PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 03/02/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danhlolayvo : trúng loto 99* 60* 06* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 84* 89* 98* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 72* 97* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 64* 46* 84* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 64* 46* 45* thưởng 9000 xu.
  @James92 : trúng loto 89* 98* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 29* 89* 98* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 89* 98* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 97* 98* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 60* 97* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 11** thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 31* 17* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 33* 97* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 11** thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 17* 72* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 73* 84* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 17* 45* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 64* 46* 55** thưởng 24000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 33* 89* thưởng 20000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 69* 98* thưởng 20000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 89* 77* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 17* 77* thưởng 12000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 74* 77* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* 98* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 84* 77* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45* 60* thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 64* 46* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 77* 17* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 41* 98* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 33* 69* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 45* 46* thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 13* 31* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 17* 74* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 77* 29* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 55** thưởng 20000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 97* 74* thưởng 18000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 06* 60* 84* thưởng 45000 xu.


  NICK- 21/02 - - 22/02 - - 23/02 - - 24/02 - - 25/02 -
  chutichhoidong10*68*97*64*06* 60* 84*
  lode2019........................97*17* 91*97* 74*
  HoangToan........................87*64*89*
  chungcumini....................................68** 86*64* 46* 55**
  lanh5doC....................................54*33* 89*
  HoangMinhTu....................................85**69* 98*
  toanbatbai....................................91*99*
  minhdiep....................................39* 17*89* 77*
  giacatde....................................02*17* 77*
  allwin99....................................02* 54*17*
  Cauamhanoi....................................60*06* 60*
  thuhuyengirl....................................38*45*
  anquanhnam....................................02*17*
  thichchotso....................................68** 86*77*
  giaosuxoay....................................74* 47*55**
  KINGTON....................................47* 68** 86*05*
  timlo2nhay....................................38*74* 77*
  Hoalanrung....................................17* 54*64*
  vinamilk....................................64*97*
  luonluontop1....................................15*55**
  EmLaTatCa....................................38* 32*33*
  hoisohoc....................................91* 50*99* 98*
  consovang....................................74*84* 77*
  HUYEN6879....................................02*45* 60*
  kepbang....................................38*64* 46*
  khongsothua....................................02*99*
  tamhoncuada....................................64*77* 17*
  hoanghonxanh....................................50*45*
  happyday....................................15*33*
  yeusohoc....................................15*41* 98*
  quoctrong89....................................17*55**
  giacmotrua....................................09*74*
  NgocNgoc....................................32*33* 69*
  DonaldTrump45....................................17*45* 46*
  X155....................................50* 68**73*
  mytamido....................................47* 74* 15*31*
  bacang....................................77*13* 31*
  TTPL7986....................................91*97*
  Ronaldo7....................................64* 68**17* 74*
  muahe2019....................................74* 15*45*
  toilatoi7x....................................50* 91*89*
  Covid19....................................60* 50*33*
  anhnumberone....................................02*17*
  babylove....................................64*77* 29*
  tengteng....................................47* 74*55**
  nguyenyenlinh....................................43*84*
  giacatgia....................................50*17*
  songque38....................................38* 68**17*
  locroitrungdau....................................68** 86*55**
  niemvuisohoc....................................60*29*
  XS360....................................02* 40*84*
  binbinhn....................................50*45*
  WIN2020....................................17*74*
  bababyby....................................60*29*
  vuanh886....................................39*74*
  chot10trung1....................................50*73*
  danhlolayvo................................................99* 60* 06*
  DuyManh92................................................84* 89* 98*
  saptrungtoroi................................................72* 97*
  lamlaitudau2020................................................64* 46* 84*
