyentuanvu : trúng loto 39* 85* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @abc123tu : trúng loto 23* thưởng 12000 xu.
  @kirito : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 61* 65* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @PhiHai : trúng loto 85* thưởng 24000 xu.


  NICK- 04/03 - - 05/03 - - 06/03 - - 07/03 - - 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 -
  PhiHai40*05*25*23*79*54*05* 50*85*
  Thuminh....................................05**01*54* 31*12* 15*35*
  abc123tu................................................38** 83**35*35*23*
  kirito................................................01*81*47**76*
  dacnhantamangel................................................11*61* 66*05* 15*61* 65*
  thanhthanh............................................................25* 31*25**31* 61*
  Joker............................................................62*01*** 12* 30*31*
  nguyentuanvu............................................................51**30*39* 85*
  Skyll888........................................................................81*33* 33* 33*
  denbacdotinh........................................................................23* 24* 25**23*
  galoto1234........................................................................24*65*
  zzzxxx....................................................................................31*
  mrpts....................................................................................57*
  largo_win1810....................................................................................23*
  thanhthien689999....................................................................................17* 71*
  3888_GROUP....................................................................................17* 71*
  chieuluontimmai....................................................................................22*
  a2xuan79....................................................................................33*
  bian_sohoc....................................................................................85*
  Npt....................................................................................22*
  Hoainam171....................................................................................11**
  hongsontnth....................................................................................82*
  hahuutrong....................................................................................82* 85*
  ManhCau3TL....................................................................................31*
  Hoalong68dedan....................................................................................33*
  MeoBongBong....................................................................................39*
  Cat_Tuong....................................................................................65*
  catbitown....................................................................................22*
  Tutam....................................................................................17* 71*
  thammua910....................................................................................33*
  bongdem66....................................................................................12*
  mai55....................................................................................80*
  Hoangthanh....................................................................................65*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Daulabenbo : Chốt 12 số có 38 thưởng 8333 xu.
  @hongsontnth : Chốt 15 số có 38 thưởng 6666 xu.
  @lhha : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @Favorite : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @thammua910 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @abc123tu : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/03 - - 11/03 -
  abc123tu01 09 82 97 79 82 74 52 63 73 94 2520 94 33 85 53 93 89 03 79 02 70 38 57 03 75 40 73 30 32 55
  Daulabenbo.................17 71 67 76 26 62 12 21 88 33 38 83
  hongsontnth.................08 18 28 38 48 58 68 78 98 04 40 25 45 02 20
  lhha.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 99 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  Favorite.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  thammua910.................09 90 40 95 33 88 38 83 22 77 27 72 11 66 00 05 50 55 44 99
  Galaxy.................23 28 32 33 34 37 38 39 43 48 73 78 82 83 84 87 88 89 93 98
  hoclamgiau.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hangvo (13/03/2017 at 22:09:56) , nguyentuanvu (12/03/2017 at 19:16:30) , Galaxy (11/03/2017 at 19:56:42) , meomisa17 (11/03/2017 at 19:57:45) , hungloan1 (11/03/2017 at 19:41:02)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quanglc1989 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 10** thưởng 20000 xu.
  @xeko : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @zinzinzin : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.
  @Chickenvip : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @Favorite : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @hai1974 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 18* 37* thưởng 6000 xu.
  @Pony : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Duchuy123 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @SUSU : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 72* 46** thưởng 9000 xu.
  @ansony : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Nghiencuulo : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @runglathaptruong : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @Cuongquanhp87 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @lucky2016 : trúng loto 96* 37* thưởng 6000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @khatvong : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @Caps : trúng loto 56* 66* thưởng 6000 xu.
  @khongtham536 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Tuanhaht : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @hp2014 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @ScrLk_101 : trúng loto 93* 96* thưởng 6000 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 66* 44* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @largo_win1810 : trúng loto 18* thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng loto 46** 47* thưởng 30000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @Hoainam171 : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.
  @hahuutrong : trúng loto 95** thưởng 12000 xu.
  @ManhCau3TL : trúng loto 05* 38* thưởng 12000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @thanhthien689999 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @Tutam : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @thammua910 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nguyentuanvu : trúng loto 46** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.


