PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 01/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kemngot : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @mtq : Chốt 9 số có 69 thưởng 11111 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 18 số có 69 thưởng 5555 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 18 số có 69 thưởng 5555 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 14 số có 69 thưởng 7142 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 15 số có 69 thưởng 6666 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 69 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 19 số có 69 thưởng 10526 xu.


  NICK- 28/01 - - 29/01 -
  Hoalanrung16 19 20 25 28 34 37 39 43 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 5869 76 77 85 86 94 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 21
  phocuvangem14 15 17 18 20 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 40 41 43 45 4769 68 88 67 66 65 89 64 63 62 90 61 60 57 91 56 55 48 92
  kemngot.................03 04 05 06 07 08 09 15 25 30 31 32 67 68 69 75 85 90 91 92
  adayroihihi.................78 77 86 70 69 68 87 61 59 58 89 57 56 55 90 54 53 52 91 51
  khongcogihet.................00 01 03 07 10 11 13 16 17 19 20 21 23 26 29 69 70
  mtq.................60 62 63 67 69 71 72 76 78
  XS360.................41 45 47 49 50 55 58 61 65 67 69 70 71 78 80 81 85 87 89 90
  hoanghonxanh.................71 78 70 69 65 63 80 62 61 60 82 55 53 52 83 50 45 44 85 43
  miule.................15 17 21 24 26 30 38 62 65 67 69 71 74 76 78 80 83 85 87 88
  Npt.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Chetvidep6789.................68 86 63 36 26 62 29 92 79 97 76 67 05 50 69 96 14 41
  mo3cang.................06 07 08 09 13 16 20 21 22 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  vuanh886.................67 66 65 68 64 63 62 69 61 60 56 72 54 50 47 74 45 41
  danhnhothoi.................39 42 47 49 56 57 59 60 62 65 66 67 68 69 71 74 75 76 77 78
  vuquy48.................60 62 64 65 66 68 69 80 82 83 84 86 87 88
  chutichhoidong.................34 35 37 40 41 43 44 46 49 52 53 59 62 64 69 73 82 89 91 94
  hoaihd85.................39 42 43 48 49 51 52 58 59 60 61 68 69 70 78
  hyvongwin.................50 39 53 54 36 57 35 62 63 32 66 27 69 70 26 71 23 72 73 20
  saptrungtoroi.................55 59 61 65 69 71 75 79 81 85 89 91 95 99 00 01 02 03 04 05
  locroitrungdau.................23 26 27 28 31 32 36 37 41 46 59 62 63 64 68 69 71 72 73 77
  minhlonghn.................51 52 54 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 75 77 79
  TLong888.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  toanbatbai.................66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 90 91 93 94 95 96 97
  thuhuyengirl.................68 69 73 74 75 82 83 84 91 92 93 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  Thuminh.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @allwin99 : trúng loto 86* 54* thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 95* 59* 54* thưởng 9000 xu.
  @Hoangvanthanh : trúng loto 99* 30* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 20* 16* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 88* 20* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 99* 21* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Nguyendinhquy : trúng loto 01* 10* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 97* 07* thưởng 20000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 82* 16* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @motobike : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 95* 59* thưởng 18000 xu.
  @AffCup : trúng loto 96* 95* thưởng 18000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 02* 97* thưởng 24000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 88* thưởng 25000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 02* thưởng 25000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 59* 95* thưởng 30000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 59* 95* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 82* thưởng 21000 xu.


