PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 12/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 20.89 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 20.94 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 89.20 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  CaChepHoaRong20.8910000
  ChiThichXien20.9410000
  danv41189.2010000
  TLong88809.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 2 44.79; 44.97; 97.99 thưởng 30000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 89.98 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 17.80 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 44.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MUAXUAN201944.79; 44.97; 97.9930000
  minhquang201689.9810000
  ptsmr17.8010000
  CaChepHoaRong44.9310000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 16.28; 28.61 thưởng 20000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 2 13.52 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI16.28; 28.6120000
  Locso8613.5210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Locso86 : trúng xiên 3 13.52.71 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Locso8613.52.7140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Xyz18 : trúng xiên 2 11.32 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 88.95 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 17.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Xyz1811.3210000
  SaoMai78988.9510000
  NetCaFe17.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @NetCaFe : trúng xiên 3 17.86.97 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  NetCaFe17.86.9740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 72.96 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78972.9610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 63.36; 63.14; 36.14 thưởng 30000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 49.73 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88863.36; 63.14; 36.1430000
  DOREMI49.7310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 63.36.14 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88863.36.1440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 20.10 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 16.31 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts20.1010000
  NetCaFe16.3110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  @mrpts : trúng xiên 3 13.31.20.10 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  mrpts13.31.20.10100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/12/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 07.39 thưởng 10000 xu.
  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 2 17.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt07.3910000
  MUAXUAN201917.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này