PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 01/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 01/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (02/01/2021 at 19:28:01)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chilaconso : trúng loto 11* 45* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 77* 86* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 25* 14* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @Annhien : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 81** thưởng 10000 xu.
  @donchua : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @manhtd : trúng loto 57* 75* thưởng 20000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 10* 85* thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 77* 14* thưởng 18000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 86* 68* thưởng 18000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 76* 33* thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 39** thưởng 24000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 89* thưởng 30000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 76* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 25* thưởng 21000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 77* thưởng 21000 xu.


  NICK- 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 - - 30/12 - - 31/12 - - 01/01 -
  dieuanh9664*35*74*32*92*46*25*
  HUYEN687914*35*86*06*76*04**77*
  hyvongwin............42*06*11*05* 92*45* 05*89*
  tuandjgj............09*52*12*76*36*76*
  chutichhoidong....................................50* 00*91*36* 69**76*
  Hoalanrung....................................12*05*02** 61*39**
  NgocNgoc....................................79*97*45*89*
  giacatgia....................................06*00* 33*04**14*
  Cauamhanoi................................................82*46*10* 85*
  ptsmr................................................68*36*10*
  hoisohoc................................................12*41*77* 14*
  lamlaitudau2020................................................48* 92*00* 45*89*
  dacbiet99................................................05*04**89*
  happyday................................................30**04**11*
  bietphailamsaoday................................................12* 86**04**37*
  hung83................................................91* 82*11*86* 68*
  CSGT01................................................92*04**25*
  quocanhht................................................91* 86**22* 36*33*
  cucaitron................................................25*69**68*
  nguyenyenlinh................................................35* 91*50*37*
  vivungonsong................................................12*61*76* 33*
  sohochaylam................................................25*07** 00*89*
  qtv272................................................12* 97*46*76*
  manhtd............................................................24*57* 75*
  minhdiep............................................................04**68*
  vinamilk............................................................10*33*
  mrpts............................................................04**89*
  consovang............................................................02**14*
  chutheanh............................................................08**37*
  kyniemxua............................................................02**85*
  nonanoni............................................................24*77*
  Mualarung2016............................................................02**89*
  tengteng............................................................61* 16*37*
  danhnhothoi............................................................46* 69**33*
  DINHMINHSON............................................................57* 30*55*
  miule............................................................41*33*
  cuocchienso............................................................46* 46*14*
  chilaconso........................................................................11* 45*
  shopeone........................................................................77* 86*
  mytamido........................................................................37*
  thichchotso........................................................................14*
  vtvcab........................................................................89*
  ditimbachthu........................................................................89*
  hoaihd85........................................................................25* 14*
  alololo........................................................................14*
  baycaobayxa........................................................................86*
  vhg123........................................................................08*
  Thuminh........................................................................85*
  Emailty........................................................................86* 68*
  motobike........................................................................77*
  adayroihihi........................................................................89*
  locroitrungdau........................................................................11*
  emtapdanhlo........................................................................33*
  hongtutoan........................................................................14*
  anquanhnam........................................................................55*
  NetCaFe........................................................................55*
  baoanhthu........................................................................14*
  minhquang2016........................................................................86*
  dongkhanh1994........................................................................55*
  Annhien........................................................................08*
  xoay........................................................................39**
  Namha21........................................................................81**
  donchua........................................................................89*
  chaonammoi........................................................................14*
  nhat_chi_mai........................................................................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Npt : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 13 số có 85 thưởng 7692 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 7 số có 85 thưởng 14285 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 10 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @hongsontnth : Chốt 18 số có 85 thưởng 5555 xu.
  @KINGTON : Chốt 16 số có 85 thưởng 6250 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 12 số có 85 thưởng 8333 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 9 số có 85 thưởng 11111 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 8 số có 85 thưởng 12500 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 8 số có 85 thưởng 12500 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 12 số có 85 thưởng 8333 xu.
  @vinamilk : Chốt 12 số có 85 thưởng 8333 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @consokydieu : Chốt 17 số có 85 thưởng 11764 xu.
  @Covid19 : Chốt 13 số có 85 thưởng 15384 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 19 số có 85 thưởng 10526 xu.
  @kyniemxua : Chốt 17 số có 85 thưởng 11764 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 9 số có 85 thưởng 33333 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 85 thưởng 15000 xu.


  NICK- 30/12 - - 31/12 - - 01/01 -
  chidanh1con87 88 89 93 94 95 96 97 98 99 03 04 05 06 07 08 09 13 14 1533 37 39 40 43 46 48 49 50 57 58 59 60 66 67 68 69 70 7382 84 85 89 91 92 94 95 99
  thichchotso69 72 78 82 88 92 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 18 2061 57 56 62 55 64 53 52 65 50 66 39 38 67 37 68 35 34 69 3251 56 58 59 60 65 66 67 68 74 76 79 83 84 85 86 88 92 93 94
  consokydieu.................31 32 33 38 40 41 42 47 49 50 51 56 58 59 60 65 67 68 69 7434 36 54 61 63 67 69 70 72 76 81 85 87 89 90 94 96
  Covid19.................48 49 50 51 55 56 57 58 59 60 61 65 66 67 68 69 70 71 75 7675 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88
  emtapdanhlo.................50 52 53 54 57 59 60 62 64 66 67 69 70 71 72 74 75 77 79 8022 25 26 27 67 68 70 75 76 77 85 86 87 89 94 95 96 97 98
  kyniemxua.................09 14 20 26 30 35 36 39 41 44 45 48 49 50 53 54 57 58 62 6371 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 92 02 08
  quochuy92.................31 36 38 41 45 46 49 50 52 54 55 56 58 59 61 6310 11 13 14 15 16 64 65 66 67 68 69 80 81 83 84 85 86 87 88
  chilaconso.................30 31 32 34 37 38 40 41 44 47 50 51 5410 11 12 13 14 15 16 17 18 19 71 72 74 76 77 80 81 83 85 86
  Npt..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  sohochaylam..................................74 76 77 81 83 85 89 90 92 94 95 98 99
  giacatgia..................................11 12 13 15 16 19 21 22 23 76 79 81 82 83 85 86 89 91 92 93
  babylove..................................59 60 61 62 63 64 65 68 70 71 73 75 77 79 80 82 83 85 86 88
  DAIPHAT88..................................85 88 89 90 95 98 99
  khongsothua..................................01 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 21 79 80 83 85 86
  mrpts..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vivungonsong..................................84 85 86 87 88 89 90 91 96 99
  hongsontnth..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 18 28 38 48 58 68 78 98
  KINGTON..................................53 54 56 58 59 61 62 65 71 72 74 81 85 92 94 95
  DonaldTrump45..................................10 06 60 15 51 56 65 58 85 08 80 30
  nguyenyenlinh..................................84 85 86 87 89 90 94 96 98
  tinhtuoisang..................................84 85 89 90 91 93 94 98
  baycaobayxa..................................88 86 85 83 82 81 80 59 58 56 55 54 53 51 49 47 46 45 44 42
  Cauamhanoi..................................83 84 85 87 88 89 94 98
  dacbiet99..................................89 87 85 80 79 77 76 70 69 67 60 59 58 57 50 49 47 40 39 37