  NICK- 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 -
  khongcohoiket79* 14* 41*83** 72*05*83*30*98*82*
  XS360........................42*64* 92*15*88*88*
  dacbiet99........................32* 76* 67*80*48*63**02*
  TTPL7986........................39* 84*47*79*48*59* 95*
  chungcumini........................54*88*38*48*59* 95*
  girlcity....................................12**20*88*88*
  yeusohoc....................................54*48*38*95*
  hoisohoc....................................47*48*48*99*
  giaosuxoay....................................06* 54*73*04*21*
  quocanhht....................................83*85*99* 24*99*
  DINHMINHSON....................................47* 47*22*99*02* 97*
  QuocLinh88....................................88*71*99*99*
  motobike................................................38*61* 16*16*
  thienduong01................................................15*24* 99*99*
  bababyby................................................71*99*99*
  emtapdanhlo................................................50*48*96*
  luonluontop1................................................73*88*88*
  qtv272................................................96*99*29*
  giacatde................................................38*98*95* 59*
  AffCup................................................15*69*96* 95*
  bietphailamsaoday................................................15* 25*88*88*
  vuquy48................................................25* 79*42*97*
  danv411............................................................70*97* 07*
  anhQuanday............................................................85*02*
  DAIPHAT88............................................................67* 76*30*
  vivungonsong............................................................69*68* 86*
  tengteng............................................................99*40*
  toanbatbai............................................................04*82* 16*
  happyday............................................................24*10*
  lamlaitudau2020............................................................24*59* 95*
  hoanghonxanh............................................................48*95*
  muahe2019............................................................63**40*
  quochuy92............................................................15*29*
  mo3cang............................................................15*16*
  mualanh2020............................................................21*96*
  shopeone............................................................67*97*
  giangmobile............................................................60* 67*10*
  mytamido............................................................16*16*
  antamwin............................................................38*29*
  EmLaTatCa............................................................73*96*
  hatay88............................................................04*29*
  langthangtimso............................................................15*29*
  bachthu3nhay............................................................38*68*
  CatLinhHD............................................................04* 04*40*
  Hoalanrung............................................................21*88*
  Uyennhi2019............................................................10*16*
  phuquoc............................................................60*59* 95*
  chot10trung1............................................................24* 42*29*
  vaobothoi............................................................48*20*
  ViettelDaily............................................................98*20*
  allwin99........................................................................86* 54*
  CSGT01........................................................................95* 59* 54*
  Hoangvanthanh........................................................................99* 30*
  Covid19........................................................................54*
  kocannoinhieu........................................................................07*
  Cauamhanoi........................................................................16*
  giacatgia........................................................................20* 02*
  locroitrungdau........................................................................20*
  MRNam86........................................................................10*
  kepbang........................................................................97*
  nonanoni........................................................................68*
  tinhtuoisang........................................................................20* 16*
  traucon........................................................................96*
  hongsontnth........................................................................30*
  hung83........................................................................30*
  Emailty........................................................................99*
  cutibatlo........................................................................40*
  consovang........................................................................02*
  toilatoi7x........................................................................20*
  hongtutoan........................................................................54*
  tuankhang1980........................................................................88* 20*
  quangninh279........................................................................20*
  vietkieudanhlo........................................................................07*
  buihung88........................................................................40*
  HaiNam92........................................................................09*
  ngaoducacmien123........................................................................68* 86*
  chosau18h........................................................................99* 21*
  binbinhn........................................................................30*
  sangtruatoi........................................................................97*
  lanh5doC........................................................................86*
  caligo........................................................................97*
  phocuvangem........................................................................97*
  vtvcab........................................................................16*
  HoangToan........................................................................96*
  kiep_lo_de........................................................................68*
  khongcogihet........................................................................96*
  HUYEN6879........................................................................54*
  xoay........................................................................02*
  thanlo3388........................................................................40*
  Nguyendinhquy........................................................................01* 10*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 12 số có 09 thưởng 8333 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @gndnsrgiohjr99 : Chốt 12 số có 09 thưởng 8333 xu.
  @Nguyendinhquy : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 13 số có 09 thưởng 7692 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @traucon : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 16 số có 09 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 09 thưởng 10000 xu.