  xosoxmien................................................64* 46* 45*
  James92................................................89* 98*
  soiroichot................................................29* 89* 98*
  danv411................................................89* 98*
  dongkhanh1994................................................33*
  OK6868................................................97* 98*
  Thuminh................................................72*
  vtvcab................................................60* 97*
  cucaitron................................................33*
  alololo................................................73*
  loveyouloveyou................................................33*
  QuocLinh88................................................41*
  motobike................................................29*
  danlode2k2................................................74*
  Canh1102................................................17*
  chidanh1con................................................64* 46*
  langthangtimso................................................29*
  quangninh279................................................69*
  Npt................................................41*
  numoneyee................................................46*
  adayroihihi................................................45*
  NetCaFe................................................89* 98*
  co3bich................................................11**
  thienduong01................................................55**
  visaolaithe................................................45*
  ptsmr................................................29*
  DAIPHAT88................................................29*
  chutheanh................................................77*
  vietkieudanhlo................................................31* 17*
  chilaconso................................................74*
  selaylaitatca................................................33* 97*
  AffCup................................................97*
  sangtruatoi................................................97*
  khongcohoiket................................................77*
  remix................................................33*
  lienquan2019................................................72*
  hoahuong................................................69*
  miule................................................84*
  emtapdanhlo................................................97*
  tinhtuoisang................................................11**
  HaiNam92................................................89*
  Uyennhi2019................................................05*
  bachthu3nhay................................................41*
  cutibatlo................................................17*
  tinhyeucuatoi................................................17* 72*
  traucon................................................73* 84*
  minhlonghn................................................55**
  hoaihd85................................................17* 45*
  qtv272................................................89*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @CatLinhHD : Chốt 18 số có 55 thưởng 5555 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 10 số có 55 thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 9 số có 55 thưởng 11111 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 6 số có 55 thưởng 16666 xu.
  @bacang : Chốt 10 số có 55 thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 15 số có 55 thưởng 6666 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 55 thưởng 10526 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 55 thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : Chốt 10 số có 55 thưởng 20000 xu.
  @giangmobile : Chốt 12 số có 55 thưởng 16666 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 55 thưởng 10000 xu.


  NICK- 24/02 - - 25/02 -
  dongkhanh199405 15 25 35 45 55 65 75 85 95 50 51 52 53 54 56 57 58 5905 15 25 35 45 55 65 75 85 95 50 51 52 53 54 56 57 58 59
  vivungonsong67 69 70 76 82 85 91 92 96 00 01 03 05 06 07 10 12 14 15 1619 20 21 24 26 27 28 29 51 53 54 55 56 57 58 71 72 73 74 75
  vinamilk11 14 15 16 19 24 25 34 37 39 41 42 43 46 48 50 51 52 55 5752 53 55 56 57 58 59 60 61 62
  giangmobile14 15 17 18 21 23 2446 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 62
  lethuylinh01 05 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 25 29 3138 42 43 47 51 52 53 55 56 58 60 61 62 65 67 70 71 73 74 76
  CatLinhHD.................35 50 34 51 52 32 53 31 54 55 29 56 28 57 27 58 59 26
  danhlolayvo.................52 53 54 55 56 57 58 59 64 65 67 68 73 74 75 76 77 82 84 85
  lodelk.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  mualanh2020.................20 24 25 26 28 29 42 43 44 46 47 48 51 52 53 55 56 57 60 61
  chungcumini.................52 54 55 56 58 59 61 62 64 65 66 68 69 71 72 74 75 76 78 79
  danvietanhhung.................23 36 37 22 39 20 50 19 52 53 17 54 16 55 56 15 57 14 59 13
  shopeone.................46 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  tinhyeucuatoi.................53 54 55 56 57 58 59 60 61
  thienduong01.................31 34 37 39 41 44 46 48 49 51 54 55 57 58 61 64 66 67 71 73
  DonaldTrump45.................00 55 19 91 46 64
  bacang.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  chot10trung1.................47 42 48 41 49 50 40 51 35 52 53 31 54 30 55 25 56 57 21 58
  Emailty.................33 54 32 55 28 56 57 23 58 22 59 62 18 63 13
  HoangMinhTu.................55 56 57 59 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 86
  tinhtuoisang.................52 53 54 55 56 57 58 59 63 64 67 72 73 76 81 82 85 90 91 92
  XS360.................37 38 40 46 47 49 55 56 58 59 64 65 67 68 73 74 76 77 82 83
  Npt.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @AnBao : trúng loto 37* 02* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 04* 40* 14* thưởng 9000 xu.