  hoaihd85..................................06 07 08 09 10 11 12 13 14 45 55 65 75 85 90 91 92 93 94 95
  luonluontop1..................................52 55 56 57 59 82 85 86 87 89 92 95 96 97 99 02 05 06 07 09
  minhlonghn..................................85 87 90 91 94 95 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14
  TM201210..................................76 80 81 84 85 89 90 93 94 98 99 03 07 08 09 17 18 25 27 30
  tuankhang1980..................................80 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vinamilk..................................77 79 80 83 85 86 88 90 94 95 97 99
  visaolaithe..................................05 06 07 10 11 12 14 15 17 20 21 77 79 80 81 82 84 85 87 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HoangMinhTu : trúng loto 12* 83** thưởng 15000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29* 95* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 36* 96* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 30* 29* thưởng 10000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* 96* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 06* 36* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 29* 04* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* 95* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* 12* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 02* 30* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 13* 27* 95* thưởng 18000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 12* 55** thưởng 18000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 29* 04* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 55** 68* thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 78* 23* thưởng 12000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @manhtd : trúng loto 78* thưởng 15000 xu.
  @miule : trúng loto 95* 55** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 86* 83** thưởng 60000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 86* 10* thưởng 40000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 95* thưởng 20000 xu.
  @happyday : trúng loto 12* 29* thưởng 24000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 95* thưởng 20000 xu.
  @hung83 : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 19** 02* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 06* 67* thưởng 30000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 83** thưởng 30000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 06* 86* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @tuandjgj : trúng loto 02* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 36* thưởng 24000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 86* thưởng 40000 xu.


  NICK- 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 - - 30/12 - - 31/12 - - 01/01 - - 02/01 -
  dieuanh9664*35*74*32*92*46*25*36*
  HUYEN687914*35*86*06*76*04**77*86*
  tuandjgj............09*52*12*76*36*76*02*
  chutichhoidong....................................50* 00*91*36* 69**76*06* 67*
  NgocNgoc....................................79*97*45*89*83**
  giacatgia....................................06*00* 33*04**14*06* 86*
  cucaitron................................................25*69**68*86* 83**
  nguyenyenlinh................................................35* 91*50*37*86* 10*
  ptsmr................................................68*36*10*95*
  happyday................................................30**04**11*12* 29*
  bietphailamsaoday................................................12* 86**04**37*95*
  hung83................................................91* 82*11*86* 68*51*
  vivungonsong................................................12*61*76* 33*29*
  sohochaylam................................................25*07** 00*89*19** 02*
  minhdiep............................................................04**68*19**
  vinamilk............................................................10*33*67*
  consovang............................................................02**14*19**
  kyniemxua............................................................02**85*12*
  tengteng............................................................61* 16*37*83**
  danhnhothoi............................................................46* 69**33*51*
  manhtd............................................................24*57* 75*78*
  miule............................................................41*33*95* 55**
  NetCaFe........................................................................55*13* 27* 95*
  Thuminh........................................................................85*57*
  Emailty........................................................................86* 68*12* 55**
  locroitrungdau........................................................................11*29* 04*
  alololo........................................................................14*55** 68*
  emtapdanhlo........................................................................33*36*
  anquanhnam........................................................................55*55**
  hongtutoan........................................................................14*67*
  baoanhthu........................................................................14*36*
  Annhien........................................................................08*78* 23*
  Namha21........................................................................81**27*
  nhat_chi_mai........................................................................68*96*
  HoangMinhTu....................................................................................12* 83**
  danv411....................................................................................29* 95*
  vuanh886....................................................................................36* 96*
  zozozo....................................................................................30* 29*
  Cuonghely....................................................................................95*
  HaiNam92....................................................................................12*
  luonluontop1....................................................................................95*
  chidanh1con....................................................................................06*
  buihung88....................................................................................02* 96*
  hoanghonxanh....................................................................................95*
  cuunon....................................................................................55**
  tinhtuoisang....................................................................................51*
  giaosuxoay....................................................................................06* 36*
  vungtroisohoc....................................................................................02*
  TTPL7986....................................................................................36*
  lethuylinh....................................................................................86*
  visaolaithe....................................................................................29*
  xosoxmien....................................................................................29* 04*
  babylove....................................................................................02*
  quangninh279....................................................................................67*
  Ronaldo7....................................................................................19**
  giahuy912....................................................................................10*
  bachthu3nhay....................................................................................02* 95*
  Xyz18....................................................................................19**
  chot10trung1....................................................................................29*
  tuankhang1980....................................................................................51*
  mualanh2020....................................................................................51*
  giacmotrua....................................................................................12*
  danlode2k2....................................................................................67*
  chuoi....................................................................................83**
  Axz23....................................................................................06*
  chosau18h....................................................................................96*
  binbinhn....................................................................................36*
  CatLinhHD....................................................................................04*
  quochuy92....................................................................................30*
  kocannoinhieu....................................................................................51*
  ngandoan....................................................................................83**
  cutibatlo....................................................................................96*
  anhQuanday....................................................................................02*
  EM2020....................................................................................68*
  anhnumberone....................................................................................02* 12*
  hatay88....................................................................................29*
  kiep_lo_de....................................................................................68*
  Hoanglam2006....................................................................................02* 30*
  Npt....................................................................................36*
  hoahuong....................................................................................83**
  hongsontnth....................................................................................78*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Cuonghoai2012 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 12 số có 81 thưởng 8333 xu.