  NICK- 29/01 - - 30/01 -
  hoaihd8539 42 43 48 49 51 52 58 59 60 61 68 69 70 7805 06 09 12 13 14 15 17 18 21 22 23 24 26 27 68 69 71 72 76
  danvietanhhung.................07 08 09 11 15 19 20 24 28 33 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  bababyby.................05 07 08 09 14 16 17 25 26 27 30 34
  chot10trung1.................06 07 09 10 11 12 14 15 16 17
  baoanhthu.................00 03 04 06 08 09 12 13 15 17 18 19 21 24 28 30 31 35 40 42
  baycaobayxa.................05 07 09 12 13 14 16 18 19 21 22 23 25 27 28 31 32 37 41 45
  HoangMinhTu.................70 71 72 74 77 78 80 81 86 87 90 95 96 01 04 05 07 08 09 10
  lethuylinh.................04 08 09 11 14 18 19 21 24 28 29 31 34 38 73 74 75 76 77 78
  lienquan2019.................02 03 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 19 20 22 23 25 26 27 29
  ptsmr.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  gndnsrgiohjr99.................12 23 35 44 45 56 67 78 89 98 80 09
  Nguyendinhquy.................13 31 59 95 04 40 45 54 09 90 58 85 22 77 68 86
  giacmotrua.................06 09 10 12 14 18 20 24 27 29 30 32 36 38 67 69 72 74 76 78
  giacatde.................87 88 89 90 92 93 95 96 97 98 01 02 04 05 06 07 09 10 11 13
  sohochaylam.................05 09 11 14 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 64 65 66 67 68 69
  remix.................02 08 09 14 18 19 20 23 24 26 27 28 32 39 41 42 44 45 46 48
  AffCup.................06 07 08 09 12 20 21 24 25 26 27 30 33
  danv411.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  hatay88.................87 88 89 90 91 00 09 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  sangtruatoi.................85 87 88 89 92 93 94 95 97 98 99 02 03 04 05 07 08 09 22 23
  tinhtuoisang.................01 04 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 22 23 24
  traucon.................01 05 09 10 13 14 16 17 18 19 22 23 25 26 27
  vhg123.................01 02 04 06 07 08 09 37 46 60 61 63 64 65 67 68 76 84 86 97
  zozozo.................89 01 02 03 06 07 08 09 21 22 23 26 27 28 29 41
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : trúng loto 21*** 80* thưởng 20000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 32* 34* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 27* 69* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 34* 13* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 81** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 83* 36* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 40* 74* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 13* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 81** thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 81** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 99* 99* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @Hoangvanthanh : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 80* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* 34* thưởng 18000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 21*** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @motobike : trúng loto 11* thưởng 20000 xu.
  @bababyby : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 69* 21*** thưởng 48000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 40* 30* thưởng 30000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 40* thưởng 30000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 59* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 34* thưởng 24000 xu.


  NICK- 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 -
  khongcohoiket79* 14* 41*83** 72*05*83*30*98*82*34*
  TTPL7986........................39* 84*47*79*48*59* 95*40*
  dacbiet99........................32* 76* 67*80*48*63**02*59*
  girlcity....................................12**20*88*88*40* 30*
  giaosuxoay....................................06* 54*73*04*21*55*
  quocanhht....................................83*85*99* 24*99*34*
  motobike................................................38*61* 16*16*11*
  bababyby................................................71*99*99*36*
  AffCup................................................15*69*96* 95*69* 21***
  qtv272................................................96*99*29*86*
  mo3cang............................................................15*16*34*
  vivungonsong............................................................69*68* 86*69*
  tengteng............................................................99*40*36*
  hoanghonxanh............................................................48*95*83*
  antamwin............................................................38*29*80*
  langthangtimso............................................................15*29*30*
  quochuy92............................................................15*29*99*
  bachthu3nhay............................................................38*68*59*
  CatLinhHD............................................................04* 04*40*40* 34*
  Hoalanrung............................................................21*88*11*
  chot10trung1............................................................24* 42*29*69*
  ViettelDaily............................................................98*20*21***
  locroitrungdau........................................................................20*30*
  Covid19........................................................................54*99* 99*
  Cauamhanoi........................................................................16*40*
  CSGT01........................................................................95* 59* 54*83*
  nonanoni........................................................................68*86*
  hung83........................................................................30*36*
  Emailty........................................................................99*59*
  allwin99........................................................................86* 54*69*
  consovang........................................................................02*99*
  toilatoi7x........................................................................20*59*
  buihung88........................................................................40*40*
  vietkieudanhlo........................................................................07*30*
  sangtruatoi........................................................................97*83*
  binbinhn........................................................................30*30*
  phocuvangem........................................................................97*59*
  vtvcab........................................................................16*11*
  Hoangvanthanh........................................................................99* 30*11*
  minhlonghn....................................................................................21*** 80*
  giahuy912....................................................................................32* 34*
  cucaitron....................................................................................86*
  babylove....................................................................................59*
  chidanh1con....................................................................................40*
  Dodonguyen....................................................................................27* 69*
  chutichhoidong....................................................................................74*
  consokydieu....................................................................................59*
  dieuanh96....................................................................................32*
  lethuylinh....................................................................................99*
  HoangMinhTu....................................................................................11*
  chuoi....................................................................................34* 13*
  alololo....................................................................................55*
  vuanh886....................................................................................11*
  DuyManh92....................................................................................86*
  Thuminh....................................................................................83*
  chilaconso....................................................................................59*
  chutheanh....................................................................................11*
  anquanhnam....................................................................................80*
  kyniemxua....................................................................................69*
  KINGTON....................................................................................11*
  cuunon....................................................................................99*
  niemvuisohoc....................................................................................83*
  anhnumberone....................................................................................55*
  TM201210....................................................................................59*
  huyenhuyen....................................................................................34*
  Mualarung2016....................................................................................81**
  haiyen1295....................................................................................40*
  thichchotso....................................................................................83* 36*
  OK6868....................................................................................34*
  lienquan2019....................................................................................74*
  baycaobayxa....................................................................................83*
  chaonammoi....................................................................................74*
  hoaihd85....................................................................................40* 74*
  dongkhanh1994....................................................................................13*
  chuasonlam666....................................................................................81**
  DonaldTrump45....................................................................................34*
  baoanhthu....................................................................................34*
  Chetvidep6789....................................................................................83*
  mrpts....................................................................................98*
  numoneyee....................................................................................86*
  Annhien....................................................................................81**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 18 số có 86 thưởng 5555 xu.
