PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 01/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoisohoc : Chốt 16 số có 31 thưởng 6250 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 7 số có 31 thưởng 14285 xu.
  @hatay88 : Chốt 18 số có 31 thưởng 5555 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 10 số có 31 thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 12 số có 31 thưởng 8333 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 19 số có 31 thưởng 5263 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 15 số có 31 thưởng 6666 xu.
  @lanh5doC : Chốt 18 số có 31 thưởng 5555 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 16 số có 31 thưởng 6250 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @xosoxmien : Chốt 6 số có 31 thưởng 33333 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 31 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 31 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 31 thưởng 15000 xu.


  NICK- 19/01 - - 20/01 - - 21/01 -
  vivungonsong54 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7737 39 40 44 45 47 49 50 51 52 53 5482 84 86 87 88 89 00 02 04 05 06 07 08 09 31 32 33 34 35 36
  xosoxmien.................93 95 96 97 98 99 01 02 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 4539 36 31 29 24 21
  consokydieu.................20 24 26 33 35 36 38 39 42 44 45 47 48 51 53 54 56 57 60 6290 92 93 95 96 97 98 99 20 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34
  vhg123.................00 03 05 19 26 35 40 41 43 45 49 50 51 52 53 54 57 58 66 9601 19 36 40 67 76 03 09 12 14 18 31 32 33 37 39 41 52 60 61
  hoisohoc..................................99 10 11 12 15 19 20 21 22 25 29 30 31 32 35 39
  cucaitron..................................16 19 20 22 23 24 26 29 30 31 32 34 36 39 40 41 44 46 48 49
  danvietanhhung..................................15 19 21 28 30 31 33 37 38 39 46 47 48 51 56 57 58 60 64 65
  anhnumberone..................................95 37 34 31 30 28 27
  hatay88..................................30 31 32 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95
  hoanghonxanh..................................10 12 13 14 16 21 23 29 30 31
  MRNam86..................................22 23 26 27 28 31 32 35 36 37 40 41 44 45 46 50 51 52 53 54
  khongcogihet..................................13 14 18 22 23 25 26 27 28 31 32 34
  chidanh1con..................................08 09 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 31 32 36 39
  caligo..................................06 07 08 09 10 11 13 16 18 20 21 23 26 28 30 31 33 36 38 40
  bababyby..................................21 22 26 27 29 31 36 67 71 72 73 74 76 77 81 82 83 86 91 92
  chaonammoi..................................27 30 31 32 33 35 36 39 40 41 42 44 45 48 49 80 81 84 85 86
  chilaconso..................................33 57 59 32 60 62 31 63 65 18 66 68 69 17 80 81 15 83 84 14
  ditimbachthu..................................19 21 24 31 34 41 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 64
  Dodonguyen..................................03 30 31 23 34 43 53 36 73 38 83 18 28 85 78 87 58 62 44 99
  haiyen1295..................................04 08 09 20 21 22 24 28 29 30 31 32 34 38 39 40 41 42 44 48
  hoahuong..................................03 04 09 13 15 18 24 29 30 31 33 36 38 40 42
  lanh5doC..................................30 31 32 40 41 42 50 51 52 60 61 62 70 71 80 82 91 92
  minhdiep..................................04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 26 29 30 31
  Npt..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  numoneyee..................................13 14 15 16 18 22 23 25 26 27 31 32 35 36 40 41 42 45 46 50
  nguyenyenlinh..................................20 28 31 36 40 64 66 68 69 75 78 81 82 84 86 87 90 91 95 96
  quocanhht..................................23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 64 65 66 67 68 69 70 71
  tamhoncuada..................................98 01 04 05 07 09 22 23 25 27 29 31 32 34 36 38
  vinamilk..................................10 11 12 13 17 19 20 21 22 26 28 29 31 35 38 40 44 46 47 48
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoanghonxanh : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74* 82* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 99* 71* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 86* 71* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 67* 63* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 64* 95* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 63* 61* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 81** thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 66** thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @mhdryjh12kkg : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 81** 74* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 50* 64* thưởng 30000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 64* 99* thưởng 30000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 57* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 15* 51* thưởng 24000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 95* 64* thưởng 24000 xu.
  @songque38 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 02* 50* thưởng 24000 xu.
  @tengteng : trúng loto 82* thưởng 20000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 86* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 67* 71* thưởng 30000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 15* thưởng 25000 xu.
  @zozozo : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 95* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 82* 67* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 86* thưởng 24000 xu.


  NICK- 15/01 - - 16/01 - - 17/01 - - 18/01 - - 19/01 - - 20/01 - - 21/01 - - 22/01 -
  ditimbachthu60* 00*60*64** 65*05*96*05* 48*60*86*
  chidanh1con............67*36* 63*02* 20*84*80*59* 95*82* 67*
  vivungonsong........................91*59*96* 38*55* 99*52**95*
  allwin99....................................86*21*80* 48*09*67* 71*
  danhlolayvo....................................59*55*99*37*15*
  zozozo....................................25* 17*19*15*40*63*
  XS360................................................97*45* 05*37*74*
  OK6868................................................39*55*19**15* 51*
  cuocchienso................................................46*11*55*95* 64*
  songque38................................................84* 16*91*79*67*
  antamwin................................................55* 52*40*55*38*
  Namha21................................................33*28*24** 84*02* 50*
  tengteng................................................22* 77*38*37* 37*82*
  ngaoducacmien123................................................55*75* 02*80*86*
  giahuy912............................................................40* 15*55*50* 64*
  vuanh886............................................................38*69*64* 99*
  Cauamhanoi............................................................40*44*79*
  motobike............................................................41*69*82*
  quangninh279............................................................91*60*74*
  chuoi............................................................81** 28*09*57*
  langthangtimso............................................................55*19**79*
  nguyenyenlinh............................................................68*52** 25*38*
  soiroichot............................................................41*55*64*
  HaiNam92............................................................05*09*40*
  Hoalanrung............................................................38*25*86*
  girlcity........................................................................80*71*
  remix........................................................................84*61*
  EmLaTatCa........................................................................24**50*
  giacatgia........................................................................55*79*
  quoctrong89........................................................................84* 79*50*
  quochuy92........................................................................19** 44*64*
  DAIPHAT88........................................................................60* 44*82*
  thienduong01........................................................................59* 95*63*
  emtapdanhlo........................................................................79*74*
  hoahuong........................................................................07*71*
  mytamido........................................................................24**61*
  numoneyee........................................................................60* 52**71*
  thuhuyengirl........................................................................19**38*
  giangmobile........................................................................37*67*
  longhoang1970........................................................................60*86*
  chutheanh........................................................................19** 59*51*
  vhg123........................................................................19**50*
  vinamilk........................................................................31*86*
  hoaihd85........................................................................84*82*
  giacatde........................................................................09*86*
  Chetvidep6789........................................................................58** 55*81** 74*
  hoanghonxanh....................................................................................95*
  cucaitron....................................................................................71*
  yeusohoc....................................................................................86*
  cutibatlo....................................................................................64*
  kepbang....................................................................................61*
  tuankhang1980....................................................................................74* 82*
  minhlonghn....................................................................................67*
  lethuylinh....................................................................................40*
  AffCup....................................................................................79*
  muahe2019....................................................................................79*
  quocanhht....................................................................................40*
  hyvongwin....................................................................................99*
  consokydieu....................................................................................50*
  nonanoni....................................................................................67*
  co3bich....................................................................................71*
  lamlaitudau2020....................................................................................50*
  tinhtuoisang....................................................................................61*
  dacbiet99....................................................................................99* 71*
  danhnhothoi....................................................................................15* 51*
  huyenhuyen....................................................................................71*
  kocannoinhieu....................................................................................63*
  bababyby....................................................................................40*
  luonluontop1....................................................................................86* 71*
  alololo....................................................................................67* 63*
  anhQuanday....................................................................................67*
  hongtutoan....................................................................................50*
  Thuminh....................................................................................71*
  CSGT01....................................................................................50*
  visaolaithe....................................................................................79*
  vietkieudanhlo....................................................................................50*
  Canh1102....................................................................................86*
  loveyouloveyou....................................................................................50*
  anhnumberone....................................................................................71*
  mtq....................................................................................64* 95*
  cuunon....................................................................................79*
  nhat_chi_mai....................................................................................23*
  danlode2k2....................................................................................67*
  kyniemxua....................................................................................82*
  lienquan2019....................................................................................63* 61*
  TLong888....................................................................................81**
  Mualarung2016....................................................................................66**
  WIN2020....................................................................................82*
  tuandjgj....................................................................................95*
  minhquang2016....................................................................................38*
  buihung88....................................................................................95*
  Npt....................................................................................23*
  HoangToan....................................................................................51*
  caligo....................................................................................67*
  selaylaitatca....................................................................................74*
  khongcohoiket....................................................................................64*
  mhdryjh12kkg....................................................................................67*
  sangtruatoi....................................................................................38*
  vuquy48....................................................................................67*
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baycaobayxa : Chốt 7 số có 64 thưởng 14285 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 11 số có 64 thưởng 9090 xu.
  @giahuy912 : Chốt 17 số có 64 thưởng 5882 xu.
  @hongtutoan : Chốt 8 số có 64 thưởng 12500 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 11 số có 64 thưởng 9090 xu.
  @qtv272 : Chốt 9 số có 64 thưởng 11111 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 17 số có 64 thưởng 5882 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 7 số có 64 thưởng 14285 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hatay88 : Chốt 11 số có 64 thưởng 18181 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 64 thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 64 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @consokydieu : Chốt 20 số có 64 thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 64 thưởng 15000 xu.