  @4rum : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @Nhathai : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 11** thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 11** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 11** 33* thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 02* 43* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 42* 21* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 25* 45* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @Lethily : trúng loto 11** 66** thưởng 12000 xu.
  @thuylong88 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 00* thưởng 20000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 40* 04* 79* thưởng 18000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 33* 69* thưởng 20000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 30* 79* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 42* 04* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 02* 04* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @songque38 : trúng loto 69* 22* thưởng 30000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 40* 04* 42* thưởng 27000 xu.
  @bababyby : trúng loto 11** 45* thưởng 45000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 42* 36* thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @mytamido : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 31* 33* thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 36* 25* thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.


  NICK- 24/02 - - 25/02 - - 26/02 -
  songque3838* 68**17*69* 22*
  WIN202017*74*40* 04* 42*
  bababyby60*29*11** 45*
  Cauamhanoi60*06* 60*14*
  thichchotso68** 86*77*40*
  lanh5doC54*33* 89*31*
  giaosuxoay74* 47*55**42* 36*
  vinamilk64*97*21*
  luonluontop115*55**04*
  EmLaTatCa38* 32*33*10*
  happyday15*33*36*
  quoctrong8917*55**42*
  mytamido47* 74* 15*31*33*
  Ronaldo764* 68**17* 74*43*
  muahe201974* 15*45*37*
  babylove64*77* 29*30*
  anhnumberone02*17*21*
  DonaldTrump4517*45* 46*31* 33*
  binbinhn50*45*36* 25*
  niemvuisohoc60*29*25*
  locroitrungdau68** 86*55**51*
  chot10trung150*73*79*
  dongkhanh1994............33*00*
  vtvcab............60* 97*40* 04* 79*
  sangtruatoi............97*33* 69*
  QuocLinh88............41*36*
  Thuminh............72*25*
  motobike............29*14*
  langthangtimso............29*30* 79*
  Npt............41*14*
  DAIPHAT88............29*51*
  vietkieudanhlo............31* 17*36*
  chilaconso............74*51*
  saptrungtoroi............72* 97*51*
  tinhtuoisang............11**42* 04*
  lienquan2019............72*33*
  hoahuong............69*02*
  emtapdanhlo............97*40*
  Uyennhi2019............05*42*
  lamlaitudau2020............64* 46* 84*33*
  xosoxmien............64* 46* 45*79*
  soiroichot............29* 89* 98*14*
  cutibatlo............17*31*
  minhlonghn............55**02* 04*
  qtv272............89*40*
  AnBao........................37* 02*
  lodelk........................70*
  kemngot........................04* 40* 14*
  4rum........................00*
  Nhathai........................70*
  kiep_lo_de........................11**
  consokydieu........................11**
  giahuy912........................11** 33*
  chuasonlam666........................51*
  chaonammoi........................37*
  kyniemxua........................02*
  vhg123........................25*
  cuocchienso........................42*
  Emailty........................14*
  sohochaylam........................14*
  quocanhht........................43*
  caligo........................51*
  giangmobile........................02* 43*
  Dodonguyen........................36*
  cuunon........................42* 21*
  mo3cang........................21*
  buihung88........................25* 45*
  shopeone........................04* 40*
  vaobothoi........................43*
  girlcity........................51*
  mrpts........................14*
  quochuy92........................22*
  phocuvangem........................42*
  huyenhuyen........................25*
  Buivanquyet84........................43*
  Lethily........................11** 66**
  thuylong88........................22*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khongsothua : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 17 số có 00 thưởng 5882 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @thuylong88 : Chốt 10 số có 00 thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 11 số có 00 thưởng 9090 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 13 số có 00 thưởng 7692 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 00 thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 12 số có 00 thưởng 16666 xu.


