PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 03/02/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (03/02/2021 at 19:27:50)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thuyanh29 : trúng loto 05** 12* thưởng 15000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 05** thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 05** 50* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 05** 50* thưởng 9000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 00* 05** thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 42* 43* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @4rum : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 69* 50* thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 97* 79* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 69* 05** thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 33* 82* thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 92* 43* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 92* 72* thưởng 18000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 60* 06* thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50* 05** thưởng 27000 xu.
  @co3bich : trúng loto 86* 76* thưởng 18000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 05** 50* thưởng 27000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 33* 42* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 60* 72* thưởng 50000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 92* 69* thưởng 30000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 43* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 12* thưởng 40000 xu.


  NICK- 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 - - 03/02 -
  giaosuxoay06* 54*73*04*21*55*77*76*12*
  bababyby............71*99*99*36*17*54* 45*43*
  CSGT01....................................95* 59* 54*83*17*59*60* 72*
  vietkieudanhlo....................................07*30*34*41*86*
  binbinhn....................................30*30*36*34*92* 69*
  phocuvangem....................................97*59*64* 52*76*76*
  niemvuisohoc................................................83*76*62*43*
  chutichhoidong................................................74*91*50**00*
  chidanh1con................................................40*24*89**33*
  hoisohoc............................................................64* 24*45* 54*33*
  danlode2k2............................................................76* 91*41*92* 72*
  lamlaitudau2020............................................................92* 77*45* 54*60* 06*
  tinhtuoisang............................................................98*61*76*
  thuhuyengirl............................................................52*07*33*
  minhquang2016............................................................08*08*33*
  chungcumini............................................................76*89**97*
  shopeone............................................................36*34*43*
  danvietanhhung............................................................41**50**50* 05**
  co3bich............................................................92*76* 67*86* 76*
  khongcogihet............................................................24*41*05** 50*
  khongsothua............................................................76*07*42*
  NetCaFe............................................................07*48*76*
  vaobothoi............................................................43*47*33* 42*
  XS360........................................................................48* 47*82*
  khongcohoiket........................................................................67*79*
  cuocchienso........................................................................48*69* 50*
  consokydieu........................................................................76* 50**69*
  Hoalanrung........................................................................07*97* 79*
  quochuy92........................................................................45*92*
  chuoi........................................................................62*79*
  AffCup........................................................................61*86*
  mytamido........................................................................61*83*
  DAIPHAT88........................................................................67* 76* 47*83*
  sangtruatoi........................................................................07*97*
  ditimbachthu........................................................................06*06* 60*
  CatLinhHD........................................................................45*33*
  vinamilk........................................................................59*86*
  vtvcab........................................................................62*60*
  mualanh2020........................................................................76* 67*69* 05**
  lode2019........................................................................07*12*
  baoanhthu........................................................................34*33* 82*
  caligo........................................................................89**92* 43*
  HUYEN6879........................................................................47*33*
  DonaldTrump45........................................................................89**83*
  thuyanh29....................................................................................05** 12*
  TTPL7986....................................................................................92*
  girlcity....................................................................................60* 06*
  tengteng....................................................................................43*
  yeusohoc....................................................................................05**
  alololo....................................................................................00*
  quoctrong89....................................................................................79* 97*
  qtv272....................................................................................86*
  cucaitron....................................................................................69*
  motobike....................................................................................12*
  allwin99....................................................................................76*
  vivungonsong....................................................................................86*
  vuanh886....................................................................................05** 50*
  nonanoni....................................................................................42*
  vhg123....................................................................................05** 50*
  ngaoducacmien123....................................................................................00*
  WIN2020....................................................................................76*
  thichchotso....................................................................................69*
  Dodonguyen....................................................................................65*
  kyniemxua....................................................................................12*
  kepbang....................................................................................86*
  remix....................................................................................69*
  Thuminh....................................................................................83*
  DuyManh92....................................................................................12*
  EmLaTatCa....................................................................................86*
  HaiNam92....................................................................................00*
  hoanghonxanh....................................................................................06*
  lienquan2019....................................................................................42*
  nguyenyenlinh....................................................................................86*
  Chetvidep6789....................................................................................87*
  Xyz18....................................................................................00* 05**
  giangmobile....................................................................................06* 60*
  mtq....................................................................................69*
  hoahuong....................................................................................92*
  vungtroisohoc....................................................................................76*
  xosoxmien....................................................................................42* 43*
  TLong888....................................................................................23*
  visaolaithe....................................................................................86*
  numoneyee....................................................................................12*
  ViettelDaily....................................................................................72*
  Axz23....................................................................................00*
  AnBao....................................................................................42*
  X155....................................................................................76*
  giacmotrua....................................................................................06* 60*
  selaylaitatca....................................................................................83*
  adayroihihi....................................................................................00*
  4rum....................................................................................69*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : Chốt 15 số có 49 thưởng 6666 xu.