  NICK- 07/03 - - 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 - - 12/03 -
  Thuminh05**01*54* 31*12* 15*35*55*
  nguyentuanvu........................51**30*39* 85*46**
  denbacdotinh....................................23* 24* 25**23*24*
  Skyll888....................................81*33* 33* 33*85*
  largo_win1810................................................23*18*
  Npt................................................22*46** 47*
  chieuluontimmai................................................22*55*
  a2xuan79................................................33*11*
  bian_sohoc................................................85*85*
  Hoainam171................................................11**56*
  hahuutrong................................................82* 85*95**
  ManhCau3TL................................................31*05* 38*
  Cat_Tuong................................................65*37*
  thanhthien689999................................................17* 71*47*
  Tutam................................................17* 71*89*
  thammua910................................................33*96*
  quanglc1989............................................................37*
  Thaibinh56............................................................10**
  xeko............................................................75*
  zinzinzin............................................................56*
  Chickenvip............................................................53*
  minhquang2016............................................................66*
  Chacthang............................................................37*
  thantai368............................................................53*
  Favorite............................................................10**
  nhat_chi_mai............................................................55*
  hai1974............................................................37*
  Toanthang689............................................................18* 37*
  Pony............................................................18*
  Water77............................................................37*
  Duchuy123............................................................85*
  SUSU............................................................89*
  Quangna1991............................................................96*
  anh2_quanho............................................................38*
  bacang............................................................89*
  lodelk............................................................89*
  phattailoc6789............................................................72* 46**
  ansony............................................................96*
  Nghiencuulo............................................................72*
  Sat_Thu_De............................................................38*
  runglathaptruong............................................................93*
  Cuongquanhp87............................................................11*
  lucky2016............................................................96* 37*
  meomisa17............................................................85*
  khatvong............................................................23*
  ptsmr............................................................96*
  Caps............................................................56* 66*
  khongtham536............................................................75*
  Tuanhaht............................................................89*
  hp2014............................................................85*
  ScrLk_101............................................................93* 96*
  hungtyhoi............................................................66* 44*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anh2_quanho : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @Thaibinh56 : Chốt 16 số có 95 thưởng 6250 xu.
  @khatvong : Chốt 8 số có 95 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hongsontnth : Chốt 7 số có 95 thưởng 28571 xu.
  @thammua910 : Chốt 20 số có 95 thưởng 10000 xu.


  NICK- 11/03 - - 12/03 -
  hongsontnth08 18 28 38 48 58 68 78 98 04 40 25 45 02 2025 35 45 65 85 59 95
  thammua91009 90 40 95 33 88 38 83 22 77 27 72 11 66 00 05 50 55 44 9909 90 59 95 69 96 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 72 16
  anh2_quanho.................04 40 09 90 14 41 19 91 45 54 46 64 59 95 69 96 83 33 05 50
  Thaibinh56.................98 89 93 39 95 59 19 91 97 79 41 14 47 74 45 54
  khatvong.................09 90 04 40 45 54 59 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  xeko (12/03/2017 at 22:06:15) , hangvo (13/03/2017 at 22:10:09) , thantai368 (12/03/2017 at 20:11:02) , nguyentuanvu (12/03/2017 at 19:16:24) , meomisa17 (13/03/2017 at 20:54:46) , bian_sohoc (12/03/2017 at 23:22:13)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danv411 : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @hangvo : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @Tuanxti : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @abc123tu : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @kirito : trúng loto 47** 74* thưởng 9000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 78* 68* thưởng 6000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @dinhtran1293 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @nganthinh : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @saokim : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @catbitown : trúng loto 32* 09* thưởng 6000 xu.
  @Insert : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @chanchangcaorau : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @thaialice : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @ELChapoGuzman : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Laocai249712 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @hungloan1 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @chungvan77 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Chacthang : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @hai1974 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 40** thưởng 20000 xu.
  @Pony : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @Nghiencuulo : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @ansony : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @Cuongquanhp87 : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 28* thưởng 10000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 47** thưởng 20000 xu.
  @Caps : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoainam171 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @Npt : trúng loto 39** thưởng 30000 xu.
  @thanhthien689999 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Skyll888 : trúng loto 19* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @nguyentuanvu : trúng loto 28* 68* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 61* thưởng 21000 xu.