  @alololo : Chốt 17 số có 81 thưởng 5882 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 15 số có 81 thưởng 6666 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 14 số có 81 thưởng 7142 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @khongsothua : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @hongsontnth : Chốt 16 số có 81 thưởng 12500 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : Chốt 16 số có 81 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Covid19 : Chốt 20 số có 81 thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : Chốt 15 số có 81 thưởng 20000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 14 số có 81 thưởng 21428 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 81 thưởng 20000 xu.


  NICK- 30/12 - - 31/12 - - 01/01 - - 02/01 -
  chidanh1con87 88 89 93 94 95 96 97 98 99 03 04 05 06 07 08 09 13 14 1533 37 39 40 43 46 48 49 50 57 58 59 60 66 67 68 69 70 7382 84 85 89 91 92 94 95 9921 22 23 26 28 29 30 31 32 33 36 38 39 40 69 80 81 82 83 86
  Covid19.................48 49 50 51 55 56 57 58 59 60 61 65 66 67 68 69 70 71 75 7675 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 8872 29 26 73 25 23 75 22 21 76 20 19 79 16 15 80 13 12 81 11
  chilaconso.................30 31 32 34 37 38 40 41 44 47 50 51 5410 11 12 13 14 15 16 17 18 19 71 72 74 76 77 80 81 83 85 8671 72 75 77 78 80 81 83 85 87 90 92 93 95 98
  emtapdanhlo.................50 52 53 54 57 59 60 62 64 66 67 69 70 71 72 74 75 77 79 8022 25 26 27 67 68 70 75 76 77 85 86 87 89 94 95 96 97 9871 72 75 77 80 81 82 85 87 89 90 91 95 99
  khongsothua..................................01 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 21 79 80 83 85 8640 41 44 45 47 48 62 63 65 66 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81
  hongsontnth..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 18 28 38 48 58 68 78 9815 51 10 01 56 65 60 06 18 81 13 31 68 86 36 63
  luonluontop1..................................52 55 56 57 59 82 85 86 87 89 92 95 96 97 99 02 05 06 07 0961 70 60 58 71 55 53 73 52 51 76 49 48 79 47 46 80 45 81 44
  TM201210..................................76 80 81 84 85 89 90 93 94 98 99 03 07 08 09 17 18 25 27 3073 74 75 76 77 79 81 82 83 84 85 86 88 90 92 97
  NetCaFe...................................................18 81 13 31 36 63 68 86 09 59 04 40 45 54 90 95 27 72 22 77
  antamwin...................................................65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 88 89 90 97
  buihung88...................................................21 30 31 36 38 39 40 65 66 67 68 74 75 76 81 83 84 85 86 93
  NgocNgoc...................................................24 42 78 87 33 88 38 83 29 92 06 60 03 30 18 81 27 72 23 32
  Cuonghoai2012...................................................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 89 98 19 91 59 95 97 79 98 89
  nhat_chi_mai...................................................06 17 18 27 29 71 72 81 83 88 01 10 38 60 69 74 77 78 79 87
  AffCup...................................................67 71 72 76 79 81 83 89 92 93 97 99
  alololo...................................................69 70 71 72 74 75 76 77 78 80 81 83 84 85 86 87 89
  bietphailamsaoday...................................................00 01 03 04 06 07 09 11 13 14 15 16 19 21 23 73 74 79 81 82
  giahuy912...................................................77 79 80 81 83 85 86 87 88 90 93 94 95 97 99
  HoangMinhTu...................................................57 58 81 82 83 84 85 89 90 91 92 93 94 98
  kocannoinhieu...................................................65 67 61 58 70 57 72 56 54 74 52 49 75 48 47 76 45 39 81 38
  miule...................................................45 47 50 54 55 56 57 59 60 63 65 67 68 70 72 74 75 77 80 81
  toilatoi7x...................................................09 10 12 14 18 21 22 23 24 27 77 78 79 81 83 85 86 87 88 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (02/01/2021 at 19:28:10)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mrpts : trúng loto 28* 60** thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 52** 68* thưởng 15000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 41* 14* 60** thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 24* 06* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 25* 04* 40* thưởng 9000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 14* 41* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 91* 59* thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 28* 41* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 97* 25* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 25* 52** thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 32* 68* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 24* 68* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 25* 52** thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 25* 52** thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 32* 24* thưởng 6000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Champions : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Thantaimayman : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Cuonghely : trúng loto 59* thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 14* 40* thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 52** 25* 41* thưởng 24000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 41* 14* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 28* thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 68* 16* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 52** 25* thưởng 18000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 28* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @alololo : trúng loto 04* 52** thưởng 45000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71* 72* thưởng 18000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 32* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 52** 25* thưởng 36000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 31* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 59* 71* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 91* 97* thưởng 50000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* thưởng 25000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 25* thưởng 27000 xu.