  NICK- 25/02 - - 26/02 -
  lodelk00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 9400 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  DonaldTrump4500 55 19 91 46 6400 57 75 07 70 25 82 28 73 37 17 71
  khongsothua.................64 67 68 71 72 73 76 77 80 81 82 85 86 90 94 00 03 04 08 09
  kemngot.................68 69 71 73 79 80 82 88 91 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  minhlonghn.................96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  caligo.................71 72 73 74 75 76 77 78 79 87 88 89 97 98 99 00 01 02 03 04
  vhg123.................08 10 11 28 32 35 66 74 77 80 81 82 00 05 06 09 15 44 47 83
  vuanh886.................89 90 91 95 98 99 00 05 07 08 09 15 16 17 18 19 25 26 27 28
  thuylong88.................20 50 60 70 80 64 00 67 96 98
  consokydieu.................00 02 08 09 11 17 18 19 20 26 27 28 35 36 37 75 80 81 82 83
  Hoalanrung.................76 80 82 83 85 86 89 92 98 00 01 03 04 07 08 10 12 16 21 22
  khongcohoiket.................00 01 02 05 06 07 08 09 10 15 17
  thichchotso.................73 76 80 82 84 89 90 91 93 94 96 98 99 00 02 03 05 07 08 09
  AffCup.................68 70 75 80 81 82 84 86 88 89 90 95 98 00 02 04 06 07 08 09
  locroitrungdau.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 17
  motobike.................86 87 88 89 91 93 94 95 96 97 98 00 02 03 04 05 06 07 12 14
  chidanh1con.................79 80 82 86 87 91 96 97 99 00 03 06 12 13 17 19 21 22 23 26
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dacbiet99 : trúng loto 54* 83** 38* thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 83** 73* thưởng 15000 xu.
  @James92 : trúng loto 77* 22* thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* 22* thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 71* 54* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 79* 86** thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 21* 42* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 88** thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 04* 54* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 83** 42* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 54* 38* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 79* 82* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 86** 22* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 06* 73* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 88** thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @HoangNo1 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 79* 04* thưởng 20000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 38* 83** 04* thưởng 24000 xu.
  @Lethily : trúng loto 88** thưởng 40000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 86** 91* thưởng 18000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 71* 88** thưởng 18000 xu.
  @caligo : trúng loto 42* 71* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 67* 06* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 86** thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 79* 21* thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 77* 22* thưởng 18000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 42* 82* thưởng 40000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 54* thưởng 20000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 82* thưởng 20000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 38* thưởng 20000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 22* 77* thưởng 24000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 77* thưởng 20000 xu.
  @bababyby : trúng loto 77* 22* thưởng 24000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.