  NICK- 07/03 - - 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 - - 12/03 - - 13/03 -
  Thuminh05**01*54* 31*12* 15*35*55*61*
  nguyentuanvu........................51**30*39* 85*46**28* 68*
  Skyll888....................................81*33* 33* 33*85*19*
  Hoainam171................................................11**56*86*
  Npt................................................22*46** 47*39**
  thanhthien689999................................................17* 71*47*41*
  Chacthang............................................................37*32*
  nhat_chi_mai............................................................55*21*
  hai1974............................................................37*32*
  Water77............................................................37*32*
  anh2_quanho............................................................38*65*
  bacang............................................................89*40**
  Pony............................................................18*68* 86*
  Nghiencuulo............................................................72*32*
  ansony............................................................96*32*
  Cuongquanhp87............................................................11*19*
  Thaibinh56............................................................10**28*
  meomisa17............................................................85*43*
  ptsmr............................................................96*47**
  Caps............................................................56* 66*41*
  hungtyhoi............................................................66* 44*58*
  danv411........................................................................65*
  hangvo........................................................................61*
  Tuanxti........................................................................32*
  thanhthanh........................................................................61*
  abc123tu........................................................................93*
  kirito........................................................................47** 74*
  Baminhbeo........................................................................99*
  phuonganh07091984........................................................................78* 68*
  longhoang1970........................................................................19*
  galoto1234........................................................................19*
  BAOTHANHTHIEN........................................................................32*
  dinhtran1293........................................................................61*
  haithanh69........................................................................43*
  Dodonguyen........................................................................99*
  nganthinh........................................................................21*
  timthuyenvebo........................................................................66*
  dacnhantamangel........................................................................32*
  saokim........................................................................58*
  Hoiyeulo........................................................................70*
  Hoalong68dedan........................................................................19*
  Anh0165........................................................................74*
  Nam_Dai_Duong........................................................................40**
  catbitown........................................................................32* 09*
  Insert........................................................................19*
  chanchangcaorau........................................................................78*
  thaialice........................................................................72*
  ELChapoGuzman........................................................................61*
  Laocai249712........................................................................19*
  hungloan1........................................................................32*
  chungvan77........................................................................93*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Anh0165 : Chốt 19 số có 74 thưởng 5263 xu.
  @kirito : Chốt 4 số có 74 thưởng 25000 xu.
  @xeko : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.
  @thanhthien689999 : Chốt 13 số có 74 thưởng 7692 xu.
  @haithanh69 : Chốt 19 số có 74 thưởng 5263 xu.
  @ManhCau3TL : Chốt 16 số có 74 thưởng 6250 xu.
  @catbitown : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @khatvong : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.


  NICK- 12/03 - - 13/03 -
  khatvong09 90 04 40 45 54 59 9579 97 47 74 76 67 37 73 69 96 35 53 58 85 57 75 25 52 17 71
  Anh0165.................41 14 04 40 42 24 34 43 45 54 64 46 47 74 84 48 94 49 44
  kirito.................26 62 47 74
  xeko.................07 27 37 47 57 67 77 87 70 71 72 73 74 76 78
  thanhthien689999.................70 71 72 73 74 75 76 78 79 41 14 81 18
  haithanh69.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 74 64 84 94
  ManhCau3TL.................17 71 12 21 26 62 76 67 29 92 24 42 79 97 74 47
  catbitown.................17 71 24 42 79 97 29 92 74 47 15 51 13 31 01 10 18 81
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Hoainam171 (13/03/2017 at 18:57:10) , xeko (13/03/2017 at 19:22:18) , hangvo (13/03/2017 at 22:10:34) , meomisa17 (13/03/2017 at 20:55:43) , bian_sohoc (14/03/2017 at 22:44:58) , hai1974 (14/03/2017 at 07:37:13)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xeko : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23** thưởng 6000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Favorite : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @hahuutrong : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 68** thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 29* 53* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @SUSU : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Haiphong : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @thammua910 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Anhlinh : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @bongdem66 : trúng loto 98* 55* thưởng 6000 xu.
  @0918886666 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vuichoithoi : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @4rum : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @diamond : trúng loto 94* 84* thưởng 6000 xu.
  @Quang522 : trúng loto 55* 88* thưởng 6000 xu.
  @Haipi6966 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @dichoide : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @CEO111179 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Anh0165 : trúng loto 40* 04* thưởng 20000 xu.
  @ELChapoGuzman : trúng loto 34* thưởng 20000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @saokim : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @catbitown : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hai1974 : trúng loto 33* 94* thưởng 30000 xu.
  @Cuongquanhp87 : trúng loto 88* thưởng 30000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 84* thưởng 30000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 29* 84* thưởng 18000 xu.
  @Pony : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @ansony : trúng loto 53* thưởng 9000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Hoainam171 : trúng loto 87* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Skyll888 : trúng loto 33* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 55* thưởng 24000 xu.