  @chidanh1con : Chốt 15 số có 49 thưởng 6666 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 11 số có 49 thưởng 9090 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 19 số có 49 thưởng 5263 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 11 số có 49 thưởng 9090 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 18 số có 49 thưởng 5555 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 14 số có 49 thưởng 7142 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 9 số có 49 thưởng 11111 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 14 số có 49 thưởng 7142 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 17 số có 49 thưởng 5882 xu.
  @thienduong01 : Chốt 17 số có 49 thưởng 5882 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 11 số có 49 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @alololo : Chốt 18 số có 49 thưởng 11111 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 49 thưởng 10000 xu.


  NICK- 02/02 - - 03/02 -
  alololo58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 81 82 83 84 85 86 87 88 8958 56 49 48 47 88 46 45 44 43 42 89 41 40 38 36 28 96
  soiroichot31 34 35 36 39 58 59 63 70 75 80 84 85 89 90 93 94 95 98 9927 29 30 33 34 36 38 43 47 49 56 58 60 61 63 65 67 70 72 74
  Cauamhanoi.................63 62 90 61 49 46 45 44 91 43 41 28 27 26 94
  chidanh1con.................49 43 40 35 96 34 33 32 31 30 97 25 23 15 13
  giaosuxoay.................44 46 47 48 49 60 61 62 64 66 67
  huyenhuyen.................79 74 71 65 60 85 58 56 54 53 51 90 49 47 45 44 42 92 35 30
  mualanh2020.................49 48 47 46 77 45 44 43 42 41 78 40 39 38 37 36 79 35 34
  sangtruatoi.................43 44 46 47 49 50 51 52 53 55 56
  giacatde.................47 49 50 52 53 57 59 62 63 67 69 70 72 73 77 80 82 83 87 89
  lanh5doC.................75 92 74 71 49 48 47 93 44 42 41 40 39 94 38 35 33 32 31 95
  remix.................22 25 26 27 29 31 36 39 49 52 56 59 61 62 63 65 66 67
  ngaoducacmien123.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 49 94 05 50
  EmLaTatCa.................35 41 43 44 46 47 49 50 52
  cuunon.................37 39 40 41 42 45 47 49 60 61 62 65 67 69 70 71 72 75 77 79
  HaiNam92.................32 35 36 38 41 44 45 47 49 50 53 54 56 58
  haiyen1295.................36 40 41 42 43 45 49 50 51 54 60 61 63 67 68 69 70 72 76 77
  HUYEN6879.................16 17 19 21 24 29 30 31 33 34 35 37 38 40 42 43 44 46 47 49
  khongcohoiket.................68 67 65 64 62 91 61 60 59 58 56 92 55 53 52 51 49
  thienduong01.................49 48 47 46 92 44 43 39 38 37 93 35 34 30 29 28 94
  vungtroisohoc.................31 36 37 39 40 46 48 49 55 56 57 58 59 64 66 67 68 73 75 76
  WIN2020.................44 45 48 49 50 51 52 53 54 55 56
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 95* 67* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 44* 43* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 07* 15* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 96* 69** thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15* 95* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 15* 91* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 69** 96* thưởng 9000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 15* 91* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 43* 52* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 69** 96* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 96* 69** thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 45** 43* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 96* 69** thưởng 18000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 69** 96* thưởng 18000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 69** 96* thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 91* 69** thưởng 18000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 69** 96* thưởng 18000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @consokydieu : trúng loto 71* 95* thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 96* 69** thưởng 27000 xu.
  @AffCup : trúng loto 52* 25* thưởng 18000 xu.
  @chuoi : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 45** 11* thưởng 27000 xu.
  @mytamido : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 33** thưởng 18000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45** thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 52* 15* thưởng 18000 xu.
  @caligo : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 95* 69** thưởng 60000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 91* 40* thưởng 24000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 45** thưởng 24000 xu.
  @co3bich : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 33** 72* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 33** 96* 69** thưởng 75000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* 40* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @phocuvangem : trúng loto 72* thưởng 30000 xu.