  NICK- 20/01 - - 21/01 - - 22/01 -
  consokydieu20 24 26 33 35 36 38 39 42 44 45 47 48 51 53 54 56 57 60 6290 92 93 95 96 97 98 99 20 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 3485 84 83 80 67 66 65 64 63 60 57 56 55 54 53 50 47 46 45 44
  vhg12300 03 05 19 26 35 40 41 43 45 49 50 51 52 53 54 57 58 66 9601 19 36 40 67 76 03 09 12 14 18 31 32 33 37 39 41 52 60 6115 25 26 27 28 29 30 31 33 38 39 40 44 45 46 47 51 60 64 68
  hatay88.................30 31 32 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9524 58 59 22 60 63 20 64 65 19 68
  MRNam86.................22 23 26 27 28 31 32 35 36 37 40 41 44 45 46 50 51 52 53 5435 37 41 46 47 50 52 53 55 56 61 62 64 65 69 70 71 73 74 78
  ditimbachthu.................19 21 24 31 34 41 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 6486 85 83 82 78 77 76 74 73 69 95 68 67 65 64 59 58 57 56 55
  baycaobayxa..................................50 53 60 64 70 71 73
  dongkhanh1994..................................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 40 41 42 43 45 46 47 48 49
  EmLaTatCa..................................64 63 62 61 60 59 57 56 53 50 49
  giahuy912..................................27 28 29 41 42 44 45 46 47 48 49 61 62 64 65 66 67
  hongtutoan..................................48 49 52 55 58 59 61 64
  HUYEN6879..................................67 66 64 62 61 60 58 57 56 54 52
  qtv272..................................20 57 59 09 60 61 07 63 64
  thuyanh29..................................67 64 63 60 54 51 50 49 46 45 42 41 37 36 33 32 30 24 23 21
  Canh1102..................................38 39 50 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72
  giacmotrua..................................37 40 42 43 44 45 52 53 54 55 57 60 62 63 64 67 70 72 73 75
  locroitrungdau..................................79 77 75 73 72 95 71 70 67 65 64 62 61 60 57 55 52 51 50 47
  quochuy92..................................64 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 04 10 11 12 13 14 15
  TM201210..................................61 63 64 69 70 72 73 78 79 82 87 89 90 91 96 97 98
  ViettelDaily..................................20 42 44 19 46 47 17 48 51 15 56 60 14 62 64 11 65 66 10 69
  HoangToan..................................60 61 62 64 65 66 67 68 69 24 42 84 48 08 57 51 16 29 43
  luonluontop1..................................61 15 64 68 14 69 71
  traucon..................................55 56 57 58 59 64 65 66 67 68 69 84 85 86 87 88 89 94 95 96
  adayroihihi..................................64 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 88 91 97 00 01 02 03 04
  babylove..................................48 49 50 51 55 57 58 59 60 64 66 67 68 69 73 75 76 82 84 85
  chot10trung1..................................56 61 64 65 69 70 72 73 74 78 81 82 87 89 90 91 92 96 98
  HaiNam92..................................77 74 71 68 67 64 61 58 57 54 51 48 47 44 38 37 34 31 28 27
  kocannoinhieu..................................60 62 63 64 65 67 68 70 72 73 74 75 77 78 90 92 93 94 95 97
  loveyouloveyou..................................69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 57 51 49 47 41 39 38 37 36
  NetCaFe..................................10 01 56 65 14 41 19 29 69 96 64 38 83 74 92 23 32 28 37 91
  NgocNgoc..................................14 19 64 91 12 21 26 62 67 76 17 71 08 80 53 35 03 30 58 85
  timlo2nhay..................................41 44 24 48 49 22 51 54 21 58 59 18 61 64 14 67 68 13 71 74
  tinhtuoisang..................................64 65 69 72 73 74 78 81 82 83 87 89 92 96 98 05 14 16 18 23
  thuhuyengirl..................................21 41 45 14 46 49 13 50 54 12 55 58 09 59 63 05 64 72 04 73
  Thuminh..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  vtvcab..................................41 42 46 47 51 54 56 59 64 68 69 72 74 77 78 79 81 82 86 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (22/01/2021 at 22:49:31)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @binbinhn : trúng loto 33* 43* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 48* 62* thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 46* 48* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 68** 15* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 48* 43* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 68** thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 33* 46* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 68** 43* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 14* 24* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 15* 43* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 46* 43* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68** thưởng 20000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 11** thưởng 20000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 48* 11** thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 43* 60* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 96* 14* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 24* 15* thưởng 18000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @mytamido : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 33* thưởng 20000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 42* thưởng 20000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 30** thưởng 30000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 68** thưởng 50000 xu.
  @songque38 : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @antamwin : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 33* 48* thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 96* 46* thưởng 42000 xu.