  NICK- 07/03 - - 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 - - 12/03 - - 13/03 - - 14/03 -
  Thuminh05**01*54* 31*12* 15*35*55*61*55*
  Skyll888....................................81*33* 33* 33*85*19*33*
  Hoainam171................................................11**56*86*87*
  hai1974............................................................37*32*33* 94*
  Cuongquanhp87............................................................11*19*88*
  Thaibinh56............................................................10**28*84*
  Chacthang............................................................37*32*29*
  anh2_quanho............................................................38*65*29* 84*
  Pony............................................................18*68* 86*84*
  ansony............................................................96*32*53*
  meomisa17............................................................85*43*17*
  hungtyhoi............................................................66* 44*58*29*
  Anh0165........................................................................74*40* 04*
  ELChapoGuzman........................................................................61*34*
  thanhthanh........................................................................61*47*
  longhoang1970........................................................................19*29*
  haithanh69........................................................................43*34*
  Hoalong68dedan........................................................................19*29*
  timthuyenvebo........................................................................66*04* 40*
  saokim........................................................................58*07*
  catbitown........................................................................32* 09*88*
  xeko....................................................................................55*
  denbacdotinh....................................................................................23**
  a2xuan79....................................................................................98*
  bian_sohoc....................................................................................29*
  Favorite....................................................................................94*
  hahuutrong....................................................................................29*
  1tuankiem10cuthoi....................................................................................29*
  Quangna1991....................................................................................98*
  thantai9999....................................................................................68**
  Galaxy....................................................................................29* 53*
  lodelk....................................................................................40*
  Sat_Thu_De....................................................................................33* 88*
  SUSU....................................................................................55*
  Haiphong....................................................................................29*
  Cat_Tuong....................................................................................17*
  thammua910....................................................................................17*
  BaoChau....................................................................................29*
  MeoBongBong....................................................................................29*
  Anhlinh....................................................................................29*
  vjpcachua....................................................................................55*
  hoclamgiau....................................................................................55*
  bongdem66....................................................................................98* 55*
  0918886666....................................................................................33*
  vuichoithoi....................................................................................53*
  Hoangthanh....................................................................................17*
  4rum....................................................................................33*
  diamond....................................................................................94* 84*
  Quang522....................................................................................55* 88*
  Haipi6966....................................................................................98*
  dichoide....................................................................................33*
  CEO111179....................................................................................56*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Thaibinh56 : Chốt 16 số có 40 thưởng 6250 xu.
  @thammua910 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @duongthanh666666 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @lucky2016 : Chốt 14 số có 40 thưởng 7142 xu.
  @liancolo1 : Chốt 8 số có 40 thưởng 12500 xu.


  NICK- 14/03 -
  Thaibinh5614 41 04 40 70 07 71 17 81 18 31 13 19 91 51 15
  thammua91009 90 40 96 17 34 00 55 05 50 33 88 11 66 22 77 44 99 16 72
  Galaxy02 04 09 14 19 25 31 34 39 40 41 45 52 59 75 84 90 91 93 95
  duongthanh66666600 04 05 09 40 45 50 54 55 59 90 95 01 02 03 06 07 08 10 15
  lucky201602 20 25 52 57 75 07 70 09 90 03 30 04 40
  liancolo104 40 09 90 54 45 59 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Hoainam171 (14/03/2017 at 19:47:15) , xeko (14/03/2017 at 20:19:09) , hungtyhoi (15/03/2017 at 08:25:33) , bian_sohoc (14/03/2017 at 22:45:07)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quanglc1989 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 56* 65* thưởng 10000 xu.
  @Trankythinh1993 : trúng loto 68* 86*** thưởng 20000 xu.
  @Haibui85 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @abc123tu : trúng loto 86*** 69* thưởng 12000 xu.
  @nguyentuanvu : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 86*** 27** thưởng 15000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 27** thưởng 6000 xu.
  @ManhCau3TL : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @thanh248 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @nganthinh : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @Tutam : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @thengoc : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @mai55 : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @Binh_Tinh_Song : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @a2xuan79 : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.
  @hahuutrong : trúng loto 27** thưởng 12000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 27** 79* 97* thưởng 36000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 23** thưởng 18000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @saokim : trúng loto 23** thưởng 30000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 40** 23** thưởng 36000 xu.
  @catbitown : trúng loto 23** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Pony : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @ansony : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 89* 66* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 79* 97* thưởng 54000 xu.