  NICK- 24/02 - - 25/02 - - 26/02 - - 27/02 -
  niemvuisohoc60*29*25*42* 82*
  Cauamhanoi60*06* 60*14*42*
  thichchotso68** 86*77*40*04*
  giaosuxoay74* 47*55**42* 36*71*
  vinamilk64*97*21*42*
  happyday15*33*36*67*
  Ronaldo764* 68**17* 74*43*54*
  muahe201974* 15*45*37*77*
  babylove64*77* 29*30*82*
  anhnumberone02*17*21*38*
  WIN202017*74*40* 04* 42*22* 77*
  binbinhn50*45*36* 25*77*
  bababyby60*29*11** 45*77* 22*
  chot10trung150*73*79*04*
  Thuminh............72*25*86**
  Npt............41*14*71*
  sangtruatoi............97*33* 69*79* 21*
  vietkieudanhlo............31* 17*36*91*
  saptrungtoroi............72* 97*51*91*
  tinhtuoisang............11**42* 04*54*
  lienquan2019............72*33*71*
  hoahuong............69*02*77*
  Uyennhi2019............05*42*82*
  xosoxmien............64* 46* 45*79*77* 22*
  lamlaitudau2020............64* 46* 84*33*77*
  soiroichot............29* 89* 98*14*54*
  cutibatlo............17*31*22*
  AnBao........................37* 02*79* 04*
  sohochaylam........................14*38* 83** 04*
  Lethily........................11** 66**88**
  consokydieu........................11**67*
  giahuy912........................11** 33*86** 91*
  cuocchienso........................42*67*
  Emailty........................14*04*
  quocanhht........................43*71* 88**
  caligo........................51*42* 71*
  kemngot........................04* 40* 14*73*
  buihung88........................25* 45*91*
  vaobothoi........................43*73*
  phocuvangem........................42*22*
  Buivanquyet84........................43*67* 06*
  dacbiet99....................................54* 83** 38*
  remix....................................83** 73*
  James92....................................77* 22*
  hung83....................................79* 22*
  toanbatbai....................................54*
  minhquang2016....................................77*
  chungcumini....................................71* 54*
  giacatde....................................79* 86**
  allwin99....................................54*
  thuhuyengirl....................................21* 42*
  Axz23....................................83**
  chutichhoidong....................................21*
  anquanhnam....................................71*
  KINGTON....................................67*
  cucaitron....................................06*
  timlo2nhay....................................21*
  CatLinhHD....................................88**
  consovang....................................83**
  DuyManh92....................................04* 54*
  tamhoncuada....................................83** 42*
  khongsothua....................................54* 38*
  ansongaymai....................................86**
  hoanghonxanh....................................04*
  khongcogihet....................................79* 82*
  numoneyee....................................04*
  adayroihihi....................................22* 77*
  giacmotrua....................................67*
  thienduong01....................................06*
  yeusohoc....................................79*
  visaolaithe....................................06*
  TTPL7986....................................22* 77*
  toilatoi7x....................................86** 22*
  HoangMinhTu....................................88**
  baoanhthu....................................06*
  Covid19....................................88**
  thuyanh29....................................91*
  danvietanhhung....................................06*
  tengteng....................................54*
  lethuylinh....................................06* 73*
  miule....................................67*
  EM2020....................................77* 22*
  antamwin....................................79*
  nguyenyenlinh....................................42*
  ptsmr....................................54*
  TLong888....................................88**
  baycaobayxa....................................42*
  TM201210....................................06*
  chutheanh....................................13*
  HoangNo1....................................66*
  giacatgia....................................79*
  kocannoinhieu....................................83**
  phuquoc....................................73*
  bachthu3nhay....................................21*
  ditimbachthu....................................04*
  vivungonsong....................................86**
  nonanoni....................................06*
  tinhyeucuatoi....................................77*
  traucon....................................73*
  hatay88....................................22*
  tuankhang1980....................................06*
  hongtutoan....................................04*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vinamilk : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 17 số có 13 thưởng 5882 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @Emailty : Chốt 14 số có 13 thưởng 7142 xu.
  @ansongaymai : Chốt 11 số có 13 thưởng 9090 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 15 số có 13 thưởng 6666 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 10 số có 13 thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 11 số có 13 thưởng 9090 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 19 số có 13 thưởng 5263 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 16 số có 13 thưởng 6250 xu.
  @yeusohoc : Chốt 16 số có 13 thưởng 6250 xu.
  @chutheanh : Chốt 12 số có 13 thưởng 8333 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thichchotso : Chốt 9 số có 13 thưởng 22222 xu.