  NICK- 17/01 - - 18/01 - - 19/01 - - 20/01 - - 21/01 - - 22/01 - - 23/01 -
  vivungonsong91*59*96* 38*55* 99*52**95*96* 46*
  zozozo............25* 17*19*15*40*63*33* 48*
  XS360........................97*45* 05*37*74*48*
  Namha21........................33*28*24** 84*02* 50*30**
  cuocchienso........................46*11*55*95* 64*68**
  songque38........................84* 16*91*79*67*24*
  antamwin........................55* 52*40*55*38*24*
  giahuy912....................................40* 15*55*50* 64*15*
  langthangtimso....................................55*19**79*33*
  vuanh886....................................38*69*64* 99*42*
  soiroichot....................................41*55*64*33*
  girlcity................................................80*71*24* 15*
  quochuy92................................................19** 44*64*22*
  emtapdanhlo................................................79*74*96*
  quoctrong89................................................84* 79*50*46*
  mytamido................................................24**61*14*
  thienduong01................................................59* 95*63*22*
  thuhuyengirl................................................19**38*15*
  giangmobile................................................37*67*60*
  vinamilk................................................31*86*20*
  vhg123................................................19**50*96*
  hoanghonxanh............................................................95*48*
  cucaitron............................................................71*68**
  yeusohoc............................................................86*22*
  cutibatlo............................................................64*42*
  minhlonghn............................................................67*99*
  muahe2019............................................................79*43*
  hyvongwin............................................................99*14*
  bababyby............................................................40*62*
  dacbiet99............................................................99* 71*62*
  danhnhothoi............................................................15* 51*68**
  tinhtuoisang............................................................61*96*
  anhQuanday............................................................67*20*
  hongtutoan............................................................50*11**
  CSGT01............................................................50*62*
  luonluontop1............................................................86* 71*22*
  kocannoinhieu............................................................63*15*
  Thuminh............................................................71*48* 11**
  vietkieudanhlo............................................................50*43* 60*
  loveyouloveyou............................................................50*15*
  TLong888............................................................81**96*
  Mualarung2016............................................................66**48*
  cuunon............................................................79*46*
  nhat_chi_mai............................................................23*22*
  tuandjgj............................................................95*24* 42*
  kyniemxua............................................................82*15*
  minhquang2016............................................................38*48*
  WIN2020............................................................82*20*
  vuquy48............................................................67*96* 14*
  binbinhn........................................................................33* 43*
  baycaobayxa........................................................................48* 62*
  chinh1689482997........................................................................46* 48*
  Covid19........................................................................48*
  DuyManh92........................................................................68** 15*
  minhdiep........................................................................43*
  chot10trung1........................................................................31*
  giaosuxoay........................................................................60*
  haiyen1295........................................................................68**
  Xyz18........................................................................68**
  shopeone........................................................................96*
  tinhyeucuatoi........................................................................24*
  happyday........................................................................14*
  danvietanhhung........................................................................42*
  chosau18h........................................................................48* 43*
  HoangMinhTu........................................................................15*
  adayroihihi........................................................................20*
  babylove........................................................................60*
  TM201210........................................................................68**
  KINGTON........................................................................22*
  TTPL7986........................................................................48*
  qtv272........................................................................96*
  hoisohoc........................................................................46*
  AnBao........................................................................33* 46*
  Emailty........................................................................68** 43*
  toanbatbai........................................................................99*
  ViettelDaily........................................................................22*
  NetCaFe........................................................................14* 24*
  anquanhnam........................................................................20*
  thichchotso........................................................................99*
  lode2019........................................................................15* 43*
  vungtroisohoc........................................................................43*
  toilatoi7x........................................................................68**
  HUYEN6879........................................................................46* 43*
  vtvcab........................................................................22*
  thuyanh29........................................................................22*
  chuasonlam666........................................................................48*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cucaitron : Chốt 6 số có 60 thưởng 16666 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 13 số có 60 thưởng 7692 xu.
  @happyday : Chốt 6 số có 60 thưởng 16666 xu.
  @vinamilk : Chốt 6 số có 60 thưởng 16666 xu.
  @chuoi : Chốt 8 số có 60 thưởng 12500 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : Chốt 10 số có 60 thưởng 10000 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 9 số có 60 thưởng 11111 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 60 thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 7 số có 60 thưởng 28571 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 60 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 20 số có 60 thưởng 20000 xu.


  NICK- 20/01 - - 21/01 - - 22/01 - - 23/01 -
  vhg12300 03 05 19 26 35 40 41 43 45 49 50 51 52 53 54 57 58 66 9601 19 36 40 67 76 03 09 12 14 18 31 32 33 37 39 41 52 60 6115 25 26 27 28 29 30 31 33 38 39 40 44 45 46 47 51 60 64 6800 06 07 15 31 34 37 40 45 54 55 58 60 61 63 64 66 67 69 71
  EmLaTatCa..................................64 63 62 61 60 59 57 56 53 50 4922 24 29 30 31 33 38 39 40 42 48 49 51 58 59 60 68 79 83 84
  loveyouloveyou..................................69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 57 51 49 47 41 39 38 37 3657 14 58 60 62 12 63
  traucon..................................55 56 57 58 59 64 65 66 67 68 69 84 85 86 87 88 89 94 95 9637 20 39 45 46 18 48 50 51 15 53 54 55 09 57 58 60 08 62 63
  cucaitron...................................................60 61 62 63 64 65
  chutichhoidong...................................................58 60 64 65 67 69 73 76 82 83 85 92 96
  happyday...................................................60 62 63 64 12 66
  vinamilk...................................................58 59 60 62 63 68
  chuoi...................................................56 65 15 51 60 06 10 01
  Mualarung2016...................................................00 01 05 08 10 11 12 16 17 20 38 47 48 60 71 74 80 88 97 35
  HON_CUA_DA...................................................01 10 06 60 51 15 56 65 52 25
  consovang...................................................11 13 15 17 20 22 24 26 29 31 38 40 42 47 48 51 56 57 60 62
  danlode2k2...................................................06 07 08 30 31 33 34 35 37 38 51 52 53 55 56 58 59 60 61 62
  nonanoni...................................................10 58 60 61 08 62 70 71 06
  toanbatbai...................................................15 16 18 19 60 61 63 64 65 66 67 70 72 73 74 75 76 79 81 82
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (24/01/2021 at 18:45:37)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : trúng loto 47* 74* thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 79* 14* 41* thưởng 9000 xu.
  @AGASGASG : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 79* 84* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 42* 88* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 27** 84* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 53** thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Hoangvanthanh : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 26* 27** thưởng 9000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @ldhteiosylh689 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 47* 71* thưởng 20000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* 41* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14* 41* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 20* 42* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 64* 79* thưởng 12000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 84* 14* thưởng 12000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 20* 71* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 64* 71* thưởng 30000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 47* 74* thưởng 18000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @cuunon : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 41* 14* thưởng 18000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 35* thưởng 20000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 79* 84* thưởng 24000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 41* thưởng 18000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 07* thưởng 18000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 27** thưởng 36000 xu.