  NICK- 07/03 - - 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 - - 12/03 - - 13/03 - - 14/03 - - 15/03 -
  Thuminh05**01*54* 31*12* 15*35*55*61*55*79* 97*
  Pony............................................................18*68* 86*84*79*
  ansony............................................................96*32*53*11*
  meomisa17............................................................85*43*17*89* 66*
  Hoalong68dedan........................................................................19*29*27** 79* 97*
  thanhthanh........................................................................61*47*23**
  haithanh69........................................................................43*34*65*
  saokim........................................................................58*07*23**
  timthuyenvebo........................................................................66*04* 40*40** 23**
  catbitown........................................................................32* 09*88*23**
  a2xuan79....................................................................................98*66*
  hahuutrong....................................................................................29*27**
  hoclamgiau....................................................................................55*09*
  quanglc1989................................................................................................79*
  HOANG YEN................................................................................................56* 65*
  Trankythinh1993................................................................................................68* 86***
  Haibui85................................................................................................89*
  abc123tu................................................................................................86*** 69*
  nguyentuanvu................................................................................................09*
  Npt................................................................................................68*
  Dodonguyen................................................................................................11*
  Toanthang689................................................................................................86*** 27**
  BAOTHANHTHIEN................................................................................................27**
  ManhCau3TL................................................................................................62*
  thanh248................................................................................................89*
  nganthinh................................................................................................89*
  Tutam................................................................................................89*
  mrpts................................................................................................66*
  thengoc................................................................................................66*
  mai55................................................................................................40**
  Binh_Tinh_Song................................................................................................14*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hongsontnth : Chốt 16 số có 41 thưởng 6250 xu.
  @hungloan1 : Chốt 10 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @duyanh2468 : Chốt 16 số có 41 thưởng 6250 xu.
  @Insert : Chốt 13 số có 41 thưởng 7692 xu.
  @Loxavietthangg : Chốt 12 số có 41 thưởng 8333 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @timthuyenvebo : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.


  NICK- 15/03 -
  hongsontnth12 21 67 76 56 65 51 15 16 61 14 41 19 91 69 96
  hungloan114 41 89 98 13 31 15 51 36 63
  duyanh246812 21 17 71 26 62 67 76 19 91 14 41 46 64 96 69
  Insert90 09 19 91 46 64 82 28 41 14 96 69 00
  Loxavietthangg02 20 23 24 26 28 13 31 68 86 14 41
  nhat_chi_mai01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 04
  timthuyenvebo14 41 19 91 46 64 69 96 23 32 28 82 37 73 87 78 33 38 83 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (15/03/2017 at 19:35:10)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @longhoang1970 : trúng loto 25* 52* thưởng 10000 xu.
  @dinhtran1293 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @chuotnhat16hn : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @thienma : trúng loto 06* 60* 25* thưởng 9000 xu.
  @Xuanhiep87 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 12* 15* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @hai1974 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 06* 54* thưởng 6000 xu.
  @thanhthien689999 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @lhha : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 13** thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 15* 52* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Insert : trúng loto 13** thưởng 10000 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Chich_choe_lua : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @khongtham536 : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @Bksp_123 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @vuichoithoi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Quang522 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @hanthuyen : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 74* 68* thưởng 6000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thanh248 : trúng loto 06* 60* thưởng 20000 xu.
  @nguyentuanvu : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @nganthinh : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @mai55 : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @a2xuan79 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thanhthanh : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @saokim : trúng loto 43* thưởng 20000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ansony : trúng loto 25* 17* thưởng 30000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 69* thưởng 30000 xu.