   
 4. NICK- 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 - - 03/02 - - 04/02 -
  phocuvangem97*59*64* 52*76*76*72*
  niemvuisohoc............83*76*62*43*33** 96* 69**
  chutichhoidong............74*91*50**00*40*
  chidanh1con............40*24*89**33*40* 40*
  chungcumini........................76*89**97*95* 69**
  hoisohoc........................64* 24*45* 54*33*40*
  danlode2k2........................76* 91*41*92* 72*91*
  tinhtuoisang........................98*61*76*91* 40*
  thuhuyengirl........................52*07*33*45**
  co3bich........................92*76* 67*86* 76*95*
  khongcogihet........................24*41*05** 50*15*
  khongsothua........................76*07*42*33** 72*
  consokydieu....................................76* 50**69*71* 95*
  XS360....................................48* 47*82*43*
  cuocchienso....................................48*69* 50*96* 69**
  AffCup....................................61*86*52* 25*
  chuoi....................................62*79*15*
  sangtruatoi....................................07*97*96*
  CatLinhHD....................................45*33*91*
  vtvcab....................................62*60*45** 11*
  mytamido....................................61*83*11*
  DAIPHAT88....................................67* 76* 47*83*52*
  vinamilk....................................59*86*91*
  baoanhthu....................................34*33* 82*33**
  HUYEN6879....................................47*33*45**
  DonaldTrump45....................................89**83*52* 15*
  caligo....................................89**92* 43*95*
  TTPL7986................................................92*45** 43*
  tengteng................................................43*25* 52*
  motobike................................................12*67*
  qtv272................................................86*96* 69**
  cucaitron................................................69*62*
  allwin99................................................76*69** 96*
  WIN2020................................................76*69** 96*
  kyniemxua................................................12*07*
  vivungonsong................................................86*25*
  nonanoni................................................42*91* 69**
  lienquan2019................................................42*44*
  HaiNam92................................................00*95*
  vhg123................................................05** 50*11*
  ngaoducacmien123................................................00*71*
  thichchotso................................................69*67*
  Dodonguyen................................................65*40*
  EmLaTatCa................................................86*69** 96*
  hoahuong................................................92*67*
  remix................................................69*95*
  hoanghonxanh................................................06*67*
  xosoxmien................................................42* 43*15*
  giangmobile................................................06* 60*52*
  mtq................................................69*96*
  numoneyee................................................12*91*
  thuyanh29................................................05** 12*11*
  X155................................................76*40*
  giacmotrua................................................06* 60*91*
  Cauamhanoi............................................................40*
  toanbatbai............................................................95* 67*
  anhQuanday............................................................20*
  danhlolayvo............................................................44* 43*
  hung83............................................................40*
  giacatgia............................................................72*
  quocanhht............................................................43*
  chutheanh............................................................07* 15*
  hatay88............................................................96* 69**
  thienduong01............................................................20*
  emtapdanhlo............................................................43*
  luonluontop1............................................................15* 95*
  toilatoi7x............................................................07*
  lethuylinh............................................................52*
  anhnumberone............................................................20*
  vuquy48............................................................95*
  bachthu3nhay............................................................20*
  phuquoc............................................................45**
  babylove............................................................25*
  mo3cang............................................................15* 91*
  hoaihd85............................................................95*
  EM2020............................................................52*
  dieuanh96............................................................25*
  hongtutoan............................................................43*
  baycaobayxa............................................................44*
  consovang............................................................45**
  songque38............................................................71*
  cutibatlo............................................................25* 52*
  KINGTON............................................................69** 96*
  OK6868............................................................45**
  quangninh279............................................................15* 91*
  cuunon............................................................71*
  zozozo............................................................15*
  kemngot............................................................45**
  lanh5doC............................................................45**
  danhnhothoi............................................................25*
  dongkhanh1994............................................................62*
  ansongaymai............................................................91*
  timlo2nhay............................................................33**
  huyenhuyen............................................................33**
  bietphailamsaoday............................................................43* 52*
  miule............................................................69** 96*