  NICK- 26/02 - - 27/02 -
  thichchotso73 76 80 82 84 89 90 91 93 94 96 98 99 00 02 03 05 07 08 0900 01 03 04 07 08 10 11 13
  vinamilk.................05 06 07 08 09 11 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  tinhyeucuatoi.................04 06 07 09 10 12 13 15 16 18 21 22 24 25 27 29 30 31 34 36
  Covid19.................92 96 00 01 03 04 05 09 10 12 13 18 21 22 23 27 28
  cuunon.................12 13 15 17 18 21 22 24 65 67 68 71 72 74 76 77 79 80 81 86
  Chetvidep6789.................01 10 56 65 15 51 06 60 04 40 95 59 36 63 13 31 18 81
  Emailty.................15 16 17 18 14 19 21 25 31 35 41 13 45 50
  ansongaymai.................09 13 14 17 18 19 22 23 26 27 28
  Dodonguyen.................49 85 67 76 40 13 31 86 50 14 41 23 32 69 87 60 15 51 42 79
  remix.................01 03 04 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 21
  zozozo.................07 08 09 10 11 12 13 14 70 73 75 76 78 82 84 85 87 89 91 93
  anquanhnam.................61 70 71 75 77 78 79 84 87 93 95 97 04 05 07 11 13 14 15 16
  chosau18h.................13 14 15 16 17 18 19 26 28 35
  chutichhoidong.................01 03 04 08 09 10 12 13 17 18 19 21 22 26 67 71 72 73 74 76
  danlode2k2.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 78 79 87 88 89
  luonluontop1.................06 10 11 13 14 15 19 20 22 23 24
  mytamido.................81 83 86 89 90 91 93 96 99 00 01 03 06 09 10 11 12 13 14 15
  quoctrong89.................03 04 05 09 10 12 13 14 15 18 22 23 24 29 30 63 65 68 69
  songque38.................04 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 65 67 68 70 74 76 77
  tuankhang1980.................95 00 01 04 05 08 10 13 14 17 19 22 23 26 28 29
  yeusohoc.................99 11 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 28 40
  chutheanh.................13 31 18 81 09 90 04 40 12 21 17 71
  anhQuanday.................09 10 12 13 14 18 21 22 23 27 29 30 31 32 36 38 40 41 45 47
  phocuvangem.................08 09 10 11 12 13 14 57 58 59 63 65 68 73 75 78 83 85 88 93
  quocanhht.................68 73 75 76 80 82 84 85 86 91 93 94 95 99 02 03 08 12 13 19
  vuquy48.................93 95 96 97 98 99 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhdiep : trúng loto 45* 55* thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 35* 10** thưởng 15000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 76* 35* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 55* 37* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 76* 60* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 44* 77** thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 37* 52* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 77** 10** thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 43*** thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 43*** 44* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 60* 76* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 43*** thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 32* 43*** thưởng 12000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @consovang : trúng loto 55* 04* thưởng 20000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 43*** thưởng 18000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 10** thưởng 20000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 43*** thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 43*** thưởng 18000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 43*** thưởng 30000 xu.
  @miule : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 43*** thưởng 18000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 75** thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @caligo : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @kemngot : trúng loto 04* 40* thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 43*** thưởng 36000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 76* thưởng 20000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 43*** thưởng 60000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 77** thưởng 24000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 04* 40* 40* thưởng 45000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 82* thưởng 25000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 55* thưởng 25000 xu.
  @babylove : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 77** thưởng 50000 xu.