  @X155 : Chốt 17 số có 86 thưởng 5882 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 14 số có 86 thưởng 7142 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 17 số có 86 thưởng 5882 xu.
  @cucaitron : Chốt 18 số có 86 thưởng 5555 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @hyvongwin : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @NetCaFe : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 9 số có 86 thưởng 11111 xu.
  @muahe2019 : Chốt 9 số có 86 thưởng 11111 xu.
  @chidanh1con : Chốt 17 số có 86 thưởng 5882 xu.
  @chungcumini : Chốt 13 số có 86 thưởng 7692 xu.
  @quocanhht : Chốt 13 số có 86 thưởng 7692 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @caligo : Chốt 9 số có 86 thưởng 11111 xu.
  @co3bich : Chốt 15 số có 86 thưởng 6666 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 17 số có 86 thưởng 5882 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @hoahuong : Chốt 12 số có 86 thưởng 8333 xu.
  @hongsontnth : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 13 số có 86 thưởng 7692 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 15 số có 86 thưởng 6666 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 14 số có 86 thưởng 7142 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.


  NICK- 31/01 -
  lanh5doC48 50 57 59 66 68 69 75 77 78 84 86 87 90 91 92 93 94 95 96
  Hoalanrung23 24 25 73 74 77 78 79 80 82 83 86 87 88 89 95 97 98
  X15546 51 15 59 60 62 14 64 68 69 13 71 79 82 06 86 91
  kemngot62 63 65 66 67 68 80 81 83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 95 97
  khongcogihet81 82 83 86 87 88 90 92 93 95 96 97 98 02 03 04 05 06 08 09
  mo3cang72 74 75 76 77 82 84 85 86 87 92 94 95 96 97 12 14 15 16 17
  shopeone77 78 80 82 83 85 86 87 91 92 94 95 96 99
  chutichhoidong79 81 83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 95 96 97 98 99
  cucaitron70 66 64 63 62 59 58 57 86 56 55 54 53 52 51 50 46 92
  giaosuxoay81 82 83 84 85 86 87 88 89 94
  locroitrungdau66 67 68 69 72 76 78 81 84 85 86 87 88 90 94 96
  hyvongwin85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 03 08 10
  lamlaitudau202056 57 58 59 62 65 68 69 71 75 78 79 80 83 84 85 86 87 88 92
  Thuminh08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  NetCaFe08 18 28 38 48 58 68 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 98
  bachthu3nhay78 79 81 84 86 88 95 96 99
  muahe201983 84 85 86 87 88 89 91 93
  chidanh1con33 35 66 68 71 73 75 79 83 86 88 89 91 93 95 98 99
  chungcumini86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  quocanhht75 76 80 81 82 85 86 90 92 94 95 96 99
  vinamilk17 18 19 22 23 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 96 97
  mrpts80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  alololo78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 95 96 99 00 01 02 03 04
  binbinhn19 69 70 71 75 76 81 84 85 86 89 91 93 94 96 98
  caligo85 86 87 88 89 91 93 95 99
  co3bich73 75 76 77 80 83 85 86 87 89 91 93 95 96 99
  consovang27 31 32 36 38 66 68 69 72 74 75 77 78 83 84 86 87 90 93 96
  ditimbachthu73 75 76 77 79 80 82 83 85 86 88 90 92 93 94 95 97
  dongkhanh199408 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  DuyManh9264 65 68 74 78 82 83 85 86 87 91 92 94 95 00 01 03 04 05 10
  EM202064 66 67 68 70 72 73 76 78 81 82 85 86 88 89 90 91 92 94 96
  giahuy91260 62 65 66 67 68 69 71 76 79 80 86 92 93 94 95 96 97 99
  hoahuong83 84 85 86 87 89 92 93 94 95 96 98
  hongsontnth08 80 58 85 30 03 53 35 28 82 38 83 48 84 68 86 78 87 98 89
  huyenhuyen58 59 63 67 68 69 71 72 75 76 77 78 80 81 84 85 86 87 90 93
  kyniemxua79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 97 99
  khongsothua75 76 77 78 79 85 86 95 96 05 06 15 16 20 21 22 23 24 25 26
  loveyouloveyou75 76 77 78 80 83 84 86 87 88 90 93 96 97 98
  luonluontop181 82 83 84 85 86 88 90 91 92 93 94 95 97 99 10 11 12 13 15
  numoneyee80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 94 99
  quoctrong8979 81 83 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 03 06 09 11
  vietkieudanhlo48 49 51 52 58 59 60 61 67 68 70 76 77 79 85 86 88 89 94 95
  xosoxmien86 87 88 89 95 96 04 05 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hongsontnth : trúng loto 34* 43* thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 34* 16* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 64* 24* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 24* 84* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 41** 91* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 92* 64* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 76* 91* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 92* 77* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 16* 92* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 77* 98* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 33*** thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 41** 43* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 81* 17* thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 33*** thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 41** thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 17* 24* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 33*** thưởng 15000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 38** 41** thưởng 12000 xu.
  @4rum : trúng loto 41** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 54* 16* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 38** 41** thưởng 24000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 41** thưởng 20000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 52* 92* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 91* 32* thưởng 12000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @Annhien : trúng loto 76* 82* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 34* 43* thưởng 18000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 64* 52* thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 41** thưởng 24000 xu.
  @antamwin : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 64* 36* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 77* thưởng 18000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 16* thưởng 21000 xu.


  NICK- 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 -
  TTPL798639* 84*47*79*48*59* 95*40*16*