  chaonammoi............................................................96* 69**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoahuong : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 6 số có 18 thưởng 16666 xu.
  @babylove : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @hatay88 : Chốt 17 số có 18 thưởng 5882 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 15 số có 18 thưởng 6666 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @MRNam86 : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 11 số có 18 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 17 số có 18 thưởng 11764 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @alololo : Chốt 8 số có 18 thưởng 37500 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 18 thưởng 15000 xu.


  NICK- 02/02 - - 03/02 - - 04/02 -
  alololo58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 81 82 83 84 85 86 87 88 8958 56 49 48 47 88 46 45 44 43 42 89 41 40 38 36 28 9613 18 19 22 24 26 28 29
  soiroichot31 34 35 36 39 58 59 63 70 75 80 84 85 89 90 93 94 95 98 9927 29 30 33 34 36 38 43 47 49 56 58 60 61 63 65 67 70 72 7484 85 86 87 89 91 93 95 96 98 03 05 11 12 13 14 16 18 19 21
  giaosuxoay.................44 46 47 48 49 60 61 62 64 66 6705 07 08 10 12 14 16 17 18 25 26 27 30 32 34 35 36 38 44 45
  HUYEN6879.................16 17 19 21 24 29 30 31 33 34 35 37 38 40 42 43 44 46 47 4913 14 15 16 17 18 19 21 26 27 31 36 37 40 41 42 43
  hoahuong..................................13 14 15 17 18 22 23 24 26 27 29 31 32 33 65 68 69 80 81 83
  dongkhanh1994..................................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  Hoalanrung..................................11 14 16 17 18 20 26 27 70 71 72 74 75 78 80 81 83 84 87 89
  luonluontop1..................................24 48 49 23 61 63 64 21 67 68 69 19 71 73 74 18 77 78 79 17
  mo3cang..................................18 21 23 24 25 27
  babylove..................................43 68 38 33 69 28 23 70 19 71 18 17 72 16 73 15 14 74 13
  hatay88..................................98 99 00 01 04 06 07 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22
  Npt..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  ptsmr..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  toanbatbai..................................53 22 21 58 19 59 18 17 62 16 67 15 14 68 13 12
  allwin99..................................07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 32 48 60 61 62 63 64 66 69 80
  antamwin..................................02 03 05 06 08 10 12 14 15 16 18 20 23 24 25
  baycaobayxa..................................01 03 06 07 08 09 11 13 16 17 18 19 21 23 26 77 78 79 81 83
  happyday..................................56 57 18 58 59 60 15 61 62 63 12 64
  hung83..................................01 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 18 20 21 74 75 79 80 81 83
  lode2019..................................99 00 04 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
  MRNam86..................................90 96 98 99 00 06 08 09 10 16 18 19 20 26 28 29 30 31 32
  niemvuisohoc..................................09 11 15 16 18 19 20 24 25 27 28 81 82 84 88 89 90 91 92 93
  nonanoni..................................30 36 21 39 40 42 20 45 48 49 18 51 52 54 16 57 58 15 59 60
  phuquoc..................................18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 36 38 40 45 47 54 56 59
  qtv272..................................03 10 11 12 15 18 20 21 24 27 29 30 33 67 72 74 75 76 79 81
  saptrungtoroi..................................37 21 38 41 19 43 45 47 18 49 54 55 14 58 61 63 09 64 65 67
  tinhtuoisang..................................86 90 91 92 95 99 01 08 09 10 13 17 18 19 26 27 28 29 31 35
  thichchotso..................................24 27 19 28 30 31 18 32 33 34 15 35 36 37 14 38 39 41 09 42
  vhg123..................................02 03 05 14 17 20 25 27 92 98 09 18 22 33 36 76 77 81 90 91
  vtvcab..................................06 07 09 10 15 18 20 23 25 27 30
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (04/02/2021 at 22:20:10)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @CSGT01 : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 20** 14* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 81* 98* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 17** thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 39* 32** thưởng 30000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 14* 68** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @motobike : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 32** thưởng 30000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 17** thưởng 18000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 17** 73* thưởng 27000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 88* 81* thưởng 18000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 17** thưởng 18000 xu.
  @remix : trúng loto 73* 92* thưởng 18000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 25* 64* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 68** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @co3bich : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 64* 98* thưởng 36000 xu.


  NICK- 31/01 - - 01/02 - - 02/02 - - 03/02 - - 04/02 - - 05/02 -
  chutichhoidong74*91*50**00*40*64* 98*
  co3bich............92*76* 67*86* 76*95*25*
  XS360........................48* 47*82*43*15*
  consokydieu........................76* 50**69*71* 95*88*
  sangtruatoi........................07*97*96*92*
  mytamido........................61*83*11*88*
  DAIPHAT88........................67* 76* 47*83*52*68**
  TTPL7986....................................92*45** 43*92*
  qtv272....................................86*96* 69**44*
  motobike....................................12*67*21*
  kyniemxua....................................12*07*32**
  cucaitron....................................69*62*17**
  lienquan2019....................................42*44*17** 73*
  vhg123....................................05** 50*11*88* 81*
  allwin99....................................76*69** 96*07*
  Dodonguyen....................................65*40*64*
  vivungonsong....................................86*25*44*
  EmLaTatCa....................................86*69** 96*17**
  remix....................................69*95*73* 92*
  HaiNam92....................................00*95*44*
  hoanghonxanh....................................06*67*21*
  giacmotrua....................................06* 60*91*25* 64*
  toanbatbai................................................95* 67*39* 32**