  NICK- 24/02 - - 25/02 - - 26/02 - - 27/02 - - 28/02 -
  chot10trung150*73*79*04*04* 40* 40*
  Cauamhanoi60*06* 60*14*42*45*
  giaosuxoay74* 47*55**42* 36*71*82*
  vinamilk64*97*21*42*42*
  muahe201974* 15*45*37*77*55*
  babylove64*77* 29*30*82*45*
  anhnumberone02*17*21*38*42*
  binbinhn50*45*36* 25*77*04*
  bababyby60*29*11** 45*77* 22*77**
  Thuminh............72*25*86**43***
  saptrungtoroi............72* 97*51*91*76*
  tinhtuoisang............11**42* 04*54*98*
  Uyennhi2019............05*42*82*43***
  lamlaitudau2020............64* 46* 84*33*77*76*
  soiroichot............29* 89* 98*14*54*77**
  cutibatlo............17*31*22*44*
  sohochaylam........................14*38* 83** 04*55*
  cuocchienso........................42*67*42*
  quocanhht........................43*71* 88**45*
  caligo........................51*42* 71*45*
  kemngot........................04* 40* 14*73*04* 40*
  buihung88........................25* 45*91*77**
  phocuvangem........................42*22*04*
  consovang....................................83**55* 04*
  toanbatbai....................................54*42*
  chungcumini....................................71* 54*04*
  giacatde....................................79* 86**52*
  chutichhoidong....................................21*52*
  anquanhnam....................................71*43***
  KINGTON....................................67*10**
  cucaitron....................................06*42*
  CatLinhHD....................................88**55*
  khongsothua....................................54* 38*43***
  adayroihihi....................................22* 77*45*
  yeusohoc....................................79*47*
  visaolaithe....................................06*76*
  TTPL7986....................................22* 77*44*
  danvietanhhung....................................06*42*
  tengteng....................................54*43***
  EM2020....................................77* 22*43***
  miule....................................67*44*
  antamwin....................................79*43***
  ptsmr....................................54*32*
  TLong888....................................88**35*
  baycaobayxa....................................42*32*
  chutheanh....................................13*75**
  kocannoinhieu....................................83**37*
  bachthu3nhay....................................21*37*
  hung83....................................79* 22*77**
  hatay88....................................22*45*
  hongtutoan....................................04*32*
  minhdiep................................................45* 55*
  AffCup................................................35* 10**
  danhnhothoi................................................76* 35*
  vtvcab................................................55* 37*
  QuocLinh88................................................47*
  langthangtimso................................................76* 60*
  Hoalanrung................................................76*
  chaonammoi................................................98*
  vungtroisohoc................................................44* 77**
  kyniemxua................................................35*
  vhg123................................................94*
  Canh1102................................................37* 52*
  mytamido................................................52*
  hoisohoc................................................37*
  HUYEN6879................................................37*
  chidanh1con................................................77** 10**
  kepbang................................................98*
  chilaconso................................................43***
  DonaldTrump45................................................43*** 44*
  co3bich................................................98*
  bacang................................................60* 76*
  HoangToan................................................43***
  songque38................................................35*
  haiyen1295................................................76*
  vuquy48................................................32* 43***
  Dodonguyen................................................47*
  giangmobile................................................37*
  selaylaitatca................................................55*
  dieuanh96................................................52*
  mualanh2020................................................35*
  girlcity................................................52*
  mrpts................................................98*
  HaiNam92................................................45*
  danv411................................................98*
  tuandjgj................................................42*
  hyvongwin................................................60*
  vuanh886................................................77**
  Chetvidep6789................................................09*
  OK6868................................................76*
  bietphailamsaoday................................................45*
  huyenhuyen................................................77**
  hoaihd85................................................76*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @DonaldTrump45 : Chốt 16 số có 98 thưởng 6250 xu.
  @vivungonsong : Chốt 12 số có 98 thưởng 8333 xu.
  @vuanh886 : Chốt 19 số có 98 thưởng 5263 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 8 số có 98 thưởng 12500 xu.
  @AffCup : Chốt 6 số có 98 thưởng 16666 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 8 số có 98 thưởng 12500 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 9 số có 98 thưởng 11111 xu.
  @chidanh1con : Chốt 14 số có 98 thưởng 7142 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 14 số có 98 thưởng 7142 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : Chốt 8 số có 98 thưởng 12500 xu.
  @X155 : Chốt 10 số có 98 thưởng 10000 xu.
  @Buivanquyet84 : Chốt 15 số có 98 thưởng 6666 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 12 số có 98 thưởng 8333 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 15 số có 98 thưởng 6666 xu.
  @phuquoc : Chốt 6 số có 98 thưởng 16666 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 8 số có 98 thưởng 12500 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 13 số có 98 thưởng 7692 xu.