  NICK- 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 - - 30/12 - - 31/12 - - 01/01 - - 02/01 - - 03/01 -
  dieuanh9664*35*74*32*92*46*25*36*25*
  ptsmr................................................68*36*10*95*91* 97*
  happyday................................................30**04**11*12* 29*14*
  nguyenyenlinh................................................35* 91*50*37*86* 10*68*
  minhdiep............................................................04**68*19**54*
  consovang............................................................02**14*19**68*
  vinamilk............................................................10*33*67*52** 25*
  kyniemxua............................................................02**85*12*31*
  tengteng............................................................61* 16*37*83**59* 71*
  alololo........................................................................14*55** 68*04* 52**
  Thuminh........................................................................85*57*71* 72*
  hongtutoan........................................................................14*67*59*
  baoanhthu........................................................................14*36*32*
  Cuonghely....................................................................................95*59*
  HaiNam92....................................................................................12*14* 40*
  xosoxmien....................................................................................29* 04*52** 25* 41*
  hoanghonxanh....................................................................................95*24*
  tinhtuoisang....................................................................................51*24*
  chidanh1con....................................................................................06*72*
  buihung88....................................................................................02* 96*04* 40*
  lethuylinh....................................................................................86*24*
  HoangMinhTu....................................................................................12* 83**41* 14*
  babylove....................................................................................02*04* 40*
  vuanh886....................................................................................36* 96*55*
  giacmotrua....................................................................................12*54*
  Axz23....................................................................................06*28*
  danlode2k2....................................................................................67*68* 16*
  binbinhn....................................................................................36*52** 25*
  quochuy92....................................................................................30*71*
  CatLinhHD....................................................................................04*60**
  cutibatlo....................................................................................96*55*
  kocannoinhieu....................................................................................51*16*
  EM2020....................................................................................68*59*
  anhnumberone....................................................................................02* 12*16*
  kiep_lo_de....................................................................................68*93*
  Npt....................................................................................36*28*
  hatay88....................................................................................29*32*
  mrpts................................................................................................28* 60**
  vaobothoi................................................................................................52** 68*
  lode2019................................................................................................41* 14* 60**
  shopeone................................................................................................24* 06*
  toilatoi7x................................................................................................25* 04* 40*
  Chetvidep6789................................................................................................14* 41*
  EmLaTatCa................................................................................................91* 59*
  ductrinh................................................................................................28* 41*
  DonaldTrump45................................................................................................97*
  chilaconso................................................................................................97* 25*
  Uyennhi2019................................................................................................25* 52**
  Cauamhanoi................................................................................................04*
  mytamido................................................................................................71*
  ditimbachthu................................................................................................40* 04*
  vtvcab................................................................................................55*
  loveyouloveyou................................................................................................32* 68*
  minhlonghn................................................................................................59*
  lienquan2019................................................................................................91*
  dacbiet99................................................................................................04*
  girlcity................................................................................................97*
  OK6868................................................................................................59*
  khongsothua................................................................................................25*
  lamlaitudau2020................................................................................................68*
  langthangtimso................................................................................................32*
  tinhyeucuatoi................................................................................................71*
  Hoalanrung................................................................................................71*
  giangmobile................................................................................................71*
  vhg123................................................................................................91*
  Covid19................................................................................................40* 04*
  motobike................................................................................................32*
  thuhuyengirl................................................................................................16*
  baycaobayxa................................................................................................31*
  chutheanh................................................................................................18*
  numoneyee................................................................................................32*
  thuyanh29................................................................................................24*
  songque38................................................................................................24* 68*
  adayroihihi................................................................................................97*
  Mualarung2016................................................................................................97*
  bababyby................................................................................................25* 52**
  danhlolayvo................................................................................................59*
  soiroichot................................................................................................54*
  haiyen1295................................................................................................41* 14*
  Cucvang................................................................................................97*
  consokydieu................................................................................................25* 52**
  thienduong01................................................................................................32* 24*
  rem_cua_72h................................................................................................28*
  remix................................................................................................97*
  Champions................................................................................................71*
  MeoBongBong................................................................................................87*
  Thantaimayman................................................................................................40*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @consokydieu : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 17 số có 32 thưởng 5882 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 17 số có 32 thưởng 5882 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @Cuonghely : Chốt 16 số có 32 thưởng 6250 xu.
  @Thantaimayman : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 6 số có 32 thưởng 16666 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 18 số có 32 thưởng 5555 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 17 số có 32 thưởng 5882 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 32 thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 19 số có 32 thưởng 10526 xu.


  NICK- 02/01 - - 03/01 -
  NetCaFe18 81 13 31 36 63 68 86 09 59 04 40 45 54 90 95 27 72 22 7701 10 29 92 39 93 37 73 78 87 23 32 34 43 48 84 89 98 28 82
  kocannoinhieu65 67 61 58 70 57 72 56 54 74 52 49 75 48 47 76 45 39 81 3812 14 16 20 21 23 25 30 32 34 39 41 43 48 49 50 51 52 53
  consokydieu.................32 35 38 41 45 50 52 53 54 55 56 58 61 62 65 70 71 72 78 80
  mo3cang.................22 23 24 26 27 31 32 36 39 40 41 42 50 51 57 59 60
  nguyenyenlinh.................08 12 14 15 16 17 18 32 34 35 56 57 58 72 74 75 76 77 78 92
  sohochaylam.................22 25 26 27 28 31 32 35 36 38 41 42 44 45 46 48 51
  minhlonghn.................02 05 06 14 15 20 23 24 28 29 32 33 37 38 39 66 69 73 74 75
  TIMLUCBINH123.................37 73 07 17 27 47 57 67 77 87 97 30 31 32 33 34 35 36 38 39
  Cuonghely.................14 28 32 46 64 78 82 96 24 34 38 42 48 52 56 66
  Thantaimayman.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  hyvongwin.................29 32 33 37 38 39
  CSGT01.................26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 38 39 71 72 73 74 75 77 78 79
  chuoi.................20 21 12 23 32 24 42 25 52 27 26 62 28 82 29 92 17 15 10 01
  chutichhoidong.................27 28 32 34 35 36 37 43 44 45 46 52 53 54 55 58 62 63
  danvietanhhung.................22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47
  giaosuxoay.................07 08 09 32 33 34 35 36 38 39 50 51 52 53 54 56 57 70 71 72
  hatay88.................19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 35 36 37 41 44 45 46 50
  hoahuong.................18 20 22 23 24 25 27 29 32 34 38 39 40 41 42 43 45 47 48 52
  loveyouloveyou.................01 02 06 07 10 11 12 14 15 16 17 20 21 23 24 25 26 29 32 39
  tengteng.................21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  Uyennhi2019.................41 32 43 31 45 50 26 52 25 53 23 54 56 18 59 17 61 16 62 63
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @nonanoni : trúng loto 39* 79* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 34* 43* 46* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 80** 09** thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 14*** thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 16* 46* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 14*** thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 09** 71** thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 43* 09** thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 71** thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 46* 71** thưởng 9000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 80** thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 09** thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 97* 79* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 88** thưởng 20000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @CatLinhHD : trúng loto 43* 34* 95** thưởng 36000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 39* 46* thưởng 18000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 71** thưởng 18000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 51* 88** thưởng 27000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 16* 21* thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 80** thưởng 24000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 88** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 63* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 71** 88** thưởng 120000 xu.