  anhQuanday................................................20*15*
  danhlolayvo................................................44* 43*17**
  hung83................................................40*21*
  thienduong01................................................20*98*
  mo3cang................................................15* 91*14*
  KINGTON................................................69** 96*64*
  bachthu3nhay................................................20*20**
  baycaobayxa................................................44*88*
  consovang................................................45**20**
  huyenhuyen................................................33**14* 68**
  CSGT01............................................................20**
  khongcohoiket............................................................92*
  lamlaitudau2020............................................................15*
  vietkieudanhlo............................................................98*
  hyvongwin............................................................20** 14*
  Thuminh............................................................17**
  danvietanhhung............................................................88*
  antamwin............................................................88*
  Mualarung2016............................................................70*
  loveyouloveyou............................................................92*
  binbinhn............................................................88*
  tuankhang1980............................................................98*
  QuocLinh88............................................................92*
  vungtroisohoc............................................................44*
  visaolaithe............................................................39*
  chosau18h............................................................15*
  ptsmr............................................................39*
  saptrungtoroi............................................................98*
  TM201210............................................................21*
  thanlo3388............................................................81* 98*
  minhdiep............................................................98*
  mrpts............................................................17**
  selaylaitatca............................................................20**
  AnBao............................................................17**
  4rum............................................................39*
  lodelk............................................................88*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 12 số có 20 thưởng 8333 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 11 số có 20 thưởng 9090 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @toanbatbai : Chốt 15 số có 20 thưởng 13333 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 16 số có 20 thưởng 12500 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/02 - - 05/02 -
  toanbatbai53 22 21 58 19 59 18 17 62 16 67 15 14 68 13 1200 01 05 08 09 10 11 14 17 18 19 20 21 23 26
  saptrungtoroi37 21 38 41 19 43 45 47 18 49 54 55 14 58 61 63 09 64 65 6791 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 20 21 22 23
  antamwin02 03 05 06 08 10 12 14 15 16 18 20 23 24 2540 22 42 50 51 52 20 53 54 55 56 57 12 58 59 60 62 10 70 71
  quoctrong89.................10 11 14 17 18 20 25 27 28 34 35 37 38 41 44 45 47 48 50 54
  mrpts.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  chot10trung1.................06 09 11 13 14 16 18 20 22 23 24 26
  giacatde.................17 19 20 21 22 73 75 76 77 79 80 82 85 86 89 90 91 94 95 99
  HaiNam92.................18 20 25 26 27 31 34 35 36 39 40 41 44 45 48 50 54 57 59 61
  sangtruatoi.................02 03 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 28 30 31 32
  tengteng.................90 96 98 00 06 08 10 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  anhnumberone.................12 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 37 39 43 46 48
  chidanh1con.................09 10 12 18 20 21 23 25 27 29 70 72 74 75 76 78 81 83 84 85
  EM2020.................17 20 21 22 23 25 26 29 30 31 32 34 35 38 39 41 43 48 52 53
  Mualarung2016.................05 08 10 16 17 20 26 30 38 47 60 62 64 65 66 70 74 76 80 57
  selaylaitatca.................18 19 20 22 23 24 27 28 32 72 78 79 81 82 84 86 87 88 90 91
  NgocNgoc.................07 70 16 61 11 66 25 52 43 34 89 98 02 20 48 84 39 93 57 75
  Xyz18.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  chosau18h.................11 12 15 00 17 18 20 21 22 25 27 28 30 32 35 37 38 39 40 42
  DonaldTrump45.................30 85 03 58 39 93 56 65 10 20 02
  vuanh886.................06 09 10 15 20 22 24 27 29 36 40 42 57 59 60 63 65 66 68 72
  anquanhnam.................15 16 17 18 19 20 23 30 45 46 47 48 49 50 57 66 69 75 78 84
  consokydieu.................10 13 15 16 17 19 20 23 25 26 27 29 30 33 35 36 37 39 40 43
  cuocchienso.................00 02 03 05 09 18 19 20 27 28 30 36 37 39 45 46 48 49 50 54
  chuoi.................20 02 25 52 57 75 70 07 34 43 48 84 89 98 39 93 11 66 16 61
  danhlolayvo.................02 05 12 16 19 20 21 22 23 25 26 28 32 35 39 46 49 50 52 53
  giacmotrua.................18 19 20 21 22 25 27 28 52 54 55 57 58 59 61 63 64 66 67 68
  lienquan2019.................17 18 20 22 23 26 76 77 78 80 83 85 86 87 88 90 92 93 95 96
  mytamido.................12 13 15 16 17 20 21 76 77 79 80 84 85 86 88 89 93 94 95 97
  quochuy92.................11 14 15 17 20 23 24 26 29 32
  sohochaylam.................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @haiyen1295 : trúng loto 09** 63* thưởng 15000 xu.
  @xoay : trúng loto 46* 64* thưởng 10000 xu.
  @dangtruongquan : trúng loto 11** thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 11** thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 24* 21* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 68* 06* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 29* 30* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 06* 29* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 07** 09** thưởng 60000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 29* 85* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 64* 29* thưởng 24000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 64* 06* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 11** thưởng 30000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 64* thưởng 25000 xu.