  giaosuxoay............06* 54*73*04*21*55*77*
  quocanhht............83*85*99* 24*99*34*52*
  bababyby........................71*99*99*36*17*
  qtv272........................96*99*29*86*64* 36*
  tengteng....................................99*40*36*41**
  antamwin....................................38*29*80*84*
  chot10trung1....................................24* 42*29*69*16*
  locroitrungdau................................................20*30*98*
  Covid19................................................54*99* 99*34* 43*
  CSGT01................................................95* 59* 54*83*17*
  Cauamhanoi................................................16*40*77*
  hung83................................................30*36*64*
  allwin99................................................86* 54*69*76*
  vietkieudanhlo................................................07*30*34*
  phocuvangem................................................97*59*64* 52*
  binbinhn................................................30*30*36*
  giahuy912............................................................32* 34*54* 16*
  chidanh1con............................................................40*24*
  chutichhoidong............................................................74*91*
  lethuylinh............................................................99*92*
  alololo............................................................55*34*
  Thuminh............................................................83*38** 41**
  vuanh886............................................................11*76*
  niemvuisohoc............................................................83*76*
  chilaconso............................................................59*38**
  anquanhnam............................................................80*76*
  kyniemxua............................................................69*41**
  thichchotso............................................................83* 36*43* 34*
  anhnumberone............................................................55*52* 92*
  lienquan2019............................................................74*16*
  Mualarung2016............................................................81**54*
  baycaobayxa............................................................83*92*
  hoaihd85............................................................40* 74*36*
  chuasonlam666............................................................81**17*
  OK6868............................................................34*91* 32*
  Chetvidep6789............................................................83*41**
  dongkhanh1994............................................................13*52*
  mrpts............................................................98*91*
  numoneyee............................................................86*54*
  Annhien............................................................81**76* 82*
  hongsontnth........................................................................34* 43*
  X155........................................................................34* 16*
  hoisohoc........................................................................64* 24*
  toanbatbai........................................................................16*
  anhQuanday........................................................................77*
  quoctrong89........................................................................43*
  giacatgia........................................................................24* 84*
  yeusohoc........................................................................17*
  danhlolayvo........................................................................54*
  hyvongwin........................................................................41** 91*
  MRNam86........................................................................16*
  kocannoinhieu........................................................................24*
  traucon........................................................................76*
  emtapdanhlo........................................................................92* 64*
  tinhtuoisang........................................................................98*
  thienduong01........................................................................16*
  thuhuyengirl........................................................................52*
  danlode2k2........................................................................76* 91*
  remix........................................................................32*
  chungcumini........................................................................76*
  happyday........................................................................84*
  lamlaitudau2020........................................................................92* 77*
  hatay88........................................................................16* 92*
  danvietanhhung........................................................................41**
  NgocNgoc........................................................................07*
  tuandjgj........................................................................16*
  EM2020........................................................................64*
  minhquang2016........................................................................08*
  mtq........................................................................77* 98*
  zozozo........................................................................38**
  EmLaTatCa........................................................................34* 43*
  songque38........................................................................33***
  Uyennhi2019........................................................................41** 43*
  shopeone........................................................................36*
  quangninh279........................................................................82*
  vhg123........................................................................77*
  DINHMINHSON........................................................................81* 17*