  NICK- 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 - - 30/12 - - 31/12 - - 01/01 - - 02/01 - - 03/01 - - 04/01 -
  dieuanh9664*35*74*32*92*46*25*36*25*71** 88**
  nguyenyenlinh................................................35* 91*50*37*86* 10*68*63*
  kyniemxua............................................................02**85*12*31*39*
  Thuminh........................................................................85*57*71* 72*80**
  hongtutoan........................................................................14*67*59*88**
  CatLinhHD....................................................................................04*60**43* 34* 95**
  tinhtuoisang....................................................................................51*24*46*
  buihung88....................................................................................02* 96*04* 40*39* 46*
  chidanh1con....................................................................................06*72*71**
  lethuylinh....................................................................................86*24*51*
  babylove....................................................................................02*04* 40*51* 88**
  cutibatlo....................................................................................96*55*43*
  EM2020....................................................................................68*59*51*
  kocannoinhieu....................................................................................51*16*16* 21*
  hatay88....................................................................................29*32*63*
  Cuonghely....................................................................................95*59*51*
  DonaldTrump45................................................................................................97*71**
  vtvcab................................................................................................55*21* 12*
  mrpts................................................................................................28* 60**63*
  minhlonghn................................................................................................59*21* 12*
  loveyouloveyou................................................................................................32* 68*71**
  Hoalanrung................................................................................................71*39*
  girlcity................................................................................................97*80**
  langthangtimso................................................................................................32*71**
  tinhyeucuatoi................................................................................................71*21*
  giangmobile................................................................................................71*16*
  lode2019................................................................................................41* 14* 60**46*
  motobike................................................................................................32*34* 43*
  adayroihihi................................................................................................97*34* 43*
  chutheanh................................................................................................18*09**
  thuyanh29................................................................................................24*34*
  shopeone................................................................................................24* 06*71**
  bababyby................................................................................................25* 52**43*
  danhlolayvo................................................................................................59*97* 79*
  haiyen1295................................................................................................41* 14*43*
  toilatoi7x................................................................................................25* 04* 40*34*
  consokydieu................................................................................................25* 52**88**
  EmLaTatCa................................................................................................91* 59*71**
  remix................................................................................................97*63*
  MeoBongBong................................................................................................87*51*
  nonanoni............................................................................................................39* 79*
  danhnhothoi............................................................................................................34* 43* 46*
  huyenhuyen............................................................................................................80** 09**
  HUYEN6879............................................................................................................46*
  thichchotso............................................................................................................34*
  hoisohoc............................................................................................................46*
  visaolaithe............................................................................................................43*
  locroitrungdau............................................................................................................21* 12*
  cucaitron............................................................................................................88**
  CSGT01............................................................................................................14***
  giacatgia............................................................................................................95**
  giaosuxoay............................................................................................................16*
  chot10trung1............................................................................................................16* 46*
  co3bich............................................................................................................43*
  emtapdanhlo............................................................................................................09**
  vungtroisohoc............................................................................................................51*
  Ronaldo7............................................................................................................46*
  anquanhnam............................................................................................................97* 79*
  quocanhht............................................................................................................51*
  giahuy912............................................................................................................14***
  vietkieudanhlo............................................................................................................97*
  danvietanhhung............................................................................................................12*
  zozozo............................................................................................................09** 71**
  kemngot............................................................................................................09**
  Quantubaothu77............................................................................................................43* 09**
  DuyManh92............................................................................................................12*
  niemvuisohoc............................................................................................................97* 79*
  timlo2nhay............................................................................................................46*
  yeusohoc............................................................................................................16*
  tamhoncuada............................................................................................................46*
  xoay............................................................................................................71**
  XS360............................................................................................................63*
  HOANG YEN............................................................................................................16*
  dongkhanh1994............................................................................................................51*
  AffCup............................................................................................................12*
  KINGTON............................................................................................................46* 71**
  Vumay9999............................................................................................................63*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Covid19 : Chốt 17 số có 88 thưởng 5882 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 6 số có 88 thưởng 16666 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 8 số có 88 thưởng 12500 xu.
  @giangmobile : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @anquanhnam : Chốt 18 số có 88 thưởng 5555 xu.
  @binbinhn : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 19 số có 88 thưởng 5263 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 17 số có 88 thưởng 5882 xu.
  @thienduong01 : Chốt 19 số có 88 thưởng 5263 xu.
  @zozozo : Chốt 15 số có 88 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @consokydieu : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 7 số có 88 thưởng 28571 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 13 số có 88 thưởng 15384 xu.