  NICK- 02/02 - - 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 -
  XS36048* 47*82*43*15*11**
  consokydieu76* 50**69*71* 95*88*64*
  cucaitron............69*62*17**64* 29*
  qtv272............86*96* 69**44*46*
  lienquan2019............42*44*17** 73*99*
  hoanghonxanh............06*67*21*46*
  giacmotrua............06* 60*91*25* 64*64* 06*
  bachthu3nhay........................20*20**07** 09**
  danhlolayvo........................44* 43*17**99*
  thienduong01........................20*98*06*
  mo3cang........................15* 91*14*63*
  baycaobayxa........................44*88*46*
  KINGTON........................69** 96*64*21*
  consovang........................45**20**46*
  huyenhuyen........................33**14* 68**29* 85*
  vietkieudanhlo....................................98*64*
  binbinhn....................................88*30*
  tuankhang1980....................................98*29* 30*
  danvietanhhung....................................88*06* 29*
  visaolaithe....................................39*39*
  vungtroisohoc....................................44*19*
  minhdiep....................................98*21*
  selaylaitatca....................................20**85*
  AnBao....................................17**24*
  TM201210....................................21*21*
  haiyen1295................................................09** 63*
  xoay................................................46* 64*
  dangtruongquan................................................11**
  hoisohoc................................................68*
  girlcity................................................09**
  giaosuxoay................................................09**
  dacbiet99................................................46* 64*
  giacatgia................................................06*
  cuocchienso................................................64*
  quocanhht................................................29*
  thuhuyengirl................................................29*
  alololo................................................85*
  Hoalanrung................................................11**
  quoctrong89................................................68*
  kocannoinhieu................................................21*
  quochuy92................................................24* 21*
  anhnumberone................................................06*
  cutibatlo................................................29*
  mtq................................................39*
  EM2020................................................21*
  khongsothua................................................63*
  hatay88................................................24*
  danv411................................................85*
  khongcogihet................................................09**
  tuandjgj................................................29*
  happyday................................................21*
  cuunon................................................29*
  danhnhothoi................................................29*
  thuyanh29................................................19*
  Uyennhi2019................................................24*
  zozozo................................................29*
  tamhoncuada................................................21*
  lanh5doC................................................39*
  Canh1102................................................85*
  Hoanglam2006................................................90*
  kiep_lo_de................................................68* 06*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @alololo : Chốt 17 số có 27 thưởng 5882 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 12 số có 27 thưởng 8333 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 17 số có 27 thưởng 5882 xu.
  @baoanhthu : Chốt 17 số có 27 thưởng 5882 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 18 số có 27 thưởng 5555 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 11 số có 27 thưởng 9090 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatde : Chốt 20 số có 27 thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 27 thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 27 thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 27 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @antamwin : Chốt 20 số có 27 thưởng 15000 xu.


  NICK- 04/02 - - 05/02 - - 06/02 -
  antamwin02 03 05 06 08 10 12 14 15 16 18 20 23 24 2540 22 42 50 51 52 20 53 54 55 56 57 12 58 59 60 62 10 70 7108 09 20 23 24 25 26 27 28 29 40 43 44 45 46 47 48 49 50 53
  giacatde.................17 19 20 21 22 73 75 76 77 79 80 82 85 86 89 90 91 94 95 9900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 18 19 21 27 28 30 36 37 40
  lienquan2019.................17 18 20 22 23 26 76 77 78 80 83 85 86 87 88 90 92 93 95 9603 05 08 09 12 13 15 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32
  selaylaitatca.................18 19 20 22 23 24 27 28 32 72 78 79 81 82 84 86 87 88 90 9106 07 08 09 15 16 17 18 20 23 25 26 27 72 75 78 79 80 81 84
  sohochaylam.................13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3220 21 22 23 24 27 29 40 41 42 45 47 48 49 50 51 54 56 57 58
  alololo..................................96 98 00 04 05 07 09 13 14 16 18 19 22 23 25 27 28
  EmLaTatCa..................................08 09 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 49 50 51 52 53 54
  ngaoducacmien123..................................00 05 50 55 16 61 27 72 38 83 49 94
  Dodonguyen..................................05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 00 55 11 66 22 77 33 88 44 99
  khongcohoiket..................................17 18 19 20 21 26 27 28 29 53 54 55 74 75 76 80 81 82 83 84
  remix..................................23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 45 46
  vhg123..................................03 04 05 06 07 09 11 12 16 17 18 19 21 27 44 46 53 60 62 70
  hongtutoan..................................17 23 25 26 27 30 32 33 70 71 72 76 78 79 85 87 89 90 94 96
  hoaihd85..................................21 22 26 27 28 30 31 36 37 39 40 42 46 48 49 51 52
  baoanhthu..................................65 64 63 60 59 57 93 56 55 54 51 50 29 28 95 27 24
  khongsothua..................................60 47 46 44 82 43 42 41 40 27 26 83 24 23 22 21 20 17 16 84
  emtapdanhlo..................................20 22 24 25 18 27 30 32 16 33 34 35 36 15 39 40 42 12
  NetCaFe..................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  QuocLinh88..................................24 25 26 23 27 28 32 20 33 34 35
  TM201210..................................84 85 87 94 95 97 04 05 07 14 15 17 24 25 27 30 31 32 33 34
  Thuminh..................................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 52* 25* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 44* 34* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 74* 70* 25* thưởng 18000 xu.
  @xoay : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.


  NICK- 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 - - 07/02 -
  lienquan201942*44*17** 73*99*54*
  tuankhang1980........................98*29* 30*54*
  kiep_lo_de....................................68* 06*74* 70* 25*
  xoay....................................46* 64*34*
  Npt................................................52* 25*
  vhg123................................................55*
  chuasonlam666................................................10*
  toilatoi7x................................................19*
  chuoi................................................35*
  lode2019................................................14*
  minhquang2016................................................07*
  DINHMINHSON................................................71**
  mrpts................................................42*
  NetCaFe................................................44* 34*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.