  NICK- 07/03 - - 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 - - 12/03 - - 13/03 - - 14/03 - - 15/03 - - 16/03 -
  Thuminh05**01*54* 31*12* 15*35*55*61*55*79* 97*69*
  ansony............................................................96*32*53*11*25* 17*
  meomisa17............................................................85*43*17*89* 66*77*
  thanhthanh........................................................................61*47*23**43*
  haithanh69........................................................................43*34*65*11*
  Hoalong68dedan........................................................................19*29*27** 79* 97*54*
  saokim........................................................................58*07*23**43*
  timthuyenvebo........................................................................66*04* 40*40** 23**11*
  a2xuan79....................................................................................98*66*00*
  thanh248................................................................................................89*06* 60*
  nguyentuanvu................................................................................................09*06* 60*
  Toanthang689................................................................................................86*** 27**06* 60*
  BAOTHANHTHIEN................................................................................................27**49*
  nganthinh................................................................................................89*69*
  mai55................................................................................................40**14*
  longhoang1970............................................................................................................25* 52*
  dinhtran1293............................................................................................................77*
  danv411............................................................................................................38*
  chuotnhat16hn............................................................................................................77*
  thienma............................................................................................................06* 60* 25*
  Xuanhiep87............................................................................................................00*
  denbacdotinh............................................................................................................25*
  Chacthang............................................................................................................25*
  PhiHai............................................................................................................42*
  Skyll888............................................................................................................38*
  anh2_quanho............................................................................................................18*
  bian_sohoc............................................................................................................38*
  galoto1234............................................................................................................12* 15*
  thantai368............................................................................................................27*
  phuonganh07091984............................................................................................................18*
  1tuankiem10cuthoi............................................................................................................01*
  hai1974............................................................................................................38*
  nhat_chi_mai............................................................................................................60* 06*
  Quangna1991............................................................................................................69*
  Galaxy............................................................................................................06* 54*
  thanhthien689999............................................................................................................18*
  lhha............................................................................................................42*
  bacang............................................................................................................13**
  A_777............................................................................................................01*
  BaoChau............................................................................................................15* 52*
  hoangminh2410............................................................................................................75*
  Insert............................................................................................................13**
  hungtyhoi............................................................................................................11*
  Nam_Dai_Duong............................................................................................................14*
  Chich_choe_lua............................................................................................................00*
  khongtham536............................................................................................................49*
  Bksp_123............................................................................................................01*
  vuichoithoi............................................................................................................15*
  ngaoducacmien123............................................................................................................75*
  Quang522............................................................................................................54*
  Gaihanoi123456............................................................................................................38*
  BAO KHANH............................................................................................................14*
  hanthuyen............................................................................................................74*
  Hamlamgiau............................................................................................................74* 68*
  VANG_EMNHAQUE............................................................................................................15*
  Phamoanhngoclan1111............................................................................................................79**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thammua910 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @thienma : Chốt 19 số có 00 thưởng 5263 xu.
  @Bksp_123 : Chốt 10 số có 00 thưởng 10000 xu.
  @Cat_Tuong : Chốt 19 số có 00 thưởng 5263 xu.
  @thantai368 : Chốt 14 số có 00 thưởng 7142 xu.
  @chieuluontimmai : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @lhha : Chốt 14 số có 00 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @timthuyenvebo : Chốt 20 số có 00 thưởng 10000 xu.