  ngaoducacmien123........................................................................17*
  phuquoc........................................................................98*
  danhnhothoi........................................................................24*
  cutibatlo........................................................................64*
  visaolaithe........................................................................33***
  tinhyeucuatoi........................................................................24*
  tuankhang1980........................................................................38**
  co3bich........................................................................92*
  miule........................................................................64*
  tamhoncuada........................................................................64*
  vungtroisohoc........................................................................92*
  HaiNam92........................................................................38**
  vuquy48........................................................................41**
  chosau18h........................................................................17* 24*
  QuocLinh88........................................................................77*
  bietphailamsaoday........................................................................76*
  danv411........................................................................64*
  xosoxmien........................................................................36*
  vaobothoi........................................................................43*
  khongsothua........................................................................76*
  kemngot........................................................................38**
  khongcogihet........................................................................24*
  lanh5doC........................................................................33***
  NetCaFe........................................................................07*
  thanlo3388........................................................................41**
  TIMLUCBINH123........................................................................38** 41**
  4rum........................................................................41**
   
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 17 số có 82 thưởng 5882 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 13 số có 82 thưởng 7692 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @ElMariachi : Chốt 6 số có 82 thưởng 16666 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 14 số có 82 thưởng 7142 xu.
  @tengteng : Chốt 13 số có 82 thưởng 7692 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 13 số có 82 thưởng 7692 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 18 số có 82 thưởng 11111 xu.
  @cucaitron : Chốt 16 số có 82 thưởng 12500 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @kemngot : Chốt 10 số có 82 thưởng 20000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 82 thưởng 10526 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 12 số có 82 thưởng 16666 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 82 thưởng 10526 xu.
  @hongsontnth : Chốt 16 số có 82 thưởng 12500 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 15 số có 82 thưởng 13333 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.


  NICK- 31/01 - - 01/02 -
  Hoalanrung23 24 25 73 74 77 78 79 80 82 83 86 87 88 89 95 97 9821 22 23 59 64 65 73 74 75 82 83 84 85 91 92 93 94 95
  cucaitron70 66 64 63 62 59 58 57 86 56 55 54 53 52 51 50 46 9266 67 68 69 71 72 73 74 76 81 82 83 86 91 92 96
  chutichhoidong79 81 83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 95 96 97 98 9962 64 66 70 71 73 77 80 82 84 86 91 93 97 00 02 04 06 07 11
  kemngot62 63 65 66 67 68 80 81 83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 95 9777 78 82 84 85 86 87 94 95 96
  locroitrungdau66 67 68 69 72 76 78 81 84 85 86 87 88 90 94 9639 42 49 51 52 58 59 60 62 67 69 72 76 79 82 85 88 89 92 94
  Thuminh08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 9808 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  mrpts80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  loveyouloveyou75 76 77 78 80 83 84 86 87 88 90 93 96 97 9882 83 84 85 86 87 88 89 92 95 97 98
  dongkhanh199408 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 8908 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  hongsontnth08 80 58 85 30 03 53 35 28 82 38 83 48 84 68 86 78 87 98 8987 78 82 28 73 37 32 23 67 76 62 26 12 21 17 71
  luonluontop181 82 83 84 85 86 88 90 91 92 93 94 95 97 99 10 11 12 13 1556 59 60 61 64 65 68 69 70 78 79 82 83 86 87
  quoctrong8979 81 83 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 03 06 09 1184 83 82 88 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 89 71 70 68 67 62
  hoaihd85.................19 23 28 29 30 31 32 35 36 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93
  chot10trung1.................26 29 71 72 74 76 77 80 82 83 85 86 90 92 94 95 99
  TLong888.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  timlo2nhay.................66 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93
  thuhuyengirl.................42 43 49 50 52 53 55 58 59 60 62 65 68 69 70 73 78 79 80 82
  danv411.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  miule.................51 52 55 56 59 71 72 75 76 79 81 82 85 86 89 91 92 95 96 99
  Mualarung2016.................05 07 08 14 16 22 29 34 41 43 47 48 50 54 55 61 70 80 82 98
  tuandjgj.................81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 96 97 98 00 01 02 03 04 05
  vuquy48.................81 82 87 88 89 90 91 97 98 00 01 06 07 08 09 11 15 16 17 18
  ElMariachi.................08 80 18 81 28 82
  CatLinhHD.................68 71 73 76 77 78 79 80 82 85 86 87 88 94 97 00 03 04 05 06
  Cauamhanoi.................63 64 65 66 67 71 73 75 76 77 80 81 82 83 85 86 87 91 93 95
  Emailty.................42 43 47 50 52 53 58 60 62 67 68 70 73 77 78 80 82 83 87 88
  Annhien.................22 27 72 77 23 32 28 82 87 78 73 37 13 31 18 81 86 68 63 36
  Covid19.................61 45 63 43 64 41 66 39 36 67 34 69 32 72 28 76 27 25 82 23