  NICK- 06/02 - - 07/02 -
  Dodonguyen05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 00 55 11 66 22 77 33 88 44 9947 74 79 97 14 41 16 61 17 71 19 91 46 64 69 96 11 66 33 88
  Mualarung2016.................00 08 14 16 17 19 29 41 52 54 61 65 66 67 71 76 88 97 98 80
  kiep_lo_de.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  TLong888.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 48
  tuankhang1980.................91 92 94 95 97 98 04 07 09 12 19 21 22 24 25 27 28 29 34 37
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chungcumini : trúng loto 91** 05* thưởng 15000 xu.
  @traucon : trúng loto 92* 76* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 28* 82* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 79* 88* 33* thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 28* 82* thưởng 10000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 14** 18* thưởng 15000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 15* 98* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 14** 79* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 99* 88* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 33* 38* thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 25** thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 79* 99* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chuasonlam666 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 18* 38* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 14** 38* thưởng 27000 xu.


  NICK- 06/02 - - 07/02 - - 08/02 -
  kiep_lo_de68* 06*74* 70* 25*14** 38*
  chuasonlam666............10*76*
  NetCaFe............44* 34*18* 38*
  chungcumini........................91** 05*
  traucon........................92* 76*
  danv411........................28* 82*
  WIN2020........................79* 88* 33*
  TLong888........................28* 82*
  Mongbinhthuong_68........................14** 18*
  giaosuxoay........................88*
  mo3cang........................15* 98*
  girlcity........................88*
  vietkieudanhlo........................92*
  CatLinhHD........................98*
  EM2020........................33* 88*
  Dodonguyen........................14** 79*
  chutheanh........................05*
  shopeone........................33*
  Mualarung2016........................99* 88*
  dieuanh96........................88* 33*
  happyday........................99*
  hoahuong........................25**
  DonaldTrump45........................15*
  NgocNgoc........................33* 38*
  hongsontnth........................25**
  thanlo3388........................14**
  tamhoncuada........................76*
  saptrungtoroi........................79*
  Annhien........................79* 99*
  Chetvidep6789........................15*
  chot10trung1........................92*
  lodelk........................18*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @happyday : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @GALAXYVN : Chốt 6 số có 91 thưởng 16666 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.


  NICK- 08/02 -
  happyday79 81 87 89 91 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  mrpts90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  ptsmr40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  GALAXYVN91 92 93 94 56 65
  danhnhothoi25 26 27 28 73 74 78 80 81 82 83 87 89 90 91 92 96 98 99
  buihung8825 28 30 31 34 65 67 68 70 74 75 77 84 85 88 91 94 95 97 98
  vietkieudanhlo59 64 67 69 73 74 75 76 77 78 79 82 83 84 87 91 92 93 94 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoisohoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 89** 55* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 38* 84** thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 55* 47* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 71* 47* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 92* 52* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 55* 67* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92* 52* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 12* 92* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 66** 89** thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 67* 38* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 47* 84** thưởng 18000 xu.
  @Annhien : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuasonlam666 : trúng loto 84** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.


  NICK- 06/02 - - 07/02 - - 08/02 - - 09/02 -
  kiep_lo_de68* 06*74* 70* 25*14** 38*71*
  chuasonlam666............10*76*84**
  vietkieudanhlo........................92*89**
  danv411........................28* 82*92*
  CatLinhHD........................98*82*
  Dodonguyen........................14** 79*58*
  traucon........................92* 76*38*
  Mualarung2016........................99* 88*67*
  tamhoncuada........................76*67* 38*
  saptrungtoroi........................79*12*
  hoahuong........................25**38*
  DonaldTrump45........................15*47* 84**
  Annhien........................79* 99*87*
  NgocNgoc........................33* 38*52*
  lodelk........................18*12*
  hoisohoc....................................52*
  XS360....................................67*
  chutichhoidong....................................89**
  toanbatbai....................................55*
  CSGT01....................................67*
  tuankhang1980....................................89** 55*
  hung83....................................63*
  bababyby....................................63*
  giacatgia....................................89**
  binbinhn....................................47*
  sangtruatoi....................................71*
  AffCup....................................38* 84**
  vhg123....................................89**
  allwin99....................................92*
  DAIPHAT88....................................89**
  HoangMinhTu....................................55* 47*
  phuquoc....................................89**
  alololo....................................55*
  Hoalanrung....................................38*
  cuocchienso....................................71* 47*
  EmLaTatCa....................................52*
  lethuylinh....................................50*
  quochuy92....................................71*
  Thuminh....................................92* 52*
  HaiNam92....................................55*
  hyvongwin....................................89**
  cutibatlo....................................50*
  DINHMINHSON....................................71*
  xosoxmien....................................55*
  giahuy912....................................50*
  huyenhuyen....................................50*
  KINGTON....................................47*
  yeusohoc....................................52*
  luonluontop1....................................92*
  ptsmr....................................62*
  toilatoi7x....................................55* 67*
  vungtroisohoc....................................92* 52*
  Emailty....................................50*
  giacmotrua....................................47*
  ngaoducacmien123....................................71*
  X155....................................50*
  chosau18h....................................71*
  giacatde....................................12* 92*
  minhdiep....................................55*
  vuanh886....................................71*
  tinhyeucuatoi....................................92*
  dongkhanh1994....................................47*
  numoneyee....................................47*
  langthangtimso....................................36**
  TM201210....................................38*
  thuyanh29....................................47*
  HUYEN6879....................................84**
  nguyenyenlinh....................................38*
  ViettelDaily....................................67*
  Hoanglam2006....................................62*
  Xyz18....................................66** 89**
  Axz23....................................67*
  chaonammoi....................................50*
  muahe2019....................................36**
  Canh1102....................................71*
  Namha21....................................90*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giacatde : Chốt 7 số có 92 thưởng 14285 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 18 số có 92 thưởng 5555 xu.