  NICK- 19/01 - - 20/01 - - 21/01 - - 22/01 - - 23/01 - - 24/01 -
  XS36097*45* 05*37*74*48*41*
  cuocchienso46*11*55*95* 64*68**07*
  Namha2133*28*24** 84*02* 50*30**27**
  langthangtimso............55*19**79*33*88*
  soiroichot............41*55*64*33*52*
  girlcity........................80*71*24* 15*35*
  thienduong01........................59* 95*63*22*71*
  quoctrong89........................84* 79*50*46*79* 84*
  thuhuyengirl........................19**38*15*88*
  vinamilk........................31*86*20*52*
  cucaitron....................................71*68**64* 71*
  yeusohoc....................................86*22*88*
  muahe2019....................................79*43*35*
  anhQuanday....................................67*20*20*
  hyvongwin....................................99*14*14*
  hongtutoan....................................50*11**47* 74*
  CSGT01....................................50*62*71*
  TLong888....................................81**96*74*
  cuunon....................................79*46*64*
  loveyouloveyou....................................50*15*14*
  kyniemxua....................................82*15*41* 14*
  WIN2020....................................82*20*71*
  Covid19................................................48*47* 71*
  DuyManh92................................................68** 15*64*
  happyday................................................14*14* 41*
  danvietanhhung................................................42*20*
  HoangMinhTu................................................15*14* 41*
  babylove................................................60*20* 42*
  qtv272................................................96*64* 79*
  Xyz18................................................68**88*
  hoisohoc................................................46*84*
  Emailty................................................68** 43*55*
  KINGTON................................................22*71*
  TTPL7986................................................48*84* 14*
  toanbatbai................................................99*41*
  anquanhnam................................................20*55*
  lode2019................................................15* 43*52*
  toilatoi7x................................................68**20* 71*
  vungtroisohoc................................................43*42*
  thuyanh29................................................22*20*
  MRNam86............................................................47* 74*
  khongcohoiket............................................................79* 14* 41*
  AGASGASG............................................................79*
  giacatgia............................................................35*
  mo3cang............................................................41* 14*
  hoahuong............................................................35*
  hongsontnth............................................................71*
  motobike............................................................83*
  nonanoni............................................................52*
  kepbang............................................................79* 84*
  lamlaitudau2020............................................................52*
  danhlolayvo............................................................47*
  consokydieu............................................................74*
  nguyenyenlinh............................................................55*
  Uyennhi2019............................................................42* 88*
  Canh1102............................................................88*
  bachthu3nhay............................................................20*
  alololo............................................................47*
  chutheanh............................................................27** 84*
  anhnumberone............................................................20*
  hung83............................................................64*
  DonaldTrump45............................................................71*
  CatLinhHD............................................................88*
  NgocNgoc............................................................53**
  sohochaylam............................................................20*
  dongkhanh1994............................................................07*
  tengteng............................................................14*
  mtq............................................................79*
  Hoalanrung............................................................79*
  danlode2k2............................................................88*
  vaobothoi............................................................64*
  kemngot............................................................84*
  traucon............................................................52*
  caligo............................................................79*
  Hoangvanthanh............................................................79*
  xoay............................................................26* 27**
  sangtruatoi............................................................83*
  ldhteiosylh689............................................................56*
  QuocLinh88............................................................64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 10 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 7 số có 83 thưởng 14285 xu.
  @thichchotso : Chốt 9 số có 83 thưởng 11111 xu.
  @adayroihihi : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 9 số có 83 thưởng 11111 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 14 số có 83 thưởng 7142 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 12 số có 83 thưởng 8333 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 10 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 16 số có 83 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @happyday : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 19 số có 83 thưởng 10526 xu.


  NICK- 23/01 - - 24/01 -
  happyday60 62 63 64 12 6603 10 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 72 73 80 81 82 83 84
  chutichhoidong58 60 64 65 67 69 73 76 82 83 85 92 9681 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 98 00 01 02 03 04 05 06 07
  toanbatbai15 16 18 19 60 61 63 64 65 66 67 70 72 73 74 75 76 79 81 8211 12 13 14 66 72 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 96
  anhnumberone.................04 06 07 08 10 12 14 15 16 17 21 24 25 76 79 80 83 84 85 86
  mo3cang.................74 77 79 82 83 84 87 89 92 93 97 99 02 04 07 09 13 14 17 19
  niemvuisohoc.................72 74 81 82 83 88 89 91 92 98
  toilatoi7x.................77 82 83 86 91 92 95
  thichchotso.................82 83 84 85 86 87 91 92 96
  adayroihihi.................18 21 23 25 76 77 78 81 83 85 87 89 90 92 94 95 96 98 99
  chilaconso.................74 77 81 82 83 84 86 90 91 92 93 94 95 00 01 02 03 04 09 11
  kocannoinhieu.................69 67 65 64 62 80 61 58 56 55 53 82 52 50 49 47 46 83 44 43
  tuandjgj.................81 83 84 85 86 89 90 92 93 94 95 98 99 01 02 03 04 07 08 09
  mytamido.................08 10 12 13 15 16 18 19 22 73 74 77 78 79 82 83 86 88 89 91
  quoctrong89.................81 83 87 88 90 92 96 97 99
  tuankhang1980.................71 73 74 78 80 82 83 87 89 91 92 96 98 99
  Uyennhi2019.................76 79 82 83 85 86 89 92 93 95 96 99
  EM2020.................69 70 72 73 74 75 79 80 82 83 84 85 89 10 12 13 14 15 19 20
  Emailty.................54 56 58 70 71 72 73 74 76 78 80 81 82 83 84 86 88 90 91 92
  hoaihd85.................40 43 45 46 51 53 55 56 60 61 63 65 66 70 71 73 75 80 81 83
  Hoalanrung.................48 49 54 56 57 59 63 65 66 68 72 74 75 77 81 83 84 86 90 92
  hung83.................75 74 73 71 70 83 69 66 65 64 62 84 61 57 56 55 53 52 87 50
  muahe2019.................83 86 87 88 90 92 95 96 97 99
  ptsmr.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  thienduong01.................60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @locroitrungdau : trúng loto 33* 36* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 79*** 14** thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 79*** thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 79*** thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14** 36* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 79*** thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 36* 19* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 83** 38* thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 38* 83** thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 83** 38* thưởng 9000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 79*** 98* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @haxuanmai : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 83** 72* thưởng 30000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 98* 33* thưởng 20000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 36* 64* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 14** 64* thưởng 18000 xu.
  @kepbang : trúng loto 79*** 98* thưởng 24000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 14** thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 83** 38* thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 96* 79*** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 36* 98* thưởng 18000 xu.
  @babylove : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14** thưởng 18000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 72* 14** thưởng 27000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 83** 98* thưởng 27000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14** 88* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 98* thưởng 20000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 16* 14** thưởng 36000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 39* thưởng 20000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 55* thưởng 20000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 19* thưởng 25000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 79*** 72* thưởng 60000 xu.