  NICK- 15/03 - - 16/03 -
  timthuyenvebo14 41 19 91 46 64 69 96 23 32 28 82 37 73 87 78 33 38 83 8800 02 20 25 57 23 23 73 78 43 48 93 98 07 70 09 90 28 82 34
  thammua910.................09 90 82 28 18 81 17 71 16 61 69 96 36 63 33 00 05 50 55 88
  thienma.................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  Bksp_123.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Cat_Tuong.................06 60 56 65 64 46 69 96 00 99 93 39 21 12 85 58 61 16 66
  thantai368.................07 70 27 72 28 82 08 80 05 50 00 55 88 33
  chieuluontimmai.................63 36 64 46 65 56 06 79 97 90 09 91 19 29 92 00 15 51 18 81
  lhha.................87 78 82 28 73 37 00 55 05 50 06 07 08 09
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (16/03/2017 at 20:46:53)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @longhoang1970 : trúng loto 25* 52* thưởng 10000 xu.
  @dinhtran1293 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @chuotnhat16hn : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @thienma : trúng loto 06* 60* 25* thưởng 9000 xu.
  @Xuanhiep87 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 12* 15* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @hai1974 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 06* 54* thưởng 6000 xu.
  @thanhthien689999 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @lhha : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 13** thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 15* 52* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Insert : trúng loto 13** thưởng 10000 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Chich_choe_lua : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @khongtham536 : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @Bksp_123 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @vuichoithoi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Quang522 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @hanthuyen : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 74* 68* thưởng 6000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Phamoanhngoclan1111 : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thanh248 : trúng loto 06* 60* thưởng 20000 xu.
  @nguyentuanvu : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @nganthinh : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @mai55 : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @a2xuan79 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thanhthanh : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @saokim : trúng loto 43* thưởng 20000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ansony : trúng loto 25* 17* thưởng 30000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 69* thưởng 30000 xu.


  NICK- 07/03 - - 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 - - 12/03 - - 13/03 - - 14/03 - - 15/03 - - 16/03 -
  Thuminh05**01*54* 31*12* 15*35*55*61*55*79* 97*69*
  ansony............................................................96*32*53*11*25* 17*
  meomisa17............................................................85*43*17*89* 66*77*
  thanhthanh........................................................................61*47*23**43*
  haithanh69........................................................................43*34*65*11*
  Hoalong68dedan........................................................................19*29*27** 79* 97*54*
  saokim........................................................................58*07*23**43*
  timthuyenvebo........................................................................66*04* 40*40** 23**11*
  a2xuan79....................................................................................98*66*00*
  thanh248................................................................................................89*06* 60*
  nguyentuanvu................................................................................................09*06* 60*
  Toanthang689................................................................................................86*** 27**06* 60*
  BAOTHANHTHIEN................................................................................................27**49*
  nganthinh................................................................................................89*69*
  mai55................................................................................................40**14*
  longhoang1970............................................................................................................25* 52*
  dinhtran1293............................................................................................................77*
  danv411............................................................................................................38*
  chuotnhat16hn............................................................................................................77*
  thienma............................................................................................................06* 60* 25*
  Xuanhiep87............................................................................................................00*
  denbacdotinh............................................................................................................25*
  Chacthang............................................................................................................25*
  PhiHai............................................................................................................42*
  Skyll888............................................................................................................38*
  anh2_quanho............................................................................................................18*
  bian_sohoc............................................................................................................38*
  galoto1234............................................................................................................12* 15*
  thantai368............................................................................................................27*
  phuonganh07091984............................................................................................................18*
  1tuankiem10cuthoi............................................................................................................01*
  hai1974............................................................................................................38*
  nhat_chi_mai............................................................................................................60* 06*
  Quangna1991............................................................................................................69*
  Galaxy............................................................................................................06* 54*
  thanhthien689999............................................................................................................18*
  lhha............................................................................................................42*
  bacang............................................................................................................13**
  A_777............................................................................................................01*
  BaoChau............................................................................................................15* 52*
  hoangminh2410............................................................................................................75*
  Insert............................................................................................................13**
  hungtyhoi............................................................................................................11*
  Nam_Dai_Duong............................................................................................................14*
  Chich_choe_lua............................................................................................................00*
  khongtham536............................................................................................................49*
  Bksp_123............................................................................................................01*
  vuichoithoi............................................................................................................15*
  ngaoducacmien123............................................................................................................75*
  Quang522............................................................................................................54*
  Gaihanoi123456............................................................................................................38*
  BAO KHANH............................................................................................................14*
  hanthuyen............................................................................................................74*
  Hamlamgiau............................................................................................................74* 68*
  VANG_EMNHAQUE............................................................................................................15*
  Phamoanhngoclan1111............................................................................................................79**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thammua910 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @thienma : Chốt 19 số có 00 thưởng 5263 xu.
  @Bksp_123 : Chốt 10 số có 00 thưởng 10000 xu.
  @Cat_Tuong : Chốt 19 số có 00 thưởng 5263 xu.
  @thantai368 : Chốt 14 số có 00 thưởng 7142 xu.
  @chieuluontimmai : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @lhha : Chốt 14 số có 00 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @timthuyenvebo : Chốt 20 số có 00 thưởng 10000 xu.