  @cuocchienso : Chốt 11 số có 92 thưởng 9090 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 16 số có 92 thưởng 6250 xu.
  @remix : Chốt 18 số có 92 thưởng 5555 xu.
  @toanbatbai : Chốt 16 số có 92 thưởng 6250 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 10 số có 92 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 19 số có 92 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 10 số có 92 thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @hyvongwin : Chốt 18 số có 92 thưởng 5555 xu.
  @vuquy48 : Chốt 10 số có 92 thưởng 10000 xu.
  @Emailty : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 8 số có 92 thưởng 12500 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 8 số có 92 thưởng 12500 xu.
  @chungcumini : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 19 số có 92 thưởng 5263 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 8 số có 92 thưởng 12500 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 9 số có 92 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 18 số có 92 thưởng 11111 xu.


  NICK- 08/02 - - 09/02 -
  vietkieudanhlo59 64 67 69 73 74 75 76 77 78 79 82 83 84 87 91 92 93 94 9530 31 32 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  giacatde.................77 81 82 85 91 92 95
  quochuy92.................55 56 57 59 62 64 65 66 68 69 71 73 74 75 77 78 91 92 93 95
  anhnumberone.................20 24 25 61 62 63 65 66 70 71 72 74 75 80 81 84 90 92
  cuocchienso.................73 74 77 82 83 84 87 92 93 94 97
  emtapdanhlo.................87 88 89 90 91 92 98 00 01 02 08 10 11 12 18 20 21 22 28 30
  HaiNam92.................21 71 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 98 99
  remix.................25 26 28 72 74 75 78 80 82 83 85 87 88 92 95 96 98 99
  toanbatbai.................27 72 73 74 77 78 80 82 84 87 91 92 94 96 97 99
  DonaldTrump45.................17 71 76 47 74 29 92 79 99 88
  kiep_lo_de.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  vhg123.................01 22 23 26 32 77 92 94 97 98 00 02 03 04 57 58 62 67 76 87
  numoneyee.................74 76 77 78 83 86 87 92 94 96
  chutichhoidong.................66 80 81 82 83 84 88 89 90 91 92 93 97 98
  hyvongwin.................37 38 39 75 76 77 78 83 85 86 87 91 92 93 94 95 96 99
  vuquy48.................87 89 90 91 92 93 94 95 97 99
  Emailty.................43 52 61 63 70 72 73 81 82 83 90 91 92 93
  TTPL7986.................77 78 82 83 85 87 92 95
  ansongaymai.................43 47 48 49 51 52 58 60 61 70 74 83 84 85 88 89 92 93 94 98
  anhQuanday.................87 88 91 92 93 97 98 99
  chungcumini.................82 85 86 87 88 89 90 91 92 95 96 97 98 99
  danlode2k2.................59 61 62 63 67 68 69 70 72 73 77 78 79 82 83 87 88 89 92 93
  HoangToan.................06 60 20 02 08 80 46 64 62 26 82 28 86 44 93 39 29 92 09 90
  mtq.................21 24 27 29 65 66 67 72 75 76 79 81 83 85 90 92 93 94 97
  tinhyeucuatoi.................71 72 73 74 76 77 79 90 91 92 94 95 97 99
  XS360.................52 53 54 57 58 60 62 63 64 67 68 80 82 83 84 87 88 90 92 93
  toilatoi7x.................92 93 94 95 96 97 98 99
  vungtroisohoc.................79 82 85 86 88 92 95 96 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.


  NICK- 08/02 - - 09/02 - - 10/02 -
  Dodonguyen14** 79*58*68*
  Mualarung201699* 88*67*33*
  DonaldTrump4515*47* 84**39*
  Thuminh............92* 52*29*
  DINHMINHSON............71*39*
  ptsmr............62*29*
  chutheanh........................12*
  minhquang2016........................07*
  TLong888........................78*
  HOANG YEN........................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/02 - - 10/02 -
  kiep_lo_de09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 90 91 92 93 94 95 96 97 9806 16 26 36 46 56 66 76 86 96 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (10/02/2021 at 19:47:01)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này