  NICK- 21/01 - - 22/01 - - 23/01 - - 24/01 - - 25/01 -
  girlcity80*71*24* 15*35*19*
  quoctrong8984* 79*50*46*79* 84*79*** 72*
  muahe2019............79*43*35*98*
  anhQuanday............67*20*20*96*
  hyvongwin............99*14*14*16* 14**
  TLong888............81**96*74*39*
  CSGT01............50*62*71*55*
  loveyouloveyou............50*15*14*05*
  kyniemxua............82*15*41* 14*16*
  Covid19........................48*47* 71*64*
  Xyz18........................68**88*36* 98*
  babylove........................60*20* 42*83**
  hoisohoc........................46*84*36*
  HoangMinhTu........................15*14* 41*14**
  KINGTON........................22*71*72* 14**
  toanbatbai........................99*41*83** 98*
  anquanhnam........................20*55*55*
  Emailty........................68** 43*55*38*
  lode2019........................15* 43*52*14** 88*
  khongcohoiket....................................79* 14* 41*83** 72*
  sangtruatoi....................................83*98* 33*
  giacatgia....................................35*55*
  hoahuong....................................35*36* 64*
  mo3cang....................................41* 14*16*
  lamlaitudau2020....................................52*55*
  motobike....................................83*96*
  nonanoni....................................52*14** 64*
  kepbang....................................79* 84*79*** 98*
  Canh1102....................................88*19*
  anhnumberone....................................20*14**
  nguyenyenlinh....................................55*96*
  NgocNgoc....................................53**38*
  alololo....................................47*55*
  tengteng....................................14*83** 38*
  hung83....................................64*19*
  danlode2k2....................................88*55*
  traucon....................................52*96* 79***
  locroitrungdau................................................33* 36*
  chidanh1con................................................39*
  remix................................................79*** 14**
  quochuy92................................................16*
  giahuy912................................................38*
  chutichhoidong................................................05*
  Cauamhanoi................................................05*
  tinhtuoisang................................................19*
  giaosuxoay................................................38*
  minhlonghn................................................19*
  lethuylinh................................................39*
  emtapdanhlo................................................36*
  Dodonguyen................................................28*
  mytamido................................................19*
  miule................................................79***
  tuankhang1980................................................79***
  consovang................................................96*
  dieuanh96................................................88* 33*
  kocannoinhieu................................................14** 36*
  AffCup................................................96*
  quocanhht................................................38*
  vuanh886................................................39*
  shopeone................................................05*
  vhg123................................................72*
  mualanh2020................................................98*
  bababyby................................................96*
  danhnhothoi................................................72*
  vietkieudanhlo................................................33* 88*
  saptrungtoroi................................................88*
  binbinhn................................................96*
  tamhoncuada................................................79***
  antamwin................................................38*
  EM2020................................................39*
  Mualarung2016................................................36* 19*
  phocuvangem................................................83** 38*
  minhquang2016................................................38*
  timlo2nhay................................................83**
  khongsothua................................................36*
  nhat_chi_mai................................................38*
  niemvuisohoc................................................38* 83**
  thichchotso................................................83** 38*
  ngaoducacmien123................................................05*
  phuquoc................................................79*** 98*
  giacatde................................................98*
  danv411................................................05*
  buihung88................................................64*
  selaylaitatca................................................64*
  ptsmr................................................96*
  Npt................................................39*
  haxuanmai................................................16*
  HON_CUA_DA................................................36*
  khongcogihet................................................83**
  X155................................................33* 88*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HoangToan : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 15 số có 57 thưởng 6666 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @haxuanmai : Chốt 8 số có 57 thưởng 12500 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 13 số có 57 thưởng 7692 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 13 số có 57 thưởng 7692 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 12 số có 57 thưởng 8333 xu.
  @hongsontnth : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 14 số có 57 thưởng 7142 xu.
  @songque38 : Chốt 15 số có 57 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 19 số có 57 thưởng 10526 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @happyday : Chốt 20 số có 57 thưởng 15000 xu.


  NICK- 23/01 - - 24/01 - - 25/01 -
  happyday60 62 63 64 12 6603 10 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 72 73 80 81 82 83 8409 10 18 20 24 27 30 36 38 40 42 45 47 48 49 54 56 57 58 60
  adayroihihi.................18 21 23 25 76 77 78 81 83 85 87 89 90 92 94 95 96 98 9954 55 56 57 59 63 64 65 66 68 72 73 74 75 77 81 82 83 84 86
  kocannoinhieu.................69 67 65 64 62 80 61 58 56 55 53 82 52 50 49 47 46 83 44 4348 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 66 68 76 78 86 88 96 98
  Hoalanrung.................48 49 54 56 57 59 63 65 66 68 72 74 75 77 81 83 84 86 90 9285 79 78 90 77 76 75 74 73 91 72 71 70 65 92 59 58 57 56 55
  HoangToan..................................30 32 31 33 34 35 36 37 39 03 12 23 43 53 63 73 93 57 67 76
  danvietanhhung..................................12 16 18 20 21 27 30 32 36 38 41 42 47 48 50 51 52 56 57 58
  hoanghonxanh..................................57 61 63 66 70 72 73 75 81 83 84 89 90 93 98
  danlode2k2..................................21 22 24 26 27 28 35 36 37 42 45 46 48 51 53 54 55 57 58 59
  lanh5doC..................................93 90 89 87 81 79 78 76 75 72 70 69 67 66 63 61 60 57 51 49
  Npt..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  haxuanmai..................................02 20 07 70 25 52 57 75
  ngaoducacmien123..................................05 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 87 78 14 41 79 97 29 92 69
  sangtruatoi..................................57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45
  bietphailamsaoday..................................08 09 17 18 19 26 27 28 29 36 37 38 39 46 47 48 49 56 57 58
  buihung88..................................72 65 64 63 62 57 56 55 54 53 50 48 47 46 45 44 41 39 38 37
  cuunon..................................87 84 83 79 78 75 74 70 69 66 65 61 60 57 56 52 51 50 39 38
  chungcumini..................................12 15 16 19 20 21 24 25 28 51 52 55 57 58 60 61 64 66 67 70
  dacbiet99..................................51 53 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66
  danv411..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  emtapdanhlo..................................58 57 56 53 51 50 39 38 37 36 33 31 30 29 28 27
  giaosuxoay..................................43 45 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  hongsontnth..................................26 62 17 71 76 67 12 21 57 75 07 70 89 39 09 59
  kyniemxua..................................92 91 87 86 84 83 82 78 77 75 74 73 69 68 66 65 64 57 56 48
  khongsothua..................................76 75 73 72 71 70 68 67 66 64 63 62 61 60 57 54 53 49 48 46
  mrpts..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  mtq..................................60 57 55 54 53 51 50 48 46 45 44 42 41 39
  songque38..................................31 32 37 38 39 41 42 47 48 49 51 52 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhdiep : trúng loto 42* 24* 76* thưởng 9000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 79* 97* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 76* 79* thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 31* 76* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 39* 84* thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 32* 76* 67* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 71* 17** thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 71* 17** thưởng 9000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 05* 42* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 17** 71* thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 09** thưởng 20000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 76* 67* thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 67* 76* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 32* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 17** thưởng 18000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.
  @traucon : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 32* thưởng 20000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 05* thưởng 20000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 54* 67* thưởng 30000 xu.


  NICK- 22/01 - - 23/01 - - 24/01 - - 25/01 - - 26/01 -
  anhQuanday67*20*20*96*54* 67*
  HoangMinhTu............15*14* 41*14**32*
  KINGTON............22*71*72* 14**05*
  toanbatbai............99*41*83** 98*04*
  giacatgia........................35*55*32*
  lamlaitudau2020........................52*55*84*
  nguyenyenlinh........................55*96*17**
  NgocNgoc........................53**38*24*
  hung83........................64*19*54*
  traucon........................52*96* 79***22*
  danlode2k2........................88*55*05*
  khongcohoiket........................79* 14* 41*83** 72*05*
  giahuy912....................................38*04*
  remix....................................79*** 14**84*
  Cauamhanoi....................................05*09**
  minhlonghn....................................19*24* 42*
  kocannoinhieu....................................14** 36*76* 67*
  lethuylinh....................................39*04*
  shopeone....................................05*79*
  miule....................................79***76*
  tuankhang1980....................................79***84*
  consovang....................................96*24* 42*
  locroitrungdau....................................33* 36*54*
  mualanh2020....................................98*67* 76*
  vhg123....................................72*49*
  EM2020....................................39*76*
  danv411....................................05*04*
  buihung88....................................64*54*
  ptsmr....................................96*31*
  minhdiep................................................42* 24* 76*
  hongsontnth................................................79* 97*
  ditimbachthu................................................76* 79*
  consokydieu................................................31* 76*
  TTPL7986................................................39* 84*
  dacbiet99................................................32* 76* 67*
  cucaitron................................................04*
  XS360................................................42*
  vinamilk................................................71* 17**
  danvietanhhung................................................38*
  hatay88................................................32*
  quangninh279................................................71* 17**
  Namha21................................................87*
  DuyManh92................................................76*
  zozozo................................................54*
  danhlolayvo................................................05* 42*
  luonluontop1................................................79*
  bachthu3nhay................................................76*
  MRNam86................................................05*
  chutheanh................................................31*
  AnBao................................................84*
  visaolaithe................................................09**
  CatLinhHD................................................17** 71*
  tinhyeucuatoi................................................42*
  huyenhuyen................................................05*
  tuandjgj................................................67* 76*
  mtq................................................38*
  Hoalanrung................................................76*
  vungtroisohoc................................................38*
  baoanhthu................................................71*
  ansongaymai................................................38*
  vtvcab................................................38*
  chungcumini................................................54*
  lienquan2019................................................05*
  chuasonlam666................................................32*
  hoainamle................................................72*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 18 số có 79 thưởng 5555 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 19 số có 79 thưởng 5263 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 16 số có 79 thưởng 6250 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 12 số có 79 thưởng 8333 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 15 số có 79 thưởng 6666 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 17 số có 79 thưởng 5882 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 6 số có 79 thưởng 16666 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 15 số có 79 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 79 thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 18 số có 79 thưởng 11111 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 79 thưởng 10000 xu.