  @cucaitron : Chốt 19 số có 98 thưởng 5263 xu.
  @quangninh279 : Chốt 19 số có 98 thưởng 5263 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 18 số có 98 thưởng 5555 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 12 số có 98 thưởng 8333 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 16 số có 98 thưởng 6250 xu.
  @hongtutoan : Chốt 16 số có 98 thưởng 6250 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 18 số có 98 thưởng 5555 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vinamilk : Chốt 17 số có 98 thưởng 11764 xu.
  @songque38 : Chốt 15 số có 98 thưởng 13333 xu.
  @phocuvangem : Chốt 17 số có 98 thưởng 11764 xu.


  NICK- 27/02 - - 28/02 -
  vinamilk05 06 07 08 09 11 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 77 86 89 95 98
  songque3804 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 65 67 68 70 74 76 7757 58 59 65 66 68 75 76 78 85 86 88 95 96 98
  phocuvangem08 09 10 11 12 13 14 57 58 59 63 65 68 73 75 78 83 85 88 9356 57 59 60 61 65 66 68 70 75 83 84 86 88 89 95 98
  DonaldTrump45.................70 07 25 52 30 03 53 35 85 58 08 80 34 43 89 98
  vivungonsong.................64 68 71 73 80 81 82 86 88 89 91 98
  vuanh886.................66 70 71 74 75 80 83 84 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  danhlolayvo.................85 86 87 89 94 95 96 98
  AffCup.................88 89 91 93 95 98
  HoangMinhTu.................88 89 94 95 96 97 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  shopeone.................82 84 86 87 91 94 96 98
  buihung88.................91 92 93 95 98 00 01 02 04 07 09 10 11 13 16 18 19 20 25 28
  consokydieu.................91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chidanh1con.................76 79 81 82 83 84 86 88 89 91 92 93 94 98
  locroitrungdau.................71 74 75 78 80 83 84 87 89 92 93 96 98 99
  motobike.................80 81 83 87 88 89 96 97 98 05 06 07 08 15 16 17 18 23 25 26
  hongsontnth.................39 89 93 98 69 19 96 91
  X155.................83 84 87 88 89 91 93 94 97 98
  Buivanquyet84.................18 81 68 86 88 38 83 93 89 98 84 48 80 20 90
  EM2020.................69 70 73 79 83 89 91 92 96 97 98 00 01 05 06 07 10 15 16 19
  giacmotrua.................80 82 84 86 88 90 92 93 94 95 98 99
  HaiNam92.................69 71 78 81 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  phuquoc.................90 92 94 95 96 98
  hoaihd85.................84 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04 06 08 10 11 12 13
  sangtruatoi.................81 82 83 85 89 90 94 98
  bietphailamsaoday.................78 81 82 84 87 88 90 91 92 93 94 97 98
  cucaitron.................17 18 20 21 72 78 80 81 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  quangninh279.................18 22 24 25 70 71 72 74 80 81 82 83 84 89 90 92 94 98 99
  QuocLinh88.................25 27 28 59 63 70 72 73 75 82 85 89 90 91 93 94 95 98
  saptrungtoroi.................28 29 30 31 34 56 58 59 70 72 73 74 76 77 90 91 92 94 95 98
  alololo.................84 85 86 87 89 91 92 93 94 95 96 98
  emtapdanhlo.................82 85 89 90 91 95 98 00 01 05 07 10 11 15 16 19 20 21 25 28
  hoisohoc.................14 69 70 73 82 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  hongtutoan.................42 64 65 66 67 68 69 76 78 79 86 88 89 96 98 99
  qtv272.................89 90 92 95 98 99 04 08 09 13 16 18 26 29 31 34 35 36 38 40
  WIN2020.................21 23 24 53 55 58 70 71 73 76 78 79 91 94 96 97 98 99
  xosoxmien.................70 71 72 75 79 81 89 90 93 97 98 99 06 07 09 11 15 16 17 18
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này