  chilaconso.................75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 00 01 02 03 04 05
  danlode2k2.................61 63 67 68 71 73 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  girlcity.................63 65 67 73 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
  hongtutoan.................53 54 55 56 57 58 59 64 65 67 68 74 75 77 78 80 81 82 83 84
  kepbang.................58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 74 75 80 81 82 83
  mualanh2020.................48 49 54 55 56 57 58 63 64 65 66 67 72 73 74 75 76 81 82 83
  selaylaitatca.................58 63 72 73 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94
  tengteng.................68 72 76 77 78 82 86 87 88 92 96 97 98
  toilatoi7x.................79 82 83 85 86 87 88 91 92 94 96 97 98
  vivungonsong.................10 11 14 20 23 29 30 31 32 33 34 35 75 78 80 81 82 83 84 85
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dacbiet99 : trúng loto 50** 65** thưởng 20000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 67* 76* 47* thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 48* 47* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 76* 50** thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 50** thưởng 10000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 45* 30* thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* 54* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 76* 61* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 06* 89** thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 65** thưởng 20000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 45* 54* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 08* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 76* 67* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 45* 54* thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 76* 67* thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 65** thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 47* 89** thưởng 18000 xu.
  @danv411 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 50** thưởng 18000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 89** thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 76* 67* thưởng 18000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 50** thưởng 18000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 59* 67* thưởng 18000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 93* thưởng 15000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 65** thưởng 24000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 34* thưởng 20000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 76* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 54* 45* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 76* thưởng 21000 xu.


  NICK- 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 -
  giaosuxoay06* 54*73*04*21*55*77*76*
  bababyby............71*99*99*36*17*54* 45*
  Cauamhanoi....................................16*40*77*65**
  Covid19....................................54*99* 99*34* 43*48*
  CSGT01....................................95* 59* 54*83*17*59*
  hung83....................................30*36*64*47*
  vietkieudanhlo....................................07*30*34*41*
  binbinhn....................................30*30*36*34*
  phocuvangem....................................97*59*64* 52*76*
  chutichhoidong................................................74*91*50**
  chidanh1con................................................40*24*89**
  niemvuisohoc................................................83*76*62*
  lethuylinh................................................99*92*76*
  anquanhnam................................................80*76*48*
  anhnumberone................................................55*52* 92*76*
  chilaconso................................................59*38**76* 67*
  Mualarung2016................................................81**54*50**
  baycaobayxa................................................83*92*48*
  chuasonlam666................................................81**17*59*
  hoaihd85................................................40* 74*36*59* 67*
  dongkhanh1994................................................13*52*93*
  OK6868................................................34*91* 32*59*
  cutibatlo............................................................64*45* 30*
  hoisohoc............................................................64* 24*45* 54*
  danhlolayvo............................................................54*48*
  toanbatbai............................................................16*76* 61*
  giacatgia............................................................24* 84*06* 89**
  kocannoinhieu............................................................24*61*
  traucon............................................................76*62*
  MRNam86............................................................16*48*
  hyvongwin............................................................41** 91*65**
  danlode2k2............................................................76* 91*41*
  lamlaitudau2020............................................................92* 77*45* 54*
  tinhtuoisang............................................................98*61*
  thuhuyengirl............................................................52*07*
  EM2020............................................................64*59*
  minhquang2016............................................................08*08*
  chungcumini............................................................76*89**
  hatay88............................................................16* 92*41*
  shopeone............................................................36*34*
  danvietanhhung............................................................41**50**
  phuquoc............................................................98*59*
  co3bich............................................................92*76* 67*
  tinhyeucuatoi............................................................24*59*
  Uyennhi2019............................................................41** 43*50**
  vuquy48............................................................41**89**