  NICK- 25/01 - - 26/01 -
  dacbiet9951 53 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 6615 16 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 48 49 70 75 76 77 78 79
  danvietanhhung12 16 18 20 21 27 30 32 36 38 41 42 47 48 50 51 52 56 57 5824 26 27 65 67 71 72 74 75 76 79 80 84 85 90 92 94 97
  songque3831 32 37 38 39 41 42 47 48 49 51 52 57 58 5926 27 29 36 39 42 51 52 56 60 61 62 63 65 66 71 72 79 81 89
  baycaobayxa.................75 71 69 67 78 65 58 57 79 54 51 49 81 48 47 45 84 44 41 39
  consovang.................46 44 69 43 70 42 41 71 39 73 37 35 75 34 78 33 79 32
  cucaitron.................61 62 63 66 67 68 69 70 71 73 75 76 78 79 80 83 84 85 88 89
  qtv272.................63 65 68 69 70 72 74 77 78 79 86 87 89 90 92 95 96 97 98
  tuankhang1980.................62 64 65 67 71 73 74 75 76 78 79 80 82 83 84 85 87 88 92 93
  thichchotso.................00 02 05 09 10 12 15 19 20 21 22 23 24 25 26 79 80 81 82 83
  consokydieu.................20 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 90 91 93 94
  chilaconso.................67 70 71 73 76 79 80 82 89 91 93 94 97 98 99 00 02 03 06 07
  EM2020.................15 16 21 23 25 30 32 60 61 65 67 69 70 74 76 78 79 83 85 87
  MRNam86.................39 41 46 48 49 51 55 56 58 61 64 65 66 69 74 75 76 78 79 84
  quochuy92.................08 09 10 12 14 21 23 24 25 26 62 69 70 72 74 79 80 89 90 92
  thienduong01.................79 83 84 89 90 92 93 95 96 97 98 02 04 05 09 13 14 15 20 22
  anquanhnam.................74 76 77 78 79 81 82 83 85 86 87 88 94 96 97 04 06 14 18 24
  CatLinhHD.................66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  cuocchienso.................50 51 54 56 57 60 63 64 65 66 68 69 72 73 74 75 77 78 79 81
  danhlolayvo.................78 79 80 84 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
  dieuanh96.................13 15 16 17 21 22 24 25 27 30 74 75 76 77 78 79 85 86 87 88
  giacatgia.................72 73 74 75 76 77 78 79 80 85 90 95
  HoangMinhTu.................66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 89 90 98 99
  huyenhuyen.................01 04 05 08 09 10 13 14 18 19 20 22 23 27 78 79 80 81 83 86
  lethuylinh.................04 07 09 10 11 14 17 19 20 21 24 27 29 70 71 74 77 79 80 81
  miule.................78 38 79 34 33 83 32 84 30 85 29 25 87 23 88
  QuocLinh88.................69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 88 89 97 98 99
  tamhoncuada.................78 79 84 85 93 94
  tinhyeucuatoi.................46 47 54 56 59 60 62 63 64 65 68 72 74 79 82 86 90 91 92 95
  XS360.................63 65 66 71 72 74 75 79 81 83 90 92 93 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kyniemxua : trúng loto 14* 92* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 06* 54* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 54* 71* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 71* 92* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* 92* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 12** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 47* 47* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Bonsai6868 : trúng loto 53** thưởng 10000 xu.
  @gkdhwrougt99 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 76* 12** thưởng 18000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 92* 29* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 64* 92* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 64* 92* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 29* 76* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 83* 54* thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 29* 92* 64* thưởng 27000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 07* thưởng 20000 xu.
  @hung83 : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 55* thưởng 20000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 83* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 12** thưởng 36000 xu.


  NICK- 22/01 - - 23/01 - - 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 -
  anhQuanday67*20*20*96*54* 67*12**
  HoangMinhTu............15*14* 41*14**32*71*
  toanbatbai............99*41*83** 98*04*83*
  giacatgia........................35*55*32*07*
  hung83........................64*19*54*64*
  traucon........................52*96* 79***22*54*
  danlode2k2........................88*55*05*55*
  khongcohoiket........................79* 14* 41*83** 72*05*83*
  locroitrungdau....................................33* 36*54*29* 92* 64*
  minhlonghn....................................19*24* 42*83*
  Cauamhanoi....................................05*09**50*
  kocannoinhieu....................................14** 36*76* 67*14*
  lethuylinh....................................39*04*71*
  tuankhang1980....................................79***84*88*
  vhg123....................................72*49*64*
  cucaitron................................................04*76* 12**
  minhdiep................................................42* 24* 76*92* 29*
  XS360................................................42*64* 92*
  danvietanhhung................................................38*50*
  consokydieu................................................31* 76*55*
  TTPL7986................................................39* 84*47*
  danhlolayvo................................................05* 42*54*
  hatay88................................................32*71*
  MRNam86................................................05*64* 92*
  dacbiet99................................................32* 76* 67*80*
  visaolaithe................................................09**29* 76*
  tinhyeucuatoi................................................42*54*
  huyenhuyen................................................05*83* 54*
  ansongaymai................................................38*88*
  chungcumini................................................54*88*
  lienquan2019................................................05*47*
  kyniemxua............................................................14* 92*
  Covid19............................................................64*
  quoctrong89............................................................80*
  girlcity............................................................12**
  yeusohoc............................................................54*
  hyvongwin............................................................88*
  hoanghonxanh............................................................47*
  tinhtuoisang............................................................54*
  nonanoni............................................................88*
  vuanh886............................................................83*
  cuocchienso............................................................92*
  giaosuxoay............................................................06* 54*
  hoisohoc............................................................47*
  thuhuyengirl............................................................71*
  cutibatlo............................................................54* 71*
  dieuanh96............................................................14*
  haiyen1295............................................................07*
  loveyouloveyou............................................................14*
  DAIPHAT88............................................................64*
  happyday............................................................07*
  CSGT01............................................................54*
  anhnumberone............................................................55*
  quocanhht............................................................83*
  chuoi............................................................12**
  sohochaylam............................................................71* 92*
  EmLaTatCa............................................................71*
  tamhoncuada............................................................76*
  soiroichot............................................................47*
  anquanhnam............................................................55*
  alololo............................................................55* 92*
  hongtutoan............................................................12**
  saptrungtoroi............................................................55*
  co3bich............................................................76*
  lode2019............................................................14*
  toilatoi7x............................................................29*
  Thuminh............................................................64*
  Emailty............................................................64*
  TM201210............................................................64*
  langthangtimso............................................................54*
  khongsothua............................................................83*
  chilaconso............................................................64*
  phuquoc............................................................76*
  thichchotso............................................................64*
  HaiNam92............................................................06*
  baycaobayxa............................................................47*
  xosoxmien............................................................92* 29*
  niemvuisohoc............................................................83*
  WIN2020............................................................76*
  DINHMINHSON............................................................47* 47*
  QuocLinh88............................................................88*
  Bonsai6868............................................................53**
  gkdhwrougt99............................................................56*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 9 số có 56 thưởng 11111 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @gkdhwrougt99 : Chốt 12 số có 56 thưởng 8333 xu.
  @kemngot : Chốt 13 số có 56 thưởng 7692 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 8 số có 56 thưởng 12500 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 16 số có 56 thưởng 6250 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 7 số có 56 thưởng 14285 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tamhoncuada : Chốt 19 số có 56 thưởng 10526 xu.