  NICK- 03/01 - - 04/01 -
  consokydieu32 35 38 41 45 50 52 53 54 55 56 58 61 62 65 70 71 72 78 8047 78 43 42 83 41 38 84 34 33 86 32 31 87 24 23 88 22 16 92
  sohochaylam22 25 26 27 28 31 32 35 36 38 41 42 44 45 46 48 5188 90 93 94 95 96 98
  nguyenyenlinh08 12 14 15 16 17 18 32 34 35 56 57 58 72 74 75 76 77 78 9228 85 26 25 86 24 22 88 18 16 92 15 14
  Covid19.................77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95 96 97
  kyniemxua.................59 60 61 63 64 68 69 70 73 74 77 78 79 83 84 86 87 88 89 93
  babylove.................88 89 90 94 96 97
  Cauamhanoi.................38 40 43 44 45 48 50 53 54 55 58 80 83 84 85 88 90 93 94 95
  vungtroisohoc.................75 76 79 82 83 84 85 88 90 92 93 94 97 00 02 03 06 09 10 12
  dacbiet99.................87 88 89 90 93 94 96 97 98 02 03 09 12 18 20 21 23 24 25 27
  Hoalanrung.................14 15 18 19 30 33 34 75 78 79 80 83 84 85 88 89 90 93 94 95
  NgocNgoc.................02 20 03 30 37 73 34 38 83 88 24 42 28 82 78 87 08 80 48 84
  toilatoi7x.................73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 96 97
  quangninh279.................32 87 31 29 88 26 25 89
  giangmobile.................68 70 72 76 77 79 86 88 89 90 92 97 98
  anquanhnam.................71 74 75 76 78 79 80 83 84 85 87 88 92 93 94 96 97 99
  binbinhn.................74 76 79 82 83 85 88 89 91 92 94 97 98
  consovang.................59 60 61 64 67 68 69 70 71 73 76 78 79 80 81 82 85 87 88 89
  chosau18h.................59 86 58 57 87 56 55 54 88 53 52 89
  EM2020.................08 11 12 15 16 17 18 20 21 22 25 75 78 80 81 82 84 85 88 89
  lode2019.................09 12 16 18 21 22 23 24 25 69 70 72 76 78 80 81 85 86 87 88
  MRNam86.................24 26 27 29 50 51 53 54 56 80 81 83 87 88 90 92 96 97 99
  soiroichot.................58 57 83 56 55 84 54 53 85 52 51 86 50 41 87 40 39 38 88 37
  songque38.................56 57 60 65 66 67 74 75 77 79 83 84 87 88 92 93 97
  thienduong01.................71 72 73 74 75 77 79 80 81 82 84 87 88 90 91 93 94 97 99
  zozozo.................62 71 72 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @happyday : trúng loto 09* 24* thưởng 10000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 42* 24* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 68* 98** thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 09* 47* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 76** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @Thantaimayman : trúng loto 04** 47* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 66* 88* thưởng 6000 xu.
  @Boylucky0607 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 76** thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 54** 36* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 54** thưởng 20000 xu.
  @zozozo : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 24* 42* 96* thưởng 27000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 54** thưởng 18000 xu.
  @mrpts : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 76** thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 98** thưởng 18000 xu.
  @bababyby : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 04** thưởng 18000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 83* 47* thưởng 18000 xu.
  @remix : trúng loto 98** thưởng 18000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 42* 24* thưởng 24000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04** thưởng 24000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 66* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 04** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 76** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 36* thưởng 33000 xu.


  NICK- 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 - - 30/12 - - 31/12 - - 01/01 - - 02/01 - - 03/01 - - 04/01 - - 05/01 -
  dieuanh9664*35*74*32*92*46*25*36*25*71** 88**36*
  nguyenyenlinh................................................35* 91*50*37*86* 10*68*63*76**
  kyniemxua............................................................02**85*12*31*39*04**
  tinhtuoisang....................................................................................51*24*46*42* 24*
  buihung88....................................................................................02* 96*04* 40*39* 46*04**
  lethuylinh....................................................................................86*24*51*96*
  Cuonghely....................................................................................95*59*51*66*
  toilatoi7x................................................................................................25* 04* 40*34*24* 42* 96*
  DonaldTrump45................................................................................................97*71**85*
  vtvcab................................................................................................55*21* 12*54**
  mrpts................................................................................................28* 60**63*36*
  loveyouloveyou................................................................................................32* 68*71**36*
  Hoalanrung................................................................................................71*39*14*
  giangmobile................................................................................................71*16*17*
  langthangtimso................................................................................................32*71**88*
  tinhyeucuatoi................................................................................................71*21*76**
  chutheanh................................................................................................18*09**98**
  bababyby................................................................................................25* 52**43*47*
  haiyen1295................................................................................................41* 14*43*04**
  consokydieu................................................................................................25* 52**88**37*
  EmLaTatCa................................................................................................91* 59*71**83* 47*
  remix................................................................................................97*63*98**
  MeoBongBong................................................................................................87*51*14*
  HUYEN6879............................................................................................................46*47*
  hoisohoc............................................................................................................46*54**
  visaolaithe............................................................................................................43*76**
  CSGT01............................................................................................................14***54** 36*
  giacatgia............................................................................................................95**30*
  cucaitron............................................................................................................88**96*
  emtapdanhlo............................................................................................................09**83*
  giaosuxoay............................................................................................................16*68*
  Ronaldo7............................................................................................................46*65*
  nonanoni............................................................................................................39* 79*36*
  quocanhht............................................................................................................51*36*
  giahuy912............................................................................................................14***42*
  danvietanhhung............................................................................................................12*54**
  zozozo............................................................................................................09** 71**83*
  timlo2nhay............................................................................................................46*37*
  yeusohoc............................................................................................................16*83*
  happyday........................................................................................................................09* 24*
  hongsontnth........................................................................................................................42* 24*
  ptsmr........................................................................................................................17*
  ditimbachthu........................................................................................................................04**
  chutichhoidong........................................................................................................................04**
  HoangMinhTu........................................................................................................................68*
  giacmotrua........................................................................................................................68* 98**
  luonluontop1........................................................................................................................83*
  OK6868........................................................................................................................68*
  tengteng........................................................................................................................54**
  hyvongwin........................................................................................................................98**