  NICK- 15/03 - - 16/03 -
  timthuyenvebo14 41 19 91 46 64 69 96 23 32 28 82 37 73 87 78 33 38 83 8800 02 20 25 57 23 23 73 78 43 48 93 98 07 70 09 90 28 82 34
  thammua910.................09 90 82 28 18 81 17 71 16 61 69 96 36 63 33 00 05 50 55 88
  thienma.................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  Bksp_123.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Cat_Tuong.................06 60 56 65 64 46 69 96 00 99 93 39 21 12 85 58 61 16 66
  thantai368.................07 70 27 72 28 82 08 80 05 50 00 55 88 33
  chieuluontimmai.................63 36 64 46 65 56 06 79 97 90 09 91 19 29 92 00 15 51 18 81
  lhha.................87 78 82 28 73 37 00 55 05 50 06 07 08 09
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (16/03/2017 at 20:48:06)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/03/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 33* 44* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 44* 43* thưởng 10000 xu.
  @khatvong : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @thaialice : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @Vulanboxletephe2214 : trúng loto 03* 33* 30* thưởng 9000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 39* 99* thưởng 6000 xu.
  @Pony : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Hoainam171 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 07* 13* thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @ManhCau3TL : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @thammua910 : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @PgDn_123 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Trungloto : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @Hoangthanh : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @Laocai249712 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @muopdang : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @khatnuoc07 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @choaitinhyeu : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 11* 33* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chuotnhat16hn : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 03* 30* 38* thưởng 18000 xu.
  @bacang : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Quang522 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Toanthang689 : trúng loto 03* 30* 44* thưởng 27000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @a2xuan79 : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 03* 30* thưởng 30000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 80* thưởng 33000 xu.


  NICK- 07/03 - - 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 - - 12/03 - - 13/03 - - 14/03 - - 15/03 - - 16/03 - - 17/03 -
  Thuminh05**01*54* 31*12* 15*35*55*61*55*79* 97*69*80*
  Hoalong68dedan........................................................................19*29*27** 79* 97*54*03* 30*
  timthuyenvebo........................................................................66*04* 40*40** 23**11*12*
  a2xuan79....................................................................................98*66*00*44*
  Toanthang689................................................................................................86*** 27**06* 60*03* 30* 44*
  BAOTHANHTHIEN................................................................................................27**49*63*
  chuotnhat16hn............................................................................................................77*44*
  Galaxy............................................................................................................06* 54*03* 30* 38*
  bacang............................................................................................................13**44*
  denbacdotinh............................................................................................................25*24*
  Chacthang............................................................................................................25*45*
  nhat_chi_mai............................................................................................................60* 06*33*
  Quang522............................................................................................................54*80*
  Npt........................................................................................................................99*
  Hoiyeulo........................................................................................................................33* 44*
  lodelk........................................................................................................................44* 43*
  khatvong........................................................................................................................30*
  thaialice........................................................................................................................33*
  Vulanboxletephe2214........................................................................................................................03* 33* 30*
  chieuluontimmai........................................................................................................................39* 99*
  Pony........................................................................................................................33*
  Hoainam171........................................................................................................................80*
  Dodonguyen........................................................................................................................07* 13*
  Water77........................................................................................................................03*
  dacnhantamangel........................................................................................................................45*
  ManhCau3TL........................................................................................................................87*
  thammua910........................................................................................................................18*
  Sat_Thu_De........................................................................................................................33*
  NgocNgoc........................................................................................................................11*
  hoclamgiau........................................................................................................................89**
  PgDn_123........................................................................................................................63*
  Trungloto........................................................................................................................80*
  Hoangthanh........................................................................................................................87*
  Laocai249712........................................................................................................................07*
  muopdang........................................................................................................................63*
  khatnuoc07........................................................................................................................79*
  choaitinhyeu........................................................................................................................43*
  DotCuDong........................................................................................................................11* 33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mctq04 : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @thaialice : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.


  NICK- 17/03 -
  mctq0490 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  danv41190 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thaialice90 91 92 93 94 95 96 97 99 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/03/2017 at 09:46:24) , Galaxy (17/03/2017 at 22:12:05)

Chia sẻ trang web này
renec