  NICK- 26/01 - - 27/01 -
  tamhoncuada78 79 84 85 93 9475 74 94 73 72 69 66 65 64 63 59 57 56 55 54 49 48 47 46
  danlode2k2.................23 26 27 28 29 31 32 35 36 38 41 44 45 47 48 50 51 53 54 56
  bietphailamsaoday.................44 47 49 50 52 53 56 58 61 62 65 67 69 70 71 74 76 78 80 83
  lanh5doC.................40 46 48 51 53 55 56 57 59
  buihung88.................38 50 37 36 51 35 52 34 33 53 32 54 31 30 55 29 56 28 27 57
  niemvuisohoc.................55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 77 79 85 86
  gkdhwrougt99.................12 23 34 45 56 78 88 00 99 77 44 33
  kemngot.................66 65 64 63 62 59 95 57 56 48 47 46 39
  khongcogihet.................80 79 78 95 77 74 69 68 65 60 59 56 51 50 49 48 47 46 45 44
  hoisohoc.................51 52 53 54 55 56 60 61
  chot10trung1.................56 57 58 59 60 64 65 66 67 68 69 73 74 75 76 77 78 79 91 92
  X155.................91 90 89 83 81 80 74 72 97 71 70 65 63 62 61 59 58 57 56 55
  kepbang.................27 29 50 51 52 53 54 56 57 59 70 71 72 73 74 76
  lamlaitudau2020.................90 87 83 81 78 77 75 74 72 71 69 65 63 59 57 56 54 53 50 96
  lienquan2019.................21 22 26 29 30 31 38 39 40 47 48 49 52 56 57 58 59 61 62 66
  vaobothoi.................50 56 57 58 61 62 64
  yeusohoc.................41 42 45 50 51 52 54 56 59 60 61 65 68 69 70 72 74 78 79 81
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kemngot : trúng loto 14* 41**** 73* thưởng 18000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 14* 41**** thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 84* 48* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 48* 78* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 02* 20* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 15* 25* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 15* 73* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 30* 02* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 41**** thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 25* 79* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 41**** thưởng 20000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Annhien : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 14* 41**** thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @WIN2020 : trúng loto 02* 20* 22* thưởng 18000 xu.
  @girlcity : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 79* 02* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 85* 01* thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 96* 25* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 15* 73* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 25* 73* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 79* 38* thưởng 12000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 50* 22* thưởng 30000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @XS360 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 41**** thưởng 36000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 96* 22* thưởng 18000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 30* thưởng 20000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 02* 20* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @traucon : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 41**** 14* thưởng 75000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 30* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 22* thưởng 18000 xu.


  NICK- 23/01 - - 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 -
  HoangMinhTu15*14* 41*14**32*71*22*
  traucon............52*96* 79***22*54*84*
  danlode2k2............88*55*05*55*41**** 14*
  khongcohoiket............79* 14* 41*83** 72*05*83*30*
  Cauamhanoi........................05*09**50*30*
  locroitrungdau........................33* 36*54*29* 92* 64*02* 20*
  visaolaithe....................................09**29* 76*50* 22*
  cucaitron....................................04*76* 12**79*
  XS360....................................42*64* 92*15*
  danhlolayvo....................................05* 42*54*02*
  dacbiet99....................................32* 76* 67*80*48*
  TTPL7986....................................39* 84*47*79*
  MRNam86....................................05*64* 92*41****
  tinhyeucuatoi....................................42*54*96* 22*
  chungcumini....................................54*88*38*
  lienquan2019....................................05*47*38*
  WIN2020................................................76*02* 20* 22*
  girlcity................................................12**20*
  yeusohoc................................................54*48*
  cuocchienso................................................92*15*
  hoisohoc................................................47*48*
  dieuanh96................................................14*96*
  loveyouloveyou................................................14*73*
  giaosuxoay................................................06* 54*73*
  alololo................................................55* 92*79* 02*
  chuoi................................................12**85* 01*
  CSGT01................................................54*79*
  quocanhht................................................83*85*
  sohochaylam................................................71* 92*79*
  soiroichot................................................47*38*
  lode2019................................................14*20*
  Thuminh................................................64*84* 48*
  hongtutoan................................................12**96* 25*
  toilatoi7x................................................29*20*
  saptrungtoroi................................................55*15* 73*
  Emailty................................................64*22*
  chilaconso................................................64*25* 73*
  HaiNam92................................................06*71*
  niemvuisohoc................................................83*79* 38*
  DINHMINHSON................................................47* 47*22*
  xosoxmien................................................92* 29*65*
  QuocLinh88................................................88*71*
  kemngot............................................................14* 41**** 73*
  giahuy912............................................................71*
  remix............................................................96*
  chutichhoidong............................................................14* 41****
  hoahuong............................................................15*
  thienduong01............................................................15*
  motobike............................................................38*
  luonluontop1............................................................73*
  babylove............................................................84* 48*
  allwin99............................................................65*
  consovang............................................................30*
  Dodonguyen............................................................79*
  DuyManh92............................................................71*
  hongsontnth............................................................30*
  kepbang............................................................73*
  AnBao............................................................15*
  emtapdanhlo............................................................50*
  bababyby............................................................71*
  NgocNgoc............................................................48* 78*
  EM2020............................................................02* 20*
  tuandjgj............................................................20*
  TLong888............................................................73*
  qtv272............................................................96*
  AffCup............................................................15*
  bietphailamsaoday............................................................15* 25*
  cuunon............................................................15* 73*
  vietkieudanhlo............................................................22*
  songque38............................................................48* 84*
  DonaldTrump45............................................................30* 02*
  timlo2nhay............................................................41****
  chutheanh............................................................73*
  Mualarung2016............................................................30*
  chosau18h............................................................73*
  Axz23............................................................48*
  giacatde............................................................38*
  ptsmr............................................................30*
  Npt............................................................15*
  hoaihd85............................................................50*
  vtvcab............................................................65*
  baoanhthu............................................................22*
  sangtruatoi............................................................25*
  mrpts............................................................15*
  chuasonlam666............................................................01*
  vuquy48............................................................25* 79*
  HoangToan............................................................41****
  Hoanglam2006............................................................15*
  Annhien............................................................01*
  thanlo3388............................................................14* 41****  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @cuocchienso : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lanh5doC : Chốt 15 số có 20 thưởng 13333 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.