  khongsothua........................................................................................................................37*
  lamlaitudau2020........................................................................................................................68*
  vaobothoi........................................................................................................................47*
  quangninh279........................................................................................................................17*
  tuankhang1980........................................................................................................................54**
  lienquan2019........................................................................................................................47*
  dacbiet99........................................................................................................................68*
  danv411........................................................................................................................65*
  Axz23........................................................................................................................30*
  bietphailamsaoday........................................................................................................................36*
  danlode2k2........................................................................................................................04**
  songque38........................................................................................................................88*
  numoneyee........................................................................................................................09* 47*
  DAIPHAT88........................................................................................................................04**
  antamwin........................................................................................................................54**
  hoaihd85........................................................................................................................68*
  sohochaylam........................................................................................................................04**
  Mualarung2016........................................................................................................................30*
  chosau18h........................................................................................................................68*
  saptrungtoroi........................................................................................................................14*
  baoanhthu........................................................................................................................36*
  chuoi........................................................................................................................47*
  hung83........................................................................................................................36*
  TM201210........................................................................................................................76**
  minhquang2016........................................................................................................................98**
  anhQuanday........................................................................................................................98**
  miule........................................................................................................................68*
  Npt........................................................................................................................83*
  nhat_chi_mai........................................................................................................................85*
  ductrinh........................................................................................................................37*
  Hoanglam2006........................................................................................................................83*
  hoahuong........................................................................................................................54**
  Thantaimayman........................................................................................................................04** 47*
  chaonammoi........................................................................................................................98**
  mamalanlan........................................................................................................................66* 88*
  Boylucky0607........................................................................................................................88*
  WIN2020........................................................................................................................14*
   
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @alololo : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @hatay88 : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @lethuylinh : Chốt 13 số có 76 thưởng 7692 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @motobike : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 11 số có 76 thưởng 18181 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 76 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/01 - - 05/01 -
  Hoalanrung14 15 18 19 30 33 34 75 78 79 80 83 84 85 88 89 90 93 94 9583 82 81 80 79 84 78 77 76 75 74
  consovang59 60 61 64 67 68 69 70 71 73 76 78 79 80 81 82 85 87 88 8973 74 76 80 81 82 83 85 89 90 91 92 94 98 99 00 01 03 07 08
  thienduong0171 72 73 74 75 77 79 80 81 82 84 87 88 90 91 93 94 97 9961 62 63 64 65 67 70 71 74 76 79 80 81 82 83 85 88 89 90 91
  emtapdanhlo.................05 07 08 15 17 18 25 27 35 38 45 47 50 51 52 76 77 78 79 80
  khongsothua.................61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85
  NetCaFe.................26 62 12 21 67 76 17 71 08 80 03 30 35 53 58 85 44 99 49 94
  hoahuong.................47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 88
  HoangMinhTu.................64 67 72 76 82 85 94 06 12 15 16 21 24 25 26 27 28 34 35 36
  mo3cang.................90 89 86 83 82 91 79 78 77 76 75 92 74 73 72 71
  alololo.................73 76 78 80 81 82 85 86 87 89 90
  hatay88.................30 33 37 42 60 63 64 67 73 76 79 82 83 85 88 91 93 94 97
  loveyouloveyou.................91 76 75 73 71 67 92 66 64 62 58 57 55 93 53 49 48 46 44 94
  WIN2020.................22 24 25 27 29 70 72 74 76 77 79 83 85 86 89 90 92 94 95 97
  bababyby.................75 76 77 80 81 83 84 85 86 90 92
  ViettelDaily.................89 88 87 86 91 85 84 83 82 81 92 80 76 75 74 66 65 93 64 59
  bachthu3nhay.................31 32 37 40 41 42 50 51 52 58 60 61 67 68 70 73 76 77 78 79
  co3bich.................47 50 54 55 56 57 63 64 65 66 67 70 73 74 75 76 83 84 85 87
  cuocchienso.................03 04 05 06 07 08 09 11 14 20 23 32 69 70 71 72 73 74 75 76
  dieuanh96.................14 18 19 21 27 30 31 36 69 72 73 76 77 78 81 85 86 87 90 91
  haiyen1295.................85 76 73 71 70 64 62 89 61 58 55 53 52 49 91 46 44 43 35 34
  hongtutoan.................69 53 50 49 71 48 46 72 45 44 73 41 28 75 27 26 76 23 21 78
  hung83.................53 54 56 57 58 59 70 71 72 74 75 76 77 79
  lethuylinh.................68 69 72 76 79 86 89 90 94 95 96 97 98
  locroitrungdau.................74 76 80 81 82 83 85 89 90 91 92 94 98 99
  motobike.................74 76 80 81 82 83 85 90 91 92 94
  numoneyee.................74 76 77 79 80 82 83 85 86 88 94 97 04 06 08 17 24 26 28 37
  thuyanh29.................00 03 04 06 07 08 10 13 14 16 17 18 20 23 24 76 77 78 80 83
  vietkieudanhlo.................26 27 28 29 36 64 65 67 71 72 73 74 76 79 81 82 91 92 94 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @alololo : trúng loto 02* 80* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 32* 43* thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 46* 08* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 67* 89* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 77* 71* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 45* 97* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 29** thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 47* 97* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 02* 47* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 10* 11* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 21* 45* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* 29** thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 19** thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 12* 45* thưởng 6000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 19** thưởng 20000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 71* 43* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 80* 19** thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 46* 43* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 19** 43* thưởng 27000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 96* 47* thưởng 24000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 21* 12* thưởng 24000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 02* thưởng 20000 xu.
  @bababyby : trúng loto 47* 77* thưởng 24000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 89* thưởng 20000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 80* thưởng 20000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.
  @remix : trúng loto 96* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 71* thưởng 25000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 53* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 80* 29** thưởng 120000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 40* 47* thưởng 72000 xu.