  chosau18h............................................................17* 24*45* 54*
  QuocLinh88............................................................77*48*
  tuankhang1980............................................................38**76* 67*
  tamhoncuada............................................................64*65**
  khongsothua............................................................76*07*
  kemngot............................................................38**47* 89**
  danv411............................................................64*06*
  lanh5doC............................................................33***89**
  khongcogihet............................................................24*41*
  vaobothoi............................................................43*47*
  dacbiet99........................................................................50** 65**
  DAIPHAT88........................................................................67* 76* 47*
  XS360........................................................................48* 47*
  minhlonghn........................................................................47*
  HoangMinhTu........................................................................41*
  Emailty........................................................................54*
  langthangtimso........................................................................32*
  consokydieu........................................................................76* 50**
  khongcohoiket........................................................................67*
  cuocchienso........................................................................48*
  loveyouloveyou........................................................................50**
  Hoalanrung........................................................................07*
  mo3cang........................................................................61*
  chuoi........................................................................62*
  luonluontop1........................................................................54*
  quochuy92........................................................................45*
  mytamido........................................................................61*
  CatLinhHD........................................................................45*
  ditimbachthu........................................................................06*
  AffCup........................................................................61*
  hongtutoan........................................................................59*
  sangtruatoi........................................................................07*
  haiyen1295........................................................................06*
  giacatde........................................................................89**
  lode2019........................................................................07*
  mualanh2020........................................................................76* 67*
  vinamilk........................................................................59*
  vtvcab........................................................................62*
  ptsmr........................................................................93*
  ansongaymai........................................................................89**
  caligo........................................................................89**
  baoanhthu........................................................................34*
  HUYEN6879........................................................................47*
  timlo2nhay........................................................................34*
  HoangToan........................................................................50**
  Hoanglam2006........................................................................47*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Npt : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 17 số có 59 thưởng 5882 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danv411 : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 20 số có 59 thưởng 15000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 59 thưởng 15000 xu.


  NICK- 31/01 - - 01/02 - - 02/02 -
  cucaitron70 66 64 63 62 59 58 57 86 56 55 54 53 52 51 50 46 9266 67 68 69 71 72 73 74 76 81 82 83 86 91 92 9657 59 60 65 73 74 75 77 79 83 91 92 93 95 97 00 01 02 04 06
  quoctrong8979 81 83 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 03 06 09 1184 83 82 88 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 89 71 70 68 67 6237 49 34 31 52 30 55 29 56 28 57 25 58 22 59 21 20 61 19 64
  danv411.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Npt..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  alololo..................................58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  danhnhothoi..................................32 33 34 39 43 48 49 50 51 52 57 58 59 60 61 66 67 68 69
  EM2020..................................30 05 31 32 38 39 04 40 48 49 50 58 03 59 68 69 78 02 83 84
  hatay88..................................50 51 52 59 60 61 65 68 69 70 74 77 78 79 87 88 89 92 95 97
  hoahuong..................................55 45 59 43 60 42 62 40 63 37 35 64 33 65 32 68 31 70 30 72
  ptsmr..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  phocuvangem..................................01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 22 30 31 32 49 59 60 61 62 63
  toanbatbai..................................40 45 50 52 54 55 59 68 69 70 72 73 77 78 81 82 86 87 89 90
  soiroichot..................................31 34 35 36 39 58 59 63 70 75 80 84 85 89 90 93 94 95 98 99
  anhnumberone..................................65 66 64 67 61 68 60 69 59 73 58 76 56 49 78 48 79
  babylove..................................56 47 57 45 42 59 41 60 40 61 38 65 37 67 35 68 33 31 70 30
  cutibatlo..................................57 55 58 54 59 49 63 48 64 47 65 46 45 66 40 67 39 68 38 73
  TTPL7986..................................52 58 59 60 68 70 78 85 86 87 88 89 94 95 98 03 04 05 06 07
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này