  NICK- 27/01 - - 28/01 -
  lanh5doC40 46 48 51 53 55 56 57 5900 01 02 04 06 08 10 11 13 15 17 19 20 28 31
  X15591 90 89 83 81 80 74 72 97 71 70 65 63 62 61 59 58 57 56 5500 02 03 05 06 11 12 14 15 19 20 21 23 30 32 64 66 67 69 73
  tuankhang1980.................09 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 69 70 71 72 73 74
  Hoalanrung.................16 19 20 25 28 34 37 39 43 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  danvietanhhung.................14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 37 38
  giaosuxoay.................26 50 51 52 25 54 55 24 56 58 22 59 60 21 61 62 64 20 65 66
  tuandjgj.................18 19 20 21 22 65 73 74 82 83 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  cucaitron.................19 20 21 22 46 48 49 61 63 64 66 67 68 81 82 84 85 86 89
  cuocchienso.................00 01 03 05 06 07 08 09 20 21 23 25 26 27 28 61 63 65 66
  ptsmr.................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  bababyby.................39 20 41 45 48 18 50 52 17 57 61 16 62 66 11 69 70 09 71 72
  babylove.................06 07 10 14 16 20 22 23 24 25 29 32 34 38 39 40 41 42 43 47
  shopeone.................12 13 14 15 16 17 18 19 20 23
  chutheanh.................40 04 02 20 07 70 09 90 73 37
  baoanhthu.................02 05 07 08 09 10 15 17 18 20 22 25 27 29 32
  cutibatlo.................29 34 26 38 39 43 25 44 45 20 47 48 18 52 54 10 62 70 09 72
  chaonammoi.................17 18 19 20 21 73 79 80 82 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  timlo2nhay.................04 07 09 11 13 16 18 20 21 22 23 24 25 26 79 81 84 86 89 90
  chuoi.................45 54 59 95 90 09 04 40 08 80 03 30 07 70 02 20 01 10 06 60
  KINGTON.................11 12 15 16 17 19 20 39 51 52 53 55 56 57 58 60 61 62 64 65
  Mualarung2016.................00 04 08 16 20 26 28 30 33 36 41 48 61 62 63 66 68 80 86 09
  phocuvangem.................14 15 17 18 20 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 40 41 43 45 47
  vtvcab.................17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 35 36 40 41 42 43
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quoctrong89 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 60* 04* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 04* 73* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 60* 67* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* 04* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 99* 88* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 04* 67* thưởng 20000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 24* 99* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @WIN2020 : trúng loto 67* 24* thưởng 30000 xu.
  @girlcity : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 63** thưởng 18000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 90* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 99* 24* thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 69* 21* thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 63** thưởng 18000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 42* 24* thưởng 18000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 88* thưởng 20000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 63** thưởng 40000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danlode2k2 : trúng loto 73* thưởng 18000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 98* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 60* 85* thưởng 42000 xu.


  NICK- 23/01 - - 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 -
  HoangMinhTu15*14* 41*14**32*71*22*60* 85*
  danlode2k2............88*55*05*55*41**** 14*73*
  khongcohoiket............79* 14* 41*83** 72*05*83*30*98*
  XS360....................................42*64* 92*15*88*
  TTPL7986....................................39* 84*47*79*48*
  danhlolayvo....................................05* 42*54*02*48*
  dacbiet99....................................32* 76* 67*80*48*63**
  chungcumini....................................54*88*38*48*
  lienquan2019....................................05*47*38*48*
  WIN2020................................................76*02* 20* 22*67* 24*
  girlcity................................................12**20*88*
  cuocchienso................................................92*15*69*
  yeusohoc................................................54*48*38*
  dieuanh96................................................14*96*63**
  loveyouloveyou................................................14*73*04*
  hoisohoc................................................47*48*48*
  sohochaylam................................................71* 92*79*21*
  chuoi................................................12**85* 01*90*
  giaosuxoay................................................06* 54*73*04*
  soiroichot................................................47*38*60*
  Thuminh................................................64*84* 48*38*
  quocanhht................................................83*85*99* 24*
  saptrungtoroi................................................55*15* 73*24*
  chilaconso................................................64*25* 73*69* 21*
  niemvuisohoc................................................83*79* 38*63**
  DINHMINHSON................................................47* 47*22*99*
  xosoxmien................................................92* 29*65*42* 24*
  QuocLinh88................................................88*71*99*
  chutichhoidong............................................................14* 41****04* 67*
  giahuy912............................................................71*73*
  motobike............................................................38*61* 16*
  Dodonguyen............................................................79*88*
  thienduong01............................................................15*24* 99*
  emtapdanhlo............................................................50*48*
  hoahuong............................................................15*85*
  luonluontop1............................................................73*88*
  tuandjgj............................................................20*60*
  bababyby............................................................71*99*
  EM2020............................................................02* 20*69*
  qtv272............................................................96*99*
  songque38............................................................48* 84*21*
  AffCup............................................................15*69*
  chutheanh............................................................73*16*
  Mualarung2016............................................................30*88*
  bietphailamsaoday............................................................15* 25*88*
  Axz23............................................................48*24* 42*
  ptsmr............................................................30*21*
  giacatde............................................................38*98*
  Npt............................................................15*53*
  baoanhthu............................................................22*04*
  chuasonlam666............................................................01*70*
  hoaihd85............................................................50*67*
  vuquy48............................................................25* 79*42*
  mrpts............................................................15*60*
  quoctrong89........................................................................61*
  anhQuanday........................................................................85*
  consokydieu........................................................................63**
  minhlonghn........................................................................38*
  hyvongwin........................................................................67* 76*
  minhdiep........................................................................42*
  chidanh1con........................................................................04*
  ditimbachthu........................................................................60* 04*
  hoanghonxanh........................................................................48*
  quochuy92........................................................................15*
  lamlaitudau2020........................................................................24*
  muahe2019........................................................................63**
  thuhuyengirl........................................................................63**
  Xyz18........................................................................04* 73*
  DAIPHAT88........................................................................67* 76*
  mo3cang........................................................................15*
  Canh1102........................................................................98*
  tengteng........................................................................99*
  vivungonsong........................................................................69*
  toanbatbai........................................................................04*
  happyday........................................................................24*
  mytamido........................................................................16*
  shopeone........................................................................67*
  giangmobile........................................................................60* 67*
  hatay88........................................................................04*
  nguyenyenlinh........................................................................63**
  anquanhnam........................................................................99*
  bachthu3nhay........................................................................38*
  minhquang2016........................................................................88*
  CatLinhHD........................................................................04* 04*
  mualanh2020........................................................................21*
  antamwin........................................................................38*
  EmLaTatCa........................................................................73*
  mtq........................................................................21*
  langthangtimso........................................................................15*
  chaonammoi........................................................................76*
  phuquoc........................................................................60*
  ansongaymai........................................................................24* 42*
  chot10trung1........................................................................24* 42*
  TM201210........................................................................61*
  co3bich........................................................................38*
  vungtroisohoc........................................................................24*
  Uyennhi2019........................................................................10*
  Hoalanrung........................................................................21*
  baycaobayxa........................................................................60*
  danv411........................................................................70*
  khongsothua........................................................................42*
  ViettelDaily........................................................................98*
  dongkhanh1994........................................................................63**
  numoneyee........................................................................76*
  giacmotrua........................................................................63**
  vaobothoi........................................................................48*
  Chetvidep6789........................................................................63**
  thuyanh29........................................................................63**
  selaylaitatca........................................................................98*
  X155........................................................................99* 88*
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này