   
 9. NICK- 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 - - 30/12 - - 31/12 - - 01/01 - - 02/01 - - 03/01 - - 04/01 - - 05/01 - - 06/01 -
  dieuanh9664*35*74*32*92*46*25*36*25*71** 88**36*40* 47*
  nguyenyenlinh................................................35* 91*50*37*86* 10*68*63*76**80* 29**
  tinhtuoisang....................................................................................51*24*46*42* 24*46*
  buihung88....................................................................................02* 96*04* 40*39* 46*04**02*
  lethuylinh....................................................................................86*24*51*96*71*
  Cuonghely....................................................................................95*59*51*66*53*
  vtvcab................................................................................................55*21* 12*54**96* 47*
  giangmobile................................................................................................71*16*17*21* 12*
  tinhyeucuatoi................................................................................................71*21*76**02*
  bababyby................................................................................................25* 52**43*47*47* 77*
  haiyen1295................................................................................................41* 14*43*04**89*
  consokydieu................................................................................................25* 52**88**37*89*
  EmLaTatCa................................................................................................91* 59*71**83* 47*80*
  toilatoi7x................................................................................................25* 04* 40*34*24* 42* 96*71*
  remix................................................................................................97*63*98**96*
  hoisohoc............................................................................................................46*54**47*
  HUYEN6879............................................................................................................46*47*80*
  CSGT01............................................................................................................14***54** 36*67*
  giacatgia............................................................................................................95**30*96*
  Ronaldo7............................................................................................................46*65*19** 43*
  cucaitron............................................................................................................88**96*77*
  zozozo............................................................................................................09** 71**83*97*
  quocanhht............................................................................................................51*36*77*
  ptsmr........................................................................................................................17*19**
  HoangMinhTu........................................................................................................................68*19**
  ditimbachthu........................................................................................................................04**10*
  hyvongwin........................................................................................................................98**71* 43*
  chutichhoidong........................................................................................................................04**40*
  giacmotrua........................................................................................................................68* 98**40*
  quangninh279........................................................................................................................17*77*
  luonluontop1........................................................................................................................83*71*
  Axz23........................................................................................................................30*81*
  khongsothua........................................................................................................................37*96*
  bietphailamsaoday........................................................................................................................36*21*
  DAIPHAT88........................................................................................................................04**80* 19**
  songque38........................................................................................................................88*67*
  danlode2k2........................................................................................................................04**96*
  vaobothoi........................................................................................................................47*67*
  dacbiet99........................................................................................................................68*43*
  Mualarung2016........................................................................................................................30*19**
  chosau18h........................................................................................................................68*46* 43*
  hoaihd85........................................................................................................................68*80*
  TM201210........................................................................................................................76**96*
  miule........................................................................................................................68*80*
  anhQuanday........................................................................................................................98**77*
  minhquang2016........................................................................................................................98**97*
  Hoanglam2006........................................................................................................................83*10*
  hongsontnth........................................................................................................................42* 24*10*
  chaonammoi........................................................................................................................98**89*
  hoahuong........................................................................................................................54**47*
  WIN2020........................................................................................................................14*45*
  alololo....................................................................................................................................02* 80*
  thuyanh29....................................................................................................................................32* 43*
  chinh1689482997....................................................................................................................................46* 08*
  hoanghonxanh....................................................................................................................................67* 89*
  chilaconso....................................................................................................................................77* 71*
  thichchotso....................................................................................................................................45* 97*
  Cauamhanoi....................................................................................................................................02*
  cuunon....................................................................................................................................47*
  mytamido....................................................................................................................................11*
  consovang....................................................................................................................................40*
  vungtroisohoc....................................................................................................................................29**
  girlcity....................................................................................................................................02*
  locroitrungdau....................................................................................................................................47* 97*
  Uyennhi2019....................................................................................................................................29**
  adayroihihi....................................................................................................................................02* 47*
  vuanh886....................................................................................................................................67*
  NgocNgoc....................................................................................................................................10* 11*
  vietkieudanhlo....................................................................................................................................89*
  hongtutoan....................................................................................................................................43*
  shopeone....................................................................................................................................21* 45*
  xosoxmien....................................................................................................................................89*
  Emailty....................................................................................................................................43*
  NetCaFe....................................................................................................................................45*
  babylove....................................................................................................................................02*
  chot10trung1....................................................................................................................................89*
  vivungonsong....................................................................................................................................97*
  bachthu3nhay....................................................................................................................................11*
  TTPL7986....................................................................................................................................71*
  AnBao....................................................................................................................................02*
  CatLinhHD....................................................................................................................................40* 29**
  TLong888....................................................................................................................................19**
  danhnhothoi....................................................................................................................................43*
  Covid19....................................................................................................................................89*
  ViettelDaily....................................................................................................................................89*
  xoay....................................................................................................................................47*
  niemvuisohoc....................................................................................................................................02*
  anhnumberone....................................................................................................................................46*
  quochuy92....................................................................................................................................32*
  tamhoncuada....................................................................................................................................77*
  kiep_lo_de....................................................................................................................................97*
  soiroichot....................................................................................................................................96*
  EM2020....................................................................................................................................67*
  qtv272....................................................................................................................................89*
  HOANG YEN....................................................................................................................................12*
  Dodonguyen....................................................................................................................................89*
  cuocchienso....................................................................................................................................29**
  rem_cua_72h....................................................................................................................................12* 45*
  NOT_GOOD....................................................................................................................................53*
  longhoang1970....................................................................................................................................77*
  quoctrong89....................................................................................................................................96*
  kepbang....................................................................................................................................97*
  thanlo3388....................................................................................................................................80*
   
 10. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @babylove : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @Thantaimayman : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @xoay : Chốt 11 số có 02 thưởng 9090 xu.
  @phocuvangem : Chốt 16 số có 02 thưởng 6250 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 18 số có 02 thưởng 5555 xu.
  @giacatgia : Chốt 8 số có 02 thưởng 12500 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 19 số có 02 thưởng 5263 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 02 thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 02 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/01 - - 06/01 -
  lethuylinh68 69 72 76 79 86 89 90 94 95 96 97 9874 75 76 77 78 79 80 82 84 88 91 93 97 99 00 02 06 08 10 11
  dieuanh9614 18 19 21 27 30 31 36 69 72 73 76 77 78 81 85 86 87 90 9100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  babylove.................02 08 12 14 18 20 21 23 24 25 26 27 28 32 34 41 42 43 44 45
  buihung88.................83 84 85 86 87 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 03 04 05
  chuoi.................25 52 57 75 70 07 20 02 45 54 56 65 60 06 90 09 95 59 40 04
  Thantaimayman.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  xoay.................02 20 37 46 47 56 57 66 67 96 97
  phocuvangem.................98 00 01 02 05 07 09 10 11 15 16 18 19 20 21 25
  danhlolayvo.................95 96 97 00 01 02 04 05 06 10 12 14 15 16 20 22 24 25
  giacatgia.................00 01 02 04 10 11 13 19
  hoanghonxanh.................75 78 79 80 82 84 85 88 90 92 94 99 00 02 05 08 09 10 12 14
  minhdiep.................02 03 04 07 12 13 18 20 22 24 27 28 30 33 34 37 40 42 43 48
  Mualarung2016.................00 02 18 22 25 27 28 29 41 42 46 48 52 59 64 69 74 77 78
  ptsmr.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  tuankhang1980.................79 80 81 83 89 90 91 93 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  thichchotso.................67 71 72 75 76 79 80 81 84 85 90 93 94 97 99 02 03 06 09 11
  vhg123.................01 02 07 18 19 20 21 22 31 36 39 48 56 57 64 69 73 74 76 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  1. kovachin
   Kovachin #181# loto 45,47,81 ko được tính a Mai ?
    
   kovachin, 06/01/2021
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này